U bevindt zich hier: Oud en nieuw Symbolen  
 OUD EN NIEUW
Nieuw in CLP
Symbolen
Zinnen
Preparaten
Grenzen
Harmonisatie

GHS_GEVAREN PICTOGRAMMEN
 

De gevaren pictogrammen veranderen en het huidige aantal van 7 stuks veranderd in 9.
 
 
OUD  NIEUW   
OUD: irriterend, schadelijk

NIEUW: irriterend, schadelijk, sensibiliserend

GHS 07  
OUD: bijtend

NIEUW: corrosief

GHS 05  
OUD: giftig

NIEUW: giftig

GHS 06  
OUD: (zeer) licht ontvlambaar

NIEUW: ontvlambaar

GHS 02  
OUD: oxiderend

NIEUW: oxiderend

GHS 03  
OUD: ontplofbaar

NIEUW:explosief

GHS 01  
OUD: milieugevaarlijk

NIEUW: gevaarlijk voor het aquatisch milieu

GHS 09  
  OUD: -

NIEUW: gassen onder druk

GHS 04  
  OUD: -

NIEUW: lange termijn gezondheidsgevaarlijk

GHS 08