Vogelwacht   Idaarderadeel  Noord      Wergea    Warten    Warstiens     opgericht 1 mei 1944                                                      Jaarverslagen          Waarnemingen          Fryskeneisoarchdei           Links     

Broedparen                                                     
  terug    

Jaren 2002 t/m 2015

Aantal ha

2146

2148

2150

verbod

2111

2159

2089 

1755

1761

1652

1698

1698 1890  
Jaar 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  
Kievit 524 522 552   493 457 383 331 312 274 320 285 295  
Grutto 360 286 278   268 205 215 196 220 144 183 166 152  
Scholekster 253 258 266   254 156 142 155 176 154 180 149 153  
Tureluur 153 121 189   154 143 155 104 142 83 95 97 72  
Watersnip 6 4 3   3 2         1      
Wilde eend 190 201 232   215 235 225 151 164 50 50 31 26  
Slobeend 24 32 43   23 22 24 26 16 8 13 3 2  
Kuifeend 18 27 34   25 36 40 27 29 7 7 3 4  
Krakeend 8 12 20   24 13 21 13 27 5 12 12 5  
Bergeend 11 14 17   14 16 11 3 9 2 5 4 6  
Zomertaling 2 4 4   1 1 1 1 2 2 2   1  
Wintertaling 1 2 6   5 4   5 3     1    
Veldleeuwerik 54 44 47   41 39 29 9 19 23 14 17 8  
Graspieper 23 23 27   29 17 23 13 27 6 7

                                                           


Vogelwacht  Idaarderadeel  Noord                  Wergea      Warten    Warstiens                       Opgericht 1 mei 1944