U bevindt zich hier: Oud en nieuw  
 OUD EN NIEUW
Nieuw in CLP
Symbolen
Zinnen
Preparaten
Grenzen
Harmonisatie

VERSCHIL HUIDIG SYSTEEM EN CLP
 

Wat zijn de verschillen tussen het huidige systeem en CLP.


Overeenkomsten:

- het is een standaard classificatie en labeling systeem;

- dezelfde gevaren zijn grofweg overgenomen;

- het bevat een vergelijkbaar indelingssysteem;

- het een een vergelijkbaar communicatiesysteem.


Verschillen:

- het bevat geharmoniseerde criteria voor gebruik en transport;

- het bevat aanvullende klassen en gevarencategoriën;

- het bevat gedeeltelijk verschillende criteria en (lagere) drempel limieten;

- het bevat gedeeltelijk verschillende regels voor mengsels;

- het verandert elementen van het etiket (pictogram, zinnen,..).


CLP gaat verder dan REACH, het bevat alle chemicaliën, ook degene welke minder dat 1 mt per jaar op de markt gebruikt worden. Er is geen beperking voor productcategoriën, inbegrepen zijn geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, levensmiddelen, diervoeders, cosmetica, afvalstoffen (mengsel, stof of voorwerp) en pesticiden.

Een uitzondering is gemaakt voor de volgende materialen: radioactief, onder douanetoezicht, niet-geisoleerde tussenproducten, wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling voor zover niet in de handel verkrijgbaar, afvalstoffen (als geen mengsel, stof of voorwerp).