Welkom op de oude Stationaire Motoren website, we hebben de website verhuist naar https://stationaryengines.wordpress.com/

Jouw webbrowser zal daar automatisch naar toe gaan.
Mocht de browser dit niet doen, klik dan hier om er alsnog te komen.

Welcome to the old Stationairy Engines website, we have moved the website to https://stationaryengines.wordpress.com/

Your web browser will automatically be redirected.
If the browser does not do this, click here to enter the new website.