DEN HAAG – LEIDEN – AMSTERDAM

 

                        

         Bionitiatief

 

                                   

  

    Bij Bionitiatief kun je deelnemen aan Biodanza, persoonlijke groei, coaching,

    training en therapie, zowel individueel als in groepen.

 

    Uitgegaan van het “positieve”. Door dit te stimuleren is het makkelijker om

    vandaar uit het nog “onbekende” in jou te ontdekken.

    Beperkingen en tegenslagen in je leven hebben ook jouw (on-)bewuste

    kwaliteiten ontwikkeld, die je meestal voor anderen inzet. Je kunt leren om

    die kwaliteiten inzetten om de andere kant van jezelf te ontdekken en je

    wensen te vervullen en te ervaren dat het ook van zelf kan gaan, in stroming.

 

    De naam Bionitiatief is gevormd uit:

    Bio = leven

    Initiatie = een nieuw begin met iets nog onbekends

    Initiatief = de keuze om een stap tot verandering te maken

    Je kunt dus zelf het initiatief nemen om in de ‘flow’ te komen.

 

    Bionitiatief biedt je de volgende mogelijkheden:

1. Levensgebieden

2. Geen energie en Burn-out (uitgeput)

3. Lichamelijke klachten

4. Verlies door scheiding of overlijden

5. Innerlijk kind en emotioneel lichaamswerk

6. Relaties

7. Dans het leven met Biodanza

Norman Brons

Contact

 

 

1.       Levensgebieden

 

    Als je een zo gezond mogelijke levensstijl nastreeft, zorgt dit voor een zo

    goed mogelijke preventie tegen gezondheidsklachten.

    Door je tevredenheid over je leven in kaart te brengen, krijg je meer

    inzicht in hoe het met de kwaliteit van je leven in de verschillende

    levensgebieden er uit ziet.

    Hiervoor is een model ontwikkelt (in Excel) zodat je dit snel en eenvoudig

    kunt invullen.

    Wil je deze ontvangen stuur dan een email naar: n.brons@planet.nl

    Hieronder een voorbeeld:

 

                              

 

    Ben je ontevreden over bepaalde levensgebieden en wil je hier iets aan

    veranderen dan kun je contact met mij opnemen (zie contact).

 

 

2.       Geen energie en Burn-out (uitgeput)

 

                             

 

   Door allerlei redenen kun je geen energie meer hebben en je weet ook niet

    wat je daar aan kan doen. Soms heb je wel gevonden wat je hebt, maar nog

    steeds geen energie.

    Ook door de stress van het huidige leven kun je het soms allemaal even niet

    aan en je kunt dan de volgende klachten krijgen; een uitgeput gevoel, geen

    energie meer, piekeren, geheugen- en concentratieproblemen, angst en

    lichamelijke klachten, slaapproblemen, prikkelbaar en machteloosheid.

    Als je deze klachten hebt, zoek hier dan zo snel mogelijk hulp voor. Hoe

    eerder je iets aan je klachten doet, hoe eerder je herstel kan beginnen en

    je weer jezelf kunt zijn.

    De behandelingsduur hangt af van de tijd dat je hier al meer rond loopt en

    de ernst van je klachten. Hoewel het eerste herstel in de eerste maanden

    plaatsvindt, varieert het volledige herstel meestal tussen een half en een

    jaar. Vaak kun je in het begin een tijdje niet werken, maar vaak zitten

    mensen al ziek thuis als ze dit lezen.

    Aan de hand van de kwaliteit van je levensgebieden gaan we na waar de

    oorzaken van je overbelasting zich bevinden en wat de oorzaken hiervan

    zijn.

    Bijna direct wordt begonnen met het werken aan je energieherstel en je

    revitalisering. Je hoeft in het begin bijna niets te doen, maar je wordt

    geholpen om te leren ontspannen, te herstellen en te revitaliseren.

    Zodra je weer meer energie hebt gaan we het programma in overleg

    uitbreiden naar meer inspannende activiteiten, zodat je vitaliteit en

    gezondheid weer toeneemt.

    Daarna gaan we kijken hoe je je oude activiteiten, indien gewenst, weer

    kunt gaan oppakken.

    Belangrijk is om daarbij ook om de oorzaken van je problemen te ontdekken

    en wat je hier aan kunt doen. Door aan deze oorzaken te werken wordt ook

    herhaling voorkomen. Vaak zijn bepaalde emoties onbewust of worden deze

    niet geuit.

    Vaak zullen de klachten in je werk tot uiting komen waardoor tijdelijk niet

    meer of minder werken gewenst en noodzakelijk is. Een en ander kan het

    beste in overleg met je werkgever plaatsvinden.

 

    De sessies worden gegeven in Amsterdam (IJburg) en zijn in het begin een

    aantal keer per week en later om de 14 dagen en duren 11/2 uur.

 

 

3.       Lichamelijke klachten

 

            

 

    Je hebt artsen en ziekenhuizen al geprobeerd en je hebt nog steeds

    lichamelijke klachten dan is de kans groot dat er een andere oorzaak is.

    Uit ervaring blijkt dat ervaringen die niet tot het bewustzijn mogen

    doordringen zich vaak als lichamelijke klachten uiten.

    In een aantal sessies weet je of dit zo is en kun je op deze manier alsnog

    iets aan je klachten doen.

 

    De sessies worden gegeven in Amsterdam (IJburg) en zijn in het begin een

    aantal keer per week en later om de 14 dagen en duren 11/2 uur.

 

 

4.       Verlies door scheiding of overlijden

 

                   

 

    Verlies van iemand door een scheiding of dood is een moeilijke gebeurtenis.

    Vaak wordt onze (on-)bewuste overlevingsstrategie hierdoor geactiveerd

    en ook wordt de aandacht gericht op allerlei praktische en organisatorische

    zaken. Dit breekt je soms op of je staat pas hierna stil bij hoe dit nu

    eigenlijk voor je is en hoe je je eigenlijk voelt.

    Het aandacht geven aan deze gevoelens en het uiten hiervan wordt rouwen

    genoemd. Als deze gevoelens worden ontkend en niet worden geuit kan er

    een depressie ontstaan.

    Het rouwproces verloopt vaak van ontkenning van deze gevoelens, naar

    angst, boos en verdrietig en dan naar acceptatie en bevrijding.

    Behalve het verwerken, ontdekken mensen vaak ook nieuwe dingen over

    zichzelf en de ander en daarna kan ook de blijdschap weer terugkeren.

 

    De sessies worden gegeven in Amsterdam (IJburg) en zijn in het begin

    een aantal keer per week en later om de 14 dagen en duren 11/2 uur.

 

 

5.       Innerlijk kind en emotioneel lichaamswerk

 

    ontdek jezelf, bewustwording

    persoonlijke ontwikkeling

    van probleemgericht naar oplossingsgericht

    erkennen van gevoelens en die leren uiten

    helen van hartzeer

    in je kracht komen

 

                               

 

    Als je wilt werken aan bovenstaande, dan is emotioneel lichaamswerk en

    innerlijk kindwerk een goede manier om hiermee bezig te zijn.

    Je kunt inbrengen wat jou bezighoudt, een vraag, een probleem zijn waar je

    mee worstelt: jezelf, relatie, werk, pijn, angst, dood, gevoelens, liefde, ed.

    Vaak hebben mensen fysieke klachten of relationele problemen, samen gaan

    we opzoek wat hieraan ten grondslag ligt en hoe je je hier van kunt

    bevrijden.

    Uit ervaring blijkt dat bij de meeste mensen onverwerkte ervaringen naar

    boven komen en wat je wel had gewild. Hierbij is het van belang om je

    gevoelens te erkennen en die te leren uiten.

    Om hier anders mee om te leren gaan worden veel verschillende

    invalshoeken, kennisbronnen en methodieken gebruik gemaakt: Emotioneel

    lichaamswerk, Innerlijk kind werk, Familieopstellingen, Bio-energetica,

    Focussen/Mindfullness, The Work, Healing Tao, Bonding, Regressie- en

    Relatie- en Traumatherapie.

    Hierbij kun je ook gebruik maken van mijn intuïtieve vaardigheden in.

    Het proces verloopt van inspanning naar ontspanning, van lichamelijke

    klachten naar energiebevrijding, van energieopbouw naar energieontlading,

    van energie naar zelfexpressie, van rouwen naar behoeftevervulling.

    

    De sessies worden gegeven in Amsterdam (IJburg), zijn om de 14 dagen en

    duren 11/2 uur.

 

 

6.       Relaties

 

                        

 

    Relaties of het nu werk-, vriendschaps- of partnerrelaties zijn voor alle

    mensen belangrijk. Relaties worden meestal aangegaan met positieve

    verwachtingen en we worden blij als het goed gaat en ons hier goed bij

    voelen. Soms zijn we ons niet bewust dat deze verwachtingen heel

    verschillend kunnen zijn. Hierdoor ontstaan irritaties, teleurstellingen en

    angsten.

    Als dit niet wordt uitgesproken dan ontstaat er afstand en bekoeld de

    relatie, waarbij ieder vaak zijn eigen gang gaat.

    Maar ook als het wel wordt uitgesproken, ontstaat er vaak een patroon in

    de relatie die ook niet bijdraagt aan een positieve sfeer.

    Indien je hier niet uitkomt en beide partijen dit wel willen, is er vaak hulp

    nodig. Voor een positieve relatie is het belangrijk om elkaars wensen en

    behoeften te leren kennen, zodat hier over en weer rekening mee kan

    worden gehouden.

 

    Tijdens het eerste gesprek brengen we in kaart waar jullie nu staan,

    waarom dit zo is en wat jullie echt zouden willen. We gaan na wat

    onduidelijk  is, of waar je gewoonlijk aan voorbij gaat. Wat zijn jullie

    gezamenlijke doelen? Hoe denken jullie die te kunnen bereiken? Wat is een

    goede relatie en hoe weten jullie allebei wanneer dat zo is, hoe voelt dat dan?

    Tijdens de volgende sessies kunnen jullie ‘nieuwe’ dingen gaan ontdekken

    over jullie relatie en zullen jullie nieuwe, verdiepende ervaringen beleven.

    Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken en

    oefeningen om jullie doelen te realiseren.

 

    De sessies worden gegeven in Amsterdam (IJburg), zijn om de 14 dagen en

    duren 11/2 uur.

 

 

7.       Dans het leven met Biodanza

 

                                                              

                                   

                           (ook als je vindt dat je niet kunt dansen)

 

     Muziek  –  Beweging  – Contact -  Emotie  –  Vivencia  -  Liefde  -  Leven

                 Contact met jezelf, met een ander, met iedereen.

 

     Biodanza is de dans van het leven, het stimuleert de energie en het leven

     in jou. Hierdoor word je meer jezelf, heb je meer energie, word je

     gezonder, durf je meer te genieten en stimuleer je je persoonlijke groei.

    Al na één keer merk je duidelijke verschillen. Met behulp van bijzondere

    dansoefeningen en speciaal geselecteerde muziek, ritme en emoties, wordt

    het verlangen om te leven en intens te genieten gestimuleerd. Kom dansen

    om de kwaliteit van je dagelijks leven te verhogen en een nieuwe wereld te

    creëren, niet op basis van competitie of hoe je overkomt, maar gebaseerd

    op wederzijds respect en liefde.

 

                                      

 

    Op basis van de vijf lijnen van Biodanza worden de volgende kwaliteiten in

   je aangesproken en gestimuleerd:

    - Vitaliteit:  beschikbaarheid van vitale energie

    - Affectiviteit: tederheid, respect, geven en ontvangen van liefde

    - Creativiteit: capaciteit tot veelzijdige expressie

    - Seksualiteit: verlangen en plezier in je eigen sensualiteit

    - Transcendentie: uitstijgen boven je ego voor het bereiken van éénheid

       met de natuur, de mensheid en de kosmos.

    Biodanza stimuleert de minder ontwikkelde lijnen in jezelf en helpt om ze

    te integreren en te harmoniseren.

 

    Biodanza is rond 1960 in Chili ontwikkeld door professor Rolando Toro

    Araneda, een psycholoog en medisch antropoloog.

    Hij creëerde Biodanza vanuit de biologie en menswetenschappen.

     

    Biodanza wordt wekelijks als een doorlopende cursus gegeven, behalve in de

    schoolvakanties en de groep bestaat zowel uit beginners als gevorderden

    van 19:30u tot 22u in:

   Leiden in het centrum op maandagavond

   Den Haag, Benoordenhout op woensdagavond

   

    Zelf doe ik aan Biodanza sinds 2001.

    Om voor jou het meeste uit de cursus te halen, kun je de lessen het beste

    wekelijks volgen. Dit i.v.m. de intimiteit, de veiligheid en de continuïteit van

    de groep, het effect en de opbouw van de lessen en het Biodanza-systeem.

   

           Breng je leven in beweging en dans!

 

 

  Norman Brons

 

                                                    

 

    Norman Brons is oprichter van Praktijk Bionitiatief in 2004.

    De trainingen en sessies worden gegeven uit wat ik over mezelf heb geleerd

    en in de afgelopen 25 jaar heb verdiept. Ik heb veel geleerd via: Healing

    Tao (omgang met je energie), Regressiewerk (expressie van gevoelens uit je

    verleden), Emotioneel Lichaamswerk/Bio-energetica (uiting van je

    gevoelens), Innerlijk Kindwerk (verwerken van gevoelens uit je verleden),

    SGT-Basis en Advanced (verwerking seksuele en hartsgevoelens uit je

    verleden), Psychologie (cognitieve gedragstherapie), EMDR

    (traumaverwerking) en EFT (relatietherapie).

 

    Gevolgde opleidingen zijn o.a.:

    - Klinische Psychologie, Universiteit Leiden

    - 4 jarige Biodanzaopleiding (tutor en didactisch)

    - 4 jarige opleiding Innerlijk Kind werk

    - 2 jarige opleiding Sexual Grounding Therapy

    - 1 jarige opleiding Systemisch Werk (Familie en organisatieopstellingen)

 

 

  Contact

    Voor meer informatie, opgave voor kennismaking met Biodanza of een

    intakegesprek:

 

    Norman Brons, 020 – 358 3965, n.brons@planet.nl

    KvK 27343400 – Bionitiatief