Parenteel van van DIEPEN David


 
Bestand:C:\PG30\NL\DATA\DIEPEN
Datum:27-03-2020
Selectie:'Personen in parenteel van David van DIEPEN [1]'

I.1    Van DIEPEN (........), David [1], Boer, geboren ± 1688 te ,,. David van Diepen is de vroegst vermelde naam van het West Friese geslacht van de "van Diepens".Duizenden namen zijn gepasseerd uit Katholieke en Gereformeerde doopboeken uit het begin van de 18e eeuw. Aangetekend dient hierbij te worden dat diverse registers nogal hiaten vertonen of totaal ontbreken; dit door branden in het verleden of vanwege vervolging van priesters in die tijd. Het dopen moest in het geheim geschieden of was onmogelijk daar de gesstelijkheid werd opgejaagd.Het zoeken in dergelijke boeken is te vergelijken met de bekende speld in de bekende hooiberg waarbij dan delen van de hooiberg ontbreken.

Ook de huwelijksacten van Antje, David en Jan resp. Wognum,Spierdijk en Abbekerk geven geen houvast omtrent de woonplaats van hun ouders, zo die nog in leven zijn.Vast staat wel dat ze in een zeer turbelente tijd leefden, waarin "pestilentiën" en oorlogen voor maatschappelijke omwentelingen zorgden. De sterfte onder het vee was dermate dramatisch in Westfriesland dat vele boeren beroofd waren van inkomsten en noodgedwongen overschakelde op tuinbouw of hun landerijen in de steek lieten.

Antje Davids (van Diepen) komen we voor het eerst tegen in de doopboeken van de parochie De Goorn; op 7-5-1732 wordt de doop aangegeven van Johanna d.v. Engel Janse en Jantje Willems uit de Noorddijk, meter is Antje Davids(van Diepen). Ditzelfde op 8-10-1732 van Nicolaas zv. Sijmen Claes Anna Jacobs, ook van de Noorddijk. Na haar huwelijk in 1733 met Muus Luytjes staat Antje in de Wognummer doopboeken bij vele acten als moeder, doch ook veel als meter. Dit laatste gaat door tot 1773; waarschijnlijk is ze omstreeks die tijd overleden.

Vermeldenswaard is dat haar oudste zoon Luitje(doop 9-1-1736) bij zijn overlijden in Wognum 21-3-1813 Luitje van Diepen wordt genoemd.

Van David Davids (van Diepen) weten wij slechts dat hij 3-1-1740 in de gereformeerde kerk als jonkman (dus niet als weduwnaar) huwt met Teunisje Sijmons. Hij woont in Spierdijk, zij in De Goorn. Elk moet drie gulden betalen, hetgeen aangeeft dat beiden "klein vermogend" zijn. Op 20-1-1750 koopt David Davids (van Diepen) 'op de goorn' een stuk grasland, groot een morgen, gelegen op 'de goorn' belend de koper ten zuiden. Hij woont in die tijd dus in De Goorn. Op 30-10-1760 wordt David Davidsz (van Diepen) van Diepen benoemd tot voogd van de kinderen van Jacob Pieters Knollendam en Grietje Claes.

Twee jaar later, 21-6-1762, overlijdt hij in De Goorn. Zijn leeftijd wordt helaas niet vermeld.
Kinderen:
   1. v  DAVID (van DIEPEN), Anna (Antje) [2] (II.2), Boerin, geboren ± 1710.
Gehuwd [1] op 11-01-1733 te Wognum, gehuwd voor de kerk op 11-01-1733 te Wognum (R.K.) met LUYTJES, Muus [3] (II.1). Kinderen uit huwelijk zijn; Aegtje,Aegtje, Luitje,Maartje, David, Pieter,Claas,Claas, Grietje en Joannis. Deze kinderen zijn allen gedoopt tussen 1734 en 1746 in de R.K. kerk in Wognum.
   2. m  van DIEPEN, Jan Davids [6], geboren ± 1717 (zie II.3).
   3. m  DAVIDSZ.(van DIEPEN), David [4] (II.5), overleden op 21-06-1762 te De Goorn.
Gehuwd [2] op 03-01-1740 te Hoorn met SIJMONS, Teunisje [5] (II.6).

II.3    Van DIEPEN, Jan Davids [6], geboren ± 1717, overleden op 10-01-1809 te De Goorn, begraven te Hervormde kerk in Berkhout. De Doopacte van Jan Davids (van Diepen) is niet achterhaald. We komen hem voor het eerst tegen op 14-4-1743. Hij betaalt drie gulden impost bij het overlijden van ene Marijtje Willem in Wognum. Jan woont op het Keern. Tot 1748 woont hij, blijkens doopinschrijvingen van zijn twee kinderen,'ex zwaaghdijk'; waarmee 't Keern bedoeld zal zijn. Op 14-1-1745 verkoopt zijn broer David Davids in De Goorn hem een huis . En nog woont Jan op Zwaagdijk. Op 20-11-1753 koopt hij van Reinier van Stokkum,'Rooms priester op De Goorn' een huis en erf naast de kerk in De Goorn. Er wordt geen achternaam gebezigd. Op 15-8-11772 komen wij hem weer tegen; nu in de acten van de Hoornse notaris Van Beek. Dit na en vanwege het overlijden van zijn vrouw: er vindt een boedelscheiding plaats. Hij heeft twee huizen met erf) een in halve eigendom met Jacob Pietersz.Ligthart) beide in De Goorn(Rijpzevendeel) met een achttal percelen grasland waarvan enkele in Zuid-Spierdijk(Overdropzevendeel). De stukken grond hebben namen als Ruygenweid,Zoutackers, 't Lageland enz.en zijn in totaal ongeveer 17 ha groot( 9 morgen en 7000 Roedes). Opmerkelijk is dat de ca. 55 jarige Jan Davids van Diepen deze acte niet anders dan met een kruis kan ondertekenen.
Gehuwd [3] op 16-08-1744 te Gerecht Abbekerk met De BOER, Neel Ariën [7] (II.4), overleden 1772 te de Goorn.
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Grietje [8], geboren op 19-09-1745 te aan de Zwaagdijk (zie III.2).
   2. m  van DIEPEN, Ariën [20], geboren op 12-04-1748 te Zwaagdijk (zie III.5).

III.2    Van DIEPEN, Grietje [8], geboren op 19-09-1745 te aan de Zwaagdijk, gedoopt (R.K.) op 19-09-1745 te R.K. kerk Nibbixwoud, overleden op 11-07-1822 te Avenhorn op 76-jarige leeftijd, begraven te Hervormde kerk in Avenhorn.
Gehuwd (1) [4] op 22-jarige leeftijd op 26-09-1767 te De Goorn, gehuwd voor de kerk op 26-09-1767 te Hervormde kerk in Berkhout met SPEKKEN, Krelis Krelisz. [9] (III.1).
Gehuwd (2) [6] op 40-jarige leeftijd op 30-10-1785 te De Goorn, gehuwd voor de kerk op 16-10-1785 te Hervormde kerk in Berkhout met KNIJN, Klaas [11] (III.4).
Relatie (3) [5] met SCHOUTEN, Klaas Jans [10] (III.3), overleden op 20-10-1782 te De Goorn. Tweede huwelijk van Grietje van Diepen.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  SPEKKEN, Jan [6391] (IV.1), geboren op 04-01-1768 te Berkhout, overleden op 02-12-1797 te Avenhorn op 29-jarige leeftijd, zoon van SPEKKEN, Krelis Krelisz. [9] (III.1) en Van DIEPEN, Grietje [8] (zie III.2).
   2. v  SPEKKEN, Neeltje [12] (IV.2), geboren op 22-05-1769 te De Goorn, gedoopt op 22-05-1769 te De Goorn (getuige(n): Meter Antje Davids), dochter van SPEKKEN, Krelis Krelisz. [9] (III.1) en Van DIEPEN, Grietje [8] (zie III.2).
   3. m  SPEKKEN, Krelis [14] (IV.3), geboren op 03-01-1770 te Noorddijk, gedoopt op 03-01-1772 te De Goorn, zoon van SPEKKEN, Krelis Krelisz. [9] (III.1) en Van DIEPEN, Grietje [8] (zie III.2).
   4. v  SPEKKEN, Neeltje [13] (IV.4), geboren op 21-07-1770 te Noorddijk, gedoopt op 21-07-1770 te De Goorn (getuige(n): Meter Aaltje Krelis), dochter van SPEKKEN, Krelis Krelisz. [9] (III.1) en Van DIEPEN, Grietje [8] (zie III.2).
Uit het tweede huwelijk:
   5. m  KNIJN, Jan [18] (IV.8), geboren op 31-07-1786 te Ursem, gedoopt op 31-07-1786 te Ursem (getuige(n): Meter Neeltje Krelis), zoon van KNIJN, Klaas [11] (III.4) en Van DIEPEN, Grietje [8] (zie III.2).
   6. m  KNIJN, Jan [19] (IV.9), geboren op 03-08-1788 te De Goorn, gedoopt op 03-08-1788 te De Goorn (getuige(n): Meter Neeltje Krelis), zoon van KNIJN, Klaas [11] (III.4) en Van DIEPEN, Grietje [8] (zie III.2).
Uit de derde relatie:
   7. m  SCHOUTEN, Jan [15] (IV.5), geboren op 02-09-1777 te De Goorn, gedoopt op 02-09-1777 te De Goorn (getuige(n): Meter Antje Davids), zoon van SCHOUTEN, Klaas Jans [10] (III.3) en Van DIEPEN, Grietje [8] (zie III.2).
   8. v  SCHOUTEN, Geertje [16] (IV.6), geboren op 24-01-1779 te De Goorn, gedoopt op 24-01-1779 te De Goorn (getuige(n): Meter Grietje Jans), dochter van SCHOUTEN, Klaas Jans [10] (III.3) en Van DIEPEN, Grietje [8] (zie III.2).
   9. v  SCHOUTEN, Antje [17] (IV.7), geboren op 05-02-1781 te De Goorn, gedoopt op 05-02-1781 te De Goorn (getuige(n): Aaltje Krelis), dochter van SCHOUTEN, Klaas Jans [10] (III.3) en Van DIEPEN, Grietje [8] (zie III.2).

III.5    Van DIEPEN, Ariën [20], geboren op 12-04-1748 te Zwaagdijk, gedoopt (R.K.) op 12-09-1748 te R.K. kerk in Nibixwoud, overleden op 06-12-1802 te Avenhorn op 54-jarige leeftijd. Ariën van Diepen wordt in zijn huwelijksacte in 1770 genoemd Ariën Braak. Waar komt dat Braak vandaan? Op oude kaarten staan in en rond De Goorn gebiedjes getekend die zo laag lagen dat ze tijdelijk of langdurig onder water stonden. Deze kregen dan het predicaat "Braak". Zo was er een aan de Mijzerdijk in Ursem; een aan de Noorddijk (destijds een doodlopend pad), welk gebiedje nog steeds de De Braak wordt genoemd, en waarop Arie van Diepen zijn bedrijf uitoefent. Dichtbij de plaats waar de Noorddijk op de Zuidspierdijkerweg uitkomt staat, richting Berkhout. op oude kaarten een meertje getekend met ook weer dit woord erbij. Tenslotte was er bij de bocht in Zuid Spierdijk nog een Braak. Heeft Ariën als gebruiker of eigenaar van zo'n Braak een bijnaam gekregen en die gebruikt bij zijn huwelijksacte? Overigens is de familie Braak in De Goorn een bestaande achternaam in die tijd.

Vanaf 1811 diende (bij grondwet vastgelegd) iedere doop, huwelijk en overlijden door de burgelijke overheid nauwkeurig te worden beschreven; dit op bevel van Napoleon, die een goede registratie van hem beschikbare soldaten wilde hebben. Vanaf dat jaar werd de achternaam verplicht. Vòòr dit, voor genealogen zo belangrijk jaar, werd vaak volstaan met vermelding vaders voornaam = patroniem bijv. Jan Pieters. Als men wel een achternaam had dan kwamen verwisselingen wel voor (bijv. om een (suiker) oom van moederszijde gunstig te stemmen.
Gehuwd (1) [7] op 21-jarige leeftijd op 03-02-1770 te Berkhout, gehuwd voor de kerk op 03-02-1770 te Hervormde kerk Berkhout met De JONG, Aaltje [21], 18 jaar oud (III.6), geboren op 15-05-1751 te De Goorn, gedoopt op 15-05-1751 te De Goorn, overleden op 30-06-1781 te De Goorn op 30-jarige leeftijd, dochter van De JONG, Kreliss Adrannsz. [23] en GERRITS, Marijtje [24].
Gehuwd (2) [8] op 34-jarige leeftijd op 18-08-1782 te Berkhout, gehuwd voor de kerk op 18-08-1782 te Berkhout met GROOTEBOER, Maartje [22], 24 jaar oud (III.7), geboren op 09-01-1758 te Grosthuizen, gedoopt op 09-01-1758 te De Goorn, overleden op 15-10-1832 te Noordermeer (gem.Wognum) op 74-jarige leeftijd, dochter van GROTEBOER, Jacob Cornelisz. (Jaap) [25] en JANS, Anna [26]. {Zij is later gehuwd [11] op 47-jarige leeftijd op 15-09-1805 met ZWEMMER, Jan [27].}
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Neeltje [28] (IV.10), gedoopt (R.K.) op 21-11-1770 te De Goorn (getuige(n): Meter Grietje Jans), dochter van Van DIEPEN, Ariën [20] (zie III.5) en De JONG, Aaltje [21] (III.6).
   2. m  van DIEPEN, Krelis [30], geboren te De Goorn (zie IV.11).
   3. m  van DIEPEN, Jan [31], geboren te De Goorn (zie IV.13).
   4. v  van DIEPEN, Neeltje [33] (IV.15), geboren te Avenhorn, gedoopt op 04-06-1775 te De Goorn (getuige(n): Meter Grietje Jand.), dochter van Van DIEPEN, Ariën [20] (zie III.5) en De JONG, Aaltje [21] (III.6).
   5. v  van DIEPEN, Marijtje [34] (IV.16), geboren te Avenhorn, gedoopt (R.K.) op 05-02-1777 te De Goorn (getuige(n): Meter Aagje Krelis), dochter van Van DIEPEN, Ariën [20] (zie III.5) en De JONG, Aaltje [21] (III.6).
   6. m  van DIEPEN, David [36], geboren te Avenhorn (zie IV.17).
   7. v  van DIEPEN, Neeltje [37] (IV.19), geboren te Avenhorn, gedoopt op 15-03-1780 te De Goorn (getuige(n): Meter Antje Evers), dochter van Van DIEPEN, Ariën [20] (zie III.5) en De JONG, Aaltje [21] (III.6).
   8. v  van DIEPEN, Marijtje [44] (IV.21), geboren te De Goorn, gedoopt op 11-06-1781 te De Goorn (getuige(n): Meter Neeltje Krelis), overleden op 14-01-1856 te Berkhout op 74-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Ariën [20] (zie III.5) en De JONG, Aaltje [21] (III.6).
Gehuwd (1) [16] op 21-jarige leeftijd op 20-01-1803 te Berkhout, gehuwd voor de kerk op 20-01-1803 te Geref. kerk te Berkhout met KOPPES, Pieter [38], 35 jaar oud (IV.20), geboren op 26-08-1767 te Noorddijk, gedoopt op 26-08-1767 te Noorddijk, overleden op 30-05-1824 te Berkhout op 56-jarige leeftijd, zoon van KOPPES, Jacob [39] en HOOGLAND, Maartje [40]. Eerste huwelijk Marijtje van Diepen.
Gehuwd (2) [17] op 44-jarige leeftijd op 24-07-1825 te Berkhout met KUIPER, Teunis (Teun) [43], 46 jaar oud (IV.22), geboren op 24-02-1779 te Zwaag, overleden op 18-12-1859 te Berkhout op 80-jarige leeftijd, zoon van KUYPER, Jan [41], Molenaar in Schagen, en WAAL, Dieuwertje [42].
Uit het tweede huwelijk:
   9. m  van DIEPEN, Jacobus (Jaap) [45], gedoopt (R.K.) op 16-02-1784 te De Goorn (zie IV.23).
   10. v  van DIEPEN, Neeltje [47] (IV.26), gedoopt (R.K.) op 22-10-1785 te De Goorn (getuige(n): Meter Grietje Jans), dochter van Van DIEPEN, Ariën [20] (zie III.5) en GROOTEBOER, Maartje [22] (III.7).
   11. m  van DIEPEN, Jan [48] (IV.27), gedoopt (R.K.) op 13-05-1787 te De Goorn (getuige(n): Meter Antje Groteboer), zoon van Van DIEPEN, Ariën [20] (zie III.5) en GROOTEBOER, Maartje [22] (III.7).
   12. v  van DIEPEN, Neeltje [49] (IV.28), gedoopt (R.K.) op 05-11-1788 te De Goorn (getuige(n): Meter Grietje Jans), dochter van Van DIEPEN, Ariën [20] (zie III.5) en GROOTEBOER, Maartje [22] (III.7).
   13. m  van DIEPEN, Jan [50] (IV.29), gedoopt (R.K.) op 17-06-1792 te De Goorn (getuige(n): Meter Antje Jacobs Groteboer), zoon van Van DIEPEN, Ariën [20] (zie III.5) en GROOTEBOER, Maartje [22] (III.7).
   14. m  van DIEPEN, Dirk [52], gedoopt op 01-03-1794 te De Goorn (zie IV.30).
   15. v  van DIEPEN, Neelte (Neeltje) [53] (IV.32), gedoopt op 17-12-1798 te De Goorn (getuige(n): Meter Grietje Jans van Diepen), overleden op 20-12-1800 op 2-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Ariën [20] (zie III.5) en GROOTEBOER, Maartje [22] (III.7).

IV.11    Van DIEPEN, Krelis [30], Landman, geboren te De Goorn, gedoopt (R.K.) op 21-09-1771 te De Goorn (getuige(n): Meter Trijntje Gerrits), overleden op 17-04-1825 te De Goorn op 53-jarige leeftijd, begraven op 22-04-1925 te Avenhorn, woonde te De Goorn.
Gehuwd [12] op 24-jarige leeftijd op 17-04-1796 te De Goorn, gehuwd voor de kerk op 01-04-1796 te Geref. kerk te Berkhout met KNIJN, Geertje [29] (IV.12), geboren 1777 te Berkhout.De Goorn, overleden op 02-07-1833 te Berkhout. Grietje Knijn kon blijkens een acte uit 1817 lezen noch schrijven.v, dochter van KNIJN, Claas [54] en BAARS, Lijsbet [55].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Klaas [56] (V.1), gedoopt op 02-02-1797 te De Goorn (getuige(n): Meters Geertje Klaas, Duifje Klaas), overleden op 15-10-1797 te De Goorn, 255 dagen oud, zoon van Van DIEPEN, Krelis [30] (zie IV.11) en KNIJN, Geertje [29] (IV.12).
   2. v  van DIEPEN, Aaltje [60] (V.3), gedoopt (R.K.) op 29-12-1797 te De Goorn (getuige(n): Meter Marijtje Ariens), overleden op 01-11-1864 te Grosthuizen op 66-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Krelis [30] (zie IV.11) en KNIJN, Geertje [29] (IV.12).
Gehuwd [23] op 26-jarige leeftijd op 09-02-1824 te Grosthuizen met SCHOUTEN, Klaas [59], 26 jaar oud (V.2), Landman, geboren op 01-11-1797 te Grosthuizen, overleden op 31-03-1854 te Grosthuizen op 56-jarige leeftijd, zoon van SCHOUTEN, Willem Klaasz. [57] en KLAAS, Maartje Jacobs [58]. Kinderen uit huwelijk zijn; Cornelis,Willem,Jan,Lijsbeth,Maartje,Geertje,Arie Pieter,Neeltje.
   3. m  van DIEPEN, Klaas [62], gedoopt op 11-04-1799 te De Goorn (zie V.4).
   4. m  van DIEPEN, Ari [63] (V.6), gedoopt op 20-09-1800 te De Goorn, overleden op 25-11-1800 te De Goorn, 66 dagen oud (bron: Uit geref.Grafboek van Berkhout.), zoon van Van DIEPEN, Krelis [30] (zie IV.11) en KNIJN, Geertje [29] (IV.12).
   5. v  van DIEPEN, Lijsbeth [67] (V.8), gedoopt (R.K.) op 16-11-1801 te De Goorn (getuige(n): Meter Jantje Berkhout), overleden op 10-08-1830 te Berkhout op 28-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Krelis [30] (zie IV.11) en KNIJN, Geertje [29] (IV.12).
Gehuwd [26] op 25-jarige leeftijd op 21-01-1827 te Berkhout met HINKE, Cornelis (Cor) [66], 31 jaar oud (V.7), gedoopt op 18-12-1795 te Hoogwoud, zoon van HINKE, Jan [64], Kleermaker, en KOSTER, Trijntje [65]. Kinderen uit huwelijk zijn; Trijntje,Cornelis.
   6. m  van DIEPEN, Ariën [70], gedoopt op 03-01-1803 te De Goorn (zie V.9).
   7. m  van DIEPEN, Krelis [71] (V.12), gedoopt op 20-01-1804 te De Goorn, overleden onbekend, zoon van Van DIEPEN, Krelis [30] (zie IV.11) en KNIJN, Geertje [29] (IV.12).
   8. v  van DIEPEN, Neeltje [72] (V.13), gedoopt op 05-12-1806 te De Goorn, overleden op 27-07-1828 te De Goorn op 21-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Krelis [30] (zie IV.11) en KNIJN, Geertje [29] (IV.12).
   9. m  van DIEPEN, Cornelis (Cor) [75], gedoopt op 24-02-1809 te De Goorn (zie V.14).
   10. m  van DIEPEN, Jan [76] (V.17), gedoopt op 19-03-1811 te De Goorn (getuige(n): Meter Grietje Jans van Diepen.), overleden op 10-11-1815 te Berkhout op 4-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Krelis [30] (zie IV.11) en KNIJN, Geertje [29] (IV.12).
   11. v  van DIEPEN, Maartje [80] (V.19), gedoopt op 06-03-1813 te De Goorn, overleden op 11-12-1840 te Wognum op 27-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Krelis [30] (zie IV.11) en KNIJN, Geertje [29] (IV.12).
Gehuwd [32] op 19-jarige leeftijd op 17-02-1833 te Berkhout met GROOTHUYZEN, Ariën (Arie) [77], 22 jaar oud (V.18), gedoopt op 16-09-1810 te Berkhout, zoon van GROOTHUYZEN, Jan [78] en LAAN, Anna [79].
   12. m  van DIEPEN, Jan [82], gedoopt (R.K.) op 27-02-1816 te De Goorn (zie V.20).

IV.13    Van DIEPEN, Jan [31], geboren te De Goorn, gedoopt op 10-03-1773 te De Goorn, overleden op 26-04-1823 te Obdam op 50-jarige leeftijd. Jan van Diepen bewoonde aan de Dorpsstraat 52 een boerderij die hij op 26 Jan.1797 had gekocht van Cornelis Groot voor de prijs van F 4.898,00 .
Deze boerderij stond op de monumentenlijst maar is toch omstreeks de jaren 1980-1990 door brand verwoest.De oorzaak van de brand is nooit helemaal bekend geworden, maar er werd wel heel verschillend over gesproken.

In 1824 vind er een boedelscheiding plaats vanwege zijn overlijden. Dan blijkt dat er zo'n 30 percelen te verdelen zijn, waaroner twee boerderijen, enkele houtbosjes en een rietschoot aan de Ringsloot. De stukken grasland hebben fraaie namen zoals Hoefwerf,de Kousebanden, de Warande, Capitijns Veld, het Butterstuk.
In de boedelscheiding wordt ieder voorwerp in het huis opgenoemd en getaxeerd. Zo staan er 9 stoven(F2,50), twee bedbankjes(F1,--),een kwispeldoor, tabaksdozen, aarden comfoortje(F1,__) enz. Zo gaat dat vele bladzijden door.
Interessant is ook het onderdeel levend vee. Hij had 20 melkkoeien(700.--), 4 melkvaarsen(F40,--), 5 hokkelingen(f 100,--), een weidkoe(f 40.--), 5 graskalveren (F40.--), 4 zeugen(F72.--),21 schapen en lammeren (f63.--),en een paard (f50.--), aan kazen:600 Nederlandse ponden(1400.--). Aan hooi:ongeveer vijfentwintig koe hooi(f 500.--)!
Volgens het testament mag Antje Zoet op de boerderij blijven wonen. In 1826 trouwt zij met Jan Bijvoet(ged.16-10-1764 in Obdam; zoon van Klaas Ariën Bijvoet en Aaltje Jansd Hoogland.)
In zijn levensverhaal noemt Pieter van Diepen (geb.20-3-1853)deze Jan Bijvoet "een bemiddeld,doch hebzuchtig, stuurs man".
Een andere Piet van Diepen (geb 29-10-1842) vertelde als bejaard man aan o.a. zijn kleindochter Marie van Diepen(geb.17-11-1908) hoe hij gehoord had van zijn vader dat deze Jan Bijvoet wreed was jegens zijn stiefkinderen. "zo bond hij ze vast aan de vierkantspaal om ze dan af te ranselen". Deze Pieter van Diepen wist ook nog het verhaal te vertellen over zijn grootvader Jan in de Franse tijd: zo reed Jan eens met paard en wagen met kazen door Hensbroek, daar waarschuwde iemand hem dat ginder Fransozen stonden, waarop Jan zijn kazen stuk voor stuk in de wal legde. en met lege wagen verder reed langs de Fransozen. De volgende dag was de kust weer veilig en haalde hij de kazen weer uit de wal. Dis een van de weinige familie overleveringen die over deze tijd bekend is.

De laatst boer op deze gesloopte stolp was Jaap van der Molen.
Gehuwd [13] op 23-jarige leeftijd op 19-02-1797 te De Goorn met ZOET, Antje [32], 19 jaar oud (IV.14), gedoopt op 04-04-1777 te De Goorn, overleden op 17-05-1848 te Berkhout op 71-jarige leeftijd, dochter van ZOET, Dirk Pietersz. [83] en SCHILDER, Maartje Laurisz [84].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Dirk [88], gedoopt op 20-10-1798 te Obdam (zie V.22).
   2. v  van DIEPEN, Aaltje [89] (V.26), gedoopt op 13-03-1800 te Obdam, overleden op 13-06-1800 te Obdam, 92 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Jan [31] (zie IV.13) en ZOET, Antje [32] (IV.14).
   3. m  van DIEPEN, Adrianus (Arie) [90] (V.27), gedoopt op 16-09-1801 te Spanbroek (getuige(n): Meter Maartje Jacobus Grooteboer), overleden op 02-10-1801 te Obdam, 16 dagen oud. Uit dit huwelijk geen kinderen. Zoon van Van DIEPEN, Jan [31] (zie IV.13) en ZOET, Antje [32] (IV.14).
   4. m  van DIEPEN, Arie [92], geboren op 14-10-1802 te Obdam (zie V.28).
   5. m  van DIEPEN, Pieter (Piet) [93] (V.30), gedoopt op 10-02-1803 te Obdam (getuige(n): Meter Geertje Dirks Zoet), zoon van Van DIEPEN, Jan [31] (zie IV.13) en ZOET, Antje [32] (IV.14).
   6. v  van DIEPEN, Aaltje [94] (V.31), gedoopt op 15-01-1805 te Obdam (getuige(n): Meter Ariëns van Diepen), overleden op 08-02-1805 te Obdam, 24 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Jan [31] (zie IV.13) en ZOET, Antje [32] (IV.14).
   7. m  van DIEPEN, Johannes (Jan) [95] (V.32), gedoopt op 04-08-1806 te Obdam (getuige(n): Meter Grietje Jans van Diepen), overleden 8-2-180? te Obdam, zoon van Van DIEPEN, Jan [31] (zie IV.13) en ZOET, Antje [32] (IV.14).
   8. m  van DIEPEN, Piet [97], geboren op 25-09-1808 te Obdam (zie V.33).
   9. v  van DIEPEN, Aaltje [101] (V.36), gedoopt op 13-07-1810 te Obdam (getuige(n): Meter Lijsbet Dirks Zoet), overleden op 10-01-1894 te Heerhugowaard op 83-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [31] (zie IV.13) en ZOET, Antje [32] (IV.14).
Gehuwd [37] op 20-jarige leeftijd op 23-04-1831 te Heerhugowaard met GROOT, Jacob [100], 21 jaar oud (V.35), Landman aan de Rustenburgerweg in de H.H.Waard, geboren op 07-09-1809 te Heerhugowaard, overleden op 26-02-1887 te Heerhugowaard op 77-jarige leeftijd, zoon van GROOT, Bartholemeus [98] en BOKSTRAAT, Geertje [99]. Kinderen uit huwelijk zijn; Jan,Arie,Bartholemeus,Klaas.
   10. v  van DIEPEN, Maartje [102] (V.37), geboren op 28-06-1812 te Obdam, overleden op 23-08-1812 te Obdam, 56 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Jan [31] (zie IV.13) en ZOET, Antje [32] (IV.14).
   11. m  van DIEPEN, Jan [104], geboren op 27-08-1813 te Obdam (zie V.38).
   12. m  van DIEPEN, Cornelis (Cor) [107], geboren op 18-12-1814 te Obdam (zie V.41).
   13. m  van DIEPEN, Lourens [108] (V.44), geboren op 16-07-1817 te Obdam, overleden op 28-07-1817 te Obdam, 12 dagen oud, zoon van Van DIEPEN, Jan [31] (zie IV.13) en ZOET, Antje [32] (IV.14).
   14. m  van DIEPEN, Laurens [109], geboren op 05-12-1819 te Obdam (zie V.45).
   15. v  van DIEPEN, Maartje [111] (V.47), geboren op 14-07-1820 te Obdam, overleden op 16-09-1820 te Obdam, 64 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Jan [31] (zie IV.13) en ZOET, Antje [32] (IV.14).

IV.17    Van DIEPEN, David [36], Arbeider, geboren te Avenhorn, gedoopt (R.K.) op 27-04-1778 te De Goorn, overleden op 13-01-1828 te Berkhout op 49-jarige leeftijd. David van Diepen heeft op allerlei plaatsen gewoond. Blijkens het doopregister van de R.K. kerk van Spanbroek woont hij aan de Zomerdijk en in de Noordermeer. Op 9 mei 1804 verkoopt hij samen met Pieter Commandeur aan Ariën de Boer en Cornelis Commandeur in totaal 10 morgen en 338 roeden(9 ha). De percelen liggen in Wadway en David van Diepen woont ook daar.Rond 1807 woont David in de "Waert" of Hensbroek.In de notarisacte 2785 staat dat Antje Jans Ots geh. met Jan Stolte op 26 februari 1809 verkoopt aan David van Diepen, wonende te Hensbroek, een huis erf zijnde een winkel en herberg, staande en gelegen erven van Hendrik Koning. Prijs F 850.--.David wordt dan dus herbergier! In zijn overlijdensacte staat bij beroep: arbeider.
Gehuwd [19] op 22-jarige leeftijd op 27-04-1800 te De Goorn, gehuwd voor de kerk op 12-04-1800 te Berkhout (Ger.) met COMMANDEUR, Aafje [35], 25 jaar oud (IV.18), gedoopt op 20-04-1775 te De Goorn, overleden op 12-04-1838 te Berkhout op 62-jarige leeftijd, dochter van COMMANDEUR, Cornelis (Cor) [116] en CORNELIS, Antje [117].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Cornelis [265], geboren op 23-03-1801 te Wadway (zie V.48).
   2. v  van DIEPEN, Cornelis(Cornelia) (Cornelia) [118] (V.51), geboren op 05-09-1802 te Op de Zomerdijk, gedoopt op 05-09-1802 te Spanbroek (getuige(n): Meter Marijtje Ariend. van Diepen), overleden op 18-02-1842 te Berkhout op 39-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, David [36] (zie IV.17) en COMMANDEUR, Aafje [35] (IV.18).
Gehuwd [47] op 27-jarige leeftijd op 02-05-1830 te Berkhout met KOMEN, Pieter [121], 26 jaar oud (V.50), geboren op 06-07-1803 te Spanbroek, overleden op 04-04-1865 te Spierdijk op 61-jarige leeftijd, zoon van KOMEN, Jan [119] en HILLEBOER, Bregje [120]. Kinderen uit huwelijk zijn; David,Jan,Aafje,Neeltje,Jan,Bregje.
   3. v  van DIEPEN, Aaltje [6392] (V.53), gedoopt op 05-09-1802 te Spanbroek, dochter van Van DIEPEN, David [36] (zie IV.17) en COMMANDEUR, Aafje [35] (IV.18).
Gehuwd [2564] op 26-jarige leeftijd op 02-05-1829 te Berkhout met KOOMEN, Pieter [6393], 25 jaar oud (V.52), geboren op 03-07-1803 te Obdam.
   4. m  van DIEPEN, Adrianus (Arie) [124], geboren op 28-10-1804 (zie V.54).
   5. v  van DIEPEN, Antje [128] (V.58), geboren op 26-10-1807 te De Waert (bron: Meter Trijntje Jans), gedoopt op 26-10-1807 te Obdam, overleden op 23-02-1885 te Spanbroek op 77-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, David [36] (zie IV.17) en COMMANDEUR, Aafje [35] (IV.18).
Gehuwd [51] op 27-jarige leeftijd op 01-05-1835 te Berkhout met COMMANDEUR, Jan [127], 22 jaar oud (V.57), Arbeider, later vrachtschipper. Geboren op 25-12-1812 te Wognum, zoon van COMMANDEUR, Jacob [125], Winkelier,arbeider, en ZWEMMER, Trijntje [126]. Kinderen uit huwelijk zijn; Jacob,David,Aafje,Aafje.
   6. v  van DIEPEN, Maartje (Martje) [129] (V.60), gedoopt op 18-02-1811 te De Goorn (getuige(n): Meter Neeltje Cornelis Commandeur), overleden op 25-10-1886 te Hensbroek op 75-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, David [36] (zie IV.17) en COMMANDEUR, Aafje [35] (IV.18).
Gehuwd (1) [54] op 30-jarige leeftijd op 22-04-1841 te Spanbroek met PALM, Cornelis (Cor) [134] (V.59), Arbeider, geboren 1804 te Spanbroek, overleden op 19-05-1850 te Hensbroek, zoon van PALM, Dirk [130] en OUD, Geertje [131]. Eerste huwelijk van Maartje van Diepen.
Gehuwd (2) [55] op 48-jarige leeftijd op 26-05-1859 te Hensbroek met SCHOLTEN, Dirk [135], 32 jaar oud (V.61), Arbeider, geboren op 04-10-1826 te Graft, overleden op 20-02-1888 te Hensbroek op 61-jarige leeftijd, zoon van SCHOLTEN, Heranus [132] en MOURIKS, Geertje [133]. Tweede huwelijk van Maartje van Diepen.(Dirk is 15 jaar jonger dan zijn vrouw.).
   7. m  van DIEPEN, Jan [137], geboren op 13-10-1813 te Berkhout,De Goorn (zie V.62).
   8. v  van DIEPEN, Trijntje [139] (V.66), geboren op 31-01-1817 te Berkhout, overleden op 28-06-1901 te Wogmeer op 84-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, David [36] (zie IV.17) en COMMANDEUR, Aafje [35] (IV.18).
Gehuwd [57] op 28-jarige leeftijd op 10-04-1845 te Berkhout met COMMANDEUR, Cornelis [138], 26 jaar oud (V.65), Arbeider, geboren op 11-11-1818 te St Maarten, overleden op 02-03-1903 te Wogmeer op 84-jarige leeftijd, zoon van COMMANDEUR, Jacob [125], Winkelier,arbeider, en ZWEMMER, Trijntje [126], woonde te Berkhout. Kinderen uit huwelijk zijn; 14 kinderen: Trijntje kon bij haar huwelijk niet schrijven.

IV.23    Van DIEPEN, Jacobus (Jaap) [45], gedoopt (R.K.) op 16-02-1784 te De Goorn (getuige(n): Meter Antje Groteboer), overleden op 12-08-1838 te De Goorn op 54-jarige leeftijd. Volgens not. akte 2760 verkoopt zijn stiefvader Jan Zwemmer aan Jacob van Diepen op 7 jan. 1815, huis schuur, erf in de Goorn, belend Grietje van Diepen; verder 6 percelen grasland in Ursem. o.a. naast de kerk, met namen zoals het Dorland, de Pompsloot, lefkes Akkers, Drie Deimt. In totaal 8 ha. Ook drie percelen in Avenhorn o.a. naast de kerk. In totaal 3 ha. Verder een boerderij in Overdorpzevendeel(Spierdijk) met 14 ha. grasland. Prijs f 4.000,-.
Gehuwd (1) [59] op 22-jarige leeftijd op 24-04-1806 te De Goorn met BRAKEBOER, Antje [142] (IV.24), geboren 1781 te Aan het Keern, overleden op 20-12-1832 te De Goorn, dochter van BRAAKBOER, Gerrit [140] en KOOPMAN, Duyfje [141].
Gehuwd (2) [18] op 52-jarige leeftijd op 13-01-1837 te Berkhout met STRAAT, Dieuwertje [46], 51 jaar oud (IV.25), Broodbakkerin, gedoopt op 29-05-1785 te Wognum, overleden ? Dochter van STRAAT, Sijmen [143] en VEUL, Aafje [144].
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Ariën (Arie) [145], gedoopt op 08-02-1807 te De Goorn (zie V.67).
   2. v  van DIEPEN, Duifje [170] (V.69), gedoopt op 24-07-1809 te De Goorn (getuige(n): Meter Gertrudis Klaas Knijn en Duifje Joris), overleden op 31-12-1809 te De Goorn, 160 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Jacobus (Jaap) [45] (zie IV.23) en BRAKEBOER, Antje [142] (IV.24).
   3. v  van DIEPEN, Duifje [147] (V.71), gedoopt op 27-05-1811 te De Goorn (getuige(n): Meter Duifje Joris), overleden op 10-01-1891 te De Goorn op 79-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jacobus (Jaap) [45] (zie IV.23) en BRAKEBOER, Antje [142] (IV.24).
Gehuwd (1) [63] op 22-jarige leeftijd op 19-01-1834 te Berkhout met GROOT, Jacobus [150], 26 jaar oud (V.70), Landman, gedoopt op 23-03-1807 te Wadway, overleden op 18-02-1840 te Wognum op 32-jarige leeftijd, zoon van GROOT, Adriaan [156] en OUD, Baafje (Aafje) [157]. Eerste huwelijk van Duifje van Diepen.
Gehuwd (2) [64] op 30-jarige leeftijd op 07-04-1842 te Berkhout met PRONK, IJ Jacob (Ij Jacob) [153], 25 jaar oud (V.72), Landman, geboren op 16-08-1816 te Abbekerk, overleden op 17-01-1873 te Wognum op 56-jarige leeftijd, zoon van PRONK, Gerrit [151], Landman, en SCHILDER, Aafje [152]. Tweede huwelijk van Duifje van Diepen.
   4. m  van DIEPEN, Gerrit [155] (V.73), geboren op 28-08-1813 te De Goorn, overleden op 20-07-1879 te De Goorn op 65-jarige leeftijd. Gerrit had een boerderij in de Goorn. Volgens de gegeven uit het boek van de " van Diepens" trouwde Gerrit op 16 jarige leeftijd met de 12 jarige Maartje van der Ket.Ik heb hier wel mijn twijfels over maar kan hierover verder niets mededelen. Zoon van Van DIEPEN, Jacobus (Jaap) [45] (zie IV.23) en BRAKEBOER, Antje [142] (IV.24).
Gehuwd [155] op 16-jarige leeftijd op 16-01-1830 te Berkhout met Van der KET, Maartje [351], 12 jaar oud (V.74), geboren op 22-08-1817 te Beemster, overleden op 18-05-1870 te De Goorn op 52-jarige leeftijd, dochter van Van der KET, Jan [349] en GROOT, Mijnoutje (Meinoutje) [350]. Volgens het boek van de " van Diepens" trouwde Gerrit van Diepen op 16 jarige leeftijd met de 12 jarige Maartje van der Ket. Ik heb niet na kunnen gaan of dit wel klopt. Het echtpaar had geen kinderen.
   5. v  van DIEPEN, Maartje [159] (V.76), geboren op 12-01-1816 te De Goorn, overleden op 27-01-1904 te Spierdijk op 88-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jacobus (Jaap) [45] (zie IV.23) en BRAKEBOER, Antje [142] (IV.24).
Gehuwd [65] op 18-jarige leeftijd op 19-01-1834 te Wognum met GROOT, Pieter [158], 22 jaar oud (V.75), Landman op Zomerdijk en Zandwerven, geboren op 02-05-1811 te Wadway, overleden op 02-09-1882 te Spanbroek op 71-jarige leeftijd, zoon van GROOT, Adriaan [156] en OUD, Baafje (Aafje) [157]. Kinderen uit huwelijk zijn; Ariën,Antje,Baafje.
   6. v  van DIEPEN, Stijntje [160] (V.77), geboren op 28-11-1818 te De Goorn, overleden op 04-09-1838 te De Goorn op 19-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jacobus (Jaap) [45] (zie IV.23) en BRAKEBOER, Antje [142] (IV.24).
   7. v  van DIEPEN, Stijntje [161] (V.78), geboren op 31-07-1820 te De Goorn, overleden op 04-09-1838 te De Goorn op 18-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jacobus (Jaap) [45] (zie IV.23) en BRAKEBOER, Antje [142] (IV.24).
   8. v  van DIEPEN, Neeltje [165] (V.80), geboren op 28-06-1822 te De Goorn, overleden op 09-05-1859 te Noordermeer op 36-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jacobus (Jaap) [45] (zie IV.23) en BRAKEBOER, Antje [142] (IV.24).
Gehuwd [66] op 18-jarige leeftijd op 25-04-1841 te Berkhout met STEUR, Jacob [164] (V.79), Landman, geboren 1817 te Edam (Volendam), overleden op 21-09-1904 te Noordermeer, zoon van STEUR, Simon [162], Landman in Spanbroek, en JONK, Maartje [163]. Kinderen uit huwelijk zijn; Jacob,Simon,Ariën,Stijntje,Trijntje,Neeltje. {Hij is later gehuwd [69] op 02-06-1860 te Wognum met KIL, Aaltje [166], 27 jaar oud, geboren op 25-04-1833 te Volendam, overleden op 23-03-1908 te Wognum (Koggeweg) op 74-jarige leeftijd. Kinderen uit huwelijk zijn; Er waren uit dit huwelijk 7 kinderen waaronder Grietje Steur die trouwde met Jan Mooij uit Wognum en ook een Jan Steur die getrouwd was met Grietje Wijnker (geb.5-4-1863overl.26-12-1931)en woonde aan de Groene Dijk in H.H.Waard bij Veenhuizen en daar een veebedrijf had.}
   9. v  van DIEPEN, Antje [169] (V.81), geboren op 08-02-1825 te De Goorn, overleden op 04-09-1829 te De Goorn op 4-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jacobus (Jaap) [45] (zie IV.23) en BRAKEBOER, Antje [142] (IV.24).

IV.30    Van DIEPEN, Dirk [52], gedoopt op 01-03-1794 te De Goorn (getuige(n): Meter Grietje Jans van Diepen), overleden op 22-12-1821 te Berkhout op 27-jarige leeftijd. Dirk overlijdt op 27 jarige leeftijd. Zijn vrouw wordt 42 jaar. Hun kinderen zijn dus al jong wees. Hun stiefvader onfermt zich over hen bij transacties.
Op 20 september 1816 verkoopt Jan Zwemmer(Dirks Stiefvader) Dirk 2 percelen grasland in het Overdorpszevendeel(Spierdijk) groot 2 ha. grenzend aan de banscheiding voor F 600,-.
Gehuwd [20] op 21-jarige leeftijd op 30-04-1815 te Spanbroek met ZEEMAN, Hilletje [51], 21 jaar oud (IV.31), gedoopt op 15-04-1794 te Hoogwoud, overleden op 13-06-1836 te Berkhout op 42-jarige leeftijd. Hilletje hertrouwde Elbert Boots; zv. Jacob Boots en Aafje Jonker. Elbert Boots hertrouwde daarna met Cornelia Sloot; dv. Cornelis Sloot en Immetje Koning. Dochter van ZEEMAN, Pieter Klaasz. [171] en MULDER, Trijntje Willemsd. [172].
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Maartje [173] (V.83), geboren op 02-02-1816 te Berkhout, overleden ? Dochter van Van DIEPEN, Dirk [52] (zie IV.30) en ZEEMAN, Hilletje [51] (IV.31).
Gehuwd [74] op 20-jarige leeftijd op 21-02-1836 te Berkhout met VIS, Pieter [176], 20 jaar oud (V.82), geboren op 08-02-1816 te Zwaag, zoon van VIS, Germent [174] en De HAAN, Trijntje [175].
   2. m  van DIEPEN, Arian (Arien) [178] (V.84), geboren op 24-05-1817 te Berkhout, overleden op 20-03-1872 te Blokker op 54-jarige leeftijd. Arie begon als landman in Hensbroek, waar hij ook tapper was, verhuisde in 1862 naaar Obdam. In 1869 was Arie winkelier in Blokker waar hij enkele jaren daarna overleed. Zijn vrouw vertrok in 1880 naar Alkmaar, ging in 1884 naar Obdam. Zoon van Van DIEPEN, Dirk [52] (zie IV.30) en ZEEMAN, Hilletje [51] (IV.31).
Gehuwd [84] op 22-jarige leeftijd op 13-02-1840 te Berkhout met BEERS, Lijsbeth [192], 23 jaar oud (V.85), geboren op 23-11-1816 te Medemblik, overleden op 22-01-1885 te Obdam op 68-jarige leeftijd, dochter van BEERS, Jan [190], Arbeider, en GIELING, Grietje [191].
   3. m  van DIEPEN, Pieter [181], geboren op 29-11-1818 te Berkhout (zie V.86).
   4. v  van DIEPEN, Trijntje [188] (V.90), geboren op 11-05-1820 te Berkhout, overleden op 04-06-1852 te Hensbroek op 32-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Dirk [52] (zie IV.30) en ZEEMAN, Hilletje [51] (IV.31).
Gehuwd (1) [79] op 21-jarige leeftijd op 05-05-1842 te Spanbroek met LEEUW, Cornelis (Cor) [185], 27 jaar oud (V.89), geboren op 08-07-1814 te Spanbroek, overleden op 30-03-1843 te Obdam op 28-jarige leeftijd, zoon van LEEUW, Pieter [182] en QUANT, Grietje [183]. Eerste huwelijk Trijntje van Diepen.
Gehuwd (2) [80] op 23-jarige leeftijd op 18-04-1844 te Spanbroek met LEEK, Jan [187], 23 jaar oud (V.91), Landman , later slager in Hensbroek. Geboren op 20-05-1820 te Veenhuizen, overleden op 31-01-1891 te Hensbroek op 70-jarige leeftijd, zoon van LEEK, Klaas [184] en HOETJES, Antje [186]. Tweede huwelijk van Trijntje van Diepen. Kind uit huwelijk is Nicolaas.
Jan Leek hertrouwde met Alida Mettes.
   5. v  van DIEPEN, Neeltje [189] (V.92), geboren op 02-10-1821 te Berkhout, overleden op 04-02-1822 te Avenhorn, 125 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Dirk [52] (zie IV.30) en ZEEMAN, Hilletje [51] (IV.31).

V.4    Van DIEPEN, Klaas [62], gedoopt op 11-04-1799 te De Goorn, overleden op 31-03-1871 te De Weere op 71-jarige leeftijd. Klaas van Diepen heeft een heel bijzondere levensloop. Op 29 jarige leeftijd is hij arbeider in Avenhorn;34 j.landman in Avenhorn; 41 j.landman in De Weere; 52j. venter in De Weere; 66j. kramer in De Weere.
Gehuwd [177] op 27-jarige leeftijd op 25-05-1826 te Berkhout met HEDDES, Neeltje (Maartje) [61], 30 jaar oud (V.5), geboren op 19-03-1796 te Berkhout, overleden op 27-05-1876 te De Weere op 80-jarige leeftijd, dochter van HEDDES, Jacob [410] en JONKER, Griet [411].
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Grietje [415] (VI.2), geboren op 16-02-1824 te Berkhout, overleden op 22-11-1862 te Wognum op 38-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Klaas [62] (zie V.4) en HEDDES, Neeltje (Maartje) [61] (V.5).
Gehuwd [24] op 25-jarige leeftijd op 17-01-1850 te Berkhout met HAND, Symon [414], 27 jaar oud (VI.1), Arbeider, geboren op 29-01-1822 te Twisk, overleden op 05-04-1903 te Wognum op 81-jarige leeftijd. Symon Hand hertrouwde met Ariaantje Huibers.Was voor zijn huwelijk met Grietje van Diepen weduwnaar van Geertje Bakker.Symon was arbeider aan de Zomerdijk, hij kon lezen noch schrijven. Zoon van HAND, Jan [412] en OUDEMAN, Trijntje [413]. Kinderen uit dit huwelijk zijn : Jan,Klaas,MaartjeGeertje en Trijntje.
   2. m  van DIEPEN, Kees [417], geboren op 14-04-1825 te Grosthuizen (zie VI.3).
   3. v  van DIEPEN, Geertje [418] (VI.5), geboren op 04-12-1826 te Berkhout, overleden op 31-08-1829 te Berkhout op 2-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Klaas [62] (zie V.4) en HEDDES, Neeltje (Maartje) [61] (V.5).
   4. v  van DIEPEN, Aafje [422] (VI.7), geboren op 27-05-1828 te Avenhorn, overleden op 15-01-1875 te Sijbekarspel op 46-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Klaas [62] (zie V.4) en HEDDES, Neeltje (Maartje) [61] (V.5).
Gehuwd [181] op 27-jarige leeftijd op 08-05-1856 te Hoogwoud met LINDEBOOM, Pieter [421], 25 jaar oud (VI.6), Landbouwer, geboren op 29-08-1830 te Abbekerk, overleden op 24-09-1908 te De Weere op 78-jarige leeftijd. Pieter Lindeboom was landbouwer te Sijbekarspel. Hertrouwde met Maartje Brugman. Zoon van LINDEBOOM, Dirk [419] en DAM, Grietje [420]. Kinduit dit huwelijk is: Maartje.
   5. v  van DIEPEN, Geertje [423] (VI.8), geboren op 01-02-1830 te Avenhorn. Overlijdensdatum onbekend. Dochter van Van DIEPEN, Klaas [62] (zie V.4) en HEDDES, Neeltje (Maartje) [61] (V.5).
   6. v  van DIEPEN, Elisabeth [427] (VI.10), geboren op 14-02-1832 te Avenhorn, overleden op 03-07-1866 te Sijbekarspel op 34-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Klaas [62] (zie V.4) en HEDDES, Neeltje (Maartje) [61] (V.5).
Gehuwd [182] op 33-jarige leeftijd op 04-05-1865 te Hoogwoud met SCHOENMAKER, Klaas [426], 32 jaar oud (VI.9), Arbeider, geboren op 23-03-1833 te Nibbixwoud, overleden op 26-07-1889 te Sijbekarspel op 56-jarige leeftijd. Klaas Schoenmaker was arbeider in Sijbekarspel. Klaas hertrouwde met Feetje Timmer. Zoon van SCHOENMAKER, Pieter [424] en MUUS, Antje [425].
   7. v  van DIEPEN, Neeltje [433] (VI.12), Naaister, geboren op 05-07-1835 te Berkhout, overleden op 20-12-1909 te Spanbroek op 74-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Klaas [62] (zie V.4) en HEDDES, Neeltje (Maartje) [61] (V.5).
Gehuwd [184] op 26-jarige leeftijd op 01-05-1862 te Hoogwoud met KOMEN, Pieter [430], 24 jaar oud (VI.11), Arbeider, geboren op 28-01-1838 te V(b)eenhuizen, overleden op 10-02-1916 te Medemblik op 78-jarige leeftijd. Overleden als 'verpleegde in Medemblik'. Pieter Komen was arbeider in Spanbroek, zoon van KOMEN, Jan [428] en NOORDSTRAND, Marijtje [429]. Kinderen uit dit huwelijk zijn : Marijtje,Klaas,Arie en Jan.
   8. m  van DIEPEN, Jacob [432], geboren op 01-10-1837 te De Weere (zie VI.13).
   9. m  van DIEPEN, Arie [434] (VI.15), geboren op 11-04-1840 te De Weere, overleden op 25-05-1865 te De Weere op 25-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Klaas [62] (zie V.4) en HEDDES, Neeltje (Maartje) [61] (V.5).
   10. v  van DIEPEN, Maartje [438] (VI.17), geboren op 29-03-1842 te De Weere, overleden op 08-01-1876 te Hoogwoud op 33-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Klaas [62] (zie V.4) en HEDDES, Neeltje (Maartje) [61] (V.5).
Gehuwd [186] op 29-jarige leeftijd op 04-05-1871 te Hoogwoud met STROOMER, Gerrit [437], 24 jaar oud (VI.16), Schoenmaker, geboren op 24-10-1846 te Schagen, overleden op 07-01-1920 te Hoogwoud op 73-jarige leeftijd. Gerrit Stroomer was schoenmaker in Hoogwoud. Zoon van STROOMER, Cornelis [435] en BENEDEN, Trijntje [436]. Kinderen uit dit huwelijk zijn : Aafje,Trijntje,en Maartje. Gerrit Stroomer hertrouwde Ariaaantje Lindeboom.

V.9    Van DIEPEN, Ariën [70], gedoopt op 03-01-1803 te De Goorn (getuige(n): Meter Maartje Grooteboer), overleden op 18-04-1839 te Wognum op 36-jarige leeftijd. Arie was landman op de Wognummer Zomerdijk.
Gehuwd (1) [94] op 25-jarige leeftijd op 20-01-1828 te Berkhout met HUIBERTS, Maartje [68], 23 jaar oud (V.10), geboren op 21-08-1804 te Spierdijk, gedoopt op 21-08-1804 te Spierdijk, overleden op 04-02-1835 te Wognum op 30-jarige leeftijd, dochter van HUIBERTS, Klaas [207] en HONING, Aaltje [208], woonde te Zuidermeer. Eerste huwelijk van Arie van Diepen.
Gehuwd (2) [95] op 33-jarige leeftijd op 12-05-1836 te Wognum met De BOER, Jantje [69], 34 jaar oud (V.11), geboren op 23-04-1802 te Wognum, gedoopt op 23-04-1802 te Wognum, overleden ? Jantje de Boer hertrouwde Pieter Weel uit Zwaag, dochter van De BOER, Pieter [209] en PELT, Dieuwertje (Dieuwertrje) [210]. Tweede huwelijk van Arie van Diepen.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Aaltje [211] (VI.19), geboren op 01-12-1829 te Wognum, overleden op 27-09-1888 te Spanbroek op 58-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Ariën [70] (zie V.9) en HUIBERTS, Maartje [68] (V.10), woonde te Noordermeer.
Gehuwd [27] op 20-jarige leeftijd op 28-04-1850 te Berkhout met BLANK, Arie [212], 20 jaar oud (VI.18), geboren op 27-12-1829 te Grosthuizen, overleden op 28-12-1879 te Wognum op 50-jarige leeftijd. Het echtpaar woonde op de boerderij van Jan van Diepen in de Noordermeer. In 1872 vertrok het gezin naar de gemeente Berkhout, daarna in 1879 naar de gemeente Wognum.Kind uit dit huwelijk was Antje.
   2. m  van DIEPEN, Kees [215], geboren op 26-08-1831 te Wognummer Zomerdijk (zie VI.20).
   3. m  van DIEPEN, Klaas [217], geboren op 07-09-1833 te Wognum (zie VI.23).
   4. m  van DIEPEN, Arie [218] (VI.25), geboren op 26-01-1835 te Wognum, overleden op 06-12-1835 te Wognum, 314 dagen oud, zoon van Van DIEPEN, Ariën [70] (zie V.9) en HUIBERTS, Maartje [68] (V.10).
Uit het tweede huwelijk:
   5. v  van DIEPEN, Dieuwertje [219] (VI.26), geboren op 23-03-1837 te Wognum, overleden op 16-10-1837 te Wognum, 207 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Ariën [70] (zie V.9) en De BOER, Jantje [69] (V.11).
   6. v  van DIEPEN, Geertje [223] (VI.28), geboren op 23-06-1838 te Wognum, overleden op 25-06-1916 te Spierdijk op 78-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Ariën [70] (zie V.9) en De BOER, Jantje [69] (V.11).
Gehuwd [98] op 21-jarige leeftijd op 03-05-1860 te Berkhout met SCHILDER, Jan [222], 20 jaar oud (VI.27), Landman in Spierdijk, geboren op 31-12-1839 te Berkhout, overleden op 18-11-1895 te Spierdijk op 55-jarige leeftijd. Verdronken in Spierdijk, zoon van SCHILDER, Cornelis (Cor) [220] en QUANT, Aaltje [221]. Kinderen uit huwelijk zijn; Aaltje ,Pieter.

V.14    Van DIEPEN, Cornelis (Cor) [75], gedoopt op 24-02-1809 te De Goorn (getuige(n): Meter Jantje Willems Baars).
Gehuwd (1) [29] op 29-jarige leeftijd op 09-09-1838 te Berkhout met SMIT, Trijntje [73], 30 jaar oud (V.15), geboren op 18-08-1808 te Obdam, gedoopt op 18-08-1808 te Obdam, overleden op 09-07-1839 te Berkhout op 30-jarige leeftijd. Overleden in kraambed. Dochter van SMIT, Willem [313] en MOOIJ, Maartje [314]. Eerste huwelijk van Cornelis van Diepen.
Gehuwd (2) [30] op 30-jarige leeftijd op 09-01-1840 te Berkhout met OLY, Tetula [74], 34 jaar oud (V.16), geboren op 08-09-1805 te Berkhout, overleden op 06-01-1894 te Berkhout op 88-jarige leeftijd, dochter van OLIE, Klaas [311] en BUIS, Grietje [312]. Tweede huwelijk Cornelis van Diepen.o.
Uit het tweede huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Geertje [315] (VI.29), geboren op 07-07-1840 te De Goorn, overleden op 03-08-1840 te De Goorn, 27 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Cornelis (Cor) [75] (zie V.14) en OLY, Tetula [74] (V.16).
   2. v  van DIEPEN, Geertje [316] (VI.30), geboren op 09-09-1841 te De Goorn, overleden op 20-09-1841 te De Goorn, 11 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Cornelis (Cor) [75] (zie V.14) en OLY, Tetula [74] (V.16).
   3. v  van DIEPEN, Maartje [317] (VI.31), geboren op 07-09-1842 te De Goorn, overleden op 23-04-1843 te De Goorn, 228 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Cornelis (Cor) [75] (zie V.14) en OLY, Tetula [74] (V.16).
   4. m  van DIEPEN, Klaas [319], geboren op 30-09-1844 te De Goorn (zie VI.32).
   5. v  van DIEPEN, Geertje [323] (VI.35), geboren op 04-05-1846 te De Goorn, overleden op 06-11-1909 te Avenhorn op 63-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Cornelis (Cor) [75] (zie V.14) en OLY, Tetula [74] (V.16).
Gehuwd [139] op 26-jarige leeftijd op 09-05-1872 te Avenhorn met KONING, Arie [322], 30 jaar oud (VI.34), Boerenarbeider, geboren op 12-01-1842 te Berkhout, overleden op 09-01-1923 te St Nicolaasgesticht Enkhuizen op 80-jarige leeftijd, zoon van KONING, Jan [320] en MOLENAAR, Trijntje [321].
   6. m  van DIEPEN, Kees [325], geboren op 10-06-1848 te De Goorn (zie VI.36).
   7. v  van DIEPEN, Grietje [326] (VI.38), geboren op 12-08-1849 te De Goorn, overleden op 20-07-1850 te De Goorn, 342 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Cornelis (Cor) [75] (zie V.14) en OLY, Tetula [74] (V.16).

V.20    Van DIEPEN, Jan [82], gedoopt (R.K.) op 27-02-1816 te De Goorn, overleden op 25-12-1872 te Spanbroek op 56-jarige leeftijd. Jan van Diepen en Lijsbet Boots namen bij hun huwelijk de boerderij over van Cornelis Boots aan de Wognummer Zomerdijk. In 1850 verhuisde het gezin naar een boerderij in Zandwerven, en in de Noordermeer.
Gehuwd [33] op 23-jarige leeftijd op 25-04-1839 te Wognum met BOOTS, lysbet (Lijsbet) [81], 18 jaar oud (V.21), geboren op 06-06-1820 te Berkhout, overleden op 25-12-1892 te Spanbroek op 72-jarige leeftijd, dochter van BOOTS, Cornelis [352] en WORTEL, Grietje [353].
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Geertje [357] (VI.40), geboren op 14-02-1840 te Zomerdijk, overleden op 03-11-1896 te Haarlem op 56-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [82] (zie V.20) en BOOTS, lysbet (Lijsbet) [81] (V.21).
Gehuwd [157] op 26-jarige leeftijd op 19-04-1866 te Spanbroek met ROEMER, Pieter [356], 20 jaar oud (VI.39), Kastelein,Kruidenier, geboren op 06-10-1845 te Spanbroek, overleden op 26-02-1918 te Haarlem op 72-jarige leeftijd. Pieter was tot 1903 kastelein in Ilpendam.In 1915 verhuisde Pieter Roemer van Amsterdam naar Haarlem waar hij kruidenier was. Zoon van ROEMER, Jan [354] en LEEUW, Trijntje [355].
   2. m  van DIEPEN, Kees [358] (VI.41), geboren op 06-11-1841 te Berkhout, overleden op 18-01-1843 te Berkhout op 1-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Jan [82] (zie V.20) en BOOTS, lysbet (Lijsbet) [81] (V.21).
   3. m  van DIEPEN, Kees [360], geboren op 03-12-1842 te Berkhout (zie VI.42).
   4. v  van DIEPEN, Grietje [363] (VI.44), geboren op 23-03-1843 te Noordermeer, overleden op 24-03-1848 te Wognum op 5-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [82] (zie V.20) en BOOTS, lysbet (Lijsbet) [81] (V.21).
   5. v  van DIEPEN, Grietje [361] (VI.45), geboren op 01-02-1844 te Berkhout, overleden op 27-03-1845 te Wognum op 1-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [82] (zie V.20) en BOOTS, lysbet (Lijsbet) [81] (V.21).
   6. v  van DIEPEN, Grietje [362] (VI.46), geboren op 30-03-1846 te Noordemeer, overleden op 24-04-1847 te Wognum op 1-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [82] (zie V.20) en BOOTS, lysbet (Lijsbet) [81] (V.21).
   7. m  van DIEPEN, Arie [365] (VI.47), Landman, geboren op 24-11-1849 te Noordermeer, overleden op 06-02-1921 te Wognum op 71-jarige leeftijd. Landman in 1873 in Berkhout(Baarsdorpermeer),vertrok in 1883 naar Wognum(hoek Tramweg en Westeinderweg). Zoon van Van DIEPEN, Jan [82] (zie V.20) en BOOTS, lysbet (Lijsbet) [81] (V.21).
Gehuwd [242] op 23-jarige leeftijd op 29-04-1873 te Wognum met GROOT, Geertje [364], 21 jaar oud (VI.48), geboren op 15-03-1852 te Wognum, overleden op 24-05-1921 te Wognum op 69-jarige leeftijd, dochter van GROOT, Lourens [562] en LEEUW, Willemijntje [563]. Dit echtpaar had geen kinderen.
   8. v  van DIEPEN, Grietje [366] (VI.49), geboren op 21-01-1851 te Spanbroek, overleden op 12-11-1851 te Spanbroek, 295 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Jan [82] (zie V.20) en BOOTS, lysbet (Lijsbet) [81] (V.21).
   9. m  van DIEPEN, Piet [367] (VI.50), geboren op 01-08-1852 te Spanbroek, overleden op 13-08-1852 te Spanbroek, 12 dagen oud, zoon van Van DIEPEN, Jan [82] (zie V.20) en BOOTS, lysbet (Lijsbet) [81] (V.21).
   10. m  van DIEPEN, Piet [369], geboren op 06-01-1854 te Spanbroek (zie VI.51).
   11. m  van DIEPEN, Jan [370] (VI.53), geboren op 08-03-1855 te Spanbroek, overleden op 14-03-1855 te Spanbroek, 6 dagen oud, zoon van Van DIEPEN, Jan [82] (zie V.20) en BOOTS, lysbet (Lijsbet) [81] (V.21).
   12. v  van DIEPEN, Grietje [371] (VI.54), geboren op 19-06-1857 te Spanbroek, overleden op 22-09-1865 te Spanbroek op 8-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [82] (zie V.20) en BOOTS, lysbet (Lijsbet) [81] (V.21).
   13. v  van DIEPEN, Trijntje [375] (VI.56), geboren op 25-05-1859 te Spanbroek, overleden op 27-09-1929 te Opmeer op 70-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [82] (zie V.20) en BOOTS, lysbet (Lijsbet) [81] (V.21).
Gehuwd [162] op 19-jarige leeftijd op 24-04-1879 te Spanbroek met BOOTS, Albert [374], 21 jaar oud (VI.55), Broodbakker in Opmeer, geboren op 18-04-1858 te Hensbroek, overleden op 15-04-1932 te Opmeer op 73-jarige leeftijd, zoon van BOOTS, Cornelis [372] en DEKKER, Maartje [373]. Kinderen uit dit huwelijk zijn : Jan,Marie en Bertus.
   14. v  van DIEPEN, Cornelia [376] (VI.57), geboren op 04-04-1861 te Spanbroek, overleden op 02-09-1863 te Spanbroek op 2-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [82] (zie V.20) en BOOTS, lysbet (Lijsbet) [81] (V.21).
   15. v  van DIEPEN, Trijntje [377] (VI.58), geboren ± 1867 te Berkhout, overleden op 05-03-1875 te Spanbroek, dochter van Van DIEPEN, Jan [82] (zie V.20) en BOOTS, lysbet (Lijsbet) [81] (V.21).

V.22    Van DIEPEN, Dirk [88], gedoopt op 20-10-1798 te Obdam, overleden op 15-11-1871 te Noord Spierdijk op 73-jarige leeftijd. Een boedelscheiding van Dirk laat ons zien dat hij een vermogend man is geweest, aan bezittingen en uitgeleend kapitaal komt hij ver boven de twee ton.Blijkens zijn bidprentje bekleedde hij ook allerlei functies.
Hoogst opmerkelijk is zijn derde huwelijk. Slechts enkele thans bejaarde nazaten van hem hebben via overlevering hiervan wel eens gehoord.Voor de meesten is dit door hun ouders doodgezwegen. De feiten in de archieven liggen er echter niet om.Dirk was 67 jaar en trouwde met zijn jongste diensbode van 19 jaar. Een half jaar voor zijn overlijden werd in het testament bepaald dat zij 8.000 gulden zou erven plus een bed naar keuze en mochten er kinderen komen dan zouden die gewoon meeërven!

Trijntje trok na diens overlijden en de verkoop van de boerderij aan de jongste dochter, bij haar ouders in die in Spierdijk gem. Spanbroek woonde. In 1876 huwde zij met Gert Tamis. Ook hij was een veel oudere en gefortuneerde veehouder, die aan de J. Glijnisweg woonde in Heerhugowaard. Hij overleed niet lang daarna; Trijntje bleef met haar zuster, op de boederij, bijgestaan door een knecht. Rond 1915 verkocht zij het bedrijf en betrok een burgerwoonhuis in het centrum van Heerhugowaard waar zij in 1919 overleed.

In 1848 kocht Dirk van Diepen een oude boerderij in Hensbroek aan de Dorpsweg met een flink aantal percelen land van Klaas Baltus, landman te Hensbroek. De percelen land , overwegend weiland , lagen aan beide zijden van de Dorpsweg.Met de op 4 mei gesloten verkoop werd Dirk van Diepen eigenaarvan onder meer de boerderij, kadastraal bekend als sectie B nummer 215 ( te boek als huis en erf ) en het stuk weiland B 220 , van 34 are en 20 centiare. Deze boerderij stond aan de zuidzijde van de Dorpsweg , ter hoogte van de Fuik. Het weiland lag iets oostelijker aan de Dorpsweg en daar is later de Klaver's Hoeve neergezet. Dirk van Diepen heeft in 1850 de stolp laten zetten, daarmee is hij de "bouwheer". De aannemer is niet bekend.Bouwtekeningen zijn niet bewaard gebleven. Aan de inkepingen is nog steeds te zien dat balken van het vierkant eerder op een andere plaats hebben gediend. Dit hout is dus ouder dan de boerderij.

De nieuwe boerderij in Hensbroek was niet voor Dirk van Diepen zelf bestemd. Ook niet voor een van zijn kinderen. de hoeve werd in 1850 betrokken door zijn jongste broer Laurens van Diepen.
Gehuwd (1) [144] op 23-jarige leeftijd op 20-04-1822 te Heerhugowaard met BIJVOET, Aaltje [85], 21 jaar oud (V.23), geboren op 28-10-1800 te Heerhugowaard, gedoopt op 28-10-1800 te Heerhugowaard, overleden op 01-01-1862 te Noord Spierdijk op 61-jarige leeftijd, dochter van BIJVOET, Jacob Claesz. [327] en MULDER, Aaltje Jansd. [328]. Eerste huwelijk van Dirk van Diepen.
Gehuwd (2) [145] op 45-jarige leeftijd op 20-06-1844 te Obdam met Van BAAR, Geertje [86], 39 jaar oud (V.24), geboren op 13-04-1805 te De Goorn, overleden op 01-01-1862 te Noord Spierdijk op 56-jarige leeftijd. Weduwe van Dirk van Kampen, dochter van Van BAAR, Lourens [329] en COMMANDEUR, Neeltje [330]. Tweede huwelijk van Dirk van Diepen.
Gehuwd (3) [146] op 66-jarige leeftijd op 30-06-1865 te Obdam met FLORIS, Trijntje [87], 19 jaar oud (V.25), geboren op 26-11-1845 te Obdam, overleden op 14-01-1919 te Heerhugowaard op 73-jarige leeftijd, dochter van FLORIS, Pieter [331], Arbeider, en HOEBE, Geertje [332]. Derde huwelijk van Dirk van Diepen.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Jan [114], geboren op 29-10-1822 te Noord Spierdijk (zie VI.59).
   2. m  van DIEPEN, Jacob [334], geboren op 29-10-1824 te Noord Spierdijk (zie VI.62).
   3. m  van DIEPEN, Arie [336], geboren op 10-10-1826 te Noord Spierdijk (zie VI.64).
   4. m  van DIEPEN, Simon [338], geboren op 20-01-1829 te Noord Spierdijk (zie VI.66).
   5. m  van DIEPEN, Klaas [340], geboren op 02-06-1831 te Noord Spierdijk (zie VI.68).
   6. v  van DIEPEN, Antje [341] (VI.71), geboren op 03-10-1833 te Noord Spierdijk, overleden op 09-04-1840 te Noord Spierdijk op 6-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Dirk [88] (zie V.22) en BIJVOET, Aaltje [85] (V.23).
   7. m  van DIEPEN, Pieter [344], geboren op 09-09-1835 te Noord Spierdijk (zie VI.72).
   8. v  van DIEPEN, Antje [348] (VI.76), geboren op 01-05-1840 te Noord Spierdijk, overleden op 23-12-1893 te Noord Spierdijk op 53-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Dirk [88] (zie V.22) en BIJVOET, Aaltje [85] (V.23).
Gehuwd [152] op 19-jarige leeftijd op 27-04-1860 te Obdam met SCHILDER, Simon [347], 21 jaar oud (VI.75), geboren op 03-05-1838 te Berkhout, overleden op 22-02-1897 te Noord Spierdijk op 58-jarige leeftijd. Het echtpaar Schilder-van Diepen nam de boerderij over van Dirk van Diepen.( Boerderij de "Zonnewijzer" Noord Spierdijkerweg 217)
Hun dochter zette met Klaas Dekker het bedrijf voort. Klaas Dekker verkocht het toen hij burgemeester van Obdam werd. Zoon van SCHILDER, Louwris [345] en DUIN, Leentje [346].

V.28    Van DIEPEN, Arie [92], geboren op 14-10-1802 te Obdam, gedoopt op 14-10-1802 te Obdam (getuige(n): Meter Maartje Jacobs Grooteboer), overleden op 16-10-1877 te Obdam op 75-jarige leeftijd. Arie van Diepen was landman in Obdam en Hoogwoud, De Weere.
Gehuwd [105] op 23-jarige leeftijd op 23-04-1826 te Obdam met WESTER, Dieuwertje [91], 25 jaar oud (V.29), geboren op 09-03-1801 te Lambertschaag, overleden op 09-12-1870 te Obdam op 69-jarige leeftijd, dochter van WESTER, Cornelis [247] en ROEMER, Jans [248].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Jan [250], geboren op 30-12-1830 te Obdam (zie VI.77).
   2. m  van DIEPEN, Kees [252], geboren op 22-11-1833 te Obdam (zie VI.79).
   3. m  van DIEPEN, Dirk [253] (VI.81), geboren op 13-04-1836 te Obdam, overleden op 28-03-1845 te De Weere op 8-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Arie [92] (zie V.28) en WESTER, Dieuwertje [91] (V.29).
   4. m  van DIEPEN, Klaas [254] (VI.82), geboren op 23-04-1838 te Obdam, overleden ? Overlijdensdatum onbekend. Zoon van Van DIEPEN, Arie [92] (zie V.28) en WESTER, Dieuwertje [91] (V.29).
   5. m  van DIEPEN, Klaas [257], geboren op 02-10-1842 te De Weere (zie VI.83).
   6. v  van DIEPEN, Marijtje [261] (VI.87), geboren op 09-08-1846 te De Weere, overleden op 09-01-1909 te Spierdijk op 62-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Arie [92] (zie V.28) en WESTER, Dieuwertje [91] (V.29).
Gehuwd [111] op 18-jarige leeftijd op 30-04-1865 met SCHILDER, Louwris [260], 21 jaar oud (VI.86), Landman in Bobeldijk, geboren op 20-12-1843 te Berkhout, overleden op 21-01-1917 te Spierdijk op 73-jarige leeftijd, zoon van SCHILDER, Louris [258] en DUIN, Leeentje (Leentje) [259]. Kinderen uit huwelijk zijn; Leentje,Dieuwertje,Jan,Arie,Louwris,Maartje,Anna,Cornelis,en Geertje.

V.33    Van DIEPEN, Piet [97], Landman, geboren op 25-09-1808 te Obdam, gedoopt op 25-09-1808 te Obdam (getuige(n): Meter Lijsbet Dirks Zoet), overleden op 01-03-1879 te Avenhorn op 70-jarige leeftijd. Pieter had een bboerderij in Grosthuizen. Het verhaal gaat dat hij met de schuit ook vrachten vervoerde.
Gehuwd [205] op 22-jarige leeftijd op 24-04-1831 te Berkhout met BLANK, Geertje [96], 18 jaar oud (V.34), geboren op 04-04-1813 te Grosthuizen, overleden op 21-01-1901 te Grosthuizen op 87-jarige leeftijd, dochter van BLANK, Jacob [456] en Van den BERG, Trijntje [457].
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Trijntje [461] (VI.89), geboren op 17-02-1832 te Grosthuizen, overleden op 28-02-1901 te Oudorp op 69-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Piet [97] (zie V.33) en BLANK, Geertje [96] (V.34).
Gehuwd [207] op 27-jarige leeftijd op 23-10-1859 te Avenhorn met BRUINS, Coenraad [460], 29 jaar oud (VI.88), Landman in Oterleek, geboren op 10-09-1830 te Oterleek, overleden op 30-03-1907 te Oterleek op 76-jarige leeftijd, zoon van BRUINS, Jan [458] en SNIJDERS, Adriaantje [459]. Kinderen uit dit huwelijk zijn : Ariaantje,Petrus,Johannes en Dirk.
   2. v  van DIEPEN, Antje [465] (VI.91), geboren op 30-11-1834 te Grosthuizen, overleden op 13-09-1866 te Hoorn op 31-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Piet [97] (zie V.33) en BLANK, Geertje [96] (V.34).
Gehuwd [209] op 22-jarige leeftijd op 23-04-1857 te Berkhout met DUIN, Simon [464], 20 jaar oud (VI.90), geboren op 02-08-1836 te Beemster, overleden op 05-11-1897 te Berkhout op 61-jarige leeftijd, zoon van DUIN, Klaas [462] en KWANT, Trijntje [463]. Kinderen uit dit huwelijk zijn : Klaas en Antje.Simon duin hertrouwde met Cornelia Bancras.
   3. v  van DIEPEN, Maartje [466] (VI.92), geboren op 08-06-1837 te Grosthuizen, overleden op 26-09-1863 te Grosthuizen op 26-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Piet [97] (zie V.33) en BLANK, Geertje [96] (V.34).
   4. v  van DIEPEN, Geertje [467] (VI.93), geboren op 22-01-1840 te Grosthuizen, overleden op 10-01-1843 te Grosthuizen op 2-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Piet [97] (zie V.33) en BLANK, Geertje [96] (V.34).
   5. v  van DIEPEN, Aaltje [471] (VI.95), geboren op 17-02-1842 te Grosthuizen, overleden op 18-12-1913 te Oterleek op 71-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Piet [97] (zie V.33) en BLANK, Geertje [96] (V.34).
Gehuwd [211] op 34-jarige leeftijd op 12-05-1876 te Oterleek met Van DAM, Pieter [470], 35 jaar oud (VI.94), Landman in Oterleek, geboren op 03-09-1840 te Oterleek, overleden op 07-02-1907 te Oterleek op 66-jarige leeftijd, zoon van Van DAM, Laurens [468] en ZUURBIER, Teunisje [469]. Kinderen uit dit huwelijk zijn : Lourens,Maartje en Petrus.
   6. m  van DIEPEN, Jan [472] (VI.96), geboren op 04-03-1844 te Grosthuizen, overleden op 27-04-1845 te Grosthuizen op 1-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Piet [97] (zie V.33) en BLANK, Geertje [96] (V.34).
   7. v  van DIEPEN, Geertje [478] (VI.98), geboren op 27-03-1846 te Grosthuizen, overleden op 16-12-1938 te Berkhout op 92-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Piet [97] (zie V.33) en BLANK, Geertje [96] (V.34).
Gehuwd [214] op 21-jarige leeftijd op 12-05-1867 te Avenhorn met GROOT, Piet [477], 23 jaar oud (VI.97), Landman,veehandelaar. Geboren op 20-02-1844 te Berkhout, overleden op 07-07-1920 te De Goorn op 76-jarige leeftijd. Piet Groot boerde op het bedrijf ven Pieter van Diepen,doch kon dit niet 'houden'. Zoon van GROOT, Klaas [475] en SMIT, Maartje [476]. Kinderen uit dit huwelijk zijn : Klaas,Geertje,Maartje en Anna.
   8. m  van DIEPEN, Jan [474], geboren op 24-02-1848 te Grosthuizen (zie VI.99).
   9. m  van DIEPEN, Jacob [480], geboren op 06-11-1850 te Grosthuizen (zie VI.101).
   10. m  van DIEPEN, Dirk [481] (VI.103), geboren op 20-08-1853 te Grosthuizen, overleden op 02-07-1854 te Grosthuizen, 316 dagen oud, zoon van Van DIEPEN, Piet [97] (zie V.33) en BLANK, Geertje [96] (V.34).
   11. m  van DIEPEN, Dirk [482] (VI.104), geboren op 04-11-1856 te Grosthuizen, overleden op 29-11-1860 te Grosthuizen op 4-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Piet [97] (zie V.33) en BLANK, Geertje [96] (V.34).

V.38    Van DIEPEN, Jan [104], Landman, geboren op 27-08-1813 te Obdam, overleden op 22-07-1896 te Akersloot op 82-jarige leeftijd. Jan nam in 1841 vaders boerderij over. In 1848 ruilde hij met broer Kees die aan de Noorddijk boerde.Na twee jaar vertrok het gezinnetje naar de Volgerweg in De Beemster. Jan ging met zijn tweede vrouw rentenieren in Oudorp. In 1892 naar Akersloot.
Gehuwd (1) [38] op 27-jarige leeftijd op 29-04-1841 te Obdam met De HAAN, Antje [103], 24 jaar oud (V.39), geboren op 18-09-1816 te Akersloot, overleden op 02-07-1856 te Beemster op 39-jarige leeftijd, dochter van De HAAN, Klaas [381], Scheepsjager in de Woude, en STAM(MES), Agie [382]. Eerste huwelijk van Jan van Diepen.
Gehuwd (2) [164] op 50-jarige leeftijd op 26-09-1863 te Beemster met BLOM, Grietje [380], 44 jaar oud (V.40), geboren op 14-05-1819 te Oudorp, overleden op 18-01-1894 te Akersloot op 74-jarige leeftijd. Weduwe van Klaas Mul, dochter van BLOM, Dirk [378] en PUNT, Grietje [379]. Tweede huwelijk van Jan van Diepen.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Jan [384], geboren op 11-01-1843 te Obdam (zie VI.105).
   2. m  van DIEPEN, Klaas [385] (VI.107), geboren op 05-08-1848 te Obdam, overleden op 24-08-1848 te Obdam, 19 dagen oud, zoon van Van DIEPEN, Jan [104] (zie V.38) en De HAAN, Antje [103] (V.39).
   3. m  van DIEPEN, Klaas [386] (VI.108), geboren op 13-01-1850 te Ursem, overleden op 04-07-1856 te Obdam op 6-jarige leeftijd. Overleden aan typhus, zoon van Van DIEPEN, Jan [104] (zie V.38) en De HAAN, Antje [103] (V.39).
   4. m  van DIEPEN, Pieter [388], geboren op 20-03-1853 te Beemster (zie VI.109).

VI.111    Van DIEPEN, Jan [105], Landman, geboren op 11-04-1841 te Ursem, overleden op 13-04-1916 te Obdam op 75-jarige leeftijd. Jan van Diepen is tot 1888 landman in Obdam. Hij is de trotse bezitter van de boerderij van zijn vader. Op zijn beurt had die het weer van van diens vader Jan(1773-1823) overgenomen. De boerderij is al negentig jaren in het bezit van de Fam. van Diepen.Het verhaal gaat dat hij in Hensbroek een groot stuk land had aangekocht. De boterhandel storte ineen door een malaise waardoor Jan niet meer aan zijn financiële verplichtingen kon voldoen en gedwongen was zijn "plaas" te verkopen. Graaf Bentink had in die periode al een honderdtal boerderijen in Noord-Holland opgekocht;zo werd hij ook eigenaar van deze. Als zetboer kwam de heer Van der Molen op de boerderij. Een kleinzoon ervan heeft er nog jaren zijn brood verdient. In de vijftiger jaren is de familie Van der Molen eigenaar van het monumentale pand geworden. Deze boerderij is echter tussen 1980 en 1990 afgebrand, de exacte datum is mij echter niet bekend.

Van 1863 tot 1875 is Jan van Diepen landman in Berkhout. Tot 1888 in Obdam. Betrekt dan een arbeiderswoninkje in Zandwerven. In 1914 gaat hij bij zoon Kees wonen in Obdam.
Gehuwd [118] op 22-jarige leeftijd op 23-04-1863 te Wognum met DUNSELMAN, Geertje [276], 20 jaar oud (VI.112), geboren op 28-06-1842 te Noordermeer, overleden op 19-01-1908 te Obdam op 65-jarige leeftijd. Overleden bij zoon Kees.o, dochter van DUNSELMAN, Jacob [750] en De BOER, Trijntje [751].
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Ariaantje [755] (VII.241), geboren op 04-08-1865 te Berkhout, overleden op 26-06-1887 te Moerbeek op 21-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [105] (zie VI.111) en DUNSELMAN, Geertje [276] (VI.112).
Gehuwd [317] op 18-jarige leeftijd op 23-04-1884 te Obdam met DEKKER, Simon [754], 23 jaar oud (VII.240), Landman, geboren op 27-11-1860 te Lutjewinkel, overleden op 15-12-1939 te Zandwerven op 79-jarige leeftijd. Simon Dkker was landman in de Moerbeek later Zandwerven op Llater een kleinzoon Jan Koning woonde. Zoon van DEKKER, Jacob [752] en BEEREPOOT, Antje [753]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Geertje Anne en Ma. {Hij had ook ooit een relatie [406] met BEEREPOOT, Antje [753].}
   2. v  van DIEPEN, Trijntje [756] (VII.242), geboren op 14-07-1866 te Berkhout, overleden op 05-03-1875 te Spanbroek op 8-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [105] (zie VI.111) en DUNSELMAN, Geertje [276] (VI.112).
   3. m  van DIEPEN, Kees [758] (VII.243), geboren op 02-10-1867 te Berkhout, zoon van Van DIEPEN, Jan [105] (zie VI.111) en DUNSELMAN, Geertje [276] (VI.112).
Relatie [318] met WESTER, Anna [757] (VII.244).
   4. m  van DIEPEN, Jacob [759] (VII.245), geboren op 02-01-1869 te Berkhout, overleden op 10-04-1870 te Berkhout op 1-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Jan [105] (zie VI.111) en DUNSELMAN, Geertje [276] (VI.112).
   5. v  van DIEPEN, Neeltje [760] (VII.246), geboren op 16-10-1872 te Berkhout, overleden op 30-01-1873 te Berkhout, 106 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Jan [105] (zie VI.111) en DUNSELMAN, Geertje [276] (VI.112).
   6. v  van DIEPEN, Neeltje [761] (VII.247), geboren op 17-01-1874 te Spanbroek, overleden op 21-02-1903 te De Kaag (Spanbroek) op 29-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [105] (zie VI.111) en DUNSELMAN, Geertje [276] (VI.112).
   7. m  van DIEPEN, Jaap [762] (VII.248), geboren op 03-01-1877 te Obdam. Vertrok als melkknecht naar Sassendorf(Dld), daarna nooit meer iets van hem vernomen, zoon van Van DIEPEN, Jan [105] (zie VI.111) en DUNSELMAN, Geertje [276] (VI.112).
   8. m  van DIEPEN, Piet [765] (VII.249), geboren op 29-06-1881 te Obdam, overleden op 22-12-1939 te Spanbroek op 58-jarige leeftijd. Piet van Diepen woonde lange tijd op Zandwerven; was daar veldarbeider, had ook een eigen tuidersbedrijfje. Zijn postuur bezorgde hem de bijnaam "Grote Piet. Zoon van Van DIEPEN, Jan [105] (zie VI.111) en DUNSELMAN, Geertje [276] (VI.112).
Gehuwd (1) [319] op 32-jarige leeftijd op 05-01-1914 te Heerhugowaard met LANGEDIJK, Clara [763], 31 jaar oud (VII.250), geboren op 26-10-1882 te Berkhout, overleden op 30-11-1955 te Spanbroek op 73-jarige leeftijd, dochter van LANGEDIJK, Willem [2431] en SCHIFFEL, Johanna [2432]. Eerste huwelijk van Piet van Diepen.: geen kinderen.
Gehuwd (2) [320] op 49-jarige leeftijd op 14-04-1931 te Spanbroek met BEERS, Neeltje [764], 49 jaar oud (VII.251), geboren op 19-03-1882 te Heerhugowaard, overleden op 13-02-1930 te Spanbroek op 47-jarige leeftijd, dochter van BEERS, Klaas [2429] en KONIJN, Aagje [2430]. Tweede huwelijk van Piet van Diepen: geen kinderen. Neeltje was weduwe van Willem Jonker.
   9. v  van DIEPEN, Trijntje [766] (VII.252), geboren op 23-02-1883 te Obdam, overleden op 17-02-1884 te Obdam, 359 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Jan [105] (zie VI.111) en DUNSELMAN, Geertje [276] (VI.112).

V.41    Van DIEPEN, Cornelis (Cor) [107], geboren op 18-12-1814 te Obdam, overleden op 30-07-1875 te Obdam op 60-jarige leeftijd. Cornelis was landman op de Noorddijk, rond 1850 betrok hij de ouderlijke boerderij.
Gehuwd (1) [40] op 25-jarige leeftijd op 16-01-1840 te Grosthuizen met HUIBERS, Ariaantje (Adriaantje) [274], 20 jaar oud (V.42), geboren op 21-11-1819 te Grosthuizen, overleden op 30-03-1856 te Obdam op 36-jarige leeftijd, dochter van HUIBERS, Pieter [270] en BLANK, Maartje [271]. Eerste huwelijk van van Diepen.
Gehuwd (2) [39] op 45-jarige leeftijd op 06-05-1860 te Obdam met Van DUIN, Jansje [275], 27 jaar oud (V.43), geboren op 24-10-1832 te Alkmaar, overleden op 09-06-1873 te Obdam op 40-jarige leeftijd. Jansje was dienstmeisje bij Cornelis van Diepen. Dochter van Van DUIN, Pieter [272], Arbeider, en BOERSEN, Dieuwertje [273]. Tweede huwelijk van van Diepen.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Jan [105], geboren op 11-04-1841 te Ursem (zie VI.111).
   2. m  van DIEPEN, Pieter [278], geboren op 29-10-1842 te Obdam (zie VI.113).
   3. v  van DIEPEN, Grietje [280] (VI.116), geboren op 15-03-1845 te Obdam, overleden op 02-05-1888 te Obdam op 43-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Cornelis (Cor) [107] (zie V.41) en HUIBERS, Ariaantje (Adriaantje) [274] (V.42).
Gehuwd [120] op 21-jarige leeftijd op 21-04-1866 te Obdam met RUIJTER, Tamis [279], 21 jaar oud (VI.115), Landman,, geboren op 15-03-1845 te Obdam, overleden op 02-05-1898 te Obdam op 53-jarige leeftijd. Tamis Ruijter was ook landman in Opmeer en Moerbeek.De boerderij op de Lutkedijk (gem Spanbroek Parochie Obdam) is voortgezet door Kees van Diepen. Zoon van RUIJTER, Tamis [281] en QUANT, Jansje [282]. Kinderen uit huwelijk zijn; Ariaantje,Jansje Tames,Antje, Cornelis,.
   4. m  van DIEPEN, Dirk [283] (VI.117), geboren op 18-02-1848 te Ursem, overleden op 11-09-1873 te Ursem op 25-jarige leeftijd. Dirk van Diepen was uit een boom gevallen en kreeg "koudvuur"in zijn been. Zoon van Van DIEPEN, Cornelis (Cor) [107] (zie V.41) en HUIBERS, Ariaantje (Adriaantje) [274] (V.42).
   5. v  van DIEPEN, Antje [288] (VI.119), geboren op 20-11-1850 te Obdam, overleden op 04-07-1923 te Schagen op 72-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Cornelis (Cor) [107] (zie V.41) en HUIBERS, Ariaantje (Adriaantje) [274] (V.42).
Gehuwd (1) [124] op 18-jarige leeftijd op 30-05-1869 te Obdam met De GROOT, Pieter [287], 34 jaar oud (VI.118), Landman, geboren op 01-02-1835 te Heerhugowaard, overleden op 01-06-1900 te Wadway,Spanbroek. op 65-jarige leeftijd. Pieter de Groot was eerst landman in Obdam, in 1875 liet het echtpaar een boerderij bouwen in Wadway(nr 212). Op de schoorsteen van deze boerderij staat vermeld : Antje van Diepen, Pieter de Groot. Zoon van De GROOT, Jacob [284] en GROOT, Jantje [285]. Tweede huwelijk van Pieter de Groot.Kinderen uit huwelijk zijn; Jan,Griet,Jaap,Piet en Dirk. {Hij had ook ooit een relatie [123] met BROERS, Aaltje [286]. Eerste huwelijk van Pieter de Groot.}
Gehuwd (2) [126] op 53-jarige leeftijd op 10-02-1904 te Spanbroek met VEEKEN, Klaas [291], 30 jaar oud (VI.120), Arbeider,lamdman, geboren op 06-02-1874 te Blokker, overleden op 12-01-1912 te Spanbroek op 37-jarige leeftijd, zoon van VEEKEN, Klaas [289] en POLAND, Aaltje [290]. Tweede huwelijk van Antje van Diepen.Klaas Veeken was knecht bij Antje van Diepen,(53 jr) hij zette enkele jaren de boerderij voort, gin echter al gauw 'rentenieren' en overleed jong.
   6. m  van DIEPEN, Jacob [294], geboren op 24-04-1853 te Obdam (zie VI.121).
   7. m  van DIEPEN, Arie [295] (VI.124), geboren op 24-03-1856 te Obdam, overleden op 30-03-1856 te Obdam, 6 dagen oud, zoon van Van DIEPEN, Cornelis (Cor) [107] (zie V.41) en HUIBERS, Ariaantje (Adriaantje) [274] (V.42).
Uit het tweede huwelijk:
   8. v  van DIEPEN, Jaantje [299] (VI.126), geboren op 15-02-1861 te Obdam, overleden op 11-02-1926 te St. Martinushuis, Medemblik op 64-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Cornelis (Cor) [107] (zie V.41) en Van DUIN, Jansje [275] (V.43).
Gehuwd [130] op 21-jarige leeftijd op 20-04-1882 te Obdam met KLAVER, Pieter [298], 27 jaar oud (VI.125), Landman, geboren op 16-11-1854 te Obdam, overleden op 24-11-1918 te Spierdijk op 64-jarige leeftijd, zoon van KLAVER, Hillebrand [296] en PUNT, Aagje [297]. Kinderen uit huwelijk zijn; Hil en Jansje.
   9. m  van DIEPEN, Arie [302], geboren op 28-08-1862 te Obdam (zie VI.127).
   10. m  van DIEPEN, Klaas [303] (VI.130), geboren op 26-06-1864 te Obdam, overleden op 23-07-1864 te Obdam, 27 dagen oud, zoon van Van DIEPEN, Cornelis (Cor) [107] (zie V.41) en Van DUIN, Jansje [275] (V.43).
   11. m  van DIEPEN, Klaas [305], geboren op 23-11-1865 te Obdam (zie VI.131).
   12. m  van DIEPEN, Kees [306] (VI.133), geboren op 19-11-1866 te Obdam, overleden op 23-11-1867 te Obdam op 1-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Cornelis (Cor) [107] (zie V.41) en Van DUIN, Jansje [275] (V.43).
   13. v  van DIEPEN, Dieuwertje [307] (VI.134), geboren op 15-12-1868 te Obdam, overleden op 04-08-1869 te Obdam, 232 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Cornelis (Cor) [107] (zie V.41) en Van DUIN, Jansje [275] (V.43).
   14. m  van DIEPEN, Kees [309], geboren op 04-03-1871 te Obdam (zie VI.135).
   15. m  van DIEPEN, Dirk [310] (VI.137), geboren 25-11-187? te Obdam. Volgens de gegevens in het boek van de "van Diepens" was moeder reeds overleden toen Deze Dirk werd geboren. Overleden op 15-04-1874 te Obdam, zoon van Van DIEPEN, Cornelis (Cor) [107] (zie V.41) en Van DUIN, Jansje [275] (V.43).

V.45    Van DIEPEN, Laurens [109], geboren op 05-12-1819 te Obdam, overleden op 24-01-1867 te Hensbroek op 47-jarige leeftijd. Laurens van Diepen woonde eerst elders in Hensbroek, aan het Oudelandsdijkje. Hij boerde op de plek waar nu de stolp staat van Jan Appelman, nummer 9.

Zijn broer Dirk had een boerderij laten zetten aan de Dorpsweg.
Laurens vertrok, na de voltooing van de bouw, met zijn vrouw en kinderen naar deze nieuwe boerderij van zijn broer.
Laurens van Diepen werd pas na enkele jaren eigenaar van deze nieuwe boerderij. Dat gebeurde in 1854.Ook kocht hij toen van zijn broer Dirk 22 percelen weiland, gelegen aan beide zijden van de Dorpsweg. Enkele stukken land vielen onder de gemeente Obdam.

Laurens van Diepen heeft tot aan zijn dood geboerd op Dorpsweg 9. Hij overleed in 1867. Hij was een flinke boer.Dat blijkt uit een notariële akte die kort na zijn dood is opgemaakt. In de akte is de boedel geïnventariseerd en de nalatenschap vastgelegd.Op stal stonden achtien koeien ( gezamenlijk gewaardeerd op f 2520.-). Voorts bestond het "levend vee" uit vijf hokkelingen ( samen f 250.-), zes kalveren (f 50.-), 27 schapen ( f 405.- ),22 lammeren ( f 88.-), een paard ( f 200.- ) en drie varkens )f 42.- ).

Na het overlijden van Laurens van Diepen kwam de boerenplaats op naam te staan van zijn weduwe Jantje Konijn, Zij hertrouwde in 1869 met Klaas Komen uit Berkhout.

Klaas Komen ging toen verder boeren op deze boerderij. Daar bleef hij tot in 1881, totdat hij verhuisde naar Ursem. Hij was in 1881 hertrouwd met Teunisje Vlaar, nadat Jantje Konijn een jaar eerder was overleden.

Na het vertrek van Klaas Komen nam Dirk van Diepen, een zoon van Laurens en Jantje Konijn het bedrijf volledig over. Bij de scheiding van de boedel na de dood van moeder Jantje Konijn was Dirk vam Diepen de boerderij toebedeeld.

Dirk van Diepen verkocht de Stolp in 1902 en vertrok naar Heerhugowaard. De indruk bestaat dat hij de laatste jaren de boerdeij verhuurde en zelf met zijn gezin op een andere plek dichtbij ging wonen.

Jacob Klaver is de eerste Klaver die opduikt in de historie van "Klavers Hoeve".Hij is de overgrootvader van Cees Klaver de huidge agrariër op deze plaats.
Gehuwd [189] op 21-jarige leeftijd op 07-01-1841 te Obdam met KONIJN, Jantje [110], 19 jaar oud (V.46), geboren op 25-01-1821 te Hoogwoud, overleden op 10-04-1880 te Hensbroek op 59-jarige leeftijd, dochter van KONIJN, Dirk [6394]. Eerste huwelijk van Jantje Konijn. {Zij is later gehuwd [2705] 1869 met KOMEN, Klaas [6655].}
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Jan [442] (VI.138), geboren -1842 te Hensbroek, overleden op 26-10-1843 te Hensbroek, zoon van Van DIEPEN, Laurens [109] (zie V.45) en KONIJN, Jantje [110] (V.46).
   2. v  van DIEPEN, Trijntje [441] (VI.139), geboren op 14-02-1842 te Hensbroek, overleden op 11-04-1842 te Hensbroek, 56 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Laurens [109] (zie V.45) en KONIJN, Jantje [110] (V.46).
   3. v  van DIEPEN, Trijntje [443] (VI.140), geboren op 06-05-1846 te Hensbroek, overleden op 05-06-1846 te Hensbroek, 30 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Laurens [109] (zie V.45) en KONIJN, Jantje [110] (V.46).
   4. m  van DIEPEN, Jan [444] (VI.141), geboren op 27-03-1848 te Hensbroek, overleden op 18-10-1849 te Hensbroek op 1-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Laurens [109] (zie V.45) en KONIJN, Jantje [110] (V.46).
   5. v  van DIEPEN, Antje [446] (VI.143), geboren op 30-10-1849 te Hensbroek, overleden op 10-02-1922 te Obdam op 72-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Laurens [109] (zie V.45) en KONIJN, Jantje [110] (V.46).
Gehuwd [199] op 28-jarige leeftijd op 02-05-1878 te Obdam met DEKKER, Jacob [445], 24 jaar oud (VI.142), Landbouwer, geboren op 12-02-1854 te Obdam, overleden op 18-03-1912 te Obdam op 58-jarige leeftijd. Landbouwer in Hensbroek en Obdam. Zoon van DEKKER, Olaf [115] en KONING, Maartje [154]. Kinderen uit dit huwelijk zijn : Olaf,Michiel,Maria en Jantje.
   6. v  van DIEPEN, Trijntje [450] (VI.145), geboren op 04-09-1851 te Hensbroek, overleden op 04-09-1876 te Obdam op 25-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Laurens [109] (zie V.45) en KONIJN, Jantje [110] (V.46).
Gehuwd [201] op 23-jarige leeftijd op 23-05-1875 te Obdam met DEKKER, Jacob [449], 24 jaar oud (VI.144), Landman, geboren op 06-05-1851 te Obdam, overleden op 29-11-1926 te Obdam op 75-jarige leeftijd. Landman in Obdam. Zoon van DEKKER, Cornelis [447] en KOEMEESTER, Maartje [448]. Jacob Dekker hertrouwde Petronella Zuurbier.
   7. v  van DIEPEN, Geertje [451] (VI.146), geboren op 18-06-1853 te Hensbroek, overleden op 16-02-1853 te Hensbroek, dochter van Van DIEPEN, Laurens [109] (zie V.45) en KONIJN, Jantje [110] (V.46).
   8. m  van DIEPEN (Jan Tweiziel), Jan [453], geboren op 04-04-1855 te Hensbroek (zie VI.147).
   9. m  van DIEPEN, Dirk [455], geboren op 07-04-1860 te Hensbroek (zie VI.149).

VI.59    Van DIEPEN, Jan [114], geboren op 29-10-1822 te Noord Spierdijk, overleden op 19-10-1888 te De Weere op 65-jarige leeftijd. Jan van Diepen is landman in Tropweere op een bedrijf van 60 Hectare. Het bedrijf komt in handen van de familie als zijn vader op 16 december 1841 het bij openbare verkoping koopt van Lijsbet Blokker. weduwe van Jan Ligthart voor de prijs van F.13.313,-.

Na het overlijden van Aaltje Bijvoet wordt bij boedelscheiding van 18-6-1844 bepaald dat de bezittingen in Weere toekomen aan de kinderen. Later koopt Jan het bedrijf. In 1889 is Antje de Vries eigenares.In 1908 haar zoon Dirk. In 1948 diens zoon Dirk. In 1948 diens zoon Kees. In 1968 zijn broer Piet.
Gehuwd (1) [42] op 25-jarige leeftijd op 11-10-1848 te Hoogwoud met KLAVER, Geertje [112], 20 jaar oud (VI.60), geboren op 16-05-1828 te De Weere, overleden op 13-02-1860 te De Weere op 31-jarige leeftijd, dochter van KLAVER, Pieter [767] en BOOTS, Antje [768]. Eerste huwelijk van Jan van Diepen.
Gehuwd (2) [43] op 43-jarige leeftijd op 02-11-1865 te Hoogwoud met VRIJERS, Antje [113], 30 jaar oud (VI.61), geboren op 14-06-1835 te Hoogwoud, overleden op 07-02-1909 te De Weere op 73-jarige leeftijd, dochter van VRIJERS, Jan [769] en De HAAN, Marijtje [770]. Tweede huwelijk van Jan van Diepen.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Aaltje [774] (VII.56), geboren op 19-04-1849 te De Weere, overleden op 29-07-1873 te De Weere op 24-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [114] (zie VI.59) en KLAVER, Geertje [112] (VI.60).
Gehuwd [324] op 22-jarige leeftijd op 27-04-1871 te Hoogwoud met KONING, Jan [773], 26 jaar oud (VII.55), Landman, geboren op 02-01-1845 te Westerblokker, overleden op 03-10-1919 te Blokker op 74-jarige leeftijd. Jan Koning begon als landman in de Weere. Hertrouwde Trijntje Groot en betrok " de Kersenbogerd" in Blokker; een soort speeltuin annex café. In Amsterdam had hij een "Water en Vuur" winkeltje en nog weer later een kolenhandel op de Zuidgracht te Blokker. Zoon van KONING, Dirk [771] en HOFLAND, Jantje [772]. Eerste huwelijk van Jan van Diepen. {Hij had ook ooit een relatie [325] met GROOT, Trijntje [775]. Tweede huwelijk van Jan Koning(1845-1919).}
   2. v  van DIEPEN, Antje [776] (VII.57), geboren op 22-02-1851 te De Weere, overleden op 31-12-1851 te De Weere, 312 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Jan [114] (zie VI.59) en KLAVER, Geertje [112] (VI.60).
   3. m  van DIEPEN, Pieter [777] (VII.58), geboren op 16-05-1854 te De Weere, overleden op 21-05-1854 te De Weere, 5 dagen oud. Een van een tweeling, overleed 5 dagen oud. Zoon van Van DIEPEN, Jan [114] (zie VI.59) en KLAVER, Geertje [112] (VI.60).
   4. m  van DIEPEN, Dirk [778] (VII.59), geboren op 16-05-1854 te De Weere, overleden op 17-05-1854 te De Weere, 1 dag oud. Een van een tweeling overleed 1 dag oud. Zoon van Van DIEPEN, Jan [114] (zie VI.59) en KLAVER, Geertje [112] (VI.60).
   5. v  van DIEPEN, Antje (Ante) [782] (VII.61), geboren op 04-05-1856 te De Weere, overleden op 21-09-1915 te De Weere op 59-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [114] (zie VI.59) en KLAVER, Geertje [112] (VI.60).
Gehuwd [327] op 24-jarige leeftijd op 07-05-1880 te Hoogwoud met CONIJN, Kees (Cees) [781], 29 jaar oud (VII.60), Landman, geboren op 19-04-1851 te Hoogwoud, overleden op 27-11-1937 te de Weere op 86-jarige leeftijd. Kees betrok een boerderij op een gedeelte van de grond van zijn schoonvader in de Tropweere. Bekend van hem is dat een been geamputeerd werd en hem een koperen werd aangemeten. Zoon van CONIJN, Klaas [779] en VLAAR, Maartje [780]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Klaas,Geertje,Maartje,Aaltje,Jan,Arie,Trien,Piet en Anne.
   6. v  van DIEPEN, Geertje [789] (VII.63), geboren op 13-02-1860 te De Weere, overleden op 26-04-1917 te De Weere op 57-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [114] (zie VI.59) en KLAVER, Geertje [112] (VI.60).
Gehuwd (1) [330] op 25-jarige leeftijd op 23-04-1885 te Hoogwoud met VLAAR, Arie [785], 29 jaar oud (VII.62), geboren op 05-02-1856 te Hoogkarspel, overleden op 21-02-1887 te Hoogkarspel op 31-jarige leeftijd, zoon van VLAAR, Gerrit [783] en NEEFJES, Aaltje [784]. Eerste huwelijk van Geertje van Diepen(1860-1917).Kinderen uit dit huwelijk zijn: Gert een ander kond is vroeg overleden.
Gehuwd (2) [331] op 29-jarige leeftijd op 15-08-1889 te Hoogwoud met LANGEDIJK, Kees [788], 26 jaar oud (VII.64), Landman, geboren op 12-02-1863 te Venhuizen, overleden op 21-02-1894 te De Weere op 31-jarige leeftijd. Kees boerde op een stuk van 10 hectares van zijn schoonvader. Zoon van LANGEDIJK, Pieter [786], Landman, en COMMANDEUR, Geertje [787]. Tweede huwelijk van Geertje van Diepen(1860-1917).Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jan,Piet en aRIE.
Uit het tweede huwelijk:
   7. v  van DIEPEN, Marijtje [790] (VII.66), geboren op 09-08-1866 te De Weere, overleden op 17-03-1942 te Hoogwoud op 75-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [114] (zie VI.59) en VRIJERS, Antje [113] (VI.61).
Relatie [333] met De JONG, Jacob [793] (VII.65), Landman, geboren op 01-09-1866 te Hoogwoud, overleden op 24-05-1938 te Hoogwoud op 71-jarige leeftijd. Jacob de Jong was landman in Aartswoud. Zoon van De JONG, Pieter [791] en GROOT, Maartje [792]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jan,Piet,Arie,Marie,Anne,Alie,Doris, Geertje,Cor en Marie.
   8. v  van DIEPEN, Vrouwtje [794] (VII.67), geboren op 13-10-1867 te De Weere, overleden op 24-11-1867 te De Weere, 42 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Jan [114] (zie VI.59) en VRIJERS, Antje [113] (VI.61).
   9. v  van DIEPEN, Vrouwtje [795] (VII.68), geboren op 26-11-1868 te De Weere, overleden op 10-06-1870 te De Weere op 1-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [114] (zie VI.59) en VRIJERS, Antje [113] (VI.61).
   10. m  van DIEPEN, Dirk [797], geboren op 19-03-1870 te De Weere (zie VII.69).
   11. v  van DIEPEN, Vrouwtje [801] (VII.72), geboren op 31-05-1871 te De Weere, overleden op 13-10-1956 te Wervershoof op 85-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [114] (zie VI.59) en VRIJERS, Antje [113] (VI.61).
Gehuwd [336] op 21-jarige leeftijd op 23-04-1893 te Sijbekarspel met BROERS, Jacob [800], 21 jaar oud (VII.71), Landman, geboren op 28-08-1871 te Opmeer, overleden op 09-09-1956 te Wervershoof op 85-jarige leeftijd. Jacob Broers was landman in Benningbroek. Zoon van BROERS, Jacob [798] en GROOT, Baafje [799]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jan.Baaf,Jacob,Trien,Arie en Dirk.
   12. m  van DIEPEN, Jan [803] (VII.73), geboren op 21-04-1873 te De Weere, overleden op 07-07-1941 te Westwoud op 68-jarige leeftijd. Het echtpaar van Diepen-Schouten betrok een boerderij op de 'Ouwedik' te Westwoud. Er kwamen geen kinderen. Wel was er een pleegkind: Cor Schipper die met Alida Buis huwde. Er was ook een Duits pleegkind nl.Julia Krone, thans Mevrouw Nieuwendijk, woonachtig in Hilversum. In 1942 bracht Aaltje Schouten het op om op 66-jarige leeftijd Nel van Diepen (geb.21-2-1940; dochter van Arie van Diepen en Neeltje Klaver) ; liefdevol te verzorgen en groot te brengen. Nel was 2 jaar oud en vond na kaar moeders overlijden een nieuw tehuis in de 'Ouwedik', zoon van Van DIEPEN, Jan [114] (zie VI.59) en VRIJERS, Antje [113] (VI.61).
Relatie [338] met SCHOUTEN, Aaltje [802] (VII.74), geboren op 26-09-1874 te Blokker, overleden op 11-05-1956 te Westwoud op 81-jarige leeftijd, dochter van SCHOUTEN, Klaas [1838] en NEEFJES, Marijtje [1839].
   13. v  van DIEPEN, aaltje (Aaltje) [804] (VII.75), geboren op 13-05-1874 te De Weere, overleden op 15-05-1874 te De Weere, 2 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Jan [114] (zie VI.59) en VRIJERS, Antje [113] (VI.61).

V.54    Van DIEPEN, Adrianus (Arie) [124], Boerenknecht, later landman in de Wogmeer, geboren op 28-10-1804, gedoopt op 28-10-1804 te Spanbroek (getuige(n): Meter Maartje Grooteboer), overleden op 09-12-1869 te Wogmeer op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) [48] op 36-jarige leeftijd op 10-09-1841 te Obdam met BOOTS, Grietje [122], 39 jaar oud (V.55), geboren op 09-05-1802 te Obdam, overleden op 16-05-1857 te Obdam op 55-jarige leeftijd, dochter van BOOTS, Jacob [193] en JONKER, Aafje [194]. Eerste huwelijk van Adrianus van Diepen.
Gehuwd (2) [49] op 54-jarige leeftijd op 16-06-1859 te Obdam met LICHTHARD, Dieuwertje [123], 26 jaar oud (V.56), geboren op 04-07-1832 te Wognum, overleden op 12-12-1912 te Wogmeer(Obdam) op 80-jarige leeftijd. Dieuwertje Lichthard was "dienstmeid" bij Arie van Diepen die bij zijn tweede huwelijk 53 jr. was. Dieuwertje huwde later met Cornelis Groot. Dochter van LICHTHARD, Gerrit [195] en GROOT, Maartje [196]. Tweede huwelijk van Adrianus van Diepen.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, David [197], geboren op 01-09-1842 te Wogmeer (zie VI.155).
Uit het tweede huwelijk:
   2. v  van DIEPEN, Grietje [202] (VI.158), geboren op 08-12-1861 te Wogmeer (Obdam), overleden op 29-08-1948 te Alkmaar op 86-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Adrianus (Arie) [124] (zie V.54) en LICHTHARD, Dieuwertje [123] (V.56).
Gehuwd [89] op 18-jarige leeftijd op 21-04-1880 te Obdam met KOMEN, Klaas [201], 23 jaar oud (VI.157), geboren op 02-09-1856 te Heerhugowaard, overleden op 27-07-1929 te Alkmaar op 72-jarige leeftijd. Klaas was landman,eerst twee jaar in Schagerwaard, in 1882 in Veenhuizen, in 1888 in Ursem. Vanaf 1923 rentenierde het echtpaar in Alkmaar, zoon van KOMEN, Pieter [199] en MOLENAAR, Dirkje [200]. Kinderen uit huwelijk zijn; Piet,Dieuw,Arie.
   3. m  van DIEPEN, Gerrit [203] (VI.159), Landbouwer, geboren op 19-10-1863 te Wogmeer (Obdam), overleden op 18-10-1935 te de Weere op 71-jarige leeftijd, .errit is landbouwer in Obdam,in 191 naar De Weere, zoon van Van DIEPEN, Adrianus (Arie) [124] (zie V.54) en LICHTHARD, Dieuwertje [123] (V.56).
Gehuwd [90] op 55-jarige leeftijd op 02-05-1919 te Abbekerk met APPELMAN, Trijntje [204], 46 jaar oud (VI.160), geboren op 13-10-1872 te Wognum, overleden op 02-11-1922 te De Weere op 50-jarige leeftijd, dochter van APPELMAN, Laurens [650] en DUNSELMAN, Neeltje [651]. Dit huwelijk was kinderloos.
   4. m  van DIEPEN (Keessie Krul), Kees [206] (VI.161), geboren op 09-08-1867 te Wogmeer (Obdam), overleden op 11-05-1945 te De Weere op 77-jarige leeftijd. Kees van Diepen was veehouder in De Weere, waar hij de bijnaam Keessie Krul had. Zoon van Van DIEPEN, Adrianus (Arie) [124] (zie V.54) en LICHTHARD, Dieuwertje [123] (V.56).
Gehuwd [91] op 44-jarige leeftijd op 04-06-1912 te Obdam met PAAUW, Marijtje [205], 49 jaar oud (VI.162), geboren op 18-07-1862 te Abbekerk, overleden op 07-12-1930 te De Weere op 68-jarige leeftijd. Marijtje Paauw was weduwe van Pieter Oomes en had uit dat huwelijk 2 kinderen. Dochter van PAAUW, Jan [969] en REUZENAAR, Aafje [970].

V.62    Van DIEPEN, Jan [137], Landman,bouwman, geboren op 13-10-1813 te Berkhout,De Goorn, overleden op 30-11-1907 te Zomerdijk(Wognum) op 94-jarige leeftijd. Jan was Landman en bouwman, eerst aan de Wognummer Zomerdijk, omstreeks 1850 in de Noordermeer.
Gehuwd (1) [56] op 27-jarige leeftijd op 22-04-1841 te Spanbroek met OUD, Leentje [136], 22 jaar oud (V.63), geboren op 25-05-1818 te Schermerhorn, overleden op 04-10-1856 te Wognum op 38-jarige leeftijd, dochter van OUD, Jan [392] en DUIN, Neeltje [393].
Gehuwd (2) [168] op 44-jarige leeftijd op 14-04-1858 te Wognum met SCHUIT, Geertje [391], 41 jaar oud (V.64), geboren op 08-03-1817 te Wognum, overleden op 07-04-1909 te Wognum op 92-jarige leeftijd, dochter van SCHUIT, Jacob [389] en BRUGMAN, Aafje [390]. Tweede huwelijk van Jan van Diepen.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, David [394] (VI.163), geboren op 07-09-1843 te Zomerdijk, overleden op 31-03-1847 te Zomerdijk op 3-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Jan [137] (zie V.62) en OUD, Leentje [136] (V.63).
   2. v  van DIEPEN, Cornelia [395] (VI.164), geboren op 11-10-1845 te Zomerdijk, overleden op 31-03-1847 te Zomerdijk op 1-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [137] (zie V.62) en OUD, Leentje [136] (V.63).
   3. v  van DIEPEN, Cornelia [402] (VI.166), geboren op 10-04-1848 te Zomerdijk, overleden op 04-02-1940 te Nibbixwoud op 91-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [137] (zie V.62) en OUD, Leentje [136] (V.63).
Gehuwd (1) [172] op 23-jarige leeftijd op 01-02-1872 te Wognum met BOSCH, Jacob [397], 24 jaar oud (VI.165), geboren op 21-10-1847 te Hoogwoud, overleden op 07-05-1902 te Wognum op 54-jarige leeftijd. Jacob Bosch is zouaaf geweest. Zoon van BOSCH, Klaas [396] en SCHUIT, Geertje [398]. Eerste huwelijk Cornelia van Diepen.Kinderen uit dit huwelijk zijn : Nicolaas,Johanna,en Afra.
Gehuwd (2) [173] op 55-jarige leeftijd op 12-11-1903 te Wognum met ROOD, Klaas [401], 53 jaar oud (VI.167), geboren op 03-12-1849 te Grootbroek, overleden op 22-01-1923 te Bovenkarspel op 73-jarige leeftijd, zoon van ROOD, Pieter [399] en TIMMERMAN, Geertje [400]. Tweede huwelijk van Cornelia van Diepen. Klaas Roos was weduwnaar van Aafje van het Hof.Kind uit dit huwelijk is : Nicolaas.
   4. m  van DIEPEN, Jan [403] (VI.168), geboren op 24-05-1850 te Zomerdijk, overleden op 27-08-1850 te Zomerdijk, 95 dagen oud, zoon van Van DIEPEN, Jan [137] (zie V.62) en OUD, Leentje [136] (V.63).
   5. m  van DIEPEN, Jan [405], geboren op 02-06-1851 te Noordermeer (zie VI.169).
   6. v  van DIEPEN, Aafje [409] (VI.172), geboren op 23-10-1853 te Zomerdijk, overleden op 20-12-1878 te Zwaagdijk op 25-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [137] (zie V.62) en OUD, Leentje [136] (V.63).
Gehuwd [175] op 22-jarige leeftijd op 27-04-1876 te Wognum met LOOS, Jan [408], 22 jaar oud (VI.171), geboren op 20-09-1853 te Zwaag, overleden juli 1919 te Obdam. Het vermelden van het overlijden van Jan Loos geeft problemen, aangezien Jan woonde achtereenvolgens in: Zwaagdijk,Bovenkarspel,Edam,Sloten,Zwaagdijk,Spanbroek en Hensbroek alwaar hij niet in de boeken wordt vermeldt. Na het uitkomen van dit boek is toch nog bekend geworden waar en wanneer Jan Loos is overleden. Zoon van LOOS, Ariën (Arie) [406] en PEERDEMAN, Antje [407].

V.67    Van DIEPEN, Ariën (Arie) [145], gedoopt op 08-02-1807 te De Goorn (getuige(n): Meter Maartje Grooteboer), overleden op 05-11-1846 te Avenhorn op 39-jarige leeftijd. Arie van Diepen was landman in Berkhout en Avenhorn. In 1838 stierven drie dochtertjes van 5,6 en 10 jaar oud. Hij woonde te Avenhorn.
Gehuwd [61] op 20-jarige leeftijd op 03-05-1827 te Avenhorn met De JONG, Grietje [146], 21 jaar oud (V.68), geboren op 17-03-1806 te De Goorn, gedoopt op 17-03-1806 te De Goorn, overleden op 03-02-1875 te De Goorn op 68-jarige leeftijd, dochter van De JONG, Evert [224], andman, en JACOBS, Trijntje [225], woonde te Avenhorn.
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Trijntje [226] (VI.173), geboren op 09-09-1828 te Berkhout, overleden op 15-10-1838 te Avenhorn op 10-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Ariën (Arie) [145] (zie V.67) en De JONG, Grietje [146] (V.68).
   2. v  van DIEPEN, Antje [230], geboren op 12-04-1830 te Berkhout (zie VI.175).
   3. v  van DIEPEN, Maartje [232] (VI.176), geboren op 11-01-1832 te Berkhout, overleden op 12-10-1838 te Avenhorn op 6-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Ariën (Arie) [145] (zie V.67) en De JONG, Grietje [146] (V.68).
   4. v  van DIEPEN, Aagje [233] (VI.177), geboren 1833 te Avenhorn, overleden op 11-11-1838 te Avenhorn. In het boek van de "van Diepens" staat dat Aagje van Diepen is overleden in 1938, maar ik ben zo vrij geweest om dit te veranderen in 1838. Dochter van Van DIEPEN, Ariën (Arie) [145] (zie V.67) en De JONG, Grietje [146] (V.68).
   5. m  van DIEPEN, Evert [235], geboren op 25-01-1836 te Avenhorn (zie VI.178).
   6. m  van DIEPEN, Jacob [236] (VI.180), geboren op 20-01-1839 te Avenhorn, overleden op 29-10-1844 te Avenhorn op 5-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Ariën (Arie) [145] (zie V.67) en De JONG, Grietje [146] (V.68).
   7. v  van DIEPEN, Trijntje [243] (VI.182), geboren op 16-09-1840 te Avenhorn, overleden op 27-09-1929 te Opmeer op 89-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Ariën (Arie) [145] (zie V.67) en De JONG, Grietje [146] (V.68).
Gehuwd (1) [102] op 19-jarige leeftijd op 20-04-1860 te Avenhorn met BOOTS, Elbert [241], 26 jaar oud (VI.181), Landman, geboren op 30-08-1833 te Avenhorn, zoon van BOOTS, Simon [237] en KOPPES, Geertje [238]. Eesrte huwelijk van Trijntje van Diepen.
Gehuwd (2) [103] op 26-jarige leeftijd op 25-05-1867 te Avenhorn met ELDERS, Jan [242] (VI.183), geboren te Avenhorn, zoon van ELDERS, Pieter [239] en KOOPMAN, Grietje [240]. Tweede huwelijk van Trijntje van Diepen.
   8. v  van DIEPEN, Maartje [246] (VI.184), geboren op 28-09-1845 te Avenhorn, overleden op 16-10-1845 te Avenhorn, 18 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Ariën (Arie) [145] (zie V.67) en De JONG, Grietje [146] (V.68).
   9. m  van DIEPEN, Dirk [245], geboren op 08-08-1848 te Avenhorn (zie VI.185).

V.86    Van DIEPEN, Pieter [181], Arbeider,Landman, geboren op 29-11-1818 te Berkhout, overleden op 07-12-1876 te Spierdijk op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) [77] op 21-jarige leeftijd op 29-04-1840 te Berkhout met KONIJN, Antje [179], 21 jaar oud (V.87), geboren op 22-06-1818 te Berkhout, overleden op 13-05-1872 te Spierdijk op 53-jarige leeftijd, dochter van KONIJN, Cornelis [483] en MULDER, Aagje [484]. Eerste huwelijk van Pieter van Diepen.
Gehuwd (2) [81] op 56-jarige leeftijd op 22-04-1875 te Hoogwoud met POLAND, Maartje [180], 54 jaar oud (V.88), geboren op 03-10-1820 te Abbekerk, overleden op 25-09-1876 te Spierdijk op 55-jarige leeftijd, dochter van POLAND, Cornelis [485] en KERSEMAKER, Pietertje [486]. Tweede huwelijk van Pieter van Diepen. Maartje Poland was weduwe van Jacob Brugman,eerder van Johannes Koning.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Hillegonda [493] (VI.188), geboren op 09-04-1841 te Berkhout, overleden op 02-03-1882 te Spierdijk op 40-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Pieter [181] (zie V.86) en KONIJN, Antje [179] (V.87).
Gehuwd (1) [218] op 20-jarige leeftijd op 03-05-1861 te Spanbroek met KLAVER, Pieter [489], 43 jaar oud (VI.187), geboren op 20-02-1818 te Spanbroek, overleden op 21-11-1869 te Spierdijjk op 51-jarige leeftijd, zoon van KLAVER, Cornelis [487] en FOKKEN, Marijtje [488]. Eerste huwelijk van Hillegonda van Diepen. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Cornelis,Johanna,Anna en Adrianus.
Gehuwd (2) [217] op 30-jarige leeftijd op 24-11-1871 te Spanbroek met VLAAR, Pieter [492], 23 jaar oud (VI.189), geboren op 07-06-1848 te Spanbroek, overleden op 23-03-1882 te Berkhout op 33-jarige leeftijd, zoon van VLAAR, Louris [490] en ZOET, Neeltje [491]. Tweede huwelijk van Hillegonda van Diepen.Kinderen uit dit huwelijk zijn: Neeltje,Agatha,Maartje,Laurentius,Trijntje en Petronella.
   2. m  van DIEPEN, Dirk [494] (VI.190), geboren op 25-07-1842 te Zuid Spierdijk(gem.Berkhout), overleden op 06-09-1842 te Zuid Spierdijk(gem.Berkhout), 43 dagen oud, zoon van Van DIEPEN, Pieter [181] (zie V.86) en KONIJN, Antje [179] (V.87).
   3. v  van DIEPEN, Aagje [495] (VI.191), geboren op 16-09-1843 te Zuid Spierdijk(gem.Berkhout), overleden op 30-01-1844 te Zuid Spierdijk(gem.Berkhout), 136 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Pieter [181] (zie V.86) en KONIJN, Antje [179] (V.87).
   4. m  van DIEPEN (Kees de Snaaier), Kees [496] (VI.192), Kleermaker, geboren op 10-04-1844 te Zuid Spierdijk(gem.Berkhout), overleden op 30-01-1928 te "Huize Bethlehem" op 83-jarige leeftijd. Kees van Diepen had een bochel. Zoon van Van DIEPEN, Pieter [181] (zie V.86) en KONIJN, Antje [179] (V.87).
   5. m  van DIEPEN, Arie [497] (VI.193), geboren op 07-05-1846 te Zuid Spierdijk(gem.Berkhout), overleden op 11-06-1849 te Zuid Spierdijk(gem.Berkhout) op 3-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Pieter [181] (zie V.86) en KONIJN, Antje [179] (V.87).
   6. m  van DIEPEN (Klaas Peterolie), Klaas [499], geboren op 02-02-1848 te Zuid Spierdijk(gem.Berkhout) (zie VI.194).
   7. v  van DIEPEN, Aagje [500] (VI.196), geboren op 19-07-1849 te Zuid Spierdijk(gem.Berkhout), overleden op 04-07-1857 te Zuid Spierdijk(gem.Berkhout) op 7-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Pieter [181] (zie V.86) en KONIJN, Antje [179] (V.87).
   8. m  van DIEPEN, Dirk [501] (VI.197), geboren op 17-02-1851 te Zuid Spierdijk(gem.Berkhout), overleden op 24-04-1852 te Zuid Spierdijk(gem.Berkhout) op 1-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Pieter [181] (zie V.86) en KONIJN, Antje [179] (V.87).
   9. m  van DIEPEN, Dirk [502] (VI.198), geboren op 22-04-1856 te Zuid Spierdijk(gem.Berkhout), overleden op 15-08-1856 te Zuid Spierdijk(gem.Berkhout), 115 dagen oud, zoon van Van DIEPEN, Pieter [181] (zie V.86) en KONIJN, Antje [179] (V.87).
   10. v  van DIEPEN, Aagje [503] (VI.199), geboren op 04-07-1857 te Zuid Spierdijk(gem.Berkhout), overleden op 19-07-1857 te Zuid Spierdijk(gem.Berkhout), 15 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Pieter [181] (zie V.86) en KONIJN, Antje [179] (V.87).
   11. v  van DIEPEN, Neeltje [504] (VI.200), geboren op 14-06-1859 te Zuid Spierdijk(gem.Berkhout), overleden op 11-02-1904 te Spierdijk op 44-jarige leeftijd. Ook Neeltje had net als haar broer Kees een bochel. Dochter van Van DIEPEN, Pieter [181] (zie V.86) en KONIJN, Antje [179] (V.87).
   12. m  van DIEPEN, Dirk [505] (VI.201), geboren op 22-06-1860 te Zuid Spierdijk(gem.Berkhout), overleden op 25-06-1860 te Zuid Spierdijk(gem.Berkhout), 3 dagen oud, zoon van Van DIEPEN, Pieter [181] (zie V.86) en KONIJN, Antje [179] (V.87).

VI.155    Van DIEPEN, David [197], Landman, geboren op 01-09-1842 te Wogmeer. Er staan 2 geboortedatums in het boek van de "van Diepens",n.l.2-8-1842 en
1-9-1842.?. Overleden op 29-03-1912 te Hoorn(Drieboomlaan) op 69-jarige leeftijd. Landman in Berkhout, waar thans het viaduct is.
Gehuwd [87] op 22-jarige leeftijd op 27-04-1865 te Spanbroek(?) met KLAVER, Cornelia [198], 25 jaar oud (VI.156), geboren op 28-04-1839 te Spanbroek, overleden op 05-04-1916 te Hoorn op 76-jarige leeftijd. Overleed te Hoorn op Dampten bij dochter Sijtje.v, dochter van KLAVER, Gerbrand [573], Timmerman, en BEERS, Sijbrechtje [574].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Arie [575], geboren op 03-06-1866 te Berkhout (zie VII.374).
   2. v  van DIEPEN, Sijtje [580] (VII.377), geboren op 17-08-1868 te Berkhout, overleden op 29-01-1951 te Nibbixwoud op 82-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, David [197] (zie VI.155) en KLAVER, Cornelia [198] (VI.156).
Gehuwd [249] op 22-jarige leeftijd op 24-04-1891 te Berkhout met Van DIJK, Jaap [579], 28 jaar oud (VII.376), Fruitkweker, geboren op 04-04-1863 om 20619 uur te Zwaag, overleden op 20-06-1933 te Hoorn op 70-jarige leeftijd. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jan,Nel en Marijtjej.
   3. m  van DIEPEN, Gerbrand [581] (VII.378), geboren op 19-10-1869 te Berkhout, overleden op 27-08-1881 te Berkhout op 11-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, David [197] (zie VI.155) en KLAVER, Cornelia [198] (VI.156).
   4. v  van DIEPEN, Grietje [582] (VII.379), geboren op 19-12-1870 te Berkhout, overleden op 25-12-1870 te Berkhout, 6 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, David [197] (zie VI.155) en KLAVER, Cornelia [198] (VI.156).
   5. m  van DIEPEN, Jacob [583] (VII.380), geboren op 21-04-1872 te Berkhout, overleden op 11-02-1884 te Berkhout op 11-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, David [197] (zie VI.155) en KLAVER, Cornelia [198] (VI.156).
   6. v  van DIEPEN, Grietje [587] (VII.382), geboren op 21-04-1874 te Berkhout, overleden op 13-09-1953 te Wognum op 79-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, David [197] (zie VI.155) en KLAVER, Cornelia [198] (VI.156).
Gehuwd [251] op 24-jarige leeftijd op 21-04-1898 te Berkhout met BOT, Henk [586], 30 jaar oud (VII.381), Arrbeider, geboren op 02-03-1868 te Blokker, overleden op 07-02-1949 te Wognum op 80-jarige leeftijd, zoon van BOT, Pieter [584] en BUIS, Elisabeth [585]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: David,Piet en Betje.
   7. m  van DIEPEN, Kees [588], geboren op 10-05-1876 te Berkhout (zie VII.383).
   8. v  van DIEPEN, Aafje [593] (VII.386), geboren op 13-06-1878 te Berkhout, overleden op 21-12-1965 te Hoorn op 87-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, David [197] (zie VI.155) en KLAVER, Cornelia [198] (VI.156).
Gehuwd [254] op 23-jarige leeftijd op 30-01-1902 te Berkhout met VLAAR, Jan [592], 24 jaar oud (VII.385), Tuinder, geboren op 29-03-1877 te Spierdijk (Spanbroek), overleden op 11-05-1943 te Spierdijk op 66-jarige leeftijd. Jan Vlaar was tuinder aan de Tweeboomlaan in Hoorn. Zoon van VLAAR, Teunis [590] en VLAAR, Grietje [591]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Anton,Corrie.

VI.20    Van DIEPEN, Kees [215], geboren op 26-08-1831 te Wognummer Zomerdijk, overleden op 22-11-1885 te Noordermeer op 54-jarige leeftijd. De meeste kinderen uit het tweede huwelijk van Kees van Diepen zijn overleden aan tering.
Gehuwd (1) [396] op 21-jarige leeftijd op 05-05-1853 te Spanbroek met De BOER, Neeltje [213], 30 jaar oud (VI.21), geboren op 02-09-1822 te Spanbroek, overleden na 1858 te Berkhout, dochter van De BOER, Pieter [920] en KUNST, Neeltje [921]. Eerste huwelijk van Kees van Diepen.
Gehuwd (2) [397] 12-01-18-? te Berkhout met De JONG, Jantje [214] (VI.22), geboren op 28-09-1835 te Berkhout, overleden op 17-03-1924 te Zuidermeer op 88-jarige leeftijd, dochter van De JONG, Jacob [918] en KOMEN, Aafje [919]. Tweede huwelijk van Kees van Diepen.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Marie [925] (VII.16), geboren op 08-06-1855 te Noordermeer, overleden op 25-04-1928 te Wognum op 72-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Kees [215] (zie VI.20) en De BOER, Neeltje [213] (VI.21).
Gehuwd [399] op 24-jarige leeftijd op 25-04-1880 te Wognum met BLAUW, Simon [924], 23 jaar oud (VII.15), Gemeente ontvanger, geboren op 19-01-1857 te Wognum, overleden op 07-04-1931 te Wognum op 74-jarige leeftijd, zoon van BLAUW, Klaas [922] en HEDDES, Neeltje [923]. Uit dit huwelijk geen kinderen.
   2. m  van DIEPEN, Pieter [926] (VII.17), geboren op 30-08-1858 te Noordermeer, overleden op 18-09-1895 te Noordermeer(Wognum) op 37-jarige leeftijd. Verongelukt tijdens het hooien. Zoon van Van DIEPEN, Kees [215] (zie VI.20) en De BOER, Neeltje [213] (VI.21).
Uit het tweede huwelijk:
   3. m  van DIEPEN, Arie [927] (VII.18), geboren op 30-10-1860 te Noordermeer, overleden op 07-03-1886 te Noordermeer(Wognum) op 25-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Kees [215] (zie VI.20) en De JONG, Jantje [214] (VI.22).
   4. v  van DIEPEN, Aafje [928] (VII.19), geboren op 17-12-1861 te Noordermeer(Wognum), overleden op 31-01-1862 te Noordermeer(Wognum), 45 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Kees [215] (zie VI.20) en De JONG, Jantje [214] (VI.22).
   5. m  van DIEPEN, Jacob [929] (VII.20), geboren op 17-12-1861 te Noordermeer(Wognum), overleden op 31-01-1862 te Noordermeer(Wognum), 45 dagen oud, zoon van Van DIEPEN, Kees [215] (zie VI.20) en De JONG, Jantje [214] (VI.22).
   6. v  van DIEPEN, Neeltje [930] (VII.21), geboren op 24-03-1863 te Noordermeer(Wognum), overleden op 13-08-1889 te Noordermeer(Wognum) op 26-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Kees [215] (zie VI.20) en De JONG, Jantje [214] (VI.22).
   7. m  van DIEPEN, Jacob [931] (VII.22), geboren op 28-03-1865 te Noordermeer(Wognum), overleden op 16-12-1873 te Noordermeer(Wognum) op 8-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Kees [215] (zie VI.20) en De JONG, Jantje [214] (VI.22).
   8. v  van DIEPEN, Aafje [932] (VII.23), geboren op 07-09-1867 te Noordermeer(Wognum), overleden op 17-11-1897 te Noordermeer(Wognum) op 30-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Kees [215] (zie VI.20) en De JONG, Jantje [214] (VI.22).
   9. v  van DIEPEN, Gritje (Grietje) [936] (VII.25), geboren op 28-03-1870 te Noordermeer(Wognum), overleden op 02-02-1937 te Zuidermeer op 66-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Kees [215] (zie VI.20) en De JONG, Jantje [214] (VI.22).
Gehuwd [401] op 25-jarige leeftijd op 29-04-1895 te Berkhout met GROOT, Sijbout [935], 28 jaar oud (VII.24), Veehouder, geboren op 23-02-1867 te Berkhout, overleden op 29-09-1915 te Zuidermeer op 48-jarige leeftijd, zoon van GROOT, Jacob [933] en KONIJN, Gritje [934]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Neeltje,Jaap,Arie,Kees,Grietje,Nico en Jans.

VI.23    Van DIEPEN, Klaas [217], Landman, geboren op 07-09-1833 te Wognum, overleden op 23-03-1898 te Alkmaar op 64-jarige leeftijd. Klaas van Diepen was landman in De Weere, trok in 1898 naar Schagen.Later naar Alkmaar.
Samenwonend [97] sinds 01-05-1856 te Spanbroek met KLAVER, Nantje [216], 22 jaar oud (VI.24), geboren op 23-01-1834 te Spanbroek, overleden op 01-02-1883 te De Weere op 49-jarige leeftijd, dochter van KLAVER, Weyert [1057] en COMMANDEUR, Maartje [1058].
Uit deze relatie:
   1. m  van DIEPEN, Arie [1059] (VII.26), geboren op 08-03-1860 te De Weere, overleden op 19-03-1860 te De Weere, 11 dagen oud, zoon van Van DIEPEN, Klaas [217] (zie VI.23) en KLAVER, Nantje [216] (VI.24).
   2. m  van DIEPEN, Arie [1060] (VII.27), geboren op 14-03-1861 te De Weere, overleden op 19-04-1861 te De Weere, 36 dagen oud, zoon van Van DIEPEN, Klaas [217] (zie VI.23) en KLAVER, Nantje [216] (VI.24).
   3. m  van DIEPEN, Arie [1061] (VII.28), geboren op 01-03-1863 te De Weere, overleden op 20-10-1863 te De Weere, 233 dagen oud, zoon van Van DIEPEN, Klaas [217] (zie VI.23) en KLAVER, Nantje [216] (VI.24).
   4. m  van DIEPEN, Weyert [1063], geboren op 12-04-1866 te De Weere (zie VII.29).
   5. m  van DIEPEN, Arie [1235] (VII.31), geboren op 06-05-1870 te De Weere, overleden op 16-09-1931 te Alkmaar op 61-jarige leeftijd. Arie van Diepen was bakker in Alkmaar. In 1888 naar Egmond a/d Hoef. In 1924 verhuisde het echtpaar naar Alkmaar.Arie en Eva hadden geen kinderen. Zoon van Van DIEPEN, Klaas [217] (zie VI.23) en KLAVER, Nantje [216] (VI.24).
Gehuwd [532] op 26-jarige leeftijd op 01-03-1897 te Egmond-Binnen met BUTTER, Eva [1234], 27 jaar oud (VII.32), geboren op 19-01-1870 te Egmond-Binnen, overleden op 27-02-1933 te Alkmaar op 63-jarige leeftijd, dochter van BUTTER, Willem [1232] en OORTHUIS, Aaltje [1233]. Uit dit huwelijk geen kinderen.
   6. m  van DIEPEN, Kees [1066] (VII.33), geboren op 28-02-1874 te De Weere, overleden op 22-01-1886 te De Weere op 11-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Klaas [217] (zie VI.23) en KLAVER, Nantje [216] (VI.24).

VI.175    Van DIEPEN, Antje [230], geboren op 12-04-1830 te Berkhout, overleden op 02-02-1909 te Avenhorn op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd [100] op 20-jarige leeftijd op 18-04-1850 te Avenhorn met KROM, Jacob [229], 23 jaar oud (VI.174), Landman te Ursem, geboren op 26-06-1826 te Hoogwoud, overleden op 19-02-1907 te Ursem op 80-jarige leeftijd, zoon van KROM, Gerbrand [227], Landman, en GROOT, Maartje [228].
Uit dit huwelijk:
   1. v  KROM, Maartje [231] (VII.408), dochter van KROM, Jacob [229] (VI.174), Landman te Ursem, en Van DIEPEN, Antje [230] (zie VI.175).

VI.178    Van DIEPEN, Evert [235], geboren op 25-01-1836 te Avenhorn, overleden op 18-01-1905 te De Goorn op 68-jarige leeftijd. Evert was enkele jaren veehouder in Zwaagdijk-Oost.Omstreks 1863 betrok hij waarschijnlijk de ouderlijke boerderij die gesttaan heeft in De Goorn tegenover bouwbedrijf Kunst.
Gehuwd [101] op 24-jarige leeftijd op 20-04-1860 te Avenhorn met KONING, Kaatje [234], 19 jaar oud (VI.179), geboren op 09-05-1840 te Blokker, overleden op 05-06-1907 te Avenhorn op 67-jarige leeftijd, dochter van KONING, Dirk [771] en HOFLAND, Jantje [629].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Arie [630], geboren op 30-06-1861 te Hoogkarspel (zie VII.409).
   2. v  van DIEPEN, Jantje [635] (VII.412), geboren op 23-10-1863 te Avenhorn, overleden op 11-12-1923 te Avenhorn op 60-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Evert [235] (zie VI.178) en KONING, Kaatje [234] (VI.179).
Gehuwd [275] op 20-jarige leeftijd op 25-04-1884 te Avenhorn met SMAL, Piet (Jan) [634], 20 jaar oud (VII.411), geboren op 04-03-1864 te Beemster, overleden op 21-10-1939 te Avenhorn op 75-jarige leeftijd, zoon van SMAL, Klaas [632], Veehouder, en HUIBERTS, Geertje [633]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Geertje,Klaas,Trien,Evert,Piet,Arie, en Aaf.
   3. v  van DIEPEN, Geertje [639] (VII.414), geboren op 16-05-1866 te Avenhorn, overleden op 19-12-1941 te Zuidermeer op 75-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Evert [235] (zie VI.178) en KONING, Kaatje [234] (VI.179).
Gehuwd [277] op 21-jarige leeftijd op 02-04-1888 te Berkhout met HUIBERTS, Gerbrand [638], 24 jaar oud (VII.413), Landman, geboren op 22-06-1863, overleden op 04-06-1921 te Zuidermeer op 57-jarige leeftijd. Gerbrand was boer in de Zuidermeer. Zoon van HUIBERTS, Jacob [636] en STAM, Marijtje [637]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jacob,Evert,Divera,Klaas Trien Simon en Dirk.
   4. v  van DIEPEN, Marijtje [643] (VII.416), geboren op 17-06-1868 te Avenhorn, overleden op 27-12-1930 te Amsterdam op 62-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Evert [235] (zie VI.178) en KONING, Kaatje [234] (VI.179).
Relatie [280] met DEKKER, Hein [642] (VII.415), Bakker, geboren op 03-05-1863 te Nieuwendam, overleden op 25-05-1950 te Zandam op 87-jarige leeftijd. Hein was broodbakker.Trekt in 1893 van Ilpendam Naar Monikkendam,later naar Amsterdam. Zoon van DEKKER, Hendrik [640] en KNIJN, Neeltje [641]. Hein Dekker was weduwe van Grietje de Wit.
   5. m  van DIEPEN, Dirk [645], geboren op 03-01-1871 te Avenmhorn (zie VII.417).
   6. v  van DIEPEN, Trijntje [646] (VII.419), geboren op 21-03-1872 te Avenhorn, overleden op 25-07-1872 te Avenhorn, 126 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Evert [235] (zie VI.178) en KONING, Kaatje [234] (VI.179).
   7. m  van DIEPEN, Klaas [647] (VII.420), Missionaris, geboren op 09-11-1874 te Avenhorn, overleden op 03-05-1907 te Madras,Br. Indie op 32-jarige leeftijd. Klaas van Diepen was missionaris in Br. Indie. Zoon van Van DIEPEN, Evert [235] (zie VI.178) en KONING, Kaatje [234] (VI.179).
   8. v  van DIEPEN, Trijntje [648] (VII.421), geboren op 01-03-1876 te Avenhorn, overleden op 09-05-1919 te Heemstede op 43-jarige leeftijd. Overleden in verpleeghuis Merenberg in Heemstede. Dochter van Van DIEPEN, Evert [235] (zie VI.178) en KONING, Kaatje [234] (VI.179).
   9. m  van DIEPEN, Jacob [649] (VII.422), geboren op 15-05-1878, overleden op 30-08-1913 te Porto Calvo(Brazilie) op 35-jarige leeftijd. Jacob van Diepen was missionaris in Brazilie. Zoon van Van DIEPEN, Evert [235] (zie VI.178) en KONING, Kaatje [234] (VI.179).

VI.185    Van DIEPEN, Dirk [245], Landman, geboren op 08-08-1848 te Avenhorn, overleden op 28-11-1878 te Berkhout op 30-jarige leeftijd. Dirk van Diepen was landman in Avenhorn.
Gehuwd [104] op 18-jarige leeftijd op 05-05-1867 te Avenhorn met CONIJN, Soutje [244], 20 jaar oud (VI.186), geboren op 24-04-1847 te Berkhout, overleden op 24-10-1908 te Zijdewind op 61-jarige leeftijd. Soutje is overleden bij haar dochter Geertje van Diepen. Dochter van CONIJN, Klaas [577], Barbier, en SMAL, Marijtje [578].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Arie [595], geboren op 14-08-1868 te Avenhorn (zie VII.423).
   2. m  van DIEPEN, Klaas [598], geboren op 25-07-1871 te Avenhorn (zie VII.425).
   3. v  van DIEPEN, Geertje [602] (VII.429), geboren op 29-10-1873 te Avenhorn, overleden op 25-09-1954 te Alkmaar op 80-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Dirk [245] (zie VI.185) en CONIJN, Soutje [244] (VI.186).
Gehuwd [258] op 25-jarige leeftijd op 29-12-1898 te Berkhout met BAKKER, Lourens [601], 23 jaar oud (VII.428), Schilder, geboren op 11-01-1875 te Bovenkarspel, overleden op 25-01-1943 te Alkmaar op 68-jarige leeftijd, zoon van BAKKER, Evert [599] en De WIT, Dieuwertje [600]. Uit dit huwelijk geen kinderen.k.
   4. v  van DIEPEN, Marie [606] (VII.431), geboren op 27-12-1876 te Berkhout, overleden op 18-05-1921 te Alkmaar op 44-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Dirk [245] (zie VI.185) en CONIJN, Soutje [244] (VI.186).
Gehuwd [260] op 22-jarige leeftijd op 11-05-1899 te Berkhout met VEKEN, Dirk [605], 24 jaar oud (VII.430), Slager, geboren op 06-02-1875 te Wognum, overleden na 1912 te Alkmaar, zoon van VEKEN, Klaas (Kllas) [603], Landman, en Op den KELDER, Kaatje [604]. Uit dit huwelijk geen kinderen.
   5. m  van DIEPEN, Jacob [608], geboren op 17-05-1878 te Berkhout (zie VII.432).

VI.77    Van DIEPEN, Jan [250], Landman, geboren op 30-12-1830 te Obdam, overleden op 13-05-1862 te Obdam op 31-jarige leeftijd. Jan van Diepen (geb.1830) is landman in Ondam.Antje verhuist na de dood van haar man met Tamis Ruiter(weduwnaar met 6 kinderen) in 1875 naar Egmond-Binnen. In 1890 komt zij terug in Obdam.
Gehuwd [45] op 20-jarige leeftijd op 04-05-1851 te Venhuizen met SJERPS, Antje [249], 21 jaar oud (VI.78), geboren op 17-09-1829 te Hem, overleden op 18-12-1890 te Obdam op 61-jarige leeftijd, dochter van SJERPS, Jan [838] en BAKKER, Trijn [839]. Eerste huwelijk van Antje Sjerps. {Zij had ook ooit een relatie [362] met RUITER, Tamis [858]. Tweede huwelijk van Antje Sjerps.}
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Arie [840], geboren op 09-04-1852 te Obdam (zie VII.151).
   2. v  van DIEPEN, Trijntje [845] (VII.154), geboren op 11-03-1853 te Obdam, overleden op 25-09-1899 te De Weere op 46-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [250] (zie VI.77) en SJERPS, Antje [249] (VI.78).
Relatie [356] met POLAND, Jacob [844] (VII.153), Landman, geboren op 09-08-1851 te Hoogwoud, overleden op 11-11-1925 te De Weere op 74-jarige leeftijd. Jacob Poland was landman in De Weere.d, zoon van POLAND, Jan [842] en JANSMA, Immetje [843]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jan,Antje,Johannes,Immetje,Jansje,Tamis en Sijtje.a.
   3. v  van DIEPEN, Dieuwertje [846] (VII.155), geboren op 25-09-1854 te Obdam, overleden op 24-06-1857 te Obdam op 2-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [250] (zie VI.77) en SJERPS, Antje [249] (VI.78).
   4. m  van DIEPEN, Jan [847] (VII.156), geboren op 19-01-1857 te Obdam, overleden op 24-06-1857 te Obdam, 156 dagen oud, zoon van Van DIEPEN, Jan [250] (zie VI.77) en SJERPS, Antje [249] (VI.78).
   5. v  van DIEPEN, Diewertje (Dieuwertje) [851] (VII.158), geboren op 07-04-1858 te Obdam, overleden op 08-10-1900 te Heiloo op 42-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [250] (zie VI.77) en SJERPS, Antje [249] (VI.78).
Gehuwd [358] op 22-jarige leeftijd op 30-04-1880 te Egmond-Binnen met DEKKER, Lourentius [850], 25 jaar oud (VII.157), Veehouder, geboren op 16-06-1854 te Koedijk, overleden op 27-01-1899 te Heiloo op 44-jarige leeftijd. Lourentius Dekker was veehouder te Heiloo. Zoon van DEKKER, Jacob [848] en KONIJN, Marijtje [849]. Uit dit huwelijk is Jacob geboren.
   6. v  van DIEPEN, Jansje [855] (VII.160), geboren op 20-12-1859 te Obdam, overleden op 09-04-1883 te Egmond-Binnen op 23-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [250] (zie VI.77) en SJERPS, Antje [249] (VI.78).
Gehuwd [360] op 21-jarige leeftijd op 23-01-1881 te Egmond-Binnen met ADMIRAAL, Jacob [854], 29 jaar oud (VII.159), Veehouder, geboren op 03-06-1851 te Egmond-Binnen, overleden op 24-02-1890 te Egmond-Binnen op 38-jarige leeftijd. Jacob Admiraal was veehouder in Egmond-Binnen. Zoon van ADMIRAAL, Maarten [852] en Van der PEET, Maartje [853]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Maria,Martina.

VI.79    Van DIEPEN, Kees [252], geboren op 22-11-1833 te Obdam, overleden op 16-01-1881 te Obdam op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd [107] op 23-jarige leeftijd op 26-04-1857 te Obdam met SCHIPPER, Trijntje [251], 18 jaar oud (VI.80), geboren op 28-04-1838 te Wadway, overleden op 04-08-1914 te Obdam op 76-jarige leeftijd, dochter van SCHIPPER, Dirk [971] en De GROOT, Maartje [972]. {Zij had ook ooit een relatie [419] met WIERING, Kees [977]. Tweede huwelijk van Trijntje Schipper.Trijntje schipper kreeg nog een zoon genaamd Kees Wiering.}
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Dieuwertje [976] (VII.162), geboren op 02-09-1858 te Obdam, overleden op 14-05-1935 te Bobeldijk op 76-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Kees [252] (zie VI.79) en SCHIPPER, Trijntje [251] (VI.80).
Gehuwd [410] op 25-jarige leeftijd op 23-04-1884 te Obdam met De LANGE, Jacob [975], 26 jaar oud (VII.161), Landman, geboren op 20-01-1858 te Berkhout, overleden op 14-05-1935 te Bobeldijk op 77-jarige leeftijd. Jacob de Lange was landman op de Bobeldijk. Zoon van De LANGE, Louwris [973] en BAKKER, Neeltje [974]. Uit dit huwelijk geen kinderen.
   2. m  van DIEPEN, Dirk [978] (VII.163), geboren op 26-04-1860 te Obdam, overleden op 08-09-1860 te Obdam, 135 dagen oud, zoon van Van DIEPEN, Kees [252] (zie VI.79) en SCHIPPER, Trijntje [251] (VI.80).
   3. v  van DIEPEN, Maartje [979] (VII.164), geboren op 27-10-1861 te Obdam, overleden op 22-11-1861 te Obdam, 26 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Kees [252] (zie VI.79) en SCHIPPER, Trijntje [251] (VI.80).
   4. m  van DIEPEN, Dirk [980] (VII.165), geboren op 29-05-1863 te Obdam, overleden op 19-03-1886 te Obdam op 22-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Kees [252] (zie VI.79) en SCHIPPER, Trijntje [251] (VI.80).
   5. m  van DIEPEN, Arie [981] (VII.166), geboren op 23-02-1866 te Obdam, overleden op 15-08-1866 te Obdam, 173 dagen oud, zoon van Van DIEPEN, Kees [252] (zie VI.79) en SCHIPPER, Trijntje [251] (VI.80).
   6. m  van DIEPEN, Arie [982], geboren op 30-11-1870 te Obdam (zie VII.167).
   7. v  van DIEPEN, Maartje [984] (VII.169), geboren op 06-07-1875 te Obdam, overleden op 17-08-1875 te Obdam, 42 dagen oud. In het boek van de "van Diepens" staat vermeld dat Maartje in 1975 is overleden, mijn vermoeden is echter dat 1875 moet zijn. Dochter van Van DIEPEN, Kees [252] (zie VI.79) en SCHIPPER, Trijntje [251] (VI.80).

VI.83    Van DIEPEN, Klaas [257], geboren op 02-10-1842 te De Weere, overleden op 23-03-1922 te Obdam op 79-jarige leeftijd. Klaas van Diepen is samen met zijn tweede vrouw Trijntje Groot begraven. Klaas van Diepen was landman in Obdam.Tevens wethouder en voorzitter van de poldre Obdam. Hij was erg muzikaal, bespeelde jarenlang het orgel in R.K. Kerk in Obdam en in de Heerhugowaard. De boerderij stond tegenover het voormalig gemeenthuis. Later verbrand.
Gehuwd (1) [108] op 24-jarige leeftijd op 19-08-1867 te Wognum met GROOT, Neeltje [255] (VI.84), geboren op 19-08-1867 te Wognum, overleden op 15-11-1867 te Obdam, 88 dagen oud. Neeltje van Diepen-Groot overleed na zes weken huwelijk. Dochter van GROOT, Laurens [985] en LEEUW, Willemijntje [986]. Eerste huwelijk Klaas van Diepen.
Gehuwd (2) [109] op 27-jarige leeftijd op 01-05-1870 te Obdam met GROOT, Trijntje [256], 20 jaar oud (VI.85), geboren op 08-03-1850 te Berkmeer, overleden op 25-03-1922 te Obdam op 72-jarige leeftijd, dochter van GROOT, Jan [987] en KONIJN, Geertje [988]. Tweede huwelijk Klaas van Diepen.
Uit het tweede huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Arie [989] (VII.170), geboren op 27-04-1874 te Obdam, overleden op 01-05-1874 te Obdam, 4 dagen oud, zoon van Van DIEPEN, Klaas [257] (zie VI.83) en GROOT, Trijntje [256] (VI.85).
   2. v  van DIEPEN, Geertje [990] (VII.171), geboren op 22-12-1876 te Obdam, overleden op 23-07-1895 te Obdam op 18-jarige leeftijd. Geertje van Diepen overleed aan tbc. Dochter van Van DIEPEN, Klaas [257] (zie VI.83) en GROOT, Trijntje [256] (VI.85).
   3. v  van DIEPEN, Dieuwertje [991] (VII.172), geboren op 19-01-1879 te Obdam, overleden op 29-05-1879 te Obdam, 130 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Klaas [257] (zie VI.83) en GROOT, Trijntje [256] (VI.85).
   4. m  van DIEPEN, Arie [993], geboren op 08-01-1883 te Obdam (zie VII.173).
   5. v  van DIEPEN, Dieuwertje [997] (VII.176), geboren op 28-03-1885 te Obdam, overleden op 18-06-1960 te Nibbixwoud op 75-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Klaas [257] (zie VI.83) en GROOT, Trijntje [256] (VI.85).
Gehuwd [424] 4-6- ? te Obdam met MOESKOPS, Piet [996] (VII.175), Onderwijzer en Kassier, geboren op 25-12-1882 te Medemblik, overleden op 28-03-1975 te Nibbixwoud op 92-jarige leeftijd. Pieter Moeskops was in Nibbixwoud Hoofd der School en tevens kassier van de boerenleenbank, zoon van MOESKOPS, Petrus [994] en POPPEN, Elisabeth [995]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Bep,Tiny en Truus.
   6. m  van DIEPEN, Jan [999], geboren op 14-04-1889 te Obdam (zie VII.177).
   7. v  van DIEPEN, Maartje [1003] (VII.180), geboren op 20-06-1892 te Obdam, overleden op 12-11-1962 te Obdam op 70-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Klaas [257] (zie VI.83) en GROOT, Trijntje [256] (VI.85).
Gehuwd [426] op 24-jarige leeftijd op 20-04-1917 te Obdam met BLAAUW, Jan [1002], 28 jaar oud (VII.179), Tuinder, geboren op 21-12-1888 te Wognum, overleden op 30-04-1976 te Obdam op 87-jarige leeftijd. Jan Blaauw was tuider in Obdam. Na zestien jaar huwelijk kegen zij zoon Jan. Was tevens jarenlang lid van het kerkkoor in de R.K. kerk van St.Victor in Obdam. Zoon van BLAAUW, Jan [1000] en KIEFTENBURG, Marijtje [1001]. Uit dit werd na zestien jaar huwelijk hun enigst kind, zoon geboren.

V.48    Van DIEPEN, Cornelis [265], Boerenknecht,Arbeider,Landman, geboren op 23-03-1801 te Wadway, overleden op 23-02-1869 te Spierdijk op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd [113] op 25-jarige leeftijd op 30-04-1826 te Berkhout met GROOT, Trijntje [264], 24 jaar oud (V.49), geboren op 25-10-1801 te Berkhout, overleden op 30-08-1875 te Spierdijk op 73-jarige leeftijd, dochter van GROOT, Cornelis [262] en DEKKER, Dieuwertje [263].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Willem [266], geboren op 01-07-1828 te Spierdijk (zie VI.151).
   2. m  van DIEPEN, David [269], geboren op 02-04-1831 te Spierdijk,Berkhout (zie VI.153).

VI.151    Van DIEPEN, Willem [266], geboren op 01-07-1828 te Spierdijk, overleden op 30-06-1898 te Spierdijk op 69-jarige leeftijd. Willem was aanvankelijk arbeider in Grosthuizen, omstreeks 1870 betrok hij in Zuid-Spierdijk een stolpboerderijtje.
Gehuwd [114] op 27-jarige leeftijd op 24-04-1856 te Berkhout met GROOT, Immetje [267], 26 jaar oud (VI.152), geboren op 28-05-1829 te Ursem, overleden op 22-09-1883 te Spierdijk op 54-jarige leeftijd, dochter van GROOT, Klaas [2074] en BIERSTEKER, Lijsbeth [2075].
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Trijntje [2056] (VII.355), geboren op 09-01-1857 te Grosthuizen, overleden op 17-05-1862 te Grosthuizen op 5-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Willem [266] (zie VI.151) en GROOT, Immetje [267] (VI.152).
   2. m  van DIEPEN, Klaas [2058], geboren op 23-08-1858 te Grosthuizen (zie VII.356).
   3. v  van DIEPEN, Betje [2062] (VII.359), geboren op 21-06-1861 te Grosthuizen, overleden op 08-12-1925 te Hoorn op 64-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Willem [266] (zie VI.151) en GROOT, Immetje [267] (VI.152).
Relatie [910] met STEUR, Simon [2061] (VII.358), Veehouder, geboren op 14-12-1845 te Zuidermeer, overleden op 25-01-1911 te Zuidermeer op 65-jarige leeftijd. Simon Steur en Betje van Diepen bewoonden een boerderij aan de Veldhuizerweg. Zoon van STEUR, Jacob [2059] en Van DIEPEN, Neeltje [2060]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Willem,Afie,Emma,Arie,Geertje,Trien, Gert,David,Jan,Marie en Corrie.Simon Steur was eerder getrouwd geweest met Afie Pels,uit het huwelijk met Afie Pels had hij negen kinderen.
   4. m  van DIEPEN (Keessie Krul), Kees [2064] (VII.360), geboren op 30-10-1864 te Grosthuizen, overleden op 26-12-1932 te De Goorn op 68-jarige leeftijd. Kees was aarappelenvaarder in de Goorn en tevens tuinder. Het echtpaar woonde later op allerlei plaatsen inm de Beemster om later terug te keren naar De Goorn. Zijn bijnaam was "Keesie Krul". Het echtpaaar had geen kinderen. Zoon van Van DIEPEN, Willem [266] (zie VI.151) en GROOT, Immetje [267] (VI.152).
Gehuwd [916] op 29-jarige leeftijd op 05-04-1894 te Beemster met STAM, Afie [2063], 26 jaar oud (VII.361), geboren op 09-04-1867 te Beemster, overleden op 30-08-1959 te Berkhout op 92-jarige leeftijd, dochter van STAM, Cornelis [2076] en OUDEJANS, Grietje [2077]. Afie Stam hertrouwde later met Reijer Meijssen,(weduwnaar van Trijntje van Diepen.).
   5. v  van DIEPEN, Trien [2068] (VII.363), geboren op 22-03-1867 te Grosthuizen, overleden op 14-05-1900 te Blokker op 33-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Willem [266] (zie VI.151) en GROOT, Immetje [267] (VI.152).
Gehuwd [912] op 26-jarige leeftijd op 11-01-1894 te Berkhout met MEIJSSEN, Reijer [2067], 22 jaar oud (VII.362), Kastelein.tuinder, geboren op 11-05-1871 te Westerblokker, overleden op 11-07-1941 te De Goorn op 70-jarige leeftijd. Reijer had eerst een café in Blokker, n.l. 'Het Rad', aan de Noorderdracht. Hij werd later tuinder aan de Bangert. Hij trouwde later met Afie Stam (wed van Kees van Diepen. Ook is hij getrouwd geweest met Anna Portegijs. Uit het huwelijk met Trien van Diepen is één kind geboren, dat meteen overleed. Zoon van MEIJSSEN, Reijer [2065] en WEEL, Afie [2066].
   6. v  van DIEPEN, Neeltje [2072] (VII.365), geboren op 17-01-1871 te Spierdijk, overleden op 12-04-1925 te Spierdijk op 54-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Willem [266] (zie VI.151) en GROOT, Immetje [267] (VI.152).
Relatie [914] met SCHOUTEN, Piet [2071] (VII.364), Arbeider,winkelier, geboren op 16-09-1867 te Berkhout, overleden op 22-11-1946 te Spierdijk op 79-jarige leeftijd, zoon van SCHOUTEN, Piet [2069] en PATER, Jantje [2070]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Piet,Emma,Jans,Willem,David,Gré,Trien en Klaas.
   7. m  van DIEPEN, David [2073] (VII.366), Boerenknecht, geboren op 27-05-1872 te Spierdijk, overleden op 21-04-1897 te Spierdijk op 24-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Willem [266] (zie VI.151) en GROOT, Immetje [267] (VI.152).

VI.153    Van DIEPEN, David [269], Landbouwer, geboren op 02-04-1831 te Spierdijk,Berkhout, overleden na 1869. Verhuisde van Heerhugowaard naar Noorddijk.
Gehuwd [115] op 25-jarige leeftijd op 24-04-1856 te Berkhout met BUIS, Trijntje [268], 27 jaar oud (VI.154), geboren op 26-04-1828 te Ursem, overleden op 20-05-1910 te Ursem op 82-jarige leeftijd, dochter van BUIS, Jan [564], Landman in Ursem, en MULDER, Geertje [565].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Kees [567], geboren op 08-05-1858 te Heerhugowaard (zie VII.367).
   2. m  van DIEPEN, Jan [569], geboren op 02-01-1860 te Heerhugowaard (zie VII.369).
   3. m  van DIEPEN, Simon [570] (VII.371), geboren op 23-03-1863 te Heerhugowaard, overleden op 15-12-1941 te Ursem op 78-jarige leeftijd. Simon nam het ouderlijk bedrijf over. Zoon van Van DIEPEN, David [269] (zie VI.153) en BUIS, Trijntje [268] (VI.154).
   4. m  van DIEPEN, Willem [572], geboren op 07-10-1870 te Ursem (zie VII.372).

VI.113    Van DIEPEN, Pieter [278], Veeehouder, geboren op 29-10-1842 te Obdam, overleden op 14-10-1922 te Zwaagdijk op 79-jarige leeftijd. Pieter van Diepen had een boederij op Zwaagdijk-West. Hij was gedurende 40 jaar raadslid en kerkmeester. Hij wordt omschreven als een hele grote sterke man. Pieter had 2 boerderijen in Zwaagdijk-West,naast elkaar, waarvan hij er een verhuurde.Een werd gesloopt en in 1878 herbouwd, de ander brandde af.Laatst genoemde werd herbouwd en bewoond door zoon Jan; deze betrok in 1908 de andere boerderij waar Pieter Klaver boerde; het gezin Klaver vertrok naar De Weere.
Gehuwd [119] op 23-jarige leeftijd op 03-05-1866 te Zwaag met BIJMAN, Grietje [277], 23 jaar oud (VI.114), geboren op 25-04-1843 te Wognum, overleden op 26-11-1903 te Zwaag op 60-jarige leeftijd, dochter van BIJMAN, Cornelis [1094] en LANGEDIJK, Engeltje [1095].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Kees [1096] (VII.253), geboren op 29-09-1867 te Zwaagdijk, overleden op 12-10-1870 te Zwaagdijk op 3-jarige leeftijd. Is verdronken, zoon van Van DIEPEN, Pieter [278] (zie VI.113) en BIJMAN, Grietje [277] (VI.114).
   2. m  van DIEPEN, Jan [1098], geboren op 01-06-1869 te Zwaagdijk (zie VII.254).
   3. m  van DIEPEN, Kees [1099] (VII.256), geboren op 03-10-1870 te Zwaagdijk, overleden op 07-07-1876 te Zwaagdijk op 5-jarige leeftijd. Had volgens zeggen vuurrood haar. Zoon van Van DIEPEN, Pieter [278] (zie VI.113) en BIJMAN, Grietje [277] (VI.114).
   4. v  van DIEPEN, Engeltje [1103] (VII.258), geboren op 06-02-1872 te Zwaagdijk, overleden op 20-02-1960 te Obdam op 88-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Pieter [278] (zie VI.113) en BIJMAN, Grietje [277] (VI.114).
Gehuwd [471] op 27-jarige leeftijd op 18-04-1899 te Zwaag met KOOPMAN, Simon [1102], 27 jaar oud (VII.257), Veehouder,tuinder, geboren op 21-05-1871 te Wervershoof, overleden op 06-08-1938 te Obdam op 67-jarige leeftijd, zoon van KOOPMAN, Simon [1100] en BEERS, Aafje [1101]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Simon,Grietje,Piet,Cor,Afra en Jaap.
   5. v  van DIEPEN, Ariaantje [1104] (VII.259), geboren op 11-11-1874 te Zwaagdijk, overleden op 24-07-1906 te Hoogkarspel op 31-jarige leeftijd. In het boek van de "van Diepens" staan Ariaantje van Diepen en Jansje van Diepen beide op dezelfde geb. datum en overlijdens datum. Ik waag dit te betwijfelen. Dochter van Van DIEPEN, Pieter [278] (zie VI.113) en BIJMAN, Grietje [277] (VI.114).
   6. v  van DIEPEN, Jansje [1109] (VII.261), geboren op 11-11-1874 te Zwaagdijk, overleden op 24-07-1906 te Hoogkarspel op 31-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Pieter [278] (zie VI.113) en BIJMAN, Grietje [277] (VI.114).
Gehuwd [473] op 23-jarige leeftijd op 28-04-1898 te Hoogkarspel met SCHIPPER, Klaas [1107], 27 jaar oud (VII.260), Bakker,Kastelein, geboren op 30-05-1870 te Hoogkarspel, overleden op 21-05-1956 te Venhuizen op 85-jarige leeftijd. Klaas Schipper was aanvankelijk bakker, later was hij kastelein in Venhuizen. Zoon van SCHIPPER, Jan [1105], Broodbakker, en KOEDODER, Antje [1106]. {Hij had ook ooit een relatie [507] met OPMEER, Trien [1108]. Tweede huwelijk van Klaas van Diepen. De Weduwe Breed.}
   7. v  van DIEPEN, Grietje [1110] (VII.262), geboren op 17-10-1879 te Zwaagdijk, overleden op 24-07-1890 te Zwaagdijk op 10-jarige leeftijd. Overleden aan vliegende reuma. Dochter van Van DIEPEN, Pieter [278] (zie VI.113) en BIJMAN, Grietje [277] (VI.114).
   8. v  van DIEPEN, Antje [1114] (VII.264), geboren op 07-07-1884 te Zwaag, overleden op 25-11-1967 te De Weere op 83-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Pieter [278] (zie VI.113) en BIJMAN, Grietje [277] (VI.114).
Gehuwd [475] op 26-jarige leeftijd op 20-04-1911 te Zwaag met KLAVER, Piet [1113], 24 jaar oud (VII.263), Veehouder, geboren op 22-05-1886 te Hoogwoud, overleden op 02-07-1943 te Hoogwoud op 57-jarige leeftijd, zoon van KLAVER, Pieter [1111] en PAAUW, Hiltje [1112]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Piet,Grè,Hillegonda,Jansje,Kees en Marie.

VI.121    Van DIEPEN, Jacob [294], geboren op 24-04-1853 te Obdam, overleden op 16-09-1932 te Hoorn op 79-jarige leeftijd. Jacob van Diepen heeft een zowel boeiende als trieste levensloop. Hij begon als veehouder op het Keern in Hoorn,ging in 1872 naar de Wogmeer waar hij tenminste èèn boerderij bezat. Het verhaal gaat dat kerkmeesters er bij hem op aandrongen,omstreeks 1885, om bepaalde gronden aan te kopen teneinde te voorkomen dat deze in protestante handen zouden vallen. Spoedig daarna treedt er een wereldwijde recessie in; de boterprijzen kelderen en Jacob is niet in staat aan zijn schulden te voldoen en moet derhalve zijn boerderij verkopen. Hij vertrekt in 1886 naar de Heerhugowaard en is daar waarschijnlijk winkelier. In 1886 vertrekt hij naar Hoorn om daar het beroep van stalhouder of postrijder uit te oefenen. Het grote gezin woont Vale Hen,Dubbele Buurt,Achterom,Proostensteeg,Kerkplein en Duisteeg.
Gehuwd (1) [127] op 18-jarige leeftijd op 11-04-1872 te Obdam met SPIL, Leentje [292], 18 jaar oud (VI.122), geboren op 19-11-1853 te Obdam, overleden op 03-03-1882 te Obdam op 28-jarige leeftijd, dochter van SPIL, Cornelis [686] en DUIN, Trijntje [687]. Eerst huwelijk van Jacob van Diepen.
Gehuwd (2) [128] op 30-jarige leeftijd op 07-06-1883 te Obdam met REUZENAAR, Maartje [293], 19 jaar oud (VI.123), geboren op 12-03-1864 te Abbekerk, overleden op 24-09-1916 te Hoorn op 52-jarige leeftijd, dochter van REUZENAAR, Klaas (Klas) [688], Landman, en MANSHANDE, Catharina [689]. Tweede huwelijk van Jacob van Diepen.Maartje Reuzenaar was dienstbode bij Jacob van Diepen, geen kinderen..
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  van DIEPEN (Zr.Engelmunda), Ariaantje [690] (VII.265), Verpleegster, geboren op 20-11-1873 te Keern (Hoorn), overleden op 04-01-1945 te Alkmaar op 71-jarige leeftijd. Was als non werkzaam als verpleegster in Alkmaar. Dochter van Van DIEPEN, Jacob [294] (zie VI.121) en SPIL, Leentje [292] (VI.122).
   2. m  van DIEPEN, Kees [691] (VII.266), geboren op 16-12-1874 te Wogmeer (Hensbroek), overleden op 28-02-1875 te Wogmeer (Hensbroek), 74 dagen oud, zoon van Van DIEPEN, Jacob [294] (zie VI.121) en SPIL, Leentje [292] (VI.122).
   3. v  van DIEPEN (Grote Trien), Trijntje [692] (VII.268), geboren op 03-04-1876 te Wogmeer(Hensbroek), overleden op 02-03-1945 te Amsterdam op 68-jarige leeftijd. Overleden Amsterdam in de hongerwinter. Dochter van Van DIEPEN, Jacob [294] (zie VI.121) en SPIL, Leentje [292] (VI.122).
Relatie [297] met DIESCH, Theo [693] (VII.267), Zeeman, geboren 1863 te Zwolle, overleden op 29-06-1945 te Obdam. Trijntje van Diepen was gescheiden van John de Wolf.
   4. m  van DIEPEN, Kees [694] (VII.269), geboren op 22-03-1877 te Wogmeer (Hensbroek), overleden op 23-08-1877 te Wogmeer (Hensbroek), 154 dagen oud, zoon van Van DIEPEN, Jacob [294] (zie VI.121) en SPIL, Leentje [292] (VI.122).
   5. m  van DIEPEN, Kees, Br. [695] (VII.270), geboren op 19-05-1878 te Wogmeer (Spanbroek), overleden 1914 te Mill-Hill (Engeland). Kees van Diepen was broeder bij Mil-Hill.Werkte in de Missie.
Zoon van Van DIEPEN, Jacob [294] (zie VI.121) en SPIL, Leentje [292] (VI.122).
   6. v  van DIEPEN, Jansje [696] (VII.272), geboren op 29-07-1879 te Wogmeer (Hensbroek), overleden op 26-07-1947 te Hoorn op 67-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jacob [294] (zie VI.121) en SPIL, Leentje [292] (VI.122).
Gehuwd [299] op 28-jarige leeftijd op 01-05-1908 te Hoorn met JONKER, Klaas [699], 29 jaar oud (VII.271), Veehouder, geboren op 04-06-1878 te Spanbroek, overleden op 27-07-1967 te Obdam op 89-jarige leeftijd. Klaas Jonker was veehouder in de Berkmeer, zoon van JONKER, Klaas [697] en OUD, Grietje [698]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Gretha,Lena,Marie,Niek,,Jacob,Kees,Nel en Jopie.
Uit het tweede huwelijk:
   7. v  van DIEPEN, Helena [700] (VII.273), geboren op 09-03-1884 te Wogmeer (Hensbroek), overleden op 19-05-1947 te Hoorn op 63-jarige leeftijd. Ongehuwed gebleven. Zorgde voor het gezin toen haar moeder kwam te overlijden.d, dochter van Van DIEPEN, Jacob [294] (zie VI.121) en REUZENAAR, Maartje [293] (VI.123).
   8. m  van DIEPEN, Klaas [701] (VII.274), geboren op 25-02-1885 te Wogmeer (Hensbroek), overleden op 05-01-1898 te Kerkplein (Hoorn) op 12-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Jacob [294] (zie VI.121) en REUZENAAR, Maartje [293] (VI.123).
   9. m  van DIEPEN, Tine [702] (VII.275), geboren op 09-05-1886 te Heerhugowaard, overleden op 05-04-1893 te Hoorn op 6-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Jacob [294] (zie VI.121) en REUZENAAR, Maartje [293] (VI.123).
   10. m  van DIEPEN, Dirk [704], geboren op 06-02-1888 te Heerhugowaard (zie VII.276).
   11. v  van DIEPEN, Grietje [705] (VII.278), geboren op 13-10-1889 te Heerhugowaard, overleden op 09-12-1889 te Heerhugowaard, 57 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Jacob [294] (zie VI.121) en REUZENAAR, Maartje [293] (VI.123).
   12. v  van DIEPEN, Grietje [706] (VII.279), geboren op 19-11-1890 te Heerhugowaard, overleden op 09-06-1892 te Heerhugowaard op 1-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jacob [294] (zie VI.121) en REUZENAAR, Maartje [293] (VI.123).
   13. m  van DIEPEN, Jan [708] (VII.280), geboren op 07-04-1893 te Hoorn, overleden op 20-04-1962 te Utrecht op 69-jarige leeftijd. Jan van Diepen was goudsmid in Hoorn. Het echtpaar van Diepen-Bakker vertrok in 1925 naar Utrecht. Zoon van Van DIEPEN, Jacob [294] (zie VI.121) en REUZENAAR, Maartje [293] (VI.123).
Gehuwd [301] op 28-jarige leeftijd op 29-09-1921 te Hoorn met BAKKER, Tine [707], 28 jaar oud (VII.281), geboren op 18-03-1893 te Hoorn, overleden op 13-12-1972 te Utrecht op 79-jarige leeftijd, dochter van BAKKER, Jacobus [1716] en MOOIJ, Geertruida [1717].
   14. m  van DIEPEN, Petrus (Piet) [710], geboren op 10-06-1894 te Hoorn (zie VII.282).
   15. v  van DIEPEN, Tine [714] (VII.285), geboren op 16-10-1895 te Hoorn, overleden op 29-11-1960 te Haarlem op 65-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jacob [294] (zie VI.121) en REUZENAAR, Maartje [293] (VI.123).
Relatie [303] met KORSTJENS, Jaap [713] (VII.284), Winkelier, geboren op 29-08-1887 te Haarlem, overleden op 13-04-1951 te Haarlem op 63-jarige leeftijd. Jaap Korstjens had een speelgoed en sigarenzaak in Haarlem. Zoon van KORSTJENS, Willem [711] en NELIS, Maria (Marie) [712]. Jaap Korstjens was weduwnaaar van Hillegonda Boon;Kinderen uit dit huwelijk zijn: Ko en Tineke.
   16. m  van DIEPEN, Jaap [715] (VII.286), geboren op 23-07-1897 te Hoorn, overleden op 31-08-1897 te Hoorn, 39 dagen oud, zoon van Van DIEPEN, Jacob [294] (zie VI.121) en REUZENAAR, Maartje [293] (VI.123).
   17. v  van DIEPEN, Greetje [716] (VII.287), geboren op 18-09-1898 te Hoorn, overleden op 22-11-1975 te Hoorn op 77-jarige leeftijd. Greetje is ongehuwd gebleven. Dochter van Van DIEPEN, Jacob [294] (zie VI.121) en REUZENAAR, Maartje [293] (VI.123).
   18. v  van DIEPEN, Miep [717] (VII.288), Cheffin, geboren op 28-12-1899 te Hoorn. Miep van Diepen was cheffin bij V & D in Hoorn. Dochter van Van DIEPEN, Jacob [294] (zie VI.121) en REUZENAAR, Maartje [293] (VI.123).
   19. v  van DIEPEN, Annie [721] (VII.290), geboren op 18-04-1901 te Hoorn, overleden op 11-07-1981 te Soest op 80-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jacob [294] (zie VI.121) en REUZENAAR, Maartje [293] (VI.123).
Relatie [305] met BRANDT, Mart [720] (VII.289), Vertegenwoordiger, geboren op 02-10-1900 te Hoorn, overleden op 21-11-1954 op 54-jarige leeftijd. Verongelukt 21 11 1954. Zoon van BRANDT, Herman [718] en WEIJLING, Johanna [719]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Ria,Herman,Hans,Lenie en Hank.
   20. m  van DIEPEN, Nico [723], geboren op 04-07-1902 te Hoorn (zie VII.291).
   21. v  van DIEPEN, Dina [724] (VII.293), geboren op 07-04-1904 te Hoorn, overleden op 21-03-1931 te Hoorn op 26-jarige leeftijd. Ongehuwd gebleven. Dochter van Van DIEPEN, Jacob [294] (zie VI.121) en REUZENAAR, Maartje [293] (VI.123).
   22. v  van DIEPEN, Agatha [725] (VII.294), geboren op 12-09-1905 te Hoorn, overleden op 29-03-1923 te Hoorn op 17-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jacob [294] (zie VI.121) en REUZENAAR, Maartje [293] (VI.123).
   23. v  van DIEPEN, Afra [729] (VII.296), Onderwijzeres, geboren op 16-01-1907 te Hoorn, dochter van Van DIEPEN, Jacob [294] (zie VI.121) en REUZENAAR, Maartje [293] (VI.123), woont 1983 te Utrecht.
Relatie [308] met VOGT, Jo [728] (VII.295), Corrector, geboren op 01-02-1905 te Utrecht, overleden op 16-06-1980 te Fischertahl(Zwl.) op 75-jarige leeftijd, zoon van VOGT, P.J. [726] en RIJKENHUIZEN, Wilhelmina [727]. Uit dit huwelijk geen kinderen.

VI.127    Van DIEPEN, Arie [302], geboren op 28-08-1862 te Obdam, overleden op 19-04-1945 te Ursem op 82-jarige leeftijd. Na het overlijden van zijn ouders erd hij 'thuisgehaald' bij zijn halfbroer Jaap in de Wogmeer.In 1883 vestugde hij zich op de Noorddijk waar than Zoons Arie woont.
Gehuwd (1) [131] op 20-jarige leeftijd op 04-04-1883 te Obdam met DUIN, Neeltje [300], 19 jaar oud (VI.128), geboren op 23-08-1863 te Wogmeer, overleden op 20-09-1900 te Noorddijk op 37-jarige leeftijd, dochter van DUIN, Jacob [506] en KLAVER, Jantje [507]. Eerste huwelijk van Arie van Diepen.
Gehuwd (2) [132] op 39-jarige leeftijd op 07-04-1902 te Ursem met KOPPES, Anne [301], 21 jaar oud (VI.129), geboren op 03-11-1880 te Ursem, overleden op 18-01-1942 te Noorddijk op 61-jarige leeftijd, dochter van KOPPES, Nicolaas [508] en Van de NES, Meinoutje [509]. Tweede huwelijk van Arie van Diepen.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Kees [510] (VII.297), geboren op 27-03-1885 te Ursem, overleden op 27-12-1969 te Bloemendaal(in tehuis) op 84-jarige leeftijd. Kees van Diepen is ongehuwd thuis gebleven. Zoon van Van DIEPEN, Arie [302] (zie VI.127) en DUIN, Neeltje [300] (VI.128).
   2. v  van DIEPEN, Jans [514] (VII.299), geboren op 11-06-1887 te Ursem, overleden op 15-06-1977 te Ursem op 90-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Arie [302] (zie VI.127) en DUIN, Neeltje [300] (VI.128).
Gehuwd [221] 1910 te Ursem met HILLE, Arie [513] (VII.298), Aannemer in Ursem, geboren op 27-04-1884 te Ursem, overleden op 28-02-1947 te Hoorn (Ziekenhuis) op 62-jarige leeftijd, zoon van HILLE, Arie [511] en SNELTEN, Cornelia [512]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Nel,Jan,Grè, Aaf,Arie en Niek.
   3. v  van DIEPEN, Griet [515] (VII.300), geboren op 20-06-1889 te Ursem, overleden op 20-02-1915 te Ursem op 25-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Arie [302] (zie VI.127) en DUIN, Neeltje [300] (VI.128).
   4. m  van DIEPEN, Jaap [517], geboren op 05-04-1891 te Ursem (zie VII.301).
   5. v  van DIEPEN, Agatha [518] (VII.303), geboren op 21-06-1892 te Ursem, overleden op 01-01-1893 te Ursem, 194 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Arie [302] (zie VI.127) en DUIN, Neeltje [300] (VI.128).
   6. v  van DIEPEN, Agatha [519] (VII.304), geboren op 30-11-1893 te Ursem, overleden op 25-02-1895 te Ursem op 1-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Arie [302] (zie VI.127) en DUIN, Neeltje [300] (VI.128).
   7. v  van DIEPEN, Hanne [520] (VII.305), geboren op 10-02-1896 te Ursem, overleden op 12-05-1919 te Ursem op 23-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Arie [302] (zie VI.127) en DUIN, Neeltje [300] (VI.128).
   8. v  van DIEPEN, Adriana [521] (VII.306), geboren op 09-12-1897 te Ursem, overleden op 25-03-1898 te Ursem, 106 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Arie [302] (zie VI.127) en DUIN, Neeltje [300] (VI.128).
   9. v  van DIEPEN, Jane [525] (VII.308), geboren op 01-05-1899 te Ursem, overleden op 24-02-1988 te Stompetoren op 88-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Arie [302] (zie VI.127) en DUIN, Neeltje [300] (VI.128), woonde te Stompetoren.
Gehuwd [224] op 26-jarige leeftijd op 28-04-1926 te Ursem met MUL, Piet [524], 31 jaar oud (VII.307), Veehouder aan de Noordervaart, geboren op 07-08-1894 te Opmeer, overleden overl. Zoon van MUL, Dirk [522] en De JONG, Afie [523]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Afra,Arie,Thea,Corrie,Kees,Jan,Annie,Ria,en Jaap.
   10. v  van DIEPEN, Marie [529] (VII.310), geboren op 15-06-1900 te Ursem, overleden op 23-02-1979 te Graft-De Rijp op 78-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Arie [302] (zie VI.127) en DUIN, Neeltje [300] (VI.128).
Gehuwd [226] op 27-jarige leeftijd op 20-09-1927 te Ursem met MUL, Jan [528], 25 jaar oud (VII.309), Veehouder in Graftermeer, geboren op 11-11-1901 te Graft, zoon van MUL, Jan [526] en BOON, Afra [527], woont te Graft. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jan,Corrie,Arie,Piet,Kees,Afra,Annie,Ria en Jaap.
Uit het tweede huwelijk:
   11. m  van DIEPEN, Klaas [531], geboren op 15-05-1903 te Ursem (zie VII.311).
   12. m  van DIEPEN, Piet [533], geboren op 24-09-1904 te Ursem (zie VII.313).
   13. m  van DIEPEN, Jan [534] (VII.315), geboren op 08-09-1906 te Ursem, overleden op 22-12-1906 te Ursem, 105 dagen oud, zoon van Van DIEPEN, Arie [302] (zie VI.127) en KOPPES, Anne [301] (VI.129).
   14. v  van DIEPEN, Neel [538] (VII.317), geboren op 02-12-1907 te Ursem, overleden op 29-08-1990 te Ursem ?? op 82-jarige leeftijd (brontekst: Ovl.datum???), dochter van Van DIEPEN, Arie [302] (zie VI.127) en KOPPES, Anne [301] (VI.129).
Gehuwd [228] op 24-jarige leeftijd op 09-05-1932 te Ursem met DOL, [537], 28 jaar oud (VII.316), Veehouder Noorddijk, geboren op 09-11-1903 te Ursem, overleden op 24-02-1997 te Ursem op 93-jarige leeftijd (bron: Alkmaarsche Courant), begraven op 27-02-1997 te Ursem R.K.Kerkhof, zoon van DOL, Jan [535] en Van SCHAGEN, Jans [536], woonde op 01-06-1986 Bavohof 5, 1645 VP Ursem. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Joop,Annie,Arie,Nico,Hannie,Piet,Nel,Lida,Klaas en Sjaak.l.
   15. m  van DIEPEN, Arie [540], geboren op 12-07-1911 te Ursem (zie VII.318).

VI.131    Van DIEPEN, Klaas [305], geboren op 23-11-1865 te Obdam, overleden op 11-01-1900 te Zwaag op 34-jarige leeftijd. Klaas van Diepen was al jong wees. Hij werd 'thuisgehaald' bij broer Piet op Zwaagdijk. Hij had later een boerderij in Zwaag.Than c.s. van Diepen landbouwmechanisatiebedrijf.
Gehuwd [133] op 23-jarige leeftijd op 02-05-1889 te Zwaag met SCHIPPER, Antje [304], 28 jaar oud (VI.132), geboren op 31-01-1861 te Zwaag, overleden op 27-12-1937 te Zwaag op 76-jarige leeftijd, dochter van SCHIPPER, Pieter [1076] en SCHOUTEN, Teunisje [1077].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Piet [1081], geboren op 01-07-1894 te Zwaag (zie VII.320).
   2. v  van DIEPEN, Jansje [1086] (VII.323), geboren op 01-07-1894 te Zwaag, overleden op 14-02-1923 te Beemster op 28-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Klaas [305] (zie VI.131) en SCHIPPER, Antje [304] (VI.132).
Gehuwd [461] op 24-jarige leeftijd op 30-04-1919 te Nibbixwoud met SCHILDER, Gerbrand [1084], 27 jaar oud (VII.322), geboren op 20-10-1891 te Spierdijk, zoon van SCHILDER, Jan [1082] en BAKKER, Elisabeth [1083]. Eerste huwelijk van Gerbrand Schilder.Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jan,Niek en Bets. {Hij had ook ooit een relatie [462] met BUIS, Stien [1085]. Tweede huwelijk van Gerbrand Schilder met Stien Buis en uit dit huwelijk werden nog zes kinderen geboren.}
   3. m  van DIEPEN, Kees [1079], geboren op 17-09-1895 te Zwaag (zie VII.324).

VI.135    Van DIEPEN, Kees [309], Veehouder, geboren op 04-03-1871 te Obdam, overleden op 21-11-1970 te Akersloot op 99-jarige leeftijd. Kees van Diepen was veehouder op de Lutkedijk(Gem.Spanbroek).Hij was al heel jong wees, werd'thuisgehaald bij zus Grietje en Tamis Ruiter.Hij nam later hun bedrijf over.
Gehuwd [134] op 24-jarige leeftijd op 24-04-1895 te Berkhout met BAKKER, Afra [308], 28 jaar oud (VI.136), geboren op 03-09-1866 te Berhout, overleden op 19-08-1944 te Zuid-Schermer(Akersloot) op 77-jarige leeftijd, dochter van BAKKER, Gerbrand [910] en NEEFJES, Jantje [911].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Cor [913], geboren op 13-05-1897 te Spanbroek(Lutkedijk) (zie VII.326).
   2. m  van DIEPEN, Gerbrand [914], geboren op 20-02-1899 te Spanbroek(Lutkedijk) (zie VII.328).
   3. v  van DIEPEN, Jans [917] (VII.331), geboren op 13-09-1903 te Spanbroek(Lutkedijk), overleden op 08-12-1971 te Haarlem op 68-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Kees [309] (zie VI.135) en BAKKER, Afra [308] (VI.136).
Gehuwd [393] op 33-jarige leeftijd op 29-04-1937 te Schermer met ENGELE, Nelis [916], 34 jaar oud (VII.330), Veehouder, geboren op 24-01-1903 te Haarlemmerliede-Spaarnwoude, overleden op 04-01-1972 te Haarlem op 68-jarige leeftijd. Nelis Engele was veehouder in Zuid-Schermer. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Cees,Han,Afra, en Marian.

VI.32    Van DIEPEN, Klaas [319], Arbeider, geboren op 30-09-1844 te De Goorn, overleden op 07-04-1915 te Avenhorn op 70-jarige leeftijd. Klaas van Diepen is arbeider in Avenhorn.
Gehuwd [137] op 24-jarige leeftijd op 02-05-1869 te Beemster met Van der NES, Meinoutje [318], 22 jaar oud (VI.33), geboren op 18-01-1847 te Grosthuizen, overleden op 12-11-1891 te Avenhorn op 44-jarige leeftijd. Bij haar huwelijk is Meinoutje Naaister. Dochter van Van der NES, Jan [1067] en BEEMSTER, Cornelia [1068].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Kees [1070] (VII.34), geboren op 13-02-1870 te Avenhorn, overleden op 05-01-1958 te Spierdijk op 87-jarige leeftijd. Kees van Diepen was arbeider. Het echtpaar bewoonde een huisje in Avenhorn, zij hadden geen kinderen. Zoon van Van DIEPEN, Klaas [319] (zie VI.32) en Van der NES, Meinoutje [318] (VI.33).
Gehuwd [505] op 45-jarige leeftijd op 24-01-1916 te Avenhorn met SPEKKEN, Maartje [1069], 36 jaar oud (VII.35), geboren op 24-11-1879 te Spanbroek, overleden op 14-03-1951 te Avenhorn op 71-jarige leeftijd. Maartje Spekken was weduwe van Klaas Dekker. Dochter van SPEKKEN, Klaas [2054] en KNIJN, Jantje [2055]. Tweede huwelijk van Maartje Spekken, zij was weduwe van Klaas Dekker.
   2. v  van DIEPEN, Cornelia [1071] (VII.36), geboren op 24-09-1871 te Avenhorn, overleden op 16-04-1879 te Avenhorn op 7-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Klaas [319] (zie VI.32) en Van der NES, Meinoutje [318] (VI.33).
   3. m  van DIEPEN, Jan [1072] (VII.37), geboren op 11-07-1873 te Avenhorn, overleden op 25-06-1890 te Avenhorn op 16-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Klaas [319] (zie VI.32) en Van der NES, Meinoutje [318] (VI.33).
   4. v  van DIEPEN, Tecla [1073] (VII.38), geboren op 05-08-1876 te Avenhorn, overleden op 28-03-1888 te Avenhorn op 11-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Klaas [319] (zie VI.32) en Van der NES, Meinoutje [318] (VI.33).
   5. v  van DIEPEN, Cornelia [1074] (VII.39), geboren op 04-03-1881 te Avenhorn, overleden op 15-08-1885 te Avenhorn op 4-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Klaas [319] (zie VI.32) en Van der NES, Meinoutje [318] (VI.33).
   6. m  van DIEPEN, Jacob [1075] (VII.40), Shoenmakersleerling, geboren op 15-07-1887 te Avenhorn, overleden op 26-03-1905 te Avenhorn op 17-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Klaas [319] (zie VI.32) en Van der NES, Meinoutje [318] (VI.33).

VI.36    Van DIEPEN, Kees [325], Timmerman, geboren op 10-06-1848 te De Goorn, overleden op 07-02-1920 te Berkhout (De Goorn) op 71-jarige leeftijd. Kees van Diepen was timmerman in De Goorn.
Gehuwd [140] op 41-jarige leeftijd op 06-06-1890 te Berkhout met MOL, Lijpje [324], 30 jaar oud (VI.37), geboren op 14-11-1859 te Sijbekarspel, overleden op 24-06-1919 te Berkhout op 59-jarige leeftijd, dochter van MOL, Jan [962] en GROOTES, Geertje [963].
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Tecla [964] (VII.41), geboren op 12-07-1891 te De Goorn, overleden op 21-09-1920 te Lutjebroek op 29-jarige leeftijd. Tecla van Diepen bleef ongehuwd. Was huishoudster op allerlei pastories. Dochter van Van DIEPEN, Kees [325] (zie VI.36) en MOL, Lijpje [324] (VI.37).
   2. v  van DIEPEN, Geertje [968] (VII.43), geboren op 03-11-1894 te De Goorn, overleden op 24-11-1977 te Zwaag op 83-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Kees [325] (zie VI.36) en MOL, Lijpje [324] (VI.37).
Gehuwd [414] op 25-jarige leeftijd op 15-04-1920 te Berkhout met BENNIS, Bernardus [967], 27 jaar oud (VII.42), Boerenwerkman, geboren op 08-05-1892 te Zwaag, overleden op 20-04-1962 te Oosterblokker op 69-jarige leeftijd, zoon van BENNIS, Meindert [965] en RIGTER, Maria [966]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Meidert en Bets.

VI.62    Van DIEPEN, Jacob [334], geboren op 29-10-1824 te Noord Spierdijk, overleden op 11-04-1862 te Heerhugowaard op 37-jarige leeftijd. Jacob van Diepen is landman op Noord Spierdijk en aan de Waarddijk in Heerhugowaard. Hij is zo goed een knecht aan te nemen wetende dat hi typhus heeft. Later is hij zelf aan typhus overleden.
Relatie [147] met RUITER, Engeltje [333] (VI.63), geboren op 30-09-1825 te Berkhout, overleden 1878, dochter van RUITER, Jan [663] en GROOT, Engeltje [664]. Engeltje hertrouwt met Hendrik Veenboer.,.
Uit deze relatie:
   1. m  van DIEPEN, Jan [665] (VII.76), geboren op 24-02-1848 te Heerhugowaard, overleden op 02-07-1853 te Heerhugowaard op 5-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Jacob [334] (zie VI.62) en RUITER, Engeltje [333] (VI.63).
   2. m  van DIEPEN, Dirk [666] (VII.77), geboren op 12-03-1849 te Heerhugowaard, overleden op 27-06-1849 te Heerhugowaard, 107 dagen oud, zoon van Van DIEPEN, Jacob [334] (zie VI.62) en RUITER, Engeltje [333] (VI.63).
   3. v  van DIEPEN, Aaltje [667] (VII.78), geboren op 11-05-1850 te Heerhugowaard, overleden op 15-01-1852 te Heerhugowaard op 1-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jacob [334] (zie VI.62) en RUITER, Engeltje [333] (VI.63).
   4. m  van DIEPEN, Dirk [670], geboren op 18-06-1851 te Heerhugowaard (zie VII.79).
   5. m  van DIEPEN, Jaap [672], geboren op 10-12-1852 te Heerhugowaard (zie VII.82).
   6. v  van DIEPEN, Aaltje [684] (VII.84), geboren op 08-03-1854 te Heerhugowaard, overleden op 01-04-1854 te Heerhugowaard, 24 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Jacob [334] (zie VI.62) en RUITER, Engeltje [333] (VI.63).
   7. v  van DIEPEN, Antje [676] (VII.86), geboren op 08-08-1855 te Heerhugowaard, overleden op 26-03-1927 te Alkmaar op 71-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jacob [334] (zie VI.62) en RUITER, Engeltje [333] (VI.63).
Relatie [291] met KONING, Klaas [675] (VII.85), Handelar, geboren op 13-07-1856 te Spanbroek, overleden op 15-05-1926 te Alkmaar op 69-jarige leeftijd. Klaas Koning was handelaar in Alkmaar. Zoon van KONING, Dirk [673] en LIGTHART, Dieuwertje [674]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Simon,Engeltje,Dieuwertje en Jacob.
   8. m  van DIEPEN, Jan [678], geboren op 30-12-1857 te Heerhugowaard (zie VII.87).
   9. v  van DIEPEN, Aaltje [679] (VII.89), geboren op 23-03-1859 te Heerhugowaard, overleden op 21-04-1859 te Heerhugowaard, 29 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Jacob [334] (zie VI.62) en RUITER, Engeltje [333] (VI.63).
   10. v  van DIEPEN, Aaltje [681] (VII.91), geboren op 24-03-1860 te Heerhugowaard, overleden op 14-08-1896 te Oudorp op 36-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jacob [334] (zie VI.62) en RUITER, Engeltje [333] (VI.63).
Relatie [293] met BOS, Gerrit [680] (VII.90), Landman,burgemeester, geboren op 11-05-1860 te Oudorp, overleden op 27-02-1928 te Oudorp op 67-jarige leeftijd. Gerrit Bos is boer en burgemeester te Oudorp. Uit dit huwelijk geen kinderen.
   11. m  van DIEPEN, Jacob [683], geboren op 09-05-1862 te Heerhugowaard (zie VII.92).

VI.64    Van DIEPEN, Arie [336], Veehouder, geboren op 10-10-1826 te Noord Spierdijk, overleden op 08-10-1883 te Zandwerven op 56-jarige leeftijd. Ariën van Diepen vestigde zich op een boerderij in Zandwerven, later opgevold door zijn dochter Anna.
Gehuwd [44] op 28-jarige leeftijd op 19-04-1855 te Opmeer met De GOEDE, Cornelia [335], 24 jaar oud (VI.65), geboren op 09-11-1830 te Opmeer, overleden op 01-02-1903 te Zandwerven op 72-jarige leeftijd, dochter van De GOEDE, Cornelis [541] en Van den WILDENBERG, Adriana [542].
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Aaltje [546] (VII.95), geboren op 15-05-1856 te Zandwerven, overleden op 07-02-1934 te Obdam op 77-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Arie [336] (zie VI.64) en De GOEDE, Cornelia [335] (VI.65).
Gehuwd [234] op 21-jarige leeftijd op 02-05-1878 te Obdam met BIERSTEKER, Pieter [545], 22 jaar oud (VII.94), geboren op 19-03-1856 te Obdam, overleden op 16-07-1918 te Obdam op 62-jarige leeftijd, zoon van BIERSTEKER, Cornelis [543] en KLAVER, afje [544]. Het echtpaar had geen kinderen.
   2. v  van DIEPEN, Adriana [547] (VII.96), geboren op 14-09-1857 te Zandwerven, overleden op 09-02-1959 te Zandwerven op 101-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Arie [336] (zie VI.64) en De GOEDE, Cornelia [335] (VI.65).
   3. v  van DIEPEN, Geertje [548] (VII.97), geboren op 28-01-1859 te Zandwerven, overleden op 28-05-1859 te Zandwerven, 120 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Arie [336] (zie VI.64) en De GOEDE, Cornelia [335] (VI.65).
   4. v  van DIEPEN, Jane [552] (VII.99), geboren op 10-03-1860 te Zandwerven, overleden op 20-05-1929 te Obdam op 69-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Arie [336] (zie VI.64) en De GOEDE, Cornelia [335] (VI.65).
Gehuwd [236] op 23-jarige leeftijd op 19-04-1883 te Spanbroek met STAM, Pieter [551], 24 jaar oud (VII.98), Veehouder, geboren op 20-03-1859 te Wognum, overleden op 06-08-1949 te Alkmaar op 90-jarige leeftijd. Pieter Stam was o.a. veehouder in Duitsland.Zandwerven, en Obdan.(Nu betonbedrijf Wester), zoon van STAM, Pieter [549] en KNIJN, Grietje [550].
   5. v  van DIEPEN, Geertje [556] (VII.101), geboren op 25-02-1861 te Zandwerven, overleden op 16-02-1929 te Zandwerven op 67-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Arie [336] (zie VI.64) en De GOEDE, Cornelia [335] (VI.65).
Gehuwd [238] op 23-jarige leeftijd op 24-04-1884 te Zandwerven met BIJMAN, Simon [555], 22 jaar oud (VII.100), Veehouder in Zandwerven, geboren op 23-04-1862 te Sijbekarspel, overleden op 14-10-1933 te Zandwerven op 71-jarige leeftijd, zoon van BIJMAN, Cornelis [553] en SCHOENMAKER, Meinoutje [554]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Kees,Jan,Arie en Mijntje.
   6. v  van DIEPEN, Antje [557] (VII.102), geboren op 22-02-1862 te Zandwerven, overleden op 03-05-1862 te Zandwerven, 70 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Arie [336] (zie VI.64) en De GOEDE, Cornelia [335] (VI.65).
   7. v  van DIEPEN, Anna [561] (VII.104), geboren op 20-01-1871 te Zandwerven, overleden op 08-09-1954 te Zandwerven op 83-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Arie [336] (zie VI.64) en De GOEDE, Cornelia [335] (VI.65).
Gehuwd [240] op 19-jarige leeftijd op 24-04-1890 te Spanbroek met STAM, Arie [560], 23 jaar oud (VII.103), Veehouder, geboren op 14-08-1866 te Noordermeer, overleden op 06-06-1965 te Spanbroek op 98-jarige leeftijd. Arie Stam was veehouder op de boerderij van Ann's ouderlijke boerderij.
Pleegkind Jan Groot, trouwt met Afie Stam en neemt later de boerderij over. Zoon van STAM, Pieter [558] en KN(l)IJN, Grietje [559]. Dit echtpaar had een pleegkind genaamd Jan Groot.

VI.66    Van DIEPEN, Simon [338], Veehouder, geboren op 20-01-1829 te Noord Spierdijk, overleden op 01-04-1980 te Alkmaar op 151-jarige leeftijd. Begraven in Heerhugowaard. Simon van Diepen betrekt een boerderij, thans Oostdijk 61 in de Heerhugowaard. De boerderij brandde in 1950 door blikseminslag af. Aanvankelijk ging het gezin nog naar de parochiekerk van Obdam. Simon beijverde zich om in het centrum van Heerhugowaard ook een R.K. Kerk te stichten. Veel geld gaf en leende hij om dit doel te bereiken. In 1868 was het zover.'Zijn' kerk werd ingewijd. Triest genoeg was zijn vrouw een der eersten die begraven werd op het nieuwe kerkhof.
Gehuwd [148] op 24-jarige leeftijd op 21-04-1853 te Sijbekarspel met KLAVER, Geertje [337], 21 jaar oud (VI.67), geboren op 21-12-1831 te Sijbekarspel. Geertje Klaver is begraven in Heerhugowaard als der eerste op het nieuwe kerkhof behorende bij de in 1868 geopende nieuwe R.K. Kerk van St. Dyonisius. Dochter van KLAVER, Dirk [1034] en KOOPMAN, Meinoutje [1175].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Dirk [1176], geboren op 21-06-1854 te Heerhugowaard (zie VII.105).
   2. v  van DIEPEN, Aaltje [1180] (VII.108), geboren op 02-10-1855 te Heerhugowaard, overleden op 09-07-1902 te Sijbekarspel op 46-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Simon [338] (zie VI.66) en KLAVER, Geertje [337] (VI.67).
Gehuwd [316] op 25-jarige leeftijd op 27-04-1881 te Heerhugowaard met BROERS, Jacob [1179], 24 jaar oud (VII.107), Veehouder, geboren op 13-03-1857 te Spanbroek, overleden op 02-02-1940 te Blokker op 82-jarige leeftijd. Jacob Broers was veehouder in Hooogwoud. Zoon van BROERS, Cornelis [1177] en RUITER, Aafje [1178]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Geertje,Jacob,Aafje,Simon, en Trijntje.
   3. v  van DIEPEN, Meintje [1181] (VII.109), geboren op 06-07-1857 te Heerhugowaard, overleden op 12-11-1934 te Alkmaar op 77-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Simon [338] (zie VI.66) en KLAVER, Geertje [337] (VI.67).
   4. m  van DIEPEN, Jacob [1182] (VII.110), Opperman, geboren op 17-03-1859 te Heerhugowaard, overleden op 07-03-1921 te Alkmaar op 61-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Simon [338] (zie VI.66) en KLAVER, Geertje [337] (VI.67).
   5. v  van DIEPEN, Geertje [1183] (VII.111), geboren op 28-08-1860 te Heerhugowaard, overleden op 01-05-1883 te Heerhugowaard op 22-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Simon [338] (zie VI.66) en KLAVER, Geertje [337] (VI.67).
   6. v  van DIEPEN, Antje [1187] (VII.113), geboren op 26-01-1862 te Heerhugowaard, overleden op 04-02-1920 te Zijdewind op 58-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Simon [338] (zie VI.66) en KLAVER, Geertje [337] (VI.67).
Gehuwd [511] op 25-jarige leeftijd op 22-04-1887 te Heerhugowaard met STAM, Kees [1186], 21 jaar oud (VII.112), geboren op 29-09-1865 te Zijdewind, zoon van STAM, Jan [1184], Landman, en WIT, Trijntje [1185].
   7. m  van DIEPEN, Jan [1188] (VII.114), geboren op 09-02-1863 te Heerhugowaard, overleden op 11-04-1863 te Heerhugowaard, 61 dagen oud, zoon van Van DIEPEN, Simon [338] (zie VI.66) en KLAVER, Geertje [337] (VI.67).
   8. m  van DIEPEN, Jan [1189] (VII.115), Opperman, geboren op 03-01-1865 te Heerhugowaard, overleden op 14-05-1934 te Alkmaar op 69-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Simon [338] (zie VI.66) en KLAVER, Geertje [337] (VI.67).
   9. v  van DIEPEN, Marijtje [1190] (VII.116), geboren op 20-07-1866 te Heerhugowaard, overleden op 27-10-1866 te Heerhugowaard, 99 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Simon [338] (zie VI.66) en KLAVER, Geertje [337] (VI.67).
   10. v  van DIEPEN, Marijtje [1194] (VII.118), geboren op 10-05-1868 te Heerhugowaard, overleden op 25-07-1948 te Alkmaar op 80-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Simon [338] (zie VI.66) en KLAVER, Geertje [337] (VI.67).
Relatie [512] met DEKKER, Klaas [1193] (VII.117), Tuinder, geboren op 09-08-1861 te Oterleek, overleden op 17-05-1928 te Alkmaar op 66-jarige leeftijd, zoon van DEKKER, Dirk [1191], Landman, en KUIPER, Maartje [1192]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Dirk,Simon,Maria,Geertruida en Alida.

VI.68    Van DIEPEN, Klaas [340], Veehouder, geboren op 02-06-1831 te Noord Spierdijk, overleden op 24-09-1916 te Hoogwoud op 85-jarige leeftijd. Klaas van Diepen was veehouder in Hoogwoud op de Rafaëlhoeve. Hij was raadslid,wethouder en kerkmeester.
Gehuwd (1) [440] op 20-jarige leeftijd op 29-04-1852 te Hoogwoud met KLAVER, Geertje [339], 20 jaar oud (VI.69), geboren op 16-02-1832 te Hoogwoud, overleden op 25-04-1895 te Hoogwoud op 63-jarige leeftijd, dochter van KLAVER, Jan [1024] en De JONG, Antje [1025]. Eerste huwelijk van Klaas van Diepen.
Gehuwd (2) [441] op 69-jarige leeftijd op 03-01-1901 te Hoogwoud met LEEK, Aaltje [1028], 47 jaar oud (VI.70), geboren op 22-06-1853 te Hoogwoud, overleden op 12-05-1909 te Hoogwoud op 55-jarige leeftijd, dochter van LEEK, Gerrit [1026] en BAARS, Trijntje [1027]. Tweede huwelijk van Klaas van Diepen.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Dirk [1030], geboren op 05-04-1856 te De Weere (zie VII.119).
   2. m  van DIEPEN, Jan [1031] (VII.121), geboren op 15-08-1858 te Hoogwoud, overleden op 16-08-1858 te Hoogwoud, 1 dag oud, zoon van Van DIEPEN, Klaas [340] (zie VI.68) en KLAVER, Geertje [339] (VI.69).
   3. v  van DIEPEN, Antje [1056] (VII.123), geboren op 13-09-1861 te Hoogwoud, overleden op 11-01-1953 te Oudorp op 91-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Klaas [340] (zie VI.68) en KLAVER, Geertje [339] (VI.69).
Gehuwd [453] op 21-jarige leeftijd op 19-04-1883 te Hoogwoud met BLOM, Jan [1055], 22 jaar oud (VII.122), Veehouder, geboren op 17-12-1860 te Oudorp, overleden op 11-01-1935 te Oudorp op 74-jarige leeftijd. Jan Blom was veehouder in Oudorp, zoon van BLOM, Pieter [1053] en RUITER, Trijntje [1054]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Piet,Grietje,Geertje,Klas,Dirk,Trien,Anne en Jan.
   4. v  van DIEPEN, Aaltje [1038] (VII.125), geboren op 07-06-1864 te Hoogwoud, overleden op 25-01-1921 te Alkmaar op 56-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Klaas [340] (zie VI.68) en KLAVER, Geertje [339] (VI.69).
Gehuwd [446] op 21-jarige leeftijd op 29-04-1886 te Hoogwoud met BOS, Kees [1037], 21 jaar oud (VII.124), geboren op 13-08-1864 te Oudorp, overleden op 26-07-1941 te Alkmaar op 76-jarige leeftijd. Kees Bos had een Cafè in Alkmaar. Zoon van BOS, Willem [1035], Burgemeester, en BUREN, Maartje [1036]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Truus,Noco,Wim en Piet.
   5. v  van DIEPEN, Geertje [1042] (VII.127), geboren op 06-07-1866 te Hoogwoud, overleden op 01-02-1937 te Hoogwoud op 70-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Klaas [340] (zie VI.68) en KLAVER, Geertje [339] (VI.69).
Gehuwd [448] op 27-jarige leeftijd op 19-04-1894 te Hoogwoud met KLAVER, Kees [1041], 25 jaar oud (VII.126), Veehouder, geboren op 03-03-1869 te Wognum, overleden op 06-11-1949 te De Weere op 80-jarige leeftijd. Kees Klaver was veehouder in De Weere, zoon van KLAVER, Kees [1039] en SCHILDER, Neeltje [1040]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Geertje,Hillebrand,Klaas,Kees en Dirk.
   6. m  van DIEPEN, Jan [1043] (VII.128), geboren op 21-12-1868 te Hoogwoud, overleden op 08-02-1869 te Hoogwoud, 49 dagen oud, zoon van Van DIEPEN, Klaas [340] (zie VI.68) en KLAVER, Geertje [339] (VI.69).
   7. v  van DIEPEN, Jansje [1048] (VII.130), geboren op 15-05-1872 te Hoogwoud, overleden op 03-01-1905 te De Pade (Hoogwoud) op 32-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Klaas [340] (zie VI.68) en KLAVER, Geertje [339] (VI.69).
Gehuwd [450] op 25-jarige leeftijd op 21-04-1898 te Hoogwoud met VIS, [1047], 29 jaar oud (VII.129), Landman, geboren op 21-04-1869 te Hoogwoud, overleden op 02-05-1934 te Wervershoof op 65-jarige leeftijd. Pè Vis is landman op De Pade. Hertrouwt met Jansje Dam en trekt naar Wervershoof. Zoon van VIS, Klaas [1044] en HOKKELING, Dieuwertje [1045]. Eerste huwelijk van Pè Vis.Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren die niet ouder dan èèn jaar zijn geworden. {Hij had ook ooit een relatie [454] met DAM, Jansje [1046]. Tweede huwelijk van Pè Vis.}
   8. v  van DIEPEN, Aagje [1052] (VII.132), geboren op 05-08-1876 te Hoogwoud, overleden op 15-05-1960 te Zwaag op 83-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Klaas [340] (zie VI.68) en KLAVER, Geertje [339] (VI.69).
Gehuwd [452] op 23-jarige leeftijd op 19-04-1900 te Hoogwoud met BEEREPOOT, Jan [1051], 25 jaar oud (VII.131), Veehouder, geboren op 28-08-1874 te Blokker, overleden op 27-04-1925 te Zwaag op 50-jarige leeftijd. Jan Beerepoot zat aanvankelijk op de Rafaëlhoeve. Trok later naar Zwaag. Zoon van BEEREPOOT, Jan [1049] en SCHAPER, Grietje [1050]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jan,Grietje,Klaas,Geertje,Piet,Dirk en Cor.

VI.72    Van DIEPEN, Pieter [344], Veehouder, geboren op 09-09-1835 te Noord Spierdijk, overleden op 07-02-1911 te de Pade(Hoogwoud) op 75-jarige leeftijd. Overleed bij dochter Maartje.h.
Gehuwd (1) [149] op 22-jarige leeftijd op 29-04-1858 te Obdam met LEEK, Aagje [342], 22 jaar oud (VI.73), geboren op 23-03-1836 te Spanbroek, overleden op 26-01-1875 te Obdam op 38-jarige leeftijd, dochter van LEEK, Dirk [1115] en SCHOUTEN, Maartje [1116]. Eerste huwelijk van Pieter van Diepen.
Gehuwd (2) [150] op 40-jarige leeftijd op 11-05-1876 te Obdam met DANENBERG, Neeltje [343], 28 jaar oud (VI.74), geboren op 05-03-1848 te Heerhugowaard, overleden op 18-02-1905 te Spierdijk op 56-jarige leeftijd, dochter van Van DANENBERG, Arie [1117] en KOMEN, Johanna [1118]. Tweede huwelijk van Pieter van Diepen. Neeltje Danenberg werkte als dienstmeisje bij Pieter van Diepen.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Aaltje [1119] (VII.133), geboren op 29-03-1859 te Spierdijkz, overleden op 27-04-1859 te Spierdijk, 29 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Pieter [344] (zie VI.72) en LEEK, Aagje [342] (VI.73).
   2. m  van DIEPEN, Dirk [1120], geboren op 29-12-1860 te Spierdijk (zie VII.134).
   3. m  van DIEPEN, Jacob [1123], geboren op 31-03-1863 te Spierdijk (zie VII.136).
   4. v  van DIEPEN, Aaltje [1127] (VII.139), geboren op 04-04-1865 te Spierdijk, overleden op 12-02-1893 te Heerhugowaard op 27-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Pieter [344] (zie VI.72) en LEEK, Aagje [342] (VI.73).
Gehuwd [481] op 22-jarige leeftijd op 13-05-1887 te Oudorp met KONIJN, Piet [1126], 22 jaar oud (VII.138), Veehouder, geboren op 11-05-1865 te Zijdewind, overleden op 11-04-1922 te Oudorp op 56-jarige leeftijd. Piet Konijn was veehouder in Oudorp. Zoon van KONIJN, Jan [1124] en STAM, Aafje [1125]. Eerste huwelijk van Piet Konijn.Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jan,Pieter en Adam. {Hij had ook ooit een relatie [482] met KOEKOEK, Geertje [1128]. Tweede huwelijk van Piet Konijn.}
   5. v  van DIEPEN, Maartje [1135] (VII.141), geboren op 18-01-1867 te Spierdijk, overleden op 05-10-1952 te Nierdorper Verlaat op 85-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Pieter [344] (zie VI.72) en LEEK, Aagje [342] (VI.73).
Gehuwd (1) [485] op 25-jarige leeftijd op 24-04-1892 te Obdam met KOPPES, Pieter [1133], 25 jaar oud (VII.140), Landman, geboren op 24-02-1867 te Ursem, overleden op 31-12-1901 te Ursem op 34-jarige leeftijd. Pieter Koppes was landman in Ursem. Zoon van KOPPES, Jan [1129] en VELDBOER, Marijtje [1130]. Eerste huwelijk van Maartje van Diepen.Kinderen uit dit huwelijk zijn: Aaltje,Grietje,Jan,Agie en Marie.
Gehuwd (2) [486] op 36-jarige leeftijd op 22-04-1903 te Ursem met URSEM, Gerrit [1134], 25 jaar oud (VII.142), Veehouder, geboren op 03-09-1877 te Obdam, overleden op 01-08-1957 te Alkmaar (ziekenhuis) op 79-jarige leeftijd. Gerrit Ursem was veehouder in Ursem,in 1904 naar Abbekerk, in 1906 naar Hoogwoud,Pade. Zoon van URSEM, Cornelis [1131] en SPIL, Maartje [1132]. Tweede huwelijk van Maartje van Diepen.Kinderen uit dit huwelijk zijn: Cornelia,Maria,Cor en Piet.
   6. m  van DIEPEN, Pieter [1136], geboren op 12-08-1868 te Spierdijk (zie VII.143).
Uit het tweede huwelijk:
   7. v  van DIEPEN, Agatha [1141] (VII.146), geboren op 17-06-1877 te Spierdijk, overleden op 04-01-1947 te Heerhugowaard op 69-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Pieter [344] (zie VI.72) en DANENBERG, Neeltje [343] (VI.74).
Gehuwd [489] op 23-jarige leeftijd op 21-02-1901 te Spierdijk met EKEN, Klaas [1140], 23 jaar oud (VII.145), Bakker,tuinder, geboren op 02-08-1877 te Spierdijk, overleden op 10-01-1961 te Obdam(Huize Rosa) op 83-jarige leeftijd. Klaas Eken was eerst bakker in Hoogwoud, later tuinder aan de Veenhuizerweg in de Heerhugowaard. Zoon van EKEN, Jan [1138] en PATER, Neeltje [1139]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Cornelia,Piet,Jan,Dirk,Neeltje, Marie en Agatha.
   8. v  van DIEPEN, Anna [1145] (VII.148), geboren op 21-06-1880 te Spierdijk, overleden op 20-02-1961 te Obdam op 80-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Pieter [344] (zie VI.72) en DANENBERG, Neeltje [343] (VI.74).
Gehuwd [491] op 21-jarige leeftijd op 17-04-1902 te Obdam met BAKKER, Hilbrand [1144], 21 jaar oud (VII.147), Landbouwer, geboren op 10-06-1880 te Ursem, overleden op 31-03-1937 te Obdam op 56-jarige leeftijd. Hilbrand Bakker was landbouwer in Hensbroek,vanaf 1918 in Obdam. Zoon van BAKKER, Willem [1142] en KONING, Keetje [1143]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Cornelia,Neeltje,Marie,Willem en Piet.
   9. v  van DIEPEN, Geertje [1149] (VII.150), geboren op 15-04-1884 te Spierdijk, overleden op 18-11-1966 te Edam op 82-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Pieter [344] (zie VI.72) en DANENBERG, Neeltje [343] (VI.74).
Gehuwd [492] op 24-jarige leeftijd op 20-05-1908 te Obdam met MOBRON, Barend [1148], 28 jaar oud (VII.149), Beurtschipper, geboren op 25-09-1879 te Ilpendam, overleden op 17-04-1953 te Ilpendam op 73-jarige leeftijd, zoon van MOBRON, Barend [1146] en NIEHUIS, Margrieta [1147]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Barend,Pieter,Bernard,Nel,Grè en Alida.

VI.42    Van DIEPEN, Kees [360], Landman, geboren op 03-12-1842 te Berkhout, overleden op 07-01-1921 te Zandwerven op 78-jarige leeftijd. Kees van Diepen was landman op Zandwerven.
Gehuwd [158] op 32-jarige leeftijd op 22-04-1875 te Spanbroek met De JONG, Trijntje [359], 26 jaar oud (VI.43), geboren op 20-02-1849 te Ursem, overleden op 07-02-1886 te Zandwerven op 36-jarige leeftijd, dochter van De JONG, Jan [937] en MULDER, Antje [938].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Jan [939] (VII.44), geboren op 15-04-1878 te Spanbroek(Zandwerven), overleden op 15-04-1878 te Zandwerven, 0 dagen oud, zoon van Van DIEPEN, Kees [360] (zie VI.42) en De JONG, Trijntje [359] (VI.43).
   2. v  van DIEPEN, Antje [943] (VII.46), geboren op 22-09-1880 te Zandwerven, overleden op 14-09-1956 te Hoorn op 75-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Kees [360] (zie VI.42) en De JONG, Trijntje [359] (VI.43).
Gehuwd [402] op 25-jarige leeftijd op 18-01-1906 te Spanbroek met MEISSSEN, Reinier [942], 20 jaar oud (VII.45), Los werkman, geboren op 05-04-1885 te Wognum, overleden op 01-08-1967 te Medemblik op 82-jarige leeftijd, zoon van MEISSEN, Jan [940] en BUIS, Anna [941]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jan,Cor en Jaap.
   3. v  van DIEPEN, Betje [947] (VII.48), geboren op 29-05-1882 te Spanbroek, overleden op 14-02-1944 te Hoorn op 61-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Kees [360] (zie VI.42) en De JONG, Trijntje [359] (VI.43).
Gehuwd [404] op 39-jarige leeftijd op 27-04-1922 te Spanbroek met TAKKEN, Klaas [946], 40 jaar oud (VII.47), Tuinder, geboren op 11-10-1881 te Zwaag, overleden op 02-03-1949 te Hoorn op 67-jarige leeftijd. Klaas Takken was tuinder in Zwaag. Zoon van TAKKEN, Pieter [944] en WEEL, Trijntje [945]. Uit dit huwelijk geen kinderen.
   4. m  van DIEPEN, Piet [949], geboren op 16-03-1884 te Spanbroek(Zandwerven) (zie VII.49).

VI.51    Van DIEPEN, Piet [369], geboren op 06-01-1854 te Spanbroek, overleden op 29-01-1884 te Zandwerven op 30-jarige leeftijd. Piet van Diepen was landman op de Braakhoeve op Zandwerven.
Gehuwd [160] op 26-jarige leeftijd op 08-04-1880 te Spanbroek met BIJMAN, Betje [368], 22 jaar oud (VI.52), geboren op 26-10-1857 te Sijbekarspel, overleden op 27-11-1918 te Het Keern (Hoorn) op 61-jarige leeftijd, dochter van BIJMAN, Cornelis [1087] en SCHOENMAKER, Meintje [1088]. {Zij had ook ooit een relatie [465] met ROEMER, Pieter [1093]. Tweede huwelijk van Betje Bijman.Kinderen uit dit huwelijk zijn: Piet,Meintje,Klaas,Baaf,Betje en Roemer.}
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Jan [1090], geboren op 05-03-1881 te Zandwerven (zie VII.51).
   2. m  van DIEPEN, Kees [1092], geboren op 04-08-1882 te Spanbroek (Zandwerven) (zie VII.53).

VI.105    Van DIEPEN, Jan [384], Landman, geboren op 11-01-1843 te Obdam, overleden op 08-08-1897 te Beemster op 54-jarige leeftijd. Jan van Diepen was landman in de Beemster aan de Volgerweg no. 13.
Gehuwd [166] op 23-jarige leeftijd op 14-11-1866 te Beemster met WORTEL, Afra [383], 27 jaar oud (VI.106), geboren op 03-09-1839 te Beemster, overleden op 10-07-1924 te Purmerend op 84-jarige leeftijd, dochter van WORTEL, Cornelis [879] en STUYT, Antje [880].
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Anna [884] (VII.204), geboren op 09-09-1868 te Beemster, overleden op 04-12-1903 te Ilpendam op 35-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [384] (zie VI.105) en WORTEL, Afra [383] (VI.106).
Gehuwd [375] op 26-jarige leeftijd op 24-10-1894 te Beemster met GROOT, Kees [883], 24 jaar oud (VII.203), Spekslager, geboren op 04-05-1870 te Purmerend, overleden ? te ? Zoon van GROOT, Johannes [881], Kastelein, en De JONG, Marijtje [882]. Onbekend of er uit dit huwelijk kinderen zijn geboren.
   2. m  van DIEPEN, Jan [886], geboren op 04-06-1870 te Beemster (zie VII.205).
   3. v  van DIEPEN, Hanne [893] (VII.208), geboren op 02-12-1872 te Beemster, overleden op 05-07-1946 te Hoorn(St. Jansgasthuis) op 73-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [384] (zie VI.105) en WORTEL, Afra [383] (VI.106).
Gehuwd [380] op 22-jarige leeftijd op 24-04-1895 te Beemster met KLAVER, Nicolaas [892], 24 jaar oud (VII.207), Timmerman, geboren op 07-03-1871 te Zaandam, overleden op 29-10-1944 te Amsterdam op 73-jarige leeftijd. Nicolaas Klaver was Timmerman in o.a: Opmeer,maar was ook kastelein in De Goorn. Zoon van KLAVER, Adriaan [890] en OUD, Maartje [891]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Marie,Anna,Arie,Afie,Jo,Gonda en Agie.
   4. m  van DIEPEN, Kees [889], geboren op 04-12-1872 te Beemster (zie VII.209).
   5. v  van DIEPEN, Agatha [897] (VII.213), geboren op 26-12-1874 te Beemster, overleden op 07-12-1953 te Heiloo op 78-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [384] (zie VI.105) en WORTEL, Afra [383] (VI.106).
Gehuwd [382] op 25-jarige leeftijd op 26-04-1900 te Beemster met STADEGAARD, Willem [896], 25 jaar oud (VII.212), Veehouder, geboren op 15-03-1875 te Purmerend, overleden op 09-03-1963 te Edam op 87-jarige leeftijd. Willem Stadegaard was veehouder in de Beemster. Zoon van STADEGAARD, Dirk [894] en KONIJN, Geertruida (Geertruia) [895]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Dirk en Jan.
   6. v  van DIEPEN, Hiilegonda (Hilleginda) [901] (VII.215), geboren op 01-05-1876 te Beemster, overleden op 17-09-1942 te Purmerend(Ziekenhuis) op 66-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [384] (zie VI.105) en WORTEL, Afra [383] (VI.106).
Gehuwd [384] op 26-jarige leeftijd op 14-05-1902 te Beemster met MEYSSSEN, Jan [900], 28 jaar oud (VII.214), Veehouder, geboren op 02-11-1873 te Beemster, overleden op 23-02-1950 te Beemster op 76-jarige leeftijd. Jan Meyssen nam de boerderij van zijn schoonvader over. Zoon van MEYSSEN, Simon [898] en De WIT(K), Maria [899]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Marie en Jan.
   7. v  van DIEPEN, Afra [909] (VII.217), geboren op 05-06-1878 te Beemster, overleden op 23-11-1963 te Zandvoort op 85-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [384] (zie VI.105) en WORTEL, Afra [383] (VI.106).
Gehuwd (1) [388] op 23-jarige leeftijd op 14-05-1902 te Beemster met RUITER, Kees [906], 26 jaar oud (VII.216), Kastelein, geboren op 02-03-1876 te Avenhorn, overleden op 26-04-1917 te Zwaag op 41-jarige leeftijd. Kees Ruiter had een cafè in Zwaag. Zoon van RUITER, Klaas [902] en BAKKER, Dieuwertje [903]. Eerste huwelijk van Afra van Diepen.
Gehuwd (2) [389] op 40-jarige leeftijd op 09-08-1918 te Schoorl met BLANKENDAAL, Jacob [907], 36 jaar oud (VII.218), Landbouwer, geboren op 06-02-1882 te Harenkarspel. In 1919 trekken Jacob Blankendaal en Afra van Diepen naar Purmerend. In 1924 woont Afra in Sl(ch)oten en trekt later naar Zandvoort. Het huwelijk is waarschijnlijk ontbonden,, zoon van BLANKENDAAL, Maarten [904] en GROOT, Cornelia [905]. Tweede huwelijk van Jacob BLankendaal en Afra van Diepen. {Hij had ook ooit een relatie [387] met WEEL, Catharina [908]. Eerste huwelijk van Jacob Blankendaal.}

VI.109    Van DIEPEN, Pieter [388], Veehouder, geboren op 20-03-1853 te Beemster, overleden op 22-04-1919 te Alkmaar op 66-jarige leeftijd. Piet van Diepen overleed op het station in Alkmaar. Omstreeks 1910 maakte Pieter van Diepen(1853-1919) een levensbeschrijving van zichzelf.In de inleiding weet hij te melden dat zijn voorouders altijd in Obdam hebben gewoond. In deze boeiende autobiografie verhaalt hij over ontwikkelingen in de Beemster, de grondprijzen, boterprijzen e.d. Ook komt tot uiting dat een grote verwijdering is geweest tussen hem en zijn enige broer Jan. Reden van het conflict was de boerderij van zijn vader, in 1875 betrekt hij een andere boerderij, terwijl Jan het ouderlijk bedrijf overneemt. Op aangrijpende wijze beschrijft Pieter zijn gevoelens bij het overlijden van zijn innig geliefde vrouw. Hij komt over als een diep religieus man. Hij was ook betrokken bij de oprichting van de plaatselijke kaasfabriek.

Copiëen van het geschrift zijn in het bezit van de familie van Diepen aan de Rijperweg in de Beemster.
Gehuwd [165] op 18-jarige leeftijd op 25-04-1871 te Beemster met DUIN, Agnes [387], 19 jaar oud (VI.110), geboren op 13-01-1852 te Beemster, overleden op 30-12-1900 te Beemster op 48-jarige leeftijd, dochter van Van DUIN, Willem [1150] en Van BEERS, Aagje [1151].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Jan [1152] (VII.219), Veehouder,melkhandelaar, geboren op 02-09-1872 te de Beemster, overleden op 04-03-1905 te Amsterdam op 32-jarige leeftijd. Zijn vader Pieter beschrijft in zijn levensbeschrijving hoe Jan begon met een tuinderijtje met wat koeien. Door tegenslagen mislukte alles wat hij ondernam. In 1901 begon hij een melkzaak in Amsterdam; ook daar bleven de problemen niet uit. Door oneerlijkheid van mensen die hij vertrouwde werd deze onderneming ook een mislukking.In 1905 kreeg hij buikvliesontsteking, die dodelijk voor hem bleken te zijn. Zoon van Van DIEPEN, Pieter [388] (zie VI.109) en DUIN, Agnes [387] (VI.110).
Gehuwd [494] op 26-jarige leeftijd op 12-04-1899 te Beemster met OUD, Alida [1153], 29 jaar oud (VII.220), geboren op 31-12-1869 te Purmerend, overleden te Amsterdam, dochter van OUD, Willem [1836], Timmerman, en De LANGE, Geertruida [1837].
   2. v  van DIEPEN, Agatha [1154] (VII.221), geboren op 24-10-1875 te de Beemster, overleden op 20-05-1928 te Limmen(Maria Oord) op 52-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Pieter [388] (zie VI.109) en DUIN, Agnes [387] (VI.110). Agatha bleef ongehuwd.
   3. m  van DIEPEN, Willem [1156], geboren op 19-01-1877 te de Beemster (zie VII.222).
   4. m  van DIEPEN, Piet [1159], geboren op 22-11-1878 te de Beemster (zie VII.224).
   5. m  van DIEPEN, Klaas [1161], geboren op 25-04-1880 te de Beemster (zie VII.227).
   6. m  van DIEPEN, Hendrik [1174], geboren op 17-08-1882 te de Beemster (zie VII.229).
   7. v  van DIEPEN, Anna [1165] (VII.232), geboren op 27-09-1883 te de Beemster, overleden op 26-12-1964 te Egmond a/d Hoef op 81-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Pieter [388] (zie VI.109) en DUIN, Agnes [387] (VI.110).
Gehuwd [500] op 20-jarige leeftijd op 28-04-1904 te de Beemster met ZUURBIER, Simon Nicolaas [1164], 23 jaar oud (VII.231), Veehouder, geboren op 05-03-1881 te Ursem, overleden op 29-08-1957 te Egmond a/d Hoef op 76-jarige leeftijd. Simon Zuurbier was veehouder in Egmond a/d Hoef. Zoon van ZUURBIER, Jacob [1162] en De WIT, Niesje [1163]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jacob,Agnes,Piet,Stendert en Jan.
   8. v  van DIEPEN, Grietje [1166] (VII.233), geboren op 17-02-1884 te de Beemster, overleden op 10-04-1885 te de Beemster op 1-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Pieter [388] (zie VI.109) en DUIN, Agnes [387] (VI.110).
   9. m  van DIEPEN, Nico [1168], geboren op 13-01-1888 te de Beemster (zie VII.234).
   10. m  van DIEPEN, Kees [1170], geboren op 12-05-1890 te de Beemster (zie VII.236).
   11. v  van DIEPEN, Margaretha [1172] (VII.239), geboren op 09-02-1892 te de Beemster, overleden op 20-11-1962 te Egmond-Binnen op 70-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Pieter [388] (zie VI.109) en DUIN, Agnes [387] (VI.110).
Gehuwd [503] op 27-jarige leeftijd op 29-04-1919 te de Beemster met ZUURBIER, Klaas [1171], 26 jaar oud (VII.238), Veehouder, geboren op 13-05-1892 te Egmond-Binnen, overleden op 20-11-1962 te Egmond-Binnen op 70-jarige leeftijd. Klaas Zuurbier was veehouder in Egmond-Binnen. Zoon van ZUURBIER, Jacob [1162] en De WIT, Niesje [1163]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Agnes,Jacob,Agatha,Piet en Simon.

VI.169    Van DIEPEN, Jan [405], geboren op 02-06-1851 te Noordermeer, overleden op 15-08-1931 te Alkmaar op 80-jarige leeftijd. Overleden bij zijn dochter Leentje. Bij zijn huwelijk is Jan van Diepen arbeider. Later heeft hij een bouwerijtje op de Wognummer Zomerdijk. In het begin van deze eeuw verhuist hij naar Warmenhuizen om daar als molenaar zijn brood te verdienen. Bekend is nog dat de molen in de dertiger jaren abrandde.
Gehuwd [198] op 24-jarige leeftijd op 27-04-1876 te Wognum met KORVER, Trijntje [404], 21 jaar oud (VI.170), geboren op 30-01-1855 te Zwaagdijk, overleden op 22-12-1927 te Alkmaar op 72-jarige leeftijd, dochter van KORVER, Piet [805] en DOL, Geertje [806].
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Leentje [810] (VII.388), geboren op 09-01-1877 te Wognum, overleden op 13-10-1945 te Alkmaar op 68-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [405] (zie VI.169) en KORVER, Trijntje [404] (VI.170).
Gehuwd [340] op 46-jarige leeftijd op 09-10-1923 te Alkmaar met WOKKE, Jan [809], 47 jaar oud (VII.387), Tuinder, geboren op 25-03-1876 te Bergen, overleden op 14-05-1961 te Alkmaar op 85-jarige leeftijd, zoon van WOKKE, Corn. [807] en GROENVELD, Catharina [808]. Het echtpaar had geen kinderen.
   2. v  van DIEPEN, Geertje [814] (VII.390), geboren op 23-06-1878 te Wognum, overleden op 08-01-1955 te Alkmaar op 76-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [405] (zie VI.169) en KORVER, Trijntje [404] (VI.170).
Gehuwd [342] op 22-jarige leeftijd op 27-11-1900 te Alkmaar met Van de KAMER, Albert [813], 30 jaar oud (VII.389), Melkboer, geboren op 21-10-1870 te Alkmaar, overleden op 19-01-1949 te Alkmaar op 78-jarige leeftijd. Hendrik van de Kamer was melkboer in Alkmaar. Zoon van Van de KAMER, Hendrik [811] en SCHOUTEN, Neeltje [812]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Henk,Jan,Nel,Jo,Piet,Alie en Lenei.
   3. v  van DIEPEN (Zr.Adolpha), Afra [815] (VII.391), Religieuse, geboren op 19-02-1880 te Wognum, overleden op 21-08-1944 te Aerdenhout op 64-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [405] (zie VI.169) en KORVER, Trijntje [404] (VI.170).
   4. m  van DIEPEN, Pieter [818], geboren op 24-01-1882 te Wognum (zie VII.392).
   5. m  van DIEPEN, Jan [820], geboren op 28-06-1883 te Wognum (zie VII.395).
   6. v  van DIEPEN, Jantje [821] (VII.397), geboren op 16-12-1885 te Wognum, overleden op 22-08-1899 te Alkmaar op 13-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [405] (zie VI.169) en KORVER, Trijntje [404] (VI.170).
   7. v  van DIEPEN, Neeltje [825] (VII.399), geboren op 14-12-1886 te Wognum, overleden op 18-08-1959 te Beverwijk op 72-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [405] (zie VI.169) en KORVER, Trijntje [404] (VI.170).
Gehuwd [346] op 24-jarige leeftijd op 27-04-1911 te Alkmaar met WELAGEN, Jan [824], 31 jaar oud (VII.398), Tuinder, geboren op 12-10-1879 te Wijk aan Zee, overleden op 26-10-1939 te Beverwijk op 60-jarige leeftijd. Jan Welagen was tuinder te Beverwijkc, zoon van WELAGEN, Hendrik [822] en MUL, Maria M. [823]. Uit dit huwelijk geen kindren.
   8. m  van DIEPEN, David [827], geboren op 12-12-1888 te Wognum (zie VII.400).
   9. v  van DIEPEN, Trien [831] (VII.403), geboren op 22-05-1891 te Wognum, overleden op 05-10-1976 te Warmenhuizen op 85-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [405] (zie VI.169) en KORVER, Trijntje [404] (VI.170).
Gehuwd [349] op 26-jarige leeftijd op 16-05-1918 te Alkmaar met TESSELAAR, Kees [830], 29 jaar oud (VII.402), Tuinder,commissionair,veehouder, geboren op 19-02-1889 te Warmenhuizen, overleden op 02-12-1959 te Warmenhuizen op 70-jarige leeftijd, zoon van TESSELAAR, Gerrit [828] en SLIJKERMAN, Marie [829]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Gert,Jan,Marie,Jacob,Trien,Piet,Bertus,Arie,Lize,Leentje en David.
   10. m  van DIEPEN, Jacob [832] (VII.404), geboren op 21-08-1893 te Wognum, overleden op 22-08-1918 te Alkmaar(ziekenhuis) op 25-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Jan [405] (zie VI.169) en KORVER, Trijntje [404] (VI.170).
   11. v  van DIEPEN, Riek [836] (VII.406), geboren op 07-01-1897 te Wognum, overleden op 03-07-1971 te Warmenhuizen op 74-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [405] (zie VI.169) en KORVER, Trijntje [404] (VI.170).
Gehuwd [351] op 26-jarige leeftijd op 30-08-1923 te Warmenhuizen met DEKKER, Jan [835], 25 jaar oud (VII.405), Tuinder, geboren op 31-07-1898 te Warmenhuizen, overleden op 04-09-1966 te Alkmaar op 68-jarige leeftijd. Jan Dekker was Tuinder in Warmenhuizen. Zoon van DEKKER, Hillebrand [833] en BAKKER, Aaltje [834]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Catrien,Alie,Hillebrand,Jan,Wim,Jaap,Nel en Kees.
   12. m  van DIEPEN, Hendrik [837] (VII.407), geboren op 03-05-1899 te Wognum, overleden op 16-08-1929 te Alkmaar op 30-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Jan [405] (zie VI.169) en KORVER, Trijntje [404] (VI.170).

VI.3    Van DIEPEN, Kees [417], geboren op 14-04-1825 te Grosthuizen, overleden op 30-01-1888 te De Weere op 62-jarige leeftijd. Kees van Diepen was arbeider in Noordermeer, in 1865 naar De Weere om in 'de Meer' een bouwerijtje te beginnen.Van de vrouw van Kees van Diepen kan een bejaarde dame zich nog herinneren dat zij als oud vrouwtje uit pure armoede de school moest schoonmaken.
Gehuwd [187] op 26-jarige leeftijd op 01-05-1851 te Hoogwoud met De MOEL, Elisabeth [416], 26 jaar oud (VI.4), geboren op 21-01-1825 te Schoorl, overleden op 27-06-1905 te De Weere op 80-jarige leeftijd, dochter van De MOEL, Arie [950] en ELSWIJK, Antje [951].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Arie [953], geboren op 20-06-1853 te Noordermeer (zie VII.1).
   2. m  van DIEPEN, Klaas [954] (VII.4), geboren op 27-10-1855 te De Weere, overleden op 04-09-1858 te De Weere op 2-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Kees [417] (zie VI.3) en De MOEL, Elisabeth [416] (VI.4).
   3. v  van DIEPEN, Antje [955] (VII.5), geboren op 18-06-1858 te De Weere, overleden op 13-05-1864 te De Weere op 5-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Kees [417] (zie VI.3) en De MOEL, Elisabeth [416] (VI.4).
   4. m  van DIEPEN, Klaas [957], geboren op 12-05-1860 te De Weere (zie VII.6).
   5. m  van DIEPEN, Jacob [958] (VII.8), geboren op 31-07-1862 te De Weere, overleden op 20-05-1864 te De Weere op 1-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Kees [417] (zie VI.3) en De MOEL, Elisabeth [416] (VI.4).
   6. v  van DIEPEN, Antje [959] (VII.9), geboren op 13-03-1865 te De Weere, overleden op 19-03-1865 te De Weere, 6 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Kees [417] (zie VI.3) en De MOEL, Elisabeth [416] (VI.4).
   7. m  van DIEPEN, Jacob [961], geboren op 13-03-1865 te De Weere (zie VII.10).

VI.13    Van DIEPEN, Jacob [432], geboren op 01-10-1837 te De Weere, overleden op 20-03-1896 te De Weere op 58-jarige leeftijd. We komen Jacob van Diepen tegen met beroepen als arbeider, koopmna en winkelier.
Relatie [188] met VOERMAN, Elisabeth [431] (VI.14), geboren op 12-09-1831 te Hoogwoud, overleden op 08-05-1894 te De Weere op 62-jarige leeftijd, dochter van VOERMAN, Simon [730], Arbeider geb. Amsterdam, en LIGTHART, Antje [731]. Geen opgave of er kinderen waren.
Uit deze relatie:
   1. m  van DIEPEN, Nicolaas (Klaas) [733], geboren op 30-08-1864 te De Weere (zie VII.12).
   2. v  van DIEPEN, Antje [737] (VII.14), geboren op 23-04-1867 te De Weere, overleden op 24-05-1942 te Zwaagdijk op 75-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jacob [432] (zie VI.13) en VOERMAN, Elisabeth [431] (VI.14).

VI.147    Van DIEPEN (Jan Tweiziel), Jan [453], Veehouder, geboren op 04-04-1855 te Hensbroek, overleden op 25-12-1937 te Hensbroek op 82-jarige leeftijd. Jan was veehouder in Hensbroek Tussen 1928 en 1931 verbleef hij in Alkmaar. Hij was meer bekend onder de naam Jan Tweiziel.
Gehuwd [202] op 26-jarige leeftijd op 28-04-1881 te Obdam met BEEREPOOT, Impje [452], 23 jaar oud (VI.148), geboren op 08-04-1858 te Grootebroek, overleden op 01-07-1912 te Hensbroek op 54-jarige leeftijd, dochter van BEEREPOOT, Pieter [738] en BOTMAN, Frederika [739].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Lourens [740] (VII.332), Boerenarbeider, geboren op 10-05-1886 te Hensbroek, overleden op 01-10-1964 te Schagen op 78-jarige leeftijd. Hij vertrok in 1922 naar Schagen om bij broer Piet aldaar op de boerderij te werken. Zoon van Van DIEPEN (Jan Tweiziel), Jan [453] (zie VI.147) en BEEREPOOT, Impje [452] (VI.148).
   2. v  van DIEPEN, Rika [741] (VII.333), geboren op 22-04-1888 te Hensbroek, overleden op 02-06-1891 te Hensbroek op 3-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN (Jan Tweiziel), Jan [453] (zie VI.147) en BEEREPOOT, Impje [452] (VI.148).
   3. v  van DIEPEN, Jo [742] (VII.334), geboren op 28-02-1890 te Hensbroek. Jo bleef ongetrouwd op de boerderij wonen. Vertrok later naar een tehuis in Koedijk. Dochter van Van DIEPEN (Jan Tweiziel), Jan [453] (zie VI.147) en BEEREPOOT, Impje [452] (VI.148).
   4. v  van DIEPEN, Rika [746] (VII.336), geboren op 23-02-1892 te Hensbroek, overleden te De Wormer, dochter van Van DIEPEN (Jan Tweiziel), Jan [453] (zie VI.147) en BEEREPOOT, Impje [452] (VI.148).
Gehuwd [315] op 24-jarige leeftijd op 30-05-1916 te Hensbroek met De LEEUW, Nicolaas [745], 24 jaar oud (VII.335), Veehouder, geboren op 10-09-1891 te De Wormer, overleden op 15-10-1962 te De Wormer op 71-jarige leeftijd, zoon van De LEEUW, Antonius [743] en KLEY, Afra [744]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Anton, Emmy,Jan,Kees Afra,Jo,Bep,Lou, Freddy,Wouter en Anton.
   5. v  van DIEPEN, Pleuntje [747] (VII.337), geboren op 23-08-1894 te Hensbroek, overleden op 25-08-1972 te Schagen op 78-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN (Jan Tweiziel), Jan [453] (zie VI.147) en BEEREPOOT, Impje [452] (VI.148).
   6. m  van DIEPEN, Piet [749], geboren op 30-12-1897 te Hensbroek (zie VII.338).

VI.149    Van DIEPEN, Dirk [455], geboren op 07-04-1860 te Hensbroek, overleden op 24-02-1941 te Heerhugowaard op 80-jarige leeftijd. Dirk was landman op de ouderlijke boerderij in Hensbroek.(Klavershoeve).
In 1902 vertrok hij naar de Groenedijk 3 in Heerhugowaard.
Gehuwd [203] op 21-jarige leeftijd op 24-05-1881 te Hensbroek met WIJNKER, Aaltje [454], 22 jaar oud (VI.150), geboren op 02-03-1859 te Heerhugowaard, overleden op 26-06-1946 te Heerhugowaard op 87-jarige leeftijd, dochter van WIJNKER, Gerrit [609] en ZUURBIER, Maartje [610].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Lourens [611] (VII.340), geboren op 29-05-1882 te Hensbroek, overleden op 19-06-1882 te Hensbroek, 21 dagen oud, zoon van Van DIEPEN, Dirk [455] (zie VI.149) en WIJNKER, Aaltje [454] (VI.150).
   2. m  van DIEPEN, Gerrit [613], geboren op 28-01-1885 te Hensbroek (zie VII.341).
   3. v  Zr.Silverina van DIEPEN, Jantje [614] (VII.343), geboren op 04-03-1887 te Hensbroek, overleden op 19-11-1952 te Scheveningen op 65-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Dirk [455] (zie VI.149) en WIJNKER, Aaltje [454] (VI.150).
   4. m  van DIEPEN, Laurens [616], geboren op 21-11-1890 te Hensbroek (zie VII.344).
   5. v  van DIEPEN, Ma [620] (VII.347), geboren op 28-09-1893 te Hensbroek, overleden op 30-11-1961 te Heerhugowaard op 68-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Dirk [455] (zie VI.149) en WIJNKER, Aaltje [454] (VI.150).
Gehuwd [268] op 24-jarige leeftijd op 02-05-1918 te Heerhugowaard met WEEL, Jan [619], 23 jaar oud (VII.346), Landbouwer, geboren op 07-06-1894 te Heerhugowaard, overleden op 01-05-1963 te Ontario (Canada) op 68-jarige leeftijd. Landbouwer op de Oostdijk u, zoon van WEEL, Piet [617] en GROOT, Grietje [618].
   6. m  van DIEPEN, Kees [621], geboren op 01-03-1896 te Hensbroek (zie VII.348).
   7. m  van DIEPEN, Pater Dirk [624] (VII.351), geboren op 24-08-1898 te Hensbroek, overleden op 04-01-1968 te Borneo op 69-jarige leeftijd. Missionaris op Borneo. Zoon van Van DIEPEN, Dirk [455] (zie VI.149) en WIJNKER, Aaltje [454] (VI.150).
   8. m  van DIEPEN, Jaap [625], geboren op 28-10-1900 te Hensbroek (zie VII.352).
   9. m  van DIEPEN, Pater Jan [627] (VII.354), geboren op 26-06-1903 te Heerhugowaard, overleden op 21-09-1970 te Moëngo (Komgo) op 67-jarige leeftijd. Missionaris in de Moëngo,Kongo. Zoon van Van DIEPEN, Dirk [455] (zie VI.149) en WIJNKER, Aaltje [454] (VI.150).

VI.99    Van DIEPEN, Jan [474], Landman, geboren op 24-02-1848 te Grosthuizen, overleden op 14-04-1892 te Scharwoude op 44-jarige leeftijd. Jan van Diepen(geb.1848) is landman op de Hulk,Scharwoude.
Gehuwd [212] op 24-jarige leeftijd op 14-04-1872 te Avenhorn met TESSEL, Sijtje [473], 20 jaar oud (VI.100), geboren op 26-06-1851 te Berkhout, overleden op 13-10-1909 te Berkhout op 58-jarige leeftijd, dochter van TESSEL, Cornelis [856] en KOPPES, Maartje [857].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Kees [1952], geboren op 23-08-1873 te Scharwoude (zie VII.181).
   2. m  van DIEPEN, Pieter [1954] (VII.183), geboren op 25-04-1875 te Scharwoude, overleden op 01-07-1891 te Scharwoude op 16-jarige leeftijd. Verdronken samen met broertje Jaap. Zoon van Van DIEPEN, Jan [474] (zie VI.99) en TESSEL, Sijtje [473] (VI.100).
   3. m  van DIEPEN, Jan [1955] (VII.184), Priester, geboren op 26-12-1876 te Scharwoude, overleden op 12-03-1944 te Voorhout op 67-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Jan [474] (zie VI.99) en TESSEL, Sijtje [473] (VI.100).
   4. m  van DIEPEN, Jaap [1956] (VII.185), geboren op 30-01-1879 te Scharwoude, overleden op 01-07-1891 te Scharwoude op 12-jarige leeftijd. Verdronken samen met broertje Pieter. Zoon van Van DIEPEN, Jan [474] (zie VI.99) en TESSEL, Sijtje [473] (VI.100).
   5. v  van DIEPEN, Marie [859] (VII.186), geboren op 14-01-1881 te Scharwoude, overleden op 14-01-1881 te Scharwoude, 0 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Jan [474] (zie VI.99) en TESSEL, Sijtje [473] (VI.100).
   6. v  van DIEPEN, Marie [862] (VII.188), geboren op 22-10-1882 te Scharwoude, overleden op 05-11-1940 te Berkhout op 58-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [474] (zie VI.99) en TESSEL, Sijtje [473] (VI.100).
Gehuwd [364] op 23-jarige leeftijd op 29-04-1906 te Berkhout met SCHAPER, Simon [863], 24 jaar oud (VII.187), Veehouder, geboren op 30-10-1881 te Berkhout, overleden op 07-06-1946 te Berkhout op 64-jarige leeftijd. Simon Schaper was veehouder in Berkhout, zoon van SCHAPER, Jacob [860] en RUITER, Antje [861]. Uit dit huwelijk geen kinderen.
   7. v  van DIEPEN, Geertje [867] (VII.190), geboren op 15-02-1885 te Scharwoude, overleden op 21-09-1967 te Hoorn op 82-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [474] (zie VI.99) en TESSEL, Sijtje [473] (VI.100).
Gehuwd [366] op 28-jarige leeftijd op 27-04-1913 te Avenhorn met KOOPMAN, Jan [866], 33 jaar oud (VII.189), Veehouder, geboren op 02-12-1879 te Wervershoof, overleden op 12-03-1972 te Hoorn op 92-jarige leeftijd. Jan Koopman was veehouder te Wervershoof. Zoon van KOOPMAN, Pieter [864] en NEEFJES, Trijntje [865]. UIt dit huwelijk geen kinderen.
   8. v  van DIEPEN, Anne [871] (VII.192), geboren op 20-05-1888 te Scharwoude, overleden op 07-07-1957 te Langedijk op 69-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [474] (zie VI.99) en TESSEL, Sijtje [473] (VI.100).
Gehuwd [368] op 19-jarige leeftijd op 16-02-1908 te Avenhorn met KUILBOER, Piet [870], 26 jaar oud (VII.191), Slager, geboren op 29-01-1882 te Zijdewind, overleden op 23-12-1947 te Oudkarspel op 65-jarige leeftijd, zoon van KUILBOER, Pieter [868] en WIJNKER, Sibertha (Sobertha) [869]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Bertha,Jan,Piet,Jo,Luus,Dierk,Cor en Peter.
   9. v  van DIEPEN, Pietje [878] (VII.194), geboren op 06-09-1891 te Scharwoude, overleden op 05-03-1966 te Purmerend op 74-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [474] (zie VI.99) en TESSEL, Sijtje [473] (VI.100).
Gehuwd (1) [371] op 21-jarige leeftijd op 27-04-1913 te Berkhout met KLAVER, Arie [874], 22 jaar oud (VII.193), Veehouder, geboren op 13-12-1890 te Berkhout, overleden op 13-10-1918 te Wijde Wormer op 27-jarige leeftijd. Overleden aan de Spaanse griep. Arie Klaver was veehouder in de Wijde Wormer. Zoon van KLAVER, Lourens [872] en De GROOT, Aaltje [873]. Eerste huwelijk van Pietje van Diepen.
Gehuwd (2) [372] 1920 met DUIJN, Henk [877] (VII.195), Veehouder, geboren op 19-01-1890 te Beemster, overleden op 30-08-1970 te Wijde Wormer op 80-jarige leeftijd, zoon van DUIJN, Willem [875] en KONIJN, Maria [876]. Tweede huwelijk van Pietje van Diepen.

VI.101    Van DIEPEN, Jacob [480], Landman, geboren op 06-11-1850 te Grosthuizen, overleden op 03-02-1940 te Monnikkendam op 89-jarige leeftijd. Jacob van Diepen is Landman in Grosthuizen,van 1914 tot 1919 in Blokker.
Gehuwd [215] op 22-jarige leeftijd op 24-04-1873 te Berkhout met RUITER, Dina Maria (Antje) [479], 18 jaar oud (VI.102), geboren op 23-06-1854 te Berkhout. Antje van Diepen-Ruiter is overleden in het Reinier van Ankelgesticht te Den-Bosch, overleden op 23-03-1932 te s'Hertogenbosch op 77-jarige leeftijd, dochter van RUITER, Thamis [652] en QUANT, Jantje [653].
Uit dit huwelijk:
   1.  , N.N. [654] (VII.196), geboren op 21-04-1881 te Grosthuizen. Levenloos kind, kind van Van DIEPEN, Jacob [480] (zie VI.101) en RUITER, Dina Maria (Antje) [479] (VI.102).
   2. m  van DIEPEN, Piet, Pr. [655] (VII.197), geboren op 18-01-1890 te Grosthuizen, overleden op 10-09-1966 te Zandvoort op 76-jarige leeftijd. Piet van Diepen werkte als R.K. Priester als pastoor in Zandvoort. Zoon van Van DIEPEN, Jacob [480] (zie VI.101) en RUITER, Dina Maria (Antje) [479] (VI.102).
   3. m  van DIEPEN, Tames [656], geboren op 03-01-1891 te Grosthuizen (zie VII.198).
   4. v  van DIEPEN, Geertje [658] (VII.200), geboren op 15-12-1892 te Grosthuizen, overleden op 06-09-1904 te Grosthuizen op 11-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jacob [480] (zie VI.101) en RUITER, Dina Maria (Antje) [479] (VI.102).
   5. v  van DIEPEN, Jans [662] (VII.202), geboren op 07-05-1896 te Grosthuizen, dochter van Van DIEPEN, Jacob [480] (zie VI.101) en RUITER, Dina Maria (Antje) [479] (VI.102).
Gehuwd [285] op 23-jarige leeftijd op 08-05-1919 te Avenhorn met BAKKER, Gerbrand [661], 24 jaar oud (VII.201), Veehouder, geboren op 06-07-1894 te Berkhout, overleden op 01-01-1976 te Edam op 81-jarige leeftijd. Gerbrand Bakker was veehouder in Grosthuizen, zoon van BAKKER, Piet [659] en BROERS, Neeltje [660]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Nel,Jaap,Anne,Baaf,Truus,Jo en Corrie.

VI.194    Van DIEPEN (Klaas Peterolie), Klaas [499], geboren op 02-02-1848 te Zuid Spierdijk(gem.Berkhout), overleden op 01-07-1928 te Hoorn op 80-jarige leeftijd. Klaas van Diepen begon in Zandwerven als landbouwer. In 1874 verhuisde hij naar Spierdijk. In 1879 woonde het gezin in de Wogmeer,Klaas was daar olieman, vandaar de naam Klaas Peterolie. In 1898 vertrok het gezin naar het Keern, later naar West 30 in Hoorn.
Gehuwd [219] op 24-jarige leeftijd op 11-04-1872 te Berkhout met KAMP, Impje [498], 23 jaar oud (VI.195), geboren op 12-06-1848 te Berkhout, overleden op 03-01-1925 te Hoorn op 76-jarige leeftijd, dochter van KAMP, Klaas [1004] en SCHOOF, Bregje [1005].
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Antje [1009] (VII.435), geboren op 15-10-1873 te Zandwerven, overleden op 27-01-1942 te Lutjebroek op 68-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN (Klaas Peterolie), Klaas [499] (zie VI.194) en KAMP, Impje [498] (VI.195).
Gehuwd [431] op 23-jarige leeftijd op 29-04-1897 te Hoogwoud met ROOD, Dirk [1008], 26 jaar oud (VII.434), Handelar, geboren op 12-07-1870, overleden 12-1936 te Opmeer. Dirk Rood was handelaar in Hoogwoud, Heerhugowaard en Opmeer. Zoon van ROOD, Ariën [1006] en MAK, Antje [1007]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Arie en Immetje.
   2. m  van DIEPEN, Pieter [1011], geboren op 30-11-1874 te Spierdijk (zie VII.436).
   3. v  van DIEPEN, Bregje [1015] (VII.439), geboren op 09-05-1876 te Spierdijk, overleden op 17-06-1957 te Hoorn op 81-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN (Klaas Peterolie), Klaas [499] (zie VI.194) en KAMP, Impje [498] (VI.195).
Relatie [434] met HOFFMAN, Petrus [1014] (VII.438), Kuiper,houtzager, geboren op 12-02-1874 te Hoorn, overleden op 27-10-1912 te Amsterdam op 38-jarige leeftijd. Petrus Hoffman was kuiper en houtzager in Hoorn, Spanbroek en Velzen.S, zoon van HOFFMAN, Pieter [1012], Timmerman, en VRIENS, Catharina [1013]. Uit dit huwelijk 2 kinderen onder wie Pieter.
   4. v  van DIEPEN, Jansje [1016] (VII.440), geboren op 04-10-1877 te Spierdijk, overleden op 17-11-1879 te Wogmeer op 2-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN (Klaas Peterolie), Klaas [499] (zie VI.194) en KAMP, Impje [498] (VI.195).
   5. v  van DIEPEN, Trien [1020] (VII.442), geboren op 14-07-1879 te Hoorn, overleden op 10-10-1957 te Hoorn op 78-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN (Klaas Peterolie), Klaas [499] (zie VI.194) en KAMP, Impje [498] (VI.195).
Gehuwd [436] op 21-jarige leeftijd op 19-05-1901 te Hoorn met TROS, Gerrit [1019], 24 jaar oud (VII.441), geboren op 04-04-1877 te Hoorn, overleden op 12-01-1965 te Hoorn op 87-jarige leeftijd, zoon van TROS, Jan [1017] en Van BERKUM, Naatje [1018]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Impje,Nico en Jan.
   6. v  van DIEPEN, Jansje [1021] (VII.443), geboren op 03-02-1881 te Wogmeer, overleden op 25-05-1881 te Wogmeer, 111 dagen oud, dochter van Van DIEPEN (Klaas Peterolie), Klaas [499] (zie VI.194) en KAMP, Impje [498] (VI.195).
   7. m  van DIEPEN, Klaas [1023], geboren op 16-02-1882 te Wogmeer (zie VII.444).

VII.301    Van DIEPEN, Jaap [517], geboren op 05-04-1891 te Ursem, overleden op 07-09-1960 te Schagen op 69-jarige leeftijd. Jaap van Diepen was veehouder op de Noorddijk en gedurende 20 jaren in de Binnenwijzend,(boerderij is later afgebrand). Daarna vertrok het gezin naar Schagen.
Gehuwd [222] op 29-jarige leeftijd op 21-04-1920 te Ursem met STAM (----), Em [516], 25 jaar oud (VII.302), geboren op 25-05-1894 te Ursem, overleden op 11-03-1967 te Schagen op 72-jarige leeftijd, dochter van STAM, Jan [1689] en SCHOUTEN, Antje [1690].
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Nel [1694] (VIII.514), geboren op 12-02-1922 te Ursem, dochter van Van DIEPEN, Jaap [517] (zie VII.301) en STAM (----), Em [516] (VII.302).
Gehuwd [741] op 28-jarige leeftijd op 10-05-1950 te Westwoud met BEEREPOOT, Theo [1693], 29 jaar oud (VIII.513), Veehandelaar, geboren op 21-12-1920 te Hoogkarspel, zoon van BEEREPOOT, Kees [1691] en NEEFJES, Maria [1692].
   2. v  van DIEPEN, Ans [1696], geboren op 11-03-1926 te Ursem (zie VIII.515).
   3. m  van DIEPEN, Arie [1698], geboren op 09-03-1929 te Ursem (zie VIII.516).

VII.311    Van DIEPEN, Klaas [531], Ursem, geboren op 15-05-1903 te Ursem, overleden op 08-03-1980 te Ursem op 76-jarige leeftijd. Klaasvan Diepen had een boerderij op de Noorddijkerweg een boerderij. Hij was ook veeverloskundige.
Gehuwd [229] op 35-jarige leeftijd op 10-05-1939 te Ursem met KOMEN, Corrie [530], 26 jaar oud (VII.312), geboren op 19-12-1912 te Ursem, overleden op 05-01-1956 te Ursem op 43-jarige leeftijd, dochter van KOMEN, Pieter [2183] en DUIJN, Grietje [2184].
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Annie [2185] (VIII.518), geboren op 07-08-1941 te Ursem. Annie van Diepen werkt bij de huishouddienst in een bejaardenhuis in Spanbroek, zij woont in Obdam. Dochter van Van DIEPEN, Klaas [531] (zie VII.311) en KOMEN, Corrie [530] (VII.312), woont te Obdam.
   2. m  van DIEPEN, Petrus Antonius Johannes (Piet) [2187], geboren op 14-03-1943 te Ursem (zie VIII.519).
   3. m  van DIEPEN, Arie [2188] (VIII.521), geboren 1944 te Ursem, overleden 1944 te Ursem, zoon van Van DIEPEN, Klaas [531] (zie VII.311) en KOMEN, Corrie [530] (VII.312).
   4. m  van DIEPEN, Arie [2190], geboren op 05-08-1945 te Ursem (zie VIII.522).
   5. m  van DIEPEN, Niek [2192], geboren op 26-05-1947 te Ursem (zie VIII.524).
   6. m  van DIEPEN, Gerrit [2193] (VIII.526), Stratenmaker, geboren op 23-07-1948 te Ursem, zoon van Van DIEPEN, Klaas [531] (zie VII.311) en KOMEN, Corrie [530] (VII.312), woont te Alkmaar.
   7. m  van DIEPEN, Kees [2194] (VIII.527), geboren op 11-08-1949 te Ursem, overleden op 19-01-1951 te Ursem op 1-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Klaas [531] (zie VII.311) en KOMEN, Corrie [530] (VII.312).
   8. m  van DIEPEN, Peter [2197], geboren op 27-12-1950 te Ursem (zie VIII.528).
   9. v  van DIEPEN, Gretha [2201] (VIII.532), geboren op 20-02-1952 te Ursem, dochter van Van DIEPEN, Klaas [531] (zie VII.311) en KOMEN, Corrie [530] (VII.312), woont te 't Veld.
Gehuwd [972] op 24-jarige leeftijd op 21-07-1976 te Alkmaar met STOKKERMANS, Henk [2200], 27 jaar oud (VIII.531), Timmerman, geboren op 24-04-1949 te Hoorn, zoon van STOKKERMAN, Antonius [2198] en KOOMEN, Margaretha [2199], woont te 't Veld. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Silvia en Patricia.

VII.313    Van DIEPEN, Piet [533], geboren op 24-09-1904 te Ursem, overleden op 13-08-1958 te Ursem op 53-jarige leeftijd. Piet van Diepen had een boerderij op de Noorddijk in Ursem.
Gehuwd [230] op 45-jarige leeftijd op 11-01-1950 te Ursem met SCHAAP, Cilia [532], 40 jaar oud (VII.314), geboren op 06-08-1909 te Ursem, dochter van SCHAAP, Jan [2535] en BLEEKER, Neeltje [2536], woont te Ursem.
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Adrie [2603], geboren op 14-08-1954 te Ursem (zie VIII.533).

VII.318    Van DIEPEN, Arie [540], geboren op 12-07-1911 te Ursem, overleden op 04-05-1985 te Ursem op 73-jarige leeftijd, begraven op 08-05-1985 te Ursem. Arie van Diepen is veehouder op het ouderlijk bedrijf. Hij nam als jongste van 15 kinderen de boerderij van zijn vader over en bleef daar tot aan zijn dood op 4 mei. Deze rustige symphatieke man heeft zich nooit op de voorgrond geplaatst. Hij voelde zich het meeste thuis op zijn boerderij, waaraan de ergste moderniseringsgolf voorbij was gegaan, en temidden van zijn dertien kinderen. Hij woonde Noorddijk 61 te Ursem.
Gehuwd [231] op 35-jarige leeftijd op 29-04-1947 te Heerhugowaard met Van LANGEN, Marie [539], 20 jaar oud (VII.319), geboren op 21-08-1926 te Heerhugowaard, overleden op 27-02-2014 te Ursem op 87-jarige leeftijd, begraven op 04-03-2014 te Ursem ( R.K. Kerkhof ), dochter van Van LANGEN, Pieter [1264] en SCHAAP, Geertruida [1265], woonde op 01-06-1987 Past. van Haasterstraat 3, 1645 SE Ursem (tel. 072-502 26 89).
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Ans [1269] (VIII.536), geboren op 27-03-1948 te Ursem, dochter van Van DIEPEN, Arie [540] (zie VII.318) en Van LANGEN, Marie [539] (VII.319).
Gehuwd [546] op 27-jarige leeftijd op 11-12-1975 te Ursem met NIEUWLAND, Jaap [1268], 26 jaar oud (VIII.535), Opzichter, geboren op 05-10-1949 te Warmenhuizen, zoon van NIEUWLAND, Gerbrand [1266] en SWAN, Guurtje [1267].
   2. v  van DIEPEN, Truus [1270], geboren op 25-04-1949 te Ursem (zie VIII.538).
   3. v  van DIEPEN, Nelleke [1272] (VIII.539), Kantoorbediende, geboren op 30-03-1950 te Ursem, overleden op 09-10-2019 te De Goorn op 69-jarige leeftijd, gecremeerd op 14-10-2019 te Heerhugowaard, Krusemanlaan, dochter van Van DIEPEN, Arie [540] (zie VII.318) en Van LANGEN, Marie [539] (VII.319).
   4. m  van DIEPEN, Piet [1273] (VIII.540), Monteur, geboren op 03-08-1951 te Ursem, zoon van Van DIEPEN, Arie [540] (zie VII.318) en Van LANGEN, Marie [539] (VII.319).
   5. v  van DIEPEN, Ria [1274] (VIII.542), geboren op 21-09-1952 te Den-Bosch, dochter van Van DIEPEN, Arie [540] (zie VII.318) en Van LANGEN, Marie [539] (VII.319), woont op 28-05-1995 Noorddijkerweg 57, 1645 VD Ursem (tel. 072-502 25 68).
Gehuwd [552] op 23-jarige leeftijd op 07-11-1975 te Ursem met SJERPS, Jan [1277], 30 jaar oud (VIII.541), geboren op 09-02-1945 te Hensbroek, zoon van SJERPS, Cor [1275] en KARSTEN, Corrie [1276], woont op 28-05-1995 Noorddijkerweg 57, 1645 VD Ursem (tel. 072-502 25 68). Kind(eren) uit dit huwelijk is (zijn): Lieke.
   6. m  van DIEPEN, Adrie [1278] (VIII.543), Arbeider, geboren op 18-09-1953 te Ursem, zoon van Van DIEPEN, Arie [540] (zie VII.318) en Van LANGEN, Marie [539] (VII.319).
   7. m  van DIEPEN, Sjaak, Ing. [1279] (VIII.544), Landbouwkundig Ingenieur, geboren op 26-10-1954 te Ursem, zoon van Van DIEPEN, Arie [540] (zie VII.318) en Van LANGEN, Marie [539] (VII.319), woont op 03-10-1985 Aragonstraat 113, 1827 DL Alkmaar.
Gehuwd [2625] op 30-jarige leeftijd op 03-10-1985 te Akersloot met SMIT, Wilhelmien (Wil) [6480] (VIII.545), woont op 03-10-1985 Aragonstraat 113, 1827 DL Alkmaar.
   8. v  van DIEPEN, Cilia [1283] (VIII.547), geboren op 30-01-1957 te Ursem, dochter van Van DIEPEN, Arie [540] (zie VII.318) en Van LANGEN, Marie [539] (VII.319).
Gehuwd [550] op 23-jarige leeftijd op 26-09-1980 te Grosthuizen met PEETOOM, Elias [1282], 28 jaar oud (VIII.546), Veehouder, geboren op 04-07-1952 te Berkhout, zoon van PEETOOM, Frans [1280] en KOSTER, Cerianne [1281].
   9. m  van DIEPEN, Nico [1284] (VIII.548), geboren op 06-09-1958 te Ursem. Nico van Diepen is werkzaam bij de Rijkspolitie. Zoon van Van DIEPEN, Arie [540] (zie VII.318) en Van LANGEN, Marie [539] (VII.319).
   10. m  van DIEPEN, Jan [1285] (VIII.549), Bouwvakker, geboren op 14-09-1959 te Ursem, zoon van Van DIEPEN, Arie [540] (zie VII.318) en Van LANGEN, Marie [539] (VII.319).
   11. m  van DIEPEN, Peter [1286] (VIII.550), Werknemer BIK, geboren op 14-02-1961 te Ursem, zoon van Van DIEPEN, Arie [540] (zie VII.318) en Van LANGEN, Marie [539] (VII.319).
   12. m  van DIEPEN, Gerrit [1287] (VIII.551), geboren op 08-09-1962 te Ursem, zoon van Van DIEPEN, Arie [540] (zie VII.318) en Van LANGEN, Marie [539] (VII.319).
   13. m  van DIEPEN, Martin [1288] (VIII.552), geboren op 16-12-1967 te Ursem, zoon van Van DIEPEN, Arie [540] (zie VII.318) en Van LANGEN, Marie [539] (VII.319).

VII.367    Van DIEPEN, Kees [567], geboren op 08-05-1858 te Heerhugowaard, overleden op 02-04-1934 te Purmer op 75-jarige leeftijd. Kees van Diepen begon volgens de boeken als arbeider. Later was hij veehouder in Ursem. Het gezin verhuisde in 1924 naar 't Veld.In 1928 naar Monnickendam , het volgend jaar ging het weer naar 't Veld.
Gehuwd [243] op 28-jarige leeftijd op 29-04-1887 te Ursem met NIEUWBOER, Johanna [566], 33 jaar oud (VII.368), geboren op 30-04-1853 te Zaagdijk, overleden op 17-06-1930 te 't Veld op 77-jarige leeftijd, dochter van NIEUWBOER, Cornelis [2002] en ROOD, Grietje [2003].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, David [2005], geboren op 07-10-1893 te Ursem (zie VIII.729).

VII.369    Van DIEPEN, Jan [569], geboren op 02-01-1860 te Heerhugowaard, overleden op 18-11-1936 te Ursem op 76-jarige leeftijd. Jan van Diepen nam de boerderij van zijn vader over op de Noorddijk(Ursem).
Gehuwd [244] op 29-jarige leeftijd op 01-05-1889 te Avenhorn met VREEKER, Alida [568], 24 jaar oud (VII.370), geboren op 10-04-1865 te Avenhorn, overleden op 24-12-1926 te Ursem op 61-jarige leeftijd, dochter van VREEKER, Pieter [1840] en MOLENAAR, Dieuwertje [1841].
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Trien [1845] (VIII.732), geboren op 05-07-1891 te Ursem, overleden op 21-05-1958 te Ursem op 66-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [569] (zie VII.369) en VREEKER, Alida [568] (VII.370).
Gehuwd [811] op 23-jarige leeftijd op 13-04-1915 te Ursem met ZUURBIER, Jan [1844], 27 jaar oud (VIII.731), Veehouder, geboren op 26-05-1887 te Ursem, overleden op 27-04-1954 te Ursem op 66-jarige leeftijd, zoon van ZUURBIER, Klaas [1842] en VELDT, Grietje [1843]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Gré,Niek,Alie,Trien,Piet en Jan.
   2. m  van DIEPEN, Piet [1847], geboren op 07-01-1893 te Ursem (zie VIII.733).
   3. m  van DIEPEN, David [1848] (VIII.735), geboren op 13-02-1894 te Ursem, overleden op 27-07-1895 te Ursem op 1-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Jan [569] (zie VII.369) en VREEKER, Alida [568] (VII.370).
   4. m  van DIEPEN, David [1850], geboren op 11-06-1896 te Ursem (zie VIII.736).
   5. v  van DIEPEN, Dieuwertje [1851] (VIII.738), geboren op 20-05-1897 te Ursem, overleden op 18-11-1898 te Ursem op 1-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [569] (zie VII.369) en VREEKER, Alida [568] (VII.370).
   6. m  van DIEPEN, Simon [1853], geboren op 14-10-1898 te Ursem (zie VIII.739).
   7. v  van DIEPEN, Dieuwertje [1854] (VIII.741), geboren op 26-08-1903 te Ursem, overleden op 12-10-1903 te Ursem, 47 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Jan [569] (zie VII.369) en VREEKER, Alida [568] (VII.370).
   8. v  van DIEPEN, Dieuwertje [1858] (VIII.743), geboren op 15-09-1905 te Ursem, dochter van Van DIEPEN, Jan [569] (zie VII.369) en VREEKER, Alida [568] (VII.370), woont te Graft.
Gehuwd [816] op 26-jarige leeftijd op 07-07-1932 te Ursem met DEKKER, Jan [1857], 29 jaar oud (VIII.742), Boer,arbeider, geboren op 27-04-1903 te Beemster, overleden op 20-09-1968 te Schermerhorn op 65-jarige leeftijd. Jan Dekker was eerst boer, later werknemer op papierfabriek. Zoon van DEKKER, Jan [1855] en KEMPER, Maria [1856]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jan,Alie,Riet,Wijnand,Piet en Vera.

VII.372    Van DIEPEN, Willem [572], geboren op 07-10-1870 te Ursem, overleden op 19-11-1946 te Ursem op 76-jarige leeftijd. Willem van Diepen was landbouwer in Ursem; later in Zuid Spierdijk, hij had daar een boerderij met wat koeien.
Gehuwd [245] op 34-jarige leeftijd op 03-05-1905 te Hensbroek met DAM, Marie [571], 26 jaar oud (VII.373), geboren op 15-02-1879 te Hensbroek, overleden op 04-08-1942 te Avenhorn op 63-jarige leeftijd, dochter van DAM, Barend [2576] en ROOS, Elisabeth [2577].
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Trien [2581] (VIII.745), geboren op 22-01-1914 te Spierdijk, dochter van Van DIEPEN, Willem [572] (zie VII.372) en DAM, Marie [571] (VII.373), woont te De Goorn.
Gehuwd [1141] op 23-jarige leeftijd op 13-05-1937 te Berkhout met PATER, Jacob [2580], 25 jaar oud (VIII.744), Landbouwer, geboren op 06-03-1912 te Berkhout, zoon van PATER, Kees [2578] en OBDAM, Mantje [2579], woont te De Goorn. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Mien,Piet,Kees,Bets,Wim,Truus,Gerda, Klazien,Tilly,Nico en Peter.
   2. v  van DIEPEN, Bets [2582] (VIII.746), geboren -4-1917 te Berkhout, overleden op 21-06-1918 te Berkhout, dochter van Van DIEPEN, Willem [572] (zie VII.372) en DAM, Marie [571] (VII.373).

VII.374    Van DIEPEN, Arie [575], geboren op 03-06-1866 te Berkhout, overleden op 22-07-1941 te Berkhout op 75-jarige leeftijd. Arie van Diepen was aanvankelijk arbeider, vanaf 1920 was hij volgens de boeken landbouwer in Berkhout.
Gehuwd [248] op 23-jarige leeftijd op 24-01-1890 te Berhout met Van der GRACHT, Trien [576], 25 jaar oud (VII.375), geboren op 28-01-1864 te Midwoud, overleden op 18-04-1926 te Berkhout op 62-jarige leeftijd, dochter van Van der GRACHT, Tames [1236] en VLAAR, Aafje [1237].
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Afra [1243] (VIII.748), geboren op 08-12-1892 te Berkhout, overleden op 01-12-1969 te Hoorn op 76-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Arie [575] (zie VII.374) en Van der GRACHT, Trien [576] (VII.375).
Gehuwd [536] op 22-jarige leeftijd op 09-05-1915 te Berkhout met Van der PAAL, Chris [1242], 25 jaar oud (VIII.747), Tuinder,doodgraver, geboren op 05-02-1890 te Venhuizen, overleden op 16-03-1972 te Hoorn op 82-jarige leeftijd, zoon van Van der PAAL, Hendrik [1240] en KUNST, Catharina [1241]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Arie en Tiny.
   2. m  van DIEPEN, David [1239], geboren op 21-12-1892 te Berkhout (zie VIII.749).
   3. m  van DIEPEN, Tames [1244] (VIII.751), Tuinder,vrachtvaarder, geboren op 05-11-1894 te Berkhout, overleden 12-1967 te Berkhout, zoon van Van DIEPEN, Arie [575] (zie VII.374) en Van der GRACHT, Trien [576] (VII.375).
   4. m  van DIEPEN, Jaap [1246], geboren op 01-09-1897 te Berkhout (zie VIII.752).
   5. v  van DIEPEN, Cor [1250] (VIII.755), geboren op 13-04-1900 te Blokker, overleden op 16-01-1987 te Oudorp op 86-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Arie [575] (zie VII.374) en Van der GRACHT, Trien [576] (VII.375).
Gehuwd [539] op 19-jarige leeftijd op 28-01-1920 te Berkhout met BEEMSTERBOER, Gerard [1249], 24 jaar oud (VIII.754), geboren op 29-12-1895 te Grosthuizen, overleden op 12-12-1950 te De Goorn op 54-jarige leeftijd, zoon van BEEMSTERBOER, Nicolaas [1247] en KNIJN, Trijntje [1248]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Niek,Toos,Tiny,Arie,Corrie,Gerard en Afra.
   6. v  van DIEPEN, Brigitta [1251] (VIII.756), geboren op 13-03-1902 te Berkhout, overleden op 18-05-1903 te Berkhout op 1-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Arie [575] (zie VII.374) en Van der GRACHT, Trien [576] (VII.375).
   7. m  van DIEPEN, Arie [1252] (VIII.757), geboren op 18-01-1904 te Berkhout, overleden op 21-06-1906 te Berkhout op 2-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Arie [575] (zie VII.374) en Van der GRACHT, Trien [576] (VII.375).
   8. m  van DIEPEN, Pieter [1253] (VIII.758), geboren op 29-01-1906 te Berkhout, overleden op 29-01-1907 te Berkhout op 1-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Arie [575] (zie VII.374) en Van der GRACHT, Trien [576] (VII.375).

VII.383    Van DIEPEN, Kees [588], geboren op 10-05-1876 te Berkhout, overleden op 02-07-1946 te Blokker op 70-jarige leeftijd. Kees van Diepen nam het ouderlijk bedrijf over. Het echtpaar trok later naar Blokker.
Gehuwd [252] op 27-jarige leeftijd op 26-04-1904 te Sijbekarspel met WIJNKER, Niesje [589], 26 jaar oud (VII.384), geboren op 05-11-1877 te Sijbekarspel, overleden op 11-03-1962 te Blokker op 84-jarige leeftijd, dochter van WIJNKER, Jan [2108] en SCHOENMAKER, Afra [2109].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, David [2110] (VIII.759), geboren op 21-09-1905 te Berkhout, overleden op 31-05-1923 te Berkhout op 17-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Kees [588] (zie VII.383) en WIJNKER, Niesje [589] (VII.384).
   2. m  van DIEPEN, Jan [2112], geboren op 21-03-1907 te Berkhout (zie VIII.760).
   3. m  van DIEPEN, Jacobus (Jaap) [2114], geboren op 12-06-1908 te Berkhout (zie VIII.762).
   4. m  van DIEPEN, Cor (Kees) [2116], geboren op 22-08-1910 te Berkhout (zie VIII.764).
   5. m  van DIEPEN, Arie [2118] (VIII.766), geboren op 23-11-1913 te Berkhout. Arie van Diepen is bloembollenkweker op het ouderlijk bedrijf. Zoon van Van DIEPEN, Kees [588] (zie VII.383) en WIJNKER, Niesje [589] (VII.384), woont te Hoorn.
Gehuwd [935] op 25-jarige leeftijd op 10-05-1939 te Blokker met LAKEMAN, Nel [2117], 26 jaar oud (VIII.767), geboren op 19-12-1912 te Blokker, dochter van LAKEMAN, Cornelis [2744] en VREEKER, Alida [2745], woont te Hoorn. Uit dit huwelijk niets bekend over eventuële kinderen.
   6. v  van DIEPEN, Afra [2122] (VIII.769), geboren op 23-03-1915 te Berkhout, overleden op 17-07-1996 te Hoorn op 81-jarige leeftijd, begraven op 20-07-1996 te Hoorn (Berkhouderweg) (bron: N.H. Dagblad), dochter van Van DIEPEN, Kees [588] (zie VII.383) en WIJNKER, Niesje [589] (VII.384), woonde te Hoorn.
Gehuwd [937] op 23-jarige leeftijd op 08-09-1938 te Obdam met SMIT, Mathias [2121], 25 jaar oud (VIII.768), Slager,Snackbarhouder, geboren op 06-08-1913 te Wogmeer, zoon van SMIT, Dirk [2119] en EEKEN, Maria [2120]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Riet,Agnes,Tiny,Theo,Lia,Kees,Jan,Thijs, en Emmy.
   7. v  van DIEPEN, Corrie [2126] (VIII.771), geboren op 05-05-1917 te Berkhout, overleden op 29-03-1999 te Heerhugowaard op 81-jarige leeftijd, gecremeerd op 01-04-1999 te Schagen, dochter van Van DIEPEN, Kees [588] (zie VII.383) en WIJNKER, Niesje [589] (VII.384).
Gehuwd [939] op 24-jarige leeftijd op 27-05-1941 te Berkhout met HOFFER, Theodorus Josph (Dirk) [2125], 27 jaar oud (VIII.770), geboren op 10-03-1914 te Blokker, overleden op 26-02-1999 te Heerhugowaard op 84-jarige leeftijd, gecremeerd op 02-03-1999 te Schagen. Tuinder,Bloembollenkwekerij. Zoon van HOFFER, Klaas [2123] en BESSELING, Alida [2124], woonde te Heerhugowaard. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Lida,Gré,Cor,Nico,Agnes,Theo,Piet,Afra, Sjaak en Gerard.
   8. v  van DIEPEN, Nel [2130] (VIII.773), geboren op 30-08-1919 te Berkhout, dochter van Van DIEPEN, Kees [588] (zie VII.383) en WIJNKER, Niesje [589] (VII.384), woont te Hoorn.
Gehuwd [941] op 26-jarige leeftijd op 28-05-1946 te Blokker met BLOKKER, Niek [2129], 26 jaar oud (VIII.772), Procuratiehouder, geboren op 24-10-1919 te Westerblokker, overleden op 05-11-1976 te Hoorn op 57-jarige leeftijd. Niek Blokker was van geboorte een zoon van Jan Tiet, hij heeft zijn achternaam laten veranderen in Blokker. Zoon van TIET, Jan [2127] en BIJVOET, Aafje [2128]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Afra,Agnes,Hans,Kees en Nella.
   9. v  van DIEPEN, Annie [2134] (VIII.775), geboren op 05-06-1923 te Berkhout, overleden op 04-12-1964 te Spierdijk op 41-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Kees [588] (zie VII.383) en WIJNKER, Niesje [589] (VII.384).
Gehuwd [943] op 27-jarige leeftijd op 25-07-1950 te Spierdijk met RUITER, Arie [2133], 25 jaar oud (VIII.774), Bakker, geboren op 11-07-1925 te Spierdijk, zoon van RUITER, Jacob [2131] en VELDBOER, Elisabeth [2132]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Liesbeth,Agnes,Sjaak,Ank en Yvonne.

VII.423    Van DIEPEN, Arie [595], geboren op 14-08-1868 te Avenhorn, overleden op 23-02-1933 te Heiloo op 64-jarige leeftijd. Arie van Diepen was eerst banketbakker. Kocht gaandeweg wat huizen op en vestigde zich later op de Spoorstraat in Alkmaar als makelaar.
Gehuwd [256] op 25-jarige leeftijd op 08-04-1894 te Alkmaar met TOOL, Alie [594], 21 jaar oud (VII.424), geboren op 04-07-1872 te Wognum, overleden op 13-03-1943 te Heiloo op 70-jarige leeftijd, dochter van TOOL, Jan [1335] en POTTER, Marijtje [1336].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Theo [1337] (VIII.830), geboren op 26-04-1896 te Alkmaar, overleden op 30-12-1896 te Alkmaar, 248 dagen oud, zoon van Van DIEPEN, Arie [595] (zie VII.423) en TOOL, Alie [594] (VII.424).
   2. m  van DIEPEN, Theo [1339] (VIII.831), Referendaris bij Justitie in Ned-Indië, geboren op 03-04-1898 te Alkmaar, overleden op 03-01-1981 te Den Haag op 82-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Arie [595] (zie VII.423) en TOOL, Alie [594] (VII.424).
Gehuwd [575] op 25-jarige leeftijd op 05-03-1924 te Djakarta met De LANNOY, Ninny [1338], 20 jaar oud (VIII.832), geboren op 05-06-1903 te Djakarta, dochter van De LANNOY, Frederik [4620] en LETTERMAN, Sophia [4621]. Uit dit huwelijk niets bekend over eventuele kinderen.
   3. v  van DIEPEN, Marie [1343] (VIII.834), geboren op 10-10-1899 te Alkmaar, overleden op 15-01-1981 te Delft op 81-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Arie [595] (zie VII.423) en TOOL, Alie [594] (VII.424).
Gehuwd [577] op 23-jarige leeftijd op 08-05-1923 te Alkmaar met Van MULBREGT, Pierre [1342], 23 jaar oud (VIII.833), Commissaris van Politie,brandweercommandant, geboren op 02-08-1899 te Vlissingen, overleden op 13-12-1980 te Delft op 81-jarige leeftijd, zoon van Van MULBREGT, Petrus [1340] en PIETERS, Johanna [1341]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Piet,AD,Lida,Joop en Theo.
   4. v  van DIEPEN, Suze [1344] (VIII.835), geboren op 02-02-1902 te Alkmaar, overleden op 12-02-1981 te Heiloo(Huize'Overkerck') op 79-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Arie [595] (zie VII.423) en TOOL, Alie [594] (VII.424).
   5. m  van DIEPEN, Jan [1346], geboren op 29-01-1904 te Alkmaar (zie VIII.836).

VII.425    Van DIEPEN, Klaas [598], geboren op 25-07-1871 te Avenhorn, overleden op 19-09-1935 te Arnhem op 64-jarige leeftijd. Klaas van Diepen begon met een manufacturenzaak in Zutphen van zijn schoonouders Klarenbeek. Had later ook een winkel in Doesburg, Lochem, Borculo. Hij verkocht deze winkels toen hij in Borculo zijn oude vak weer ging uioefenen n.l. banketbakker. Hij stichtte daarna ook in Enschede een banketbakkerij.
Gehuwd (1) [262] op 30-jarige leeftijd op 21-10-1901 te Zutphen met KLARENBEEK, Anna [596], 35 jaar oud (VII.426), geboren op 13-11-1865 te Schoonhoven, overleden op 29-02-1904 te Zutphen op 38-jarige leeftijd, dochter van KLARENBEEK, Dirk [2135] en DRIE, Marie [2136]. Eerste huwelijk van Klaas van Diepen.
Gehuwd (2) [263] op 33-jarige leeftijd op 17-08-1904 te Zutphen met SCHOLTEN, Co [597], 27 jaar oud (VII.427), geboren op 02-01-1877 te Zutphen, overleden op 22-09-1950 te Zutphen op 73-jarige leeftijd, dochter van SCHOLTEN, Jan [2137] en EVERS, Maria [2138]. Tweede huwelijk van Klaas van Diepen.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Dirk [2140], geboren op 01-10-1902 te Zutphen (zie VIII.838).
   2. m  van DIEPEN, Theo [2142], geboren op 29-02-1904 te Zutphen (zie VIII.840).
Uit het tweede huwelijk:
   3. v  van DIEPEN, Suze [2143] (VIII.842), geboren op 28-07-1905 te Zutphen, dochter van Van DIEPEN, Klaas [598] (zie VII.425) en SCHOLTEN, Co [597] (VII.427), woont te Arnhem.
   4. v  van DIEPEN, Marietje [2144] (VIII.843), Onderwijzeres, geboren op 10-08-1906 te Zutphen, overleden op 26-09-1930 te Arnhem op 24-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Klaas [598] (zie VII.425) en SCHOLTEN, Co [597] (VII.427).
   5. v  van DIEPEN, Truus [2148] (VIII.845), geboren op 10-07-1907 te Zutphen, overleden op 19-07-1959 te Hollandia (Nieuw Guinea) op 52-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Klaas [598] (zie VII.425) en SCHOLTEN, Co [597] (VII.427).
Gehuwd [950] op 31-jarige leeftijd op 26-10-1938 te Arnhem met BURGERS, Arie [2147], 26 jaar oud (VIII.844), Uitvoerder, geboren op 28-11-1911 te Rotterdam, zoon van BURGERS, F.A. [2145] en VOGEL, D. [2146], woont te Arnhem. Uit dit huwelijk geen kinderen.
   6. v  van DIEPEN, Annie [2149] (VIII.846), Horeca-Cheffin, geboren op 18-10-1908 te Zutphen, overleden op 05-01-1981 te Utrecht op 72-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Klaas [598] (zie VII.425) en SCHOLTEN, Co [597] (VII.427).
   7. v  van DIEPEN, To [2153] (VIII.848), geboren op 07-08-1910 te Zutphen, dochter van Van DIEPEN, Klaas [598] (zie VII.425) en SCHOLTEN, Co [597] (VII.427), woont te Beverwijk.
Gehuwd [952] op 28-jarige leeftijd op 05-07-1939 te Arnhem met Van der STEEN, John [2152], 27 jaar oud (VIII.847), Winkelchef, geboren op 09-02-1912 te Enschede, zoon van Van der STEEN, P. [2150] en WIJBENGA, G.M. [2151], woont te Beverwijk. Kind(eren) uit dit huwelijk is (zijn): Marian,Rob,Peter,Nora en Hans.
   8. m  van DIEPEN, Jan [2154] (VIII.849), geboren op 02-09-1911 te Zutphen, overleden op 17-11-1911 te Zutphen, 76 dagen oud, zoon van Van DIEPEN, Klaas [598] (zie VII.425) en SCHOLTEN, Co [597] (VII.427).
   9. m  van DIEPEN, Jan [2156], geboren op 07-09-1912 te Zutphen (zie VIII.850).
   10. m  van DIEPEN, Arie [2157] (VIII.852), geboren op 16-12-1913 te Zutphen, overleden op 23-12-1915 te Zutphen op 2-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Klaas [598] (zie VII.425) en SCHOLTEN, Co [597] (VII.427).
   11. m  van DIEPEN, Wiet [2159], geboren op 23-09-1915 te Zutphen (zie VIII.853).

VII.432    Van DIEPEN, Jacob [608], geboren op 17-05-1878 te Berkhout, overleden op 07-05-1941 te Alkmaar op 62-jarige leeftijd. Jacob van Diepen verhuisde op 14 jarige leeftijd naar Alkmaar. Hij werd daar Bakker. Later beoefende hij het beroep uit van zweminstructeur. De zwemschool was in het Noordhollands Kanaal.
Gehuwd [261] op 22-jarige leeftijd op 13-01-1901 te Alkmaar met GROEN, Marie [607], 21 jaar oud (VII.433), geboren op 27-01-1879 te Alkmaar, overleden op 15-08-1949 te Alkmaar op 70-jarige leeftijd, dochter van GROEN, Theodorus [1666] en HAZES, Barbara [1667].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Dirk [1669], geboren op 15-05-1902 te Alkmaar (zie VIII.855).
   2. v  van DIEPEN, Bertha [6395] (VIII.858), geboren op 23-05-1903 te Alkmaar, overleden op 05-02-1979 te Alkmaar op 75-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jacob [608] (zie VII.432) en GROEN, Marie [607] (VII.433).
Relatie [2591] met SMORENBERG, Herman [6398] (VIII.857), Conciërge, geboren op 20-05-1900 te Alkmaar, zoon van SMORENBERG, Anton [6396] en FRAAIMAN, Anna [6397]. Kind(eren) uit dit huwelijk is (zijn): Antoon,Jacob,Herman,Bart en Marion.
   3. v  van DIEPEN, Suzanne [1673] (VIII.860), geboren op 08-09-1908 te Alkmaar, overleden op 28-01-1986 te Alkmaar op 77-jarige leeftijd, begraven op 31-01-1986 te r.k.Begraafplaats Alkmaar, dochter van Van DIEPEN, Jacob [608] (zie VII.432) en GROEN, Marie [607] (VII.433).
Gehuwd [729] op 29-jarige leeftijd op 21-06-1938 te Alkmaar met DRIESSEN, Jan [1672], 29 jaar oud (VIII.859), geboren op 13-07-1908 te Alkmaar, overleden op 21-09-1971 te Alkmaar op 63-jarige leeftijd, zoon van DRIESSEN, Martinus [1670] en LIGTHART, Geertruida [1671]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Martinus,Maria,Johannes en Adelbertus.
   4. v  van DIEPEN, Thea [1677] (VIII.862), geboren op 13-09-1913 te Alkmaar, overleden op 03-05-1979 te Alkmaar op 65-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jacob [608] (zie VII.432) en GROEN, Marie [607] (VII.433).
Gehuwd [731] op 24-jarige leeftijd op 01-06-1938 te Alkmaar met BESTEMAN, Evert [1676], 29 jaar oud (VIII.861), Architect, geboren op 29-11-1908 te Alkmaar, overleden op 04-12-1980 te Alkkmaar op 72-jarige leeftijd, zoon van BESTEMAN, Johannes [1674] en SCHOEN, Johanna [1675]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jaap,Theo,Mieke en Marijke.

VII.341    Van DIEPEN, Gerrit [613], geboren op 28-01-1885 te Hensbroek, overleden op 11-04-1964 te Amsterdam op 79-jarige leeftijd. Gerrit van Diepen begon een boerderij in Heerhugowaard. In 1917 trok het gezin naar Aartswoud, later De Pade. In 1923 verhuisde zij naar Callantsoog.
Gehuwd [265] op 26-jarige leeftijd op 22-04-1911 te Oude Niedorp met THAMIS, Bregje [612], 26 jaar oud (VII.342), geboren op 18-05-1884 te Callantsoog, overleden op 15-07-1963 te Callantsoog op 79-jarige leeftijd, dochter van TAMIS, Willem [1547] en STAM, Antje [1548].
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN (Zr. Silverina), Alida [1549] (VIII.637), geboren op 21-04-1913 te Heerhugowaard. Werkte op de Kay eilanden. Dochter van Van DIEPEN, Gerrit [613] (zie VII.341) en THAMIS, Bregje [612] (VII.342).
   2. v  van DIEPEN, Anna [1553] (VIII.639), geboren op 28-04-1914 te Heerhugowaard, dochter van Van DIEPEN, Gerrit [613] (zie VII.341) en THAMIS, Bregje [612] (VII.342).
Gehuwd [676] op 32-jarige leeftijd op 23-04-1947 te Callantsoog met KLAVER, Dirk [1552], 31 jaar oud (VIII.638), geboren op 29-11-1915 te Waarland. Dirk Klaver had een gemengd berdrijf. Zoon van KLAVER, Klaas [1550] en De JONKER, Maartje [1551]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Nico,Grard,Dick,Tiny,Marijke en Lina.
   3. m  van DIEPEN, Theo [1554] (VIII.640), geboren op 15-06-1915 te Heerhugowaard, overleden op 28-04-1916 te Heerhugowaard, 318 dagen oud, zoon van Van DIEPEN, Gerrit [613] (zie VII.341) en THAMIS, Bregje [612] (VII.342).
   4. v  van DIEPEN, Trien [1558] (VIII.642), geboren op 05-10-1916 te Heerhugowaard, overleden op 26-03-2005 te Amsterdam op 88-jarige leeftijd, begraven op 30-03-2005 te Amsterdam ( St Barbara, Spaarndammerdijk ), dochter van Van DIEPEN, Gerrit [613] (zie VII.341) en THAMIS, Bregje [612] (VII.342).
Gehuwd [678] op 27-jarige leeftijd op 25-05-1944 te Spanbroek met LAAN, Koos [1557], 26 jaar oud (VIII.641), Slagersknecht, geboren op 22-08-1917 te Westwoud, zoon van LAAN, Cornelis [1555] en RENTENIER, Geertje [1556].
   5. v  van DIEPEN, Jo [1562] (VIII.644), geboren op 26-07-1917 te Hoogwoud, dochter van Van DIEPEN, Gerrit [613] (zie VII.341) en THAMIS, Bregje [612] (VII.342), woont op 31-03-1985 Dorpsstraat 699, 1723 HE Noord-Scharwoude.
Gehuwd [679] op 30-jarige leeftijd op 06-07-1948 te Oudkarspel met KUILBOER, Piet [1561], 36 jaar oud (VIII.643), Slager, geboren op 22-05-1912 te Callantsoog, overleden op 31-03-1985 te Noord-Scharwoude op 72-jarige leeftijd, begraven op 03-04-1985 te Noord-Scharwoude, zoon van KUILBOER, Pieter [1559] en Van DIEPEN, Anne [1560]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Marian,Marcel en Anneke.
   6. v  van DIEPEN, Maria [1563] (VIII.645), geboren op 27-08-1918 te Hoogwoud, overleden op 01-01-1919 te Hoogwoud, 127 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Gerrit [613] (zie VII.341) en THAMIS, Bregje [612] (VII.342).
   7. m  van DIEPEN, Dirk [1565] (VIII.646), Directeur Vakbond Schoenenbranche, geboren op 24-10-1919 te Hoogwoud, overleden op 04-01-1968 te Nijmegen op 48-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Gerrit [613] (zie VII.341) en THAMIS, Bregje [612] (VII.342).
Gehuwd [680] op 33-jarige leeftijd op 07-03-1953 te Nijmegen met Van BRIENEN, Ans [1564], 39 jaar oud (VIII.647), geboren op 11-12-1913 te Nijmegen, dochter van Van BRIENEN, Johannes [2858] en VERHOEVEN, Leonarda [2859], woont te Nijmegen. Uit dit huwelijk niets bekend over eventuele kinderen.
   8. m  van DIEPEN, Willem [1567], geboren op 08-11-1920 te Hoogwoud (zie VIII.648).
   9. m  van DIEPEN, Louw [1568] (VIII.650), geboren op 25-12-1921 te Hoogwoud, overleden op 18-02-1923 te Callantsoog op 1-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Gerrit [613] (zie VII.341) en THAMIS, Bregje [612] (VII.342).
   10. v  van DIEPEN, Marie [1572] (VIII.652), geboren op 08-01-1923 te Hoogwoud, dochter van Van DIEPEN, Gerrit [613] (zie VII.341) en THAMIS, Bregje [612] (VII.342).
Gehuwd [683] op 24-jarige leeftijd op 23-04-1947 te Anna Paulowna met LOOYESTEIJN, Henk [1571], 28 jaar oud (VIII.651), Bloembollenkweker, geboren op 07-03-1919 te Breezand, zoon van LOOYESTEIJN, Cornelis [1569] en BERKHOUT, Maria [1570]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Co,Gerard,Harry,Peter,George,Brigit, Jack en Mieke.
   11. m  van DIEPEN, Louw [1574], geboren op 26-05-1924 te Callantsoog (zie VIII.653).
   12. v  van DIEPEN, Bregje [1578] (VIII.656), geboren op 28-08-1925 te Callantsoog, overleden op 26-04-2013 te Warmenhuizen op 87-jarige leeftijd, gecremeerd op 01-05-2013 te Schagen ( Haringhuizerweg ), dochter van Van DIEPEN, Gerrit [613] (zie VII.341) en THAMIS, Bregje [612] (VII.342).
Gehuwd [685] op 22-jarige leeftijd op 26-11-1947 te Harenkarspel met ZUTT, Joop [1577], 25 jaar oud (VIII.655), Tuinder, geboren op 13-11-1922 te Waarland, zoon van ZUTT, Johannes [1575] en BUIS, Anna [1576]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Johan,Gerard,Gitty,Anja,Joke en Theo.
   13. m  van DIEPEN, Gert [1580] (VIII.657), Rijswerker, geboren op 07-07-1927 te Callantsoog, zoon van Van DIEPEN, Gerrit [613] (zie VII.341) en THAMIS, Bregje [612] (VII.342), woont te Callantsoog.
Gehuwd [686] op 45-jarige leeftijd op 02-03-1973 te Callantsoog met MOL, Bep [1579], 49 jaar oud (VIII.658), geboren op 20-04-1923 te Amsterdam, dochter van MOL, Nico [3062] en SOMERS, Bet [3063], woont te Callantsoog. Uit dit huwelijk niets bekend over eventuele kinderen.

VII.344    Van DIEPEN, Laurens [616], geboren op 21-11-1890 te Hensbroek, overleden op 27-05-1978 te 't Veld op 87-jarige leeftijd. Louw had een gemengd bedrijf in de Rijderstraat, toen een doodlopende weg in 't Veld.C.
Gehuwd [266] op 28-jarige leeftijd op 15-05-1919 te Oosthuizen met TERRA, Adriana (Jane) [615], 24 jaar oud (VII.345), geboren op 21-02-1895 te Oosthuizen, overleden op 01-04-1979 te 't Veld op 84-jarige leeftijd, dochter van TERRA, Wim [2301] en ALLES, Trien [2302].
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Trien [2306] (VIII.660), geboren op 16-06-1920 te 't Veld, overleden op 01-05-1998 te H.H.Waard (Noord) op 77-jarige leeftijd, begraven op 06-05-1998 te H.H.Waard (Noord R.K.Kerhof), dochter van Van DIEPEN, Laurens [616] (zie VII.344) en TERRA, Adriana (Jane) [615] (VII.345).
Gehuwd [1017] op 52-jarige leeftijd op 28-07-1972 te Heerhugowaard met GROOT, Jan [2305], 69 jaar oud (VIII.659), Tuinder, geboren op 23-01-1903 te Heerhugowaard, zoon van GROOT, Jacob [2303] en JANSEN, Elisabeth [2304], woont te Heerhugowaard.
   2. v  van DIEPEN, Alie [2310] (VIII.662), geboren op 22-05-1921 te 't Veld, overleden op 10-10-2007 te 't Veld op 86-jarige leeftijd, gecremeerd op 15-10-2007 te Schagen ( Schagerkogge) Haringhuizerweg 3, dochter van Van DIEPEN, Laurens [616] (zie VII.344) en TERRA, Adriana (Jane) [615] (VII.345).
Gehuwd [1019] op 29-jarige leeftijd op 17-05-1951 te Niedorp met SMIT, Jan [2309], 28 jaar oud (VIII.661), Landbouwer, geboren op 15-02-1923 te 't Veld, overleden op 03-12-1998 te Schagen op 75-jarige leeftijd, gecremeerd op 08-12-1998 te Schagen, zoon van SMIT, Michiel [2307] en KAGER, Clementia [2308]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Miel,Ada,Clementien en Laura.
   3. m  van DIEPEN, Wim [2311] (VIII.663), geboren op 24-07-1922 te 't Veld. Wim kluisde tot zijn tevredenheid in de stokoude boerderij aan de Rijdersstraat in 't Veld. Deze boerderij is verbrand terwijl Willem op het land aardappelen aan het rooien was. Het Zijdewinder brandweerkorps stond machteloos tegenover de verzengende vuurzee. Dit alles gebeurde omstreeks 30 augustus 1983. In het Noord-Hollands dagblad stond op de kop " van Diepen verder op geleende muilen". Zoon van Van DIEPEN, Laurens [616] (zie VII.344) en TERRA, Adriana (Jane) [615] (VII.345).
   4. m  van DIEPEN, Dirk [2313], geboren op 14-01-1924 te 't Veld (zie VIII.664).
   5. m  van DIEPEN, Klaas [2315], geboren op 27-05-1928 te 't Veld (zie VIII.666).
   6. m  van DIEPEN, Jan [2317], geboren op 09-09-1931 te 't Veld (zie VIII.668).
   7. v  van DIEPEN, Joop [2321] (VIII.671), geboren op 23-06-1935 te 't Veld, dochter van Van DIEPEN, Laurens [616] (zie VII.344) en TERRA, Adriana (Jane) [615] (VII.345), woont te Winkel.
Gehuwd [1022] op 21-jarige leeftijd op 27-02-1957 te 't Veld met KRAMER, Nico [2320], 28 jaar oud (VIII.670), Landbouwer, geboren op 19-10-1928 te Wijde Wormer, zoon van KRAMER, Klaas [2318] en STUYT, Marie [2319]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Nico,Jeanet,Loek,Mary,Jan en José.
   8. v  van DIEPEN, Riet [2325] (VIII.673), geboren op 20-05-1940 te 't Veld, dochter van Van DIEPEN, Laurens [616] (zie VII.344) en TERRA, Adriana (Jane) [615] (VII.345), woont te 't Veld.
Gehuwd [1024] op 22-jarige leeftijd op 18-04-1963 te Niedorp met POLAND, Dirk [2324], 31 jaar oud (VIII.672), Landbouwer, geboren op 18-10-1931 te 't Veld, zoon van POLAND, Jacob [2322] en BURGER, Johanna [2323], woont te 't Veld. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Annet,Jos en Joke.

VII.348    Van DIEPEN, Kees [621], geboren op 01-03-1896 te Hensbroek, overleden op 18-01-1955 te Amsterdam(Wilhelmina Gasthuis) op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) [269] op 29-jarige leeftijd op 11-04-1925 te Heerhugowaard met DOES, Grietje [622], 26 jaar oud (VII.349), geboren op 15-01-1899 te Heerhugowaard, overleden op 22-08-1933 te Heerhugowaard op 34-jarige leeftijd, dochter van DOES, Jan [1903] en ZIJP, Anna [1904]. Eerste huwelijk van Kees van van Diepen.
Gehuwd (2) [270] op 40-jarige leeftijd op 26-05-1936 te Heerhugowaard met BOS, Cornelia [623], 25 jaar oud (VII.350), geboren op 26-05-1911 te Heerhugowaard, overleden op 03-01-1987 te De Weere (De Hooge Weere) op 75-jarige leeftijd, dochter van BOS M, Arie [1905] en WEEL, Neeltje [1906]. Tweede huwelijk van Kees van Diepen.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Alida [1910] (VIII.675), geboren op 28-07-1926 te Heerhugowaard, overleden op 19-02-2007 te Heerhugowaard op 80-jarige leeftijd, begraven op 22-02-2007 te Heerhugowaard ( Achter de kerk van St Dionysius ), dochter van Van DIEPEN, Kees [621] (zie VII.348) en DOES, Grietje [622] (VII.349).
Gehuwd [842] op 28-jarige leeftijd op 30-06-1955 te Heerhugowaard met De BOER, Piet [1909], 28 jaar oud (VIII.674), Tuinder, geboren op 13-07-1926 te Heerhugowaard, overleden op 03-02-1984 te Heerhugowaard op 57-jarige leeftijd, zoon van De BOER, Antoon [1907] en BAKKUM, Agatha [1908]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Marga,Ton,José,Lian,Kees,Annelies,Peter.
   2. m  van DIEPEN, Jan [1912], geboren op 06-10-1928 te Heerhugowaard (zie VIII.676).
   3. v  van DIEPEN, Annie [1917] (VIII.679), geboren op 09-10-1930 te Heerhugowaard, overleden op 05-12-2012 te Heerhugowaard op 82-jarige leeftijd, gecremeerd op 12-12-2012 te Schagen ( Haringhuizerweg ), dochter van Van DIEPEN, Kees [621] (zie VII.348) en DOES, Grietje [622] (VII.349).
Gehuwd [843] op 25-jarige leeftijd op 20-10-1955 te Heerhugowaard met WIJNKER, Andries [1916], 27 jaar oud (VIII.678), Tuinder, geboren op 17-01-1928 te 't Veld, overleden op 18-10-1967 te 't Veld op 39-jarige leeftijd, zoon van WIJNKER, Theodorus [1914] en RUITER, Anna [1915]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Theo,Margreet en Keesje.
   4. m  van DIEPEN, Dirk [1919], geboren op 04-06-1932 te Heerhugowaard (zie VIII.680).
Uit het tweede huwelijk:
   5. v  van DIEPEN, Greet [1923] (VIII.683), geboren op 22-03-1937 te Heerhugowaard, overleden op 14-08-1980 te Heerhugowaard op 43-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Kees [621] (zie VII.348) en BOS, Cornelia [623] (VII.350).
Gehuwd [845] op 27-jarige leeftijd op 24-09-1964 te Heerhugowaard met SMIT, Ben [1922], 33 jaar oud (VIII.682), Heiwerker, geboren op 22-09-1931 te Haarlemmermeer, overleden op 18-10-2008 te Heerhugowaard op 77-jarige leeftijd, begraven op 22-10-2008 te H.H.Waard ( Krusemanlaan ), zoon van SMIT, Jacobus [1920] en KAAY, Geertje [1921]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jos,Corina en Eric.
   6. v  van DIEPEN, Corrie [1927] (VIII.685), geboren op 22-03-1937 te Heerhugowaard, overleden op 26-02-2015 te Alkmaar op 77-jarige leeftijd, gecremeerd op 03-03-2015 te Schagen ( Haringhuizerweg ), dochter van Van DIEPEN, Kees [621] (zie VII.348) en BOS, Cornelia [623] (VII.350).
Gehuwd [847] op 31-jarige leeftijd op 26-09-1968 te Heerhugowaard met STOOP, Piet [1926], 40 jaar oud (VIII.684), Tuinder, geboren op 18-05-1928 te Waarland, zoon van STOOP, Lambertus [1924] en ZUT, Agie [1925], woont te Waarland. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Wendy en Frank.
   7. v  van DIEPEN, Joop [1931] (VIII.687), geboren op 09-04-1938 te Heerhugowaard, dochter van Van DIEPEN, Kees [621] (zie VII.348) en BOS, Cornelia [623] (VII.350).
Gehuwd [849] op 24-jarige leeftijd op 21-06-1962 te Heerhugowaard met BEUKERS, Jan [1930], 22 jaar oud (VIII.686), Veehouder, geboren op 19-09-1939 te Oud-Karspel, zoon van BEUKERS, Reinier [1928] en SPANJAARD, Jansje [1929]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jolanda,Connie,Petra,Miranda,Marcel en Ronald.
   8. m  van DIEPEN, Arie [1933], geboren op 10-06-1939 te Heerhugowaard (zie VIII.688).
   9. v  van DIEPEN, Riet [1937] (VIII.691), geboren op 19-11-1940 te Heerhugowaard, dochter van Van DIEPEN, Kees [621] (zie VII.348) en BOS, Cornelia [623] (VII.350), woont te Middellie.
Gehuwd [851] op 34-jarige leeftijd op 20-02-1975 te Heerhugowaard met HILBERS, Cor [1936], 26 jaar oud (VIII.690), Veehouder, geboren op 17-10-1948 te Beverwijk, zoon van HILBERS, Willem [1934] en Van der MEY, Geertruida [1935]. Hebben een adoptiekind genaamd Tai Min.
   10. m  van DIEPEN, Jaap [1938] (VIII.692), Veehouder, geboren op 14-08-1942 te Heerhugowaard, overleden op 09-07-2017 te Heerhugowaard op 74-jarige leeftijd, gecremeerd op 12-07-2017 te Heerhugowaard ( Krusemanlaan ). Jaap van Diepen is veehouder op het ouderlijk bedrijf. Zoon van Van DIEPEN, Kees [621] (zie VII.348) en BOS, Cornelia [623] (VII.350).
   11. m  van DIEPEN, Kees [1940], geboren op 07-03-1944 te Heerhugowaard (zie VIII.693).
   12. m  van DIEPEN, Nico [1942], geboren op 22-09-1945 te Heerhugowaard (zie VIII.695).
   13. v  van DIEPEN, Nellie [1946] (VIII.698), geboren op 23-11-1947 te Heerhugowaard, dochter van Van DIEPEN, Kees [621] (zie VII.348) en BOS, Cornelia [623] (VII.350).
Gehuwd [855] op 25-jarige leeftijd op 23-11-1972 te Heerhugowaard met BALTUS, Piet [1945], 22 jaar oud (VIII.697), Bakker, geboren op 13-02-1950 te Bergen, zoon van BALTUS, Nicolaas [1943] en BLOM, Truus [1944]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Monique, Karin en Marco.
   14. m  van DIEPEN, Gerard [1947] (VIII.699), Vertegenwoordiger, geboren op 28-08-1950 te Heerhugowaard, zoon van Van DIEPEN, Kees [621] (zie VII.348) en BOS, Cornelia [623] (VII.350), woont te Heerhugowaard.
   15. v  van DIEPEN, Lia [1951] (VIII.701), geboren op 15-10-1953 te Heerhugowaard, dochter van Van DIEPEN, Kees [621] (zie VII.348) en BOS, Cornelia [623] (VII.350).
Gehuwd [857] op 24-jarige leeftijd op 23-02-1978 te Heerhugowaard met PANCRAS, Gerard [1950], 23 jaar oud (VIII.700), geboren op 26-10-1954 te Oude-Niedorp, zoon van PANCRAS, Jan [1948] en BRUIN, Nelie [1949]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Sef en Fenny.

VII.352    Van DIEPEN, Jaap [625], geboren op 28-10-1900 te Hensbroek, overleden op 02-02-1983 te Heerhugowaard op 82-jarige leeftijd. Jacob van Diepen liet naast de ouderlijke boerderij een bedrijf zetten op de Groene Dijk in Heerhugowaard. In die tijd was de Groene Dijk een doodlopende weg. Jacob was daar veehouder. Hij overleed in een verpleegtehuis in Heerhugowaard.
Gehuwd [271] op 23-jarige leeftijd op 30-04-1924 te Zijdewind met De WIT, Cornelia Rezina (Keetje) [626], 21 jaar oud (VII.353), geboren op 24-08-1902 te Zijdewind, overleden op 21-06-1975 te Heerhugowaard op 72-jarige leeftijd, dochter van WIT, Piet [1699] en KOOPMAN, Rensa [1700].
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Wilhelmina Maria (Mien) [1704] (VIII.703), geboren op 22-03-1925 te Heerhugowaard, overleden op 03-05-2012 te Heerhugowaard op 87-jarige leeftijd, begraven op 09-05-2012 te Heerhugowaard ( Krusemanlaan ), dochter van Van DIEPEN, Jaap [625] (zie VII.352) en De WIT, Cornelia Rezina (Keetje) [626] (VII.353).
Gehuwd [746] op 26-jarige leeftijd op 31-05-1951 te Heerhugowaard met KONIJN, Louw [1703], 34 jaar oud (VIII.702), Kaasmaker, geboren op 12-10-1916 te Heerhugowaard, overleden overl. Zoon van KONIJN, Piet [1701] en Van de VELDE, Geertruida [1702]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Nico,Sjaan,Margreet,Corrie,Loek en Theo.
   2. m  van DIEPEN, Theodorus (Dirk) [1706], geboren op 06-10-1926 te Heerhugowaard (zie VIII.704).
   3. m  van DIEPEN, Piet [1707] (VIII.706), Boekbinder, geboren op 04-02-1935 te Heerhugowaard, overleden op 12-12-1986 te H.H.Waard op 51-jarige leeftijd. Piet van Diepen werkte eerst bij zijn vader op de beorderij,Werd later boekbinder. Zoon van Van DIEPEN, Jaap [625] (zie VII.352) en De WIT, Cornelia Rezina (Keetje) [626] (VII.353).
   4. v  van DIEPEN, Alie [1711] (VIII.708), geboren op 14-03-1936 te Heerhugowaard, overleden op 19-10-2012 te Schagen op 76-jarige leeftijd, gecremeerd op 26-10-2012 te Schagen, Haringhuizerweg, dochter van Van DIEPEN, Jaap [625] (zie VII.352) en De WIT, Cornelia Rezina (Keetje) [626] (VII.353).
Gehuwd [749] op 24-jarige leeftijd op 27-08-1960 te Heerhugowaard met IDEMA, Piet [1710], 25 jaar oud (VIII.707), Stoffeerder, geboren op 13-08-1935 te Heiloo, zoon van IDEMA, Martinus [1708] en HARKMANS, Elisabeth [1709]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Corina,Marien en Ingrid.
   5. v  van DIEPEN, Jans (Jannie) [1715] (VIII.710), geboren op 15-04-1937 te Heerhugowaard, dochter van Van DIEPEN, Jaap [625] (zie VII.352) en De WIT, Cornelia Rezina (Keetje) [626] (VII.353).
Gehuwd [751] op 24-jarige leeftijd op 01-03-1962 te Heerhugowaard met Van der LEM, Kees [1714], 27 jaar oud (VIII.709), Conciërge, geboren op 05-01-1935 te Wijk aan Zee, overleden overl. te Castricum, zoon van Van der LEM, Cor [1712] en VOS, Doortje [1713]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Conny,Jaqueline en John.

VII.409    Van DIEPEN, Arie [630], geboren op 30-06-1861 te Hoogkarspel, overleden op 25-05-1946 te Zwaag op 84-jarige leeftijd. Arie van Diepen begon als veehouder op de Kathoek. In 1890 naar Wallingsdijk. Schoonvader Laan kocht later een boerderij voor hem in Zwaag,overgenomen door zoon Evert.
Gehuwd [273] op 26-jarige leeftijd op 22-04-1888 te Avenhorn met LAAN, Ma [631], 24 jaar oud (VII.410), geboren op 19-07-1863 te Zwaagdijk, overleden op 25-03-1950 te Zwaag op 86-jarige leeftijd, dochter van LAAN, Klaas [1254] en WIERING, Geertje [1255].
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Geertje [1263] (VIII.820), geboren op 01-05-1897 te Zwaag, overleden op 30-11-1977 te Zwaag op 80-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Arie [630] (zie VII.409) en LAAN, Ma [631] (VII.410).
Gehuwd [543] op 24-jarige leeftijd op 23-04-1922 te Zwaag met SCHOUTEN, Gert [1262], 23 jaar oud (VIII.819), Veehouder, geboren op 26-10-1898 te Zwaag, overleden op 01-04-1958 te Zwaag op 59-jarige leeftijd, zoon van SCHOUTEN, Jan [1260] en BIJMAN, Immetje [1261]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jan,Marie,Arie,Emma,Truus,Theo en Evert.
   2. m  van DIEPEN, Evert [1257] (VIII.821), Veehhouder, geboren op 26-01-1903 te Zwaag, zoon van Van DIEPEN, Arie [630] (zie VII.409) en LAAN, Ma [631] (VII.410), woont op 30-06-1983 Zuiderstraat 4, 1689 HD Zwaag.
Gehuwd [541] op 47-jarige leeftijd op 01-08-1950 te Zwaag met KOPPES, Sjaan [1256], 46 jaar oud (VIII.822), geboren op 06-03-1904 te Berkhout, overleden op 30-06-1983 te Zwaag op 79-jarige leeftijd, dochter van KOPPES, Pieter [3010] en SCHIPPER, Anthonia [3011], woonde te Zwaag. {Zij was eerder gehuwd [2598] op 27-jarige leeftijd op 25-04-1931 te Blokker met SJERPS, Cornelis [6418], overleden op 20-11-1941 te Zwaag. Eerste huwelijk van Sjaan Koppes. Kind(eren) uit dit huwelijk is (zijn): Uit dit huwelijk 5 kinderen.}
   3. m  van DIEPEN, Klaas [1259], geboren op 03-09-1906 te Zwaag (zie VIII.823).

VII.417    Van DIEPEN, Dirk [645], geboren op 03-01-1871 te Avenmhorn, overleden op 22-09-1929 te Ursem op 58-jarige leeftijd. Het echtpaar van Diepen-de Lange bewoonde een heel oude boerderij aan het Zeugenpad in De Goorn(gem.Ursem). In 1930 betrok de Wed. van Diepen en gezin een huis in Venhuizen.
Gehuwd [279] mei 1910 te Ursem met De LANGE, Trien [644] (VII.418), geboren op 27-02-1884 te Ursem, overleden op 26-12-1944 te Venhuizen op 60-jarige leeftijd, dochter van De LANGE, Gerard [1447] en KOPPES, Maartje [1448].
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Trien [1452] (VIII.826), geboren op 17-09-1917 te De Goorn, overleden op 21-05-1980 te Venhuizen op 62-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Dirk [645] (zie VII.417) en De LANGE, Trien [644] (VII.418).
Gehuwd [628] op 25-jarige leeftijd op 18-04-1943 te Venhuizen met KOOPMAN, Jacob [1451], 26 jaar oud (VIII.825), Tuinder, geboren op 02-01-1917 te Venhuizen, overleden op 16-04-1974 te Venhuizen op 57-jarige leeftijd, zoon van KOOPMAN, Simon [1449] en RUITER, Suzanne [1450]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Suzan,Theo,Tny,Riet,Simon,Evert,Kees,Gerard,Afra en Marian.
   2. v  van DIEPEN (Zr.Imelda), Marie, zR. [1453] (VIII.827), Religieuse, geboren op 08-02-1920 te De Goorn, overleden op 27-08-1998 te Bergen ( N.H.) op 78-jarige leeftijd. Urseline nam Bergen. Dochter van Van DIEPEN, Dirk [645] (zie VII.417) en De LANGE, Trien [644] (VII.418).
   3. m  van DIEPEN (Pastoor van Diepen), Evert [1454] (VIII.828), Pastoor, geboren op 19-06-1921 te De Goorn. Evert van Diepen was Pastoor in Schiedam. Zoon van Van DIEPEN, Dirk [645] (zie VII.417) en De LANGE, Trien [644] (VII.418).
   4. v  van DIEPEN (Zr. Agatha), Agatha, Zr. [1455] (VIII.829), Religieuse, geboren op 22-05-1923 te De Goorn, dochter van Van DIEPEN, Dirk [645] (zie VII.417) en De LANGE, Trien [644] (VII.418).

VII.198    Van DIEPEN, Tames [656], Veehouder, geboren op 03-01-1891 te Grosthuizen, overleden op 01-08-1976 te Grosthuizen op 85-jarige leeftijd. Tames van Diepen was veehouder in Grosthuizen; ook langdurig wethouder en bestuurslid van de bank in de Goorn. Hij was jong weduwnaar; de familie hielp hem in het huishouden en twee dochters werden bij familie ondegebracht.
Gehuwd [283] op 23-jarige leeftijd op 23-04-1914 te Avenhorn met Van der HULST, Geertje [657], 21 jaar oud (VII.199), geboren op 21-05-1892 te Grosthuizen, overleden op 20-08-1925 te Grosthuizen op 33-jarige leeftijd, dochter van Van der HULST, Herman [2537] en KOOPMAN, Sijtje [2538].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Jacob [2540], geboren op 26-01-1915 te Grosthuizen (zie VIII.320).
   2. m  van DIEPEN, Herman [2542], geboren op 02-09-1916 te Grosthuizen (zie VIII.322).
   3. v  van DIEPEN, Anna [2543] (VIII.324), geboren op 17-07-1917 te Grosthuizen, overleden op 09-03-1919 te Grosthuizen op 1-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Tames [656] (zie VII.198) en Van der HULST, Geertje [657] (VII.199).
   4. v  van DIEPEN, Lucia [2547] (VIII.326), geboren op 05-08-1918 te Grosthuizen, dochter van Van DIEPEN, Tames [656] (zie VII.198) en Van der HULST, Geertje [657] (VII.199), woont te Grosthuizen.
Gehuwd [1127] op 20-jarige leeftijd op 26-04-1939 te Avenhorn met DELEMARE, Jan [2546], 25 jaar oud (VIII.325), Veehouder, geboren op 28-12-1913 te Ursem, zoon van DELEMARE, Jacob [2544] en WIJTE, Catharina [2545], woont te Grosthuizen. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jacob,Gerie,Ina,Thomas,Atie,Harry,Jan, Annie,Simon,Trude en Joke.
   5. v  van DIEPEN, Annie [2551] (VIII.328), geboren op 29-06-1919 te Grosthuizen, dochter van Van DIEPEN, Tames [656] (zie VII.198) en Van der HULST, Geertje [657] (VII.199), woont te Bobeldijk.
Gehuwd [1129] op 21-jarige leeftijd op 05-06-1941 te Avenhorn met RUITER, Jan [2550], 26 jaar oud (VIII.327), Veehouder, geboren op 19-02-1915 te Berkhout, overleden op 26-01-1978 te Bobeldijk op 62-jarige leeftijd, zoon van RUITER, Jaap [2548] en STAM, Geertje [2549]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Truus,Jacob,Tamis,Tonia,Sjaak,Loes, Marian,Herman,Joke en Anja.
   6. m  van DIEPEN, Pieter [2552] (VIII.329), Handelaar, geboren op 12-09-1920 te Grosthuizen, overleden op 08-07-1969 te Hoorn (ziekenhuis) op 48-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Tames [656] (zie VII.198) en Van der HULST, Geertje [657] (VII.199).
   7. m  van DIEPEN, Jan [2554], geboren op 15-10-1921 te Grosthuizen (zie VIII.330).
   8. v  van DIEPEN, Truus [2558] (VIII.333), geboren op 28-01-1923 te Grosthuizen, overleden op 20-05-1999 te Westbeemster op 76-jarige leeftijd, begraven op 24-05-1999 te Westbeemster, dochter van Van DIEPEN, Tames [656] (zie VII.198) en Van der HULST, Geertje [657] (VII.199), woonde te Beemster.
Gehuwd [1131] op 24-jarige leeftijd op 09-10-1947 te Avenhorn met SMIT, Piet [2557], 25 jaar oud (VIII.332), Veehouder, geboren op 20-10-1921 te Beemster, zoon van SMIT, Klaas [2555] en BEEMSTER, Geertje [2556], woont te Beemster. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Nico,Truus,Ton en Annemarie.
   9. v  van DIEPEN, Jo [2562] (VIII.335), geboren op 10-05-1924 te Grosthuizen, dochter van Van DIEPEN, Tames [656] (zie VII.198) en Van der HULST, Geertje [657] (VII.199), woont te Grosthuizen.
Gehuwd [1132] op 22-jarige leeftijd op 16-04-1947 te Avenhorn met WIJNKER, Dirk [2561], 24 jaar oud (VIII.334), Veehouder, Wethouder, Locoburgemeester gem. Koggenland. Geboren op 04-06-1922 te Heerhugowaard, overleden 1990 te Grosthuizen, zoon van WIJNKER, Jan [2559] en Van LANGEN, Anna [2560]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Truus,Jan,Tamis,Annie,Klaas,Afra,Riet, Lucie,Jacob en Dick.

VII.79    Van DIEPEN, Dirk [670], Arbeider,koopman, geboren op 18-06-1851 te Heerhugowaard, overleden op 01-05-1920 te Langedijk op 68-jarige leeftijd. Dirk startte als veehouder in Heerhugowaard.Hij kon de boerderij niet houden en verhuisde naar Kalf bij Zaandam; was daar arbeider.(1886). Vier jaar later trok hij naar Zuid-Scharwoude. Volgend de boeken was hij daar koopman.
Gehuwd (1) [287] op 22-jarige leeftijd op 30-04-1874 te Berkhout met BOOTS, Grietje [668], 24 jaar oud (VII.80), geboren op 19-07-1849 te Berkhout, overleden op 09-02-1882 te Heerhugowaard op 32-jarige leeftijd, dochter van BOOTS, Klaas [1359] en De BOER, Maartje [1360]. Eerste huwelijk van Dirk van Diepen.
Gehuwd (2) [288] op 35-jarige leeftijd op 24-10-1886 te Zaandam met METTES, Jantje [669], 28 jaar oud (VII.81), geboren op 16-02-1858 te Zuid Scharwoude, overleden op 23-01-1925 te Zuid Scharwoude op 66-jarige leeftijd, dochter van METTES, Gerrit [1361] en KOS, Antje [1362]. Tweede huwelijk van Dirk van Diepen.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Jacob [1364], geboren op 03-03-1875 te Heerhugowaard (zie VIII.122).
   2. v  van DIEPEN, Engeltje [1368] (VIII.125), geboren op 27-04-1876 te Heerhugowaard, overleden op 19-05-1945 te Anna Paulowna op 69-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Dirk [670] (zie VII.79) en BOOTS, Grietje [668] (VII.80).
Gehuwd [589] april 1903 te Anna Paulowna met Van KOOTEN, Ko [1367] (VIII.124), geboren op 22-10-1875 te Anna Paulowna, overleden op 12-02-1962 te Den Helder op 86-jarige leeftijd, zoon van Van KOOTEN, Adrianus [1365] en Van der GOES, Josina [1366]. Kind uit dit huwelijk is: Gré.
   3. v  van DIEPEN, Maria [1369] (VIII.126), geboren op 30-05-1877 te Heerhugowaard, overleden op 19-07-1877 te Heerhugowaard, 50 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Dirk [670] (zie VII.79) en BOOTS, Grietje [668] (VII.80).
   4. v  van DIEPEN, Maartje [1373] (VIII.128), geboren op 24-10-1878 te Heerhugowaaard, overleden rond 1923 te Amerika, dochter van Van DIEPEN, Dirk [670] (zie VII.79) en BOOTS, Grietje [668] (VII.80).
Gehuwd [591] op 23-jarige leeftijd op 21-08-1902 te Zuid Scharwoude met De ROOS, Leo [1372], 22 jaar oud (VIII.127), geboren op 16-01-1880 te Texel, overleden te Amerika. Leo de Roos was schoenmaker in Nederland. Rond 1922 trok het echtpaar naar Amerika waar,zo gaat het verhaal, beiden spoedig van heimwee overleden, zoon van De ROOS, Govert [1370] en RAN, Jannetje [1371]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Dick en Govert.
   5. m  van DIEPEN, Klaas [1375], geboren op 03-09-1880 te Heerhugowaard (zie VIII.129).
Uit het tweede huwelijk:
   6. m  van DIEPEN, Jan [1376] (VIII.131), geboren op 23-03-1885 te Heerhugowaard, overleden op 01-03-1916 te Zuid-Scharwoude op 30-jarige leeftijd. Verdronk 01-03-1916 te Zuid-Scharwoude, zoon van Van DIEPEN, Dirk [670] (zie VII.79) en METTES, Jantje [669] (VII.81).
   7. v  van DIEPEN, Anna [1377] (VIII.132), geboren op 08-04-1888 te Zaandam, overleden op 21-04-1891 te Zuid Scharwoude op 3-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Dirk [670] (zie VII.79) en METTES, Jantje [669] (VII.81).
   8. v  van DIEPEN, Anna [1381] (VIII.134), geboren op 24-06-1892 te Heerhugowaard, overleden op 16-08-1976 te Langedijk op 84-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Dirk [670] (zie VII.79) en METTES, Jantje [669] (VII.81).
Gehuwd [593] op 23-jarige leeftijd op 01-03-1916 te Heerhugowaard met De LANGE, Dirk [1380], 25 jaar oud (VIII.133), geboren op 10-07-1890 te Wormer, overleden op 03-07-1942 te Langedijk op 51-jarige leeftijd. Dirk de Lange had een vishandel, ook een aardappel en groentehandel, was ook werkzaam bij de veiling. Zoon van De LANGE, Petrus [1378] en BET, Geeertje [1379]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jannie,Truus,Annie,Riet,Trees,Liena,Johan en Agaath.
   9. m  van DIEPEN, Gerrit [1382] (VIII.135), geboren op 12-11-1893 te Zuid Scharwoude, overleden mei 1975 te Barcelona (Spanje). Gerrit van Diepen vertrok naar Barcelona. Was ddar aardappel en groentehandelaar.Bleef ongehuwd en is daar in mei 1975 overleden. Zoon van Van DIEPEN, Dirk [670] (zie VII.79) en METTES, Jantje [669] (VII.81).
   10. v  van DIEPEN, Alida [1383] (VIII.136), geboren op 29-09-1895 te Zuid Scharwoude, overleden op 01-05-1896 te Zuid Scharwoude, 215 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Dirk [670] (zie VII.79) en METTES, Jantje [669] (VII.81).

VII.82    Van DIEPEN, Jaap [672], geboren op 10-12-1852 te Heerhugowaard, overleden op 13-06-1909 te Bergen op 56-jarige leeftijd. Het echtpaar van Diepen-Boots begon in de Heerhugowaard. Volgens de boeken verhuisde het gezin in 1881 van Obdam naar Spanbroek (Spierdijk). In 1894 ging het naar Obdam. In 1909 verhuisde het echtpaar naar Bergen. Jan was landman.
Gehuwd [289] op 21-jarige leeftijd op 01-05-1874 te Obdam met BOOTS, Sijtje [671], 22 jaar oud (VII.83), geboren op 10-02-1852 te Obdam, overleden op 09-05-1915 te Bergen op 63-jarige leeftijd, dochter van BOOTS, Jan [685] en STROMER, Antje [1648].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Jacob [1650], geboren op 23-05-1875 te Heerhugowaard (zie VIII.137).
   2. v  van DIEPEN, Anna [1654] (VIII.140), geboren op 12-11-1877 te Heerhugowaard, overleden op 09-06-1963 te Hengelo op 85-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jaap [672] (zie VII.82) en BOOTS, Sijtje [671] (VII.83).
Gehuwd [720] op 24-jarige leeftijd op 10-04-1902 te Obdam met LEYEN, Arie [1653], 22 jaar oud (VIII.139), geboren op 08-01-1880 te Bergen, overleden 1932 te Bergen, zoon van LEYEN, Johannes [1651] en DUIN, Elisabeth [1652]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jan,Cilia,Bet,Jacob,Annie,Jo en Veronica.
   3. v  van DIEPEN, Engelina (Engeline) [1658] (VIII.142), geboren op 02-10-1879 te Spierdijk, overleden op 28-10-1942 te Heerhugowaard op 63-jarige leeftijd, begraven op 31-10-1942 te Heerhugowaard ( St Dyonisius ), dochter van Van DIEPEN, Jaap [672] (zie VII.82) en BOOTS, Sijtje [671] (VII.83).
Gehuwd [722] op 25-jarige leeftijd op 12-02-1905 te Obdam met BORST, Jan [1657], 27 jaar oud (VIII.141), Aannemer, geboren op 15-02-1877 te Berkhout, overleden op 12-02-1956 te Heerhugowaard op 78-jarige leeftijd, zoon van BORST, Jan [1655] en TROMP, Trijn [1656]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Wim,Jaap,Trien,Luus,Agatha,Jan, Jo,Annie,Riet,Corrie,Engelien en Gerard.
   4. v  van DIEPEN, Maartje [1660] (VIII.144), geboren op 23-03-1884 te Obdam, overleden op 23-06-1953 te Bergen op 69-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jaap [672] (zie VII.82) en BOOTS, Sijtje [671] (VII.83).
Gehuwd [723] op 23-jarige leeftijd op 23-05-1907 te Obdam met OUT, Simon [1659], 25 jaar oud (VIII.143), geboren op 27-09-1881 te Bloemendaal, overleden op 07-04-1942 te Alkmaar op 60-jarige leeftijd. Simon Out was eerst landbouwer in Heerhugowaard, later in Bergen. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jeanette,Sijtje,Anne,Jap,Herman,Engel en Jan.
   5. v  van DIEPEN, Jaantje [1664] (VIII.146), geboren op 05-03-1886 te Spierdijk, overleden op 15-08-1948 te Alkmaar op 62-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jaap [672] (zie VII.82) en BOOTS, Sijtje [671] (VII.83).
Gehuwd [725] op 26-jarige leeftijd op 29-04-1912 te Bergen met WIJNKER, Gerrit [1663], 27 jaar oud (VIII.145), geboren op 29-05-1884 te Obdam, overleden op 29-09-1972 te Obdam (Huize Rosa) op 88-jarige leeftijd. Gerrit Wijnker begon op een boerderij in Heerhugowaard, later arbeider in Alkmaar. Zoon van WIJNKER, Jaap [1661] en KOMEN, Agatha [1662]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Agatha,Jaap,Gerard,Jan,Cilia,Anna,Coba en Kees.
   6. m  van DIEPEN, Jan [1665] (VIII.147), geboren op 11-08-1889 te Bergen, overleden op 25-10-1912 te Bergen op 23-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Jaap [672] (zie VII.82) en BOOTS, Sijtje [671] (VII.83).

VII.87    Van DIEPEN, Jan [678], geboren op 30-12-1857 te Heerhugowaard, overleden op 28-03-1891 te Heerhugowaard op 33-jarige leeftijd. Jan van Diepen was landman in de Heerhugowaard. Antje Hoogeboom trouwde later met Klaas Bakkum en vertrok met haar gezin naar Warmenhuizen.
Gehuwd [292] op 24-jarige leeftijd op 28-04-1882 te Warmenhuizen met HOOGEBOOM, Antje [677], 23 jaar oud (VII.88), geboren op 06-03-1859 te Warmenhuizen, dochter van HOOGEBOOM, Teunis [1802] en PRONK, Maaartje [1803]. Eerste huwelijk van Antje Hoogeboom,. {Zij had ook ooit een relatie [791] met BAKKUM, Klaas [1801]. Tweeede huwelijk van Antje Hoogeboom.}
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Engeltje [1807] (VIII.149), geboren op 08-08-1883 te Heerhugowaard, overleden op 31-08-1969 te Warmenhuizen op 86-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [678] (zie VII.87) en HOOGEBOOM, Antje [677] (VII.88).
Gehuwd [794] op 21-jarige leeftijd op 16-05-1905 te Warmenhuizen met LIGTHART, Jan [1806], 24 jaar oud (VIII.148), Landman, geboren op 01-01-1881 te Warmmenhuizen, overleden op 31-05-1943 te Warmenhuizen op 62-jarige leeftijd, zoon van LIGTHART, Jan [1804] en ROLEE, Elisabeth [1805]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jan,Johan en Niek.
   2. v  van DIEPEN, Maartje [1808] (VIII.150), geboren op 29-02-1884 te Heerhugowaard, overleden op 04-05-1885 te Heerhugowaard op 1-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [678] (zie VII.87) en HOOGEBOOM, Antje [677] (VII.88).
   3. v  van DIEPEN, Maartje [1809] (VIII.151), geboren op 05-02-1886 te Heerhugowaard, overleden op 05-06-1977 te Rosmalen op 91-jarige leeftijd. Maartje was kloosterzuster, Mariaoord in Rosmalen. Dochter van Van DIEPEN, Jan [678] (zie VII.87) en HOOGEBOOM, Antje [677] (VII.88).
   4. v  van DIEPEN, Jantje [1813] (VIII.153), geboren op 17-07-1888 te Heerhugowaard, overleden op 19-02-1966 te Bussem op 77-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [678] (zie VII.87) en HOOGEBOOM, Antje [677] (VII.88).
Gehuwd [796] op 21-jarige leeftijd op 23-11-1909 te Warmenhuizen met TROMP, Pieter (Piet) [1812], 24 jaar oud (VIII.152), Gemeente secretaris,leraar, geboren op 16-06-1885 te Zijdewind, overleden op 29-11-1964 te Amersfoort op 79-jarige leeftijd. Pieter was aanvankelijk gemeentesecretaris. Later woonde het gezin gedurende vele jaren in Indonesië. Pieter was na terugkomst Leraar in het Middelbaar Onderwijs. Zoon van TROMP, Pieter [1810] en KOS, Anna [1811]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Annie,Jan,Annet,Piet en Nico.

VII.92    Van DIEPEN, Jacob [683], geboren op 09-05-1862 te Heerhugowaard, overleden op 17-03-1930 te Wognum op 67-jarige leeftijd. Jacob van Diepen was jong wees. Hij werd door zijn oudste broer Jaap 'thuisgehaald'. Later ook naar zijn oom Klaas van Diepen. Klaagde tegen zijn kinderen dat hij een vervelende jeugd had gehad. Jacob had eerst een boerderij in de Heerhugowaard. Vond dat maar niks en verhuisde naar Wognum, maar later bleek het daar niets beter.
Relatie [715] met Van BERKEL, Marijtje [682] (VII.93), geboren op 04-02-1860 te Wognum, overleden op 11-03-1949 te Wognum op 89-jarige leeftijd, dochter van Van BERKEL, Cornelis [1627] en KIEFTENBURG, Johanna [1628].
Uit deze relatie:
   1. m  van DIEPEN, Jacob [1630], geboren op 08-02-1883 te Heerhugowaard (groene dijk) (zie VIII.154).
   2. v  van DIEPEN, Jans [1634] (VIII.157), geboren op 18-03-1885 te Heerhugowaard, overleden op 18-02-1963 te Terdiek op 77-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jacob [683] (zie VII.92) en Van BERKEL, Marijtje [682] (VII.93).
Gehuwd [712] op 27-jarige leeftijd op 23-04-1912 te Wognum met GROOT, Arie [1633], 28 jaar oud (VIII.156), Veehouder, geboren op 15-09-1883 te Wognum, overleden op 23-06-1964 te 't Veld op 80-jarige leeftijd. Arie Groot was eerst veehouder op de Zomerdijk, later in Terdiek,Nieuwe Niedorp. Zoon van GROOT, Jaap [1631] en GROOT, Maartje [1632].
   3. v  van DIEPEN, Engeltje [1635] (VIII.158), geboren op 27-07-1886 te Heerhugowaard, overleden op 21-12-1886 te Heerhugowaard, 147 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Jacob [683] (zie VII.92) en Van BERKEL, Marijtje [682] (VII.93).
   4. m  van DIEPEN, Kees [1637], geboren op 18-10-1887 te Heerhugowaard (zie VIII.159).
   5. m  van DIEPEN, Jan [1638] (VIII.161), Veehouder, geboren op 12-07-1889 te Heerhugowaard, overleden op 02-08-1889 te Heerhugowaard, 21 dagen oud, zoon van Van DIEPEN, Jacob [683] (zie VII.92) en Van BERKEL, Marijtje [682] (VII.93).
   6. m  van DIEPEN, Jan [1640], geboren op 16-07-1890 te Heerhugowaard (zie VIII.162).
   7. v  van DIEPEN, Engelina [1641] (VIII.164), geboren op 25-06-1892 te Heerhugowaard, overleden op 22-08-1979 te Wognum (Bejaardentehuis) op 87-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jacob [683] (zie VII.92) en Van BERKEL, Marijtje [682] (VII.93).
   8. v  van DIEPEN, Marie [1645] (VIII.166), geboren op 21-02-1893 te Wognum, dochter van Van DIEPEN, Jacob [683] (zie VII.92) en Van BERKEL, Marijtje [682] (VII.93).
Gehuwd [714] op 34-jarige leeftijd op 21-04-1927 te Wognum met HUISMAN, Dirk [1644], 26 jaar oud (VIII.165), geboren op 21-04-1901. Dirk Huisman nam de boerdrij over van Jacob van Diepen. Zoon van HUISMAN, Piet [1642] en KARSTEN, Geertje [1643]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Truus,Jaap,Riet,Nel,Piet,Dick en Lien.
   9. m  van DIEPEN, Hannes [1646] (VIII.167), geboren op 11-04-1894 te Wognum, overleden op 09-11-1949 te Wognum op 55-jarige leeftijd. Hannes van Diepen bleef op de boerderij wonen.Bleef ongehuwd. Zoon van Van DIEPEN, Jacob [683] (zie VII.92) en Van BERKEL, Marijtje [682] (VII.93).
   10. v  van DIEPEN, Ma [1647] (VIII.168), geboren op 22-04-1896 te Wognum, overleden op 19-12-1982 te Wognum (bejaardentehuis) op 86-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jacob [683] (zie VII.92) en Van BERKEL, Marijtje [682] (VII.93).

VII.276    Van DIEPEN, Dirk [704], geboren op 06-02-1888 te Heerhugowaard, overleden op 18-01-1938 te Hoorn op 49-jarige leeftijd. Dirk van Diepen was bedrijfsleider van Offringa & Hart te Hoorn, een ijzerwarenwinkel.
Gehuwd [300] op 27-jarige leeftijd op 25-08-1915 te Egmond Binnen met JONKER, Margaretha [703], 28 jaar oud (VII.277), geboren op 12-05-1887 te Egmond Binnen, overleden op 28-02-1963 te Hoorn op 75-jarige leeftijd, dochter van JONKER, Simon [1419] en WINDER, Elisabeth [1420].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Jacob [1422], geboren op 15-01-1917 (zie VIII.493).
   2. v  van DIEPEN, Marie [1423] (VIII.495), geboren op 24-09-1919 te Hoorn, dochter van Van DIEPEN, Dirk [704] (zie VII.276) en JONKER, Margaretha [703] (VII.277).
   3. v  van DIEPEN, Bep [1424] (VIII.496), Verpleeegster, geboren op 19-01-1926 te Hoorn. Bep van Diepen werkt als hoofdverpleester in St. Jans Gasthuis in Hoorn. Dochter van Van DIEPEN, Dirk [704] (zie VII.276) en JONKER, Margaretha [703] (VII.277).

VII.282    Van DIEPEN, Petrus (Piet) [710], Koster,gemeentebode,veldwachter, geboren op 10-06-1894 te Hoorn, overleden op 11-11-1958 te Obdam op 64-jarige leeftijd, begraven op 14-11-1958 te Obdam ( R.K.Kerkhof). Piet was schoenmaker in Hoorn. In 1924 vertrok het gezin naar Obdam. Piet was daar gemeentebode en veldwachter. Hij stond bekend onder de naam Piet Lef. De computeriseerder van deze stamboomgegevens van de 'van Diepens' en zelf een Obdammer van geboorte is kan zich echter niet herinneren dat hij onder deze naam bekend stond. Hij stond bij ons onder een niet nader te noemen naam bekend. Hij heeft deze Piet van Diepen als kind wel meerdere keren ontmoet maar dan in zijn functie als veldwachter. Hij heeft dus niet van die prettige herinneringen aan deze persoon. Meerdere malen is hij door deze man in het 'Spekkehok' (een cel onder het gemeentehuis) gezet.
éénmaal voor "appeltjes jatten", éénmaal voor het klimmen in een wegboom. en verder éénmaal voor het niet willen verraden, wat een ander vriendje aan kattekwaad had gedaan. Verder weet ik dat hij bang was van "Kammie van Duin" (een bekende figuur in het dorp, die nogal veel aan Bachus offerde).
Hij was de opvolger van mijn grootvader als veldwachter n.l.Evert Schouten.
Gehuwd [309] op 25-jarige leeftijd op 06-05-1920 met HONING, Margaretha Johanna Maria (Grè) [709], 30 jaar oud (VII.283), geboren op 06-02-1890 te Amsterdan, overleden op 23-09-1973 te Obdam op 83-jarige leeftijd, begraven op 26-10-1973 te Obdam ( R.K. Kerkhof ), dochter van HONIG, Bernardus [2417] en Van der WOONING, Anna [2418].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Sjaak [2419] (VIII.497), Priester, geboren op 11-07-1921 te Hoorn, overleden op 05-03-1974 te Kenya op 52-jarige leeftijd. Aanvang studie op 9 september 1933 in Hoorn.
Priester gewijd op 9 december te Roosendaal.
Eerste Heilige Mis op 16 december 1945 te Obdam

Missionaris en Leraar.Sjaak van Diepen vertrok op 11 mei 1946 naar zijn missiegebied Kisumu,Kenya Colony, Brits Oost Afrika.

Bijbelkenner
Leraar
Leider en Herder, zoon van Van DIEPEN, Petrus (Piet) [710] (zie VII.282) en HONING, Margaretha Johanna Maria (Grè) [709] (VII.283).
   2. m  van DIEPEN, Ben [2421], geboren op 06-08-1923 te Hoorn (zie VIII.498).
   3. v  van DIEPEN (Zr.Bonifatius), Maria (Riet) [2422] (VIII.500), Religieuse, geboren op 21-10-1924 te Obdam. Maria van Diepen heeft gewerkt in het St Elisabth Ziekenhuis te Alkmaar. Dochter van Van DIEPEN, Petrus (Piet) [710] (zie VII.282) en HONING, Margaretha Johanna Maria (Grè) [709] (VII.283), woont te Heemstede.
   4. v  van DIEPEN, Ans [2426] (VIII.502), geboren op 31-08-1926 te Obdam, dochter van Van DIEPEN, Petrus (Piet) [710] (zie VII.282) en HONING, Margaretha Johanna Maria (Grè) [709] (VII.283).
Gehuwd [1073] op 22-jarige leeftijd op 29-03-1949 te Obdam met GROOT, Reinier [2425], 24 jaar oud (VIII.501), Bakker, geboren op 14-06-1924 te Akersloot, zoon van GROOT, Louw [2423] en SWART, Jacoba [2424], woont te Alkmaar.
   5. m  van DIEPEN, Piet [2428] (VIII.503), Assurantie-bemiddelaar, geboren op 13-03-1928 te Obdam, overleden op 15-10-2010 te Obdam op 82-jarige leeftijd, begraven op 20-10-2010 te Obdam ( Algemene Begraafplaats ), zoon van Van DIEPEN, Petrus (Piet) [710] (zie VII.282) en HONING, Margaretha Johanna Maria (Grè) [709] (VII.283), woonde te Obdam.
Gehuwd [1074] op 31-jarige leeftijd op 21-07-1959 te Ursem met Van BAAR, Reinalda (Rina) [2427] (VIII.504), geboren op 21-07-1959 te Ursem, dochter van Van BAAR, Tamis [4252] en DUDINK, Anna [4253], woont te Obdam. Uit dit huwelijk niets bekend over eventuele kinderen.

VII.291    Van DIEPEN, Nico [723], Diamantzetter, geboren op 04-07-1902 te Hoorn, woont te Voorts.
Gehuwd [306] op 27-jarige leeftijd op 29-10-1929 met LUGTERHORST, Maria [722], 27 jaar oud (VII.292), geboren op 24-08-1902 te Duisburg.
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Vera [2328] (VIII.506), geboren op 31-03-1931 te Maartensdijk, dochter van Van DIEPEN, Nico [723] (zie VII.291) en LUGTERHORST, Maria [722] (VII.292), woont te Den Bosch.
Gehuwd [1030] op 26-jarige leeftijd op 29-07-1957 te Utrecht met EVERS, Wim [2327], 29 jaar oud (VIII.505), Leraar, geboren op 27-10-1927 te Utrecht, zoon van EVERS, E.H. [1913] en BRAND, J.A. [2326]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Mathieu,Eugène en Gilbert.
   2. m  van DIEPEN, Frans [2330], geboren op 23-08-1935 te Utrecht (zie VIII.507).
   3. v  van DIEPEN, Els [2332] (VIII.510), geboren op 03-12-1936 te Maartensdijk, dochter van Van DIEPEN, Nico [723] (zie VII.291) en LUGTERHORST, Maria [722] (VII.292), woont te Hoevelaken.
Gehuwd [1032] op 33-jarige leeftijd op 02-07-1970 te Utrecht met LAMBERMONT, Harry [2331], 31 jaar oud (VIII.509), Leraar, geboren op 12-03-1939. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Marco en Michiel.N.
   4. m  van DIEPEN, André [2613], geboren op 18-11-1939 te Maartensdijk (zie VIII.511).

VII.12    Van DIEPEN, Nicolaas (Klaas) [733], geboren op 30-08-1864 te De Weere, overleden op 03-06-1950 te De Weere op 85-jarige leeftijd. Klaas van Diepen had een bijnaam 'Klaas Café'. Toch heeft hij naast kastelein allerlei werkzaamheden verricht. Zo was hij ook kruidenier en liep later met 'warme bollen' langs de huizen. Van 1913 to 1918 verbleef het gezin op 't Keern in Zwaag. Als kastelein zorgde hij persoonlijk wel eens voor de verhoging van de omzet. In de jaren op 't Keern werkte hij op de melkfabriek aan de Bobeldijk. Later in De Weere werkte deze vrolijke uitbundige man o.a. als Bulloper 'poepezak'.
Gehuwd [311] op 23-jarige leeftijd op 18-04-1888 te Hoogwoud met KLAVER, Marg. M. (Grietje) [732], 24 jaar oud (VII.13), geboren op 09-10-1863 te Hoogwoud, overleden op 14-08-1929 te De Weere op 65-jarige leeftijd, dochter van KLAVER, Kees [2160] en BRUIN, Antje [2161].
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Anna [2166] (VIII.34), geboren op 01-05-1891 te De Weere, overleden op 13-12-1898 te De Weere op 7-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Nicolaas (Klaas) [733] (zie VII.12) en KLAVER, Marg. M. (Grietje) [732] (VII.13).
   2. m  van DIEPEN, Kees [2168], geboren op 24-09-1892 te De Weere (zie VIII.35).
   3. v  van DIEPEN, Anna [2172] (VIII.38), geboren op 06-10-1894 te De Weere, overleden op 08-01-1963 op 68-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Nicolaas (Klaas) [733] (zie VII.12) en KLAVER, Marg. M. (Grietje) [732] (VII.13).
Gehuwd [960] op 25-jarige leeftijd op 05-01-1920 te Abbekerk met SIJM, Teunis [2171], 26 jaar oud (VIII.37), Tuinder, geboren op 03-05-1893 te Andijk, overleden op 18-01-1978 te Wervershoof op 84-jarige leeftijd, zoon van SIJM, Jaap [2169] en KOSTER, Neeltje [2170]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Nel,Gré,Jaap,Miep,Aag,Bets,Emma,Afra, Niek,Vera,Annie en Piet.
   4. v  van DIEPEN, Wiltje [2176] (VIII.40), geboren op 18-06-1897 te De Weere, overleden op 24-03-1965 te Zwaag op 67-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Nicolaas (Klaas) [733] (zie VII.12) en KLAVER, Marg. M. (Grietje) [732] (VII.13).
Gehuwd [962] op 21-jarige leeftijd op 08-05-1919 te Abbekerk met KLIJN, Klaas [2175], 27 jaar oud (VIII.39), geboren op 22-02-1892 te Zwaagdijk, overleden op 27-03-1980 te Hoorn(Lindendael) op 88-jarige leeftijd, zoon van KLIJN, Cornelis [2173] en Van der MEIJ, Cornelia [2174]. Uit dit huwelijk geen kinderen.
   5. m  van DIEPEN, Jacob [2177] (VIII.41), geboren op 01-10-1898 te De Weere, overleden op 17-12-1898 te De Weere, 77 dagen oud, zoon van Van DIEPEN, Nicolaas (Klaas) [733] (zie VII.12) en KLAVER, Marg. M. (Grietje) [732] (VII.13).
   6. v  van DIEPEN, Betje [2165] (VIII.43), geboren op 14-02-1899 te De Weere, overleden op 19-09-1972 te Zwaag op 73-jarige leeftijd, begraven op 23-09-1972 te Zwaag, dochter van Van DIEPEN, Nicolaas (Klaas) [733] (zie VII.12) en KLAVER, Marg. M. (Grietje) [732] (VII.13).
Gehuwd [957] op 14-jarige leeftijd op 17-04-1913 te Zwaag met BESSELING, Gerrit [2164], 24 jaar oud (VIII.42), Tuinder, geboren op 19-12-1888 te Zwaag, overleden op 30-01-1974 te Zwaag op 85-jarige leeftijd, zoon van BESSELING, Jacob [2162] en KOEMAN, Trijntje [2163]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Trien,Gré,Jacob,Nico,Brigit,Bets,Marie en Gerard.
   7. m  van DIEPEN, Jacob [2178] (VIII.44), geboren op 29-07-1901 te De Weere, overleden op 02-02-1902 te De Weere, 188 dagen oud, zoon van Van DIEPEN, Nicolaas (Klaas) [733] (zie VII.12) en KLAVER, Marg. M. (Grietje) [732] (VII.13).
   8. m  van DIEPEN, Jacob [2180], geboren op 13-01-1904 te De Weere (zie VIII.45).
   9. m  van DIEPEN, Niek [2182] (VIII.47), geboren op 16-07-1906 te De Weere. Niek van Diepen begon als boerenknecht, werkte aan de Afsluitdijk, verder los werkman. Verkocht van jongsaf ook loten ("Opmeer"), heeft ook veel in sneeuwklokjes gehandeld. Zoon van Van DIEPEN, Nicolaas (Klaas) [733] (zie VII.12) en KLAVER, Marg. M. (Grietje) [732] (VII.13), woont op 30-05-1995 Albert Cuypstraat 2, 1741 KL Schagen (tel. 0224-29 60 61).
Gehuwd [964] op 34-jarige leeftijd op 13-09-1940 te Oudorp met BRUIN, Nel [2181], 36 jaar oud (VIII.48), geboren op 09-03-1904 te Oudorp, overleden op 09-09-1984 te Schagen op 80-jarige leeftijd, gecremeerd op 13-09-1984 te Schagen, dochter van BRUIN, Dirk [4110] en HOOGEBOOM, Marijtje [4111], woonde te Schagen. Dit echtpaar had geen kinderen.

VII.338    Van DIEPEN, Piet [749], geboren op 30-12-1897 te Hensbroek, overleden op 24-12-1966 te Den Helder (ziekenhuis) op 68-jarige leeftijd. Piet van Diepen was veehouder in Schagen.
Gehuwd [405] op 24-jarige leeftijd op 26-04-1922 te Blokker met PORTEGIES, Afra [748], 23 jaar oud (VII.339), geboren op 11-12-1898 te Spanbroek, overleden op 01-05-1980 te Schagen op 81-jarige leeftijd, dochter van PORTEGIES, Piet [2525] en KARSTEN, Trien [2526].
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Emmy [2530] (VIII.632), geboren op 29-01-1923 te Schagen, overleden op 10-09-2000 te Schagen op 77-jarige leeftijd, gecremeerd op 14-09-2000 te Schagen, Haringhuizerweg 3, dochter van Van DIEPEN, Piet [749] (zie VII.338) en PORTEGIES, Afra [748] (VII.339), woonde te Schagen.
Gehuwd [1119] op 23-jarige leeftijd op 08-01-1947 te Schagen met VERVER, Piet [2529], 27 jaar oud (VIII.631), Toonkunstenaar, geboren op 23-02-1919 te Anna Paulowna, zoon van VERVER, Petrus [2527] en VERMOET, Betty [2528]. Uit dit huwelijk niets bekend over eventuele kinderen.
   2. v  van DIEPEN, Tiny [2532] (VIII.634), geboren op 03-07-1925 te Schagen, dochter van Van DIEPEN, Piet [749] (zie VII.338) en PORTEGIES, Afra [748] (VII.339), woont te Den-Helder.
Relatie [1120] met KORVER, Jan [2531] (VIII.633). Kinderen uit dit huwelijk zijn: Afra,Peter en Hannie. Tiny van Diepen is gehuwd geweest met Jan Korver verder geen gegevens.
   3. m  van DIEPEN, Jan [2534], geboren op 14-01-1934 te Schagen (zie VIII.635).

VII.69    Van DIEPEN, Dirk [797], geboren op 19-03-1870 te De Weere, overleden op 03-08-1919 te De Weere op 49-jarige leeftijd. Dirk van Diepen nam zijn vaders boerderij over in de Tropweere. Hij bekleedde allerlei functies. Zat in de gemeenterraad, kerkbestuur,armbestuur,schoolbestuur, en was betrokken bij de oprichting van de plaatselijke zuivelfabriek en de Boerenleenbank.
Gehuwd [334] op 24-jarige leeftijd op 26-04-1894 te Hoogkarspel met NEEFJES, Maartje [796], 24 jaar oud (VII.70), geboren op 10-03-1870 te Westwoud, overleden op 22-01-1950 te De Weere op 79-jarige leeftijd, dochter van NEEFJES, Jan [1456] en BUURMAN, Marijtje [1457].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Jan [1459], geboren op 24-04-1895 te De Weere (zie VIII.95).
   2. v  van DIEPEN, Marie [1463] (VIII.98), geboren op 18-08-1896 te De Weere, overleden op 22-12-1973 te De Weere op 77-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Dirk [797] (zie VII.69) en NEEFJES, Maartje [796] (VII.70).
Gehuwd [632] op 22-jarige leeftijd op 24-04-1919 te Hoogwoud met LANGEDIJK, Willem [1462], 26 jaar oud (VIII.97), Veehouder, geboren op 27-01-1893 te De Weere, overleden op 14-04-1966 te De Weere op 73-jarige leeftijd, zoon van LANGEDIJK, Sijvert [1460] en KLAVER, Meinoutje [1461]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Mien,Theo,Sijf,Marie,Jan,Annie,Wim Cor,Alie,Herman Truus,Mart,Nel,Tony en Pé.
   3. v  van DIEPEN, Anne (Annie) [1467] (VIII.100), geboren op 07-01-1898 te De Weere, overleden op 03-11-1978 te Spanbroek op 80-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Dirk [797] (zie VII.69) en NEEFJES, Maartje [796] (VII.70).
Gehuwd [647] op 25-jarige leeftijd op 23-04-1923 te Hoogwoud met KIEFTENBURG, Jan [1466], 23 jaar oud (VIII.99), Veehouder, geboren op 21-09-1899 te Opmeer, overleden op 20-07-1968 te Abbekerk op 68-jarige leeftijd, zoon van KIEFTENBURG, Klaas [1464] en ROS, Wilhelmina [1465]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Mien,Theo,Niek,Riet,Jan en Vronie.
   4. m  van DIEPEN, Arie [1468], geboren op 01-06-1899 te De Weere (zie VIII.101).
   5. m  van DIEPEN, Jo [1472], geboren op 22-08-1900 te De Weere (zie VIII.104).
   6. m  van DIEPEN, Kees [1474], geboren op 08-09-1901 te De Weere (zie VIII.106).
   7. v  van DIEPEN, Alie [1478] (VIII.109), geboren op 06-11-1902 te De Weere, dochter van Van DIEPEN, Dirk [797] (zie VII.69) en NEEFJES, Maartje [796] (VII.70).
Gehuwd [638] op 22-jarige leeftijd op 30-04-1925 te Hoogwoud met BLAUW, Kees [1477], 30 jaar oud (VIII.108), Veehouder, geboren op 09-07-1894 te Wognum, overleden op 05-09-1960 te Wognum op 66-jarige leeftijd, zoon van BLAUW, Jan [1475] en KIEFTENBURG, Marijtje [1476]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jan,Mart,Riet,Theo en Nel.
   8. v  van DIEPEN, Geertje [1482] (VIII.111), geboren op 17-02-1904 te De Weere, overleden op 15-09-1984 te Spanbroek op 80-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Dirk [797] (zie VII.69) en NEEFJES, Maartje [796] (VII.70).
Gehuwd [640] op 23-jarige leeftijd op 21-04-1927 te Hoogwoud met VRIEND, Jan [1481], 24 jaar oud (VIII.110), Veehouder, geboren op 03-10-1902 te Sijbekarspel, overleden op 15-09-1984 te Spanbroek op 81-jarige leeftijd, begraven op 18-09-1984 te Hoogwoud (R.K.Kerkhof), zoon van VRIEND, Pieter [1479] en SJERPS, Trijntje [1480], woonde op 15-09-1984 Spanbroekerweg 168, 1715 GV Spanbroek (Zandhove). Kinderen uit dit huwelijk zijn: Theo,Trien,Mart,Piet,Tony,Jan,Gerard, Adrie en Kees.
   9. v  van DIEPEN, Tonia [1486] (VIII.113), geboren op 18-03-1905 te De Weere, dochter van Van DIEPEN, Dirk [797] (zie VII.69) en NEEFJES, Maartje [796] (VII.70).
Gehuwd [642] op 22-jarige leeftijd op 27-04-1927 te Westwoud met BUIS, Jacob [1485], 27 jaar oud (VIII.112), Fruitkweker, geboren op 26-01-1900 te Zwaag. Jacob Buis was wethouder van Zwaag. Zoon van BUIS, Jan [1483] en De BOER, Geertje [1484]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Theo,Jan,Mart,Piet,Truus,Toos,Wim en Jos.
   10. m  van DIEPEN, Dirk [1488], geboren op 24-08-1906 te De Weere (zie VIII.114).
   11. m  van DIEPEN, Piet [1490], geboren op 26-04-1908 te De Weere (zie VIII.116).
   12. v  van DIEPEN, Mart [1494] (VIII.119), geboren op 18-05-1909 te De Weere, overleden op 30-09-2002 te Wogmeer (Spierdijk) op 93-jarige leeftijd, begraven op 05-10-2002 te Spierdijk (R.K.Kerkhof), dochter van Van DIEPEN, Dirk [797] (zie VII.69) en NEEFJES, Maartje [796] (VII.70).
Gehuwd [644] op 36-jarige leeftijd op 24-10-1945 te Hoogwoud met SMAL, Arie [1493], 45 jaar oud (VIII.118), Veehouder, geboren op 05-02-1900 te Wogmeer, overleden op 12-04-1969 te Wogmeer op 69-jarige leeftijd, zoon van SMAL, Klaas [1491] en SCHIPPER, Hilletje [1492]. Nico,Theo,Mart,Piet en Greet.
   13. v  van DIEPEN, Vroon [1498] (VIII.121), geboren op 15-12-1911 te De Weere, dochter van Van DIEPEN, Dirk [797] (zie VII.69) en NEEFJES, Maartje [796] (VII.70).
Gehuwd [646] op 22-jarige leeftijd op 12-04-1934 te Hoogwoud met Van WESTEN, Piet [1497], 24 jaar oud (VIII.120), Bakker, geboren op 06-11-1909 te Sijbekarspel, overleden op 30-11-1973 te 't Keern (Hoorn) op 64-jarige leeftijd, zoon van Van WESTEN, Jacob [1495] en PEEREBOOM, Sijtje [1496]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Lia,Theo,Sjaak,Mart,Piet,Mary,Cees en Jan.

VII.392    Van DIEPEN, Pieter [818], geboren op 24-01-1882 te Wognum, overleden op 01-03-1955 te Amsterdam op 73-jarige leeftijd. Piet van Diepen was N.S. beambte in allerlei plaatsen.De meeste jaren heeeft het gezin in Uithoorn gewoond, waar hij diverse functies bekleedde o.a. raadslid.
Gehuwd (1) [343] op 29-jarige leeftijd op 16-08-1911 te Purmerend met AL, Nel [816], 39 jaar oud (VII.393), geboren op 04-05-1872 te Purmerend, overleden op 22-04-1916 te Amsterdam op 43-jarige leeftijd, dochter van AL, Johannes [2335] en BUTER, Alida [2336]. Eerste huwelijk van Pieter van Diepen (geb.1882).
Gehuwd (2) [344] op 38-jarige leeftijd op 13-10-1920 te Langeraar met Van ROSSENBERG, Cor [817], 26 jaar oud (VII.394), geboren op 14-10-1893 te Langeraar, overleden op 21-08-1976 te Warmenhuizen op 82-jarige leeftijd, dochter van Van ROSSENBERG, Johannes [2337] en Van VEEN, Johanna [2338]. Tweede huwelijk van Pieter van Diepen (geb.1882).
Uit het tweede huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Trien [2342] (VIII.777), geboren op 16-03-1920 te Amstelveen, overleden op 01-04-1997 te Limmen op 77-jarige leeftijd, begraven op 05-04-1997 te Limmen R.K.Begraafplaats, dochter van Van DIEPEN, Pieter [818] (zie VII.392) en Van ROSSENBERG, Cor [817] (VII.394), woonde te Limmen.
Gehuwd [1037] op 26-jarige leeftijd op 20-09-1946 met MIN, Jaap [2341], 34 jaar oud (VIII.776), Schipper, geboren op 07-10-1911 te Bakkum, overleden op 28-01-1978 te Limmen op 66-jarige leeftijd, zoon van MIN, Piet [2339] en VERVER, Catharina [2340]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Peter,Cock,Ineke,Hanneke,Ko,Martha,Ada en Marisa.
   2. m  van DIEPEN, Johan [2344], geboren op 24-03-1921 te Nieuwer-Amstel (zie VIII.778).
   3. v  van DIEPEN, Jo [2348] (VIII.781), geboren op 21-04-1922 te Uithoorn, dochter van Van DIEPEN, Pieter [818] (zie VII.392) en Van ROSSENBERG, Cor [817] (VII.394), woont op 17-11-1984 Crysantenstraat 14, 1214 BM Hilversum.
Gehuwd [1040] op 29-jarige leeftijd op 13-07-1951 te Amsterdam met De REUS, Bob [2347], 26 jaar oud (VIII.780), Electro-technicus, geboren op 01-07-1925 te Uithoorn, overleden op 17-11-1984 te Hilversum op 59-jarige leeftijd, begraven op 21-11-1984 te St.Barbara-begraafplaats Hilversum, zoon van De BEUS, Adrianus [2345] en VINK, Gerarda [2346], woonde te Hilversum. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Gerardine,Caroline,Jos,Ed,Patricia en Erica.
   4. m  van DIEPEN, Jan [2350], geboren op 03-07-1924 te Amsterdam (zie VIII.782).
   5. m  van DIEPEN, Jack [2352], geboren op 22-08-1925 te Uithoorn (zie VIII.784).
   6. m  van DIEPEN, Kees [2354], geboren op 02-12-1926 te Uithoorn (zie VIII.786).
   7. v  van DIEPEN, Afra [2358] (VIII.789), geboren op 09-04-1928 te Uithoorn, dochter van Van DIEPEN, Pieter [818] (zie VII.392) en Van ROSSENBERG, Cor [817] (VII.394), woont te Breda.
Gehuwd [1044] op 26-jarige leeftijd op 20-04-1954 te Amsterdam met Van KLEEF, Leo [2357], 25 jaar oud (VIII.788), Amanuensis, geboren op 07-09-1928 te Hoorn, zoon van Van KLEEF, Petrus [2355] en Van der GAAG, Adriana [2356], woont te Breda. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jeanette,Pierre,Lian en Clen.
   8. m  van DIEPEN, Piet [2360], geboren op 14-10-1929 te Uithoorn (zie VIII.790).
   9. m  van DIEPEN, Henk [2362], geboren op 08-06-1931 te Uithoorn (zie VIII.792).
   10. v  van DIEPEN, Leny [2366] (VIII.795), geboren op 01-02-1934 te Uithoorn, overleden op 28-11-2015 te Warmenhuizen op 81-jarige leeftijd, begraven op 03-12-2015 te Warmenhuizen, dochter van Van DIEPEN, Pieter [818] (zie VII.392) en Van ROSSENBERG, Cor [817] (VII.394), woonde te Warmenhuizen.
Gehuwd [1048] op 20-jarige leeftijd op 08-03-1954 te Amsterdam met De NIJS, Piet [2365], 23 jaar oud (VIII.794), Aannemer, geboren op 12-09-1930 te Warmenhuizen, overleden op 18-12-2007 te Warmenhuizen op 77-jarige leeftijd, begraven op 24-12-2007 te Warmenhuizen, zoon van De NIJS, Mathias [2363] en CASTRICUM, Anna [2364]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Petra,Winfred,Dennys en Maritsca.

VII.395    Van DIEPEN, Jan [820], Groenten-exporteur, geboren op 28-06-1883 te Wognum, overleden op 20-11-1938 te Warmenhuizen op 55-jarige leeftijd. Jan van Diepen was landbouwer te Warmenhuizen, was tevens groentenexporteur.
Gehuwd [352] op 29-jarige leeftijd op 16-01-1913 te Warmenhuizen met BLOKKER, Betje [819], 28 jaar oud (VII.396), geboren op 24-06-1884 te Warmenhuizen, overleden op 03-08-1974 te Warmenhuizen op 90-jarige leeftijd, dochter van BLOKKER, Cornelis [1751] en GROOT, Johanna [1752].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Jo [1754], geboren op 03-01-1914 te Warmenhuizen (zie VIII.796).
   2. m  van DIEPEN, Cor [1755] (VIII.798), geboren op 22-02-1915 te Warmenhuizen, overleden op 15-05-1945 te Warmenhuizen op 30-jarige leeftijd. Cor van Diepen overleed aan tbc. Zoon van Van DIEPEN, Jan [820] (zie VII.395) en BLOKKER, Betje [819] (VII.396).
   3. v  van DIEPEN, Trien [1759] (VIII.800), geboren op 12-07-1917 te Warmenhuizen, overleden op 22-09-1974 te Eenigenburg op 57-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [820] (zie VII.395) en BLOKKER, Betje [819] (VII.396).
Gehuwd [771] op 22-jarige leeftijd op 04-01-1940 te Warmenhuizen met BLOM, Arie [1758], 26 jaar oud (VIII.799), Bloembollenkweker, geboren op 02-05-1913 te Tuitjehorn, overleden op 27-05-1980 te Eenigenburg op 67-jarige leeftijd, zoon van BLOM, Piet [1756] en BLOKDIJK, Maartje [1757]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jan,Peter,Cor,Els,Theo,Mariek,Tineke, André,Magda,Paul,Jos en Paul.
   4. v  van DIEPEN, Johanna Cornelia (Jans) [1763] (VIII.802), geboren op 25-06-1919 te Warmenhuizen, overleden op 08-08-2008 te Warmenhuizen op 89-jarige leeftijd, gecremeerd op 12-08-2008 te Schagen ( Haringhuizerweg ), dochter van Van DIEPEN, Jan [820] (zie VII.395) en BLOKKER, Betje [819] (VII.396).
Gehuwd [773] op 29-jarige leeftijd op 14-10-1948 te Warmenhuizen met JONKER, Matheus (Thijs) [1762], 29 jaar oud (VIII.801), Tuinder,schilder, geboren op 12-09-1919, overleden op 19-07-1997 te Warmenhuizen op 77-jarige leeftijd, gecremeerd op 22-07-1997 te Schagen, zoon van JONKER, Quirinus [1760] en ADMIRAAL, Maartje [1761]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Ria,Jopei,Liesbeth,Marja en Frank.
   5. m  van DIEPEN, Jaap (Jack) [1765], geboren op 01-06-1921 te Warmenhuizen (zie VIII.803).
   6. v  van DIEPEN, Lies [1769] (VIII.806), geboren op 20-02-1923 te Warmenhuizen, overleden op 03-02-2015 te Akersloot op 91-jarige leeftijd, begraven op 07-02-2015 te Akersloot ( Sint Jacobus de Meerdere ), dochter van Van DIEPEN, Jan [820] (zie VII.395) en BLOKKER, Betje [819] (VII.396).
Gehuwd [775] op 30-jarige leeftijd op 22-10-1953 te Warmenhuizen met BUUR, Willem [1768], 30 jaar oud (VIII.805), Administratief-medewerker, geboren op 24-12-1922 te Akersloot, overleden Overleden, zoon van BUUR, Adrianus (Arie) [1766] en RIETVELD, Maria [1767]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Hans,Marijda en Harry.
   7. v  van DIEPEN, Afra [1773] (VIII.808), geboren op 19-01-1925 te Warmenhuizen, overleden op 05-10-2002 te Velsen op 77-jarige leeftijd, begraven op 10-10-2002 te Velsen Noord (R.K.Kerkhof), dochter van Van DIEPEN, Jan [820] (zie VII.395) en BLOKKER, Betje [819] (VII.396).
Gehuwd [777] 31 11 1955 te Warmenhuizen met DEKKER, Cor [1772] (VIII.807), Administratief-medewerker, geboren op 03-10-1924 te Limmen, zoon van DEKKER, Arie [1770] en BARENDSEN, Anna [1771]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Arjen,Hans,Annelies en Peter.
   8. m  van DIEPEN, Piet [1774], geboren op 12-04-1928 te Warmenhuizen (zie VIII.809).

VII.400    Van DIEPEN, David [827], geboren op 12-12-1888 te Wognum, overleden op 14-08-1976 te Beverwijk op 87-jarige leeftijd. David van Diepen trok naar Beverwijk, aanvankelijk als los werkman. Later had hij een klein gemengd bedrijf.
Gehuwd [347] op 35-jarige leeftijd op 22-10-1924 te Spierdijk(?) met OUDHUIS, Bets [826], 30 jaar oud (VII.401), geboren op 28-08-1894 te Spierdijk, overleden op 29-05-1981 te Beverwijk op 86-jarige leeftijd, dochter van OUDHUIS, Hendrik [1347] en SPEKKEN, Antje [1348].
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Annie [1349] (VIII.812), geboren op 12-11-1925 te Beverwijk, dochter van Van DIEPEN, David [827] (zie VII.400) en OUDHUIS, Bets [826] (VII.401).
Gehuwd [585] op 24-jarige leeftijd op 13-04-1950 te Beverwijk met BOGAARD, Antoon [1352], 29 jaar oud (VIII.811), Voorman, geboren op 20-11-1920 te Beverwijk, zoon van BOGAARD, Antonius [1350] en TROMP, Anna [1351]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Joke,Ton en Annemiek.
   2. m  van DIEPEN, Jan [1355], geboren op 08-07-1928 te Wijk aan Duin (zie VIII.813).
   3. v  van DIEPEN, Tine [1356] (VIII.816), Boekhoudster, geboren op 16-01-1934 te Wijk aan Duin. Woont Edmonton in Canada, dochter van Van DIEPEN, David [827] (zie VII.400) en OUDHUIS, Bets [826] (VII.401).
   4. v  van DIEPEN, Henny [1358] (VIII.818), geboren op 30-10-1939 te Wijk aan Duin, dochter van Van DIEPEN, David [827] (zie VII.400) en OUDHUIS, Bets [826] (VII.401).
Gehuwd [584] mei 1963 met KLEIN, Ben [1357] (VIII.817), Kraandrijver, geboren op 14-08-1938 te IJmuiden. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Linda en Frank.

VII.151    Van DIEPEN, Arie [840], geboren op 09-04-1852 te Obdam, overleden op 24-04-1926 te Alkmaar (Piusstichting) op 74-jarige leeftijd. Arie van Diepen verhuisde in zijn leven diverse malen. Zijn moeder en stiefvader Thames Ruiter woonden in Egmond-Binnen. Arie is daar ook begonnen als landman. Volgens de boeken verhuisde hij in 1888 van Heiloo naar Alkmaar en was daar boerenarbeider. Twee jaar later ging hij naar Bergen, om het volgend jaar weer naar Alkmaar terugf te gaan. Volgens de familie had Arie een beorderij in de Bergermeer. Door gemanipuleer van een notaris is hij daar vanaf geraakt. Arie had de bijnaam 'De Beer' omdat hij zo groot en sterk was. Hij placht tegen zijn kinderen te zeggen dat hij het enigst overgebleven kind was; al zijn broertjes en zusjes zouden aan de tering zijn overleden, en meende dat drank erg goed was voor deze gevreesde ziekte.Hij heeft er in zijn leven veel voor over gehad om tering te voorkomen.
Gehuwd [354] op 29-jarige leeftijd op 17-10-1881 te Egmond-Binnen met LEYEN, Petronella [841], 20 jaar oud (VII.152), geboren op 29-04-1861 te Egmond-Binnen, dochter van LEYEN, Pieter [1290], Arbeider, en GRAVEMAKER, Theresia [1291].
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Anna [1293] (VIII.238), geboren op 30-04-1882 te Egmond-Binnen, overleden op 24-01-1953 te Mechelen(Belgie) op 70-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Arie [840] (zie VII.151) en LEYEN, Petronella [841] (VII.152).
Relatie [554] met Van den AUDENAERDEN, Frans [1292] (VIII.237). Frans van den Audenaerden had in Mechelen een stoffeerderij. Uit dit huwelijk werd een dochter geboren genaamd "Roos".
   2. m  van DIEPEN, Jan [1294] (VIII.239), Wever,stucadoor, geboren op 17-06-1885 te Heiloo, overleden op 09-12-1931 te Heiloo op 46-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Arie [840] (zie VII.151) en LEYEN, Petronella [841] (VII.152).
   3. m  van DIEPEN, Piet [1296], geboren op 28-02-1887 te Heiloo (zie VIII.240).
   4. m  van DIEPEN, Thamis [1298], geboren op 29-09-1888 te Alkmaar (zie VIII.242).
   5. m  van DIEPEN, Arie [1300], geboren op 31-12-1890 te Bergen (zie VIII.244).
   6. v  van DIEPEN, Trees [1304] (VIII.247), geboren op 20-12-1892 te Alkmaar, overleden op 08-04-1980 te Alkmaar op 87-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Arie [840] (zie VII.151) en LEYEN, Petronella [841] (VII.152).
Gehuwd [559] op 27-jarige leeftijd op 10-06-1920 te Alkmaar met De MOOR, Willem [1303], 27 jaar oud (VIII.246), Sigarenmaker, geboren op 09-10-1892 te Amsterdam, overleden 6-1972, zoon van De MOOR, Willem [1301] en BRUGMAN, Alida [1302].
   7. m  van DIEPEN, Gerard (Gerard) [1306], geboren op 03-11-1894 te Alkmaar (zie VIII.248).
   8. v  van DIEPEN, Jans [1310] (VIII.251), geboren op 13-01-1897 te Alkmaar, overleden op 31-12-1972 te Amsterdam op 75-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Arie [840] (zie VII.151) en LEYEN, Petronella [841] (VII.152).
Gehuwd [562] op 17-jarige leeftijd op 10-12-1914 te Alkmaar met COSTER, Piet [1309], 23 jaar oud (VIII.250), geboren op 06-07-1891 te Laren, overleden op 23-10-1965 te Laren op 74-jarige leeftijd. Piet Coster had een meubelzaak in Amsterdam. Zoon van COSTER, Frederik [1307] en APPEL, Antje [1308]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jo,An,Freek,Tiny,Piet en Roos.
   9. v  van DIEPEN, Trien [1314] (VIII.253), geboren op 27-07-1900 te Alkmaar, dochter van Van DIEPEN, Arie [840] (zie VII.151) en LEYEN, Petronella [841] (VII.152).
Gehuwd [564] op 19-jarige leeftijd op 10-06-1920 te Alkmaar met De JONG, Cornelis [1313], 23 jaar oud (VIII.252), Metselaar, geboren op 03-11-1896 te Alkmaar, overleden op 11-02-1982 te Alkmaar op 85-jarige leeftijd, zoon van De JONG, Cornelis [1311] en NIEROP, Dieuwertje [1312]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Arie en Cor.Het echtpaar de Jong-van Diepen is 61 jaar getrouwd geweest.
   10. v  van DIEPEN, Emma [1316], geboren op 26-06-1903 te Alkmaar (zie VIII.254).

VII.205    Van DIEPEN, Jan [886], geboren op 04-06-1870 te Beemster, overleden op 23-02-1942 te Volendam op 71-jarige leeftijd. Van Jan van Diepen is bekend dat hij op een kostschool heeft gezeten. Hij zou ook viool hebben kunnen spelen. Hij begon op een boerderij eerst in de Beemster, later te Katwoude. In 1897 verhuisde hij naar Volendam om daar een café te beginnen, later ook met een filmzaal. Aan de haven van Volendam startte hij uiteindelijk en hotel waarvan de naam onverbrekelijk was met Jan, namelijk Hotel van Diepen. Van Jan is nog bekend dat hij een gokker was. Zijn dochter Katrien nam later het hotel over.
Relatie [376] met De WIT, Neeltje [885] (VII.206), geboren op 18-04-1868 te Katwoude, overleden op 04-10-1943 te Volendam op 75-jarige leeftijd, dochter van De WIT, Kees [1859] en RUNDERKAMP, Maartje [1860].
Uit deze relatie:
   1. m  van DIEPEN, Jan [1863] (VIII.336), Rijwielhandelaar, geboren op 21-05-1894 te Beemster, overleden op 23-11-1957 te Volendam op 63-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Jan [886] (zie VII.205) en De WIT, Neeltje [885] (VII.206).
Gehuwd (1) [818] op 32-jarige leeftijd op 14-05-1927 te Volendam met ZWARTHOED, Aaltje [3641], 26 jaar oud (VIII.337), geboren op 07-09-1900 te Volendam, overleden op 20-05-1951 te Amsterdam op 50-jarige leeftijd, dochter van ZWARTHOED, Cornelis [3639] en Van VLAANDEREN, Walmoed [3640]. Eerste huwelijk van Jan van Diepen.
Gehuwd (2) [822] op 57-jarige leeftijd op 23-10-1951 te Volendam met De WIT, Johanna [3644], 45 jaar oud (VIII.338), geboren op 20-04-1906 te Purmerend. Johanna de Wit was weduwe van Arie van Oostrom; eerder van Theodorus Rapprt. Johanna is later weer hertrouwd en naar Brazilië vertrokken. Dochter van De WIT, Pieter [3642] en VELLE, Grietje [3643]. Tweede huwelijk van Jan van Diepen.
   2. v  van DIEPEN, Marie [1867] (VIII.340), geboren op 24-07-1895 te Katwoude, overleden op 21-10-1977 te Amsterdam op 82-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [886] (zie VII.205) en De WIT, Neeltje [885] (VII.206).
Gehuwd [820] 1915 te Katwoude met SUL, Harmen [1866] (VIII.339), Lijstenmaker,Drogist, geboren op 03-03-1891 te Volendam, overleden op 15-10-1972 te Amaserdam op 81-jarige leeftijd, zoon van SUL, Bruin [1864] en SCHILDER, Huibje [1865]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Huberta,Jan,Cornelia,Bruin en Herminan.
   3. v  van DIEPEN, Afra [1869] (VIII.342), geboren op 29-08-1896 te Katwoude, overleden op 10-10-1979 te Edam op 83-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [886] (zie VII.205) en De WIT, Neeltje [885] (VII.206).
Relatie [821] met MEIJVAART, Charles [1868] (VIII.341), geboren op 13-10-1897 te Tilburg, overleden op 15-09-1977 te Edam op 79-jarige leeftijd. Het echtpaar Meijvaart-van Diepen heeft een horeca-bedrijf gehad in Wageningen en Amersfoort. Begonnen later een antiekzaak. Na de oorlog behoorden ze tot het Huishoudpersoneel van Frits Philips. Uit dit huwelijk geen kinderen.
   4. m  van DIEPEN, Cor [1872] (VIII.343), Slager, geboren op 29-09-1897 te Volendam, overleden op 17-08-1959 te Epe op 61-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Jan [886] (zie VII.205) en De WIT, Neeltje [885] (VII.206).
Gehuwd (1) [823] op 37-jarige leeftijd op 02-09-1935 te Amsterdam, gescheiden 1948 te Amsterdam van OLTMANS, Paulina [1870] (VIII.344), geboren op 02-04-1907 te Amsterdam. Eerste huwelijk van Cor van Diepen.
Gehuwd (2) [824] op 56-jarige leeftijd op 27-04-1954 te Amsterdam met DANTZENBERG, Anna [1871], 49 jaar oud (VIII.345), geboren op 04-04-1905 te Ubach over Worms. Tweede huwelijk van Cor van Diepen.
   5. v  van DIEPEN, Anna [1873] (VIII.346), geboren op 18-01-1898 te Volendam, overleden op 26-04-1902 te Volendam op 4-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [886] (zie VII.205) en De WIT, Neeltje [885] (VII.206).
   6. v  van DIEPEN, Katrien [1874] (VIII.347), geboren op 26-02-1899 te Volendam, overleden op 13-07-1982 te Volendam op 83-jarige leeftijd. Katrien nam het bedrijf 'Hotel van Diepen over',bleeg ongehuwd. Dochter van Van DIEPEN, Jan [886] (zie VII.205) en De WIT, Neeltje [885] (VII.206).
   7. m  van DIEPEN, Nico [1876], geboren op 22-07-1901 te Volendam (zie VIII.348).
   8. m  van DIEPEN, Willem [1878], geboren op 09-12-1902 te Volendam (zie VIII.350).
   9. v  van DIEPEN, Agaath [1882] (VIII.353), geboren op 12-02-1904 te Volendam, dochter van Van DIEPEN, Jan [886] (zie VII.205) en De WIT, Neeltje [885] (VII.206), woont te Oosterbeek.
Gescheiden [828] ? te ? Partner is Van RIJSWIJK, Frits [1881] (VIII.352), Hotelier, geboren op 23-09-1914 te Eck en Wiel, zoon van Van RIJSWIJK, Cristiaan [1879] en Van MERKESTEIN, Maris [1880].
   10. v  van DIEPEN, Nel [1886] (VIII.355), geboren op 03-07-1905 te Volendam, overleden op 20-12-1981 om 1 uur te Volendam op 76-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [886] (zie VII.205) en De WIT, Neeltje [885] (VII.206).
Gehuwd [830] op 21-jarige leeftijd op 14-05-1927 te Voelendam met BOS, Niek [1885], 27 jaar oud (VIII.354), Electriciën, geboren op 07-02-1900 te Amsterdam, overleden op 19-02-1962 te Purmerend op 62-jarige leeftijd. Niek bos had later een café in Volendam. Zoon van BOS, Dirk [1883] en WINDT, Fredrika [1884]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Rie,Nel,Tiny,Theo,Joop en Lien.

VII.209    Van DIEPEN, Kees [889], geboren op 04-12-1872 te Beemster, overleden op 30-05-1939 te Amsterdam op 66-jarige leeftijd. Kees van Diepen was kastelein in de Beemster. Kwam in 1896 naar Nibiixwoud. Het gezin vertrok naar Beverwijk, het lukte daar niet een café te beginnen vanwege de oorlog. Daarop vestigde Kees zich in Amsterdam om daar een melkzaak te beginnen.
Gehuwd (1) [377] op 23-jarige leeftijd op 02-05-1896 te De Rijp met BEUMER, Marijtje [887], 21 jaar oud (VII.210), geboren op 17-08-1874 te De Rijp, overleden op 17-08-1874 te Nibbixwoud, 0 dagen oud. Eerste huwelijk van Kees van Diepen.
Gehuwd (2) [378] op 40-jarige leeftijd op 28-01-1913 te Wormerveer met RANDHUIZEN, Anna [888], 37 jaar oud (VII.211), geboren op 25-07-1875 te Mormer, dochter van RANDHUIZEN, Jan [1887] en KLAVER, Petronella [1888]. Tweede huwelijk van Kees van Diepen.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Afra [1892] (VIII.357), geboren op 28-02-1899 te Nibbixwoud, overleden 1985 te Nibbixwoud, dochter van Van DIEPEN, Kees [889] (zie VII.209) en BEUMER, Marijtje [887] (VII.210), woonde te Nibbixwoud.
Gehuwd [833] op 23-jarige leeftijd op 17-05-1922 te Nibbixwoud met KOELEMAN, Jan [1891], 24 jaar oud (VIII.356), Tuinder, geboren op 12-07-1897 te Nibbixwoud, overleden op 15-10-1965 te Nibbixwoud op 68-jarige leeftijd, zoon van KOELEMAN, Jan [1889] en DUDINK, Marijtje [1890]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jan,Cor,Marie,Chris,Frans,Piet,Gré Niek,Bets en Antoon.
   2. v  van DIEPEN, Gré [1896] (VIII.359), geboren op 06-02-1903 te Nibbixwoud, dochter van Van DIEPEN, Kees [889] (zie VII.209) en BEUMER, Marijtje [887] (VII.210).
Gehuwd [835] op 25-jarige leeftijd op 14-07-1928 te Bolsward met De GRAAF, Jan [1895], 27 jaar oud (VIII.358), Timmerman, geboren op 04-10-1900 te ilnis, zoon van De GRAAF, Johannes [1893] en Van LEEUWEN, Petronella [1894]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Nel,Jan,Ria,Magda en Harry.
   3. v  van DIEPEN, Joe (Jo) [1898] (VIII.361), geboren op 04-11-1907 te Nibbixwoud. Jo van Diepen trouwde met ene Buis. Vertrok naar Antwerpen, verdere gegevens zijn over hun niet bekend. Dochter van Van DIEPEN, Kees [889] (zie VII.209) en BEUMER, Marijtje [887] (VII.210).
Relatie [836] met BUIS, N.N. [1897] (VIII.360).
   4. v  van DIEPEN, Rie [1902] (VIII.363), geboren op 02-02-1912 te Nibbixwoud, dochter van Van DIEPEN, Kees [889] (zie VII.209) en BEUMER, Marijtje [887] (VII.210), woont te Heemstede.
Gehuwd [838] op 23-jarige leeftijd op 01-05-1935 te Alkmaar met NIEUWENHUIZEN, Niek [1901], 25 jaar oud (VIII.362), c.v.-Installateur. Geboren op 03-03-1910 te Haarlem, zoon van NIEUWENHUIZEN, Frans [1899] en KAGER, Maria [1900]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Greet en Erwin.

VII.326    Van DIEPEN, Cor [913], geboren op 13-05-1897 te Spanbroek(Lutkedijk), overleden op 14-10-1945 te Akersloot op 48-jarige leeftijd. Kees (Cor) had een boerderij aan de Zuidervaart, toen gem. Akersloot.
Gehuwd [391] op 27-jarige leeftijd op 06-11-1924 te Beemster met VIS, Divera (Dieuw) [912], 21 jaar oud (VII.327), geboren op 22-07-1903 te Wervershoof, dochter van VIS, Gerbrand [2078] en COMMANDEUR, Cornelia [2079], woont te Zuid Schermer.
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Cor [2081] (VIII.591), Gemeente ambtenaar, geboren op 12-11-1925 te Zuid Schermer (Akersloot), overleden op 14-12-2012 te Blokker op 87-jarige leeftijd, begraven op 19-12-2012 te Blokker ( R.K.Kerkhof). Onderscheiden met de Oorkonde Pro Ecclesia et Pontifice, zoon van Van DIEPEN, Cor [913] (zie VII.326) en VIS, Divera (Dieuw) [912] (VII.327), woonde te Westerblokker.
Gehuwd [919] op 30-jarige leeftijd op 23-11-1955 te Abbekerk met WAGEMAKER, Elisabeth Catharina (Bets) [2080], 25 jaar oud (VIII.592), geboren op 24-05-1930 te De Weere, dochter van WAGEMAKER, Jan [2823] en STAM, Cornelia [2824], woont te Westerblokker.
   2. v  van DIEPEN, Nel [2085] (VIII.594), geboren op 14-12-1926 te Zuid Schermer (Akersloot), overleden op 03-09-2004 te Heiloo op 77-jarige leeftijd, begraven op 09-09-2004 te Heiloo ( Westerweg ), dochter van Van DIEPEN, Cor [913] (zie VII.326) en VIS, Divera (Dieuw) [912] (VII.327).
Gehuwd [921] op 49-jarige leeftijd op 12-11-1976 te Heiloo met COPPES, Hubertus (Huub) [2084], 61 jaar oud (VIII.593), PEN,ambtenaar, geboren op 15-11-1914 te Heiloo, overleden op 01-04-2000 te Heiloo op 85-jarige leeftijd, begraven op 06-04-2000 te Heiloo (Westerweg), zoon van COPPES, Arie [2082] en KUILBOER, Neeltje [2083]. Uit dit huwelijk geen kinderen.Hubertus Coppes was weduwnaar van Johanna Huijg. {Hij was eerder gehuwd [2684] op 50-jarige leeftijd op 18-03-1965 met HUYG, Christine [6602], overleden op 18-03-1965.}
   3. m  van DIEPEN, Gerbrand [2087], geboren op 04-04-1928 te Zuid Schermer (Akersloot) (zie VIII.595).
   4. m  van DIEPEN, Jan [2088] (VIII.597), geboren op 25-05-1929 te Zuid Schermer (Akersloot). Jan van Diepen is veehouder op het ouderlijk bedrijf.i, zoon van Van DIEPEN, Cor [913] (zie VII.326) en VIS, Divera (Dieuw) [912] (VII.327).
   5. v  van DIEPEN, Afra [2092] (VIII.599), geboren op 14-09-1930 te Zuid Schermer (Akersloot), dochter van Van DIEPEN, Cor [913] (zie VII.326) en VIS, Divera (Dieuw) [912] (VII.327).
Gehuwd [923] op 27-jarige leeftijd op 22-07-1958 te Akersloot met WAGEMAKER, Kees [2091], 27 jaar oud (VIII.598), Ambtenaar bij de venitaire dienst, geboren op 22-06-1931 te De Weere, zoon van WAGEMAKER, Jan [2089] en STAM, Cornelia [2090]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Lian,Veralien,Kees en Jan.
   6. v  van DIEPEN, Joop (Jopie) [2096] (VIII.601), geboren op 02-01-1932 te Zuid Schermer (Akersloot), dochter van Van DIEPEN, Cor [913] (zie VII.326) en VIS, Divera (Dieuw) [912] (VII.327).
Gehuwd [925] op 25-jarige leeftijd op 31-05-1957 te Akersloot met GROOT, Gerrit [2095], 28 jaar oud (VIII.600), Veehouder, geboren op 13-12-1928 te Akersloot, overleden op 03-02-2006 te Zuidschermer op 77-jarige leeftijd, begraven op 07-02-2006 te Zuidschermer. Drager van de St Gregorius Medaille, Raadslid van de Gem. Schermer,Fractievoorzitter van de CDA in de Gemeenteraad. Zoon van GROOT, Mattheus [2093] en SCHUIT, Guurtje [2094]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Thijs,Kees,Getruud, José,Vera,Theo, Marian en Gerrit.
   7. m  van DIEPEN, Niek [2098], geboren op 10-03-1933 te Zuid Schermer (Akersloot) (zie VIII.602).
   8. m  van DIEPEN, Piet [2100], geboren op 12-07-1934 te Zuid Schermer (Akersloot) (zie VIII.604).
   9. m  van DIEPEN, André [2102], geboren op 26-07-1936 te Zuid Schermer (Akersloot) (zie VIII.606).
   10. m  van DIEPEN, Michel [2104], geboren op 01-01-1938 te Zuid Schermer (Akersloot) (zie VIII.608).
   11. m  van DIEPEN, Louis [2106], geboren op 04-02-1940 te Zuid Schermer (Akersloot) (zie VIII.610).
   12. v  van DIEPEN, Vera [2107] (VIII.612), geboren op 04-02-1942 te Zuid Schermer (Akersloot), overleden op 07-05-1949 te Zuid Schermer (Akersloot) op 7-jarige leeftijd. Overleed aan hersenvliesontsteking. Dochter van Van DIEPEN, Cor [913] (zie VII.326) en VIS, Divera (Dieuw) [912] (VII.327).

VII.328    Van DIEPEN, Gerbrand [914], geboren op 20-02-1899 te Spanbroek(Lutkedijk), overleden op 09-06-1952 te Lutkedijk(gem Spanbroek) op 53-jarige leeftijd, begraven te Obdam. Woont op de Lutkedijk (gem. Spanbroek) Gerbrand van Diepen nam de boerderij van zijn vader over.
Gehuwd [392] op 26-jarige leeftijd op 02-05-1925 te Grosthuizen met Van der HULST, Margaretha [915], 21 jaar oud (VII.329), geboren op 20-10-1903 te Grosthuizen, overleden op 19-04-1986 te Spanbroek op 82-jarige leeftijd, gecremeerd op 23-04-1986 te Schagen, dochter van Van der HULST, Herman [1515] en KOOPMAN, Sijtje [1516].
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Afra [1520] (VIII.614), geboren op 01-09-1929 te Lutkedijk (gem.Spanbroek), overleden op 02-11-2012 te Schagen op 83-jarige leeftijd, begraven op 07-11-2012 te Schagen ( Algemene Begraafplaats ), dochter van Van DIEPEN, Gerbrand [914] (zie VII.328) en Van der HULST, Margaretha [915] (VII.329).
Gehuwd [660] op 24-jarige leeftijd op 29-04-1954 te Spanbroek, gehuwd voor de kerk te Obdam met ROTTEVEEL, Jan [1519], 28 jaar oud (VIII.613), Kaasmaker, geboren op 31-03-1926 te Schagen, zoon van ROTTEVEEL, Kees [1517] en KIëBERT, Francien [1518].
   2. m  van DIEPEN, Herman [1522], geboren op 27-12-1930 te Lutkedijk (gem. Spanbroek) (zie VIII.615).
   3. m  van DIEPEN, Kees [1546], geboren op 28-01-1932 te Lutkedijk (gem. Spanbroek) (zie VIII.617).
   4. v  van DIEPEN, Lucia (Luus) [1527] (VIII.620), geboren op 13-06-1933 te Lutkedijk (gem. Spanbroek), dochter van Van DIEPEN, Gerbrand [914] (zie VII.328) en Van der HULST, Margaretha [915] (VII.329).
Gehuwd [662] op 23-jarige leeftijd op 19-09-1956 te Spanbroek met JASPERS, Simon [1526], 25 jaar oud (VIII.619), Zaakwaarnemer,administrateur, geboren op 25-08-1931 te Waarland, zoon van JASPERS, Jan [1524] en BRUIN, Neeltje [1525]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jan.Margreet,Conny en Irene.
   5. v  van DIEPEN, Jopie [1531] (VIII.622), geboren op 30-12-1934 te Lutkedijk (gem. Spanbroek), dochter van Van DIEPEN, Gerbrand [914] (zie VII.328) en Van der HULST, Margaretha [915] (VII.329).
Gehuwd [664] op 22-jarige leeftijd op 23-04-1957 te Spanbroek, gehuwd voor de kerk te Obdam met MUNSTER, Dirk [1530], 25 jaar oud (VIII.621), Kennelhouder voor honden. Geboren op 22-01-1932 te Obdam, zoon van MUNSTER, Willem [1528] en BAKKER, Margaretha [1529]. Uit dit huwelijk geen kinderen.
   6. v  van DIEPEN, Bep [1535] (VIII.624), Bejaardenverzorgster, geboren op 23-11-1936 te Lutkedijk (gem. Spanbroek), dochter van Van DIEPEN, Gerbrand [914] (zie VII.328) en Van der HULST, Margaretha [915] (VII.329).
Gehuwd [666] op 25-jarige leeftijd op 23-11-1961 te Egmond a/d Hoef met DEKKER, Theo [1534], 29 jaar oud (VIII.623), P.T.T. Ambtenaar, geboren op 06-07-1932 te Heerhugowaard, zoon van DEKKER, W. [1532] en ROOZENDAAL, A.M. [1533]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Madelon,Margret,Edward,Rudolf en Liesbeth.
   7. v  van DIEPEN, Tiny [1539] (VIII.626), geboren op 03-06-1938 te Lutkedijk (gem. Spanbroek), dochter van Van DIEPEN, Gerbrand [914] (zie VII.328) en Van der HULST, Margaretha [915] (VII.329).
Gehuwd [668] op 23-jarige leeftijd op 21-11-1961 te Spanbroek, gehuwd voor de kerk te Obdam met KOOPMAN, Maarten [1538], 28 jaar oud (VIII.625), Bouwvakker, geboren op 21-03-1933 te Wervershoof, zoon van KOOPMAN, Nico [1536] en De JONG, Marie [1537], woont Wogmeer 83 te Wogmeer. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Gertjan,Nico en Martin.
   8. m  van DIEPEN, Jan [1541], geboren op 01-04-1940 te Lutkedijk (gem. Spanbroek) (zie VIII.627).
   9. v  van DIEPEN, Hannie [1545] (VIII.630), geboren op 26-06-1942 te Lutkedijk (gem. Spanbroek), dochter van Van DIEPEN, Gerbrand [914] (zie VII.328) en Van der HULST, Margaretha [915] (VII.329), woont op 05-07-1986 Schervenweg 2, 1771 RS Wieringerwerf (tel. 0227-60 12 98).
Gehuwd [671] op 21-jarige leeftijd op 24-10-1963 te Spanbroek, gehuwd voor de kerk te Obdam met MUNSTER, Jan [1544], 23 jaar oud (VIII.629), geboren op 01-08-1940 te Wierengerwerf, overleden op 05-07-1986 te Wieringerwerf op 45-jarige leeftijd, gecremeerd op 10-07-1986 te Schagen, zoon van MUNSTER, Jacob [1542] en DEKKER, Gertje [1543], woonde op 06-09-1995 Schervenweg 2, 1771 RS Wieringerwerf (tel. 0227-60 12 98). Kinderen uit dit huwelijk zijn: Marga, Gerarda en Marcel.

VII.49    Van DIEPEN, Piet [949], geboren op 16-03-1884 te Spanbroek(Zandwerven), overleden op 21-12-1959 te Spanbroek op 75-jarige leeftijd. Piet van Diepen was landarbeider. Het gezin woonde in Zandwerven. Piet's postuur bezorgde hem de bijnaam 'Kleine Piet'.
Gehuwd [407] op 34-jarige leeftijd op 09-04-1918 te Hoogwoud met MOLENAAR, Dieuwertje [948], 25 jaar oud (VII.50), geboren op 14-04-1892 te Lambertschaag, overleden op 21-04-1957 te Spanbroek op 65-jarige leeftijd, dochter van MOLENAAR, Pieter [2444] en WEEL, Geertje [2445].
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Trijntje [2446] (VIII.56), geboren op 22-02-1919 te Spanbroek, overleden op 06-12-1920 te Spanbroek op 1-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Piet [949] (zie VII.49) en MOLENAAR, Dieuwertje [948] (VII.50).
   2. v  van DIEPEN, Geertje [2447] (VIII.57), geboren op 10-01-1920 te Spanbroek, overleden op 21-05-1945 te Roermond op 25-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Piet [949] (zie VII.49) en MOLENAAR, Dieuwertje [948] (VII.50).
   3. m  van DIEPEN, Cor [2449], geboren op 09-09-1921 te Spanbroek (zie VIII.58).
   4. m  van DIEPEN, Piet [2451] (VIII.60), geboren op 20-10-1922 te Spanbroek, overleden op 28-09-1981 te Groningen op 58-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Piet [949] (zie VII.49) en MOLENAAR, Dieuwertje [948] (VII.50).
Gescheiden [1085] ? te Uit dit huwelijk niets bekend over eventuele kinderen. Partner is RIJTSEMA, Trijntje [2450] (VIII.61). Uit dit huwelijk niets bekend over eventuele kinderen.
   5. m  van DIEPEN, Joop [2453], geboren op 05-08-1927 te Spanbroek (zie VIII.62).
   6. m  van DIEPEN, Ton [2455], geboren op 12-11-1928 te Spanbroek (zie VIII.64).
   7. m  van DIEPEN, Theo [2457], geboren op 24-04-1932 te Spanbroek (zie VIII.66).
   8. m  van DIEPEN, Wim [2459], geboren op 30-11-1934 te Spanbroek (zie VIII.68).

VII.1    Van DIEPEN, Arie [953], geboren op 20-06-1853 te Noordermeer, overleden op 24-06-1939 te Nibbixwoud op 86-jarige leeftijd. Arie van Diepen was aanvankelijk boerenknecht in De Weere. In 1902 trok het gezin naar Nibbixwoud. Arie had daar een tuindersbedrijfje gekocht.
Gehuwd (1) [418] op 23-jarige leeftijd op 19-04-1877 te Hoogwoud met MOLENAAR, Trijntje [952], 22 jaar oud (VII.2), geboren op 31-05-1854 te Hoogwoud, overleden op 20-07-1896 te De Weere op 42-jarige leeftijd, dochter van MOLENAAR, Jan [1320] en ROOD, Hiltje [1321].
Gehuwd (2) [567] op 45-jarige leeftijd op 22-11-1898 te De Weere met MACHTEL, Geertje [1319], 41 jaar oud (VII.3), geboren op 17-01-1857 te Sijbekarspel, overleden op 14-06-1945 te De Weere op 88-jarige leeftijd. De familie herinnert zich Geertje Machtel, als zijnde een wat bazige vrouw. Arie wordt omschreven als een goedige man. Dochter van MACHTEL, Jan [1065] en HUISMAN, Stijntje [1318]. Tweede huwelijk van Arie van Diepen.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Kees [1323], geboren op 26-06-1878 te De Weere (zie VIII.1).
   2. v  van DIEPEN, Hiltje [1324] (VIII.3), geboren op 07-12-1879 te De Weere, overleden op 10-02-1882 te De Weere op 2-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Arie [953] (zie VII.1) en MOLENAAR, Trijntje [952] (VII.2).
   3. m  van DIEPEN, Jan [1325], geboren op 04-05-1881 te De Weere (zie VIII.4).
   4. m  van DIEPEN, Klaas [1327] (VIII.6), geboren op 24-06-1883 te De Weere, overleden op 10-11-1884 te De Weere op 1-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Arie [953] (zie VII.1) en MOLENAAR, Trijntje [952] (VII.2).
   5. m  van DIEPEN, Klaas [1328], geboren op 15-02-1888 te De Weere (zie VIII.7).
   6. v  van DIEPEN, Hiltje [1333] (VIII.10), geboren op 16-02-1891 te De Weere, overleden op 09-02-1963 te Amsterdam op 71-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Arie [953] (zie VII.1) en MOLENAAR, Trijntje [952] (VII.2).
Gehuwd [573] op 23-jarige leeftijd op 29-04-1914 te Rotterdam met ROTERING, Bertus [1332], 20 jaar oud (VIII.9), geboren op 11-09-1893 te Kamerik. Bertus Rotering is op veel plaatsen bakker geweest; o.a. Rotterdam en Anna Paulowna. Zijn vrouw Hiltje werd op zesjarige leeftijd "thuisgehaald" bij haar Pieter Groot in Rotterdam. Daar heeft ze Bertus leren kennen. Zoon van ROTERING, Joseph [1330] en MEIJER, Henrica [1331]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Joseph,Pieter,Rika en Dora.
Uit het tweede huwelijk:
   7. m  van DIEPEN, Albertus [1334] (VIII.11), geboren op 28-04-1900 te De Weere, overleden op 25-05-1900 te De Weere, 27 dagen oud, zoon van Van DIEPEN, Arie [953] (zie VII.1) en MACHTEL, Geertje [1319] (VII.3).

VII.6    Van DIEPEN, Klaas [957], geboren op 12-05-1860 te De Weere, overleden op 09-04-1946 te Amsterdam op 85-jarige leeftijd. Klaas van Diepen had een melkzaak in de Vinkenstraat te Amsterdam.
Gehuwd [409] op 27-jarige leeftijd op 13-04-1888 te Sloten met NIEUWENDIJK, Cornelia [956], 25 jaar oud (VII.7), geboren op 19-12-1862 te Sloten, overleden op 20-09-1932 te Amsterdam op 69-jarige leeftijd, dochter van NIEUWENDIJK, Cornelis [2219] en Van OOSTWAARD, Geertje [2220].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Nelis [2221] (VIII.12), geboren op 11-02-1889 te Amsterdam, overleden ÷ 1918 te Amsterdam, zoon van Van DIEPEN, Klaas [957] (zie VII.6) en NIEUWENDIJK, Cornelia [956] (VII.7).
   2. v  van DIEPEN, Truus [2222] (VIII.13), geboren op 27-02-1890 te Amsterdam, overleden op 19-11-1892 te Amsterdam op 2-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Klaas [957] (zie VII.6) en NIEUWENDIJK, Cornelia [956] (VII.7).
   3. v  van DIEPEN, Bets [2227] (VIII.15), geboren op 23-10-1891 te Amsterdam, overleden op 06-09-1979 te Amsterdam op 87-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Klaas [957] (zie VII.6) en NIEUWENDIJK, Cornelia [956] (VII.7).
Gehuwd (1) [983] op 28-jarige leeftijd op 04-08-1920 te Amsterdam met DEKKER, Henk [2223], 30 jaar oud (VIII.14), geboren op 26-04-1890 te Naarden, overleden op 16-02-1955 te Amsterdam op 64-jarige leeftijd. Eerste huwelijk van Bets van Diepen.Kinderen uit dit huwelijk zijn: Bep en Kees.
Relatie (2) [984] met GIEBEN, Cornelis Theodorus (Kees) [2226] (VIII.16), geboren op 18-06-1895 te Arnhem, zoon van GIEBEN, Cees [2224] en BURGERS, G.A. [2225], woont op 18-06-1982 te Australie. Tweede huwelijk van Bets van Diepen.
   4. v  van DIEPEN, Geertje [2228] (VIII.17), geboren op 02-03-1893 te Amsterdam, overleden op 06-11-1918 te Amsterdam op 25-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Klaas [957] (zie VII.6) en NIEUWENDIJK, Cornelia [956] (VII.7).
   5. m  van DIEPEN, Nico [2229] (VIII.18), geboren op 09-08-1894 te Amsterdam, overleden op 14-01-1914 te Amsterdam op 19-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Klaas [957] (zie VII.6) en NIEUWENDIJK, Cornelia [956] (VII.7).
   6. m  van DIEPEN, Kees [2231], geboren op 26-02-1897 te Amsterdam (zie VIII.19).
   7. m  van DIEPEN, Jacob [2234], geboren op 31-12-1898 te Amsterdam (zie VIII.21).
   8. m  van DIEPEN, Gerrit [2236] (VIII.24), Scheepswerktuigkundige, geboren op 17-11-1900 te Amsterdam, overleden op 05-06-1976 te Bennebroek op 75-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Klaas [957] (zie VII.6) en NIEUWENDIJK, Cornelia [956] (VII.7).
Gehuwd [987] op 45-jarige leeftijd op 18-09-1946 te Maartensdijk met RIJKEN, Jeanne [2235], 37 jaar oud (VIII.25), geboren op 17-05-1909 te Den Haag, dochter van RIJKEN, Henk [3064] en Van VERS, Annamarie [3065], woont te Bennebroek. Het huwelijk van Gerard van Diepen zou in 1940 plaatsvinden; Gerard ging 'voor enkele maanden' per boot weg, vanwege de oorlog kwam hij in 1946 pas weer terug.Uit dit huwelijk niets bekend over eventuele kinderen.
   9. v  van DIEPEN, Sophie [2240] (VIII.27), geboren op 19-10-1904 te Amsterdam, dochter van Van DIEPEN, Klaas [957] (zie VII.6) en NIEUWENDIJK, Cornelia [956] (VII.7), woont op 01-06-1988 Albert Thijmlaan 28, 5615 EC Eindhoven.
Gehuwd [989] op 21-jarige leeftijd op 26-08-1926 te Amsterdam met Van HERPT, Bert (Ben) [2239], 23 jaar oud (VIII.26), Directeur Levensverzekeringsmaatschappij Noord-Brabant, geboren op 05-08-1903 te Amsterdam, zoon van Van HERPT, Willem [2237] en SIEKING, Anna [2238], woont op 01-06-1988 Huize den Elzent,Albert Thijmlaan 90, 5615 EC Eindhoven. Uit dit huwelijk is Annie geboren.

VII.10    Van DIEPEN, Jacob [961], geboren op 13-03-1865 te De Weere, overleden op 04-08-1896 te De Weere op 31-jarige leeftijd. Jacob van Diepen was aanvankelijk opgeleid voor timmerman. Later kocht hij een 'spultje' aan de Boekelweg voor duizend gulden. Hij is op 31-jarige leeftijd aan t.b.c. overleden.
Gehuwd [411] op 26-jarige leeftijd op 02-04-1891 met SPIL, Bregje [960], 26 jaar oud (VII.11), geboren op 20-02-1865 te Hem, overleden op 06-03-1945 te De Weere op 80-jarige leeftijd, dochter van SPIL, Bernard [1678] en LIGTHART, Neeltje [1679]. Eerste huwelijk van Breggie Spil. {Zij is later gehuwd [734] op 46-jarige leeftijd op 03-06-1911 met OUD, Cornelis [1680]. Tweede huwelijk van Breggie Spil. Cornelis Oud was weduwnaar en had al 2 zoons.(Jacob,Simon). Laatstgenoemde Simon trok naar de Zomerdijk, waar later Breggie ook veel verbleef.}
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Kees [1682] (VIII.28), geboren op 25-04-1892 te De Weere, overleden op 27-07-1941 te De Weere op 49-jarige leeftijd. Kees van Diepen had de bijnaam " Zwarte Kees". Hij had in "Klein Amsterdam" tussen De Weere en het Gouw, een kippenbedrijf; eerst voor de eieren, later piepkuikens voor de fokkerij. Kees heeft altijd een slechte gezondheid gehad. Hun pleegzoon Willem van Veen (gehuwd met Nel Huiberts geen kinderen) nam het bedrijfje over, doch schakelde later over op tuinderij. Zoon van Van DIEPEN, Jacob [961] (zie VII.10) en SPIL, Bregje [960] (VII.11).
Gehuwd [735] op 26-jarige leeftijd op 29-05-1918 te Nibbixwoud met HOOGLAND, Marijtje [1681], 24 jaar oud (VIII.29), geboren op 13-09-1893 te Nibbixwoud, overleden op 18-03-1964 te Lutjebroek op 70-jarige leeftijd, dochter van HOOGLAND, Pieter [3805] en MACHTEL, Geertje [3806].
   2. v  van DIEPEN, Cornelia [1686] (VIII.31), geboren op 14-07-1893 te De Weere, dochter van Van DIEPEN, Jacob [961] (zie VII.10) en SPIL, Bregje [960] (VII.11), woont op 01-06-1988 Het Hiemert (Bej. Tehuis) te Lutjebroek.
Gehuwd [737] op 26-jarige leeftijd op 29-04-1920 te Hoogwoud met BAKKER, Martinus [1685], 34 jaar oud (VIII.30), Kruidenier, geboren op 16-04-1886 te Lutjebroek, overleden op 16-08-1970 te Hoogkarspel op 84-jarige leeftijd. Martinus Bakker had een kruidenierswinkel in Lutjebroek. Zoon van BAKKER, Jan [1683] en BLOKKER, Geertje [1684].
   3. m  van DIEPEN, Nardus [1687] (VIII.32), Bakker,verzekeringsagent, geboren op 13-07-1896 te De Weere, overleden op 27-09-1957 te Apeldoorn op 61-jarige leeftijd. Nardus van Diepen wilde graag leren, maar er was geen geld voor een opleiding. Hij begon als bakker. Vertrok later naar Apeldoorn en was daar verzekeringsagent. Tijdens de oorlog zat hij in het verzet. Zoon van Van DIEPEN, Jacob [961] (zie VII.10) en SPIL, Bregje [960] (VII.11).
Gehuwd [738] op 25-jarige leeftijd op 24-04-1922 met HINKE, Geertruida [1688], 29 jaar oud (VIII.33), geboren op 29-01-1893 te Spierdijk, overleden op 30-10-1962 te Apeldoorn op 69-jarige leeftijd, dochter van HINKE, Jacob [4095] en BOT, Grietje [4096]. Geen kinderen.

VII.167    Van DIEPEN, Arie [982], geboren op 30-11-1870 te Obdam, overleden op 05-02-1950 te 't Zand op 79-jarige leeftijd. Arie was aanvankelijk bakker in de Zuidermeer. Was allergisch voor de stof die broodverwerking mer zich meebrengt. Werd boerenknecht, eerst in Schagen, later in Breezand. Begon later een boerderijtje aan de Bosweg in 't Zand.
Gehuwd [420] op 29-jarige leeftijd op 25-04-1900 te Obdam met BOOTS, Maartje [983], 27 jaar oud (VII.168), geboren op 24-05-1872 te Obdam, overleden op 25-01-1960 te 't Zand op 87-jarige leeftijd, dochter van BOOTS, Arie [1210] en DEKKER, Maartje [1211].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Kees [1213], geboren op 08-02-1902 te Zuidermeer (zie VIII.256).
   2. m  van DIEPEN, Arie [1215], geboren op 12-08-1904 te Zuidermeer (zie VIII.258).
   3. v  van DIEPEN, Marie [1219] (VIII.261), geboren op 30-09-1905 te Zuidermeer, dochter van Van DIEPEN, Arie [982] (zie VII.167) en BOOTS, Maartje [983] (VII.168), woont op 03-02-1984 Huize "De Kooimeer" Kamer 501 L.Henriëttestraat 21 te Alkmaar.
Gehuwd [524] op 24-jarige leeftijd op 06-08-1930 te 't Zand met KNIJN, Klaas [1218], 10 jaar oud (VIII.260), Bouwkundig opzichter, geboren op 07-02-1920 te Nibbixwoud, overleden op 03-02-1984 te Alkmaar op 63-jarige leeftijd, zoon van KLIJN, Arie [1216] en ZUIKER, Petronella [1217]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Nel,Miep,Arie,Tiny,Adriaan,Cilia,Linie,Vera,Sil,Sjaan,Kees,Atie en Koos.
   4. v  van DIEPEN, Trien [1223] (VIII.263), geboren op 25-09-1907 te Zuidermerr, dochter van Van DIEPEN, Arie [982] (zie VII.167) en BOOTS, Maartje [983] (VII.168).
Gehuwd [526] op 22-jarige leeftijd op 16-11-1929 te 't Zand met LEMMENS, Jef [1222], 23 jaar oud (VIII.262), Bloemist, geboren op 27-06-1906 te Tesenderlo(Belgie), zoon van LEMMENS, Felix [1220] en JANNES, Constantia [1221]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Felix,Adrie,Constantia,Riet,Bertha,Tiny,Kees,Dia en Marga.
   5. m  van DIEPEN, Dirk [1225], geboren op 07-07-1912 te Den Helder (zie VIII.264).
   6. v  van DIEPEN, Dieuwertje [1229] (VIII.267), geboren op 02-11-1914 te 't Zand, dochter van Van DIEPEN, Arie [982] (zie VII.167) en BOOTS, Maartje [983] (VII.168).
Gehuwd [529] op 23-jarige leeftijd op 24-02-1938 te Schagerbrug met Van den BERG, Paul [1228], 24 jaar oud (VIII.266), Bollenkweker, geboren op 05-02-1914 te Lisse, zoon van Van den BERG, Martinus [1226] en WOWIJS, Cornelia [1227]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Martien,Arie,Ria en Cocky.
   7. m  van DIEPEN, Klaas [1231], geboren op 22-12-1917 te Schagen (zie VIII.268).

VII.173    Van DIEPEN, Arie [993], Veehouder,handelaar, geboren op 08-01-1883 te Obdam, overleden op 03-06-1958 te Alkmaar op 75-jarige leeftijd. Tot 1892 was Arie van Diepen veehouder in Obdam. Hij was ook een verwoed handelaar. Hij trok naar het Zeglis no 245 te Alkmaar om daar zijn beroep voort te zetten. In 1957 verkocht hij zijn bedrijf aan de gemeente Alkmmar. dit i.v.b. uitbreidingsplannen van deze gemeente. Arie en zijn vrouw betrokken een burgerwoonhuis in Alkmaar.
Gehuwd [427] op 28-jarige leeftijd op 01-05-1911 te Obdam met BERGER, Sijtje (Lucia) [992], 23 jaar oud (VII.174), geboren op 03-08-1887 te Warmenhuizen, overleden op 08-10-1972 te Edam op 85-jarige leeftijd, dochter van BERGER, Klaas [1196] en BLANKENDAAL, Geertje [1197].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Niek [1198], geboren op 20-09-1917 te Obdam (zie VIII.270).
   2. v  van DIEPEN, Geertje [1199] (VIII.273), geboren op 01-12-1918 te Obdam, overleden op 10-10-2002 te Akersloot op 83-jarige leeftijd, begraven op 14-10-2002 te Alkmaar ( St Barbara), dochter van Van DIEPEN, Arie [993] (zie VII.173) en BERGER, Sijtje (Lucia) [992] (VII.174).
Gehuwd [515] op 24-jarige leeftijd op 09-11-1943 te Obdam met KAPTEIN, [1202], 29 jaar oud (VIII.272), geboren op 15-02-1914 te Akersloot, zoon van KAPTEIN, Jan [1200] en Van DIEPEN, Marie [1201]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jan,Arie,Theo,Lucia,Peter,Bea,Rina,Trudy en Ton.
   3. v  van DIEPEN, Catharina Maria (Trien) [1206] (VIII.275), geboren op 13-11-1920 te Obdam, overleden op 02-04-2000 te Akersloot op 79-jarige leeftijd, begraven op 05-04-2000 te Akersloot (R.K. Kerkhof), dochter van Van DIEPEN, Arie [993] (zie VII.173) en BERGER, Sijtje (Lucia) [992] (VII.174).
Gehuwd [517] op 24-jarige leeftijd op 31-07-1945 te Alkmaar met FELDT, Jan [1205], 27 jaar oud (VIII.274), Vehopuder, geboren op 19-06-1918 te Akersloot, overleden op 19-06-1967 te Akersloot op 49-jarige leeftijd. Jan Feldt was vehouder in Akersloot. Zoon van FELDT, Willem [1203] en KRAAKMAN, Hillegonda [1204]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Lucia,Wim,JOs en Rietje.
   4. m  van DIEPEN, Nicolaas Joseph (Klaas) [1208], geboren op 22-03-1922 te Obdam (zie VIII.276).

VII.177    Van DIEPEN, Jan [999], geboren op 14-04-1889 te Obdam, overleden op 09-05-1964 te Obdam op 75-jarige leeftijd. Jan van Diepen was eerst veehouder, schakelde later over op tuinbouw.
In de nacht van 7 op 8 augustus brandde de boerderij van Jan van Diepen
totaal af.Toendertijd was dit de hoogste boerderij van Obdam.Verder valt nog te vermelden dat ook de boerderij van J.Neefjes in vlammen opging die daar vlakbij stond en waar de brand ook het eerst begon.(waarschijnlijk een omgevallen petroleumstelletje).Er woonde totaal 4 gezinnen in deze 2 boerderijen:
Fam Jan van Diepen bestaande uit ± 10 personen.
Fam Cees Neefjes bestaande uit 3 personen.
Fam Jaap Neefjes bestaande uit 9 personen.
Fam Luc van Velsen bestaande uit 10 personen.

De fam. Jan van Diepen ging na de brand wonen in de Horstenburgerstraat.
De fam. Luc van Velsen woonden na de brand in een schuur van de wed. Mak.
"Opa" Cees Neefjes en huisgenoten woonden na de brand bij hun familie.
De fam. Jaap Neefjes woonden na de brand verspreid over meerdere gezinnen.
Gehuwd [428] op 28-jarige leeftijd op 20-04-1917 te Obdam met BOOTS, Anna [998], 26 jaar oud (VII.178), geboren op 18-08-1890 te Zuidermeer, overleden op 16-11-1974 te Obdam op 84-jarige leeftijd, dochter van BOOTS, Thamis [1776] en RUITER, Jansje [1777].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Niek [1779], geboren op 12-02-1918 te Obdam (zie VIII.278).
   2. v  van DIEPEN, Johanna (Jans) [1783] (VIII.281), geboren op 10-02-1919 te Obdam, overleden op 30-07-2004 te Alkmaar op 85-jarige leeftijd, begraven op 04-08-2004 te Alkmaar R.K. Kerkhof St Barbara (familiegraf), dochter van Van DIEPEN, Jan [999] (zie VII.177) en BOOTS, Anna [998] (VII.178), woonde op 27-12-1983 Reviusstraat 20, 1813 CT Alkmaar.
Gehuwd [784] op 24-jarige leeftijd op 06-01-1944 te Obdam met Van VEEN, Jan [1782], 33 jaar oud (VIII.280), geboren op 14-01-1910 te Bergen, overleden op 27-12-1983 te Alkmaar op 73-jarige leeftijd, zoon van Van VEEN, Engelbertus [1780] en TWIST, Christina [1781]. Uit dit huwelijk geen kinderen.
   3. m  van DIEPEN, Thamis [1784] (VIII.282), geboren op 04-03-1920 te Obdam, overleden op 09-12-1932 te Obdam op 12-jarige leeftijd. Thamis van Diepen overleed aan hersenvlieontsteking op 12 jarige leeftijd. Zoon van Van DIEPEN, Jan [999] (zie VII.177) en BOOTS, Anna [998] (VII.178).
   4. m  van DIEPEN, Jan [1786], geboren op 31-08-1921 te Obdam (zie VIII.283).
   5. v  van DIEPEN (Zr. Edith), Trien [1787] (VIII.285), Non, geboren op 04-09-1922 te Obdam. Ingetreden op 24 mei 1960 in de orde der Dominicanessen van Neerbosch.
Inkleding op 16 november 1960
Tijdelijke Professie op 16 november 1961
Eeuwige Professie op 16 november 1964
Werkzaamheden:
-------------
Zuster Edith heeft zich voornamelijk bezig gehouden met huishoudelijke werkzaamheden in de Sint Rosa Stichting te Neerbosch Nijmegen.
Dochter van Van DIEPEN, Jan [999] (zie VII.177) en BOOTS, Anna [998] (VII.178).
   6. v  van DIEPEN, Marie [1789] (VIII.287), geboren op 26-11-1923 te Obdam. Woont met haar echtgenote Cor Pronk in Port Nourlanga, Australie. Dochter van Van DIEPEN, Jan [999] (zie VII.177) en BOOTS, Anna [998] (VII.178).
Gehuwd [785] op 21-jarige leeftijd op 18-08-1945 te Heemstede met PRONK, Cor [1788] (VIII.286), Monteur. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Marijke,Dirk-Jan,Annette,Agnes en Peter.
   7. v  van DIEPEN, Alie [1793] (VIII.289), geboren op 28-02-1924 te Obdam, dochter van Van DIEPEN, Jan [999] (zie VII.177) en BOOTS, Anna [998] (VII.178).
Gehuwd [787] op 41-jarige leeftijd op 29-10-1965 te Obdam met BOT, Ger [1792], 37 jaar oud (VIII.288), Electrotechnicus, geboren op 23-11-1927 te Westwoud, zoon van BOT, Piet [1790] en DOODEMAN, Christina [1791], woont te Westwoud. Uit dit huwelijk geen kinderen.
   8. m  van DIEPEN, Arie [1794] (VIII.290), Tuinder, geboren op 31-01-1926 te Obdam, overleden op 06-09-2010 te Spierdijk op 84-jarige leeftijd, begraven op 10-09-2010 te Obdam ( R.K.Kerkhof ), zoon van Van DIEPEN, Jan [999] (zie VII.177) en BOOTS, Anna [998] (VII.178).
   9. m  van DIEPEN, Dirk [1796], geboren op 11-06-1927 te Obdam (zie VIII.291).
   10. v  van DIEPEN, Vera [1797] (VIII.293), geboren op 14-11-1928 te Obdam, overleden op 22-05-1929 te Obdam, 189 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Jan [999] (zie VII.177) en BOOTS, Anna [998] (VII.178).
   11. m  van DIEPEN, Piet [1799], geboren op 15-06-1930 te Obdam (zie VIII.294).
   12. m  van DIEPEN, Frans [1800] (VIII.296), Restaurateur, geboren op 14-04-1932 te Obdam, overleden overl. Frans van Diepen is van het dak gevallen na werkzaamheden aan het kerkje van Lambertschaag en aan de gevolgen daarvan overleden.Iedereen in Abbekerk en Lambertschaag kon Frans van Diepen . Hij was de grote motor achter de restauratie van het sterk in verval geraakte "Groene Kerkje" te Lambertschaag. Frans was de amn op de achtergrond, de doorzetter die al zijn vrije tijd opofferde om het kerkje voor verder verval te behoeden. In 1980 werd "zijn" kerk feestelijk heropend om verder ruimte te bieden voor culturele manifestaties.
Iedere dag werd Frans geconfronteerd met werkzaamheden aan het eeuwenoude uurwerk getuige dit artikel in het Noord-Dagblad.
De titel "klokkenluider vond Frans maar niks, zo liet hij weten, want klokken luiden komt hoogst zelden voor, bij een huwelijk of zo. Nee dan dat opwinden van het uurwerk, dat komt dagelijks terug. Zoon van Van DIEPEN, Jan [999] (zie VII.177) en BOOTS, Anna [998] (VII.178).

VII.436    Van DIEPEN, Pieter [1011], geboren op 30-11-1874 te Spierdijk, overleden op 21-10-1952 te Hoorn op 77-jarige leeftijd. Pieter van Diepen was vrachtwagenchauffeur.
Gehuwd [432] op 26-jarige leeftijd op 03-05-1901 te Hoorn met MELS, Antje [1010], 25 jaar oud (VII.437), geboren op 10-08-1875 te Hoorn, overleden op 13-01-1958 te Hoorn op 82-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Niek [2434], geboren op 13-10-1902 te Hoorn (zie VIII.863).
   2. v  van DIEPEN, Truus [2438] (VIII.866), geboren op 27-10-1904 te Hoorn, overleden op 21-12-1971 te Alphen aan de Rijn op 67-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Pieter [1011] (zie VII.436) en MELS, Antje [1010] (VII.437).
Gehuwd [1079] op 27-jarige leeftijd op 04-02-1932 te Hoorn met BEEREPOOT, Tijmen [2437], 14 jaar oud (VIII.865), Electromonteur, geboren op 21-12-1917 te Oosterblokker, overleden op 11-08-1985 te Alphen aan den Rijn op 67-jarige leeftijd, zoon van BEEREPOOT, Kees [2435] en MOOIJ, Trijntje [2436]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Piet,Annie en Johanna.
   3. m  van DIEPEN, Piet [2440], geboren op 15-06-1906 te Hoorn (zie VIII.867).
   4. m  van DIEPEN, Bertus [2443], geboren op 16-01-1910 te Hoorn (zie VIII.869).

VII.444    Van DIEPEN, Klaas [1023], geboren op 16-02-1882 te Wogmeer, overleden op 13-07-1940 te Amsterdam op 58-jarige leeftijd. Klaas van Diepen verhuisde met zijn gezin naar de Zaanstraat in Amsterdam vanuit Hoorn. In Hoorn was hij op de Westerstraat melkboer. In Amsterdam had hij later een groentezaak.
Gehuwd [437] op 25-jarige leeftijd op 10-05-1907 te Hoorn met MELS, Clara [1022], 26 jaar oud (VII.445), geboren op 22-02-1881 te Hoorn, overleden op 14-03-1970 te Amsterdam op 89-jarige leeftijd, dochter van MELS, Petrus [2202] en SLOT, Geertruida [2203].
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Emmy [2207] (VIII.873), geboren op 27-02-1909 te Hoorn, overleden op 20-10-1981 te Uithoorn op 72-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Klaas [1023] (zie VII.444) en MELS, Clara [1022] (VII.445).
Gehuwd [979] op 30-jarige leeftijd op 30-05-1939 te Hoorn met KORTHOUT, Kees [2206], 28 jaar oud (VIII.872), Vertegenwoordiger, geboren op 10-06-1910 te Ursem, overleden op 14-10-1980 te Uithoorn op 70-jarige leeftijd, zoon van KORTHOUT, Sjaak [2204] en BREKELMANS, J. [2205]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Clara en Kees.
   2. m  van DIEPEN, Piet [2209], geboren op 06-03-1910 te Hoorn (zie VIII.874).
   3. m  van DIEPEN, Nico [2211], geboren op 20-09-1911 te Hoorn (zie VIII.876).
   4. v  van DIEPEN, Truus [2215] (VIII.879), geboren op 21-09-1912 te Hoorn, dochter van Van DIEPEN, Klaas [1023] (zie VII.444) en MELS, Clara [1022] (VII.445).
Gehuwd [978] op 27-jarige leeftijd op 04-09-1940 te Amsterdam met KONIJN, Frans [2214], 27 jaar oud (VIII.878), Slager, geboren op 22-05-1913 te Amsterdam, zoon van KONIJN, Nicolaas [2212] en De GEEST, Dorothea [2213], woont te Amsterdam. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Frans,Rob en Dorothea.
   5. m  van DIEPEN, Theo [2216] (VIII.880), geboren op 23-03-1915 te Hoorn, overleden op 24-07-1916 te Hoorn op 1-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Klaas [1023] (zie VII.444) en MELS, Clara [1022] (VII.445).
   6. m  van DIEPEN, Theo [2218], geboren op 15-07-1918 te Hoorn (zie VIII.881).

VII.119    Van DIEPEN, Dirk [1030], geboren op 05-04-1856 te De Weere, overleden op 08-11-1928 te Hoogwoud op 72-jarige leeftijd. Dirk van Diepen was aanvankelijk veehouder in De Weere. In 1888 naar de Koggeweg in de Zuidermeer. In 1922 trok het gezin naar Hoogwoud.
Gehuwd [442] op 21-jarige leeftijd op 23-04-1877 te Hoogwoud met GROOT, Geertje [1029], 20 jaar oud (VII.120), geboren op 21-05-1856 te Hoogwoud, overleden op 19-06-1931 te Hoogwoud op 75-jarige leeftijd, dochter van GROOT, Pieter [1384] en GROOT, Martje [1385].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Klaas [1386] (VIII.179), geboren op 11-08-1878 te De Weere, overleden op 20-06-1888 te Zuidermeer op 9-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Dirk [1030] (zie VII.119) en GROOT, Geertje [1029] (VII.120).
   2. v  van DIEPEN, Marie [1390] (VIII.181), geboren op 22-06-1880 te De Weere, overleden op 11-06-1976 te Akersloot op 95-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Dirk [1030] (zie VII.119) en GROOT, Geertje [1029] (VII.120).
Gehuwd [597] op 23-jarige leeftijd op 27-08-1903 te Wognum met KAPTEIN, Jan [1389], 26 jaar oud (VIII.180), Veehouder, geboren op 19-04-1877 te Akersloot, overleden op 31-05-1955 te Akersloot op 78-jarige leeftijd, zoon van KAPTEIN, Jan [1387] en MEYNE, Corn. [1388]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jan,Theo,Pé,Truus,Corrie,Niek en Marie.
   3. v  van DIEPEN, Geertje [1394] (VIII.183), geboren op 04-08-1881 te De Weere, overleden op 30-12-1945 te Zuidermeer op 64-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Dirk [1030] (zie VII.119) en GROOT, Geertje [1029] (VII.120).
Gehuwd [599] op 23-jarige leeftijd op 27-04-1905 te Wognum met KLAVER, Jan [1393], 25 jaar oud (VIII.182), Veehouder, geboren op 01-11-1879 te Spierdijk, overleden op 18-01-1960 te Zuidermeer op 80-jarige leeftijd. Jan Klaver was veehouder in de Zuidermeer. Zoon van KLAVER, Jan [1391] en SCHILDER, Leentje [1392]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jan.Geertje en Leentje.
   4. m  van DIEPEN, Pieter [1396], geboren op 19-10-1883 te De Weere (zie VIII.184).
   5. m  van DIEPEN, Jan [1398], geboren op 14-11-1885 te De Weere (zie VIII.186).
   6. v  van DIEPEN, Dieuw [1402] (VIII.189), geboren op 12-08-1887 te De Weere, overleden op 11-09-1953 te Lutjebroek (St.Nic.Stichting) op 66-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Dirk [1030] (zie VII.119) en GROOT, Geertje [1029] (VII.120).
Gehuwd [601] op 23-jarige leeftijd op 19-04-1911 te Wognum met BUIS, Jan [1401], 28 jaar oud (VIII.188), geboren op 12-03-1883 te Spierdijk, overleden op 05-05-1943 te Spierdijk op 60-jarige leeftijd. Zoon van Jan Buis ,burgemeester van Obdam. Zoon van BUIS, Jan [1399], Burgemeester van Obdam, en OOTES, Marijtje [1400]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jan,Theo,Marie en Niek.
   7. v  van DIEPEN, Aaltje [1406] (VIII.191), geboren op 18-07-1890 te Koggeweg( Zuidermer), overleden op 03-07-1955 te Westerblokker op 64-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Dirk [1030] (zie VII.119) en GROOT, Geertje [1029] (VII.120).
Gehuwd [603] op 25-jarige leeftijd op 19-04-1916 te Wognum met SCHOUTEN, Arie [1405], 27 jaar oud (VIII.190), geboren op 05-06-1888 te Westerblokker, overleden op 16-11-1962 te Hoorn op 74-jarige leeftijd. Arie Schouten en Aaltje van Diepen bewoonde in Westerblokker een boerderij die, na verkoop verbouwd tot dancing onder de naam 'De Nadorst'. Later is er ook een restaurant tegenaan gebouwd. Het echtpaar had geen kinderen. Zoon van SCHOUTEN, Klaas [1403] en GROOT, Marijtje [1404]. Uit dit huwelijk geen kinderen,.
   8. m  van DIEPEN, Niek [1408], geboren op 23-12-1891 te Koggeweg(Zuidermeer) (zie VIII.192).
   9. v  van DIEPEN, Neeltje [1412] (VIII.195), geboren op 28-02-1893 te Koggeweg (Zuidermeer), overleden op 26-09-1977 te Hoorn op 84-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Dirk [1030] (zie VII.119) en GROOT, Geertje [1029] (VII.120).
Gehuwd [605] op 26-jarige leeftijd op 29-04-1919 te Wognum met BUIS, Jan [1411], 28 jaar oud (VIII.194), Veehouder, geboren op 21-02-1891 te Berkhout, overleden op 01-10-1966 te Hoorn op 75-jarige leeftijd. Jan Buis had een boerderij in de Baarsdorpermeer, daarvoor in Hoogwoud. Zoon van BUIS, Pieter [1409] en SCHILDER, Elisabeth [1410]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Theo,Truus,Lies,Piet,Annie, Corrie, Alie, Dick en Riet.
   10. v  van DIEPEN, Adriana [1416] (VIII.197), geboren op 28-12-1895 te Koggeweg(Zuidermeer), overleden op 04-02-1974 te Ursem op 78-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Dirk [1030] (zie VII.119) en GROOT, Geertje [1029] (VII.120).
Gehuwd [607] op 24-jarige leeftijd op 21-04-1920 te Wognum met STAM, Jan [1415], 29 jaar oud (VIII.196), Veehouder, geboren op 17-11-1890 te Ursem, overleden op 30-12-1953 te Ursem op 63-jarige leeftijd. Jan Stam was veehouder op de Noorddijk. Zoon van STAM, Jan [1413] en SCHOUTEN, Anna [1414]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Annie,Truus,Jan,Theo,Alie,Emma,Joop, Piet, en Niek.
   11. m  van DIEPEN, Kees [1418], geboren op 16-10-1899 te Koggeweg (Zuidermeer) (zie VIII.198).

VII.29    Van DIEPEN, Weyert [1063], geboren op 12-04-1866 te De Weere, overleden op 25-06-1896 te Alkmaar op 30-jarige leeftijd. Weyert van Diepen begon als boerenknecht in De Weere. In 1889 vertrok het gezin naar de Dracht in Blokker. In 1892 ging het in Alkmaar wonen. Weyert werkte daar op een ijzerfabriek. Op dertigjarige leeftijd gleed hij eens van een schip af, belandde in het water, liep een longontsteking op en stierf daaraan.
Gehuwd [444] op 21-jarige leeftijd op 21-04-1887 te Hoogwoud met JONKER, Grietje [1062], 25 jaar oud (VII.30), geboren op 26-05-1861 te Obdam, overleden op 14-07-1927 te Harenkarspel op 66-jarige leeftijd, dochter van JONKER, Klaas [2563] en ALLES, Trijntje [2564].
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Nantje [2568] (VIII.50), geboren op 25-06-1888 te De Weere, overleden op 10-12-1970 te Harenkarspel op 82-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Weyert [1063] (zie VII.29) en JONKER, Grietje [1062] (VII.30).
Gehuwd [1136] op 22-jarige leeftijd op 14-06-1911 te Alkmaar met DEKKER, Gerrit [2567], 26 jaar oud (VIII.49), Landbouwer, geboren op 14-10-1884 te Harenkarspel, overleden op 10-12-1970 te Harenkarspel op 86-jarige leeftijd. Kinderen uit dit huwelijk zijn: an,Weyert,Marie,Gerard,Wim,Jo en Nico.
   2. v  van DIEPEN, Trijntje [2572] (VIII.52), geboren op 10-01-1890 te Blokker, overleden op 24-04-1974 te Waarland op 84-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Weyert [1063] (zie VII.29) en JONKER, Grietje [1062] (VII.30).
Gehuwd [1137] op 26-jarige leeftijd op 10-05-1916 te Alkmaar met JASPERS, Gerard [2571], 23 jaar oud (VIII.51), Metselaar, geboren op 16-03-1893 te Zijdewind, overleden op 10-11-1958 te Bergen op 65-jarige leeftijd, zoon van JASPERS, Jan [2569] en Van der GRAGT, Trijntje [2570]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Weyert,Trien en Gré. {Hij had ook ooit een relatie [1237] met Van der GRAGT, Trijntje [2570].}
   3. m  van DIEPEN, Jan [2574], geboren op 25-08-1893 te Alkmaar (zie VIII.53).
   4. v  van DIEPEN, Grietje [2575] (VIII.55), geboren op 08-04-1896 te Alkmaar, overleden op 29-04-1896 te Alkmaar, 21 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Weyert [1063] (zie VII.29) en JONKER, Grietje [1062] (VII.30).

VII.324    Van DIEPEN, Kees [1079], geboren op 17-09-1895 te Zwaag, overleden op 19-02-1944 te Zwaag op 48-jarige leeftijd. Kees van Diepen begon met een veehouderij. Hij volgde zijn vader op. Later zocht hij zijn heil in glasteelt en fruit.
Gehuwd [506] op 23-jarige leeftijd op 30-04-1919 te Nibbixwoud met SCHILDER, Afra Maria (Aafje) [1078], 23 jaar oud (VII.325), geboren op 12-12-1895 te Zwaagdijk, overleden op 23-06-1986 te Zwaag op 90-jarige leeftijd, dochter van SCHILDER, Jan [2030] en BAKKER, Elisabeth [2031].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Klaas [2033], geboren op 23-03-1920 te Zwaag (zie VIII.575).
   2. v  van DIEPEN, Bets [2037] (VIII.578), geboren op 31-05-1922 te Zwaag, dochter van Van DIEPEN, Kees [1079] (zie VII.324) en SCHILDER, Afra Maria (Aafje) [1078] (VII.325).
Gehuwd [899] op 20-jarige leeftijd op 05-05-1943 te Zwaag met VLAAR, Theo [2036], 24 jaar oud (VIII.577), Veehouder, geboren op 08-01-1919 te Benningbroek, zoon van VLAAR, Gert [2034] en Van BAAR, Brigiita [2035]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Kees,Gert,Sjaak,Gitta,Thea,Nico, Koos, Afra,Jan,Peter en René.
   3. m  van DIEPEN, Jan [2039], geboren op 16-01-1923 te Zwaag (zie VIII.579).
   4. m  van DIEPEN, Cor [2041], geboren op 08-06-1925 te Zwaag (zie VIII.581).
   5. v  van DIEPEN (Zr. Marije), Annie [2042] (VIII.583), geboren op 09-02-1926 te Zwaag, dochter van Van DIEPEN, Kees [1079] (zie VII.324) en SCHILDER, Afra Maria (Aafje) [1078] (VII.325), woont te Tienraij.
   6. v  van DIEPEN, Joop, Zr. [2043] (VIII.584), Religieuse, geboren op 16-12-1928 te Zwaag, overleden op 04-08-1969 te Cambo (Frankrijk) op 40-jarige leeftijd. Joop was Franciscanes. Zij oveleed Canbo,Frankrijk. Dochter van Van DIEPEN, Kees [1079] (zie VII.324) en SCHILDER, Afra Maria (Aafje) [1078] (VII.325).
   7. m  van DIEPEN, Piet [2045], geboren op 08-07-1930 te Zwaag (zie VIII.585).
   8. v  van DIEPEN, Riet [2049] (VIII.588), geboren op 31-12-1931 te Zwaag, dochter van Van DIEPEN, Kees [1079] (zie VII.324) en SCHILDER, Afra Maria (Aafje) [1078] (VII.325).
Gehuwd [904] op 22-jarige leeftijd op 23-08-1954 te Zwaag met De VRIES, Piet [2048], 30 jaar oud (VIII.587), Veehouder, geboren op 06-10-1923 te Nibbixwoud, overleden op 21-12-2008 te Nibbixoud op 85-jarige leeftijd, begraven op 27-12-2008 te Nibbixwoud ( R.K.Kerkhof , zoon van De VRIES, Cornelis [2046] en VLAAR, Cornelia [2047]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Kees,Ko,Nel,Afra,Piet,Jos,Marian,José Jan, Arnold,Frank en Liesbeth.
   9. v  van DIEPEN, Tony [2053] (VIII.590), Verpleegkundige, geboren op 30-03-1933 te Zwaag, dochter van Van DIEPEN, Kees [1079] (zie VII.324) en SCHILDER, Afra Maria (Aafje) [1078] (VII.325).
Gehuwd [906] op 28-jarige leeftijd op 27-05-1961 te Zwaag met NIJSSEN, Theo [2052], 33 jaar oud (VIII.589), Rijksammbtenaar, geboren op 06-12-1927 te Weert, zoon van NIJSSEN, Jacobus [2050] en Van DEUR, Catharina [2051].

VII.320    Van DIEPEN, Piet [1081], geboren op 01-07-1894 te Zwaag, overleden op 11-12-1977 te Zwaag op 83-jarige leeftijd. Piet was eeen grote sterke man die met gemak met vier volle melkbussen wegliep. Hij liet een boerderij in Zwaag bouwen, Dorpsstraat 143.
Gehuwd [459] op 28-jarige leeftijd op 01-05-1923 te Hoogwoud met GROOT, Anne [1080], 19 jaar oud (VII.321), geboren op 04-01-1904, overleden op 01-12-1985 te Zwaag op 81-jarige leeftijd, begraven op 04-12-1985 te R.K. Kerkhof te Zwaag, dochter van GROOT, Antonius [2383] en DOL, Martha [2384], woonde te Zwaag.
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Niek [2386], geboren op 27-04-1924 te Zwaag (zie VIII.553).
   2. m  van DIEPEN, Toon [2387] (VIII.555), Veehouder, geboren op 04-08-1925 te Zwaag. Toon van Diepen is werkzaam geweest op het ouderlijk bedrijf. Zoon van Van DIEPEN, Piet [1081] (zie VII.320) en GROOT, Anne [1080] (VII.321).
   3. m  van DIEPEN, Petrus Cornelis (Piet) [2389], geboren op 12-11-1926 te Zwaag (zie VIII.556).
   4. v  van DIEPEN, Martha [2393] (VIII.559), geboren op 19-03-1928 te Zwaag. Woont in Lambeth, Canada. Dochter van Van DIEPEN, Piet [1081] (zie VII.320) en GROOT, Anne [1080] (VII.321), woont te Canada.
Gehuwd [1058] op 23-jarige leeftijd op 20-03-1951 te Zwaag met KONING, Jaap [2392], 24 jaar oud (VIII.558), Aannemer, geboren op 02-04-1926 te Zwaag, zoon van KONING, Piet [2390] en TAKKEN, Trien [2391], woont te Lambeth, Canada. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Tineke,Johanna,Veronica,Peter,Michael,Jack,Richrd,Robert en Jason.
   5. v  van DIEPEN, Annie [2397] (VIII.561), geboren op 01-05-1929 te Zwaag, dochter van Van DIEPEN, Piet [1081] (zie VII.320) en GROOT, Anne [1080] (VII.321), woont te Zuid Spierdijk.
Gehuwd [1060] op 23-jarige leeftijd op 09-04-1953 te Zwaag met GROOT, Volkert [2396], 23 jaar oud (VIII.560), Tuinder, geboren op 30-03-1930 te Spierdijk, zoon van GROOT, Dirk [2394] en NOORDELOOS, Afie [2395], woont te Zuid Spierdijk. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Afra,Anneke,Marian,Pierre,Marjoke,Els,Thea,Irene en Frank.
   6. m  van DIEPEN, Simon [2398] (VIII.562), Veehouder, geboren op 02-07-1930 te Zwaag, zoon van Van DIEPEN, Piet [1081] (zie VII.320) en GROOT, Anne [1080] (VII.321).
   7. m  van DIEPEN, Kees [2400], geboren op 18-11-1931 te Zwaag (zie VIII.563).
   8. v  van DIEPEN, Joop [2404] (VIII.566), geboren op 15-05-1933 te Zwaag, dochter van Van DIEPEN, Piet [1081] (zie VII.320) en GROOT, Anne [1080] (VII.321), woont te Kincardine (Ontario,Canada).
Gehuwd [1063] te Blokker met TAKKEN, Piet [2403] (VIII.565), Veehouder, geboren op 29-05-1927 te Blokker, zoon van TAKKEN, Jan [2401] en NOORDSTRAND, Catharina [2402], woont te Kinvardine (Ontariao,Canada). Kinderen uit dit huwelijk zijn: Kennet,Patrick,Cindy,Johan,Simon,Raymond,Annet en Linda-Vera.
   9. v  van DIEPEN, Vera [2408] (VIII.568), geboren op 14-10-1934 te Zwaag, dochter van Van DIEPEN, Piet [1081] (zie VII.320) en GROOT, Anne [1080] (VII.321).
Gehuwd [1065] op 18-jarige leeftijd op 09-10-1953 te Wervershoof met BENNIS, Ben [2407], 15 jaar oud (VIII.567), Opzichter, geboren op 10-01-1938 te Zwaag, zoon van BENNINGS, Meindert [2405] en SIJM, Geertje [2406]. Uit dit huwelijk is zoon Meindert geboren.
   10. v  van DIEPEN, Riet [2412] (VIII.570), geboren op 07-09-1936 te Zwaag, dochter van Van DIEPEN, Piet [1081] (zie VII.320) en GROOT, Anne [1080] (VII.321), woont te Krommenie.
Gehuwd [1067] op 28-jarige leeftijd op 15-07-1965 te Zwaag met STEEN, Ben [2411], 27 jaar oud (VIII.569), Arbeider op papierfabriek, geboren op 28-10-1937 te Assendelft, zoon van STEEN, Cornelis [2409] en HEYNE, Anna [2410], woont te Krommenie. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Martine en Angela.
   11. v  van DIEPEN, Toos [2414] (VIII.572), Verpleegkundige, geboren op 03-05-1939 te Zwaag, dochter van Van DIEPEN, Piet [1081] (zie VII.320) en GROOT, Anne [1080] (VII.321), woont te Zaandam.
Gehuwd [1068] op 23-jarige leeftijd op 05-09-1962 te Zwaag met FÖLDES, Béla [2413], 26 jaar oud (VIII.571), Laborant, geboren op 10-04-1936 te Lébény (Hong), woont te Zaandam. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Ilona,Anoeska en Caba.
   12. m  van DIEPEN, Louw [2416], geboren op 24-01-1946 te Hoorn (zie VIII.573).

VII.51    Van DIEPEN, Jan [1090], Veehouder,handelaar, geboren op 05-03-1881 te Zandwerven, overleden op 21-12-1956 te Alkmaar op 75-jarige leeftijd. Jan van Diepen heeft een nogal trieste levensloop. Hij begon op een grote boerderij in Bergen,in 1907 in Obdam, in 1914 in Oterleek. Gaandeweg werden de boerderijen kleiner. Onder andere door tegenslagen moest hij zijn toevlucht nemen tot een boerderijtje in Callantsoog, maar de slechte zandgrond deed hem de das om en hij werd gedwongen de landbouw vaarwel te zeggen. In 1942 verhuisde het gezin naar Alkmaar. Jan begon daar als kaashandelaar.
Gehuwd [466] op 22-jarige leeftijd op 27-04-1903 te Egmond-Binnen met KRAAKMAN, Grietje [1089], 23 jaar oud (VII.52), geboren op 30-08-1879 te Egmond-Binnen, overleden op 24-07-1936 te Alkmaar op 56-jarige leeftijd, dochter van KRAAKMAN, Pieter [1814] en KAANDORP, Vrouwtje [1815].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Piet [1816] (VIII.70), Gemeentewerker, geboren op 12-11-1904 te Bergen, overleden op 03-06-1979 te Castricum op 74-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Jan [1090] (zie VII.51) en KRAAKMAN, Grietje [1089] (VII.52).
   2. m  van DIEPEN, [1817] (VIII.71), Missiebroeder, geboren op 06-10-1905 te Bergen, overleden op 11-05-1963 te Schotland op 57-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Jan [1090] (zie VII.51) en KRAAKMAN, Grietje [1089] (VII.52).
   3. m  van DIEPEN, Rein [1819] (VIII.72), Werknemer in houtindustrie, geboren op 11-09-1906 te Bergen, zoon van Van DIEPEN, Jan [1090] (zie VII.51) en KRAAKMAN, Grietje [1089] (VII.52), woont te Alkmaar.
Gehuwd [798] op 40-jarige leeftijd op 18-09-1946 te Alkmaar met SLOT, Trijntje [1818], 47 jaar oud (VIII.73), geboren op 26-01-1899 te Koedijk, dochter van SLOT, Pieter [4513] en PEL, Aaltje [4514], woont te Alkmaar. Derde huwel;ijk van Trijntje Slot.Uit dit huwelijk niets bekend over eventuele kinderen.
   4. m  van DIEPEN, Kees [1821], geboren op 21-08-1907 te Obdam (zie VIII.74).
   5. v  van DIEPEN, Bets [1823] (VIII.77), geboren op 03-10-1908 te Obdam, dochter van Van DIEPEN, Jan [1090] (zie VII.51) en KRAAKMAN, Grietje [1089] (VII.52), woont te Castricum.
Relatie [800] met BEENTJES, Jan [1822] (VIII.76), overleden overl. Het echtpaar Beentjes-van Diepen heeft geen kinderen.
   6. v  van DIEPEN, Vroon [1826] (VIII.79), geboren op 10-07-1910 te Obdam, dochter van Van DIEPEN, Jan [1090] (zie VII.51) en KRAAKMAN, Grietje [1089] (VII.52).
Relatie (1) [801] met BODDEKE, Ben [1824] (VIII.78), Kapper, geboren op 15-06-1912 te Castricum, overleden op 04-04-1960 te Castricum op 47-jarige leeftijd. Eerste huwelijk van Vroon van Diepen.
Relatie (2) [802] met GROOT, Ab [1825] (VIII.80), Veehouder, geboren op 04-01-1897 te Limmen, overleden op 13-07-1981 te Limmen op 84-jarige leeftijd. Tweede huwelijk van Vroon van Diepen.
   7. m  van DIEPEN, Jan [1828], geboren op 16-09-1911 te Obdam (zie VIII.81).
   8. m  van DIEPEN, Do [1829] (VIII.84), Broeder, geboren op 24-07-1913 te Oterleek, overleden =1-09-1981 te Oosterbeek. Overleden in een klooster te Oosterbeek. Zoon van Van DIEPEN, Jan [1090] (zie VII.51) en KRAAKMAN, Grietje [1089] (VII.52).
   9. v  van DIEPEN, Stien [1831] (VIII.86), geboren op 02-08-1914 te Oterleek, dochter van Van DIEPEN, Jan [1090] (zie VII.51) en KRAAKMAN, Grietje [1089] (VII.52).
Gehuwd [804] op 26-jarige leeftijd op 02-01-1941, gescheiden ? te Alkmaar van Van der MOLEN, Pieter [1830] (VIII.85), geboren op 02-08-1914 te Oterleek.
   10. v  van DIEPEN, Petronella (Nel) [1835] (VIII.88), geboren op 05-03-1916, overleden op 13-05-2000 te Egmond-Binnen op 84-jarige leeftijd, begraven op 17-05-2000 te Rinnegom(R.K.Kerkhof), dochter van Van DIEPEN, Jan [1090] (zie VII.51) en KRAAKMAN, Grietje [1089] (VII.52), woonde op 17-04-1996 Duinweg 26, 1935 EZ Egmond Binnen.
Gehuwd [806] op 28-jarige leeftijd op 30-08-1944 te Alkmaar met WEIJERS, Jaap [1834], 27 jaar oud (VIII.87), Bloembollenkweker, geboren op 01-12-1916 te Limmen, overleden op 15-04-1996 te Egmond-Binnen op 79-jarige leeftijd, zoon van WEYERS, Cornelis [1832] en VELDT, Maria [1833]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Kees,Hans,Thea,George,Fons,Loek,Ada en Vincent.

VII.53    Van DIEPEN, Kees [1092], geboren op 04-08-1882 te Spanbroek (Zandwerven), overleden op 01-09-1962 te Wognum op 80-jarige leeftijd. Kees van Diepen had een boerderij in Wognum. Deze boerderij is in 1976 afgebrand.
Gehuwd [467] op 27-jarige leeftijd op 27-04-1910 te Spanbroek met KARSTEN, Leentje [1091], 21 jaar oud (VII.54), geboren op 26-07-1888 te Wognum, overleden op 28-04-1966 te Wognum op 77-jarige leeftijd, dochter van KARSTEN, Pieter [1992] en De GOEDE, Immetje [1993].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Pieter [1994] (VIII.89), Postbode, geboren op 20-02-1912 te Wognum, zoon van Van DIEPEN, Kees [1092] (zie VII.53) en KARSTEN, Leentje [1091] (VII.54), woont te Wognum.
   2. v  van DIEPEN, Emma [1995] (VIII.90), geboren op 14-04-1916 te Wognum, overleden op 19-08-1935 te Wognum op 19-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Kees [1092] (zie VII.53) en KARSTEN, Leentje [1091] (VII.54).
   3. v  van DIEPEN, Lies [1996] (VIII.92), geboren op 31-03-1921 te Wognum, dochter van Van DIEPEN, Kees [1092] (zie VII.53) en KARSTEN, Leentje [1091] (VII.54), woont te Wognum.
Relatie [882] met SMITS, N.N. [1999] (VIII.91), zoon van SMITS, Dirk [1997] en BAARS, Griet [1998]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Dick en Kees.,.
   4. m  van DIEPEN, [2001], geboren op 27-08-1928 te Wognum (zie VIII.93).

VII.254    Van DIEPEN, Jan [1098], geboren op 01-06-1869 te Zwaagdijk, overleden op 17-05-1950 te Zwaagdijk op 80-jarige leeftijd. Jan van Diepen had een boerderij tgenover de huidige R.K. kerk in Zwaagdijk-West. Hij betrok eerst deze boerderij in 1908. Na zijn huwelijk had hij eerst een boerderij in Zwaag, daarna nog twee jaar op de boerderij van Antje van Diepen in Wadway.
Gehuwd [469] op 24-jarige leeftijd op 23-04-1894 te Hoogkarspel met BEEREPOOT, Grietje [1097], 25 jaar oud (VII.255), geboren op 24-01-1869 te Hoogkarspel, overleden op 20-05-1912 te Zwaagdijk op 43-jarige leeftijd. Grietje overleed in kraambed. Dochter van BEEREPOOT, Jan [1718] en KAPPELHOF, Cilia [1719].
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Sijtje [1723] (VIII.476), geboren op 18-07-1895 te Zwaag, overleden op 17-05-1953 te Venhuizen op 57-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [1098] (zie VII.254) en BEEREPOOT, Grietje [1097] (VII.255).
Gehuwd [756] op 20-jarige leeftijd op 02-05-1916 te Zwaagdijk met KOEMAN, Kees [1722], 22 jaar oud (VIII.475), Tuinder, geboren op 01-08-1893 te Venhuizen, overleden op 08-11-1975 te Venhuizen op 82-jarige leeftijd, zoon van KOEMAN, Jaap [1720] en POLAND, Pietertje [1721]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Gré,Jaap,Nel,Jan en Piet,Riet.
   2. v  van DIEPEN (Zr. van Diepen), Grietje [1724] (VIII.477), Religieuse, geboren op 11-10-1896 te Zwaag, overleden op 09-01-1984 te Heeswijk op 87-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [1098] (zie VII.254) en BEEREPOOT, Grietje [1097] (VII.255).
   3. v  van DIEPEN, Trien [1728], geboren op 13-05-1898 te Zwaag (zie VIII.479).
   4. v  van DIEPEN, Engeltje [1732] (VIII.481), geboren op 21-10-1899 te Zwaag, overleden op 08-04-1986 te Heiloo op 86-jarige leeftijd, begraven op 12-04-1986 te R.K. begraafplaats Heiloo, dochter van Van DIEPEN, Jan [1098] (zie VII.254) en BEEREPOOT, Grietje [1097] (VII.255).
Gehuwd [760] op 25-jarige leeftijd op 28-04-1925 te Zwaag met STAM, Piet [1731], 29 jaar oud (VIII.480), Veehouder,melkhandelaar,spoorwegarbeider, geboren op 07-10-1895 te Zandwerven, overleden op 21-12-1978 te Alkmaar op 83-jarige leeftijd, zoon van STAM, Jan [1729] en WESTER, Tecla [1730]. Kind(eren) uit dit huwelijk is (zijn): Jan en Gré.
   5. v  van DIEPEN, Jo [1733] (VIII.482), geboren op 26-03-1901 te Zwaag, overleden op 22-05-1986 te Blokker op 85-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [1098] (zie VII.254) en BEEREPOOT, Grietje [1097] (VII.255).
   6. v  van DIEPEN, Jaantje [1737] (VIII.484), geboren op 28-08-1902 te Wadway, dochter van Van DIEPEN, Jan [1098] (zie VII.254) en BEEREPOOT, Grietje [1097] (VII.255).
Gehuwd [762] op 23-jarige leeftijd op 23-04-1926 te Zwaag met KOK, Piet [1736], 27 jaar oud (VIII.483), Veeehouder, geboren op 14-01-1899 te Wognum, overleden op 30-09-1966 te Wognum op 67-jarige leeftijd, zoon van KOK, Gerard [1734] en LAAN, Geertje [1735]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Gré,Gerard en Gea.
   7. v  van DIEPEN, Maria (Marie) [6399] (VIII.485), geboren op 17-01-1906, overleden 1906, dochter van Van DIEPEN, Jan [1098] (zie VII.254) en BEEREPOOT, Grietje [1097] (VII.255).
   8. m  van DIEPEN, Piet [1738] (VIII.486), geboren op 25-07-1907 te Zwaagdijk, overleden op 25-09-1908 te Zwaagdijk op 1-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Jan [1098] (zie VII.254) en BEEREPOOT, Grietje [1097] (VII.255).
   9. v  van DIEPEN, Marie [1742] (VIII.488), geboren op 17-11-1908 te Zwaagdijk, dochter van Van DIEPEN, Jan [1098] (zie VII.254) en BEEREPOOT, Grietje [1097] (VII.255).
Gehuwd [764] op 37-jarige leeftijd op 09-05-1946 te Zwaag met LAAN, Klaas [1741], 39 jaar oud (VIII.487), Veehouder, geboren op 10-03-1907 te Hauwert, overleden op 01-07-1978 te Hauwert op 71-jarige leeftijd. Klaas Laan was veehouder in Hauwert. Zoon van LAAN, Petrus [1739] en KNOL, Elisabeth [1740]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Piet,Jan,Jacob en Gré.
   10. v  van DIEPEN, Annie [1746] (VIII.490), geboren op 24-07-1910 te Zwaagdijk, overleden op 06-05-1978 te Hoorn op 67-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [1098] (zie VII.254) en BEEREPOOT, Grietje [1097] (VII.255).
Gehuwd [766] op 27-jarige leeftijd op 18-05-1938 te Hoorn (ziekenhuis) met GROEN, Klaas [1745], 29 jaar oud (VIII.489), Veehouder, geboren op 27-11-1908 te Grosthuizen, overleden op 30-04-1981 te Avenhorn op 72-jarige leeftijd, zoon van GROEN, Simon [1743] en KOPPES, Agatha [1744]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Siem en Gré.
   11. v  van DIEPEN, Nel [1750] (VIII.492), geboren op 20-05-1912 te Zwaagdijk, overleden op 10-10-1949 te Hoorn (ziekenhuis) op 37-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [1098] (zie VII.254) en BEEREPOOT, Grietje [1097] (VII.255).
Gehuwd [768] op 28-jarige leeftijd op 30-01-1941 te Zwaag met RUITER, Piet [1749], 31 jaar oud (VIII.491), Arbeider, geboren op 05-02-1909 te Venhuizen, overleden op 18-11-1971 te Zaandam op 62-jarige leeftijd, zoon van RUIJTER, Jan [1747] en VROLING, Mietje [1748]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jan,Gré,Ria en Pieter.

VII.134    Van DIEPEN, Dirk [1120], Veehouder, geboren op 29-12-1860 te Spierdijk, overleden op 26-12-1912 te Hensbroek op 51-jarige leeftijd. Dirk van Diepen bewoonde een boerderij in Hensbroek. Deze is thans in eigendom van Weyert Klaver.Na het overlijden van Dirk verhuisde Sijtje naar Alkmaar.
Gehuwd [478] op 24-jarige leeftijd op 05-06-1885 te Ursem. Voogd van de bruid Klaas Klaaszoon Komen,toeziend voogd van de bruid Klaas Komen. Echtgenote is KOMEN, Sijtje [1121], 18 jaar oud (VII.135), geboren op 11-01-1867 te Hoorn, overleden op 23-01-1934 te Heiloo op 67-jarige leeftijd. In het boek van de 'Van Diepens' staat vermeld dat Sijtje Komen een dochter is van Pieter Leek en Dirkje Molenaar in heb hier echter mijn twijfels oner en ik heb het daarom ook niet als zodanig ingevoerd. Dochter van KOMEN, Pieter [6781] en MOLENAAR, Dirkje [6782].
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Aagje [1428] (VIII.201), geboren op 21-11-1886 te Obdam, overleden op 29-04-1960 te Obdam op 73-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Dirk [1120] (zie VII.134) en KOMEN, Sijtje [1121] (VII.135).
Gehuwd [615] op 25-jarige leeftijd op 25-04-1912 te Hensbroek met Van der LAAN, Kees [1427], 29 jaar oud (VIII.200), Veehouder, geboren op 22-09-1882 te Oterleek, overleden op 20-05-1952 te Obdam op 69-jarige leeftijd. Kees van der Laan was veehouder. Het echtpaar trok in 1913 van Berhout naar Hensbroek(haar ouderlijk huis), in 1918 naar Zwaag, in 1920 naar Obdam. Zoon van Van der LAAN, Lourens [1425] en GROOT, Aaltje [1426]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Alida,Cilia,Jo,Louw en Dirk.
   2. v  van DIEPEN, Dora [1432] (VIII.203), geboren op 25-11-1887 te Hensbroek, overleden op 07-02-1939 te Hensbroek op 51-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Dirk [1120] (zie VII.134) en KOMEN, Sijtje [1121] (VII.135).
Gehuwd [617] op 22-jarige leeftijd op 23-06-1910 te Hensbroek met KLAVER, Kees [1431], 26 jaar oud (VIII.202), Veehouder, geboren op 22-02-1884 te Spanbroek, overleden op 09-12-1963 te Hensbroek op 79-jarige leeftijd. Kees Klaver woonde met Dora van Diepen op de boerderij van Dirk. Zoon van KLAVER, Jacob [1429] en DEKKER, Geertje [1430]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jaap,Dirk,Geertje,Niek,Weyert,Cor en Piet.
   3. v  van DIEPEN, Neeltje [1436] (VIII.205), geboren op 15-12-1889 te Spanbroek, overleden op 18-05-1974 te Spanbroek op 84-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Dirk [1120] (zie VII.134) en KOMEN, Sijtje [1121] (VII.135).
Gehuwd [619] op 24-jarige leeftijd op 23-04-1914 te Alkmaar met ZUURBIER, Piet [1435], 24 jaar oud (VIII.204), geboren op 16-02-1890 te Heerhugowaard, overleden op 12-06-1977 te Spanbroek op 87-jarige leeftijd. Piet Zuurbier en Neeltje van Diepen begonnen in de Berkmeer,Hensbroek. Later vestigde ze zich op Zandwerven (1914) De echtelieden zijn 60 jaar getrouwd geweest. Zoon van ZUURBIER, Jaap [1433] en LANGEDIJK, Grietje [1434]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Gré,Dirk,Jaap,Piet,Koen,Cilia,Simon en Alie.
   4. v  van DIEPEN, Marie [1441] (VIII.207), geboren op 18-08-1891 te De Kaag (Spanbroek), overleden op 24-02-1946 te De Kaag (Spanbroek) op 54-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Dirk [1120] (zie VII.134) en KOMEN, Sijtje [1121] (VII.135).
Gehuwd [623] op 32-jarige leeftijd op 21-02-1924 te Alkmaar met WAGENAAR, Jan [1438], 35 jaar oud (VIII.206), Veehouder, geboren op 06-10-1888 te Westwoud, overleden op 13-08-1973 te Spanbroek op 84-jarige leeftijd. Jan Wagenaar was veehouder in de Kaag (spanbroek), zoon van WAGENAAR, Paulus [1439] en LAAN, Elisabeth [1440]. Derde huwelijk van Jan Wagenaar.Kinderen uit dit huwelijk zijn: Paulus,Theo,Paulus,Theo,Cilia,Jan,Cor en Bets. {Hij had ook ooit een relatie [621] met VRIEND, Wilhelmina [1437]. Eerste huwelijk van Jan Wagenaar. Hij had ook ooit een relatie [622] met NANNE, Catharina [1442]. Tweede huwelijk van Jan Wagenaar.}
   5. v  van DIEPEN, Alida [1446] (VIII.209), geboren op 23-01-1901 te Hensbroek, overleden op 20-06-1963 te Heiloo op 62-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Dirk [1120] (zie VII.134) en KOMEN, Sijtje [1121] (VII.135).
Gehuwd [625] op 28-jarige leeftijd op 29-10-1929 te Alkmaar met ROSING, Dorus [1445], 28 jaar oud (VIII.208), geboren op 24-02-1901 te Heiloo, overleden op 11-11-1970 te Alkmaar op 69-jarige leeftijd. Dorus had een meubelhandel in Heiloo. Zoon van ROSING, Jan [1443] en PEPPING, Catharina [1444]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jan,Theo en Gerard.

VII.136    Van DIEPEN, Jacob [1123], geboren op 31-03-1863 te Spierdijk, overleden op 23-06-1933 te De Rijp op 70-jarige leeftijd. Het gezin van Diepen-Beerepoot woonde tot aan 1904 in de Wogmeer. In dat jaar verhuisde het gezin naar Graft-De Rijp.,.
Gehuwd [479] op 22-jarige leeftijd op 01-05-1885 te Obdam met BEEREPOOT, Grietje [1122], 22 jaar oud (VII.137), geboren op 04-05-1862 te Obdam, overleden op 15-11-1932 te De Rijp op 70-jarige leeftijd, dochter van BEEREPOOT, Kees [1610] en NIJMAN, Apollonia [1611].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Piet [1613], geboren op 26-02-1886 te Wogmeer (zie VIII.210).
   2. m  van DIEPEN, Kees [1615] (VIII.212), Veehouder, geboren op 29-08-1887 te Wogmeer(Obdam), overleden op 27-09-1967 te Assendelft op 80-jarige leeftijd. Kees van Diepen was veehouder in Assendelft. Zoon van Van DIEPEN, Jacob [1123] (zie VII.136) en BEEREPOOT, Grietje [1122] (VII.137).
Gehuwd [704] op 34-jarige leeftijd op 16-05-1922 te Assendelft met SCHAGEN, Geertje [1614], 44 jaar oud (VIII.213), geboren op 25-06-1877 te Nibbixwoud, overleden op 30-03-1959 te Assendelft op 81-jarige leeftijd, dochter van SCHAGEN, Jan [3871] en NIPSHAGEN, Grietje [3872]. Tweede huwelijk van Geertje Schagen.Geertje was eerder gehuwd geweest met Pieter Kramer. Uit deze huwelijken niets bekend over eventuele kinderen.
   3. m  van DIEPEN, Arie [1617], geboren op 11-11-1889 te Wogmeer(Obdam) (zie VIII.214).
   4. m  van DIEPEN, Klaas [1620], geboren op 24-05-1892 te Wogmeer(Spierdijk) (zie VIII.216).
   5. m  van DIEPEN, Dirk [1622], geboren op 02-02-1894 te Wogmeer (zie VIII.219).
   6. v  van DIEPEN, Rika [1623] (VIII.221), geboren op 19-08-1896 te Wogmeer, overleden op 23-04-1979 te Limmen op 82-jarige leeftijd. Rika werd verpleegd in Huize'De Cameren' in Limmen. Dochter van Van DIEPEN, Jacob [1123] (zie VII.136) en BEEREPOOT, Grietje [1122] (VII.137).
   7. m  van DIEPEN, Gerardus (Gerrit) [1625], geboren op 04-06-1898 te Wogmeer (zie VIII.222).
   8. m  van DIEPEN, Jan [1626] (VIII.224), geboren op 03-08-1901 te Wogmeer, overleden op 16-02-1903 te Wogmeer op 1-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Jacob [1123] (zie VII.136) en BEEREPOOT, Grietje [1122] (VII.137).

VII.143    Van DIEPEN, Pieter [1136], geboren op 12-08-1868 te Spierdijk, overleden op 24-01-1938 te De Weere op 69-jarige leeftijd. In 1894 vertrok het gezin van Pieter van Diepen en Jansje Boots van Koedijk naar de Wogmeer. In 1903 verhuisde het gezin naar de Weere.
Gehuwd [487] op 24-jarige leeftijd op 25-04-1893 te Obdam met BOOTS, Jansje [1137], 23 jaar oud (VII.144), geboren op 06-10-1869 te Spierdijk, overleden op 19-05-1957 te De Weere op 87-jarige leeftijd, dochter van BOOTS, Arie [2367] en DEKKER, Maartje [2368].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Piet [2370], geboren op 01-10-1894 te Wogmeer (zie VIII.225).
   2. v  van DIEPEN, Maartje [2371] (VIII.227), geboren op 07-07-1897 te Wogmeer, dochter van Van DIEPEN, Pieter [1136] (zie VII.143) en BOOTS, Jansje [1137] (VII.144).
   3. m  van DIEPEN, Arie [2372] (VIII.228), geboren op 03-03-1899 te Wogmeer, overleden op 03-05-1985 te De Weere op 86-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Pieter [1136] (zie VII.143) en BOOTS, Jansje [1137] (VII.144).
   4. v  van DIEPEN, agje (Aagje) [2373] (VIII.229), geboren op 15-08-1900 te Wogmeer, overleden op 21-03-1902 op 1-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Pieter [1136] (zie VII.143) en BOOTS, Jansje [1137] (VII.144).
   5. v  van DIEPEN, Alida [2374] (VIII.230), geboren op 06-02-1902, overleden op 30-04-1902, 83 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Pieter [1136] (zie VII.143) en BOOTS, Jansje [1137] (VII.144).
   6. m  van DIEPEN, Dirk [2375] (VIII.231), geboren op 06-05-1904 te De Weere, overleden op 15-02-1905 te De Weere, 285 dagen oud, zoon van Van DIEPEN, Pieter [1136] (zie VII.143) en BOOTS, Jansje [1137] (VII.144).
   7. m  van DIEPEN, Jaap [2382] (VIII.232), geboren op 06-05-1904 te De Weere, overleden op 15-02-1905 te De Weere, 285 dagen oud, zoon van Van DIEPEN, Pieter [1136] (zie VII.143) en BOOTS, Jansje [1137] (VII.144).
   8. v  van DIEPEN, Agie [2379] (VIII.234), geboren op 14-09-1907 te De Weere, overleden op 04-11-1980 te De Weere op 73-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Pieter [1136] (zie VII.143) en BOOTS, Jansje [1137] (VII.144).
Gehuwd [1052] op 32-jarige leeftijd op 01-05-1940 te Abbekerk met SCHOUTEN, Klaas [2378], 32 jaar oud (VIII.233), Veehouder, geboren op 24-05-1907 te Hoogwoud, zoon van SCHOUTEN, Jan [2376] en KUIPER, Anne [2377]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Piet,Jan,Peter,Ans en Hanne.
   9. m  van DIEPEN, Jan [2381], geboren op 08-05-1916 te De Weere (zie VIII.235).

VII.222    Van DIEPEN, Willem [1156], geboren op 19-01-1877 te de Beemster, overleden op 27-04-1932 te Eindhoven op 55-jarige leeftijd. Willem begon een boerderij op de Vrouweweg in de Beemster. Boeren was evenwel niet zijn sterkste kant. Verkocht het bedrijf en starte een commestibles zaak in Eindhoven rond 1922. Zijn gezondheis was een bron van zorg.
Gehuwd [495] op 27-jarige leeftijd op 28-04-1904 te Avenhorn met OUDEJANS, Maria [1155], 23 jaar oud (VII.223), geboren op 08-04-1881 te Beemster, overleden op 25-06-1973 te Schijndel op 92-jarige leeftijd, dochter van OUDEJANS, Dirk [2583] en WESSELS, Trien [2584].
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Agnes [2585] (VIII.364), Verpleegster, geboren op 16-08-1905 te Beemster, overleden op 17-11-1963 te Auckland ( Nieuw Zeeland ) op 58-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Willem [1156] (zie VII.222) en OUDEJANS, Maria [1155] (VII.223), woonde te Schijndel.
   2. v  van DIEPEN, Kitty [2587] (VIII.366), geboren op 02-09-1906 te Beemster, dochter van Van DIEPEN, Willem [1156] (zie VII.222) en OUDEJANS, Maria [1155] (VII.223), woont te Auckland,Nieuwzeeland.
Gehuwd [1143] op 28-jarige leeftijd op 20-09-1934 te Eindhoven met SANDERS, Eduard [2586], 27 jaar oud (VIII.365), Slager, geboren op 30-12-1906, overleden 1975 te Auckland, woonde te Auckland (Nieuw Zeeland). Kinderen uit dit huwelijk zijn: Wim,Clemence,Matthieu en Eddy.
   3. m  van DIEPEN, Piet [2589], geboren op 03-11-1907 te Beemster (zie VIII.367).
   4. v  van DIEPEN, Martha [2596] (VIII.370), geboren op 14-10-1909 te Beemster, overleden op 22-10-1981 te Apeldoorn op 72-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Willem [1156] (zie VII.222) en OUDEJANS, Maria [1155] (VII.223).
Gehuwd (1) [1148] op 27-jarige leeftijd op 01-09-1937 te Amsterdam met HESSELING, Albert [2597], 31 jaar oud (VIII.369), Boekhouder, geboren op 19-12-1905 te Amsterdam, overleden op 08-10-1968 te Amsterdam op 62-jarige leeftijd, zoon van HESSELING, Dirk [2590] en PLOEGER, Anna [2591]. Eerste huwelijk van Martha van Diepen :Kinderen uit dit huwelijk zijn: Wil,Lidy en Dick.
Gehuwd (2) [1147] op 63-jarige leeftijd op 20-12-1972 te Amsterdam met VISSER, Cyprianus [2595], 70 jaar oud (VIII.371), Directeur, geboren op 17-05-1902 te Apeldoorn, overleden op 11-06-1982 te Apeldoorn op 80-jarige leeftijd, zoon van VISSER, Hendrik [2592] en HENDRIKSE, Siberta [2593]. Tweede huwelijk van Cyprianus Visser, tevens tweede huwelijk van Martha van Diepen. Cyprianus was weduwnaar met 11 kinderen. {Hij had ook ooit een relatie [1146] met DIJKSTRA, Jane [2594]. Eerste huwelijk van Cyprianus Visser.Uit dit huwelijk niets bekend over eventuele kinderen.}
   5. m  van DIEPEN, Theo [2599], geboren op 27-10-1910 te Beemster (zie VIII.372).
   6. v  van DIEPEN, Alida [2600] (VIII.374), geboren op 30-12-1911 te Beemster, overleden op 20-01-1936 te Eindhoven op 24-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Willem [1156] (zie VII.222) en OUDEJANS, Maria [1155] (VII.223).
   7. m  van DIEPEN, Jan [2602], geboren op 25-08-1913 te Beemster (zie VIII.375).

VII.224    Van DIEPEN, Piet [1159], geboren op 22-11-1878 te de Beemster, overleden op 26-03-1935 te Hillegersberg op 56-jarige leeftijd. Piet van Diepen was veehouder en veehandelaar. Hij begon op de Jisperweg, daarna op het bedrijf van zijn vader aan de Volgerweg. Later verhuisde het gezin naar de Boekelermeer in Heiloo, vervolgens naar Bakkum. Tenslotte vertrok het gezin naar Hillegersberg, waar Piet overleed. Zijn vrouw en kinderen vestigden zich daarna in Akersloot.
Gehuwd (1) [496] op 21-jarige leeftijd op 25-04-1900 te Beemster met OUDEJANS, Hillegonda [1157], 21 jaar oud (VII.225), geboren op 22-12-1878 te Beemster, overleden op 16-09-1915 te Beemster op 36-jarige leeftijd, dochter van OUDEJANS, Johannes [2460] en JONK, Kaatje [2461]. Eerste huwelijk van Piet van Diepen.
Gehuwd (2) [497] op 37-jarige leeftijd op 07-09-1916 te Beemster met TOL, Betje [1158], 21 jaar oud (VII.226), geboren op 01-03-1895 te Beemster, overleden op 18-10-1984 te Alkmaar op 89-jarige leeftijd, dochter van TOL, Kees [2462] en FILMER, Maartje [2463], woonde te Akersloot. Tweede huwelijk van Piet van Diepen.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Piet [2464] (VIII.377), Veehouder, geboren op 18-02-1901 te Beemster, overleden op 15-02-1957 te Akersloot op 55-jarige leeftijd. Piet van Diepen zijn bijnaam was 'grote Piet'. Zoon van Van DIEPEN, Piet [1159] (zie VII.224) en OUDEJANS, Hillegonda [1157] (VII.225).
   2. m  van DIEPEN, Jan [2465] (VIII.378), Veehouder, geboren op 25-09-1902 te Beemster, overleden op 28-12-1980 te Akersloot op 78-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Piet [1159] (zie VII.224) en OUDEJANS, Hillegonda [1157] (VII.225).
   3. v  van DIEPEN, Agnes [2469] (VIII.380), geboren op 01-02-1904 te Beemster, overleden op 08-04-1980 te Alkmaar op 76-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Piet [1159] (zie VII.224) en OUDEJANS, Hillegonda [1157] (VII.225).
Gehuwd [1093] op 21-jarige leeftijd op 22-04-1925 te Beemster met ROS, Jan [2468], 24 jaar oud (VIII.379), Arbeider in de fouragehandel, geboren op 12-05-1900 te Heerhugowaard, zoon van ROS, Jan [2466] en KAPTEIN, Catharina [2467], woont te Alkmaar. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Hillegonde,Jan,Piet,Tiny en Bets.
   4. v  van DIEPEN, Trien [2473] (VIII.382), geboren op 01-05-1905 te Beemster, overleden op 25-10-1983 te Heiloo op 78-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Piet [1159] (zie VII.224) en OUDEJANS, Hillegonda [1157] (VII.225), woonde te Heiloo.
Gehuwd [1095] op 24-jarige leeftijd op 15-05-1929 te Heiloo met ADMIRAAL, Siem [2472], 29 jaar oud (VIII.381), Veehouder, geboren op 30-11-1899 te Heiloo, overleden op 12-12-1969 te Heiloo op 70-jarige leeftijd, zoon van ADMIRAAL, Wim [2470] en KAANDORP, Agatha [2471]. Uit dit huwelijk zoon; Wim.
   5. v  van DIEPEN, Aagt [2477] (VIII.384), geboren op 28-06-1906 te Beemster, overleden op 26-05-1982 te Zaandam op 75-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Piet [1159] (zie VII.224) en OUDEJANS, Hillegonda [1157] (VII.225).
Gehuwd [1097] op 22-jarige leeftijd op 25-10-1928 te Heiloo met Van der LINDE, Siem [2476], 25 jaar oud (VIII.383), Kapper, geboren op 16-11-1902 te Naarden, overleden op 06-09-1975 te Zaandam op 72-jarige leeftijd, zoon van Van der LINDE, Jan [2474] en ROETTE, Magaretha [2475]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jan,Gon,Riet,Piet,Ton,Els,Hen,Agnes,Ada, en Karel.
   6. v  van DIEPEN, An [2481] (VIII.386), geboren op 08-04-1908 te Beemster, overleden op 06-04-1985 te Purmerend op 76-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Piet [1159] (zie VII.224) en OUDEJANS, Hillegonda [1157] (VII.225).
Gehuwd [1116] op 33-jarige leeftijd op 15-01-1942 te Beemster met SMIT, Dorus [2480], 35 jaar oud (VIII.385), Veehouder, geboren op 14-02-1906 te Beemster, zoon van SMIT, Pieter [2478] en SMAL, Adrianan [2479], woont te Z.O.Beemster. Geboren uit dit huwelijk dochter: Margai.
   7. v  van DIEPEN, Jo [2485] (VIII.388), geboren op 28-08-1909 te Beemster, dochter van Van DIEPEN, Piet [1159] (zie VII.224) en OUDEJANS, Hillegonda [1157] (VII.225), woont te Heiloo.
Gehuwd [1100] op 22-jarige leeftijd op 08-10-1931 te Castricum met ZONNEVELD, Han [2484], 34 jaar oud (VIII.387), Grondarbeider, geboren op 06-01-1897 te Heiloo, overleden op 23-04-1960 te Heiloo op 63-jarige leeftijd, zoon van ZONNEVELD, Hein [2482] en HOLLENBERG, Leentje [2483]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Gon,Hein,Lena,Bep,Piet,Hans en Joke.
   8. v  van DIEPEN, Alie [2489] (VIII.390), geboren op 24-10-1910 te Beemster, overleden op 10-01-2000 te Alkmaar op 89-jarige leeftijd, begraven op 14-01-2000 te Aklersloot (St Jacobshof), dochter van Van DIEPEN, Piet [1159] (zie VII.224) en OUDEJANS, Hillegonda [1157] (VII.225), woonde te Akersloot.
Gehuwd [1102] op 33-jarige leeftijd op 13-04-1944 te Akersloot met WOESTENBURG, Arie [2488], 34 jaar oud (VIII.389), immerman, geboren op 11-07-1909 te Akersloot, overleden op 15-06-1975 te Alkmaar op 65-jarige leeftijd, zoon van WOESTENBURG, Simon [2486] en GERMIS, Maria [2487]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Siem,Piet en Ria.
   9. m  van DIEPEN, Willem [2491], geboren op 03-04-1912 te Beemster (zie VIII.391).
   10. m  van DIEPEN, Niek [2493], geboren op 24-02-1914 te Beemster (zie VIII.393).
   11. m  van DIEPEN, Henk [2494] (VIII.395), geboren op 05-09-1915 te Beemster, overleden op 12-01-1916 te Beemster, 129 dagen oud, zoon van Van DIEPEN, Piet [1159] (zie VII.224) en OUDEJANS, Hillegonda [1157] (VII.225).
Uit het tweede huwelijk:
   12. m  van DIEPEN, Kees [2496], geboren op 03-09-1917 te Beemster (zie VIII.396).
   13. v  van DIEPEN, Gon [2497] (VIII.398), geboren op 15-10-1918 te Beemster, overleden op 10-09-1937 te Akersloot op 18-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Piet [1159] (zie VII.224) en TOL, Betje [1158] (VII.226).
   14. v  van DIEPEN, Riet [2501] (VIII.400), geboren op 03-11-1919 te Beemster, overleden op 01-12-2008 te Uitgeest op 89-jarige leeftijd, begraven op 05-12-2008 te Uitgeest ( naast de Kerk ), dochter van Van DIEPEN, Piet [1159] (zie VII.224) en TOL, Betje [1158] (VII.226), woonde te Akersloot.
Gehuwd [1107] op 26-jarige leeftijd op 21-02-1946 te Akersloot met GROEN, Klaas [2500], 32 jaar oud (VIII.399), Ondernemer (gemengd bedrijf), geboren op 01-05-1913 te Akersloot, zoon van GROEN, Jan [2498] en KRAAKMAN, Cornelia [2499], woont te Akersloot. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Corrie,Piet,Jan,Nico,Els,Gon,Marian, Anneke,Karin,Paul en José.
   15. m  van DIEPEN, Henk [2503], geboren op 15-11-1920 te Heiloo (zie VIII.401).
   16. m  van DIEPEN, Paul [2505], geboren op 06-12-1921 te Heiloo (zie VIII.403).
   17. v  van DIEPEN, Gré [2506] (VIII.405), geboren op 25-01-1922 te Heiloo, overleden op 04-01-1951 te Akersloot op 28-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Piet [1159] (zie VII.224) en TOL, Betje [1158] (VII.226).
   18. m  van DIEPEN, Simon [2508], geboren op 04-02-1924 te Heiloo (zie VIII.406).
   19. m  van DIEPEN, Co [2510], geboren op 02-07-1925 te Heiloo (zie VIII.408).
   20. m  van DIEPEN, Piet [2512], geboren op 27-09-1926 te Heiloo (zie VIII.410).
   21. m  van DIEPEN, Frans [2513] (VIII.412), geboren 1928 te Heiloo, overleden 1929 te Heiloo, zoon van Van DIEPEN, Piet [1159] (zie VII.224) en TOL, Betje [1158] (VII.226).
   22. m  van DIEPEN, Ber [2514] (VIII.413), Ambtenaar PWN, geboren op 09-04-1929 te Heiloo, zoon van Van DIEPEN, Piet [1159] (zie VII.224) en TOL, Betje [1158] (VII.226).
   23. m  van DIEPEN, Harry [2516], geboren op 18-09-1930 te Castricum (zie VIII.414).
   24. v  van DIEPEN, Bets [2520] (VIII.417), geboren op 01-04-1932 te Castricum, dochter van Van DIEPEN, Piet [1159] (zie VII.224) en TOL, Betje [1158] (VII.226), woont te Whangerei Nieuw Zeeland.
Gehuwd [1113] op 22-jarige leeftijd op 22-04-1954 te Akersloot met KERSENS, Jan [2519], 27 jaar oud (VIII.416), Visser, geboren op 28-03-1927 te Akersloot, zoon van KERSENS, Jan [2517] en VROUWE, Maria [2518], woont te Whangerei, Nieuw Zeeland. Rita,Margo,Theresa,Jeanet en Ellen.
   25. v  van DIEPEN, Clazien [2524] (VIII.419), geboren op 01-08-1934 te Castricum, dochter van Van DIEPEN, Piet [1159] (zie VII.224) en TOL, Betje [1158] (VII.226).
Gehuwd [1115] op 28-jarige leeftijd op 16-05-1963 te Limmen met NIJMAN, Henk [2523], 33 jaar oud (VIII.418), Arbeider, geboren op 04-04-1930 te Limmen, zoon van NIJMAN, Bertus [2521] en BEENTJES, Geertruida [2522]. Geen gegevens over eventuele kinderen.

VII.227    Van DIEPEN, Klaas [1161], geboren op 25-04-1880 te de Beemster, overleden op 06-08-1944 te Eindhoven op 64-jarige leeftijd. Klaas van Diepen begon op de Agneshoeve aan de Wormerweg in De Beemster.
Boeren was evenwel niet zijn sterkste kant.Later leidde hij een kruidenierszaak in Schermerhorn. Daarna was hij nog enkele jaren boerenarbeider in Andijk. In 1930 vertrok het gezin naar Eindhoven. Klaas heeft niet lang bij Philips kunnen werken vanwege de crisistij en zijn kwakkelende gezondheid.
Gehuwd [498] op 28-jarige leeftijd op 30-04-1908 te Beemster met VERMIST, Alida [1160], 24 jaar oud (VII.228), geboren op 27-02-1884 te Nieuwer-Amstel, overleden op 14-10-1943 te Eindhoven op 59-jarige leeftijd, dochter van VERMIST, Cornelis [2241] en VESSIES, Catharina [2242].
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Agnes [2246] (VIII.421), geboren op 31-03-1909 te Beemster, dochter van Van DIEPEN, Klaas [1161] (zie VII.227) en VERMIST, Alida [1160] (VII.228).
Gehuwd [993] op 37-jarige leeftijd op 30-10-1946 te Eindhoven met JASPERS, Piet [2245], 47 jaar oud (VIII.420), Machinebankwerker, geboren op 29-03-1899 te Eindhoven, overleden op 11-11-1985 te Eindhoven op 86-jarige leeftijd, zoon van JASPERS, Jan [2243] en VEEKE, Toos [2244], woonde te Eindhoven. Uit dit huwelijk is Anda geboren.
   2. m  van DIEPEN, Cor [2247] (VIII.422), geboren op 11-07-1910 te Beemster, overleden op 07-08-1910 te Beemster, 27 dagen oud, zoon van Van DIEPEN, Klaas [1161] (zie VII.227) en VERMIST, Alida [1160] (VII.228).
   3. m  van DIEPEN, Cor [2249], geboren op 29-07-1911 te Beemster (zie VIII.423).
   4. v  van DIEPEN, Trien [2253] (VIII.426), geboren op 12-12-1912 te Beemster, overleden op 25-03-1986 te Heeze op 73-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Klaas [1161] (zie VII.227) en VERMIST, Alida [1160] (VII.228).
Gehuwd [995] op 32-jarige leeftijd op 22-01-1945 te Eindhoven met Van der PALEN, Jan [2252], 29 jaar oud (VIII.425), Ziekenhuisbeambte, geboren op 19-05-1915 te Heeze, zoon van Van der PALEN, Jacobus [2250] en BROUWER, Helena [2251], woont te Heeze. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Nico,Alie en Sjaak.
   5. v  van DIEPEN, Gré [2257] (VIII.428), geboren op 25-12-1913 te Beemster, dochter van Van DIEPEN, Klaas [1161] (zie VII.227) en VERMIST, Alida [1160] (VII.228), woont op 01-06-1985 Pergola 81, 1628 LP Hoorn.
Gehuwd [997] op 31-jarige leeftijd op 04-01-1945 te Eindhoven, gescheiden ? te Eindhoven ? Echtgenoot is KONIJN, Jan [2256] (VIII.427), Melkboer, geboren op 19-04-1914 te Beemster, zoon van KONIJN, Jan [2254] en KLAVER, Agie [2255], woont op 05-06-1985 Pergola 81, 1628 LP Hoorn. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Nico,Alie,Jan,Rens,Piet,Dominic en Atie.
   6. m  van DIEPEN, Piet [2259], geboren op 30-01-1915 te Beemster (zie VIII.429).
   7. v  van DIEPEN, Agie [2263] (VIII.432), geboren op 10-10-1916 te Beemster, dochter van Van DIEPEN, Klaas [1161] (zie VII.227) en VERMIST, Alida [1160] (VII.228).
Gehuwd [999] op 34-jarige leeftijd op 30-06-1951 te Eindhoven met KUIPERS, Jan [2262], 37 jaar oud (VIII.431), geboren op 19-10-1913 te Someren, zoon van KUIPERS, Petrus [2260] en BARTHEN, Bertha [2261]. Uit dit huwelijk is zoon Jan geboren. {Hij had ook ooit een relatie [1027] met BARTHEN, Bertha [2261].}
   8. m  van DIEPEN, Jan [2265], geboren op 10-02-1918 te Beemster (zie VIII.433).
   9. v  van DIEPEN, Clazina [2266] (VIII.435), Verpleegster, geboren op 26-03-1919 te Beemster, dochter van Van DIEPEN, Klaas [1161] (zie VII.227) en VERMIST, Alida [1160] (VII.228), woont te Etten-Leur.
   10. v  van DIEPEN, Annia (Annie) [2270] (VIII.437), geboren op 14-06-1920 te Beemster, dochter van Van DIEPEN, Klaas [1161] (zie VII.227) en VERMIST, Alida [1160] (VII.228).
Gehuwd [1001] op 25-jarige leeftijd op 07-05-1946 te Eindhoven met MAATS, Walter [2269], 26 jaar oud (VIII.436), Typograaf, geboren op 04-01-1920 te Zwolle, zoon van MAATS, Willem [2267] en SCHUNSELAAR, Albertha [2268], woont te Eindhoven. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Let,Wim,Bea en Nico.

VII.234    Van DIEPEN, Nico [1168], geboren op 13-01-1888 te de Beemster, overleden op 18-06-1920 te Beemster op 32-jarige leeftijd. Nico van Diepen was als kind eens van de hooiberg gevallen. Klaagde sindsdien veel over hoofpijn. Hij was ruim een jaar getrouwd toen hij tijdens een hevige aanval van hoofpijn overleed. Oorzaak een tumor in zijn hoofd. Hij was veehouder aan de Vrouwenweg no 2 in de Beemster.
Gehuwd [501] op 31-jarige leeftijd op 22-04-1919 te Beverwijk met POEL, Sientje [1167], 30 jaar oud (VII.235), geboren op 13-07-1888 te Beverwijk, overleden op 17-07-1972 te Beemster op 84-jarige leeftijd, dochter van POEL, Gerrit [2333] en VESSIES, Maria [2334].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Nico [4100], geboren op 26-07-1920 te Beemster (zie VIII.455).

VII.236    Van DIEPEN, Kees [1170], geboren op 12-05-1890 te de Beemster, overleden op 14-04-1959 te Beemster op 68-jarige leeftijd. Kees van Diepen had een boerderij op de Rijperweg no 25. Hij had deze overgenomen van zijn schoonvader.
Gehuwd [502] op 26-jarige leeftijd op 26-04-1917 te Beemster met POEL, Alida [1169], 23 jaar oud (VII.237), geboren op 19-03-1894 te Beemster, overleden op 10-03-1975 te Purmerend op 80-jarige leeftijd, dochter van POEL, Gerardus [2006] en VELZEBOER, Alida [2007].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Piet [2009], geboren op 03-06-1918 te Beemster (zie VIII.457).
   2. m  van DIEPEN, Gerard [2011], geboren op 19-04-1920 te Beemster (zie VIII.459).
   3. m  van DIEPEN, Jan (John) [2017], geboren op 22-01-1922 te Beemster (zie VIII.461).
   4. v  van DIEPEN, Agnes [2015] (VIII.464), geboren op 11-02-1922 te Beemster, overleden op 03-06-1978 te Graft op 56-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Kees [1170] (zie VII.236) en POEL, Alida [1169] (VII.237).
Gehuwd [889] op 26-jarige leeftijd op 12-05-1948 te Beemster met KONIJN, Jan [2014], 31 jaar oud (VIII.463), Veehouder, geboren op 20-11-1916 te Graft, overleden op 10-07-2015 te Graft op 98-jarige leeftijd, begraven op 16-07-2015 te De Rijp ( Bonifatius Kerk ), zoon van KONIJN, Johannes [2012] en STROET, Martine [2013]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jan,Kees,Piet,Alie,Miep,Gerard, Ans en Koos.
   5. v  van DIEPEN, Alie [2021] (VIII.466), geboren op 26-10-1925 te Beemster, overleden op 31-07-1995 te Alkmaar op 69-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Kees [1170] (zie VII.236) en POEL, Alida [1169] (VII.237), woonde op 31-07-1995 Kennemerstraatweg 75, 1814 GC Alkmaar.
Relatie [891] met RIJPER, Bertus [2020] (VIII.465), Slager, geboren op 09-11-1924 te Beemster, overleden op 22-01-2002 te Alkmaar op 77-jarige leeftijd, gecremeerd op 26-01-2002 te Schagen (Haringhuizerweg 3), zoon van RIJPER, Gerardus [2018] en SOEST, Elisabeth [2019]. Uit dit huwelijk geen kinderen.
   6. m  van DIEPEN, Wim [2023], geboren op 22-03-1927 te Beemster (zie VIII.467).
   7. m  van DIEPEN, Nico [2024] (VIII.469), geboren op 21-06-1929 te Beemster, overleden op 30-12-1999 te West Beemster op 70-jarige leeftijd, begraven op 04-01-2000 te West Beemster (R.K.parochiekerkhof). Nico van Diepen bleef op het ouderlijk bedrijf. Zoon van Van DIEPEN, Kees [1170] (zie VII.236) en POEL, Alida [1169] (VII.237).
   8. m  van DIEPEN, Kees [2026], geboren op 03-07-1932 te Beemster (zie VIII.470).
   9. v  van DIEPEN, Riet [2027] (VIII.472), Lerares huishoudkunde, geboren op 17-12-1934 te Beemster, overleden op 25-10-2014 te Heemskerk op 79-jarige leeftijd, gecremeerd op 28-10-2014 te Westerveld,Driehuis, dochter van Van DIEPEN, Kees [1170] (zie VII.236) en POEL, Alida [1169] (VII.237), woonde te Heemskerk.
   10. m  van DIEPEN, Henricus Nicolaas (Henk) [2029], geboren op 08-08-1938 te Purmerend (zie VIII.473).

VII.229    Van DIEPEN, Hendrik [1174], geboren op 17-08-1882 te de Beemster, overleden op 21-06-1958 te Eindhoven op 75-jarige leeftijd. Tot 1930 woont het gezin van Hendrik van Diepen op de boerderij Meer en Berg aan de Volgerlaan 27. Hendrik had veel geld in aandelen gestoken en deze werden in de cristijs waardeloos. Hendrik huurde de boerderij en heeft deze toen verlaten.In Eindhoven werd hij boekhouder bij een grote slagerij.
Gehuwd [504] op 26-jarige leeftijd op 01-05-1909 te Beemster met De WIT, Grietje [1173], 24 jaar oud (VII.230), geboren op 07-10-1884 te Beemster, overleden op 18-08-1963 te Veghel op 78-jarige leeftijd, dochter van De WIT, Piet [1581] en KRAAKMAN, Johanna [1582].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Piet [1583] (VIII.438), Electro-technicus, geboren op 06-06-1910 te Beemster, overleden op 21-12-1933 te Eindhoven op 23-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Hendrik [1174] (zie VII.229) en De WIT, Grietje [1173] (VII.230).
   2. v  van DIEPEN, Johanna [1587] (VIII.440), geboren op 23-08-1911 te Beemster, dochter van Van DIEPEN, Hendrik [1174] (zie VII.229) en De WIT, Grietje [1173] (VII.230).
Gehuwd [691] op 34-jarige leeftijd op 17-07-1946 te Eindhoven met Van der WEIJDEN, Piet [1586], 38 jaar oud (VIII.439), Conciërge, geboren op 23-04-1908 te Eindhoven, overleden op 19-05-1974 te Eindhoven op 66-jarige leeftijd, zoon van Van der WEIJDEN, Johannes [1584] en HEERINGS, Johanna [1585]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Margariet,Ans,Hans,Henri Pieter en Bernadette.
   3. v  van DIEPEN, Agnes [1591] (VIII.442), geboren op 06-02-1913 te Beemster. Agnes van Diepen woont in Auckland,Nieuw Zeeland. Dochter van Van DIEPEN, Hendrik [1174] (zie VII.229) en De WIT, Grietje [1173] (VII.230).
Gehuwd [692] op 26-jarige leeftijd op 29-06-1939 te Eindhoven met Van der LUBBE, Bert [1590], 22 jaar oud (VIII.441), geboren op 13-08-1916 te Voorschoten, zoon van Van der LUBBE, Leo [1588] en FINDHAMMER, Ekisa [1589]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Hans,Bert,Jack,Cathy,MaryiAnne en Eric.
   4. m  van DIEPEN, Jan [1593], geboren op 13-12-1914 te Beemster (zie VIII.443).
   5. v  van DIEPEN, Gon [1597] (VIII.446), geboren op 02-09-1916 te Beemster, dochter van Van DIEPEN, Hendrik [1174] (zie VII.229) en De WIT, Grietje [1173] (VII.230).
Gehuwd [694] op 30-jarige leeftijd op 29-07-1947 te Eindhoven met BONSEL, Frans [1596], 27 jaar oud (VIII.445), Textielarbeider, geboren op 15-03-1920 te Tilburg, zoon van BONSEL, Hendrikus [1594] en GROELS, Maria [1595]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Eveline,Marc,Luc,Manuel en Gonnie.N.
   6. m  van DIEPEN, Jacob [1599], geboren op 11-04-1920 te Beemster (zie VIII.447).
   7. m  van DIEPEN, Nico [1601], geboren op 12-10-1921 te Beemster (zie VIII.449).
   8. v  van DIEPEN, Riet [1605] (VIII.452), geboren op 17-10-1924 te Beemster. Riet van Diepen woont Jasper(U.S.A), dochter van Van DIEPEN, Hendrik [1174] (zie VII.229) en De WIT, Grietje [1173] (VII.230).
Gehuwd [698] op 23-jarige leeftijd op 22-07-1948 te Eindhoven met SLAATS, Mat [1604], 25 jaar oud (VIII.451), Physicus, geboren op 21-04-1923 te Eindhoven, zoon van SLAATS, Johannes [1602] en De JONG, Theodora [1603]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Dick,Doreen,Mergaret,John,Tom en Paul.
   9. v  van DIEPEN, Annie [1609] (VIII.454), geboren op 17-12-1926 te Beemster. Annie van Diepen woont in Chicago(lll) U.S.A. Dochter van Van DIEPEN, Hendrik [1174] (zie VII.229) en De WIT, Grietje [1173] (VII.230).
Gehuwd [700] op 22-jarige leeftijd op 15-12-1949 te Eindhoven met HEUTS, Harry [1608], 25 jaar oud (VIII.453), Werknemer bij Esso, geboren op 09-03-1924 te Amsterdam, zoon van HEUTS, Piet [1606] en JACOBS, Truus [1607]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Robert,Joanne,Gerie,Luke en Frank.

VII.105    Van DIEPEN, Dirk [1176], geboren op 21-06-1854 te Heerhugowaard, overleden op 23-04-1917 te Zuis Scharwoude op 62-jarige leeftijd. Dirk van Diepen liep een beunbreuk op in zijn jeugd door een val op het ijs. Hij was daardoor niet in staat landbouwwerkzaamheden te verrichten.
Hij kreeg de bijnaam "Lamme Dirk'; hij had toch een bedrijf in Zuid-Scharwoude, liet de wekzaamheden verrichten. Hij ventte ook met lucifers, band en garen langs de huizen. Bij de militaire keuring werd hij vrijgesteld(1874) uit hoofde van 'lichaamsgebreken no 60'. Jan en Bet bleven op de boerderij achter. In 1948 kocht het 'Openluchtmuseum' te Arnhem deze op. om het steen voor steen af te breken, teneinde hem daar weer op te bouwen.De boerderij moest daar de West Friese stolpboerderijen representeren. Nog altijd staat de boerenplaats daar in al zijn glorie. Jan en Bet betrokken een borderijtje in Zuid-Schermer.
Gehuwd [510] op 26-jarige leeftijd op 24-04-1881 te Heerhugowaard met STROOPER, Guurtje [1195], 19 jaar oud (VII.106), geboren op 02-12-1861 te Noord Scharwoude, overleden op 15-03-1922 te Zuid Scharwoude op 60-jarige leeftijd, dochter van STROOPER, Arie [1499] en BRÜGGEMAN, Elisabeth [1500].
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Geertje [1504] (VIII.170), geboren op 07-01-1883 te Heerhugowaard, overleden op 23-10-1963 te Zuid Scharwoude op 80-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Dirk [1176] (zie VII.105) en STROOPER, Guurtje [1195] (VII.106).
Gehuwd [653] op 22-jarige leeftijd op 25-05-1905 te Zuid Scharwoude met COMMANDEUR, Jan [1503], 23 jaar oud (VIII.169), Tuinder, geboren op 26-08-1881 te Ursem, overleden op 24-02-1962 te Zuid Scharwoude op 80-jarige leeftijd, zoon van COMMANDEUR, Jan [1501] en De BOER, Agie [1502]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Agie,Geertje,Jan,Theo,Jaap,Truus,Trien en Arie.
   2. m  van DIEPEN, Arie [1506], geboren op 11-06-1884 te Heerhugowaard (Oostdijk) (zie VIII.171).
   3. m  van DIEPEN, Jan [1507] (VIII.173), geboren op 04-09-1895 te Zuid Scharwoude, overleden op 03-10-1971 te Alkmaar op 76-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Dirk [1176] (zie VII.105) en STROOPER, Guurtje [1195] (VII.106).
   4. v  van DIEPEN, Bet [1508] (VIII.174), geboren op 17-10-1896 te Zuid Scharwoude, overleden op 03-10-1971 te Alkmaar op 74-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Dirk [1176] (zie VII.105) en STROOPER, Guurtje [1195] (VII.106).
   5. v  van DIEPEN, Marie [1512] (VIII.176), geboren op 27-03-1897 te Zuid Scharwoude, overleden op 20-10-1965 te Hoofddorp op 68-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Dirk [1176] (zie VII.105) en STROOPER, Guurtje [1195] (VII.106).
Gehuwd [655] op 25-jarige leeftijd op 27-04-1922 te Zuid Scharwoude met KOOPMAN, Piet [1511], 25 jaar oud (VIII.175), Veehouder,melkboer,ondernemer, geboren op 20-05-1896 te Hoofddorp, overleden op 29-10-1972 te Heiloo op 76-jarige leeftijd. Piet Koopman had eerst een boerderij in Bergen, en in Overveen. Had ook nog een melkzaak in Haarlem. Begon tenslotte een grondwerkbedrijf in Hoofddorp. Zoon van KOOPMAN, Dirk [1509] en HUGTENBURG, Marie [1510]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jaap,Theo,Gré en Truus.
   6. m  van DIEPEN, Simon [1514], geboren op 02-03-1899 te Zuid Scharwoude (zie VIII.177).

VIII.270    Van DIEPEN, Niek [1198], Veehouder,magazijnbediende, geboren op 20-09-1917 te Obdam, woont te Wijde Wormer.
Gehuwd [519] op 32-jarige leeftijd op 01-08-1950 te Uitgeest met POLLE, Trien [1209], 24 jaar oud (VIII.271), geboren op 03-06-1926 te Uitgeest, dochter van POLLE, Willem [4165] en De WAARD, Jannetje [4166], woont te Wijde Wormer.
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Loes [4170] (IX.586), geboren op 04-06-1951 te Alkmaar, dochter van Van DIEPEN, Niek [1198] (zie VIII.270) en POLLE, Trien [1209] (VIII.271), woont te Wijde Wormer.
Gehuwd [1817] op 21-jarige leeftijd op 20-12-1972 te Wijde Wormer met NOë, Henk [4169], 21 jaar oud (IX.585), Metselaar, geboren op 26-02-1951 te De Rijp, zoon van NOë, Maarten [4167] en KLOOSTER, J. [4168], woont te Wijde Wormer. Kind(eren) uit dit huwelijk is(zijn): Dennis en Suzanne.
   2. m  van DIEPEN, Wim [4172], geboren op 31-01-1953 te Alkmaar (zie IX.587).
   3. m  van DIEPEN, Adri [4173], geboren op 15-12-1954 te Alkmaar (zie IX.589).
   4. v  van DIEPEN, Jannie [4177] (IX.592), geboren op 10-08-1957 te Wijde Wormer, dochter van Van DIEPEN, Niek [1198] (zie VIII.270) en POLLE, Trien [1209] (VIII.271), woont te Wijde Wormer.
Gehuwd [1820] op 20-jarige leeftijd op 17-08-1977 te Purmerend met LÖWENSTEIN, Clemens [4176], 22 jaar oud (IX.591), Verkoper, geboren op 30-06-1955 te Amsterdam, zoon van LÖWENSTEIN, T. [4174] en Van GELDER, M. [4175], woont te Wijde Wormer. Uit dit huwelijk niets bekend over eventuele kinderen.

VIII.276    Van DIEPEN, Nicolaas Joseph (Klaas) [1208], Brood en Banketbakker, geboren op 22-03-1922 te Obdam, overleden op 18-05-1973 te Purmerend op 51-jarige leeftijd. Klaas van Diepen begon als bakkerknevht in Alkmaar. Na zijn huwelijk vestigde hij zich in Edam en had daar een brood en banketbakkerij.
Gehuwd [518] op 26-jarige leeftijd op 27-10-1948 te De Rijp met MUL, Afra Maria [1207], 25 jaar oud (VIII.277), geboren op 02-11-1922 te Graftermeer, overleden op 22-03-2004 te Edam op 81-jarige leeftijd, begraven op 26-03-2004 te Edam ( R.K. Begraafplaats), dochter van MUL, Gebrand [4050] en GROEN, Grietje [4051], woonde te Edam.
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Margret [4055] (IX.594), geboren op 20-04-1950 te Edam, dochter van Van DIEPEN, Nicolaas Joseph (Klaas) [1208] (zie VIII.276) en MUL, Afra Maria [1207] (VIII.277), woont te Balinge (Dr.).
Gehuwd [1774] op 23-jarige leeftijd op 06-02-1974 te Edam met HOBO, Bert [4054], 22 jaar oud (IX.593), Technicus, geboren op 18-06-1951 te Amsterdam, zoon van HOBO, Jacob [4052] en BAKHUISEN, Jo [4053], woont te Balinge (Dr). Kind(eren) uit dit huwelijk is(zijn): Jurgen,Nienke.
   2. m  van DIEPEN, Aad [4057], geboren op 02-04-1951 te Edam (zie IX.595).
   3. m  van DIEPEN, Ger [4059], geboren op 04-03-1953 te Edam (zie IX.597).
   4. m  van DIEPEN, Nico [4060], geboren op 20-01-1955 te Edam (zie IX.599).
   5. v  van DIEPEN, Loes [4064] (IX.602), Onderwijzeres, geboren op 21-02-1957 te Edam, dochter van Van DIEPEN, Nicolaas Joseph (Klaas) [1208] (zie VIII.276) en MUL, Afra Maria [1207] (VIII.277), woont te Edam.
Gehuwd [1777] op 20-jarige leeftijd op 14-10-1977 te Edam met OUDENDIJK, Peter [4063], 25 jaar oud (IX.601), Bouwkundig tekenaar, geboren op 28-07-1952 te Edam, zoon van OUDENDIJK, Jan [4061] en PIETERMAN, Nelly [4062], woont te Edam. Uit dit huwelijk niets bekend over eventuele kinderen.
   6. m  van DIEPEN, Theo [4065] (IX.603), Administratief medewerker, geboren op 02-06-1960 te Edam, zoon van Van DIEPEN, Nicolaas Joseph (Klaas) [1208] (zie VIII.276) en MUL, Afra Maria [1207] (VIII.277).

VIII.256    Van DIEPEN, Kees [1213], Tuinder, geboren op 08-02-1902 te Zuidermeer, overleden op 23-09-1961 te Nimes (Frankrijk) op 59-jarige leeftijd. Kees van van Diepen was tuider in Nimes (Frankrijk).
Gehuwd [522] op 27-jarige leeftijd op 01-07-1929 te Noordwijkerhout met Van den BURG, Marie [1212], 23 jaar oud (VIII.257), geboren op 10-10-1905 te Noordwijkerhout, overleden op 01-08-1983 te Noordwijkerhout op 77-jarige leeftijd, dochter van Van den BURG, Pieter [3766] en SEGGELEN, Cornelia [3767], woonde te Nimes(Frankrijk).
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Piet [3769], geboren op 22-01-1931 te Anna Paulowna (zie IX.541).
   2. v  van DIEPEN, Riet [3773] (IX.544), geboren op 02-06-1934 te Anna Paulowna, dochter van Van DIEPEN, Kees [1213] (zie VIII.256) en Van den BURG, Marie [1212] (VIII.257), woont te Vestric (Frankrijk).
Gehuwd [1649] op 20-jarige leeftijd op 09-05-1955 te Caissarques (Frankrijk) met PASCAL, Jacky [3772], 22 jaar oud (IX.543), Fabrieksarbeider, geboren op 24-07-1932 te Nimes, zoon van PASCAL, Edmond [3770] en ALLEMOND, Marie [3771], woont te Vestric(Fr.). Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geboren, verdere gegevens hierover ontbreken.
   3. v  van DIEPEN, Corrie [3777] (IX.546), geboren op 04-09-1938 te Anna Paulowna, dochter van Van DIEPEN, Kees [1213] (zie VIII.256) en Van den BURG, Marie [1212] (VIII.257), woont te Cestric (Frankrijk).
Gehuwd [1651] op 21-jarige leeftijd op 09-07-1960 te Caissarques (Frankrijk) met CLAIR, Roger [3776], 24 jaar oud (IX.545), Wijnboer, geboren op 01-05-1936 te St-Pons la Calm (Frankrijk), zoon van CLAIR, Léon [3774] en BARDIN, Alfreda [3775], woont te Vestric (Frankrijk). Kinderen uit dit huwelijk zijn: Alain,Nicolas en Florent.

VIII.258    Van DIEPEN, Arie [1215], geboren op 12-08-1904 te Zuidermeer, overleden op 15-06-1972 te Wognum op 67-jarige leeftijd. Arie van Diepen werd op 12-jarige leeftijd 'thuisgehaald' bij Ome Jaap en tante Dieuw aan de Bobeldijk.
Gehuwd [521] op 25-jarige leeftijd op 20-05-1930 te Akersloot met GROEN, Cornelia (Nelie) [1214], 21 jaar oud (VIII.259), geboren op 02-04-1909 te Akersloot, overleden op 23-02-2006 te Wognum op 96-jarige leeftijd, begraven op 28-02-2006 te Wognum ( R.K.Kerhof), dochter van GROEN, Jan [2648] en KRAAKMAN, Cornelia [2649], woonde te Wognum.
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Vera [2653] (IX.548), geboren op 02-12-1932 te Bobeldijk, dochter van Van DIEPEN, Arie [1215] (zie VIII.258) en GROEN, Cornelia (Nelie) [1214] (VIII.259), woont te Bergen.
Gehuwd [1170] op 24-jarige leeftijd op 11-12-1956 te Berkhout met GROOT, Piet [2652], 28 jaar oud (IX.547), Aannemer, geboren op 01-05-1928 te Ursem, zoon van GROOT, Jan [2650] en MOLENAAR, Maria [2651], woont te Bergen. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Tineke,Adrie,Marian en Johan.
   2. m  van DIEPEN, Jan [2655], geboren op 03-07-1934 te Bobeldijk (zie IX.549).
   3. m  van DIEPEN, Arie [2657], geboren op 19-02-1936 te Bobeldijk (zie IX.551).
   4. m  van DIEPEN, Piet [2659], geboren op 25-02-1939 te Bobeldijk (zie IX.553).
   5. m  van DIEPEN, Kees [2662], geboren op 24-04-1941 te Bobeldijk (zie IX.555).
   6. v  van DIEPEN, Corrie [2666] (IX.558), geboren op 04-01-1944 te Bobeldijk, dochter van Van DIEPEN, Arie [1215] (zie VIII.258) en GROEN, Cornelia (Nelie) [1214] (VIII.259), woont te Nibbixwoud.
Gehuwd [1176] op 22-jarige leeftijd op 04-06-1966 te Nibbixwoud met NATHALIE, Billy [2665], 25 jaar oud (IX.557), Electrisch controleur, geboren op 29-12-1940 te Soerabaja, zoon van NATHALIE, Wilhelm [2663] en HEYMAN, Elsje [2664], woont te Nibbixwoud. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Rickey,Jeroen en Robin.
   7. v  van DIEPEN, Ria [2670] (IX.560), geboren op 13-02-1946 te Bobeldijk, dochter van Van DIEPEN, Arie [1215] (zie VIII.258) en GROEN, Cornelia (Nelie) [1214] (VIII.259), woont te Schagen.
Gehuwd [1178] op 28-jarige leeftijd op 17-09-1974 te Wognum met VERSCHOOR, Leo [2669], 27 jaar oud (IX.559), Procesregelaar, geboren op 20-07-1947 te Den Helder, zoon van VERSCHOOR, Barend [2667] en BOON, Jannetje [2668]. Uit dit huwelijk en kind; Raymond.
   8. v  van DIEPEN, Tineke [2674] (IX.562), geboren op 24-03-1951 te Bobeldijk, dochter van Van DIEPEN, Arie [1215] (zie VIII.258) en GROEN, Cornelia (Nelie) [1214] (VIII.259), woont te Spanbroek.
Gehuwd [1180] op 26-jarige leeftijd op 22-01-1978 te Wognum met KNOL, Sjaak [2673], 29 jaar oud (IX.561), Timmerman, geboren op 08-11-1948 te Zwaag, zoon van KNOL, Jacobus [2671] en HOOGLAND, Divera [2672], woont te Spanbroek. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Lida en Ronald.

VIII.264    Van DIEPEN, Dirk [1225], Leliekweker, geboren op 07-07-1912 te Den Helder, woont te 't Zand.
Gehuwd [527] op 29-jarige leeftijd op 21-08-1941 te 't Zand met SMIT, Alida [1224], 22 jaar oud (VIII.265), geboren op 01-04-1919 te Warmenhuizen, overleden op 01-01-1997 te 't Zand op 77-jarige leeftijd, begraven op 03-01-1997 te Het Zand ( R.K. Kerkhof), dochter van SMIT, Theodorus [2960] en GLAS, Aaltje [2961], woonde te 't Zand.
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Arie [2963], geboren op 26-05-1944 te 't Zand (zie IX.563).
   2. v  van DIEPEN, Alie [2967] (IX.566), geboren op 04-07-1946 te 't Zand, dochter van Van DIEPEN, Dirk [1225] (zie VIII.264) en SMIT, Alida [1224] (VIII.265), woont te Hoorn.
Gehuwd [1311] op 21-jarige leeftijd op 27-12-1967 te De Zijpe met BRAAS, Sjaak [2966], 21 jaar oud (IX.565), geboren op 22-01-1946 te De Zijpe, zoon van BRAAS, Gerrit [2964] en OUDEJANS, Trien [2965], woont te Hoorn. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Erhard,Dirk,Alice en Jacqueline.
   3. m  van DIEPEN, Matthé [2969], geboren op 16-02-1948 te 't Zand (zie IX.567).
   4. m  van DIEPEN, Klaas [2971], geboren op 16-04-1950 te 't Zand (zie IX.569).
   5. v  van DIEPEN, Mary [2975] (IX.572), geboren op 05-02-1952 te 't Zand, dochter van Van DIEPEN, Dirk [1225] (zie VIII.264) en SMIT, Alida [1224] (VIII.265), woont te 't Zand.
Gehuwd [1314] op 19-jarige leeftijd op 16-07-1971 te 't Zand met BLEIJENDAAL, Piet [2974], 22 jaar oud (IX.571), geboren op 04-02-1949 te 't Zand, zoon van BLEIJENDAAL, Piet [2972] en LUYCKX, A. [2973], woont te 't Zand. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Mariëlle,Patrck,Jeffrey en Liana.
   6. v  van DIEPEN, Jocina [2979] (IX.574), Medisch analiste, geboren op 17-07-1953 te 't Zand, dochter van Van DIEPEN, Dirk [1225] (zie VIII.264) en SMIT, Alida [1224] (VIII.265), woont te 't Zand.
Gehuwd [1316] op 21-jarige leeftijd op 25-10-1974 te 't Zand met SLIJKERMAN, Kees [2978], 26 jaar oud (IX.573), Bloembollenkweker, geboren op 25-02-1948 te 't Zand, zoon van SLIJKERMAN, Piet [2976] en PORTEGIJS, Voortje [2977], woont te 't Zand. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Sisca,Daan en Petra.
   7. m  van DIEPEN, Dick [2981], geboren op 12-12-1957 te 't Zand (zie IX.575).
   8. v  van DIEPEN, Bernadette [2985] (IX.578), Verpleegster, geboren op 08-08-1958 te 't Zand, dochter van Van DIEPEN, Dirk [1225] (zie VIII.264) en SMIT, Alida [1224] (VIII.265), woont op 01-06-1988 Buiskoolstraat 25, 1741 EJ Schagen (tel. 0224-21 62 16).
Gehuwd [1319] op 20-jarige leeftijd op 21-12-1978 te 't Zand met LOUTER, Tom [2984], 26 jaar oud (IX.577), Bouwkundige, geboren op 08-03-1952 te Den-Haag, zoon van LOUTER, Lou [2982] en KARSTEN, Marie [2983], woont op 01-06-1988 Buiskoolstraat 25, 1741 EJ Schagen (tel. 0224-21 62 16). Uit dit huwelijk niets bekend over eventuele kinderen.

VIII.268    Van DIEPEN, Klaas [1231], Marineman, geboren op 22-12-1917 te Schagen. Klaas van Diepen begon als timmerman, later ging hij bij de marine(1937) het jaar daarop vertrok hij naar Indië, werd tijdens de oorlog krijgsgevangen genomen en belandde in Nagasaki. Na de "Bom" wist hij te ontkomen en kwam na veel omzwervingen in 1946 weer in Nederland terug. Hij woont te Den Helder.
Gehuwd [530] op 29-jarige leeftijd op 01-05-1947 te Schagerbrug met Van der LINDEN, Riet [1230], 27 jaar oud (VIII.269), geboren op 24-08-1919 te 't Zand, dochter van Van der LINDEN, Hendrikus [4026] en SMIT, Maria [4027], woont te Den Helder.
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Madch [4031] (IX.580), geboren op 14-05-1948 te Den Helder, dochter van Van DIEPEN, Klaas [1231] (zie VIII.268) en Van der LINDEN, Riet [1230] (VIII.269), woont te Deventer.
Gehuwd [1762] op 23-jarige leeftijd op 30-09-1971 te Den Helder met BÖGELS, Mathé [4030], 25 jaar oud (IX.579), Inkoper, geboren op 21-06-1946 te Nijmegen, zoon van BÖGELS, Theodorus [4028] en KOENEN, Hillegonda [4029], woont te Deventer. Kind(eren) uit dit huwelijk is(zijn): Ilse en Martijn.
   2. m  van DIEPEN, Hans [4033], geboren op 24-09-1950 te Den Helder (zie IX.581).
   3. v  van DIEPEN, Nicoline [4037] (IX.584), geboren op 10-05-1956 te Den Helder, dochter van Van DIEPEN, Klaas [1231] (zie VIII.268) en Van der LINDEN, Riet [1230] (VIII.269), woont te Den Helder.
Gehuwd [1765] op 20-jarige leeftijd op 25-08-1976 te Den Helder met BIERSTEKER, Ad [4036], 25 jaar oud (IX.583), Fotograaf, geboren op 31-05-1951 te Den Helder, zoon van BIERSTEKER, Melle [4034] en STURK, Immetje [4035], woont te Den Helder. Kind(eren) uit dit huwelijk is (zijn): Tijs.

VIII.749    Van DIEPEN, David [1239], geboren op 21-12-1892 te Berkhout, overleden op 07-06-1972 te Berkhout op 79-jarige leeftijd. David van Diepen was tuinder. Trok in !909 naar Heerhugowaard, in 1910 naar Berkhout,in 1917 naar Hoogkarspel, in 1919 naar Berkhout.
Gehuwd [534] op 24-jarige leeftijd op 24-06-1917 te Berkhout met GROOT, Martha (Maartje) [1238], 28 jaar oud (VIII.750), geboren op 23-03-1889 te 't Veld, overleden op 26-03-1959 te Berkhout op 70-jarige leeftijd, dochter van GROOT, Arie [2825] en VERWER, Antje [2826].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Adriaan (Adriaaan) [2828], geboren op 20-05-1918 te Hoogkarspel (zie IX.1195).
   2. m  van DIEPEN, Aris [2829] (IX.1197), geboren op 14-09-1919 te Hoogkarspel, overleden op 22-06-1920 te Berkhout, 282 dagen oud, zoon van Van DIEPEN, David [1239] (zie VIII.749) en GROOT, Martha (Maartje) [1238] (VIII.750).
   3. m  van DIEPEN, Aris [2830] (IX.1198), geboren op 13-04-1923 te Berkhout, overleden op 19-12-1964 te Lutjebroek op 41-jarige leeftijd. Verpleegd en overleden in Lutjebroek. Zoon van Van DIEPEN, David [1239] (zie VIII.749) en GROOT, Martha (Maartje) [1238] (VIII.750).
   4. v  van DIEPEN, Tinie [2831] (IX.1199), geboren op 03-12-1930 te Berkhout, overleden op 29-04-1968 te Lutjebroek op 37-jarige leeftijd. Verlpleegd en overleden in Lutjebroek. Dochter van Van DIEPEN, David [1239] (zie VIII.749) en GROOT, Martha (Maartje) [1238] (VIII.750).

VIII.752    Van DIEPEN, Jaap [1246], geboren op 01-09-1897 te Berkhout, overleden op 17-01-1945 te Oosthuizen (Lutjebroek) op 47-jarige leeftijd. Jaap van Diepen was schilder in Lujebroek. Tijdens de hongerwinter op weg naar Amsterdam om handel te doen werd hij in Oosthuizen getroffen door een hartaanval. Zijn kinderen waren daardoor al vroeg wees.
Gehuwd [537] op 22-jarige leeftijd op 08-01-1920 te Hoorn met OUDEJANS, Trien [1245], 27 jaar oud (VIII.753), geboren op 19-06-1892 te Ilpendam, overleden op 25-11-1940 te Lutjebroek op 48-jarige leeftijd, dochter van OUDEJANS, Johannes [3256] en MOBRON, Clazina [3257].
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Tiny [3264] (IX.1201), geboren op 26-12-1921 te Lutjebroek, dochter van Van DIEPEN, Jaap [1246] (zie VIII.752) en OUDEJANS, Trien [1245] (VIII.753), woont op 21-12-1983 Zesstedenweg 238, 1613 KE Grootebroek (tel. 0228-51 17 88).
Gehuwd (1) [1428] op 31-jarige leeftijd op 16-06-1953 te Grootebroek met COPPENS, Arie [3262], 31 jaar oud (IX.1200), Arbeider Polva, geboren op 13-12-1921 te Grootbroek, overleden op 20-06-1970 te Venhuizen op 48-jarige leeftijd, zoon van COPPENS, Jan [3260] en KONIJN, Wilhelmina [3261]. Eerste huwelijk van Tiny van Diepen. Uit dit huwelijk is Ton Coppens geboren.
Gehuwd (2) [1429] op 51-jarige leeftijd op 21-03-1973 te Grootbroek met Van STRATEN, Piet [3263], 58 jaar oud (IX.1202), Schilder, geboren op 12-01-1915 te Lutjebroek, overleden op 21-12-1983 te Grootebroek op 68-jarige leeftijd, zoon van Van STRATEN, Leen [3258] en BAKKER, Marijtje [3259], woonde te Grootebroek. Tweede huwelijk van Tiny van Diepen. Uit dit huwelijk niets bekend over eventuele kinderen.
   2. m  van DIEPEN, Jan [3266], geboren op 04-10-1923 te Lutjebroek (zie IX.1203).
   3. v  van DIEPEN, Klazien [3270] (IX.1206), geboren op 27-04-1925 te Lutjebroek, dochter van Van DIEPEN, Jaap [1246] (zie VIII.752) en OUDEJANS, Trien [1245] (VIII.753), woont te Grootebroek.
Gehuwd [1431] op 22-jarige leeftijd op 26-11-1947 te Grootebroek met DEEN, Klaas [3269], 26 jaar oud (IX.1205), Aannemer, geboren op 25-10-1921 te Grootebroek, overleden op 30-06-1983 te Grootebroek op 61-jarige leeftijd, zoon van DEEN, Volkert [3267] en De BOER, Ida [3268], woonde te Grootebroek. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Fok,Ineke en Jos.
   4. v  van DIEPEN, Afra [3274] (IX.1208), geboren op 24-07-1928 te Lutjebroek, dochter van Van DIEPEN, Jaap [1246] (zie VIII.752) en OUDEJANS, Trien [1245] (VIII.753), woont op 01-06-1988 Alexanderhof 9, 1623 KA Hoorn (tel. 0229-21 81 98).
Gehuwd [1433] op 22-jarige leeftijd op 12-10-1950 te Hoorn met BUIS, Jaap [3273], 21 jaar oud (IX.1207), geboren op 11-03-1929 te Blokker, zoon van BUIS, Gerardus [3271] en De WEVER, Leentje [3272], woont op 01-06-1988 Alexanderstraat 9, 1623 KA Hoorn (tel. 0229-21 68 79). Uit dit huwelijk een kind: Paul.
   5. v  van DIEPEN, Bep [3278] (IX.1210), geboren op 22-06-1932 te Lutjebroek, dochter van Van DIEPEN, Jaap [1246] (zie VIII.752) en OUDEJANS, Trien [1245] (VIII.753), woont te Hoogkarspel.
Gehuwd [1435] op 21-jarige leeftijd op 27-08-1953 te Hoogkarspel met KUNST, Niek [3277], 26 jaar oud (IX.1209), Electriciën, geboren op 22-02-1927 te Hoogkarspel, zoon van KUNST, Arie [3275] en TIET, Grietje [3276], woont te Hoogkarspel. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Ad,Jos,Theo en Hans.
   6. m  van DIEPEN, Arie [3280], geboren op 15-01-1935 te Lutjebroek (zie IX.1211).

VIII.823    Van DIEPEN, Klaas [1259], Veehouder, geboren op 03-09-1906 te Zwaag, overleden op 18-11-1987 te De Goorn op 81-jarige leeftijd. Klaas van Diepen ; veehouder aan het "Zeugenpad" (gem. Ursem). Hij woonde te Avenhorn.
Gehuwd [508] op 27-jarige leeftijd op 01-05-1934 te Egmond-Binnen met MEIJNE, Corneel [1258], 24 jaar oud (VIII.824), geboren op 30-03-1910 te Egmond-Binnen, dochter van MEIJNE, Nicolaas [4038] en ROSKAMP, Margaretha [4039], woont op 18-11-1987 Overdorpstraat 84 I, 1648 KJ Avenhorn.
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Arie [4041], geboren op 03-11-1936 te "Zeugenpad" (gem. Ursem) (zie IX.1316).
   2. m  van DIEPEN, Niek [4043], geboren op 06-01-1938 te "Zeugenpad" (gem. Ursem) (zie IX.1318).
   3. v  van DIEPEN, Riet [4047] (IX.1321), geboren op 23-03-1940 te "Zeugenpad" (gem. Ursem), dochter van Van DIEPEN, Klaas [1259] (zie VIII.823) en MEIJNE, Corneel [1258] (VIII.824), woont te Abbekerk.
Gehuwd [1769] op 22-jarige leeftijd op 27-06-1962 te Ursem met BLANK, Ab [4046] (IX.1320), Hovenier, geboren 1937 te Avenhorn. Ab Blank heeft tuincentrum in Abbekerk, zoon van BLANK, Huub [4044] en LEEK, Jaantje [4045], woont te Abbekerk. Kind(eren) uit dit huwelijk is(zijn): Robert,Corine en Margret.
   4. m  van DIEPEN, Evert [4049], geboren op 05-04-1942 te "Zeugenpad" (gem. Ursem) (zie IX.1322).

VIII.538    Van DIEPEN, Truus [1270], Docente verpleegkunde, geboren op 25-04-1949 te Ursem.
Relatie [551] met N.N. [1289] (VIII.537).
Uit deze relatie:
   1. m  van DIEPEN, Guido [1271] (IX.942), geboren op 17-07-1982 te Amsterdam, zoon van N.N. [1289] (VIII.537) en Van DIEPEN, Truus [1270] (zie VIII.538).

VIII.240    Van DIEPEN, Piet [1296], geboren op 28-02-1887 te Heiloo, overleden op 20-02-1941 te Bergen op 53-jarige leeftijd. Piet van Diepen was aannemer in Alkmaar. Hij was enorm sterk en worstelde op kermissen. Hij was ook kampioen worstelaar en later bekend scheidsrechter in deze sport.
Gehuwd [555] op 25-jarige leeftijd op 26-05-1912 te Oudorp met KORN, Alida [1295], 21 jaar oud (VIII.241), geboren op 01-01-1891 te Heiloo, overleden op 11-10-1955 op 64-jarige leeftijd, dochter van KORN, Hubertus [4360] en De LANGE, Agatha [4361].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Arie [4363], geboren op 02-09-1912 te Alkmaar (zie IX.521).
   2. m  van DIEPEN, Bertus [4365], geboren op 28-10-1913 te Alkmaar (zie IX.524).
   3. m  van DIEPEN, Piet [4367], geboren op 31-01-1915 te Alkmaar (zie IX.526).

VIII.242    Van DIEPEN, Thamis [1298], Stucadoor, geboren op 29-09-1888 te Alkmaar, overleden op 18-10-1965 te Bergen op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd [556] op 26-jarige leeftijd op 12-08-1915 te Noord-Scharwoude met SPAANS, Trien [1297], 23 jaar oud (VIII.243), geboren op 05-01-1892 te Noord-charwoude, overleden op 17-05-1964 te Bergen op 72-jarige leeftijd, dochter van SPAANS, Jacob [4584] en MOL, Aaltje [4585].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Arie [4587], geboren op 27-04-1916 te Zuid-Scharwoude (zie IX.528).

VIII.244    Van DIEPEN, Arie [1300], Stukadoor, geboren op 31-12-1890 te Bergen, overleden op 03-06-1963 te Alkmaar op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd [557] op 29-jarige leeftijd op 10-11-1920 te Heiloo met De RUITER, Truida [1299], 24 jaar oud (VIII.245), geboren op 04-03-1896 te Amsterdam, overleden op 17-04-1969 te Hilversum op 73-jarige leeftijd, dochter van De RUIJTER, Lambert [2746] en ELBURG, Maria [2747].
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Marie [2751] (IX.531), geboren op 01-10-1931 te Alkmaar, dochter van Van DIEPEN, Arie [1300] (zie VIII.244) en De RUITER, Truida [1299] (VIII.245), woont te Alkmaar.
Relatie [1212] met NORDER, Geer [2750] (IX.530), geboren op 13-06-1930 te Alkmaar, zoon van NORDER, Henk [2748] en ROOBEEK, Catharina [2749], woont te Alkmaar. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Adrie,John en Gerard.

VIII.248    Van DIEPEN, Gerard (Gerard) [1306], Stukadoor, geboren op 03-11-1894 te Alkmaar, woont te Alkmaar.
Gehuwd [560] op 26-jarige leeftijd op 19-05-1921 te Alkmaar met KOOPMAN, Katrien [1305], 24 jaar oud (VIII.249), geboren op 31-05-1896 te Alkmaar, overleden op 04-09-1978 te Alkmaar op 82-jarige leeftijd, dochter van KOOPMAN, Petrus [3050] en Van der PARK, Maria [3051].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Arie [3052] (IX.532), Schilder, geboren op 13-03-1924 te Alkmaar, overleden op 25-05-1979 te Santpoort op 55-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Gerard (Gerard) [1306] (zie VIII.248) en KOOPMAN, Katrien [1305] (VIII.249).
   2. v  van DIEPEN, Marie [3061] (IX.534), geboren op 26-06-1926 te Alkmaar, dochter van Van DIEPEN, Gerard (Gerard) [1306] (zie VIII.248) en KOOPMAN, Katrien [1305] (VIII.249), woont te Sneek.
Gehuwd [1349] op 20-jarige leeftijd op 05-09-1946 te Alkmaar met HOFMAN, Piet [3060], 21 jaar oud (IX.533), Stukadoor, geboren op 11-04-1925 te Alkmaar, zoon van HOFMAN, Petrus [3053] en BAKKER, Catharina [3054], woont te Sneek. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Tiny,Gerda,Riet,Yvonne,Petra en Edith.
   3. m  van DIEPEN, Piet [3055] (IX.535), Stukadoor, geboren op 28-12-1928 te Alkmaar, overleden op 30-10-2004 te Alkmaar op 75-jarige leeftijd, begraven op 04-11-2004 te Alkmaar ( R.K. begraafplaats St Barbara), zoon van Van DIEPEN, Gerard (Gerard) [1306] (zie VIII.248) en KOOPMAN, Katrien [1305] (VIII.249), woonde te Alkmaar.
   4. v  van DIEPEN, Nel [3059] (IX.537), geboren op 28-02-1932 te Alkmaar, dochter van Van DIEPEN, Gerard (Gerard) [1306] (zie VIII.248) en KOOPMAN, Katrien [1305] (VIII.249), woont te Alkmaar.
Gehuwd [1348] op 31-jarige leeftijd op 15-11-1963 te Alkmaar met DOES, Koos [3058], 33 jaar oud (IX.536), Slager, geboren op 02-12-1929 te Heerhugowaard, zoon van DOES, Petrus [3056] en STET, Betje [3057], woont te Alkmaar. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Ruud en Anja.

VIII.254    Van DIEPEN, Emma [1316], geboren op 26-06-1903 te Alkmaar, overleden op 03-11-1973 te Rosmalen op 70-jarige leeftijd.
Kinderen:
   1. v  van DIEPEN, Emerentia (Emmy) [6495] (IX.539), geboren op 24-01-1926 te Rosmalen, overleden op 16-02-1974 te Wognum op 48-jarige leeftijd.
Relatie [2635] met WIT, Adrianus (Arie) [6496] (IX.538), woont op 16-02-1974 Kleine Zomerdijk 2, 1687 PA Wognum.
   2. v  van DIEPEN, Nel [1317] (IX.540). Nel van Diepen huwde met haar neef Wim de Moor. Later ook nog met Henny van der Heyden. Uit dit huwelijk werd Erica geboren. Dochter van WIESE, Willem [1315] (VIII.255).

VIII.1    Van DIEPEN, Kees [1323], Landbouwer, geboren op 26-06-1878 te De Weere, overleden op 04-04-1950 te De Weere op 71-jarige leeftijd. Kees van Diepen had een landbouwbedrijfje in "De Meer" in de Weere. Zijn bijnaam was Keessie Poerel. Hij trouwde mat zijn "tafelzuster". Vijf kinderen van dit echtpaar stierven al heel jong aan stuipen.
Gehuwd [569] op 24-jarige leeftijd op 15-01-1903 te Nibbixwoud met HOOGLAND, Guurtje [1322], 21 jaar oud (VIII.2), geboren op 05-04-1881 te Nibbixwoud, overleden op 03-01-1937 te De Weere op 55-jarige leeftijd, dochter van HOOGLAND, Pieter [3805] en MACHTEL, Geertje [3806].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Pieter [3809], geboren op 07-02-1904 te De Weere (zie IX.1).
   2. v  van DIEPEN, Trien [3810] (IX.4), geboren op 02-07-1905 te De Weere, overleden op 08-01-1906 te De Weere, 190 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Kees [1323] (zie VIII.1) en HOOGLAND, Guurtje [1322] (VIII.2).
   3. v  van DIEPEN, Trien [3814] (IX.6), geboren op 22-08-1906 te De Weere, overleden op 05-10-1983 te De Weere op 77-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Kees [1323] (zie VIII.1) en HOOGLAND, Guurtje [1322] (VIII.2), woonde te De Weere.
Gehuwd [1671] op 20-jarige leeftijd op 12-05-1927 te Hoogwoud met Op den KELDER, Klaas [3813], 24 jaar oud (IX.5), Winkelier, geboren op 08-02-1903 te De Weere, overleden op 25-10-1966 te De Weere op 63-jarige leeftijd, zoon van Op den KELDER, Dirk [3811] en ROOD, Johanna [3812]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Dirk,Kees,Joop,Truus,Riet,Niek,Gré, Aad,Roel,Jos en Alie.
   4. v  van DIEPEN, Geertje [3815] (IX.7), geboren op 25-12-1907 te De Weere, overleden op 01-04-1908 te De Weere, 98 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Kees [1323] (zie VIII.1) en HOOGLAND, Guurtje [1322] (VIII.2).
   5. v  van DIEPEN, Geertje [3816] (IX.8), geboren op 14-03-1909 te De Weere, overleden op 07-05-1909 te De Weere, 54 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Kees [1323] (zie VIII.1) en HOOGLAND, Guurtje [1322] (VIII.2).
   6. v  van DIEPEN, Geertje [3817] (IX.9), geboren op 21-11-1911 te De Weere, overleden op 23-02-1912 te De Weere, 94 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Kees [1323] (zie VIII.1) en HOOGLAND, Guurtje [1322] (VIII.2).
   7. m  van DIEPEN, Arie [3819], geboren op 25-10-1915 te De Weere (zie IX.10).
   8. v  van DIEPEN, Geertje [3820] (IX.12), geboren op 21-05-1917 te De Weere, overleden op 15-06-1917 te De Weere, 25 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Kees [1323] (zie VIII.1) en HOOGLAND, Guurtje [1322] (VIII.2).
   9. v  van DIEPEN, Geertje [3821] (IX.13), geboren op 06-02-1919 te De Weere, overleden op 13-06-1919 te De Weere, 127 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Kees [1323] (zie VIII.1) en HOOGLAND, Guurtje [1322] (VIII.2).
   10. v  van DIEPEN, Truus [3825] (IX.15), geboren op 25-09-1922 te De Weere, dochter van Van DIEPEN, Kees [1323] (zie VIII.1) en HOOGLAND, Guurtje [1322] (VIII.2), woont te Heemskerk.
Gehuwd [1674] op 24-jarige leeftijd op 24-10-1946 te Hoogwoud met SNEL, Jaap [3824], 23 jaar oud (IX.14), Monteur, geboren op 11-05-1923 te De Weere, zoon van SNEL, Dirk [3822] en HOOGLAND, Gré [3823], woont te Heemskerk. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Theo,Truus,Koos en Jan.
   11. m  van DIEPEN, Jan [3826] (IX.16), geboren op 03-04-1925 te De Weere, overleden op 15-03-1952 te Venhuizen op 26-jarige leeftijd. Overleden aan een ongeval met een trekker. (er onder geraakt). Zoon van Van DIEPEN, Kees [1323] (zie VIII.1) en HOOGLAND, Guurtje [1322] (VIII.2).

VIII.4    Van DIEPEN, Jan [1325], geboren op 04-05-1881 te De Weere, overleden op 01-08-1964 te Hoorn (ziekenhuis) op 83-jarige leeftijd. Jan van Diepen had een tuindersbedrijf op de Gankert.gem.Benningbroek. Hij was begonnen als boerenarbeider in Nibbixwoud, later aan de Oosterwijzend gem. Midwoud.
Gehuwd [570] op 25-jarige leeftijd op 31-01-1907 te Nibbixwoud met VERLAAT, Mijntje [1326], 26 jaar oud (VIII.5), geboren op 25-12-1880 te Nibbixwoud, overleden op 24-01-1963 te Bovenkarspel op 82-jarige leeftijd, dochter van VERLAAT, Simon [3590] en De WIT, Geertje [3591].
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Trien [3594] (IX.18), geboren op 13-11-1907 te Nibbixwoud, overleden op 13-06-1976 te Nibbixwoud op 68-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jan [1325] (zie VIII.4) en VERLAAT, Mijntje [1326] (VIII.5).
Gehuwd [1573] op 21-jarige leeftijd op 24-04-1929 te Beningbroek met HUISMAN, Henk [3593], 23 jaar oud (IX.17), Veehouder, geboren op 01-10-1905 te Benningbroek, overleden op 24-07-1963 te Nibbixwoud op 57-jarige leeftijd, zoon van HUISMAN, Jan [3589] en SCHOONEMAN, Maartje [3592]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jan,Joop,Thea,Simon,Mart,Mien,Gerie, Piet,Gerard,Thea,Cilia,Aad,Har en Ria.
   2. m  van DIEPEN, Simon [3596], geboren op 05-09-1909 te Nibbixwoud (zie IX.19).
   3. v  . van DIEPEN, Geertuida (Geer) [3601] (IX.22), geboren op 06-06-1911 te Nibbixwoud, overleden op 13-11-2007 te Grootebroek op 96-jarige leeftijd, begraven op 16-11-2007 te Bovenkarspel (R.K.Begraafplaats), dochter van Van DIEPEN, Jan [1325] (zie VIII.4) en VERLAAT, Mijntje [1326] (VIII.5), woonde te Bovenkarspel.
Gehuwd (1) [1576] op 23-jarige leeftijd op 25-04-1935 te Hoogkarspel met Van AMMERS, Piet [3600], 20 jaar oud (IX.21), Tuinder, geboren op 26-07-1914 te Westwoud, overleden op 06-12-1971 te Hoogkarspel op 57-jarige leeftijd, zoon van Van AMMERS, Jan [3597] en RUITER, Jansje [3598]. Eerste huwelijk van Geer van Diepen: Uit dit huwelijk niets bekend over eventuele kinderen..
Gehuwd (2) [1577] op 62-jarige leeftijd op 09-12-1973 te Bovenkarspel met DESAUNOIS, Jan (John) [3599], 71 jaar oud (IX.23), Aannemer, geboren op 07-10-1902 te Grootbroek, overleden op 07-08-1980 te Bovenkarspel op 77-jarige leeftijd. Tweede huwelijk van Geer van Diepen.Uit dit huwelijk niets bekend over eventuele kinderen..
   4. m  van DIEPEN, Arie [3603], geboren op 16-08-1913 te Midwoud (zie IX.24).
   5. m  van DIEPEN, Cor [3604], geboren op 22-07-1915 te Midwoud (zie IX.26).
   6. m  van DIEPEN, Niek [3605], geboren op 12-05-1917 te Benningbroek (zie IX.28).
   7. m  van DIEPEN, Jan [3606], geboren op 11-02-1920 te Benningbroek (zie IX.30).

VIII.7    Van DIEPEN, Klaas [1328], geboren op 15-02-1888 te De Weere, overleden op 17-02-1970 te Nibbixwoud op 82-jarige leeftijd. Klaas van Diepen moest al heel jong door het leven zonder moeder.Stond al gauw op eigen benen.Begon als bakkersknecht op 12 jarige leeftijd. Na zijn huwelijk was hij eerst nog 6 jaar bakker op Zwaagdijk-West. Astmatische aandoeningen dwongen hem dit op te geven. Kort daarop kocht hij een bouwerijtje op de Gankert in Nibbixwoud.
Gehuwd [571] op 24-jarige leeftijd op 08-01-1913 te Wervershoof met KOSTER, Marijtje [1329], 22 jaar oud (VIII.8), geboren op 29-04-1890 te Zwaagdijk-Oost, dochter van KOSTER, Jan [3965] en RUITENBERG, Agatha [3966], woont te Nibbixwoud.
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Tiny [3970] (IX.33), geboren op 17-02-1914 te Zwaagdijk-West, dochter van Van DIEPEN, Klaas [1328] (zie VIII.7) en KOSTER, Marijtje [1329] (VIII.8), woont te Hoorn.
Gehuwd [1731] 29-04-1??? te Hoorn met BAAS, Cor [3969] (IX.32), Werknemer in de wegenbouw, geboren 08-02-???? te Hoorn, zoon van BAAS, Petrus [3967] en Den OUDENDAMMER, Catharina [3968], woont te Hoorn. Kind(eren) uit dit huwelijk is(zijn): Ouke en Nico.
   2. m  van DIEPEN, Jan [3972], geboren op 21-08-1915 te Zwaagdijk-West (zie IX.34).
   3. m  van DIEPEN, Arie [3975], geboren op 29-08-1917 te Zwaagdijk-West (zie IX.36).
   4. v  van DIEPEN, Agatha [3979] (IX.40), geboren op 02-01-1919 te Zwaagdijk-West, dochter van Van DIEPEN, Klaas [1328] (zie VIII.7) en KOSTER, Marijtje [1329] (VIII.8), woont op 13-03-1985 Landstraat 2, 1619 EZ Andijk.
Gehuwd [1736] op 25-jarige leeftijd op 10-08-1944 te Benningbroek met TESSELAAR, Jan [3978], 24 jaar oud (IX.39), Bouwvakker, geboren op 01-10-1919 te Wervershoof, overleden op 13-03-1985 te Andijk op 65-jarige leeftijd, zoon van TESSELAAR, Pieter [3976] en MEESTER, Catharina [3977], woonde te Andijk. Kind(eren) uit dit huwelijk is(zijn): Pim,Co,Bert,John en Mariska.
   5. v  van DIEPEN, Gon [3983] (IX.42), geboren op 14-08-1921 te Nibbixwoud, dochter van Van DIEPEN, Klaas [1328] (zie VIII.7) en KOSTER, Marijtje [1329] (VIII.8), woont te Nibbixwoud.
Gehuwd [1738] op 20-jarige leeftijd op 07-05-1942 te Nibbixwoud met DOODEMAN, Dirk [3982], 23 jaar oud (IX.41), Tuinder, geboren op 03-01-1919 te ibbixwoud, overleden op 24-04-1977 te Nibbixwoud op 58-jarige leeftijd, zoon van DOODEMAN, Johannes [3980] en HUIBERTS, Anna [3981]. Kind(eren) uit dit huwelijk is(zijn): Annie,Ria,Tiny,Joop,Aad,Nico,Ben, Sjon,Anja,Helga,Amdré,Robert,Ton en Francisca.
   6. v  van DIEPEN, Gerie [3994] (IX.44), geboren op 16-09-1923 te Nibbixwoud, dochter van Van DIEPEN, Klaas [1328] (zie VIII.7) en KOSTER, Marijtje [1329] (VIII.8), woont te Hoorn.
Gehuwd [1740] op 24-jarige leeftijd op 26-11-1947 te Hoorn met PEERDEMAN, Herman [3986], 24 jaar oud (IX.43), Aannemer, geboren op 26-08-1923 te Hoorn, zoon van PEERDEMAN, Herman [3984] en BOUDEWIJN, Adriana [3985], woont te Hoorn. Kind(eren) uit dit huwelijk is(zijn): Herman,Marian,Hans,Paul,Martin en Peter.
   7. v  van DIEPEN, Annie [3991] (IX.46), geboren op 08-06-1927 te Nibbixwoud, dochter van Van DIEPEN, Klaas [1328] (zie VIII.7) en KOSTER, Marijtje [1329] (VIII.8), woont te Amsterdam.
Gehuwd [1742] op 29-jarige leeftijd op 29-09-1956 te Amsterdam met De WINTER, Wim [3990], 46 jaar oud (IX.45), Werknemer op drukkerij, geboren op 13-09-1910 te Amsterdam, zoon van De WINTER, Leo [3988] en SCHNEIDERS, Catrien [3989], woont te Amsterdam. Uit dit huwelijk niets bekend over eventuele kinderen.
   8. m  van DIEPEN, Jaap [3993], geboren op 04-04-1931 te Nibbixwoud (zie IX.47).

VIII.836    Van DIEPEN, Jan [1346], Controleur, geboren op 29-01-1904 te Alkmaar, overleden op 03-11-1971 te Amsterdam op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd [578] op 23-jarige leeftijd op 29-09-1927 te Obdam met Van WESTEN, Bets [1345], 20 jaar oud (VIII.837), geboren op 03-04-1907 te Bovenkarspel, dochter van Van WESTEN, Simon [3632] en VERBERNE, Elisabeth [3633], woont te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Lida [3637] (IX.1325), geboren op 29-07-1931 te Amsterdam, dochter van Van DIEPEN, Jan [1346] (zie VIII.836) en Van WESTEN, Bets [1345] (VIII.837).
Ondertrouwd [1592] te Amsterdam, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-08-1957 te Amsterdam met KROM, Leo [3636], 28 jaar oud (IX.1324), Controleur, geboren op 27-02-1929 te Amsterdam, zoon van KROM, Piet [3634] en COPPENS, Anna [3635], woont te Amsterdam. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jack en Lucas.

VIII.813    Van DIEPEN, Jan [1355], geboren op 08-07-1928 te Wijk aan Duin, overleden op 29-08-1981 te Beverwijk op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) [582] 1960 met HIJMERING, Everedda (Reddy) [1353] (VIII.814), geboren 1934, overleden op 11-11-1964 te Beverwijk. Eerste huwelijk van Jan van Diepen.
Gehuwd (2) [583] op 42-jarige leeftijd op 06-05-1971 met STRIK, Kitty [1354], 34 jaar oud (VIII.815), geboren op 27-03-1937 te Leiden. Tweede huwelijk van Jan van Diepen.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Andy [3489] (IX.1315), geboren op 28-05-1961 te Beverwijk, overleden op 26-01-1974 te Beverwijk op 12-jarige leeftijd. Verongelukt in Beverwijk op 26-1-1974. Zoon van Van DIEPEN, Jan [1355] (zie VIII.813) en HIJMERING, Everedda (Reddy) [1353] (VIII.814).

VIII.122    Van DIEPEN, Jacob [1364], geboren op 03-03-1875 te Heerhugowaard, overleden op 11-05-1954 te Burgerbrug op 79-jarige leeftijd. Jacob van Diepen begon in Spaarnwoude-Haarlemmerliede als los werkman. Na enkele jaren vestigde hij zich in Sloten bij Amsterdam, begon daar een klein café met een kruidenierszaak en was daarnaast ook nog melkrijder. In 1921 betrok het gezin een huurboerderij in Breezand, Oosterzandvaartsweg. In 1931 kocht Jacob van Diepen een boerderij aan de Belkmerweg in Burgerbrug, waar nu zoon Gerrit boert. Een niet geringe krachtsinspanning voor beide echtelieden met zo'n groot gezin.
Gehuwd [587] op 24-jarige leeftijd op 01-02-1900 te Oudorp met Van WONDEREN, Anna [1363], 24 jaar oud (VIII.123), geboren op 01-08-1875 te Oudorp, overleden op 14-05-1956 te Burgerbrug op 80-jarige leeftijd, dochter van Van WONDEREN, Jan [3331] en MOOIJ, Antje [3332].
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Grietje [3333] (IX.251), geboren op 12-06-1901 te Spaarnwoude-Haarlemmerliede, overleden op 01-09-1927 te Breezand op 26-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jacob [1364] (zie VIII.122) en Van WONDEREN, Anna [1363] (VIII.123).
   2. v  van DIEPEN, Anna [3335] (IX.253), geboren op 04-04-1905 te Spaarnwoude-Haarlemmerliede, dochter van Van DIEPEN, Jacob [1364] (zie VIII.122) en Van WONDEREN, Anna [1363] (VIII.123), woont te Heerhugowaard.
Gehuwd [1462] op 24-jarige leeftijd op 01-02-1930 te Sloten met BLAUWGEERS, Bernard [3334] (IX.252), geboren te Steenwijksmoer, overleden op 01-09-1979 te Amsterdam. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Anna,Lenie en Herman.
   3. m  van DIEPEN, Theo [3338], geboren op 14-03-1906 te Spaarnwoude-Haarlemmerliede (zie IX.254).
   4. v  van DIEPEN, Helene [3342] (IX.258), geboren op 09-05-1907 te Spaarnwoude-Haarlemmerliede, dochter van Van DIEPEN, Jacob [1364] (zie VIII.122) en Van WONDEREN, Anna [1363] (VIII.123), woont Canada.
Gehuwd [1466] op 25-jarige leeftijd op 19-05-1932 te 't Veld met ROOZENDAAL, Jan [3341], 29 jaar oud (IX.257), geboren op 10-02-1903 te Bergen, overleden op 09-10-1969 te Canada op 66-jarige leeftijd, zoon van ROOZENDAAL, Simon [3339] en BROERSEN, Adina [3340]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Simon,Annie,Diena,Jacobus,Margretha,Maria,Helene n Johanna.
   5. v  van DIEPEN, Marie [3346] (IX.260), geboren op 25-10-1909 te Spaarnwoude-Haarlemmerliede, overleden op 30-06-1981 te St. Pancras op 71-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jacob [1364] (zie VIII.122) en Van WONDEREN, Anna [1363] (VIII.123).
Gehuwd [1468] op 42-jarige leeftijd op 09-08-1952 te Koedijk met De GROOT, Jan [3345], 41 jaar oud (IX.259), geboren op 18-12-1910 te Koedijk, zoon van De GROOT, Arie [3343] en GROOTHUIZEN, Maartje [3344]. Uit dit huwelijk niets bekend over eventuele kinderen.
   6. m  van DIEPEN, Jan [3348], geboren op 04-06-1912 te Sloten (zie IX.261).
   7. m  van DIEPEN, Niek [3351] (IX.263), Loonwerker, geboren op 10-05-1913 te Sloten, overleden op 02-01-1982 te Amsterdam op 68-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Jacob [1364] (zie VIII.122) en Van WONDEREN, Anna [1363] (VIII.123).
Gehuwd [1469] op 51-jarige leeftijd op 14-11-1964 te Amsterdam met De GROOT, Dikkie [3349], 40 jaar oud (IX.264), geboren op 14-11-1924 te Amsterdam, overleden op 16-11-1981 te Amsterdam op 57-jarige leeftijd, dochter van De GROOT, Tjaling [5704] en De HARTOG, Gerritje [5705]. Niets bekend over eventuele kinderen.
   8. v  van DIEPEN, Alida [3353] (IX.266), geboren op 26-04-1914 te Sloten, dochter van Van DIEPEN, Jacob [1364] (zie VIII.122) en Van WONDEREN, Anna [1363] (VIII.123).
Gehuwd [1472] op 25-jarige leeftijd op 04-11-1939 te Oudorp met KAMPER, Petrus Cornelis (Piet) [3357], 24 jaar oud (IX.265), Werknemer Shell, geboren op 15-08-1915 te 't Veld, overleden op 15-10-2009 te Oudorp op 94-jarige leeftijd, begraven op 21-10-2009 te Oudorp ( Parochiekerkhof), zoon van KAMPER, Gerardus [3355] en HOOGEBOOM, Margaretha [3356]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Gerard,Jacob,Margriet,Angelien,Alex en Ingrid.
   9. v  van DIEPEN, Engeline [3354] (IX.267), geboren op 28-01-1916 te Sloten, overleden op 07-07-1977 te Sloten op 61-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jacob [1364] (zie VIII.122) en Van WONDEREN, Anna [1363] (VIII.123).
   10. m  van DIEPEN, Gerard [3352], geboren op 30-11-1920 te Sloten (zie IX.268).

VIII.129    Van DIEPEN, Klaas [1375], geboren op 03-09-1880 te Heerhugowaard, overleden op 19-05-1968 te U.S.A. op 87-jarige leeftijd. Klaas van Diepen ging naar de U.S.A,kwam enkele keren naar Nederland terug om Agie over te halen om mee te gaan. Werkte eerst in fabrieken om met dat geld een boerderij te kopen, waarin hij slaagde. Hij had tenslotte 20 hectares waarop hij producten teelde van hoge kwalitiet met daarnaast nog 12 melkkoeien. Zijn dochter beschrijft haar vader als een harde weker.
Gehuwd [594] op 36-jarige leeftijd op 25-04-1917 te Chicago met HEILIG, Agie [1374], 35 jaar oud (VIII.130), geboren op 11-09-1881 te Zuid-Scharwoude, overleden op 12-10-1973 te USA op 92-jarige leeftijd, dochter van HEILIG, Willem [3955] en KRAMER, Doortje [3956].
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Margaret (Margareth) [3964] (IX.271), geboren op 26-09-1919 te Rudolph U.S.A. Dochter van Van DIEPEN, Klaas [1375] (zie VIII.129) en HEILIG, Agie [1374] (VIII.130).
Gehuwd [1728] op 16-jarige leeftijd op 15-08-1936 te Chicago met MARAVOLO, Anthony [3963], 19 jaar oud (IX.270), Instrumentmaker, geboren op 16-06-1917 te Chicago. Kind(eren) uit dit huwelijk is(zijn): Keith,Judy,Cynthia,Karen,Lynn,Anthnie en Gregory.
   2. v  van DIEPEN, Dorothy [3958] (IX.273), geboren op 29-08-1921 te Rudolph U.S.A. Dochter van Van DIEPEN, Klaas [1375] (zie VIII.129) en HEILIG, Agie [1374] (VIII.130).
Gehuwd [1725] op 25-jarige leeftijd op 10-10-1946 te Baltimore met CERNIK, William [3957], 36 jaar oud (IX.272), Verkoper, geboren op 10-07-1910 te Baltimore. Kind(eren) uit dit huwelijk is(zijn): Sandra,Thomas en Dale.
   3. v  van DIEPEN, Marie [3962] (IX.275), geboren op 20-03-1923 te Rudolph U.S.A. Dochter van Van DIEPEN, Klaas [1375] (zie VIII.129) en HEILIG, Agie [1374] (VIII.130), woont te Hayward U.S.A.
Gehuwd [1727] op 22-jarige leeftijd op 03-04-1945 te Washington D.C. Echtgenoot is LAWLOR, Thomas [3961], 31 jaar oud (IX.274), Inspecteur bij de posterijen, geboren op 03-01-1914 te Chicago, zoon van LAWLOR, David [3959] en CASEY, Nora [3960]. Kind(eren) uit dit huwelijk is(zijn): Timothy,Moira,Robert en Patrick.

VIII.184    Van DIEPEN, Pieter [1396], Veehouder, geboren op 19-10-1883 te De Weere, overleden op 19-10-1977 te Westwoud op 94-jarige leeftijd. Het echtpaar van Diepen-Schouten nam de fraaie boerderij over van pleegvader Cornelis Neefjes. Deze Cornelis (Kees) Neefjes was boer-burgemeester van Westwoud rondom de eeuwwisseling.
Gehuwd [608] op 26-jarige leeftijd op 19-04-1910 te Westwoud met SCHOUTEN, Sijpie [1395], 24 jaar oud (VIII.185), geboren op 29-09-1885 te Westwoud, overleden op 14-09-1963 te Westwoud op 77-jarige leeftijd. Sijpie Schouten was een pleegdochter van Cornelis Neefjes en Alida Schaper. Dochter van SCHOUTEN, Nicolaas [4451] en NEEFJES, Maria [4452].
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Alie [4456] (IX.374), geboren op 26-05-1911 te Westwoud, dochter van Van DIEPEN, Pieter [1396] (zie VIII.184) en SCHOUTEN, Sijpie [1395] (VIII.185), woont te Waalwijk.
Gehuwd [1941] op 27-jarige leeftijd op 14-09-1938 te Westwoud met JOOSEN, Martien [4455], 29 jaar oud (IX.373), Onderwijzer, geboren op 22-03-1909 te 's Heerenbroek, zoon van JOOSEN, Jack [4453] en Van WESTEINDE, Magdalena [4454], woont te Waalwijk. Kind(eren) uit dit huwelijk is(zijn): Sjaak,Bep,Piet,Magda en Martien.
   2. m  van DIEPEN, Niek [4458], geboren op 16-06-1913 te Westwoud (zie IX.375).
   3. m  van DIEPEN, Dirk [4464], geboren op 20-03-1915 te Westwoud (zie IX.377).
   4. m  van DIEPEN, Cor [4460], geboren op 28-10-1916 te Westwoud (zie IX.379).
   5. m  van DIEPEN, [4462], geboren op 11-05-1918 te Westwoud (zie IX.381).
   6. m  van DIEPEN, Jan [4466], geboren op 13-02-1920 te Westwoud (zie IX.383).
   7. v  van DIEPEN, Marie [4467] (IX.385), geboren op 19-10-1921 te Westwoud, dochter van Van DIEPEN, Pieter [1396] (zie VIII.184) en SCHOUTEN, Sijpie [1395] (VIII.185), woont te Waalwijk.
   8. v  van DIEPEN, Truus [4471] (IX.387), geboren op 23-03-1923 te Westwoud, overleden op 10-11-2010 te Ursem op 87-jarige leeftijd, begraven op 15-11-2010 te Ursem ( R.K. Kerkhof ), dochter van Van DIEPEN, Pieter [1396] (zie VIII.184) en SCHOUTEN, Sijpie [1395] (VIII.185), woonde te Rustenburg.
Gehuwd [1947] op 32-jarige leeftijd op 19-04-1955 te Westwoud met STUYT, Jaap [4470], 34 jaar oud (IX.386), Veehouder, geboren op 04-02-1921 te Ursem, overleden op 01-05-2001 te Ursem op 80-jarige leeftijd, begraven op 07-05-2001 te Ursem ( R.K. Kerkhof ), zoon van STUYT, Jacobus [4468] en Over(t)BOOM, Maria [4469], woonde te Rustenburg. Kind(eren) uit dit huwelijk is(zijn): Sjaak,Sitha,Peter,Marian,Jos, Ronald en Ada.
   9. m  van DIEPEN, Arie [4473], geboren op 15-09-1924 te Westwoud (zie IX.388).

VIII.186    Van DIEPEN, Jan [1398], geboren op 14-11-1885 te De Weere, overleden op 26-10-1952 te Hoogwoud op 66-jarige leeftijd. Jan van Diepen was veehouder op de " Rafael Hoeve " , bestuurslid van de plaatselijke bank en kerkmeester.
Gehuwd [609] op 29-jarige leeftijd op 22-04-1915 te Berkhout met BUIS, Ma [1397], 27 jaar oud (VIII.187), geboren op 21-02-1888 te Baarsdorpermeer, overleden op 04-07-1969 te Hoogwoud op 81-jarige leeftijd, dochter van BUIS, Pieter [3411] en SCHILDER, Elisabeth [3412].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Dirk [3414], geboren op 30-05-1916 te Hoogwoud (zie IX.389).
   2. m  van DIEPEN, Mgr. Piet [3415] (IX.391), Geestelijke, geboren op 20-07-1917 te Hoogwoud, overleden op 01-04-2005 te Eindhoven op 87-jarige leeftijd, begraven op 07-04-2005 te Eindhoven ( Kloosterkerkhof Augustijnen ). Piet van Diepen heeft 36 jaar als missionaris gewerkt in Papua Indonesië. Sinds 1967 bisschop van het bisdom Manokwari-Sorong.

Op 5 oktober 1941 deed hij zijn geloften in de orde van de Augustijnen en werd priester gewijd op 26 mei 1945.

In Rome ontving hij de bischopswijding op 4 juni 1967, zoon van Van DIEPEN, Jan [1398] (zie VIII.186) en BUIS, Ma [1397] (VIII.187), woonde Indonesië.
   3. v  van DIEPEN, Lies [3416] (IX.392), Verpleegster, geboren op 25-03-1918 te Hoogwoud, dochter van Van DIEPEN, Jan [1398] (zie VIII.186) en BUIS, Ma [1397] (VIII.187), woont te Eindhoven.
   4. m  van DIEPEN, Niek [3418], geboren op 12-06-1919 te Hoogwoud (zie IX.393).
   5. v  van DIEPEN, Truus [3419] (IX.395), Sociaal Werkster, geboren op 05-08-1920 te Hoogwoud, dochter van Van DIEPEN, Jan [1398] (zie VIII.186) en BUIS, Ma [1397] (VIII.187), woont te Vlaardingen.
   6. v  van DIEPEN, Tiny [3420] (IX.396), Administratice, geboren op 24-09-1921 te Hoogwoud, dochter van Van DIEPEN, Jan [1398] (zie VIII.186) en BUIS, Ma [1397] (VIII.187), woont te Hoogwoud.
   7. m  van DIEPEN, Theodorus Augustinus (Theo) [3422], geboren op 25-12-1922 te Hoogwoud (zie IX.397).
   8. m  van DIEPEN, Jan [3424], geboren op 22-08-1924 te Hoogwoud (zie IX.399).
   9. v  van DIEPEN, Annie [3428] (IX.402), geboren op 18-10-1925 te Hoogwoud, overleden op 21-10-2008 te Hoogwoud op 83-jarige leeftijd, begraven op 25-10-2008 te Hoogwoud ( St Jans Geboorte ), dochter van Van DIEPEN, Jan [1398] (zie VIII.186) en BUIS, Ma [1397] (VIII.187), woonde te Hoogwoud.
Gehuwd [1499] op 26-jarige leeftijd op 06-08-1952 te Hoogwoud met DEKEN, Simon [3427], 32 jaar oud (IX.401), Veehouder, geboren op 27-05-1920 te Hoogwoud, zoon van DEKEN, Pieter [3425] en WAGENAAR, Maartje [3426], woont te Hoogwoud. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jan.Piet,Maria,Siem,Guus,Lex,Edward en Angelique.
   10. v  van DIEPEN, Riet [3432] (IX.404), geboren op 10-02-1932 te Hoogwoud, dochter van Van DIEPEN, Jan [1398] (zie VIII.186) en BUIS, Ma [1397] (VIII.187), woont te Belgrade (België.
Gehuwd [1501] op 26-jarige leeftijd op 15-12-1958 te Warmond met Van der HORST, Jan [3431], 25 jaar oud (IX.403), Technisch Ingenieur, geboren op 05-02-1933 te Warmond, zoon van Van der HORST, Jo [3429] en SCHAVEMAKER, Maartje [3430], woont te Belgrad (België). Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jan,Marc,Robert,Marion en Luc.

VIII.192    Van DIEPEN, Niek [1408], Veehouder, geboren op 23-12-1891 te Koggeweg(Zuidermeer). Het echtpaar van Diepen-Schouten woonde eerst op de Koggeweg (Zuidermeer). In 1936 vertrok het gezin naar Westerblokker naar een boerderij van de familie Schouten, waarvan het gebouw een van de grootste van Westfriesland was. De boerderij is 10 jaar geleden gesloopt. Hij woont te Bejaardenhuis (Hoorn).
Gehuwd [610] op 30-jarige leeftijd op 25-04-1922 te Medemblik met SCHOUTEN, Cornelia (Neeltje) [1407], 27 jaar oud (VIII.193), geboren op 28-11-1894 te Medemblik, dochter van SCHOUTEN, Quirinus [4178] en LAAN, Adriana [4179], woont te Hoorn (bejaardenhuis).
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Theodorus Quirinus (Theo) [4181] (IX.405), Veehouder, geboren op 04-12-1923 te Zuidermeer (Koggeweg), overleden op 23-05-2007 te Medemblik op 83-jarige leeftijd, begraven op 26-05-2007 te Medemblik ( St Martinus ), zoon van Van DIEPEN, Niek [1408] (zie VIII.192) en SCHOUTEN, Cornelia (Neeltje) [1407] (VIII.193), woonde te Wervershoof.
Gehuwd [1822] op 32-jarige leeftijd op 08-09-1956 te Wervershoof met COPPENS, Irma [4180], 37 jaar oud (IX.406), geboren op 20-04-1919 te Eede (Z,Vl), dochter van COPPENS, Camille [6019] en De BAERE, Renielde Marie [6020], woont te Wervershoof.
   2. v  van DIEPEN, Jeanne [4185], geboren op 05-06-1925 te Zuidermeer (Koggeweg) (zie IX.408).
   3. m  van DIEPEN, Quirinus (Quirinius) [4187], geboren op 13-09-1926 te Zuidermeer (Koggeweg) (zie IX.409).
   4. m  van DIEPEN, Niek [4189], geboren op 09-01-1928 te Zuidermeer (Koggeweg) (zie IX.411).
   5. v  van DIEPEN, Truus [4193] (IX.414), geboren op 30-04-1929 te Zuidermeer (Koggeweg), overleden op 17-11-2019 te Westwoud op 90-jarige leeftijd, begraven op 22-11-2019 te Westwoud R.K.Begraafplaats, dochter van Van DIEPEN, Niek [1408] (zie VIII.192) en SCHOUTEN, Cornelia (Neeltje) [1407] (VIII.193), woonde te Westwoud.
Gehuwd [1828] op 24-jarige leeftijd op 12-08-1953 te Blokker met SLOT, Theo [4192], 26 jaar oud (IX.413), Veehouder, geboren op 16-12-1926 te Westwoud, overleden op 15-06-1998 op 71-jarige leeftijd, zoon van SLOT, Simon [4190] en GROOT, Cornelia [4191], woonde te Westwoud. Kind(eren) uit dit huwelijk is(zijn): Simon,Nico,Coniie,Dirk en Jan-Willem.
   6. m  van DIEPEN, Jan [4194] (IX.415), geboren op 08-01-1934 te Zuidermeer (Koggeweg), overleden op 11-01-1934 te Zuidermeer (Koggeweg), 3 dagen oud, zoon van Van DIEPEN, Niek [1408] (zie VIII.192) en SCHOUTEN, Cornelia (Neeltje) [1407] (VIII.193).

VIII.198    Van DIEPEN, Kees [1418], Veehouder, geboren op 16-10-1899 te Koggeweg (Zuidermeer), overleden op 21-07-1955 te Baarsdorpermeer op 55-jarige leeftijd. Kees van Diepen begon op een boerderij in Hoogwoud. Het gezin woonde rond 1936 gedurnde twee jaar op de "Garengoedsboogaard" aan het Keern bij Zwaag. Daarna verhuisde het naar de Baarsdorpermeer.
Gehuwd [611] op 29-jarige leeftijd op 25-04-1929 te Akersloot met VELSERBOER, Guurtje [1417], 25 jaar oud (VIII.199), geboren op 05-12-1903 te Assendelft, overleden op 29-04-1973 te Hoorn (ziekenhuis) op 69-jarige leeftijd, dochter van VELSERBOER, Simon [3898] en AL, Geertje [3899].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Theodorus Johannes (Dirk) [3901], geboren op 22-08-1930 te Hoogwoud (zie IX.416).
   2. v  van DIEPEN, Tiny [3905] (IX.419), geboren op 23-09-1931 te Hoogwoud, dochter van Van DIEPEN, Kees [1418] (zie VIII.198) en VELSERBOER, Guurtje [1417] (VIII.199), woont te Oosterblokker.
Gehuwd [1701] op 20-jarige leeftijd op 07-05-1952 te Berkhout met KARSTEN, Kees [3904], 24 jaar oud (IX.418), Veehouder,veehandelaar, geboren op 07-06-1927 te Blokker, overleden op 20-09-1977 te Blokker op 50-jarige leeftijd, zoon van KARSTEN, Petrus [3902] en NEEFJES, Grietje [3903]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Margret,Trudy,Piet,Karin.
   3. m  van DIEPEN, Jan [3907], geboren op 27-09-1932 te Hoogwoud (zie IX.420).
   4. m  van DIEPEN, Simon [3909], geboren op 16-11-1933 te Hoogwoud (zie IX.422).
   5. m  van DIEPEN, Piet [3911], geboren op 04-03-1935 te Hoogwoud (zie IX.424).
   6. v  van DIEPEN, Truus [3915] (IX.427), geboren op 31-03-1937 te Keern(Zwaag), overleden op 10-07-2019 te Hoorn op 82-jarige leeftijd, gecremeerd op 16-07-2019 te Heerhugowaard Krusemanlaan 5, dochter van Van DIEPEN, Kees [1418] (zie VIII.198) en VELSERBOER, Guurtje [1417] (VIII.199), woonde te Sijbekarspel.
Gehuwd [1705] op 25-jarige leeftijd op 22-01-1963 te Berkhout met De BOER, Arie [3914], 27 jaar oud (IX.426), Fruitkweker, geboren op 13-03-1935 te Sijbekarspel, zoon van De BOER, Arie [3912] en BURGER, Catharina [3913], woont Sijbekarspel. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Ingrid,Caroline,Ariën en Kees.
   7. v  van DIEPEN, Truda [3919] (IX.429), geboren op 08-08-1938 te Zuidermeer, overleden op 24-11-2017 te Hoorn ? op 79-jarige leeftijd, gecremeerd op 28-11-2017 te Heerhugowaard ( Krusemanlaan ), dochter van Van DIEPEN, Kees [1418] (zie VIII.198) en VELSERBOER, Guurtje [1417] (VIII.199), woonde te Wervershoof.
Gehuwd [1707] op 37-jarige leeftijd op 16-10-1975 te Opmeer met De MOEL, Jan [3918], 39 jaar oud (IX.428), Fourageur, geboren op 20-08-1936 te Wervershoof, zoon van De MOEL, Johannes [3916] en MOL, Maria [3917], woont te Wervershoof. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Kees en Johan.
   8. m  van DIEPEN, Cor [3921], geboren op 02-02-1940 te Zuidermeer (zie IX.430).
   9. v  van DIEPEN, Alie [3925] (IX.433), geboren op 03-12-1942 te Zuidermeer, dochter van Van DIEPEN, Kees [1418] (zie VIII.198) en VELSERBOER, Guurtje [1417] (VIII.199), woont te Spierdijk.
Gehuwd [1710] op 35-jarige leeftijd op 28-12-1977 te Berkhout met De VRIES, Dick [3924], 35 jaar oud (IX.432), Vrachtwagenchauffeur, geboren op 02-01-1942 te Spierdijk, zoon van De VRIES, Jacob [3922] en De VRIES, Catharina [3923], woont te Spierdijk. Kind(eren) uit dit huwelijk is(zijn): Jacqueline,Richard en Mirella.
   10. v  van DIEPEN, Marian [3929] (IX.435), geboren op 04-05-1944 te Zuidermeer, dochter van Van DIEPEN, Kees [1418] (zie VIII.198) en VELSERBOER, Guurtje [1417] (VIII.199), woont te Avenhorn.
Gehuwd [1712] op 24-jarige leeftijd op 23-10-1968 te Opmeer met PRONK, Gerrit [3928], 30 jaar oud (IX.434), Bouwvakker, geboren op 23-01-1938 te Avenhorn, zoon van PRONK, Albertus [3926] en STEUR, Anna [3927], woont te Avenhorn. Kind(eren) uit dit huwelijk is(zijn): Wilfred en Jovanka.
   11. v  van DIEPEN, Vera [3932] (IX.437), geboren op 05-07-1947 te Zuidermeer, dochter van Van DIEPEN, Kees [1418] (zie VIII.198) en VELSERBOER, Guurtje [1417] (VIII.199), woont te Spanbroek.
Gehuwd [1714] op 24-jarige leeftijd op 15-12-1971 te Opmeer met BAKKER, Arie [3933], 22 jaar oud (IX.436), Sigarenwinkelier in Amsterdam, geboren op 20-06-1949 te Wognum, zoon van BAKKER, Adrianus [3930] en TWISK, Brigitha [3931], woont te Spanbroek. Kind(eren) uit dit huwelijk is(zijn): Dennis,Cantal.

VIII.493    Van DIEPEN, Jacob [1422], Middenstander, geboren op 15-01-1917. Het echtpaar van Diepen-Heckers nam de luxe lederwarenzaak over in Hoorn van de familie Hecker-Joris. Hij woont te Hoorn.
Gehuwd [613] op 25-jarige leeftijd op 01-10-1942 te Hoorn met HECKER, Annie [1421], 27 jaar oud (VIII.494), geboren op 08-03-1915 te Hoorn, dochter van HECKER, Antonius [3174] en JORIS, Maria [3175], woont te Hoorn.
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Dick [3177], geboren op 13-10-1945 te Hoorn (zie IX.889).
   2. v  van DIEPEN, Marianne [3178] (IX.891), Inkoopster, geboren op 26-06-1947 te Hoorn, dochter van Van DIEPEN, Jacob [1422] (zie VIII.493) en HECKER, Annie [1421] (VIII.494).
   3. v  van DIEPEN, Margreet [3182] (IX.893), Fysiotherapeute, geboren op 28-09-1948 te Hoorn, dochter van Van DIEPEN, Jacob [1422] (zie VIII.493) en HECKER, Annie [1421] (VIII.494), woont op 28-05-1995 Rijnstraat 69, 1784 BV Den Helder (tel. 0223-61 90 80).
Gehuwd [1394] op 24-jarige leeftijd op 28-02-1973 te Den Helder met TROUSSELOT, Hans [3181], 26 jaar oud (IX.892), Gemeenteambtenaaar, geboren op 04-06-1946 te Den Helder, zoon van TROUSELOT, Joop [3179] en STUY, Elisabeth [3180], woont op 28-05-1995 Rijnstraat 69, 1784 BV Den Helder (tel. 0223-61 90 80). Kinderen uit dit huwelijk zijn: Esther,Rob en Frank.
   4. v  van DIEPEN, Mariëlle [3186] (IX.895), geboren op 14-05-1950 te Hoorn, dochter van Van DIEPEN, Jacob [1422] (zie VIII.493) en HECKER, Annie [1421] (VIII.494), woont op 13-10-1084 Rotiusstraat 21, 1624 GA Hoorn (tel. 0229-21 60 33).
Gehuwd [1396] op 21-jarige leeftijd op 06-08-1971 te Hoorn met DEKKER, Paul [3185], 25 jaar oud (IX.894), Rijksambtenaar, geboren op 25-04-1946 te Hoorn, zoon van DEKKER, Jan [3183] en ENSING, Zwaantje [3184], woont op 13-10-1984 Rotiusstraat 21, 1024 GA Hoorn (tel. 0229-21 60 33). Kinderen uit dit huwelijk zijn: Kim en Mandy.
   5. v  van DIEPEN, Anneke [3190] (IX.897), Verpleegster, geboren op 27-04-1952 te Hoorn, dochter van Van DIEPEN, Jacob [1422] (zie VIII.493) en HECKER, Annie [1421] (VIII.494), woont te Zwaag.
Gehuwd [1398] op 26-jarige leeftijd op 27-09-1978 te Hoorn met PUTTER, Kees [3189], 34 jaar oud (IX.896), Monteur, geboren op 08-10-1943 te Hoorn, zoon van PUTTER, Cornelis [3187] en KONING, Adriana [3188], woont te Zwaag. Uit dit huwelijk niets bekend over eventuele kinderen.
   6. m  van DIEPEN, Hubèr [3191] (IX.898), Distributeur, geboren op 25-09-1955 te Hoorn, zoon van Van DIEPEN, Jacob [1422] (zie VIII.493) en HECKER, Annie [1421] (VIII.494).
   7. m  van DIEPEN, Ton [3192] (IX.899), Interieurverzorger, geboren op 16-05-1958 te Hoorn, zoon van Van DIEPEN, Jacob [1422] (zie VIII.493) en HECKER, Annie [1421] (VIII.494), woont op 06-06-1985 J.P. Coenstraat 57, 1623 LE Hoorn.
Gehuwd [2649] op 27-jarige leeftijd op 06-06-1985 te Hoorn, gehuwd voor de kerk op 06-06-1985 te Hoorn (R.K. Cyriarus) met SCHELTUS, Anne Marie [6540] (IX.900), woont op 06-01-1985 J.P. Coenstraat 57, 1623 LE Hoorn.

VIII.95    Van DIEPEN, Jan [1459], geboren op 24-04-1895 te De Weere, overleden op 16-11-1975 te Spanbroek op 80-jarige leeftijd. Jan van Diepen was veehouder tot 1929 op Zandwerven, daarna in Tropweere.
Gehuwd [630] op 28-jarige leeftijd op 25-04-1923 te Spanbroek met SCHIPPER, Jantje [1458], 23 jaar oud (VIII.96), geboren op 21-07-1899 te Berkhout, dochter van SCHIPPER, Klaas [3527] en Van der HULST, Grietje [3528], woont te Spanbroek.
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Dirk [3529] (IX.140), geboren op 06-03-1924 te Spanbroek, overleden op 26-03-1924 te Spanbroek, 20 dagen oud, zoon van Van DIEPEN, Jan [1459] (zie VIII.95) en SCHIPPER, Jantje [1458] (VIII.96).
   2. m  van DIEPEN, Dirk [3531], geboren op 01-03-1925 te Spanbroek (zie IX.141).
   3. m  van DIEPEN, Nicolaas (Niek) [3533] (IX.143), Veehouder, geboren op 21-08-1926 te Spanbroek, overleden op 15-01-2008 te De Weere op 81-jarige leeftijd, begraven op 19-01-2008 te De Weere ( Parochie kerkhof St lambertus , zoon van Van DIEPEN, Jan [1459] (zie VIII.95) en SCHIPPER, Jantje [1458] (VIII.96), woonde te De Weere.
Gehuwd [1548] op 45-jarige leeftijd op 21-12-1971 te Hoogwoud met SCHIPPER, Catharina Gertrudes (Toos) [3532], 48 jaar oud (IX.144), geboren op 30-09-1923 te Opmeer. Toos Schipper was weduwe van Louw de Lange. Dochter van SCHIPPER, Arie [5760] en GROOT, Marie [5761], woont te De Weere (Pleeg)kinderen van Niek van Diepen en Toos Schipper zijn: Willem-Arie, Maria,Emmy,Harry,Liesbeth de Lamge.
   4. v  van DIEPEN, Mart [3538] (IX.146), geboren op 18-11-1927 te Spanbroek, overleden op 13-02-2020 te Schagen op 92-jarige leeftijd, begraven op 18-02-2020 te 't Zand (Begraafplaats aldaar ), dochter van Van DIEPEN, Jan [1459] (zie VIII.95) en SCHIPPER, Jantje [1458] (VIII.96), woonde te 't Zand.
Gehuwd [1550] op 28-jarige leeftijd op 09-06-1956 te Hoogwoud met PORTEGIJS, Dirk [3536], 30 jaar oud (IX.145), Veehouder, geboren op 01-03-1926 te Anna Paulowna, zoon van PORTEGIJS, Pieter [3534] en WIJNKER, Wilhelmina [3535], woont te 't Zand. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jan,Piet,Willy,Theo,Anja en Rudi.
   5. m  van DIEPEN, Herman [3540], geboren op 06-05-1929 te De Weere (zie IX.147).
   6. v  van DIEPEN, Gré [3544] (IX.150), geboren op 14-03-1931 te De Weere, dochter van Van DIEPEN, Jan [1459] (zie VIII.95) en SCHIPPER, Jantje [1458] (VIII.96), woont te Julianadorp.
Gehuwd [1553] op 25-jarige leeftijd op 21-04-1956 te Hoogwoud met WESSELS, Cor [3543], 29 jaar oud (IX.149), Bloembollenkweker, geboren op 01-02-1927 te Sijbekarspel, zoon van WESSELS, Hein [3541] en WAGEMAKER, Catharina [3542], woont te Julianadorp. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Hein,José,Hans,Carolien,Paul,William, Margreet en Angelique.
   7. m  van DIEPEN, Cornelis Adrianus (Kees) [3546], geboren op 17-08-1932 te De Weere (zie IX.151).
   8. v  van DIEPEN, Bets [3550] (IX.154), geboren op 25-03-1934 te De Weere, dochter van Van DIEPEN, Jan [1459] (zie VIII.95) en SCHIPPER, Jantje [1458] (VIII.96), woont te Zwaag.
Gehuwd [1556] op 31-jarige leeftijd op 18-02-1966 te Hoogwoud met SCHIPPER, Piet [3549], 37 jaar oud (IX.153), Fruitkweker, geboren op 26-02-1928 te Zwaag, zoon van SCHIPPER, Jan [3547] en STARREMANS, Marie [3548], woont te Zwaag. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jan.Annemarie,Tineke,Pieter en Liesbeth.P.
   9. m  van DIEPEN, Jan [3552], geboren op 22-06-1936 te De Weere (zie IX.155).
   10. v  van DIEPEN, Johanna [3556] (IX.158), Sociaal economisch voorlichtster, geboren op 06-01-1938 te De Weere, dochter van Van DIEPEN, Jan [1459] (zie VIII.95) en SCHIPPER, Jantje [1458] (VIII.96), woont te Opmeer.
Gehuwd [1558] op 33-jarige leeftijd op 25-08-1971 te Hoogwoud met KOENIS, Jaap [3555], 35 jaar oud (IX.157), Administrateur, geboren op 03-01-1936 te Opmeer, zoon van KOENIS, Jan [3553] en ROOD, Geertje [3554], woont te Opmeer. Uit dit huwelijk niets bekend over eventuele kinderen.
   11. v  van DIEPEN, Nel [3560] (IX.160), Lerares huishoudkunde, geboren op 04-06-1943 te De Weere, dochter van Van DIEPEN, Jan [1459] (zie VIII.95) en SCHIPPER, Jantje [1458] (VIII.96), woont te Middenmeer.
Gehuwd [1560] op 26-jarige leeftijd op 19-09-1969 te Hoogwoud met QUADVLIEG, Nico [3559], 27 jaar oud (IX.159), Ondernemer, geboren op 10-12-1941 te Middenmeer, zoon van QUADVLIEG, Nico [3557] en BROOS, Servatina [3558], woont te Middenmeer. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Nico en Johan.

VIII.101    Van DIEPEN, Arie [1468], geboren op 01-06-1899 te De Weere, overleden op 17-06-1964 te Hoorn op 65-jarige leeftijd. Verongelukt 0op 16-6-1964 in de Wierengermeer.
Gehuwd (1) [634] op 22-jarige leeftijd op 19-04-1922 te Blokker met KLAVER, Neeltje [1469], 22 jaar oud (VIII.102), geboren op 05-06-1899 te Sijbekarspel, overleden op 03-09-1942 te De Weere op 43-jarige leeftijd, dochter van KLAVER, Theodorus [2700] en LAAN, Maartje [2701]. Eerste huwelijk van Arie van Diepen.
Gehuwd (2) [635] juli 1945 met STOKMAN, Anne [1470] (VIII.103), geboren op 04-07-1899 te Haarlem, overleden 3-8-1976? te Hoogwoud, dochter van STOKMAN, Cornelis [2702] en JOOSTEN, Anna [2703]. Tweede huwelijk van Arie van Diepen.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Marie [2707] (IX.162), geboren op 09-03-1923 te De Weere, overleden op 28-08-2007 te Amsterdam op 84-jarige leeftijd, begraven te Amsterdam (St Barbara Spaarndammerdijk ), dochter van Van DIEPEN, Arie [1468] (zie VIII.101) en KLAVER, Neeltje [1469] (VIII.102), woonde te Amsterdam.
Gehuwd [1194] op 30-jarige leeftijd op 15-10-1953 te Hoogwoud met BENISTANT, Alfons [2706], 28 jaar oud (IX.161), K.L.M. Beambte, geboren op 03-01-1925 te Amsterdam, overleden op 28-02-1980 te Amsterdam op 55-jarige leeftijd, zoon van BENISTANT, Silvain [2704] en TUINMAN, Debora [2705]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Lia,Fons,André en Vera.
   2. v  van DIEPEN, Mart [2711] (IX.164), geboren op 16-03-1924 te De Weere, overleden op 15-04-1985 te Hoogwoud op 61-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Arie [1468] (zie VIII.101) en KLAVER, Neeltje [1469] (VIII.102).
Gehuwd [1196] op 24-jarige leeftijd op 25-11-1948 te Hoogwoud met PATER, Jan [2710], 35 jaar oud (IX.163), geboren op 31-08-1913 te De Weere, zoon van PATER, Jacobus [2708] en CONIJN, Geertruida [2709], woont op 15-04-1985 Purmerlaan 4, 1718 AK Hoogwoud. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Thea,Jaap,Adri,Cor,Theo,Nel,Hans en Jolanda.J.
   3. m  van DIEPEN, Dirk [2713], geboren op 10-05-1925 te De Weere (zie IX.165).
   4. m  van DIEPEN, Arie [2714] (IX.167), geboren op 02-09-1926 te De Weere, overleden op 23-02-1928 te De Weere op 1-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Arie [1468] (zie VIII.101) en KLAVER, Neeltje [1469] (VIII.102).
   5. m  van DIEPEN, Theo [2716], geboren op 09-10-1927 te De Weere (zie IX.168).
   6. m  van DIEPEN, Arie [2718], geboren op 04-02-1929 te De Weere (zie IX.170).
   7. m  van DIEPEN, Jan [2720], geboren op 19-04-1930 te De Weere (zie IX.172).
   8. v  van DIEPEN, Vera [2721] (IX.174), geboren op 04-08-1931 te De Weere, overleden op 26-08-1948 te De Weere op 17-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Arie [1468] (zie VIII.101) en KLAVER, Neeltje [1469] (VIII.102).
   9. m  van DIEPEN, Joop [2723], geboren op 19-11-1932 te De Weere (zie IX.175).
   10. m  van DIEPEN, Piet [2725], geboren op 14-05-1934 te De Weere (zie IX.177).
   11. m  van DIEPEN, Cor (Kees) [2728], geboren op 22-11-1935 te De Weere (zie IX.179).
   12. m  van DIEPEN, Wim [2730], geboren op 28-01-1937 te De Weere (zie IX.181).
   13. m  van DIEPEN, Jaap [2732], geboren op 03-08-1939 te De Weere (zie IX.183).
   14. v  van DIEPEN, Nel [2736] (IX.186), geboren op 21-01-1941 te De Weere, dochter van Van DIEPEN, Arie [1468] (zie VIII.101) en KLAVER, Neeltje [1469] (VIII.102), woont te Hulst.
Gehuwd [1204] op 23-jarige leeftijd op 15-10-1964 te Spanbroek met DESAUNOIS, Jan [2735], 25 jaar oud (IX.185), Aannemer, geboren op 21-06-1939 te Spanbroek, zoon van DESAUNOIS, Adrianus [2733] en HINKE, Maria [2734], woont te Hulst.

VIII.104    Van DIEPEN, Jo [1472], Veehouder, geboren op 22-08-1900 te De Weere. In Oktober 1986 is Jo van Diepen opgenomen in Lindedael te Hoorn. Hij woont te Spanbroek.
Gehuwd [648] op 27-jarige leeftijd op 01-05-1928 te Zijpe met SLIJKERMAN, Antje [1471], 20 jaar oud (VIII.105), geboren op 23-05-1907 te Zijpe, dochter van SLIJKERMAN, Wouter [3675] en BOOTS, Anna [3676], woont te Spanbroek.
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Dirk [3678], geboren op 22-08-1929 te Spanbroek (zie IX.187).
   2. m  van DIEPEN, Wout [3680], geboren op 26-09-1930 te Spanbroek (zie IX.189).
   3. v  van DIEPEN, Annie [3684] (IX.192), geboren op 07-10-1931 te Spanbroek, dochter van Van DIEPEN, Jo [1472] (zie VIII.104) en SLIJKERMAN, Antje [1471] (VIII.105), woont te 't Zand.
Gehuwd [1611] op 22-jarige leeftijd op 22-09-1954 te Spanbroek met KONIJN, Piet [3683], 31 jaar oud (IX.191), Veehouder, geboren op 01-09-1923 te 't Zand, zoon van KONIJN, Frans [3681] en STROOPER, Anna [3682], woont te 't Zand. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Ans (Angela in "The Millionairs"),Rona,Marja (Maria Verano) en Nelleke.
   4. v  van DIEPEN, Mart [3688] (IX.194), geboren op 10-10-1932 te Spanbroek, dochter van Van DIEPEN, Jo [1472] (zie VIII.104) en SLIJKERMAN, Antje [1471] (VIII.105), woont te Wognum.
Gehuwd [1613] op 21-jarige leeftijd op 22-09-1954 te Spanbroek met COMMANDEUR, Jaap [3687], 24 jaar oud (IX.193), Boekhouder, geboren op 16-07-1930 te Spierdijk, zoon van COMMANDEUR, Thijs [3685] en BOS, Betje [3686], woont te Wognum. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Elly,Ans,MatHijs,Joke,Ria en Marja.
   5. m  van DIEPEN, Kees [3689] (IX.195), geboren op 18-12-1933 te Spanbroek, overleden op 18-05-1937 te Hoorn (ziekenhuis) op 3-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Jo [1472] (zie VIII.104) en SLIJKERMAN, Antje [1471] (VIII.105).
   6. m  van DIEPEN (Levi), Jan [3691], geboren op 15-09-1935 te Spanbroek (zie IX.196).
   7. m  van DIEPEN, Arie [3693] (IX.198), Werknemer vetsmelterij Keet, geboren op 02-10-1936 te Spanbroek, zoon van Van DIEPEN, Jo [1472] (zie VIII.104) en SLIJKERMAN, Antje [1471] (VIII.105), woont te Spanbroek.
Gehuwd [1615] op 31-jarige leeftijd op 31-10-1967 te Assendelft met JAK, Riet [3692], 34 jaar oud (IX.199), geboren op 14-08-1933 te Assendelft, dochter van JAK, Johannes [4814] en De LEEUW, Anolda [4815], woont te Spanbroek. Uit dit huwelijk niets bekend over eventuele kinderen.
   8. v  van DIEPEN, Riet [3697] (IX.201), geboren op 19-09-1937 te Spanbroek, dochter van Van DIEPEN, Jo [1472] (zie VIII.104) en SLIJKERMAN, Antje [1471] (VIII.105), woont te Wognum.
Gehuwd [1617] op 22-jarige leeftijd op 30-09-1959 te Spanbroek met OVERBOOM, Joop [3696], 27 jaar oud (IX.200), Boekhouder, geboren op 03-04-1932 te Wognum, zoon van OVERBOOM, Wim [3694] en WIT, Ma [3695], woont te Wognum. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Wim,Jos,John,Marjo en Angelique.
   9. m  van DIEPEN, Kees [3699], geboren op 07-09-1938 te Spanbroekj (zie IX.202).
   10. m  van DIEPEN, Piet [3700] (IX.204), geboren op 13-06-1940 te Spanbroek, overleden op 04-02-1945 te Spanbroek op 4-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Jo [1472] (zie VIII.104) en SLIJKERMAN, Antje [1471] (VIII.105).
   11. v  van DIEPEN, Hannie [3704] (IX.206), geboren op 25-05-1941 te Spanbroek, dochter van Van DIEPEN, Jo [1472] (zie VIII.104) en SLIJKERMAN, Antje [1471] (VIII.105), woont te Zuidermeer.
Gehuwd [1620] op 22-jarige leeftijd op 03-10-1963 te Spanbroek met SCHOLTEN, Niek [3703], 27 jaar oud (IX.205), Grondwerker, geboren op 16-02-1936 te Spanbroek, zoon van SCHOLTEN, Klaas [3701] en KOOIMAN, Marie [3702], woont te Zuidermeer. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Nico,Hans,Annemiek,Ingrid,Jolanda en Marcel.
   12. v  van DIEPEN, Alice [3708] (IX.208), geboren op 21-06-1942 te Spanbroek, dochter van Van DIEPEN, Jo [1472] (zie VIII.104) en SLIJKERMAN, Antje [1471] (VIII.105), woont te Monnickendam.
Gehuwd [1622] op 22-jarige leeftijd op 19-09-1964 te Spanbroek met DEKKER, Aris [3707], 22 jaar oud (IX.207), Cultureel werker, geboren op 01-01-1942 te Spanbroek, zoon van DEKKER, Cor [3705] en Van SCHAGEN, Dieuw [3706], woont te Monnickendam. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Diana em Helga.
   13. m  van DIEPEN, Joop [3710], geboren op 09-06-1944 te Spanbroek (zie IX.209).
   14. m  van DIEPEN, Piet [3711] (IX.211), Werknemer bij zuivelfabriek, geboren op 24-04-1945 te Spanbroek, overleden op 14-11-2010 te Spanbroek op 65-jarige leeftijd, begraven op 18-11-2010 te Spanbroek, zoon van Van DIEPEN, Jo [1472] (zie VIII.104) en SLIJKERMAN, Antje [1471] (VIII.105).
   15. m  van DIEPEN, Wim [3712] (IX.212), geboren op 15-04-1946 te Hoorn ( ziekenhuis), overleden op 16-04-1946 te Hoorn (ziekenhuis), 1 dag oud, zoon van Van DIEPEN, Jo [1472] (zie VIII.104) en SLIJKERMAN, Antje [1471] (VIII.105).
   16. v  van DIEPEN, Truus [3716] (IX.214), geboren op 08-05-1948 te Hoorn ( ziekenhuis ), dochter van Van DIEPEN, Jo [1472] (zie VIII.104) en SLIJKERMAN, Antje [1471] (VIII.105), woont op 01-06-1986 Burg. Hogeboomlaan 46, 1718 BJ Hoogwoud (tel. 0226-35 34 39).
Gehuwd [1625] op 20-jarige leeftijd op 09-01-1969 te Spanbroek met DEEN, Sjaak [3715], 21 jaar oud (IX.213), Boekhouder, geboren op 27-08-1947 te Hoorn, zoon van DEEN, Jaap [3713] en MEILINK, Mart [3714], woont op 01-06-1986 Burg. Hoogeboomlaan 46, 1718 BJ Hoogwoud (tel. 0226-35 34 39). Kinderen uit dit huwelijk zijn: Marja,Dennis en Jacob.

VIII.106    Van DIEPEN, Kees [1474], Veehouder, geboren op 08-09-1901 te De Weere, overleden op 31-08-1981 te Heiloo op 79-jarige leeftijd. Kees van Diepen was veehouder in de De Weere.
Gehuwd [636] op 46-jarige leeftijd op 12-04-1948 te Hoogwoud met POTTER, Marie [1473], 41 jaar oud (VIII.107), geboren op 08-07-1906 te Benningbroek, dochter van POTTER, Kees [3868] en STAM, Maartje [3869].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Dirk [3870], geboren op 09-02-1949 te De Weere (zie IX.215).

VIII.114    Van DIEPEN, Dirk [1488], geboren op 24-08-1906 te De Weere, overleden op 05-01-1982 te Kraggenburg op 75-jarige leeftijd. Dirk van Diepen was fruitkweker. Tot 1955 op 'Vita Nova' Kromme Elleboog, Zwaagdijk-West. In dat jaar vertrok het gezin Kraggenburg.
Gehuwd [649] op 23-jarige leeftijd op 29-04-1930 te Hensbroek met MOOIJ, Anna [1487], 23 jaar oud (VIII.115), geboren op 06-08-1906 te Hensbroek, overleden op 08-06-1981 te Kraggenburg op 74-jarige leeftijd, dochter van MOOIJ, Simon [2912] en NIEUWBOER, Anna [5081].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Dirk [2915], geboren op 13-02-1931 te Zwaagdijk-West (zie IX.217).
   2. m  van DIEPEN, Simon [2917], geboren op 05-08-1932 te Zwaagdijk-West (zie IX.219).
   3. m  van DIEPEN, Jan [2919], geboren op 14-05-1934 te Zwaagdijk-West (zie IX.221).
   4. m  van DIEPEN, Piet [2921], geboren op 13-12-1937 te Zwaagdijk-West (zie IX.223).
   5. m  van DIEPEN, Adrie [2923], geboren op 05-02-1940 te Zwaagdijk-West (zie IX.225).

VIII.116    Van DIEPEN, Piet [1490], Veehouder, geboren op 26-04-1908 te De Weere, overleden op 29-11-1987 te De Weere op 79-jarige leeftijd, woonde te De Weere.
Gehuwd [650] op 33-jarige leeftijd op 01-05-1941 te Hoogwoud met FELD, Agatha (Agie) [1489], 28 jaar oud (VIII.117), geboren op 07-11-1912 te De Rijp, overleden op 08-08-1997 te De Weere op 84-jarige leeftijd, begraven op 12-08-1997 te R.K.Kerkhof (De Weere), dochter van FELD, Jacobus [4266] en HUIBERS, Anna [4267], woonde op 29-11-1987 Tropweere 16, 1661 BP Weere (tel. 0229-58 12 01).
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Annie [4271] (IX.228), geboren op 13-04-1942 te De Weere, dochter van Van DIEPEN, Piet [1490] (zie VIII.116) en FELD, Agatha (Agie) [1489] (VIII.117), woont te Zuidermeer.
Gehuwd [1859] op 23-jarige leeftijd op 21-10-1965 te Hoogwoud met STEUR, Tom [4270], 23 jaar oud (IX.227), Veehouder, geboren op 18-08-1942 te De Weere, zoon van STEUR, Adelbertus [4268] en BUIS, Cornelia [4269], woont te Zuidermeer. Kind(eren) uit dit huwelijk is(zijn): Corina,Annette,Mariska,Petra,Richard en Paul.
   2. m  van DIEPEN, Dick [4273], geboren op 30-04-1943 te De Weere (zie IX.229).
   3. m  van DIEPEN, Sjaak [4275], geboren op 27-05-1944 te De Weere (zie IX.231).
   4. v  van DIEPEN, Mart [4277] (IX.234), geboren op 31-01-1946 te De Weere, overleden op 24-08-1977 te Zuidermeer op 31-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Piet [1490] (zie VIII.116) en FELD, Agatha (Agie) [1489] (VIII.117).
Gehuwd [1861] op 20-jarige leeftijd op 19-09-1966 te Hoogwoud met STEUR, Teun [4276], 21 jaar oud (IX.233), Veehouder, geboren op 15-08-1945 te Zuidermeer, zoon van STEUR, Adelbertus [4268] en BUIS, Cornelia [4269]. Kind(eren) uit dit huwelijk is(zijn): Alberto,Anita en Perry.
   5. v  van DIEPEN, Atie [4281] (IX.236), geboren op 30-05-1947 te De Weere, dochter van Van DIEPEN, Piet [1490] (zie VIII.116) en FELD, Agatha (Agie) [1489] (VIII.117), woont te Hoorn.
Gehuwd [1863] op 21-jarige leeftijd op 15-11-1968 te Hoorn met Van MEEL, Kees [4280], 21 jaar oud (IX.235), Leraar Electro Techniek, geboren op 25-12-1946 te Hoorn, zoon van Van MEEL, Ben [4278] en SCHNEIDERS, Adriana [4279], woont te Hoorn. Kind(eren) uit dit huwelijk is(zijn): Bart en Daan.
   6. v  van DIEPEN, Tony [4283] (IX.238), geboren op 12-10-1948 te De Weere, dochter van Van DIEPEN, Piet [1490] (zie VIII.116) en FELD, Agatha (Agie) [1489] (VIII.117), woont te Spierdijk.
Gehuwd [1864] op 19-jarige leeftijd op 21-08-1968 te Hoogwoud met STEUR, Nico [4282], 22 jaar oud (IX.237), Veehouder, geboren op 04-05-1946 te Wognum, zoon van STEUR, Adelbertus [4268] en BUIS, Cornelia [4269], woont te Spierdijk. Kind(eren) uit dit huwelijk is(zijn): Marco,Ronnie,Michel en Pascal.
   7. v  van DIEPEN, Gerda [4285] (IX.240), geboren op 31-01-1950 te De Weere, dochter van Van DIEPEN, Piet [1490] (zie VIII.116) en FELD, Agatha (Agie) [1489] (VIII.117), woont te Zuidermeer.
Gehuwd [1865] op 20-jarige leeftijd op 02-02-1970 te Hoogwoud met STEUR, Peter [4284], 20 jaar oud (IX.239), Veehouder, geboren op 19-05-1949 te Zuidermeer, zoon van STEUR, Adelbertus [4268] en BUIS, Cornelia [4269], woont te Zuidermeer. Kind(eren) uit dit huwelijk is(zijn): Angelique,Eddy en Mireille.
   8. m  van DIEPEN, Peter [4287], geboren op 31-01-1951 te De Weere (zie IX.241).
   9. v  van DIEPEN, Marian [4291] (IX.244), geboren op 23-03-1952 te De Weere, dochter van Van DIEPEN, Piet [1490] (zie VIII.116) en FELD, Agatha (Agie) [1489] (VIII.117), woont te Benningbroek.
Gehuwd [1867] op 23-jarige leeftijd op 10-07-1975 te Hoogwoud met MOLENAAR, Peter [4290], 25 jaar oud (IX.243), Chef-Tekenaar, geboren op 01-11-1949 te Nibbixwoud, zoon van MOLENAAR, Cornelis [4288] en PRONK, Breggie [4289], woont te Nibbixwoud. Kind(eren) uit dit huwelijk is(zijn): Maaike en Rosan.
   10. v  van DIEPEN, Tineke [4295] (IX.246), geboren op 26-05-1953 te De Weere, dochter van Van DIEPEN, Piet [1490] (zie VIII.116) en FELD, Agatha (Agie) [1489] (VIII.117), woont te Zomerdijk (Wognum).
Gehuwd [1869] op 21-jarige leeftijd op 20-09-1974 te Hoogwoud met VRIEND, Nico [4294], 23 jaar oud (IX.245), Veehouder, geboren op 17-11-1950 te Spanbroek, zoon van VRIEND, Gerard [4292] en ENTIUS, Maria [4293], woont te Zomerdijk (Wognum). Kind(eren) uit dit huwelijk is(zijn): Monique,Paula,Yvonne en Suzanne.
   11. v  van DIEPEN, Lida [4299] (IX.248), geboren op 23-09-1954 te De Weere, dochter van Van DIEPEN, Piet [1490] (zie VIII.116) en FELD, Agatha (Agie) [1489] (VIII.117), woont op 08-01-1985 Planetenlaan 40, 1716 WX Opmeer (tel. 0226-35 34 03).
Gehuwd [1871] op 23-jarige leeftijd op 14-09-1978 te Hoogwoud met Van DAM, Koos [4298], 24 jaar oud (IX.247), Machine-bankwerker, geboren op 29-03-1954 te Zuidermeer, zoon van Van DAM, Laurentius [4296] en BESSELING, Margaretha [4297], woont op 08-01-1985 Planetenlaan 40, 1716 WX Opmeer (tel. 0226-35 34 03). Kind(eren) uit dit huwelijk is (zijn): Esther en Erik.
   12. m  van DIEPEN, Cornelis (Kees) [4301], geboren op 13-12-1958 te De Weere (zie IX.249).

VIII.171    Van DIEPEN, Arie [1506], geboren op 11-06-1884 te Heerhugowaard (Oostdijk), overleden op 05-05-1966 te Alkmaar op 81-jarige leeftijd. Arie van Diepen had een landboubedrijf in Zuid-Scharwoude, Later aan de Omval in Alkmaar.
Gehuwd [656] op 25-jarige leeftijd op 06-05-1910 te Heerhugowaard met GROOT, Maartje [1505], 18 jaar oud (VIII.172), geboren op 08-05-1891 te Harenkarspel, overleden op 26-04-1931 te Alkmaar op 39-jarige leeftijd, dochter van GROOT, Willem [2675] en BEERS, Antje [2676].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Theo [2678], geboren op 14-10-1916 te Zuid-Scharwoude (zie IX.345).
   2. m  van DIEPEN, Wim [2679] (IX.347), geboren op 20-07-1918 te Zuid-Scharwoude, overleden op 11-11-1918 te Zuid-Scharwoude, 114 dagen oud, zoon van Van DIEPEN, Arie [1506] (zie VIII.171) en GROOT, Maartje [1505] (VIII.172).
   3. v  van DIEPEN, Anna [2683] (IX.349), geboren op 19-06-1920 te Zuid-Scharwoude, overleden op 02-10-2003 te Alkmaar op 83-jarige leeftijd, begraven op 07-10-2003 te Alkmaar ( Familiegraf), dochter van Van DIEPEN, Arie [1506] (zie VIII.171) en GROOT, Maartje [1505] (VIII.172), woonde te Alkmaar.
Gehuwd [1182] op 25-jarige leeftijd op 10-10-1945 te Alkmaar met De GROOT, Simon [2682], 23 jaar oud (IX.348), Magazijnmeester, geboren op 16-10-1921 te Heerhugowaard, overleden op 22-09-1966 te Alkmaar op 44-jarige leeftijd, zoon van De GROOT, Klaas [2680] en ROOD, Grietje [2681]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Ria,Klaas,Aad en Simon.
   4. m  van DIEPEN, Wim [2685], geboren op 06-05-1922 te Zuid-Scharwoude (zie IX.350).
   5. v  van DIEPEN, Gurie [2689] (IX.353), geboren op 09-11-1926 te Zuid-Scharwoude, overleden op 25-12-2010 te Alkmaar op 84-jarige leeftijd, begraven op 30-12-2010 te Bergen ( kerkedijk ), dochter van Van DIEPEN, Arie [1506] (zie VIII.171) en GROOT, Maartje [1505] (VIII.172), woonde te Bergen.
Gehuwd [1185] op 23-jarige leeftijd op 06-07-1950 te Alkmaar met VINK, Nico [2688], 27 jaar oud (IX.352), Hoogovenarbeider, geboren op 22-04-1923 te Bergen, zoon van VINK, Thomas [2686] en Van RIJT, Catharina [2687], woont te Bergen. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Thomas,Arie,Cor,Ria,Wim,Tineke,Theo,Truus en Odilla.

VIII.177    Van DIEPEN, Simon [1514], Gemeentewerker, geboren op 02-03-1899 te Zuid Scharwoude, overleden op 23-05-1962 te Noord-Scharwoude op 63-jarige leeftijd. Simon van Diepen had aanvankelijk een gemend bedrijf dat hij moest opgeven vanwege gezondheisproblemen; hij ging daarop bij de gemeente werken.
Gehuwd [657] op 24-jarige leeftijd op 04-10-1923 te Zuid-Scharwoude met KRAMER, Elisabeth (Betje) [1513], 22 jaar oud (VIII.178), geboren op 28-04-1901 te Zuid-Scharwoude, overleden op 16-09-1982 te Zuid-Scharwoude` op 81-jarige leeftijd, dochter van KRAMER, Jacob [4559] en KOS, Joanna [4560].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Theo [4561] (IX.354), geboren op 22-08-1924 te Zuid-Scharwoude, overleden op 12-10-1946 te Santpoort op 22-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Simon [1514] (zie VIII.177) en KRAMER, Elisabeth (Betje) [1513] (VIII.178).
   2. m  van DIEPEN, Jaap [4563], geboren op 15-03-1926 te Zuid-Scharwoude (zie IX.355).
   3. m  van DIEPEN, Arie [4565], geboren op 17-03-1927 te Zuid-Scharwoude (zie IX.357).
   4. m  van DIEPEN, Simon [4567], geboren op 06-10-1928 te Zuid-Scharwoude (zie IX.359).
   5. m  van DIEPEN, Jan [4569], geboren op 31-07-1930 te Zuid-Scharwoude (zie IX.361).
   6. v  van DIEPEN, Jo [4571] (IX.364), geboren op 28-01-1932 te Noord-Scharwoude, overleden op 08-06-2012 te Heerhugowaard op 80-jarige leeftijd, begraven op 13-06-2012 te Noord-Scharwoude, dochter van Van DIEPEN, Simon [1514] (zie VIII.177) en KRAMER, Elisabeth (Betje) [1513] (VIII.178), woonde te Noord-Scharwoude.
Gehuwd [1993] op 21-jarige leeftijd op 14-04-1953, gescheiden 1980 van VADER, Jan [4570] (IX.363), Hoogovenarbeider. Kind(eren) uit dit huwelijk is(zijn): Pieter-Jan,Bertus en André.
   7. v  van DIEPEN, Truus [4575] (IX.366), geboren op 10-09-1933 te Zuid-Scharwoude, overleden op 07-07-2004 te Alkmaar op 70-jarige leeftijd, gecremeerd op 10-07-2004 te Schagen ( Schagerkogge ), dochter van Van DIEPEN, Simon [1514] (zie VIII.177) en KRAMER, Elisabeth (Betje) [1513] (VIII.178), woonde te Heiloo.
Gehuwd [1995] op 24-jarige leeftijd op 30-12-1957 te Zuid-Scharwoude met De WINTER, Arie [4574], 31 jaar oud (IX.365), Glastuinder, geboren op 10-04-1926 te Heemskerk, overleden op 31-10-2015 te Alkmaar op 89-jarige leeftijd, gecremeerd op 05-11-2015 te Schagen , Haringhuizerweg, zoon van De WINTER, Johannes [4572] en LIEFTING, Eduarda [4573], woonde te Heiloo. Kind(eren) uit dit huwelijk is(zijn): EllesDionne,Gerda,Loes,Marian,Ankie en Linda.
   8. m  van DIEPEN, Kees [4577], geboren op 02-06-1935 te Zuid-Scharwoude (zie IX.367).
   9. m  van DIEPEN, Anton [4579], geboren op 10-08-1938 te Zuid-Scharwoude (zie IX.369).
   10. v  van DIEPEN, Riet [4583] (IX.372), geboren op 09-05-1942 te Zuid-Scharwoude, overleden op 08-04-2016 te Waarland op 73-jarige leeftijd, gecremeerd op 14-04-2016 te Schagen Haringhuizerweg 3, dochter van Van DIEPEN, Simon [1514] (zie VIII.177) en KRAMER, Elisabeth (Betje) [1513] (VIII.178), woonde te Waarland.
Gehuwd [1998] op 21-jarige leeftijd op 21-11-1963 te Zuid-Scharwoude met GROEN, Wil [4582], 22 jaar oud (IX.371), Tuinder, geboren op 16-06-1941 te Waarland, zoon van GROEN, Arie [4580] en KUYS, Afra [4581], woont te Waarland. Kind(eren) uit dit huwelijk is(zijn): Monique,Wilfred en Sander,.

VIII.615    Van DIEPEN, Herman [1522], Veehouder, geboren op 27-12-1930 te Lutkedijk (gem. Spanbroek), overleden op 09-07-2012 te Spanbroek-Obdam (Lutkedijk ) op 81-jarige leeftijd, begraven op 16-07-2012 te Obdam ( R.K. Kerkhof).
Gehuwd [672] op 24-jarige leeftijd op 11-08-1955 te Spanbroek met PRONK, Gré [1521], 24 jaar oud (VIII.616), geboren op 25-06-1931 te Sijbekarspel, dochter van PRONK, Klaas [3096] en ZUURBIER, Anna [3097], woont te Lutkedijk (gem. Spanbroek).
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Annet [3101] (IX.1036), Kapster, geboren op 20-05-1956 te Lutkedijk (gem. Spanbroek), dochter van Van DIEPEN, Herman [1522] (zie VIII.615) en PRONK, Gré [1521] (VIII.616), woont op 14-05-1986 Nw. Polderweg 6, 1738 DP Waarland (tel. 0226-42 20 96).
Gehuwd [1362] op 21-jarige leeftijd op 09-02-1978 te Opmeer met STOOP, Piet [3100], 25 jaar oud (IX.1035), Tuinder, geboren op 31-01-1953 te Waarland, zoon van STOOP, Jan [3098] en DROOG, Agie [3099], woont op 14-05-1986 Nw. Polderweg 6, 1738 DP Waarland (tel. 0226-42 20 96). Uit dit huwelijk Mike,Annet en Ron.
   2. v  van DIEPEN, Margret [3105] (IX.1038), Kraamverzorgster, geboren op 19-08-1957 te Lutkedijk (gem. Spanbroek), dochter van Van DIEPEN, Herman [1522] (zie VIII.615) en PRONK, Gré [1521] (VIII.616), woont op 21-07-1985 Pastoor Meriusstraat 166, 1715 VG Spanbroek (tel. 0226-35 24 31).
Gehuwd [1364] op 20-jarige leeftijd op 15-06-1978 te Opmeer met DEKKER, Wil [3104], 22 jaar oud (IX.1037), Machinist, geboren op 09-04-1956 te Hensbroek, zoon van DEKKER, Frans [3102] en GROOT, Trien [3103], woont op 21-07-1985 Pastoormeriusstraat 166, 1615 VG Spanbroek (tel. 0226-35 24 31). Kind(eren) uit dit huwelijk is (zijn): Ferry en Sanne.
   3. m  van DIEPEN, Gerbrand [3107], geboren op 26-06-1960 te Lutkedijk (gem. Spanbroek) (zie IX.1039).
   4. m  van DIEPEN, Co [3108] (IX.1041), Onderwijzer, geboren op 18-09-1962 te Lutkedijk (gem. Spanbroek), zoon van Van DIEPEN, Herman [1522] (zie VIII.615) en PRONK, Gré [1521] (VIII.616).
   5. v  van DIEPEN, Jolanda [3109] (IX.1042), geboren op 05-01-1965 te Lutkedijk (gem. Spanbroek), dochter van Van DIEPEN, Herman [1522] (zie VIII.615) en PRONK, Gré [1521] (VIII.616).
   6. m  van DIEPEN, Herman [3110] (IX.1043), geboren op 31-03-1971 te Lutkedijk (gem. Spanbroek), zoon van Van DIEPEN, Herman [1522] (zie VIII.615) en PRONK, Gré [1521] (VIII.616).
   7. m  van DIEPEN, Carlo [3111] (IX.1044), geboren op 31-03-1971 te Lutkedijk (gem. Spanbroek), zoon van Van DIEPEN, Herman [1522] (zie VIII.615) en PRONK, Gré [1521] (VIII.616).
   8. v  van DIEPEN, Maaike [3112] (IX.1045), geboren op 08-06-1972 te Lutkedijk (gem. Spanbroek), dochter van Van DIEPEN, Herman [1522] (zie VIII.615) en PRONK, Gré [1521] (VIII.616).

VIII.627    Van DIEPEN, Jan [1541], Eigenaar Loonbedrijf Lutkedijk (gem.Spanbroek), geboren op 01-04-1940 te Lutkedijk (gem. Spanbroek).
Gehuwd [669] op 23-jarige leeftijd op 17-10-1963 te Heerhugowaard met SNOEK, Els [1540] (VIII.628), dochter van SNOEK, Jacobus [3537] en TAMES, Lena [3561].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Gerjan [3562] (IX.1058), geboren op 26-08-1964 te Lutkedijk (gem.Spanbroek), zoon van Van DIEPEN, Jan [1541] (zie VIII.627) en SNOEK, Els [1540] (VIII.628).
   2. m  van DIEPEN, Jack [3563] (IX.1059), geboren op 29-10-1965 te Lutkedijk (gem.Spanbroek), zoon van Van DIEPEN, Jan [1541] (zie VIII.627) en SNOEK, Els [1540] (VIII.628), woont op 14-01-1987 Lutkedijk 7a, 1715 KN Opmeer (Spanbroek) (tel. 0226-45 30 12).
Gehuwd [2661] op 21-jarige leeftijd op 14-01-1987 te Opmeer met BRUIN, Renate [6566] (IX.1060), woont op 14-01-1988 Lutkedijk 7a, 1715 KN Opmeer (Spanbroek) (tel. 0226-45 30 12).
   3. v  van DIEPEN, Linda [3564] (IX.1061), geboren op 03-01-1969 te Lutkedijk (gem.Spanbroek), dochter van Van DIEPEN, Jan [1541] (zie VIII.627) en SNOEK, Els [1540] (VIII.628).
   4. m  van DIEPEN, Jeroen [3565] (IX.1062), geboren op 27-05-1981 te Lutkedijk (gem.Spanbroek), zoon van Van DIEPEN, Jan [1541] (zie VIII.627) en SNOEK, Els [1540] (VIII.628).

VIII.617    Van DIEPEN, Kees [1546], Veehouder, geboren op 28-01-1932 te Lutkedijk (gem. Spanbroek). Kees van Diepen ,veehouder in Heerhugowaard. Hij woont te Heerhugowaard.
Gehuwd [673] op 23-jarige leeftijd op 26-05-1955 te Heerhugowaard met Van STRALEN, Dora [1523], 21 jaar oud (VIII.618), geboren op 17-06-1933 te Heerhugowaard, dochter van Van STRALEN, Nicolaas [3873] en KUYS, Dora [3874], woont te Heerhugowaard.
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Thea [3878], geboren op 22-03-1956 te Heerhugowaard (zie IX.1047).
   2. m  van DIEPEN, Gerbrand [3880], geboren op 07-02-1958 te Heerhugowaard (zie IX.1048).
   3. v  van DIEPEN, Margreet [3884] (IX.1051), geboren op 15-03-1960 te Heerhugowaard, dochter van Van DIEPEN, Kees [1546] (zie VIII.617) en Van STRALEN, Dora [1523] (VIII.618), woont te Heerhugowaard.
Gehuwd [1695] op 19-jarige leeftijd op 14-03-1980 te Heerhugowaard met OUDHUIS, Fred [3883], 23 jaar oud (IX.1050), Assurantie-adviseur, geboren op 09-05-1956 te Heerhugowaard, zoon van OUDHUIS, Antoon [3881] en VISSER, Gina [3882], woont te Heerhugowaard. Uit dit huwelijk niets bekend over eventuele kinderen.
   4. v  van DIEPEN, Anja [3888] (IX.1053), geboren op 17-08-1961 te Heerhugowaard, dochter van Van DIEPEN, Kees [1546] (zie VIII.617) en Van STRALEN, Dora [1523] (VIII.618), woont op 27-12-1986 De Weel 7, 1736 KB Zijdewind (tel. 0224-59 21 86).
Gehuwd [1697] op 17-jarige leeftijd op 30-05-1979 te Heerhugowaard met BROERSEN, André [3887], 21 jaar oud (IX.1052), Metselaar, geboren op 28-07-1957 te Waarland, zoon van BROERSEN, Piet [3885] en Van LEUWEN, Trien [3886], woont op 27-12-1986 De Weel 7, 1736 KB Zijdewind (tel. 0224-59 21 86). Kind(eren) uit dit huwelijk (is)zijn: John en Mick.
   5. v  van DIEPEN, Yvonne [3889] (IX.1054), geboren op 24-02-1969 te Heerhugowaard, dochter van Van DIEPEN, Kees [1546] (zie VIII.617) en Van STRALEN, Dora [1523] (VIII.618).
   6. v  van DIEPEN, Irma [3890] (IX.1055), geboren op 24-02-1969 te Heerhugowaard, dochter van Van DIEPEN, Kees [1546] (zie VIII.617) en Van STRALEN, Dora [1523] (VIII.618).
   7. m  van DIEPEN, Ronnie [3891] (IX.1056), geboren op 19-06-1970 te Heerhugowaard, zoon van Van DIEPEN, Kees [1546] (zie VIII.617) en Van STRALEN, Dora [1523] (VIII.618).
   8. v  van DIEPEN, Marion [3892] (IX.1057), geboren op 08-11-1971 te Heerhugowaard, dochter van Van DIEPEN, Kees [1546] (zie VIII.617) en Van STRALEN, Dora [1523] (VIII.618).

VIII.648    Van DIEPEN, Willem [1567], Tuinder, geboren op 08-11-1920 te Hoogwoud, woont Brederodestraat 76, 1759 VK Callantsoog.
Gehuwd [681] 1948 te Den Helder met STOOP, Guny [1566] (VIII.649), geboren op 27-04-1921 te Julianadorp, dochter van STOOP, Kees [4676] en ADMIRAAL, Maria [4677], woont Brederodestraat 76, 1759 VK Callantsoog.
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Gerard [4679], geboren op 14-05-1949 te Callantsoog (zie IX.1067).
   2. v  van DIEPEN, Mieke [4680] (IX.1069), Verpleegster, geboren op 11-12-1950 te Callantsoog, dochter van Van DIEPEN, Willem [1567] (zie VIII.648) en STOOP, Guny [1566] (VIII.649), woont te Wijk aan Zee.
   3. m  van DIEPEN, Kees [4681] (IX.1070), geboren op 24-03-1955 te Callantsoog, zoon van Van DIEPEN, Willem [1567] (zie VIII.648) en STOOP, Guny [1566] (VIII.649), woont Scheidingsvliet 8, 1759 LC Callantsoog (tel. 0224-58 12 58).

VIII.653    Van DIEPEN, Louw [1574], Magazijnbediende, geboren op 26-05-1924 te Callantsoog, overleden op 22-04-2000 te Velsen-oord op 75-jarige leeftijd, gecremeerd op 26-04-2000 te Driehuis, woonde te Velzen Noord.
Gehuwd [688] op 26-jarige leeftijd op 13-09-1950 te Schoorl met PRAAT, Johanna Maria (Jo) [1573], 28 jaar oud (VIII.654), geboren op 13-08-1922 te Schoorl, overleden op 11-01-2008 te Beverwijk op 85-jarige leeftijd, gecremeerd op 15-01-2008 te Westerveld, dochter van PRAAT, Pieter [4075] en IJPENLAAN, Wilhelmina [4076], woonde te Velzen-Noord.
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Brigit [4077] (IX.1071), Verpleegster, geboren op 10-08-1951 te Velzen, dochter van Van DIEPEN, Louw [1574] (zie VIII.653) en PRAAT, Johanna Maria (Jo) [1573] (VIII.654), woont te Alkmaar.
   2. v  van DIEPEN, Ineke [4081] (IX.1073), geboren op 22-06-1953 te Velzen, dochter van Van DIEPEN, Louw [1574] (zie VIII.653) en PRAAT, Johanna Maria (Jo) [1573] (VIII.654), woont te Beverwijk.
Gehuwd [1785] op 23-jarige leeftijd op 10-12-1976 te Beverwijk met PORDON, Rob [4080], 21 jaar oud (IX.1072), Administratief medewerker, geboren op 02-01-1955 te Kedir (Indonesië), zoon van PORDON, Hans [4078] en ORDING, Lena [4079], woont te Beverwijk. Uit dit huwelijk niets bekend over eventuele kinderen.
   3. m  van DIEPEN, Jos [4083] (IX.1074), Belastingambtenaar, geboren op 28-10-1955 te Velzen, zoon van Van DIEPEN, Louw [1574] (zie VIII.653) en PRAAT, Johanna Maria (Jo) [1573] (VIII.654), woont op 21-03-1985 Plantenhove 32, 1902 HM Castricum.
Gehuwd [2620] op 29-jarige leeftijd op 21-03-1985 te Castricum met HUSSLAGE, Marjo [6475] (IX.1075), woont op 21-03-1985 Plantenhove 32, 1902 HM Castricum.
   4. v  van DIEPEN, Silvia [4082] (IX.1076), Ziekenverzorgster, geboren op 04-02-1957 te Velzen, dochter van Van DIEPEN, Louw [1574] (zie VIII.653) en PRAAT, Johanna Maria (Jo) [1573] (VIII.654), woont te IJmuiden.
   5. m  van DIEPEN, Frans [4084] (IX.1077), geboren op 08-04-1959 te Velzen. Frans van Diepen volgt opleiding voor progammeur. Zoon van Van DIEPEN, Louw [1574] (zie VIII.653) en PRAAT, Johanna Maria (Jo) [1573] (VIII.654).

VIII.443    Van DIEPEN, Jan [1593], Chef kousenfabriek. Geboren op 13-12-1914 te Beemster, woont te Schijndel.
Gehuwd [701] op 30-jarige leeftijd op 23-10-1945 te Schijndel met HERMES, Jo [1592], 38 jaar oud (VIII.444), geboren op 07-09-1907 te Schijndel. Jo Hermes had uit haar eerste huwelijk met ene van Liempt eendochter genaamd: Marianne van Liempt geb. 12 2 1939. Dochter van HERMES, Anthonius [3470] en STEENBAKKERS, Maria [3471], woont te Schijndel. Tweede huwelijk van Jo Hermes (zie info Jo Hermes).
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Marga [3473] (IX.827), geboren op 24-02-1947 te Schijndel, dochter van Van DIEPEN, Jan [1593] (zie VIII.443) en HERMES, Jo [1592] (VIII.444), woont te Weilbach (Dld).
Gehuwd [1518] op 25-jarige leeftijd op 02-07-1972 te Schijndel met BECKER, Claus [3472], 22 jaar oud (IX.826), Vertegenwoordiger, geboren op 26-12-1949 te Weilbach (Dld), woont te Weilbach (Dld). Kinderen uit dit huwelijk zijn: Stella,Nathalie.
   2. m  van DIEPEN, Ton [3475], geboren op 20-02-1951 te Schijndel (zie IX.828).

VIII.447    Van DIEPEN, Jacob [1599], Textieltechnicus, geboren op 11-04-1920 te Beemster, woont te Kadoma,Zimbadwe.
Gehuwd [695] op 31-jarige leeftijd op 19-07-1951 te Eindhoven met Van LIESHOUT, Toos [1598], 24 jaar oud (VIII.448), geboren op 22-09-1926 te Eindhoven, dochter van Van LIESHOUT, Michel [3234] en Van RETH, Maria [3235].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Peter [3237], geboren op 02-06-1952 te Roode Poort (Z.Afrika) (zie IX.830).
   2. v  van DIEPEN, Louise [3239] (IX.833), geboren op 06-11-1953 te Roode Poort (Z.Afrika), dochter van Van DIEPEN, Jacob [1599] (zie VIII.447) en Van LIESHOUT, Toos [1598] (VIII.448).
Gehuwd [1419] op 23-jarige leeftijd op 06-11-1976 te Salesbury met ROBERTS, Pieter [3238], 29 jaar oud (IX.832), geboren op 01-07-1947 te Salesbury. Kinderen uit dit huwelijk zijn: David en Michael.
   3. v  van DIEPEN, Ineke [3241] (IX.835), geboren op 05-12-1954 te Roode Poort (Z.Afrika), dochter van Van DIEPEN, Jacob [1599] (zie VIII.447) en Van LIESHOUT, Toos [1598] (VIII.448).
Relatie [1420] met HUGHES, Edward Jack [3240] (IX.834), Levensverzekerings-adviseur, geboren op 25-12-1946 te Srewsbury (G.B.). Uit dit huwelijk een kind genaamd Charnelle.

VIII.449    Van DIEPEN, Nico [1601], Comeercieel medewerker bij Philips, geboren op 12-10-1921 te Beemster, woont te Eindhoven.
Gehuwd [696] op 32-jarige leeftijd op 23-06-1954 te Eindhoven met MOES, Hennie [1600], 29 jaar oud (VIII.450), geboren op 13-05-1925 te Eindhoven, dochter van MOES, Evert [4145] en Van MEEGEN, Johanna [4146], woont te Eindhoven.
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Evert, Ing [4147], geboren op 06-07-1956 te Eindhoven (zie IX.836).
   2. m  van DIEPEN, Hans [4148] (IX.838), geboren op 09-08-1961 te Eindhoven, zoon van Van DIEPEN, Nico [1601] (zie VIII.449) en MOES, Hennie [1600] (VIII.450).

VIII.210    Van DIEPEN, Piet [1613], geboren op 26-02-1886 te Wogmeer, overleden op 09-10-1971 te Rijswijk op 85-jarige leeftijd. Piet van Diepen wilde graag tuinder worden. Ging "in de kost" in het Westland. Daar ontmoette hij zijn vrouw en begon een tuinderij in Rijswijk.
Gehuwd [703] op 31-jarige leeftijd op 04-02-1918 te Rijswijk met Van RIJN, Martine [1612], 24 jaar oud (VIII.211), geboren op 06-09-1893 te Rijswijk, overleden op 05-09-1954 te Delft op 60-jarige leeftijd, dochter van Van RIJN, Leo [4408] en De VREDE, Catharina [4409].
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Gré [4413] (IX.439), geboren op 16-11-1918 te Rijswijk, dochter van Van DIEPEN, Piet [1613] (zie VIII.210) en Van RIJN, Martine [1612] (VIII.211), woont te Leidschendam.
Gehuwd [1925] op 27-jarige leeftijd op 31-01-1946 te Rijswijk met KESTER, Jan [4412], 28 jaar oud (IX.438), Tuinder, geboren op 03-12-1917 te De Lier, overleden op 21-02-1979 te Leidschendam op 61-jarige leeftijd, zoon van KESTER, Gerard [4410] en Van der ZANDE, Johanna [4411]. Kind(eren) uit dit huwelijk is(zijn): Gerard,Tineke,Peter,Jan,Marja en Carolien.
   2. v  van DIEPEN, Toos [4414] (IX.440), geboren op 19-10-1919 te Rijswijk. Wordt verpleegd in St. Joris inrchting in Delft. Dochter van Van DIEPEN, Piet [1613] (zie VIII.210) en Van RIJN, Martine [1612] (VIII.211).
   3. v  van DIEPEN, Co [4416] (IX.442), geboren op 30-10-1920 te Rijswijk, dochter van Van DIEPEN, Piet [1613] (zie VIII.210) en Van RIJN, Martine [1612] (VIII.211), woont te Rijswijk.
Gehuwd [1926] op 37-jarige leeftijd op 02-01-1958 te Rijswijk met KESTER, Kees [4415], 34 jaar oud (IX.441), Tuinder, geboren op 23-11-1923 te De Lier, zoon van KESTER, Gerard [4410] en Van der ZANDE, Johanna [4411], woont te Rijswijk. Kind(eren) uit dit huwelijk is(zijn): Martina,Anja en Carla.
   4. m  van DIEPEN, Leo [4418], geboren op 16-11-1921 te Rijswijk (zie IX.443).
   5. m  van DIEPEN, Jaap [4420], geboren op 02-04-1924 te Rijswijk (zie IX.445).
   6. v  van DIEPEN, Trees [4424] (IX.448), geboren op 07-06-1925 te Rijswijk, dochter van Van DIEPEN, Piet [1613] (zie VIII.210) en Van RIJN, Martine [1612] (VIII.211), woont te Winchester (Canada).
Gehuwd [1930] op 25-jarige leeftijd op 30-01-1951 te Rijswijk met Van KOPPEN, Wim [4423], 26 jaar oud (IX.447), Veehouder, geboren op 17-10-1924 te Delft, zoon van Van KOPPEN, Jan [4421] en Van WINDEN, Toos [4422], woont te Winchester (Canada). Kind(eren) uit dit huwelijk is(zijn): John,Peter,Billy,Martin,Chris, Richard,Tom,Ron,Joe,Cathy en Therese.
   7. m  van DIEPEN, Wim [4426], geboren op 22-07-1926 te Rijswijk (zie IX.449).
   8. m  van DIEPEN, Theo [4428], geboren op 28-08-1927 te Rijswijk (zie IX.451).
   9. m  van DIEPEN, Piet [4429] (IX.453), geboren op 11-05-1931 te Rijswijk, overleden op 16-06-1968 te Rijswijk op 37-jarige leeftijd, zoon van Van DIEPEN, Piet [1613] (zie VIII.210) en Van RIJN, Martine [1612] (VIII.211).
   10. v  van DIEPEN, Riet [4433] (IX.455), geboren op 07-11-1933 te Rijswijk, dochter van Van DIEPEN, Piet [1613] (zie VIII.210) en Van RIJN, Martine [1612] (VIII.211), woont te Rijswijk.
Gehuwd [1934] op 25-jarige leeftijd op 24-06-1959 te Delft met WINDMEYER, Koos [4432], 32 jaar oud (IX.454), Garagehouder, geboren op 31-01-1927 te Delft, zoon van WINDMEYER, Arie [4430] en GERREBRANDS, Alie [4431], woont te Rijswijk. Kind(eren) uit dit huwelijk is(zijn): Adrie,Marjan,Perry en Richard.

VIII.214    Van DIEPEN, Arie [1617], geboren op 11-11-1889 te Wogmeer(Obdam), overleden op 19-04-1960 te Zaandam op 70-jarige leeftijd. Arie van Diepen is op de brommer verongelukt in Zaandam op 19-4-1960. Arie had een bedrijf in de Graftmeer.
Gehuwd [707] op 29-jarige leeftijd op 07-05-1919 te Beemster met DEKKER, Grietje [1616], 27 jaar oud (VIII.215), geboren op 20-06-1891 te Beemster, overleden op 19-12-1934 te Rosmalen op 43-jarige leeftijd, dochter van DEKKER, Jan [2624] en KRAAKMAN, Grietje [2625].
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Gré [2629] (IX.457), geboren op 30-03-1920 te Graftermeer, dochter van Van DIEPEN, Arie [1617] (zie VIII.214) en DEKKER, Grietje [1616] (VIII.215).
Gehuwd [1159] op 23-jarige leeftijd op 22-02-1944 te Wormer met Van MONTFOORT, Leo [2628], 23 jaar oud (IX.456), Technisch directeur van Machinefabriek, geboren op 04-04-1920 te Heerhugowaard, zoon van Van MONTFOORT, Leo [2626] en ROEST, Elisabeth [2627]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Gré,Leo en Lies.
   2. m  van DIEPEN, Jan [2630] (IX.458), geboren op 05-03-1921 te Graftermeer, zoon van Van DIEPEN, Arie [1617] (zie VIII.214) en DEKKER, Grietje [1616] (VIII.215), woont te Zandvoort.
   3. v  van DIEPEN, Tiny [2634] (IX.460), geboren op 19-03-1922 te Graftermeer, dochter van Van DIEPEN, Arie [1617] (zie VIII.214) en DEKKER, Grietje [1616] (VIII.215).
Gehuwd [1161] op 27-jarige leeftijd op 09-06-1949 te Wormer met DUIN, Jan [2633], 26 jaar oud (IX.459), Magazijnmeester, geboren op 02-04-1923 te Wormer, zoon van DUIN, Arie [2631] en BAKKER, Pietertje [2632], woont te Assendelft. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Adriaan,Gerlach,Johan,Arnold en Richard.
   4. m  van DIEPEN, Koos [2635] (IX.461), geboren op 17-04-1923 te Graftermeer, zoon van Van DIEPEN, Arie [1617] (zie VIII.214) en DEKKER, Grietje [1616] (VIII.215), woont te Noordwijkerhout.
   5. v  van DIEPEN, Jannie [2637] (IX.463), geboren op 07-06-1924 te Graftermeer, dochter van Van DIEPEN, Arie [1617] (zie VIII.214) en DEKKER, Grietje [1616] (VIII.215), woont te Krommenie.
Gehuwd [1162] op 29-jarige leeftijd op 17-07-1953 te Wormer met HOF, Wim [2636], 31 jaar oud (IX.462), Betontimmerman, geboren op 04-04-1922 te Schaesberg. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Rob,John,Marian,André,Wim,Eddy,Marcel en Jaqueline.
   6. v  van DIEPEN, Rika [2645] (IX.465), geboren op 06-02-1928 te Graftermeer, dochter van Van DIEPEN, Arie [1617] (zie VIII.214) en DEKKER, Grietje [1616] (VIII.215), woont te Krommenie.
Gehuwd [1166] op 23-jarige leeftijd op 14-02-1951 te Wormer met BRÜGGEMAN, Kees [2644], 23 jaar oud (IX.464), Handelaar, geboren op 28-07-1927 te Wormer, zoon van BRÜGGEMAN, Kees [2642] en ROZENMEIJER, Anna [2643]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Marga,Kees,Ciska,Ank,Carolien en Eric.
   7. m  van DIEPEN, Jaap [2647], geboren op 12-12-1929 te Graftermeer (zie IX.466).
   8. v  van DIEPEN, Coba [2641] (IX.469), geboren 14-04-192? te Graftermeer, dochter van Van DIEPEN, Arie [1617] (zie VIII.214) en DEKKER, Grietje [1616] (VIII.215).
Gehuwd [1164] op 20-10-1955 te Krommenie met KLOUS, Joop [2640], 30 jaar oud (IX.468), Grondwerker, geboren op 29-04-1925 te Wormer, zoon van KLOUS, Cornelis [2638] en SCHOOREL, Catharina [2639]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Marian,Ineke en Cor.

VIII.216    Van DIEPEN, Klaas [1620], Veehouder, geboren op 24-05-1892 te Wogmeer(Spierdijk). Klaas van Diepen;veehouder in Heiloo, later in Limmen.
Gehuwd (1) [705] op 25-jarige leeftijd op 07-05-1918 te Heiloo met SWART, Brigitta [1618], 25 jaar oud (VIII.217), geboren op 04-11-1892 te Uitgeest, dochter van SWART, Wilhelmus [4066] en KAPTEIN, Trijntje [4067]. Eerste huwelijk van Klas van Diepen.
Gehuwd (2) [706] op 60-jarige leeftijd op 25-11-1952 te Voorburg met BUBBERT, Elisabeth [1619], 55 jaar oud (VIII.218), geboren op 06-02-1897 te Wateringen. Tweede huwelijk van Klaas van Diepen.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Jaap [4068], geboren op 22-07-1919 te Heiloo (zie IX.470).
   2. m  van DIEPEN, Wim [4071], geboren op 19-02-1922 te Heiloo (zie IX.472).

VIII.219    Van DIEPEN, Dirk [1622], Architect, geboren op 02-02-1894 te Wogmeer, overleden op 26-04-1977 te Castricum op 83-jarige leeftijd. Dirk van Diepen was architect in Alkmaar en Castricum.
Gehuwd [708] op 26-jarige leeftijd op 25-11-1920 te Melick-Herkenbosch met PASSAGE, Truus [1621], 24 jaar oud (VIII.220), geboren op 07-10-1896 te Melick-Herkenbosch, overleden op 25-03-1956 te Alkmaar op 59-jarige leeftijd, dochter van PASSAGE, Joseph [2924] en Van CRUCHTEN, Maria [2925].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Sjaak [2927], geboren op 14-10-1921 te Alkmaar (zie IX.474).
   2. v  van DIEPEN, Riet [2931] (IX.477), geboren op 14-04-1923 te Alkmaar, dochter van Van DIEPEN, Dirk [1622] (zie VIII.219) en PASSAGE, Truus [1621] (VIII.220), woont te IJsselstein.
Gehuwd [1294] op 36-jarige leeftijd op 27-02-1960 te Castricum met Van DRIEL, Fred [2930], 34 jaar oud (IX.476), Chef-Kok, geboren op 04-02-1926 te Nijmegen, zoon van Van DRIEL, Harry [2928] en VERHEY, Johanna [2929], woont te IJsselstein. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Dick en Henriëtte.
   3. v  van DIEPEN, Gré [2935] (IX.479), geboren op 16-08-1924 te Alkmaar, overleden op 16-12-2007 te Alkmaar op 83-jarige leeftijd, begraven op 21-12-2007 te Castricum ( R.K. Kerkhof St Pancratius ), dochter van Van DIEPEN, Dirk [1622] (zie VIII.219) en PASSAGE, Truus [1621] (VIII.220), woonde op 01-06-1987 Geesterduinweg 220, 1902 CC Castricum (tel. 0251-65 36 16).
Gehuwd [1296] op 30-jarige leeftijd op 17-08-1954 te Castricum met LINDEN, Huub [2934], 28 jaar oud (IX.478), Beambte buitendienst, geboren op 11-09-1925 te Klimmen, overleden op 14-09-1973 te Castricum op 48-jarige leeftijd, zoon van LINDE, Bernard [2932] en PACKDIER, Marie Louise [2933], woonde op 01-06-1987 Geesterduinweg 220, 1902 CC Castricum (tel. 02518-53616). Kinderen uit dit huwelijk zijn: Truus,Bernard,Marie-Louise,Marja en Yvette.
   4. m  van DIEPEN, Jos [2937], geboren op 31-10-1926 te Alkmaar (zie IX.480).
   5. v  van DIEPEN, Truus [2938] (IX.482), geboren op 25-02-1936 te Alkmaar, overleden op 01-06-1936 te Castricum, 97 dagen oud, dochter van Van DIEPEN, Dirk [1622] (zie VIII.219) en PASSAGE, Truus [1621] (VIII.220).
   6. v  van DIEPEN, Truus [2942] (IX.484), geboren op 30-07-1937 te Castricum, dochter van Van DIEPEN, Dirk [1622] (zie VIII.219) en PASSAGE, Truus [1621] (VIII.220), woont te Castricum.
Gehuwd [1299] op 21-jarige leeftijd op 29-04-1959 te Castricum met SCHEFFER, Rinus [2941], 24 jaar oud (IX.483), District Inspecteur bij Ford, geboren op 24-05-1934 te Haarlem, zoon van SCHEFFER, Marinus [2939] en SCHOONE, Wilhelmina [2940], woont te Haarlem. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Eric,Brigitte en Jurriaan.

VIII.222    Van DIEPEN, Gerardus (Gerrit) [1625], Veehouder, geboren op 04-06-1898 te Wogmeer, overleden op 21-01-1973 te Graftermeer op 74-jarige leeftijd. Gerrit van Diepen; veehouder in Graftermeer.
Gehuwd [709] op 38-jarige leeftijd op 26-05-1937 te Graft met BIJVOET, Marie [1624], 29 jaar oud (VIII.223), geboren op 07-02-1908 te Graft, overleden op 20-11-2001 te Graft op 93-jarige leeftijd, begraven op 24-11-2001 te De Rijp ( R.K.Kerkhof familiegraf), dochter van BIJVOET, Arie [3028] en KONIJN, Anna [3029].
Uit dit huwelijk:
   1. v  van DIEPEN, Gré [3033] (IX.486), geboren op 13-10-1939 te Graft, dochter van Van DIEPEN, Gerardus (Gerrit) [1625] (zie VIII.222) en BIJVOET, Marie [1624] (VIII.223), woont te Alkmaar.
Gehuwd [1336] op 23-jarige leeftijd op 18-09-1963 te Graft met DUIN, Wim [3032], 26 jaar oud (IX.485), Veehouder, geboren op 31-05-1937 te Beemster, zoon van DUIN, Willem [3030] en VELZEBOER, Marie [3031], woont te Alkmaar. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Irma,Jacquline,Linda en William.
   2. v  van DIEPEN, Ans [3037] (IX.488), geboren op 05-12-1940 te Graft, dochter van Van DIEPEN, Gerardus (Gerrit) [1625] (zie VIII.222) en BIJVOET, Marie [1624] (VIII.223), woont te Krommenie.
Gehuwd [1338] op 20-jarige leeftijd op 20-09-1961 te Graft met AL, Henk [3036], 25 jaar oud (IX.487), geboren op 20-09-1936 te Wormerveer, zoon van AL, Jacob [3034] en KUYS, Catharina [3035], woont te Krommenie. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jacob.Gert-Jan,Richard,Marco en Stephan.
   3. m  van DIEPEN, Jaap [3039], geboren op 22-12-1941 te Graft (zie IX.489).
   4. v  van DIEPEN, Adri [3043] (IX.492), geboren op 28-01-1943 te Graft, overleden op 20-10-2001 te Alkmaar op 58-jarige leeftijd, begraven op 24-10-2001 te Heerhugowaard (Krusemanlaan), dochter van Van DIEPEN, Gerardus (Gerrit) [1625] (zie VIII.222) en BIJVOET, Marie [1624] (VIII.223), woonde te Heerhugowaard.
Gehuwd [1341] op 27-jarige leeftijd op 21-08-1970 te Graft met KLAVER, Nico [3042], 27 jaar oud (IX.491), geboren op 06-04-1943 te Heerhugowaard, zoon van KLAVER, George [3040] en BOERSE, Brigitte [3041], woont te Heerhugowaard. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Ronald,Johan en Frank.
   5. v  van DIEPEN, Ria [3047] (IX.494), geboren op 02-08-1946 te Zuid-Schermer, dochter van Van DIEPEN, Gerardus (Gerrit) [1625] (zie VIII.222) en BIJVOET, Marie [1624] (VIII.223), woont te Zuid-Schermer.
Gehuwd [1343] op 23-jarige leeftijd op 10-05-1970 te Graft met KONIJN, Theo [3046], 30 jaar oud (IX.493), Veehouder, geboren op 11-04-1940 te Zuid-Schermer, zoon van KONIJN, Jan [3044] en Van BAAR, Trien [3045], woont te Zuid-Schermer. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jeroen,Edwin en Mariëtte.
   6. m  van DIEPEN, Gerard [3048], geboren op 02-03-1948 te Graft (zie IX.495).

VIII.154    Van DIEPEN, Jacob [1630], Bakker, geboren op 08-02-1883 te Heerhugowaard (groene dijk), overleden op 16-01-1940 te Hoogwoud op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd [294] op 25-jarige leeftijd op 30-04-1908 te Wervershoof met IMMING, Geertje [1629], 20 jaar oud (VIII.155), geboren op 26-04-1888 te Andijk, overleden op 01-12-1960 te Hoogwoud op 72-jarige leeftijd, dochter van IMMING, Nicolaas [3193] en SCHAPER, Marijtje [3194].
Uit dit huwelijk:
   1. m  van DIEPEN, Jaap [3196], geboren op 07-09-1909 te Hoogwoud (zie IX.285).
   2. v  van DIEPEN, Marie [3197] (IX.287), geboren op 21-01-1910 te Hoogwoud, overleden op 24-01-1911 te Hoogwoud op 1-jarige leeftijd, dochter van Van DIEPEN, Jacob [1630] (zie VIII.154) en IMMING, Geertje [1629] (VIII.155).
   3. v  van DIEPEN, Marie [3198] (IX.289), geboren op 26-01-1911 te Hoogwoud, dochter van Van DIEPEN, Jacob [1630] (zie VIII.154) en IMMING, Geertje [1629] (VIII.155), woont te Wervershoof.
Gehuwd [1402] op 21-jarige leeftijd op 26-05-1932 te Hoogwoud met KUIN, Cor [3201], 23 jaar oud (IX.288), Tuinder, geboren op 27-05-1908 te Hoogkarspel, overleden op 24-12-1982 te Wevershoof op 74-jarige leeftijd, zoon van KUIN, Jan [3199] en MOLENAAR, Niesje [3200]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jan,Co,Kees,Agnes,Truus,Jaap,Arie,Piet, Afra,Gert,Ben,Jos,Mart,Gré en Ton.
   4. v  van DIEPEN, Mart [3208] (IX.291), geboren op 02-04-1912 te Hoogwoud, overleden overleden, dochter van Van DIEPEN, Jacob [1630] (zie VIII.154) en IMMING, Geertje [1629] (VIII.155), woonde te Schagen.
Gehuwd (1) [1405] op 23-jarige leeftijd op 13-06-1935 te Hoogwoud met KORVER, Jacob [3206], 31 jaar oud (IX.290), Veetransporteur, geboren op 06-06-1904 te Hoogwoud, overleden op 18-02-1942 te Hoogwoud op 37-jarige leeftijd, zoon van KORVER, Kees [3202] en KNOOK, Niesje [3203]. Eerste huwelijk van Martha van Diepen.Kinderen uit dit huwelijk zijn: Agnes,Kees,Jaap en Truus.
Gehuwd (2) [1406] op 31-jarige leeftijd op 13-05-1943 te Wognum met DEKKER, Meindert [3207], 24 jaar oud (IX.292), Kastelein (De gouden Karper Rustenburg), geboren op 24-12-1918 te Warmenhuizen, overleden op 11-02-2010 te Alkmaar op 91-jarige leeftijd, gecremeerd op 16-02-2010 te Schagen (Haringhuizerweg Schagerkogge ), zoon van DEKKER, Jan [3204] en WIERING, Trijntje [3205], woonde te Schagen. Tweede huwelijk van Matha van Diepen.Kinderen uit dit huwelijk zijn: Tineke,Lida en Jan.
   5. m  van DIEPEN, Klaas [3209] (IX.293), geboren -7-1913 te Hoogwoud, overleden op 21-11-1913 te Hoogwoud, zoon van Van DIEPEN, Jacob [1630] (zie VIII.154) en IMMING, Geertje [1629] (VIII.155).
   6. m  van DIEPEN, Klaas [3211] (IX.294), Bakker, geboren op 11-11-1914 te Hoogwoud, zoon van Van DIEPEN, Jacob [1630] (zie VIII.154) en IMMING, Geertje [1629] (VIII.155), woont te Den Helder.
Gehuwd [1407] op 30-jarige leeftijd op 10-10-1945 te Den Helder met Van SOELEN, Marie [3210], 21 jaar oud (IX.295), geboren op 02-12-1923 te Andijk, dochter van Van SOELEN, Dirk [5664] en DIKSTAAL, Grietje [5665], woont te Den Helder.
   7.