Vogelwacht   Idaarderadeel  Noord      Wergea    Warten    Warstiens     opgericht 1 mei 1944                                                      Jaarverslagen          Waarnemingen          Fryskeneisoarchdei           Links     

Agenda


30 maart 2020                 Nazorgvergadering, Us Doarpshûs Wergea        Gaat niet door!      
13 juni 2020                     Jeugdfûgelwachtdei, Damhûs Nijbeets       Gaat niet door!


                                                              nest en jonge lijstersVogelwacht  Idaarderadeel  Noord                  Wergea      Warten    Warstiens                       Opgericht 1 mei 1944