Parenteel van van ´t STED Cornelis


 
Bestand:C:\PG30\NL\DATA\STETBRUI
Datum:31-07-2013
Selectie:´Personen in parenteel van Cornelis van ´t STED [28]´
Sortering:Per tak

Van ´t STED, Cornelis (Crelis) [28], geboren ca. 1620. De oudste bekende stamvader van deze stamboom van de Familie Stet. Later is deze naam veranderd van" van ´t Sted" in gewoon"Stet", zie Genealogie van de Familie Stet.
Kind:
   1. m  van ´t STED, Jacob Cornelis (Jaap) [51], geboren 1650. Onze familietak van de Stetten is een aftakking van de Noordhollandse tak van de familie Stet, afkomstig uit Castricum. Binnen deze Noordhollandse familie vonden in de loop van opeenvolgende generaties namelijk afsplitsingen plaats. Zo ontstonden er respectievelijk een Velser,een Egmonder en een Warmenhuizer tak.

Zoals hiervoren al genoemd is de Noordhollandse familie Stet terug te voeren tot ene Jacob Corneliszoon van ´t Stet, die omstreeks 1650 geboren moet zijn. Hij woonde in Castricum en trouwde met ene Trijntje Janz. Uit zijn huwelijk omstreeks 1675 worden 2 zoons geboren en twee dochters; hiervan zal alleen Cornelis in het huwelijk treden en het geslacht voort zetten. Dochters Antje en Neeltje en zoon Pieter blijven ongehuwd; in een opgave van hun bezittingen in 1755, hoogstwaarschijnlijk vooral verkregen uit de erfenis van hun vader Jacob van ´t Stet kunnen we vinden: een huis en erf en schulpstet met weilanden genaamd Wouterland, Kemsterven,Deurgand en Stedlaan verder had Antje Jacobsdochter van ´t Sted in 1731 al een huis, erf en boomgaard aan de Breedeweg gekocht. Van Cornelis, geboren in 1680, komt het nageslacht; hij trouwt in 1709 met Jannetje Bruijn en overlijdt in Alkmaar in 1744. Uit dit huwelijk worden de zoons Claas, Simon, Jacob, Jan en Gerrit Corneliszoon geboren van ´t Sted geboren; achtereenvolgens wordt nu de vortzetting van de Noorhollandse familie Stet door deze 5 zoons uiteengezet.

Claas Corneliszoon Stet, de oudste zoon. geboren in 1710, woont in Castricum. Hij is onbemiddeld en overlijdt in 1780. Uit zijn tweede huwelijk met Ariaantje Jans worden in 1734 en 1752 twee zoon geboren, resp. Jocob en Jan. die voor hin nageslacht zorgen. Zoon Jacob trouwt in 1772 met Antje Koeleveld en woont in Castricum; hum beider zoon Jacob trekt rond 1800 naar Velsen; zijn nakomelingen noemen wij de Velser tak
Zoon Jan woont in de Schoolstraat in in Egmond a/d Hoef; hij trouwt in 1779 met Kniertje Post en na haar overlijden in 1787 net Hillegonda Schuit. Hun afstammelingen wonen tegenwoordig vooral in IJmuiden Beverwijk en vormen de Egmondertak

Simon Corneliszoon Stet, geboren in 1716, trouwt in 1756 met Dieuwertje Pauwels. Zij gaan wonen in Krabbendam onder de gemeente Warmenhuizen; hun drie kinderen worden aldaar geboren. Simon is op 10 augustus 1771 in het water van de Zijpe verdronken. Zijn enige zoon Cornelis, geboren in 1765 en gehuwd met Antje Overtoom, zette deze tak voort; hun afstammelingen wonen tegenwoordig voorl in Heerhugowaard en Warmenhuizen en vormen de Warmenhuizer tak.

Jacob Corneliszoon Stet. geboren in 1720, trouwt in 1747 met Trijntje Gerrits Koore. Hij woont eerst in Castricum en vanaf ca. 1756 in Limmen alwaar Jacob in 1784 overlijdt. Van hun acht kinderen overlijden er 7 op zeer jonge leeftijd; allen zoon Gerrit vormt een uitzondering/ Hij woont in Limmen en is aldaar in 1801 overleden. uit zijn huwelijk in 1785 met Antje Molenaar, ook wel Antje Dekker genoemd, worden zes kinderen geboren, waaronder 2 zoons, die geen nakomelingen hebben.

Jan Corneliszoon Stet. geboren in 1725, trouwt in 1760 met Neeltje Metselaar en woont in Limmen. Uit dit huwelijk worden inn Limmen 3 kinderen geboren, van hen zijn geen verdere gegevens bekend; misschien zijn zij naar elders vertrokken en/of jong overleden.Zij hebben in ieder geval geen afstammelingen Stet, die nu in Noordholland wonen.

Het verdere verloop van de Velser tak en de Egmonder tak kan terug worden gevonden in het 16e jaarboekje van de Stichting Werkgroep Oud Castricum, uit het jaar 1993. . Relatie [16] met JANS, Trijntje [52].

Van ´t STED, Jacob Cornelis (Jaap) [51], geboren 1650. Onze familietak van de Stetten is een aftakking van de Noordhollandse tak van de familie Stet, afkomstig uit Castricum. Binnen deze Noordhollandse familie vonden in de loop van opeenvolgende generaties namelijk afsplitsingen plaats. Zo ontstonden er respectievelijk een Velser,een Egmonder en een Warmenhuizer tak.

Zoals hiervoren al genoemd is de Noordhollandse familie Stet terug te voeren tot ene Jacob Corneliszoon van ´t Stet, die omstreeks 1650 geboren moet zijn. Hij woonde in Castricum en trouwde met ene Trijntje Janz. Uit zijn huwelijk omstreeks 1675 worden 2 zoons geboren en twee dochters; hiervan zal alleen Cornelis in het huwelijk treden en het geslacht voort zetten. Dochters Antje en Neeltje en zoon Pieter blijven ongehuwd; in een opgave van hun bezittingen in 1755, hoogstwaarschijnlijk vooral verkregen uit de erfenis van hun vader Jacob van ´t Stet kunnen we vinden: een huis en erf en schulpstet met weilanden genaamd Wouterland, Kemsterven,Deurgand en Stedlaan verder had Antje Jacobsdochter van ´t Sted in 1731 al een huis, erf en boomgaard aan de Breedeweg gekocht. Van Cornelis, geboren in 1680, komt het nageslacht; hij trouwt in 1709 met Jannetje Bruijn en overlijdt in Alkmaar in 1744. Uit dit huwelijk worden de zoons Claas, Simon, Jacob, Jan en Gerrit Corneliszoon geboren van ´t Sted geboren; achtereenvolgens wordt nu de vortzetting van de Noorhollandse familie Stet door deze 5 zoons uiteengezet.

Claas Corneliszoon Stet, de oudste zoon. geboren in 1710, woont in Castricum. Hij is onbemiddeld en overlijdt in 1780. Uit zijn tweede huwelijk met Ariaantje Jans worden in 1734 en 1752 twee zoon geboren, resp. Jocob en Jan. die voor hin nageslacht zorgen. Zoon Jacob trouwt in 1772 met Antje Koeleveld en woont in Castricum; hum beider zoon Jacob trekt rond 1800 naar Velsen; zijn nakomelingen noemen wij de Velser tak
Zoon Jan woont in de Schoolstraat in in Egmond a/d Hoef; hij trouwt in 1779 met Kniertje Post en na haar overlijden in 1787 net Hillegonda Schuit. Hun afstammelingen wonen tegenwoordig vooral in IJmuiden Beverwijk en vormen de Egmondertak

Simon Corneliszoon Stet, geboren in 1716, trouwt in 1756 met Dieuwertje Pauwels. Zij gaan wonen in Krabbendam onder de gemeente Warmenhuizen; hun drie kinderen worden aldaar geboren. Simon is op 10 augustus 1771 in het water van de Zijpe verdronken. Zijn enige zoon Cornelis, geboren in 1765 en gehuwd met Antje Overtoom, zette deze tak voort; hun afstammelingen wonen tegenwoordig voorl in Heerhugowaard en Warmenhuizen en vormen de Warmenhuizer tak.

Jacob Corneliszoon Stet. geboren in 1720, trouwt in 1747 met Trijntje Gerrits Koore. Hij woont eerst in Castricum en vanaf ca. 1756 in Limmen alwaar Jacob in 1784 overlijdt. Van hun acht kinderen overlijden er 7 op zeer jonge leeftijd; allen zoon Gerrit vormt een uitzondering/ Hij woont in Limmen en is aldaar in 1801 overleden. uit zijn huwelijk in 1785 met Antje Molenaar, ook wel Antje Dekker genoemd, worden zes kinderen geboren, waaronder 2 zoons, die geen nakomelingen hebben.

Jan Corneliszoon Stet. geboren in 1725, trouwt in 1760 met Neeltje Metselaar en woont in Limmen. Uit dit huwelijk worden inn Limmen 3 kinderen geboren, van hen zijn geen verdere gegevens bekend; misschien zijn zij naar elders vertrokken en/of jong overleden.Zij hebben in ieder geval geen afstammelingen Stet, die nu in Noordholland wonen.

Het verdere verloop van de Velser tak en de Egmonder tak kan terug worden gevonden in het 16e jaarboekje van de Stichting Werkgroep Oud Castricum, uit het jaar 1993. . Relatie [16] met JANS, Trijntje [52].
Uit deze relatie:
   1. v  van ´t STED, Antje (Jannetje) [93], gedoopt op 03-12-1675 te Castricum, overleden op 17-02-1755 te Castricum op 79-jarige leeftijd, dochter van Van ´t STED, Jacob Cornelis (Jaap) [51] en JANS, Trijntje [52].
   2. m  van ´t STED, Petrus (Pieter) [104], gedoopt op 04-07-1677 te Castricum, overleden op 14-11-1757 te Castricum op 80-jarige leeftijd, zoon van Van ´t STED, Jacob Cornelis (Jaap) [51] en JANS, Trijntje [52].
   3. m  van ´t STET, Cornelis Jacobsz. (Cor)Cees)) [53], geboren op 19-04-1680 te Castricum, gedoopt (R.K.) op 19-04-1680 te Castricum, overleden op 05-08-1744 te Alkmaar op 64-jarige leeftijd, zoon van Van ´t STED, Jacob Cornelis (Jaap) [51] en JANS, Trijntje [52].
Gehuwd [17] op 28-jarige leeftijd op 19-01-1709 te Castricum met BRUIN, Jannetje Claas [54], overleden op 10-07-1752.
   4. v  van ´t STED, Crelisje Cornelia [105], gedoopt op 08-06-1787 te Castricum, overleden op 04-04-1754 te Castricum, dochter van Van ´t STED, Jacob Cornelis (Jaap) [51] en JANS, Trijntje [52].

Van ´t STET, Cornelis Jacobsz. (Cor)Cees)) [53], geboren op 19-04-1680 te Castricum, gedoopt (R.K.) op 19-04-1680 te Castricum, overleden op 05-08-1744 te Alkmaar op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd [17] op 28-jarige leeftijd op 19-01-1709 te Castricum met BRUIN, Jannetje Claas [54], overleden op 10-07-1752.
Uit dit huwelijk:
   1. m  van STED, Klaas Cornelis [106], gedoopt op 07-11-1710 te Castricum, overleden op 26-07-1780 te Castricum op 69-jarige leeftijd, zoon van Van ´t STET, Cornelis Jacobsz. (Cor)Cees)) [53] en BRUIN, Jannetje Claas [54].
Gehuwd (1) [43] op 22-jarige leeftijd op 23-11-1732 te Castricum met JANS, Trijn [118].
Gehuwd (2) [44] op 29-jarige leeftijd op 29-10-1740 te Castricum met JANS, Ariaantje [124], geboren te Petten.
   2. v  van STED, Jannetje Cornelis [107], gedoopt op 26-02-1712 te Castricum, overleden op 29-01-1778 te Castricum op 65-jarige leeftijd, dochter van Van ´t STET, Cornelis Jacobsz. (Cor)Cees)) [53] en BRUIN, Jannetje Claas [54].
Gehuwd [41] op 21-jarige leeftijd op 04-10-1733 te Castricum met Van LOENEN, Willem Pietersz [108].
   3. v  van STED, Marijtje Cornelisd [109], gedoopt op 26-09-1713 te Castricum, dochter van Van ´t STET, Cornelis Jacobsz. (Cor)Cees)) [53] en BRUIN, Jannetje Claas [54].
   4. v  van STED, Crelisje Cornelisd [110], gedoopt op 13-04-1715 te Castricum, overleden op 29-12-1795 te Castricum op 80-jarige leeftijd, dochter van Van ´t STET, Cornelis Jacobsz. (Cor)Cees)) [53] en BRUIN, Jannetje Claas [54].
   5. m  van ´t STET, Sijmen Cornelisz. [30], geboren op 26-09-1716 te Zijpe, overleden op 10-08-1771 te Warmenhuizen. op 54-jarige leeftijd. Sijmen Cornelisz. Stet is op 10.8.1771 verdronken in de Zijpe. Zoon van Van ´t STET, Cornelis Jacobsz. (Cor)Cees)) [53] en BRUIN, Jannetje Claas [54].
Gehuwd [6] op 39-jarige leeftijd op 27-12-1755 te Castricum met PAULIS, Dieuwertje (Diewertje) [29], overleden op 18-03-1782 te Warmenhuizen. Famgegevens.
   6. v  van STED, Maartjte Cornelisd [111], gedoopt op 29-01-1718 te Castricum/Alkmaar, overleden op 31-12-1786 te Castricum op 68-jarige leeftijd, dochter van Van ´t STET, Cornelis Jacobsz. (Cor)Cees)) [53] en BRUIN, Jannetje Claas [54].
Gehuwd [42] op 29-jarige leeftijd op 28-05-1747 te Castricum met BOOG, Jan Harmsen [112].
   7. v  van STED, Trijntje Cornelisd. [113], gedoopt op 03-05-1719 te Castricum, dochter van Van ´t STET, Cornelis Jacobsz. (Cor)Cees)) [53] en BRUIN, Jannetje Claas [54].
   8. m  van STED, Jacobus Cornelisz (Jacob) [114], gedoopt op 04-10-1720 te Castricum, overleden op 12-10-1874 te Limmen op 154-jarige leeftijd, zoon van Van ´t STET, Cornelis Jacobsz. (Cor)Cees)) [53] en BRUIN, Jannetje Claas [54].
Gehuwd [152] op 26-jarige leeftijd op 15-01-1747 te Castricum met KOORE, Trijntje Gerrits [416], overleden op 28-12-1760 te Limmen.
   9. m  van STED, Jan Cornelisz [115], gedoopt op 16-11-1723 te Castricum, zoon van Van ´t STET, Cornelis Jacobsz. (Cor)Cees)) [53] en BRUIN, Jannetje Claas [54].
   10. m  van STED, Jan Cornelisz [116], gedoopt op 25-10-1725 te Castricum, zoon van Van ´t STET, Cornelis Jacobsz. (Cor)Cees)) [53] en BRUIN, Jannetje Claas [54].
Ondertrouwd [159] op 12-04-1760 te Castricum, gehuwd op 34-jarige leeftijd op 27-04-1760 te Castricum met METZELAAR, Neeltje Jans [440], geboren te Limmen.
   11. m  van ´t STET, Gerrit Cornelisz [117], gedoopt op 06-06-1727 te Castricum, zoon van Van ´t STET, Cornelis Jacobsz. (Cor)Cees)) [53] en BRUIN, Jannetje Claas [54].

Van STED, Klaas Cornelis [106], gedoopt op 07-11-1710 te Castricum, overleden op 26-07-1780 te Castricum op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) [43] op 22-jarige leeftijd op 23-11-1732 te Castricum met JANS, Trijn [118].
Gehuwd (2) [44] op 29-jarige leeftijd op 29-10-1740 te Castricum met JANS, Ariaantje [124], geboren te Petten.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  van ´t STEDT, Jacob Klaasz [119], gedoopt op 09-02-1733 te Castricum, zoon van Van STED, Klaas Cornelis [106] en JANS, Trijn [118].
   2. v  van ´t STEDT, Claasje KLaasd [120], gedoopt op 09-02-1733 te Castricum, overleden op 07-01-1813 te Castricum op 79-jarige leeftijd, dochter van Van STED, Klaas Cornelis [106] en JANS, Trijn [118].
   3. m  van ´t STEDT, Jan Klaasz [121], gedoopt op 30-03-1735 te Castricum, zoon van Van STED, Klaas Cornelis [106] en JANS, Trijn [118].
   4. m  van ´t STEDT, Jacob Klaasz [122], gedoopt op 19-07-1736 te Castricum, overleden op 21-08-1736 te Castricum, 33 dagen oud, zoon van Van STED, Klaas Cornelis [106] en JANS, Trijn [118].
   5. m  van ´t STEDT, Crelis Klaasz [123], gedoopt op 13-03-1738 te Castricum, overleden op 29-04-1738 te Castricum, 47 dagen oud, zoon van Van STED, Klaas Cornelis [106] en JANS, Trijn [118].
Uit het tweede huwelijk:
   6. v  van ´t STEDT, Neeltje Klaasd [125], gedoopt op 31-10-1740 te Castricum, overleden op 01-06-1790 te Egmond Binnen op 49-jarige leeftijd, dochter van Van STED, Klaas Cornelis [106] en JANS, Ariaantje [124].
Gehuwd [45] op 23-jarige leeftijd op 01-01-1764 te Heiloo met EENHUIS, Hendrik [126], geboren 1740 te Molbergen, overleden op 01-02-1804 te Egmond Binnen, zoon van EENHUIS, Roelof [127].
   7. m  van ´t STEDT, Jacob Klaasz [128], gedoopt op 03-07-1743 te Castricum, zoon van Van STED, Klaas Cornelis [106] en JANS, Ariaantje [124].
Ondertrouwd [46] op 08-02-1772 te Castricum, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-02-1772 te Castricum met KOELEVELD, Antja Jacobs [131].
   8. m  van ´t STEDT, Pieter [129], geboren 1750 te Castricum, zoon van Van STED, Klaas Cornelis [106] en JANS, Ariaantje [124].
   9. m  van ´t STEDT, Jan Klaasz [130], geboren 1752 te Castricum, overleden op 28-05-1813 te Egmond a/d Hoef, zoon van Van STED, Klaas Cornelis [106] en JANS, Ariaantje [124].
Gehuwd (1) [89] op 07-02-1779 te Wijk aan Zee met POST, Kniertje Joppe [237].
Gehuwd (2) [90] op 13-05-1787 te Egmond Binnen met SCHUIT, Hillegonda [241].

Van ´t STEDT, Jacob Klaasz [128], gedoopt op 03-07-1743 te Castricum.
Ondertrouwd [46] op 08-02-1772 te Castricum, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-02-1772 te Castricum met KOELEVELD, Antja Jacobs [131].
Uit dit huwelijk:
   1. m  STET, Jacob Jacobsz [132], Arbeider,landbouwer, geboren 1773 te Bakkum, gedoopt 1779 te Bakkum, overleden op 13-05-1840 te Velsen, zoon van Van ´t STEDT, Jacob Klaasz [128] en KOELEVELD, Antja Jacobs [131].
Ondertrouwd [47] op 06-04-1804 te Velsen/Santpoort, gehuwd op 22-04-1804 te Velsen/Santpoort met KOOPMANSCHAP, Antje [135], geboren 1778 te Osdorp, overleden op 30-11-1851 te Velsen, dochter van KOOPMANSCHAP, Jacob [136] en PRONK, Marretje (Mietje) [137].
   2. v  STET, Adriana (Ariaantje) [133], gedoopt op 14-06-1780 te Limmen, dochter van Van ´t STEDT, Jacob Klaasz [128] en KOELEVELD, Antja Jacobs [131].
   3. m  STET, Nicolaus [134], gedoopt op 28-08-1781 te Limmen, zoon van Van ´t STEDT, Jacob Klaasz [128] en KOELEVELD, Antja Jacobs [131].

STET, Jacob Jacobsz [132], Arbeider,landbouwer, geboren 1773 te Bakkum, gedoopt 1779 te Bakkum, overleden op 13-05-1840 te Velsen.
Ondertrouwd [47] op 06-04-1804 te Velsen/Santpoort, gehuwd op 22-04-1804 te Velsen/Santpoort met KOOPMANSCHAP, Antje [135], geboren 1778 te Osdorp, overleden op 30-11-1851 te Velsen, dochter van KOOPMANSCHAP, Jacob [136] en PRONK, Marretje (Mietje) [137].
Uit dit huwelijk:
   1. v  STET, Antje [138], geboren op 14-09-1804 te Santpoort, gedoopt op 14-09-1804 te Santpoort, dochter van STET, Jacob Jacobsz [132], Arbeider,landbouwer, en KOOPMANSCHAP, Antje [135].
   2. v  STET, Antje [139], geboren op 15-05-1806 te Santpoort, gedoopt op 15-05-1806 te Santpoort, dochter van STET, Jacob Jacobsz [132], Arbeider,landbouwer, en KOOPMANSCHAP, Antje [135].
   3. m  STET, Jacob (Boerenknecht) [140], geboren op 01-06-1807 te Santpoort, gedoopt op 01-06-1807 te Santpoort, overleden op 14-03-1839 te Haarlemmermeer op 31-jarige leeftijd, zoon van STET, Jacob Jacobsz [132], Arbeider,landbouwer, en KOOPMANSCHAP, Antje [135].
Ondertrouwd [53] op 24-09-1831 te Velsen, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-09-1831 te Velsen met REIJERSE(SAP)(REIJSESER), Engeltje Klaasje [155], 26 jaar oud, geboren op 08-02-1805 te Wijk aan Zee, gedoopt (R.K.) op 08-02-1805 te Wijk aan Zee, dochter van REIJERSE(SAP)(REIJSESER), Nicolaus (Klaas) [156] en HOOGEDUIJN (HOOGEDUIJ)N, Magteld [157].
   4. v  STET, Maria [141], geboren op 26-11-1808 te Velsen/Santpoort, gedoopt op 26-11-1808 te Velsen/Santpoort, overleden op 23-01-1887 te Amsterdam op 78-jarige leeftijd, dochter van STET, Jacob Jacobsz [132], Arbeider,landbouwer, en KOOPMANSCHAP, Antje [135].
Gehuwd [49] op 22-jarige leeftijd op 19-06-1831 te Velsen met Van BAKEL, Jan [142], Wagenmaker,, geboren 1800 te Heemstede, zoon van BAKEL, Jan [143], Timmerman, en PEEPERKOORN, Lijsje [144].
   5. v  STET, Anna (Antje) [145], geboren op 04-07-1809 te Santpoort, gedoopt op 02-07-1810 te Santpoort, overleden op 18-05-1853 te Velsen op 43-jarige leeftijd, dochter van STET, Jacob Jacobsz [132], Arbeider,landbouwer, en KOOPMANSCHAP, Antje [135].
Gehuwd [51] op 29-jarige leeftijd op 24-03-1839 te Velsen met Van BEEK, Bruno [146], Arbeider, geboren 1812 te Velsen, zoon van Van BEEK, Pieter (Arbeider) [147] en VISSER, Margaretha [148].
   6. v  STET, Steijntje [150], geboren op 29-07-1813 te Velsen, overleden op 04-10-1817 te Velsen op 4-jarige leeftijd, dochter van STET, Jacob Jacobsz [132], Arbeider,landbouwer, en KOOPMANSCHAP, Antje [135].
   7. m  STET, Jan [149], geboren op 23-04-1815 te Velsen, overleden op 11-05-1860 te Velsen op 45-jarige leeftijd, zoon van STET, Jacob Jacobsz [132], Arbeider,landbouwer, en KOOPMANSCHAP, Antje [135].
Gehuwd [78] op 28-jarige leeftijd op 30-04-1843 te Velsen met Van SCHINKEL, Antje [212], 27 jaar oud, Dienstbode, geboren op 20-06-1815 om 22:00 uur te Velsen, dochter van Van SCHINKEL, Cornelis [213] en VELZERBOER, Maartje [214].
   8. m  STET, Dirk [151], geboren op 02-02-1818 te Velsen, zoon van STET, Jacob Jacobsz [132], Arbeider,landbouwer, en KOOPMANSCHAP, Antje [135].
   9. v  STET, Steijntje [152], geboren op 09-09-1819 te Velsen, overleden op 11-02-1855 te Velsen op 35-jarige leeftijd, dochter van STET, Jacob Jacobsz [132], Arbeider,landbouwer, en KOOPMANSCHAP, Antje [135].
   10. m  STET, Pieter [153], geboren op 28-06-1821 te Velsen, overleden op 21-11-1849 te Velsen op 28-jarige leeftijd, zoon van STET, Jacob Jacobsz [132], Arbeider,landbouwer, en KOOPMANSCHAP, Antje [135].
Gehuwd [86] op 26-jarige leeftijd op 30-04-1848 te Velsen met SCHEELINGS, Alida Catharina [232], 23 jaar oud, Dienstbode, geboren op 10-04-1825 te Bloemendaal, dochter van SCHEELINGS, Hermanus [235] en VLASKAMP, Catharina [236].
   11. v  STET, Catharina [154], geboren op 01-09-1822 te Velsen, dochter van STET, Jacob Jacobsz [132], Arbeider,landbouwer, en KOOPMANSCHAP, Antje [135].

STET, Jacob (Boerenknecht) [140], geboren op 01-06-1807 te Santpoort, gedoopt op 01-06-1807 te Santpoort, overleden op 14-03-1839 te Haarlemmermeer op 31-jarige leeftijd.
Ondertrouwd [53] op 24-09-1831 te Velsen, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-09-1831 te Velsen met REIJERSE(SAP)(REIJSESER), Engeltje Klaasje [155], 26 jaar oud, geboren op 08-02-1805 te Wijk aan Zee, gedoopt (R.K.) op 08-02-1805 te Wijk aan Zee, dochter van REIJERSE(SAP)(REIJSESER), Nicolaus (Klaas) [156] en HOOGEDUIJN (HOOGEDUIJ)N, Magteld [157].
Uit dit huwelijk:
   1. v  STET, Anna [698], geboren op 15-01-1832 te Velsen, overleden op 02-06-1854 om 17:00 uur te Velsen op 22-jarige leeftijd. Overleden in het huis staande op het Hofgeest. Dochter van STET, Jacob (Boerenknecht) [140] en REIJERSE(SAP)(REIJSESER), Engeltje Klaasje [155].
   2. v  STET, Helena [159], Dienstbode, geboren op 18-01-1834 te Velsen, dochter van STET, Jacob (Boerenknecht) [140] en REIJERSE(SAP)(REIJSESER), Engeltje Klaasje [155].
Gehuwd [55] op 25-jarige leeftijd op 10-08-1859 te Heemstede met Van STEENBERGEN, Paulus [160], Arbeider, geboren 1832 te Hememstede.
   3. m  STET, Klaas [161], Koetsier, geboren op 13-12-1835 te Velsen, overleden op 06-12-1895 te Amsterdam op 59-jarige leeftijd, zoon van STET, Jacob (Boerenknecht) [140] en REIJERSE(SAP)(REIJSESER), Engeltje Klaasje [155].
Gehuwd [59] op 27-jarige leeftijd op 21-05-1863 te Bennebroek met LOOIJ, Maartje [168], 25 jaar oud, geboren op 17-10-1837 te Rockanje, overleden op 16-11-1922 te Bloemendaal op 85-jarige leeftijd, dochter van LOOIJ, Hendrik [169], Arbeider, en NIEBEL, Klara [170], Dienstbode.
   4. v  STET, Catharina [162], geboren op 21-09-1839 te Velsen, gedoopt op 21-09-1839 te Velsen, dochter van STET, Jacob (Boerenknecht) [140] en REIJERSE(SAP)(REIJSESER), Engeltje Klaasje [155].
Gehuwd (1) [56] op 20-jarige leeftijd op 06-06-1860 te Heemstede met Van MARIS, Hendrik [163], Arbeider, geboren 1830 te Heemstede, overleden te Amsterdam.
Gehuwd (2) [57] op 48-jarige leeftijd op 01-08-1888 te Amsterdam met THOMASSEN, Cornelis [164], 33 jaar oud, geboren op 08-08-1854 te Deventer, zoon van THOMASSEN, Hendrik [165] en De GROOT, Catharina [166].
   5. m  STET, Jacobus [167], geboren op 19-07-1842 te Velsen, zoon van STET, Jacob (Boerenknecht) [140] en REIJERSE(SAP)(REIJSESER), Engeltje Klaasje [155].
Gehuwd [76] op 38-jarige leeftijd op 25-08-1880 te Heemstede met Van LEUVEN, Elisabeth [206], geboren te Heemstede.

STET, Klaas [161], Koetsier, geboren op 13-12-1835 te Velsen, overleden op 06-12-1895 te Amsterdam op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd [59] op 27-jarige leeftijd op 21-05-1863 te Bennebroek met LOOIJ, Maartje [168], 25 jaar oud, geboren op 17-10-1837 te Rockanje, overleden op 16-11-1922 te Bloemendaal op 85-jarige leeftijd, dochter van LOOIJ, Hendrik [169], Arbeider, en NIEBEL, Klara [170], Dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1. m  STET, Hendrik Jacob [171], Brouwer, geboren op 17-02-1864 te Bennebroek, overleden op 10-08-1899 te Amsterdam op 35-jarige leeftijd, zoon van STET, Klaas [161], Koetsier, en LOOIJ, Maartje [168].
Gehuwd [68] op 23-jarige leeftijd op 08-06-1887 te Amsterdam met SCHURING, Geertruida [188], Dienstbode, geboren 1867 te Veendam, dochter van SCHURING, Derk [189] en ENGELS, Tjakiena [190].
   2. v  STET, Cornelia [172], geboren op 13-11-1867 te Bennbroek, dochter van STET, Klaas [161], Koetsier, en LOOIJ, Maartje [168].
   3. v  STET, Engelina [173], geboren op 06-10-1868 te Bennebroek, overleden op 18-11-1868 te Bennebroek, 43 dagen oud, dochter van STET, Klaas [161], Koetsier, en LOOIJ, Maartje [168].
   4. v  STET, Engelina [174], geboren op 22-01-1870 te Bennebroek, overleden op 02-12-1944 te ´s Gravenhage op 74-jarige leeftijd, dochter van STET, Klaas [161], Koetsier, en LOOIJ, Maartje [168].
Gehuwd [61] 1903 met Van der BURG, Johannes Albertus [175], geboren op 19-04-1868 te ´s Gravenhage, overleden op 08-08-1932 te ´s Gravenhage op 64-jarige leeftijd.
   5. m  STET, Dirk [176], geboren op 09-04-1871 te Bennebroek, zoon van STET, Klaas [161], Koetsier, en LOOIJ, Maartje [168].
   6. v  STET, Klara Johanna [177], Werkster, geboren op 17-09-1875 te Haarlemmermeer, overleden op 31-07-1952 te Amsterdam op 76-jarige leeftijd, dochter van STET, Klaas [161], Koetsier, en LOOIJ, Maartje [168].
Gehuwd (1) [62] op 19-jarige leeftijd op 30-01-1895 te Amsterdam met KOENDERS, Gerardus [178], 21 jaar oud, geboren op 05-10-1873 te Amsterdam, overleden op 16-03-1903 te Amsterdam op 29-jarige leeftijd, zoon van KOENDERS, Christiaan Anthonius [180] en VREESWIJK, Cornelia [181].
Gehuwd (2) [63] op 31-jarige leeftijd op 28-08-1907 te Amsterdam met De BOER, Jan [179], 29 jaar oud, Koffiebrander, geboren op 23-03-1878 te Zuid Scharwoude, zoon van De BOER, Cornelis [182] en KOSTELIJK, Maartje [183].
   7. v  STET, Cornelia [184], geboren op 23-01-1878 te Haarlemmermeer, overleden op 23-04-1946 te Amsterdam op 68-jarige leeftijd, dochter van STET, Klaas [161], Koetsier, en LOOIJ, Maartje [168].
Gehuwd [66] op 111-jarige leeftijd op 20-04-1989 te Amsterdam met LESTERHUIS, Jacobus Hendrikus [185], 120 jaar oud, Stoker, geboren op 23-03-1869 te Amsterdam, overleden op 19-03-1954 te Amsterdam op 84-jarige leeftijd, zoon van LESTERHUIS, Willem [186], Zeeman/machinist, en Van der POLL, Alida [187], Ventster,huisvrouw.

STET, Hendrik Jacob [171], Brouwer, geboren op 17-02-1864 te Bennebroek, overleden op 10-08-1899 te Amsterdam op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd [68] op 23-jarige leeftijd op 08-06-1887 te Amsterdam met SCHURING, Geertruida [188], Dienstbode, geboren 1867 te Veendam, dochter van SCHURING, Derk [189] en ENGELS, Tjakiena [190].
Uit dit huwelijk:
   1. v  STET, Tjakina Margarethaa [191], geboren op 02-03-1887 te Amsterdam, overleden op 28-01-1946 te Amsterdam op 58-jarige leeftijd, dochter van STET, Hendrik Jacob [171], Brouwer, en SCHURING, Geertruida [188], Dienstbode.
Gehuwd [70] op 19-jarige leeftijd op 20-02-1907 te Amsterdam met RIJNDERS, Joannes [193], 20 jaar oud, Ketelmaker, geboren op 23-05-1886 te Amsterdam, overleden op 07-12-1922 te Amsterdam op 36-jarige leeftijd, zoon van Anna Doorn [194].
   2. v  STET, Margaretha Tjakina [192], geboren op 15-12-1887 te Amsterdam, dochter van STET, Hendrik Jacob [171], Brouwer, en SCHURING, Geertruida [188], Dienstbode.
   3. m  STET, Nicolaas Dirk [195], Chef,kantinebediende, geboren op 10-02-1891 te Amsterdam, overleden op 24-08-1965 te Amsterdam op 74-jarige leeftijd, zoon van STET, Hendrik Jacob [171], Brouwer, en SCHURING, Geertruida [188], Dienstbode.
Gehuwd [72] op 29-jarige leeftijd op 18-02-1920 te Amsterdam met LAMPE, Dieuwertje [199], 20 jaar oud, geboren op 06-10-1899 te Amsterdam, overleden op 18-02-1920 te Amsterdam op 20-jarige leeftijd.
   4. v  STET, Margaretha Dirkje Tjakina [196], geboren op 22-03-1892 te Amsterdam, overleden op 19-06-1955 te Amsterdam op 63-jarige leeftijd, dochter van STET, Hendrik Jacob [171], Brouwer, en SCHURING, Geertruida [188], Dienstbode.
Gehuwd [71] op 25-jarige leeftijd op 28-06-1917 te Amsterdam met MASSEE, Arie [197], 21 jaar oud, geboren op 06-09-1895 te Amsterdam.
   5. m  STET, Hendrik Jacob [198], geboren op 19-03-1897 te Amsterdam, zoon van STET, Hendrik Jacob [171], Brouwer, en SCHURING, Geertruida [188], Dienstbode.

STET, Nicolaas Dirk [195], Chef,kantinebediende, geboren op 10-02-1891 te Amsterdam, overleden op 24-08-1965 te Amsterdam op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd [72] op 29-jarige leeftijd op 18-02-1920 te Amsterdam met LAMPE, Dieuwertje [199], 20 jaar oud, geboren op 06-10-1899 te Amsterdam, overleden op 18-02-1920 te Amsterdam op 20-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  STET, Dieuwertje [200], geboren op 27-11-1920 te Amsterdam, dochter van STET, Nicolaas Dirk [195], Chef,kantinebediende, en LAMPE, Dieuwertje [199].
Gehuwd [73] op 22-jarige leeftijd op 05-08-1943 te Amsterdam met WINTER, M. [201].
   2. m  STET, Nicolaas [202], geboren op 14-10-1926, zoon van STET, Nicolaas Dirk [195], Chef,kantinebediende, en LAMPE, Dieuwertje [199].
Gehuwd [74] op 27-jarige leeftijd op 06-05-1954 te Belleville met GARDENET, A.P.M. [203].
   3. m  STET, Lambertus [204], geboren op 23-03-1932 te Amsterdam, zoon van STET, Nicolaas Dirk [195], Chef,kantinebediende, en LAMPE, Dieuwertje [199].
Gehuwd [75] op 21-jarige leeftijd op 22-12-1953 te Amsterdam met POL, J.M.L. [205].

STET, Jacobus [167], geboren op 19-07-1842 te Velsen.
Gehuwd [76] op 38-jarige leeftijd op 25-08-1880 te Heemstede met Van LEUVEN, Elisabeth [206], geboren te Heemstede.
Uit dit huwelijk:
   1. v  STET, Engelina [207], geboren op 15-06-1881 te Bennebroek, dochter van STET, Jacobus [167] en Van LEUVEN, Elisabeth [206].
   2. v  STET, Maria Hendrika [208], geboren op 28-10-1882 te Bennebroek, dochter van STET, Jacobus [167] en Van LEUVEN, Elisabeth [206].
   3. m  STET, Jacob [209], geboren op 05-05-1884 te Bennebroek, overleden op 23-07-1884 te Bennebroek, 79 dagen oud, zoon van STET, Jacobus [167] en Van LEUVEN, Elisabeth [206].
   4. v  STET, Engelina [210], geboren op 17-12-1888 te Bennebrowek, overleden op 27-08-1943 te Leiden op 54-jarige leeftijd, dochter van STET, Jacobus [167] en Van LEUVEN, Elisabeth [206].
Gehuwd [77] op 26-jarige leeftijd op 18-11-1915 te Bennebroek met Van STEIN, Leonardus Hubertus [211], 36 jaar oud, geboren op 14-05-1879 te Lisse.

STET, Jan [149], geboren op 23-04-1815 te Velsen, overleden op 11-05-1860 te Velsen op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd [78] op 28-jarige leeftijd op 30-04-1843 te Velsen met Van SCHINKEL, Antje [212], 27 jaar oud, Dienstbode, geboren op 20-06-1815 om 22:00 uur te Velsen, dochter van Van SCHINKEL, Cornelis [213] en VELZERBOER, Maartje [214].
Uit dit huwelijk:
   1. m  STET, Jacobus [215], geboren op 30-09-1843 te Velsen, zoon van STET, Jan [149] en Van SCHINKEL, Antje [212], Dienstbode.
Gehuwd [84] op 29-jarige leeftijd op 15-05-1873 te Velsen met PAARDEKOPER, Theresia Isabella [228], 25 jaar oud, geboren op 25-08-1847 te Schooten, overleden op 26-02-1912 om 12:00 uur te Haarlem op 64-jarige leeftijd, dochter van PAARDEKOPER, Jeroen [229] en IMMERS, Anna [230].
   2. v  STET, Cornelia [216], Dienstbode, geboren op 19-04-1846 om 02:00 uur te Velsen, dochter van STET, Jan [149] en Van SCHINKEL, Antje [212], Dienstbode.
Gehuwd [80] op 27-jarige leeftijd op 23-10-1873 te Velsen met Van der HOORN, Pieter [217], 34 jaar oud, Dagloner, geboren op 17-02-1839 te Assendelft, zoon van Van der HOORN, Leendert [218] en HUIPER, Pietertje [219].
   3. m  STET, Nicolaas [220], geboren op 24-03-1849 te Velsen, overleden op 21-12-1855 te Velsen op 6-jarige leeftijd, zoon van STET, Jan [149] en Van SCHINKEL, Antje [212], Dienstbode.
   4. v  STET, Anna (Antje) [221], geboren op 06-11-1851 te Velsen, overleden op 24-02-1852 te Velsen, 110 dagen oud, dochter van STET, Jan [149] en Van SCHINKEL, Antje [212], Dienstbode.
   5. m  STET, Pieter [222], geboren op 21-01-1853 te Velsen, overleden op 08-09-1926 te Santport op 73-jarige leeftijd, zoon van STET, Jan [149] en Van SCHINKEL, Antje [212], Dienstbode.
Gehuwd [82] op 37-jarige leeftijd op 21-08-1890 te Velsen met SCHELLEVIS, Maria [223], 26 jaar oud, geboren op 29-04-1864 te Velsen, overleden op 04-05-1921 te Santpoort op 57-jarige leeftijd, begraven op 07-05-1921 te R.K.Kerkhof Scho(o)ten, dochter van SCHELLEVIS, Pieter [225] en STROOMAN, Marijtje [226].
   6. v  STET, Clasina [227], geboren op 09-10-1856 te Velsen, overleden op 21-07-1957 te Velsen op 100-jarige leeftijd, dochter van STET, Jan [149] en Van SCHINKEL, Antje [212], Dienstbode.

STET, Jacobus [215], geboren op 30-09-1843 te Velsen.
Gehuwd [84] op 29-jarige leeftijd op 15-05-1873 te Velsen met PAARDEKOPER, Theresia Isabella [228], 25 jaar oud, geboren op 25-08-1847 te Schooten, overleden op 26-02-1912 om 12:00 uur te Haarlem op 64-jarige leeftijd, dochter van PAARDEKOPER, Jeroen [229] en IMMERS, Anna [230].
Uit dit huwelijk:
   1. m  STET, Petrus [231], geboren op 09-09-1874 te Velsen, overleden op 31-08-1892 te Velsen op 17-jarige leeftijd, zoon van STET, Jacobus [215] en PAARDEKOPER, Theresia Isabella [228].

STET, Pieter [222], geboren op 21-01-1853 te Velsen, overleden op 08-09-1926 te Santport op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd [82] op 37-jarige leeftijd op 21-08-1890 te Velsen met SCHELLEVIS, Maria [223], 26 jaar oud, geboren op 29-04-1864 te Velsen, overleden op 04-05-1921 te Santpoort op 57-jarige leeftijd, begraven op 07-05-1921 te R.K.Kerkhof Scho(o)ten, dochter van SCHELLEVIS, Pieter [225] en STROOMAN, Marijtje [226].
Uit dit huwelijk:
   1. m  STET, Johannes Jacobus (Jan) [158], geboren op 15-02-1892 om 01:30 uur te Velsen. Ongehuwd, zoon van STET, Pieter [222] en SCHELLEVIS, Maria [223].
   2. v  STET, Maria Helena [704], geboren op 20-02-1894 om 08:00 uur te Velsen, overleden op 29-07-1894 te Velsen, 159 dagen oud, dochter van STET, Pieter [222] en SCHELLEVIS, Maria [223].
   3. m  STET, Johannes Petrus [705], Pakhuisknecht,landarbeider,gemeentebode,magazijnbediende, geboren op 27-03-1896 om 01:00 uur te Velsen, overleden op 28-05-1968 te Hoogkarspel op 72-jarige leeftijd, zoon van STET, Pieter [222] en SCHELLEVIS, Maria [223].
Relatie [247] met HOOGLAND, Alida [706], geboren op 28-05-1999 te Avenhorn.
   4. m  STET, Jacobus (Jaap) [707], geboren op 29-04-1897 om 21:00 uur te Velsen, overleden op 01-04-1975 te Haarlem op 77-jarige leeftijd, zoon van STET, Pieter [222] en SCHELLEVIS, Maria [223].
Gehuwd (1) [249] voor 1921 met HEIJSTEK, Maria Cecilia [711], overleden op 05-09-1935 te Haarlem.
Relatie (2) [251] met SCHABBING, Wilhelmina [714], geboren op 25-12-1894 te Heemstede.
   5. v  STET, Anna Cornelia Maria [708], geboren op 14-08-1898 te Santpoort, dochter van STET, Pieter [222] en SCHELLEVIS, Maria [223].
   6. v  STET, Maria Theresia Isabella [709], geboren op 23-04-1900 om 17:30 uur te Velsen, overleden op 27-03-1986 te Beverwijk op 85-jarige leeftijd, dochter van STET, Pieter [222] en SCHELLEVIS, Maria [223].
Gehuwd [248] op 18-jarige leeftijd op 19-03-1919 te Wijk aan Zee met HOEBEN, Albert [710], 21 jaar oud, Brooodbezorger, geboren op 13-11-1897 te Beverwijk, overleden op 04-06-1972 te Beverwijk op 74-jarige leeftijd.

STET, Jacobus (Jaap) [707], geboren op 29-04-1897 om 21:00 uur te Velsen, overleden op 01-04-1975 te Haarlem op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) [249] voor 1921 met HEIJSTEK, Maria Cecilia [711], overleden op 05-09-1935 te Haarlem.
Relatie (2) [251] met SCHABBING, Wilhelmina [714], geboren op 25-12-1894 te Heemstede.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  STET, Johanna Maria [712], geboren op 02-08-1921 te Heemstede, dochter van STET, Jacobus (Jaap) [707] en HEIJSTEK, Maria Cecilia [711].
Relatie [250] met ROB, J. [713].

STET, Pieter [153], geboren op 28-06-1821 te Velsen, overleden op 21-11-1849 te Velsen op 28-jarige leeftijd.
Gehuwd [86] op 26-jarige leeftijd op 30-04-1848 te Velsen met SCHEELINGS, Alida Catharina [232], 23 jaar oud, Dienstbode, geboren op 10-04-1825 te Bloemendaal, dochter van SCHEELINGS, Hermanus [235] en VLASKAMP, Catharina [236].
Uit dit huwelijk:
   1. m  STET, Jacobus [233], geboren op 20-10-1849 om 20:00 uur te Velsen, zoon van STET, Pieter [153] en SCHEELINGS, Alida Catharina [232], Dienstbode.
Gehuwd [87] 1872 te elsen met TAMBACH, Alida [234].

Van ´t STEDT, Jan Klaasz [130], geboren 1752 te Castricum, overleden op 28-05-1813 te Egmond a/d Hoef.
Gehuwd (1) [89] op 07-02-1779 te Wijk aan Zee met POST, Kniertje Joppe [237].
Gehuwd (2) [90] op 13-05-1787 te Egmond Binnen met SCHUIT, Hillegonda [241].
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  STET, Job [238], geboren op 14-06-1780 te Wijk aan Zee, gedoopt op 14-06-1870 te Wijk aan Zee, zoon van Van ´t STEDT, Jan Klaasz [130] en POST, Kniertje Joppe [237].
   2. m  STET, Job Janse [239], Schulpenvisser, geboren op 12-10-1782 te Wijk aan Zee, gedoopt op 12-10-1782 te Wijk aan Zee, overleden 1840 te Egmond Binnen, zoon van Van ´t STEDT, Jan Klaasz [130] en POST, Kniertje Joppe [237].
Gehuwd (1) [91] op 23-jarige leeftijd op 02-02-1806 te Egmond Binnen met KLEEVER, Gerritje Gerrits [243].
Gehuwd (2) [92] op 31-jarige leeftijd op 20-11-1813 te Egmond Binnen met LIEFTING, Antje Janse [246], Winkelierster, geboren 1790, dochter van LIEFTING, Jan [247] en Trijntje Krook [248].
   3. v  STET, Ariaantje [240], gedoopt op 18-04-1784 te Wijk aan Zee, dochter van Van ´t STEDT, Jan Klaasz [130] en POST, Kniertje Joppe [237].
Uit het tweede huwelijk:
   4. v  STET, Ariaantje [242], geboren op 11-10-1797 te Wijk aan Zee, dochter van Van ´t STEDT, Jan Klaasz [130] en SCHUIT, Hillegonda [241].

STET, Job Janse [239], Schulpenvisser, geboren op 12-10-1782 te Wijk aan Zee, gedoopt op 12-10-1782 te Wijk aan Zee, overleden 1840 te Egmond Binnen.
Gehuwd (1) [91] op 23-jarige leeftijd op 02-02-1806 te Egmond Binnen met KLEEVER, Gerritje Gerrits [243].
Gehuwd (2) [92] op 31-jarige leeftijd op 20-11-1813 te Egmond Binnen met LIEFTING, Antje Janse [246], Winkelierster, geboren 1790, dochter van LIEFTING, Jan [247] en Trijntje Krook [248].
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  STET, Kniertje [244], geboren op 03-01-1807 te Egmond Binnen, dochter van STET, Job Janse [239], Schulpenvisser, en KLEEVER, Gerritje Gerrits [243].
   2. m  STET, Gerrit [245], geboren op 09-04-1810 te Egmond Binnen, overleden 1894 te Egmond a/d Hoef, zoon van STET, Job Janse [239], Schulpenvisser, en KLEEVER, Gerritje Gerrits [243].
Gehuwd [97] op 25-jarige leeftijd op 24-01-1836 te Egmond Binnen met WAARDDIJK, Grietje [258], geboren 1811 te Akersloot, dochter van WAARDDIJK, Lourens [259] en STEENVELD, Trijntje [260].
Uit het tweede huwelijk:
   3. m  STET, Jan [249], Schulpenvisser, geboren 1816 te Egmond Binnen, overleden 1873 te Bakkum, zoon van STET, Job Janse [239], Schulpenvisser, en LIEFTING, Antje Janse [246], Winkelierster.
Gehuwd (1) [102] op 19-07-1840 te Castricum met WIEBES, Elisabeth [274], Scholpenvisscherse, geboren 1807 te Limmen, dochter van WIEBES, Pieter [275] en MAN, Antje Janse [276].
Relatie (2) [104] met SCHOL, Maartje [279].
   4. v  STET, Trijntje [250], geboren op 24-09-1820 te Egmond Binnen, overleden op 10-03-1855 te Egmond Binnen op 34-jarige leeftijd, dochter van STET, Job Janse [239], Schulpenvisser, en LIEFTING, Antje Janse [246], Winkelierster.
Gehuwd (1) [95] op 29-jarige leeftijd op 08-09-1850 te Egmond Binnen met SCHUIT, Engel [252], Metselaar, geboren 1825 te Egmond Binnen, zoon van SCHUIT, Jacob [253] en ZWART, Jannetje [254].
Relatie (2) [94] met SEGBERS, Johannes Petrus [251].
   5. m  STET, Pieter [255], geboren op 23-05-1823 te Egmond Binnen, overleden op 08-04-1846 te Egmond Binnen op 22-jarige leeftijd, zoon van STET, Job Janse [239], Schulpenvisser, en LIEFTING, Antje Janse [246], Winkelierster.
   6. v  STET, Kniertje [256], geboren op 20-11-1824 te Egmond Binnen, overleden op 20-11-1845 te Egmond Binnen op 21-jarige leeftijd, dochter van STET, Job Janse [239], Schulpenvisser, en LIEFTING, Antje Janse [246], Winkelierster.
   7. m  STET, Jacob [257], geboren op 09-05-1832 te Egmond Binnen, overleden 1882 te Egmond Binnen, zoon van STET, Job Janse [239], Schulpenvisser, en LIEFTING, Antje Janse [246], Winkelierster.
Gehuwd [108] op 30-jarige leeftijd op 29-01-1863 te Egmond Binnen met ZENTVELD, Antje [285], geboren 1837 te Egmond Binnen, dochter van ZENTVELD, Andries [286], Arbeider, en KABEL, Trijntje [287].

STET, Gerrit [245], geboren op 09-04-1810 te Egmond Binnen, overleden 1894 te Egmond a/d Hoef.
Gehuwd [97] op 25-jarige leeftijd op 24-01-1836 te Egmond Binnen met WAARDDIJK, Grietje [258], geboren 1811 te Akersloot, dochter van WAARDDIJK, Lourens [259] en STEENVELD, Trijntje [260].
Uit dit huwelijk:
   1. v  STET, Geertruida [261], geboren op 11-04-1836 te Egmond Binnen, dochter van STET, Gerrit [245] en WAARDDIJK, Grietje [258].
   2. v  STET, Trijntje [262], geboren op 22-08-1838 te Egmond Binnen, overleden op 01-12-1850 te Egmond Binnen op 12-jarige leeftijd, dochter van STET, Gerrit [245] en WAARDDIJK, Grietje [258].
   3. v  STET, Ariaantje [263], geboren op 30-05-1840 te Egmond Binnen, dochter van STET, Gerrit [245] en WAARDDIJK, Grietje [258].
   4. m  STET, Laurens [264], Arbeider, geboren op 19-08-1841 te Egmond Binnen, zoon van STET, Gerrit [245] en WAARDDIJK, Grietje [258].
Relatie [99] met ZONNEVELD, Guurtje [265].
   5. m  STET, Job [266], geboren op 09-10-1842 te Egmond Binnen, zoon van STET, Gerrit [245] en WAARDDIJK, Grietje [258].
   6. m  STET, Job [267], Arbeider, geboren op 22-03-1844 te Egmond Binnen, zoon van STET, Gerrit [245] en WAARDDIJK, Grietje [258].
Gehuwd [100] op 34-jarige leeftijd op 02-05-1878 te Egmond Binnen met CORNELISSE, Aaltje [268], Dienstbode, geboren 1851 te Limmen, dochter van CORNELISSE, Jan [272] en HAGEMAN, Trijntje [273].
   7. m  STET, Pieter [269], geboren op 06-11-1845 te Egmond Binnen, overleden ?\10-1848 te Egmond Binnen, zoon van STET, Gerrit [245] en WAARDDIJK, Grietje [258].
   8. v  STET, Antje [270], geboren op 30-11-1847 te Egmond Binnen, dochter van STET, Gerrit [245] en WAARDDIJK, Grietje [258].
   9. v  STET, Trijntje [271], geboren op 07-01-1851 te Egmond Binnen, dochter van STET, Gerrit [245] en WAARDDIJK, Grietje [258].

STET, Jan [249], Schulpenvisser, geboren 1816 te Egmond Binnen, overleden 1873 te Bakkum.
Gehuwd (1) [102] op 19-07-1840 te Castricum met WIEBES, Elisabeth [274], Scholpenvisscherse, geboren 1807 te Limmen, dochter van WIEBES, Pieter [275] en MAN, Antje Janse [276].
Relatie (2) [104] met SCHOL, Maartje [279].
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  STET, Pieter [277], geboren 1846, zoon van STET, Jan [249], Schulpenvisser, en WIEBES, Elisabeth [274], Scholpenvisscherse.
Relatie [105] met TUINMAN, Grietje [280].
   2. v  STET, Antje [278], dochter van STET, Jan [249], Schulpenvisser, en WIEBES, Elisabeth [274], Scholpenvisscherse.

STET, Pieter [277], geboren 1846.
Relatie [105] met TUINMAN, Grietje [280].
Uit deze relatie:
   1. m  STET, Jan [281], geboren 1878, zoon van STET, Pieter [277] en TUINMAN, Grietje [280].
Gehuwd [106] 1906 met TROMP, Geertje [282].

STET, Jan [281], geboren 1878.
Gehuwd [106] 1906 met TROMP, Geertje [282].
Uit dit huwelijk:
   1. m  STET, Jacob [283], zoon van STET, Jan [281] en TROMP, Geertje [282].
Relatie [107] met BONT, Clazina [284].

STET, Jacob [257], geboren op 09-05-1832 te Egmond Binnen, overleden 1882 te Egmond Binnen.
Gehuwd [108] op 30-jarige leeftijd op 29-01-1863 te Egmond Binnen met ZENTVELD, Antje [285], geboren 1837 te Egmond Binnen, dochter van ZENTVELD, Andries [286], Arbeider, en KABEL, Trijntje [287].
Uit dit huwelijk:
   1. m  STET, Job [288], Watermolenaar, geboren op 02-10-1863 te Egmond Binnen, overleden 1902, zoon van STET, Jacob [257] en ZENTVELD, Antje [285].
Relatie [112] met BAKKUM, Catharina [299].
   2. v  STET, Catharina [289], geboren op 14-11-1864 te Egmond Binnen, overleden op 24-02-1865 te Egmond Binnen, 102 dagen oud, dochter van STET, Jacob [257] en ZENTVELD, Antje [285].
   3. v  STET, Trijntje [293], geboren op 14-11-1864 te Egmond Binnen, overleden op 24-02-1865 te Egmond Binnen, 102 dagen oud, dochter van STET, Jacob [257] en ZENTVELD, Antje [285].
   4. v  STET, Catharina [290], geboren op 23-12-1867 te Egmond Binnen, dochter van STET, Jacob [257] en ZENTVELD, Antje [285].
   5. v  STET, Trijntje [291], geboren op 23-12-1867 te Egmond Binnen, dochter van STET, Jacob [257] en ZENTVELD, Antje [285].
   6. v  STET, Marijtje [292], geboren op 01-03-1870 te Egmond Binnen, dochter van STET, Jacob [257] en ZENTVELD, Antje [285].
   7. m  STET, Andries [294], geboren op 09-11-1871 te Egmond Binnen, zoon van STET, Jacob [257] en ZENTVELD, Antje [285].
Gehuwd [116] 1900 met RIJS, M. [307].
   8. m  STET, Pieter [295], geboren op 15-12-1872 te Egmond Binnen, zoon van STET, Jacob [257] en ZENTVELD, Antje [285].
Gehuwd [111] 1905 met HES, Catharina [298].
   9. m  STET, Joannes [296], geboren 1874, zoon van STET, Jacob [257] en ZENTVELD, Antje [285].
Gehuwd [110] 1906 met BOL, Marijtje [297].

STET, Job [288], Watermolenaar, geboren op 02-10-1863 te Egmond Binnen, overleden 1902.
Relatie [112] met BAKKUM, Catharina [299].
Uit deze relatie:
   1. m  STET, Jacobus [300], Garagehouder, geboren 1888, zoon van STET, Job [288], Watermolenaar, en BAKKUM, Catharina [299].
Relatie [113] met NUIJENS, Anna [301].
   2. m  STET, Theodorus [302], Bouwvakker, geboren 1890, zoon van STET, Job [288], Watermolenaar, en BAKKUM, Catharina [299].
Relatie [114] met DOBBELAAR, Carolia [303].
   3. m  STET, Johannes [304], Bouwvakker, geboren 1894, zoon van STET, Job [288], Watermolenaar, en BAKKUM, Catharina [299].
Relatie [115] met DOLK, Catharina M. [305].
   4. m  STET, Job [306], geboren 1899, zoon van STET, Job [288], Watermolenaar, en BAKKUM, Catharina [299].

STET, Andries [294], geboren op 09-11-1871 te Egmond Binnen.
Gehuwd [116] 1900 met RIJS, M. [307].
Uit dit huwelijk:
   1. m  STET, Jacobus [308], Bloemist, zoon van STET, Andries [294] en RIJS, M. [307].
   2. m  STET, Willem [309], zoon van STET, Andries [294] en RIJS, M. [307].

Van ´t STET, Sijmen Cornelisz. [30], geboren op 26-09-1716 te Zijpe, overleden op 10-08-1771 te Warmenhuizen. op 54-jarige leeftijd. Sijmen Cornelisz. Stet is op 10.8.1771 verdronken in de Zijpe.
Gehuwd [6] op 39-jarige leeftijd op 27-12-1755 te Castricum met PAULIS, Dieuwertje (Diewertje) [29], overleden op 18-03-1782 te Warmenhuizen. Famgegevens.
Uit dit huwelijk:
   1. v  van STET, Anna Sijmons [312], geboren op 03-07-1760 te Krabbendam (Warmenhuizen), overleden op 07-07-1760 te Warmenhuizen, 4 dagen oud, dochter van Van ´t STET, Sijmen Cornelisz. [30] en PAULIS, Dieuwertje (Diewertje) [29].
   2. m  STET, Cornelis Sijmensz. (Cor) [31], Winkelier,herbergier, geboren op 13-05-1765 te Krabbendam(Warmendhuizen) (gezindte: R.K.), overleden 1844 te Schoorl. Cornelis (Crelis) Simonszoon Stet is de eerste afstammeling die behoort tot de zogenaamde (Warmenhuizer tak), wiens afstammelingen tegenwordig wonen in Warmenhuizen en in Heerhugowaard.Hij is geboren in 1765, woonde in Warmenhuizen en later in Schoorl. Ten tijde van de aanleg van het Noord-Hollands had hij een herberg. Hij is op 25 februari 1794 voor de R.K.kerk te Warmenhuizen getrouwd met Antje Overtoom die geboren is en het jaar 1765,1774,1775? Zoon van Van ´t STET, Sijmen Cornelisz. [30] en PAULIS, Dieuwertje (Diewertje) [29].
Gehuwd [7] op 28-jarige leeftijd op 25-02-1794 te Warmenhuizen met OVERTOOM, Anna (Antje) [32], geboren 1765 te Krabbendam, overleden op 11-08-1813 om 21:00 uur te Warmenhuizen. Getuigen van haar overlijden waren Klaas Akkerman, landman 52 jaar (buurman) en Willem Groot 37 jaar (buurman)
Gestorven in huis no 123. Dochter van OVERTOOM, Pieter Claese [314] en MUL, Maartje Ariaense [315]. Famgegevens.
   3. v  van STET, Jannetje Sijmons [310], dochter van Van ´t STET, Sijmen Cornelisz. [30] en PAULIS, Dieuwertje (Diewertje) [29].
Gehuwd [117] op 29-12-1783 te Warmenhuizen met ROOSENDAAL, Cornelis Cornelisz [311].
   4. v  van STET, Anna [317], dochter van Van ´t STET, Sijmen Cornelisz. [30] en PAULIS, Dieuwertje (Diewertje) [29].
Relatie [119] met GOUDSBLOM, Wilhelmus Dirksz [318].

STET, Cornelis Sijmensz. (Cor) [31], Winkelier,herbergier, geboren op 13-05-1765 te Krabbendam(Warmendhuizen) (gezindte: R.K.), overleden 1844 te Schoorl. Cornelis (Crelis) Simonszoon Stet is de eerste afstammeling die behoort tot de zogenaamde (Warmenhuizer tak), wiens afstammelingen tegenwordig wonen in Warmenhuizen en in Heerhugowaard.Hij is geboren in 1765, woonde in Warmenhuizen en later in Schoorl. Ten tijde van de aanleg van het Noord-Hollands had hij een herberg. Hij is op 25 februari 1794 voor de R.K.kerk te Warmenhuizen getrouwd met Antje Overtoom die geboren is en het jaar 1765,1774,1775?
Gehuwd [7] op 28-jarige leeftijd op 25-02-1794 te Warmenhuizen met OVERTOOM, Anna (Antje) [32], geboren 1765 te Krabbendam, overleden op 11-08-1813 om 21:00 uur te Warmenhuizen. Getuigen van haar overlijden waren Klaas Akkerman, landman 52 jaar (buurman) en Willem Groot 37 jaar (buurman)
Gestorven in huis no 123. Dochter van OVERTOOM, Pieter Claese [314] en MUL, Maartje Ariaense [315]. Famgegevens.
Uit dit huwelijk:
   1. v  STET, Dieuwertje [316], geboren op 20-04-1795 te Warmenhuizen, dochter van STET, Cornelis Sijmensz. (Cor) [31], Winkelier,herbergier, en OVERTOOM, Anna (Antje) [32].
   2. m  STET, Pieter [319], Stierenleider,arbeider,winkelier,tapper, geboren op 26-02-1797 te Warmenhuizen, overleden 1873 te Warmenhuizen. Pieter Cornelis Stet was arbeider,winkelier,tapper en stierenleider. Hij woonde in Warmenhuizen, alwaar hij in 1873 overleed.Uit zijn huwelijk met Antje Swarekant worden 12 kinderen geboren,waarvan alleen zoon Cornelis, geboren in 1863 en gehuwd met Trijntje Zoon, deze tak zal voortzetten.
Deze Cornelis, landbouwer in Warmenhuizen, zal via zijn 4 zoons voor een groot aantal afstammelingen zorgen. Zoon van STET, Cornelis Sijmensz. (Cor) [31], Winkelier,herbergier, en OVERTOOM, Anna (Antje) [32].
Gehuwd [122] op 24-jarige leeftijd op 20-01-1822 te Warmenhuizen met SWAREKANT, Antje [326], geboren 1800, dochter van SWAREKANT, Klaas [327] en LEVENS, Neeltje [328].
   3. m  STET, Simon Corneliszoon (Siem) [33], Dagloner, gedoopt (R.K.) op 15-04-1799 te Warmenhuizen. Simon is gedoopt in de Rooms Katholieke Kerk St Ursula

Te lezen in de boeken "15 april babtizatus est Simon, parentus ius Crelis Stet & Antje Overtoom.. Overleden op 17-05-1852 te Heerhugowaard op 53-jarige leeftijd. Getuigen van zijn overlijden:Jacob Groot,landbouwer,63 jaar,gebuur:Jan Hertog,arbeider,27 jaar,gebuur.
Zoon van STET, Cornelis Sijmensz. (Cor) [31], Winkelier,herbergier, en OVERTOOM, Anna (Antje) [32].
Gehuwd [8] op 23-jarige leeftijd op 09-02-1823 te Oudorp met HAGEMAN, Antje [446], 23 jaar oud, geboren op 18-11-1799 te Oudorp, gedoopt (R.K.) op 18-11-1799 te Oudorp. (R.K. Kerk), overleden op 04-06-1869 om 17:00 uur te Heerhugowaard op 69-jarige leeftijd. Getuigen van haar overlijden:Cornelis Stet,arbeider,23 jaar,zoon:Klaas Zwerver,arbeider,27 jaar,bekende, dochter van HAGEMAN, Gerbrand [444] en VENNEKER, Cornelia [445]. Getuigen : Pieter Hageman,25 jaar,dagloner:Dirk Hageman,22 jaar, broer van Antje:Gerrit Sweerehant,kastelein,goede bekende:Gerrit Schoorl,32 jaar,van een boerenbedrijf,goede bekende.

Moeder van Antje kon niet schrijven. "Als hebbende zulks niet geleerd".
   4. v  STET, Maartje [320], geboren op 15-02-1802 te Warmenhuizen, dochter van STET, Cornelis Sijmensz. (Cor) [31], Winkelier,herbergier, en OVERTOOM, Anna (Antje) [32].
Gehuwd [120] op 36-jarige leeftijd op 03-02-1839 te Warmenhuizen met ETTENS, Adrianus [321], geboren 1801 te Den Helder, zoon van ETTENS, Pieter [322] en ZANDVELD, Teuntje [323].
   5. v  STET, Neeltje [324], geboren op 19-10-1803 te Warmenhuizen, overleden op 21-11-1803 te Warmenhuizen, 33 dagen oud, dochter van STET, Cornelis Sijmensz. (Cor) [31], Winkelier,herbergier, en OVERTOOM, Anna (Antje) [32].
   6. m  STET, Cornelis [325], geboren op 10-08-1808 te Warmenhuizen, zoon van STET, Cornelis Sijmensz. (Cor) [31], Winkelier,herbergier, en OVERTOOM, Anna (Antje) [32].
Gehuwd [146] op 27-jarige leeftijd op 22-11-1835 te Warmenhuizen met HOEK, Dieuwertje [396].

STET, Pieter [319], Stierenleider,arbeider,winkelier,tapper, geboren op 26-02-1797 te Warmenhuizen, overleden 1873 te Warmenhuizen. Pieter Cornelis Stet was arbeider,winkelier,tapper en stierenleider. Hij woonde in Warmenhuizen, alwaar hij in 1873 overleed.Uit zijn huwelijk met Antje Swarekant worden 12 kinderen geboren,waarvan alleen zoon Cornelis, geboren in 1863 en gehuwd met Trijntje Zoon, deze tak zal voortzetten.
Deze Cornelis, landbouwer in Warmenhuizen, zal via zijn 4 zoons voor een groot aantal afstammelingen zorgen.
Gehuwd [122] op 24-jarige leeftijd op 20-01-1822 te Warmenhuizen met SWAREKANT, Antje [326], geboren 1800, dochter van SWAREKANT, Klaas [327] en LEVENS, Neeltje [328].
Uit dit huwelijk:
   1. v  STET, Neeltje [330], geboren 1830 te Warmenhuizen, dochter van STET, Pieter [319], Stierenleider,arbeider,winkelier,tapper, en SWAREKANT, Antje [326].
Gehuwd [124] op 29-04-1854 te Warmenhuizen met TESSELAAR, Cornelis [331], geboren 1831 te Warmenhuizen, zoon van TESSELAAR, Gerrit [332] en DIGGELEN, Aaltje [333].
   2. m  STET, Cornelis [329], Landbouwer, geboren 1835-1836 te Warmenhuizen, zoon van STET, Pieter [319], Stierenleider,arbeider,winkelier,tapper, en SWAREKANT, Antje [326].
Gehuwd [126] op 19-01-1876 te Warmenhuizen met ZOON, Trijntje [334], geboren 1842 te Warmenhuizen, dochter van ZOON, Nicolaas [335] en LIEVENDAG, Stijntje [336].
   3. m  STET, Nicolaas [715], geboren 1869, zoon van STET, Pieter [319], Stierenleider,arbeider,winkelier,tapper, en SWAREKANT, Antje [326].
Relatie [252] met METZELAAR, Maartje [716].
   4. m  STET, Pieter [717], geboren 1874, zoon van STET, Pieter [319], Stierenleider,arbeider,winkelier,tapper, en SWAREKANT, Antje [326].
Relatie [253] met BALTUS, Theodora C. [718].
   5. m  STET, Cornelis [719], geboren 1876, zoon van STET, Pieter [319], Stierenleider,arbeider,winkelier,tapper, en SWAREKANT, Antje [326].
Relatie [254] met ADMIRAAL, Aafje [720].
   6. m  STET, Johannes [721], geboren 1878, zoon van STET, Pieter [319], Stierenleider,arbeider,winkelier,tapper, en SWAREKANT, Antje [326].
Relatie [255] met DEKKER, Anna M. [722].

STET, Cornelis [329], Landbouwer, geboren 1835-1836 te Warmenhuizen.
Gehuwd [126] op 19-01-1876 te Warmenhuizen met ZOON, Trijntje [334], geboren 1842 te Warmenhuizen, dochter van ZOON, Nicolaas [335] en LIEVENDAG, Stijntje [336].
Uit dit huwelijk:
   1. m  STET, Nicolaas [337], geboren 1869 te Warmenhuizen, zoon van STET, Cornelis [329], Landbouwer, en ZOON, Trijntje [334].
Relatie [128] met METZELAAR, Maartje [339].
   2. m  STET, Pieter Cornelis [338], geboren 1874 te Warmenhuizen, zoon van STET, Cornelis [329], Landbouwer, en ZOON, Trijntje [334].
Relatie [129] met BALTUS, Theodora [342].
   3. m  STET, Cornelis [340], geboren 1876 te Warmenhuizen, zoon van STET, Cornelis [329], Landbouwer, en ZOON, Trijntje [334].
Relatie [138] met ADMIRAAL, Aafje [370].
   4. m  STET, Johannes [341], geboren 1878 te Warmenhuizen, zoon van STET, Cornelis [329], Landbouwer, en ZOON, Trijntje [334].
Relatie [140] met DEKKER, A.M. [373].

STET, Pieter Cornelis [338], geboren 1874 te Warmenhuizen.
Relatie [129] met BALTUS, Theodora [342].
Uit deze relatie:
   1. m  STET, Pieter [343], overleden op 25-02-1991 te Warmenhuizen, zoon van STET, Pieter Cornelis [338] en BALTUS, Theodora [342].
Relatie [130] met HENSEN, Hendrika Hesselina [344], geboren op 16-01-1915 te Amsterdam, overleden op 13-09-1998 te Warmenhuizen op 83-jarige leeftijd, begraven op 17-09-1998 te Warmenhuizen (R.K. Kerkhof).

STET, Pieter [343], overleden op 25-02-1991 te Warmenhuizen.
Relatie [130] met HENSEN, Hendrika Hesselina [344], geboren op 16-01-1915 te Amsterdam, overleden op 13-09-1998 te Warmenhuizen op 83-jarige leeftijd, begraven op 17-09-1998 te Warmenhuizen (R.K. Kerkhof).
Uit deze relatie:
   1. m  STET, Peter [345], zoon van STET, Pieter [343] en HENSEN, Hendrika Hesselina [344].
Relatie [131] met ??, Gerda [346].
   2. m  STET, Leo [350], zoon van STET, Pieter [343] en HENSEN, Hendrika Hesselina [344].
Relatie [132] met ???, Annete [351].
   3. v  STET, Thea [355], dochter van STET, Pieter [343] en HENSEN, Hendrika Hesselina [344].
Relatie [133] met BEEMSTERBOER, Piet [356]. Kinderen uit dit huwelijk: Cindy, Ilse, Judith Marije.
   4. v  STET, Hennie [357], dochter van STET, Pieter [343] en HENSEN, Hendrika Hesselina [344].
Relatie [134] met KLAVER, Dick [358]. Kinderen nuit dit huwelijk: Miranda,Sander.
   5. v  STET, Ria [359], dochter van STET, Pieter [343] en HENSEN, Hendrika Hesselina [344].
Relatie [135] met Van DIPTEN, Jan [360]. Kinderen uit dit huwelijk: Carola,Leonieke.
   6. m  STET, Kees [361], zoon van STET, Pieter [343] en HENSEN, Hendrika Hesselina [344].
Relatie [136] met ????, Jeanette [362].
   7. m  STET, John [366], zoon van STET, Pieter [343] en HENSEN, Hendrika Hesselina [344].
Relatie [137] met ????, Marijke [367].

STET, Peter [345].
Relatie [131] met ??, Gerda [346].
Uit deze relatie:
   1. m  STET, Bram [347], zoon van STET, Peter [345] en ??, Gerda [346].
   2. v  STET, Femke [348], dochter van STET, Peter [345] en ??, Gerda [346].
   3. m  STET, Maarten Pieter [349], zoon van STET, Peter [345] en ??, Gerda [346].

STET, Leo [350].
Relatie [132] met ???, Annete [351].
Uit deze relatie:
   1. v  STET, Inge [352], dochter van STET, Leo [350] en ???, Annete [351].
   2. v  STET, Esther [353], dochter van STET, Leo [350] en ???, Annete [351].
   3. m  STET, Arjan [354], zoon van STET, Leo [350] en ???, Annete [351].

STET, Kees [361].
Relatie [136] met ????, Jeanette [362].
Uit deze relatie:
   1. m  STET, Nicky [363], zoon van STET, Kees [361] en ????, Jeanette [362].
   2. m  STET, Perry [364], zoon van STET, Kees [361] en ????, Jeanette [362].
   3. m  STET, Tessy [365], zoon van STET, Kees [361] en ????, Jeanette [362].

STET, John [366].
Relatie [137] met ????, Marijke [367].
Uit deze relatie:
   1. m  STET, Michel [368], zoon van STET, John [366] en ????, Marijke [367].
   2. m  STET, Marco [369], zoon van STET, John [366] en ????, Marijke [367].

STET, Cornelis [340], geboren 1876 te Warmenhuizen.
Relatie [138] met ADMIRAAL, Aafje [370].
Uit deze relatie:
   1. m  STET, Nicolaas [371], zoon van STET, Cornelis [340] en ADMIRAAL, Aafje [370].
Relatie [139] met SCHRIJVER, Jacoba [372].

STET, Johannes [341], geboren 1878 te Warmenhuizen.
Relatie [140] met DEKKER, A.M. [373].
Uit deze relatie:
   1. m  STET, Johannes [374], zoon van STET, Johannes [341] en DEKKER, A.M. [373].
Relatie [141] met SLINGERLAND, Alida [375].

STET, Simon Corneliszoon (Siem) [33], Dagloner, gedoopt (R.K.) op 15-04-1799 te Warmenhuizen. Simon is gedoopt in de Rooms Katholieke Kerk St Ursula

Te lezen in de boeken "15 april babtizatus est Simon, parentus ius Crelis Stet & Antje Overtoom.. Overleden op 17-05-1852 te Heerhugowaard op 53-jarige leeftijd. Getuigen van zijn overlijden:Jacob Groot,landbouwer,63 jaar,gebuur:Jan Hertog,arbeider,27 jaar,gebuur.

Gehuwd [8] op 23-jarige leeftijd op 09-02-1823 te Oudorp met HAGEMAN, Antje [446], 23 jaar oud, geboren op 18-11-1799 te Oudorp, gedoopt (R.K.) op 18-11-1799 te Oudorp. (R.K. Kerk), overleden op 04-06-1869 om 17:00 uur te Heerhugowaard op 69-jarige leeftijd. Getuigen van haar overlijden:Cornelis Stet,arbeider,23 jaar,zoon:Klaas Zwerver,arbeider,27 jaar,bekende, dochter van HAGEMAN, Gerbrand [444] en VENNEKER, Cornelia [445]. Getuigen : Pieter Hageman,25 jaar,dagloner:Dirk Hageman,22 jaar, broer van Antje:Gerrit Sweerehant,kastelein,goede bekende:Gerrit Schoorl,32 jaar,van een boerenbedrijf,goede bekende.

Moeder van Antje kon niet schrijven. "Als hebbende zulks niet geleerd".
Uit dit huwelijk:
   1. v  STET, Antje [378], geboren op 22-10-1824 te Heerhugowaard, dochter van STET, Simon Corneliszoon (Siem) [33], Dagloner, en HAGEMAN, Antje [446].
   2.   STET, N.N. [379], geboren op 28-02-1827 te Heerhugowaard. Levenloos geboren, overleden op 28-02-1827 te Heerhugowaard, 0 dagen oud, kind van STET, Simon Corneliszoon (Siem) [33], Dagloner, en HAGEMAN, Antje [446].
   3. m  STET, Gerbrand [45], Dagloner, geboren op 05-12-1828 te Heerhugowaard, overleden op 31-12-1891 te Heerhugowaard op 63-jarige leeftijd, zoon van STET, Simon Corneliszoon (Siem) [33], Dagloner, en HAGEMAN, Antje [446].
Gehuwd [14] op 27-jarige leeftijd op 17-01-1856 met GROOT, Maartje [46], 24 jaar oud, Dienstbode, geboren op 22-02-1831 te Zuid-Scharwoude, overleden op 14-06-1904 te Warmenhuizen op 73-jarige leeftijd. Vertrekt op 16 Mei 1903 vanuit H.H.Waard naar Warmenhuizen. Dochter van GROOT, Jacobus Albertus [383], Landbouwer,dagloner, en SCHERMER, Geertje [385], Dienstmaagd.
   4. m  STET, Cornelis [380], geboren op 30-05-1830 te Heerhugowaard, zoon van STET, Simon Corneliszoon (Siem) [33], Dagloner, en HAGEMAN, Antje [446].
   5. m  STET, Cornelis [381], geboren op 05-03-1832 te Heerhugowaard, zoon van STET, Simon Corneliszoon (Siem) [33], Dagloner, en HAGEMAN, Antje [446].
   6. v  STET, Cornelia [382], geboren op 21-09-1833 te Heerhugowaard, dochter van STET, Simon Corneliszoon (Siem) [33], Dagloner, en HAGEMAN, Antje [446].
   7. m  STET, Cornelis (Cor) [1], landbouwer,arbeider, geboren op 17-12-1835 om 15:00 uur te H.H.Waard (bron: Burgelijke Stand) (gezindte: R.K.) (bron: Famgegevens), overleden op 13-10-1895 op 59-jarige leeftijd. Cor Stet was een broer van Gerbrand Stet de overgrootvader van Niek Mooij Jbz. uit Obdam, zoon van STET, Simon Corneliszoon (Siem) [33], Dagloner, en HAGEMAN, Antje [446].
Gehuwd [1] op 33-jarige leeftijd op 20-11-1869 te Grootebroek? Getuigen bij dit huwelijk waren:Gerbrand Stet,40 jaar,broer van Cornelis
:Paulus Boon,broodbakker,28 jaar, wonende te Egmond aan Zee,halfbroer van Elisabeth.:Simon Groot,landbouwer,52 jaar,kennis: Pieter de Vries,58 jaar,kennis met PAAUW (Rooie Bet), Elisabeth (Betje) [2], 24 jaar oud, Koopvrouw, geboren op 28-07-1845 te Lutjebroek(Grootebroek) (gezindte: R.K.), overleden op 24-11-1916 te H.H.Waard op 71-jarige leeftijd, dochter van PAAUW, Ide [473] en WORTEL, Imetje/Femmetje [475].
   8. m  STET, Dirk [384], geboren op 04-04-1837 te Heerhugowaard, zoon van STET, Simon Corneliszoon (Siem) [33], Dagloner, en HAGEMAN, Antje [446].

STET, Gerbrand [45], Dagloner, geboren op 05-12-1828 te Heerhugowaard, overleden op 31-12-1891 te Heerhugowaard op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd [14] op 27-jarige leeftijd op 17-01-1856 met GROOT, Maartje [46], 24 jaar oud, Dienstbode, geboren op 22-02-1831 te Zuid-Scharwoude, overleden op 14-06-1904 te Warmenhuizen op 73-jarige leeftijd. Vertrekt op 16 Mei 1903 vanuit H.H.Waard naar Warmenhuizen. Dochter van GROOT, Jacobus Albertus [383], Landbouwer,dagloner, en SCHERMER, Geertje [385], Dienstmaagd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  STET, Geertje [386], geboren op 10-10-1856 te Heerhugowaard, dochter van STET, Gerbrand [45], Dagloner, en GROOT, Maartje [46], Dienstbode.
Relatie [144] met ZOON, Gerrit [387], Arbeider, geboren op 14-11-1853 te Warmenhuizen.
   2. m  STET, Simon [388], geboren op 04-05-1858 te Heerhugowaard, zoon van STET, Gerbrand [45], Dagloner, en GROOT, Maartje [46], Dienstbode.
   3. v  STET, Antje [395], geboren op 22-06-1860 te Heerhugowaard, dochter van STET, Gerbrand [45], Dagloner, en GROOT, Maartje [46], Dienstbode.
   4. m  STET, Jacob [389], geboren op 07-11-1863 te Heerhugowaard, zoon van STET, Gerbrand [45], Dagloner, en GROOT, Maartje [46], Dienstbode.
Relatie [219] met BROERSEN, Maartje [458].
   5. v  STET, Cornelia [391], Dienstbode, geboren op 11-12-1867 te Heerhugowaard, overleden op 09-04-1944 te Obdam op 76-jarige leeftijd. Twee maanden na het overlijden van haar echtgenoot wordt in de vergadering van B & W Obdam volgens de notulen van 10 juni 1927 op voostel van den voorzitter voor het schoonhouden en verwarmen van het gemeentehuis uit te keren de somma van 50,- gulden per jaar.

Overgenomen uit het Kwartierstatenboek Koggenland.

De Hoornse Courant van zondag 13 mei 1894 meldt, dat woensdag 9 mei j.l. tot veldwachter en bode van de gemeente Obdam is benoemd Evert Schouten.
Tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad van Obdam wordt volgens de notulen van 20 augustus 1894 besloten:
1. De jaarwedde van den veldwachter met inbegrip van het schoonhouden van het raadhuis te rekenen van 13 mei j.l. af vast te stellen op driehonderd vijf en twintig(325,-) gulden.
2. Den veldwachter uit te keren voor kleding, uitrusting en schoeisel per jaar een gratificatie ad. 45,- gulden te beginnen met 1895.

Tweee maanden na het overlijden van haar echtgenoot wordt in de vergadering van B & W Obdam op voorstel van den voorzitter besloten de Wed. E. Schouten voor het schoonhouden en verwarmen van het gemeentehuis uit te keren de somma van 50,- gulden per jaar.

Opgesteld door N.L.Mooij(Niek) . Kleinzoon van Cornelia Stet.
Dochter van STET, Gerbrand [45], Dagloner, en GROOT, Maartje [46], Dienstbode.
Gehuwd [145] op 24-jarige leeftijd op 12-05-1892 te Obdam met SCHOUTEN, Everardus (Evert) [392], 25 jaar oud, Artbeider,veldwachter, geboren op 13-08-1866 te Obdam, overleden op 17-03-1927 te Obdam op 60-jarige leeftijd, begraven op 21-03-1927 te Obdam (R.K. Kerkhof). De Hoornse Courant van Zondag 13 Mei 1894 meldt, dat j.l. woensdag 9 Mei tot veldwachter en bode van de gemeente Obdam is benoemd Evert Schouten. Tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad van Obdam wordt volgens de notulen van 20 augustus 1894 besloten:
1.De jaarwedde van den veldwachter met inbegrip van het schoonhouden van het raadhuis te rekenen vanaf 13 mei j.l.vast te stellen op driehonderd vijf en twintig(325,-) gulden.
2 Den veldwachter uit te keren voor kleding,uitrusting en schoeisel per jaar een gratificatie ad. 45,- gulden te beginnen met 1895.
Overgenomen uit het Kwartierstatenboek Koggenland.
   6. m  STET, Dirk [597], geboren op 17-04-1871 te Heerhugowaard. Woonde in de 4e kil te Heerhugowaard, daar waar nu de Coltermanlaan is. Zoon van STET, Gerbrand [45], Dagloner, en GROOT, Maartje [46], Dienstbode.
Relatie [207] met De HAAN, Maartje [580].
   7. m  STET, Gerbrand [394], geboren op 24-09-1875 te Heerhugowaard, zoon van STET, Gerbrand [45], Dagloner, en GROOT, Maartje [46], Dienstbode.
Relatie [220] met BAKKER, Leentje [467].

STET, Dirk [597], geboren op 17-04-1871 te Heerhugowaard. Woonde in de 4e kil te Heerhugowaard, daar waar nu de Coltermanlaan is.
Relatie [207] met De HAAN, Maartje [580].
Uit deze relatie:
   1. m  STET, Nicolaas (Niek) [536], geboren op 21-01-1901 te Heerhugowaard, overleden ± 1973 te Heerhugowaard, zoon van STET, Dirk [597] en De HAAN, Maartje [580], woonde ± 1973 Heerhugowaard.
Gehuwd [202] op 39-jarige leeftijd op 21-08-1940 te Heerhugowaard met HE(U)ITING, Berdina Hendrika [571], 33 jaar oud, geboren op 15-09-1906 te Ulft(Gld). Kinderen uit dit huwelijk zijn: 2 zonen en twee dochters.
   2. m  STET, Gerbrand [34], geboren op 23-07-1902 te Heerhugowaard, zoon van STET, Dirk [597] en De HAAN, Maartje [580].
Relatie [208] met EPSKAMP, Hendrika [582], geboren 1910, overleden op 18-10-1994 te Heerhugowaard.
   3. v  STET, Betje [575], geboren op 20-08-1903 te Heerhugowaard, overleden mei 1988 te Oudorp, begraven te Heerhugowaard, dochter van STET, Dirk [597] en De HAAN, Maartje [580].
Relatie [204] met DOES, Petrus [576], geboren op 12-01-1901 te Heerhugowaard, overleden op 28-08-1971 te Heerhugowaard op 70-jarige leeftijd.
   4. v  STET, Maria (Marie) [457], dochter van STET, Dirk [597] en De HAAN, Maartje [580].
   5. v  STET, Geertje [577], dochter van STET, Dirk [597] en De HAAN, Maartje [580].
Relatie [216] met OUDHUIS, Arie [578].

STET, Gerbrand [34], geboren op 23-07-1902 te Heerhugowaard.
Relatie [208] met EPSKAMP, Hendrika [582], geboren 1910, overleden op 18-10-1994 te Heerhugowaard.
Uit deze relatie:
   1. m  STET, Dick [583], zoon van STET, Gerbrand [34] en EPSKAMP, Hendrika [582].
Relatie [209] met Van WOERKOM, Marry (Mary) [584]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Theo,André, Linda,Ron en Rosina.
   2. v  STET, Sieny [586], dochter van STET, Gerbrand [34] en EPSKAMP, Hendrika [582].
Relatie [210] met BOTMAN, Henk [585]. Kinderen uit huwelijk zijn: Ton,Gerben,Joost en Menno.
   3. v  STET, Ria [587], dochter van STET, Gerbrand [34] en EPSKAMP, Hendrika [582].
   4. m  STET, Ad [588], zoon van STET, Gerbrand [34] en EPSKAMP, Hendrika [582].
Relatie [211] met Van GULIK, Nely (Neely) [589]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: IIja,Arjenen Saskia.
   5. m  STET, Henk [590], zoon van STET, Gerbrand [34] en EPSKAMP, Hendrika [582].
Relatie [212] met EL GHANAY, Aicha [591]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Aziz en Nadia.
   6. v  STET, Rieke (Riek) [593], dochter van STET, Gerbrand [34] en EPSKAMP, Hendrika [582].
Relatie (1) [213] met SWART, Maaarten (Maarten) [592]. Kinderen uit dit huwelijk:Mirelle,Robin,Carine.
Relatie (2) [214] met HEIDSMA, Piet [594]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Sander,Ramon en Michel.
   7. v  STET, Trudy [595], dochter van STET, Gerbrand [34] en EPSKAMP, Hendrika [582].

STET, Dick [583].
Relatie [209] met Van WOERKOM, Marry (Mary) [584]. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Theo,André, Linda,Ron en Rosina.
Uit deze relatie:
   1. v  STET, Linda [455], Telefoniste, geboren op 24-10-1963 te Heerhugowaard, dochter van STET, Dick [583] en Van WOERKOM, Marry (Mary) [584], woont op 21-09-1998 Middenweg 453, 1704 BB Herhugowaard (tel. 072- 574 53 32).
Samenwonend [218] sinds 01-06-1991 te ´t Veld, gehuwd op 34-jarige leeftijd op 12-08-1998 te Heerhugowaard met Van DIEPEN, Johannes Theodorus [456], 35 jaar oud, Taxiondernemer, geboren op 13-05-1963 om 07:15 uur te Heerhugowaard, gedoopt (R.K.) op 29-05-1963 te Heerhugowaard, woont op 21-09-1998 Middenweg 453, 1708 BB Heerhugowaard (tel. 072-574 53 32).

STET, Betje [575], geboren op 20-08-1903 te Heerhugowaard, overleden mei 1988 te Oudorp, begraven te Heerhugowaard.
Relatie [204] met DOES, Petrus [576], geboren op 12-01-1901 te Heerhugowaard, overleden op 28-08-1971 te Heerhugowaard op 70-jarige leeftijd.
Uit deze relatie:
   1. m  DOES, Cornelis Johannes (Cock) [599], geboren op 21-08-1931 te Heerhugowaard, overleden op 18-07-2013 te Heerhugowaard op 81-jarige leeftijd, gecremeerd op 24-07-2013 te Schagen ( Haringhuizerweg ), zoon van DOES, Petrus [576] en STET, Betje [575].
Gehuwd [217] op 27-jarige leeftijd op 27-12-1958 te Heerhugowaard met TAMIS, Margaretha [600], 23 jaar oud, geboren op 10-08-1935 te Heerhugowaard. Kind(eren) uit dit huwelijk is (zijn): Edith,Ruud,Marion,Cock.

STET, Gerbrand [394], geboren op 24-09-1875 te Heerhugowaard.
Relatie [220] met BAKKER, Leentje [467].
Uit deze relatie:
   1. m  STET, Gerbrand [470], zoon van STET, Gerbrand [394] en BAKKER, Leentje [467].
Relatie [221] met De LANGE, Johanna [472].

STET, Cornelis (Cor) [1], landbouwer,arbeider, geboren op 17-12-1835 om 15:00 uur te H.H.Waard (bron: Burgelijke Stand) (gezindte: R.K.) (bron: Famgegevens), overleden op 13-10-1895 op 59-jarige leeftijd. Cor Stet was een broer van Gerbrand Stet de overgrootvader van Niek Mooij Jbz. uit Obdam.
Gehuwd [1] op 33-jarige leeftijd op 20-11-1869 te Grootebroek? Getuigen bij dit huwelijk waren:Gerbrand Stet,40 jaar,broer van Cornelis
:Paulus Boon,broodbakker,28 jaar, wonende te Egmond aan Zee,halfbroer van Elisabeth.:Simon Groot,landbouwer,52 jaar,kennis: Pieter de Vries,58 jaar,kennis met PAAUW (Rooie Bet), Elisabeth (Betje) [2], 24 jaar oud, Koopvrouw, geboren op 28-07-1845 te Lutjebroek(Grootebroek) (gezindte: R.K.), overleden op 24-11-1916 te H.H.Waard op 71-jarige leeftijd, dochter van PAAUW, Ide [473] en WORTEL, Imetje/Femmetje [475].
Uit dit huwelijk:
   1. m  STET, Cornelis (Cor) [47], Postbode, geboren op 09-11-1870 te H.H.Waard, overleden op 07-10-1932 om . uur te H.H.Waard op 61-jarige leeftijd, zoon van STET, Cornelis (Cor) [1], landbouwer,arbeider, en PAAUW (Rooie Bet), Elisabeth (Betje) [2], Koopvrouw.
Relatie [39] met WIESEN, Maartje (Ma) [48], geboren op 25-08-1882 te ? Overleden op 26-06-1959 te H.H.Waard op 76-jarige leeftijd.
   2. m  STET, Simon (Siem) [91], geboren 1872. Simon en Anne leefden heel zuinig. Na hun beider dood vond men bij het opruimen ven hun woning(aan de Middenweg vlak bij de Swan)een sigarenkistje met duizenden guldens erin(minstens vijfduizend._, zoon van STET, Cornelis (Cor) [1], landbouwer,arbeider, en PAAUW (Rooie Bet), Elisabeth (Betje) [2], Koopvrouw.
Relatie [33] met De GOEDE, Anna [92].
   3. m  STET, Paulus [476], geboren 1880 te Heerhugowaard, zoon van STET, Cornelis (Cor) [1], landbouwer,arbeider, en PAAUW (Rooie Bet), Elisabeth (Betje) [2], Koopvrouw.
   4. m  STET, Johannes (Jan) [3], Timmerman, geboren op 29-01-1883 om 11:00 uur te H.H.Waard. Getuigen aangifte burgelijke stand:: Aris de Vries,arbeider,37jaar,Heerhugowaard:Pieter Does,landbouwer,42 jaar,Heerhugowaard. Gedoopt (R.K.) te H.H.Waard, overleden op 20-09-1950 te St Pancras op 67-jarige leeftijd, begraven te H.H.Waard. Jan en Cornelia hebben eerst aan de Middenweg gewoond, later in een van de kilpaden waarschijnlijk de tweede kil, dat lag waar nu de aan Loonstraat is.
Daarna zijn zij aan de Basserweg gaan wonen, nu stationsweg geheten op nummer 31. Daar zijn zij blijven wonen tot aan hun dood. Hun zoon Ricus is uiteindelijk in het ouderlijk huis blijven wonen met zijn vrouw Nel Kruijer. Zoon van STET, Cornelis (Cor) [1], landbouwer,arbeider, en PAAUW (Rooie Bet), Elisabeth (Betje) [2], Koopvrouw.
Ondertrouwd [2] te H.H.Waard, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-05-1906 te H.H.Waard. Getuigen bij het huwelijk:Simon Stet,arbeider,34 jaar, broer van de bruidegom:Cornelis Stet,koopman,26 jaar, broer van de bruidegom.:Paulus Stet,arbeider, 28 jaar, broer van de bruidegom.:Cornelis Bruin, arbeider, 25 jaar, broer van de bruid.
Allen wonende in de gemeente Heerhugowaard. Gehuwd voor de kerk te H.H.Waard met BRUIN, Cornelia (Neel) [6], 21 jaar oud, Huisvrouw, geboren op 16-09-1884 om 17:00 uur te H.H.Waard, gedoopt (R.K.) te H.H.Waard, overleden op 12-04-1955 te H.H.Waard op 70-jarige leeftijd, dochter van BRUIN, Cornelis (Cor) [4] en BLEEKER, Brechtje (Breggie) [5].

STET, Johannes (Jan) [3], Timmerman, geboren op 29-01-1883 om 11:00 uur te H.H.Waard. Getuigen aangifte burgelijke stand:: Aris de Vries,arbeider,37jaar,Heerhugowaard:Pieter Does,landbouwer,42 jaar,Heerhugowaard. Gedoopt (R.K.) te H.H.Waard, overleden op 20-09-1950 te St Pancras op 67-jarige leeftijd, begraven te H.H.Waard. Jan en Cornelia hebben eerst aan de Middenweg gewoond, later in een van de kilpaden waarschijnlijk de tweede kil, dat lag waar nu de aan Loonstraat is.
Daarna zijn zij aan de Basserweg gaan wonen, nu stationsweg geheten op nummer 31. Daar zijn zij blijven wonen tot aan hun dood. Hun zoon Ricus is uiteindelijk in het ouderlijk huis blijven wonen met zijn vrouw Nel Kruijer.
Ondertrouwd [2] te H.H.Waard, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-05-1906 te H.H.Waard. Getuigen bij het huwelijk:Simon Stet,arbeider,34 jaar, broer van de bruidegom:Cornelis Stet,koopman,26 jaar, broer van de bruidegom.:Paulus Stet,arbeider, 28 jaar, broer van de bruidegom.:Cornelis Bruin, arbeider, 25 jaar, broer van de bruid.
Allen wonende in de gemeente Heerhugowaard. Gehuwd voor de kerk te H.H.Waard met BRUIN, Cornelia (Neel) [6], 21 jaar oud, Huisvrouw, geboren op 16-09-1884 om 17:00 uur te H.H.Waard, gedoopt (R.K.) te H.H.Waard, overleden op 12-04-1955 te H.H.Waard op 70-jarige leeftijd, dochter van BRUIN, Cornelis (Cor) [4] en BLEEKER, Brechtje (Breggie) [5].
Uit dit huwelijk:
   1. m  STET, Cornelis Petrus (Cor) [7], Tuinbouwer,gevangenbewaarder,politieagent, geboren op 04-05-1907 te H.H.Waard, gedoopt (R.K.) te H.H.Waard, overleden op 16-10-1962 te Alkmaar op 55-jarige leeftijd, zoon van STET, Johannes (Jan) [3], Timmerman, en BRUIN, Cornelia (Neel) [6], Huisvrouw.
Gehuwd [13] op 26-jarige leeftijd op 31-10-1933 met SCHU(Y)IT, Anna (Annie) [43], 24 jaar oud, geboren op 12-04-1909 te Nrd Scharwoude, overleden op 03-10-1991 op 82-jarige leeftijd. Vrouw van Cor Stet.
   2. v  STET, Brigitta (Breggie) [8], Huisvrouw, geboren op 11-01-1909 te H.H.Waard, gedoopt (R.K.) te H.H.Waard, overleden op 03-09-2000 te Heerhugowaard op 91-jarige leeftijd, begraven op 07-09-2000 te Heerhugowaard (Kruzemanlaan), dochter van STET, Johannes (Jan) [3], Timmerman, en BRUIN, Cornelia (Neel) [6], Huisvrouw.
Gehuwd [222] op 22-jarige leeftijd op 20-05-1931 te Heerhugowaard met KOMEN, Joh [459], 29 jaar oud, Brandstoffenhandelaar, geboren op 21-06-1901.
   3. v  STET, Elisabeth [9], geboren op 26-04-1910 te H.H.Waard (bron: Famgegevens.), gedoopt (R.K.) te H.H.Waard (bron: Famgegevens.), overleden op 15-03-1911 te H.H.Waard, 323 dagen oud, begraven te H.H.Waard, dochter van STET, Johannes (Jan) [3], Timmerman, en BRUIN, Cornelia (Neel) [6], Huisvrouw.
   4. v  STET, Elisabeth (Bets) [10], geboren op 25-01-1912 te H.H.Waard (bron: Famgegevens.), gedoopt (R.K.) te H.H.Waard, dochter van STET, Johannes (Jan) [3], Timmerman, en BRUIN, Cornelia (Neel) [6], Huisvrouw.
Gehuwd [223] op 26-jarige leeftijd op 24-02-1938 te Heerhugowaard met BAKKER, Arie [521], 35 jaar oud, Melkhandelar, geboren op 22-06-1902, overleden op 04-11-1952 te Heerhugowaard op 50-jarige leeftijd.
   5. v  STET, Agatha Marie [11], geboren op 25-03-1913 te Heerhugowaard (gezindte: R.K.), overleden op 14-01-1994 te Opmeer op 80-jarige leeftijd, dochter van STET, Johannes (Jan) [3], Timmerman, en BRUIN, Cornelia (Neel) [6], Huisvrouw.
Gehuwd [224] op 23-jarige leeftijd op 01-10-1936 met VISSER, Gert [605], 23 jaar oud, geboren op 04-10-1912, overleden op 14-11-1993 te Opmeer op 81-jarige leeftijd, zoon van VISSER, Gerbrand [606] en KONIJN, Wilhelmina [607].
   6. m  STET, Simon Johannes (Siem) [12], Politieagent, geboren op 05-10-1915 te Heerhugowaard, gedoopt (R.K.) te H.H.Waard, overleden op 10-02-1973 op 57-jarige leeftijd, zoon van STET, Johannes (Jan) [3], Timmerman, en BRUIN, Cornelia (Neel) [6], Huisvrouw.
Gehuwd [226] op 20-jarige leeftijd op 14-02-1936 met Te RIELE, Ans [617], 14 jaar oud, geboren op 16-01-1922.
   7. v  STET, Cornelia (Neelie) [13], geboren op 02-10-1917 te H.H.Waard, gedoopt (R.K.) te H.H.Waard, overleden op 17-04-1938 te H.H.Waard op 20-jarige leeftijd, begraven te H.H.Waard, dochter van STET, Johannes (Jan) [3], Timmerman, en BRUIN, Cornelia (Neel) [6], Huisvrouw.
   8. m  STET, Johannes Paulus (Jan) [14], Timmerman, geboren op 27-05-1919 te H.H.Waard. Getuigen waren:Jacob de Beurs,brandstofhandelaar,50 jaar en Hendrik Hoogland,ambtenar,43 jaar, wonende wijk A.nr.30 te Heerhugowaard, gedoopt (R.K.) te H.H.Waard, overleden op 05-01-2001 te Heerhugowaard op 81-jarige leeftijd, zoon van STET, Johannes (Jan) [3], Timmerman, en BRUIN, Cornelia (Neel) [6], Huisvrouw.
Gehuwd [227] op 26-jarige leeftijd op 17-11-1945 te Heerhugowaard met GROOT, Dora [621], 25 jaar oud, geboren op 25-03-1920 om 22:30 uur. Getuigen waren: Aloysius Ransijn,kleermaker,58jaar en Jan Dekers, broodbakker, 21 jaar beide wonende te Heerhugowaard. Overleden op 23-05-2010 te Heerhugowaard op 90-jarige leeftijd, begraven op 27-05-2010 te Heerhugowaard ( Krusemanlaan ), dochter van GROOT, Gerrit Groot [622], Arbeider, en BARHORST, Cornelia Hendrika [623].
   9. v  STET, Johanna (Annie) [15], Huisvrouw, geboren op 19-08-1921 te H.H.Waard, gedoopt (R.K.) te H.H.Waard, overleden op 01-07-1990 te Beverwijk op 68-jarige leeftijd. Vrouw van Jan Jansen, dochter van STET, Johannes (Jan) [3], Timmerman, en BRUIN, Cornelia (Neel) [6], Huisvrouw.
Gehuwd [229] op 21-jarige leeftijd op 17-11-1942 met JANSEN, Jan [634], 21 jaar oud, Slager, geboren op 19-08-1921, overleden op 28-09-1990 op 69-jarige leeftijd.
   10. v  STET (Zr. Imelda), Maria Paulina (Marie) [16], geboren op 25-10-1922 te H.H.Waard, gedoopt (R.K.) te H.H.Waard, overleden op 02-02-2003 te Haarlem op 80-jarige leeftijd, begraven op 05-02-2003 te Vogelenzang. Zr.M IMELDA VAN HET HEILIG SACRAMENT- MARIA PAULINA STET.

Geboren.................................25-10-1922.....Heerhugowaard
Ingetreden..............................11-04-1949.....Tilburg
Ingekleed...............................02-02-1950.....Sittard
Eerste Professie........................03-02-1951.....Sittard
Eeuwige Profesie........................02-07-1956.....Sittard
Overleden...............................02-02-2003.....Haarlem

Zr. M Imelda trad in de Goede Week in in onze Karmel van het Goddelijk Hart van Jezus. Moeder M Siegfrida vertelde eens dat zij bewondering had voor de wijze waarop Zr. Imelda direct na aankomst de situatie nam zoals zij was. Manhaftig at zij die eerste dag haring, waarvan zij van nature griezelde. Zij had voor dit leven gekozen en wilde er dan ook de consiquenties van dragen.
Dit was een van de meest kenmerkende eigenschappen van Zr. Imelda. Van jongs af aan was zij zeer resoluut. Als zij eenmaal een beslissing had genomen dan bleef zij daarbij. Vlak voor het huwelijk van haar zus Paulien ging zij naar het klooster. Natuurlijk vond de familie dat niet leuk en Paulien vroeg haar dan ook haar intrede uit te stellen tot na haar bruiloft. Zij kreeg nul op rekest: de beslissing was genomen en de bruiloft was geen reden om daar op terug te komen.
Opgegroeid in en gezin van 13 kinderen wist zij van aanpakken. Toen haar oudste zus dringend hulp nodig had in haar grote gezin met 12 kinderen en een kolenhandel, verhuisde "Marie" naar haar zus, waar zij haar hielp met de kinderen.
Na haar eerste proffessie kwam zij al gauw bij de kinderen. Eerst in Leiden en later in Vogelenzang. De zorg voor de kleintjes was haar wel toevertrouwd en de kinderen hielden van haar. Zij was met haar rustige aanwezigheid een houvast in hun onzekere en onrustig bestaan. Groot was dan ook de verslagenheid van enkele kinderen in de groep toen Zr.Imelda in 1975 directrice werd van het kinderhuis.Dat betekende dat zij naar "boven"moest en niet meer altijd in de groep aanwezig zou zijn. maar als er iets was , waren de kinderen "boven" van harte welkom.
Ook voor onze communiteit was Zr. Imelda een houvast. Vanaf 1980 tot 1989 was zij Provinciaal- en huisoverste en van 1989 tot aan haar dood was zij eerste assistent.
Zij leidde de Provincie en onze communiteit steeds met grote wijsheid en kracht, evenwichtig en rustig. Haar verschijning dwong respect af en zij straalde op een positieve manier gezag uit. Zo was zij ook DE houvast van de communiteit.
De kracht voor dit zeer verantwoordelijk ambt putte zij uit haar trouw en voortdurende biddende verbondenheid met God en Maria. Nooit heeft zij zich hierover geuit, zoals zij ook nooit klaagde als zij wat had.
In de afgelopen 3 weken, waarin waarin bijna alles voor haar wegviel, mochten wij getuige zijn van deze innige verbondenheid. Steeds hield zij haar rozenkrans omklemd en telkens wanner wij haar handen verfristen, greep zij haar rozenkrans gauw weer stevig vast; zo ook een halfuur voor haar heengaan.
Op 2 februari 2003, de dag waarop zij 53 jaar geleden was ingekleed, kwam de goede God haar toch nog onverwachts snel halen.
Rector J.hendriks van het Seminarie, die haar op 13 januari 2003, nadat zij getroffen was door een ernstig herseninfarct, waardoor zij rechtzijdig verlamd was en niet meer kon slikken en spreken, de ziekenzalving had toegediend, was nu ook bij haar en heeft haar nog de absolutie en de Pauselijke zegen kunnen geven. Darna begonnen hij en de aanwezige zusters de gebeden voor de stervende te bidden. Tijdens de bede: "vertrek o Christenziel uit deze wereld..."ging zij haast onmerkbaar, rustig zoal zij was, van ons heen.
Moge zij rusten in Gods eeuwige vrede.

Dit overzicht over Zr. Imelda was opgemaakt door ene Zr. Odlia en door mij in zijn geheel vrijwel letterlijk overgenomen.
Dochter van STET, Johannes (Jan) [3], Timmerman, en BRUIN, Cornelia (Neel) [6], Huisvrouw.
   11. v  STET, Adriana (Sjaan) [17], Huisvrouw, geboren op 15-04-1924 te H.H.Waard, gedoopt (R.K.) te H.H.Waard, dochter van STET, Johannes (Jan) [3], Timmerman, en BRUIN, Cornelia (Neel) [6], Huisvrouw.
Gehuwd [230] op 26-jarige leeftijd op 28-12-1950 met BES, Cor [644], 27 jaar oud, Hovenier, geboren op 11-11-1923, overleden op 09-08-1993 op 69-jarige leeftijd.
   12. v  STET, Paulina (Paulien) [18], Huisvrouw, geboren op 15-10-1925 te H.H.Waard, gedoopt (R.K.) te H.H.Waard, overleden op 31-03-2005 te Heerhugowaard op 79-jarige leeftijd, gecremeerd op 04-04-2005 te Schagen ( Schagerkogge ), dochter van STET, Johannes (Jan) [3], Timmerman, en BRUIN, Cornelia (Neel) [6], Huisvrouw.
Gehuwd [231] op 23-jarige leeftijd op 01-06-1949 met GROOT, Wil [650], 30 jaar oud, Tuinder, geboren op 05-02-1919, overleden op 08-06-1994 op 75-jarige leeftijd.
   13. m  STET, Henricus (Ricus) [22], Hoogovenarbeider, geboren op 15-02-1927 te H.H.Waard, gedoopt (R.K.) te H.H.Waard, overleden op 02-05-2004 te Heerhugowaard op 77-jarige leeftijd, gecremeerd op 07-05-2004 te Schagen ( Haringhuizerweg 3), zoon van STET, Johannes (Jan) [3], Timmerman, en BRUIN, Cornelia (Neel) [6], Huisvrouw.
Ondertrouwd [4] te H.H.Waard (bron: Famgegevens.), gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21-09-1955 te H.H.Waard (bron: Famgegevens.), gehuwd voor de kerk op 21-09-1955 te H.H.Waard (St Dyonisius) (bron: Famgegevens.) met KRUIJER, Cornelia (Nel) [23], 26 jaar oud, Huisvrouw, geboren op 19-05-1929 te H.H.Waard, gedoopt (R.K.) te H.H.Waard, overleden op 08-11-2001 te Heerhugowaard op 72-jarige leeftijd, gecremeerd op 12-11-2001 te Heerhugowaard, dochter van KRUIJER, Jan [20] en De BOER, Afra [21], Huisvrouw.
   14. v  STET, Christina Theresia (Christien) [19], Huisvrouw, geboren op 16-11-1928 te H.H.Waard (bron: Famgegevens.), gedoopt (R.K.) te H.H.Waard (bron: Famgegevens.), dochter van STET, Johannes (Jan) [3], Timmerman, en BRUIN, Cornelia (Neel) [6], Huisvrouw.
Gehuwd [232] op 24-jarige leeftijd op 13-05-1953 met BLOKDIJK, Wim [656], 24 jaar oud, Postbode, geboren op 16-11-1928, overleden op 01-03-1999 op 70-jarige leeftijd.

STET, Cornelis Petrus (Cor) [7], Tuinbouwer,gevangenbewaarder,politieagent, geboren op 04-05-1907 te H.H.Waard, gedoopt (R.K.) te H.H.Waard, overleden op 16-10-1962 te Alkmaar op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd [13] op 26-jarige leeftijd op 31-10-1933 met SCHU(Y)IT, Anna (Annie) [43], 24 jaar oud, geboren op 12-04-1909 te Nrd Scharwoude, overleden op 03-10-1991 op 82-jarige leeftijd. Vrouw van Cor Stet.
Uit dit huwelijk:
   1. v  STET, Nel [477], geboren op 02-07-1934, dochter van STET, Cornelis Petrus (Cor) [7], Tuinbouwer,gevangenbewaarder,politieagent, en SCHU(Y)IT, Anna (Annie) [43].
   2. m  STET, Johannes Cornelis (Jan) [44], geboren op 03-05-1936 te Heerhugowaard, overleden op 27-03-1943 te H.H.Waard op 6-jarige leeftijd, begraven op 30-03-1943 te H.H.Waard. Jan Stet overleed tengevolge van een ongeval.Hij werd op 7-jarige leeftijd, door een van de schaarse auto´s die er toen nog reden, op de Middenweg overreden, toen hij zonder te kijken het bruggetje over ging en de weg opstormde.Dit gebeurde op 27 maart 1943. Zoon van STET, Cornelis Petrus (Cor) [7], Tuinbouwer,gevangenbewaarder,politieagent, en SCHU(Y)IT, Anna (Annie) [43].
   3. v  STET, Urs [460], geboren op 27-06-1937 te Heerhugowaard, dochter van STET, Cornelis Petrus (Cor) [7], Tuinbouwer,gevangenbewaarder,politieagent, en SCHU(Y)IT, Anna (Annie) [43].
   4. v  STET, Annie [463], geboren op 23-10-1938 te Heerhugowaard, dochter van STET, Cornelis Petrus (Cor) [7], Tuinbouwer,gevangenbewaarder,politieagent, en SCHU(Y)IT, Anna (Annie) [43].
   5. m  STET, Jan [465], geboren op 13-05-1944 te Heerhugowaard, zoon van STET, Cornelis Petrus (Cor) [7], Tuinbouwer,gevangenbewaarder,politieagent, en SCHU(Y)IT, Anna (Annie) [43].
   6. m  STET, Kees [464], geboren op 31-12-1946 te Heerhugowaard, zoon van STET, Cornelis Petrus (Cor) [7], Tuinbouwer,gevangenbewaarder,politieagent, en SCHU(Y)IT, Anna (Annie) [43].

STET, Brigitta (Breggie) [8], Huisvrouw, geboren op 11-01-1909 te H.H.Waard, gedoopt (R.K.) te H.H.Waard, overleden op 03-09-2000 te Heerhugowaard op 91-jarige leeftijd, begraven op 07-09-2000 te Heerhugowaard (Kruzemanlaan).
Gehuwd [222] op 22-jarige leeftijd op 20-05-1931 te Heerhugowaard met KOMEN, Joh [459], 29 jaar oud, Brandstoffenhandelaar, geboren op 21-06-1901.
Uit dit huwelijk:
   1. m  KOMEN, Piet [522], geboren op 27-02-1932, zoon van KOMEN, Joh [459], Brandstoffenhandelaar, en STET, Brigitta (Breggie) [8], Huisvrouw.
   2. m  KOMEN, Jan [523], geboren op 28-05-1933, zoon van KOMEN, Joh [459], Brandstoffenhandelaar, en STET, Brigitta (Breggie) [8], Huisvrouw.
   3. v  KOMEN, Alie [526], geboren op 16-01-1935, dochter van KOMEN, Joh [459], Brandstoffenhandelaar, en STET, Brigitta (Breggie) [8], Huisvrouw.
   4. v  KOMEN, Corrie [527], geboren op 04-06-1936, dochter van KOMEN, Joh [459], Brandstoffenhandelaar, en STET, Brigitta (Breggie) [8], Huisvrouw.
   5. v  KOMEN, Sjaan [528], geboren op 25-09-1937, dochter van KOMEN, Joh [459], Brandstoffenhandelaar, en STET, Brigitta (Breggie) [8], Huisvrouw.
   6. m  KOMEN, Kees [530], geboren op 16-05-1939, zoon van KOMEN, Joh [459], Brandstoffenhandelaar, en STET, Brigitta (Breggie) [8], Huisvrouw.
   7. v  KOMEN, Kitty [533], geboren op 07-10-1940, dochter van KOMEN, Joh [459], Brandstoffenhandelaar, en STET, Brigitta (Breggie) [8], Huisvrouw.
   8. v  KOMEN, Nelly [535], geboren op 12-05-1942, dochter van KOMEN, Joh [459], Brandstoffenhandelaar, en STET, Brigitta (Breggie) [8], Huisvrouw.
   9. m  KOMEN, Joop [572], geboren op 06-12-1943, zoon van KOMEN, Joh [459], Brandstoffenhandelaar, en STET, Brigitta (Breggie) [8], Huisvrouw.
   10. v  KOMEN, Marian [573], geboren op 03-07-1945, dochter van KOMEN, Joh [459], Brandstoffenhandelaar, en STET, Brigitta (Breggie) [8], Huisvrouw.
   11. m  KOMEN, Jos [579], geboren op 18-03-1947, zoon van KOMEN, Joh [459], Brandstoffenhandelaar, en STET, Brigitta (Breggie) [8], Huisvrouw.
   12. v  KOMEN, Paula [581], geboren op 14-09-1950, dochter van KOMEN, Joh [459], Brandstoffenhandelaar, en STET, Brigitta (Breggie) [8], Huisvrouw.

STET, Elisabeth (Bets) [10], geboren op 25-01-1912 te H.H.Waard (bron: Famgegevens.), gedoopt (R.K.) te H.H.Waard.
Gehuwd [223] op 26-jarige leeftijd op 24-02-1938 te Heerhugowaard met BAKKER, Arie [521], 35 jaar oud, Melkhandelar, geboren op 22-06-1902, overleden op 04-11-1952 te Heerhugowaard op 50-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  BAKKER, Nel [596], geboren op 04-02-1940, dochter van BAKKER, Arie [521], Melkhandelar, en STET, Elisabeth (Bets) [10].
   2. v  BAKKER, Bets [601], geboren op 24-09-1941, dochter van BAKKER, Arie [521], Melkhandelar, en STET, Elisabeth (Bets) [10].
   3. m  BAKKER, Piet [602], geboren op 26-05-1945, zoon van BAKKER, Arie [521], Melkhandelar, en STET, Elisabeth (Bets) [10].
   4. m  BAKKER, Jan [603], geboren op 08-03-1950, zoon van BAKKER, Arie [521], Melkhandelar, en STET, Elisabeth (Bets) [10].
   5. v  BAKKER, Marian [604], geboren op 12-09-1950, dochter van BAKKER, Arie [521], Melkhandelar, en STET, Elisabeth (Bets) [10].

STET, Agatha Marie [11], geboren op 25-03-1913 te Heerhugowaard (gezindte: R.K.), overleden op 14-01-1994 te Opmeer op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd [224] op 23-jarige leeftijd op 01-10-1936 met VISSER, Gert [605], 23 jaar oud, geboren op 04-10-1912, overleden op 14-11-1993 te Opmeer op 81-jarige leeftijd, zoon van VISSER, Gerbrand [606] en KONIJN, Wilhelmina [607].
Uit dit huwelijk:
   1. v  VISSER, Willy [608], geboren op 02-09-1937, dochter van VISSER, Gert [605] en STET, Agatha Marie [11].
   2. m  VISSER, Jan [609], geboren op 26-04-1939, zoon van VISSER, Gert [605] en STET, Agatha Marie [11].
   3. m  VISSER, Gerard [610], geboren op 22-08-1940, zoon van VISSER, Gert [605] en STET, Agatha Marie [11].
   4. m  VISSER, Siem [611], geboren op 30-03-1942, zoon van VISSER, Gert [605] en STET, Agatha Marie [11].
   5. m  VISSER, Piet [612], geboren op 17-11-1943, zoon van VISSER, Gert [605] en STET, Agatha Marie [11].
   6. m  VISSER, Cor [613], geboren op 25-03-1947, zoon van VISSER, Gert [605] en STET, Agatha Marie [11].
   7. v  VISSER, Nel [614], geboren op 19-11-1949, dochter van VISSER, Gert [605] en STET, Agatha Marie [11].
   8. m  VISSER, Nico [615], geboren op 12-01-1951, zoon van VISSER, Gert [605] en STET, Agatha Marie [11].
   9. v  VISSER, Ria [616], geboren op 05-12-1953, dochter van VISSER, Gert [605] en STET, Agatha Marie [11].

STET, Simon Johannes (Siem) [12], Politieagent, geboren op 05-10-1915 te Heerhugowaard, gedoopt (R.K.) te H.H.Waard, overleden op 10-02-1973 op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd [226] op 20-jarige leeftijd op 14-02-1936 met Te RIELE, Ans [617], 14 jaar oud, geboren op 16-01-1922.
Uit dit huwelijk:
   1. m  STET, Rob [618], geboren op 18-01-1958, zoon van STET, Simon Johannes (Siem) [12], Politieagent, en Te RIELE, Ans [617].
   2. m  STET, Marc [619], geboren op 01-02-1959, zoon van STET, Simon Johannes (Siem) [12], Politieagent, en Te RIELE, Ans [617].
   3. m  STET, Saskia [620], geboren op 21-11-1961, zoon van STET, Simon Johannes (Siem) [12], Politieagent, en Te RIELE, Ans [617].

STET, Johannes Paulus (Jan) [14], Timmerman, geboren op 27-05-1919 te H.H.Waard. Getuigen waren:Jacob de Beurs,brandstofhandelaar,50 jaar en Hendrik Hoogland,ambtenar,43 jaar, wonende wijk A.nr.30 te Heerhugowaard, gedoopt (R.K.) te H.H.Waard, overleden op 05-01-2001 te Heerhugowaard op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd [227] op 26-jarige leeftijd op 17-11-1945 te Heerhugowaard met GROOT, Dora [621], 25 jaar oud, geboren op 25-03-1920 om 22:30 uur. Getuigen waren: Aloysius Ransijn,kleermaker,58jaar en Jan Dekers, broodbakker, 21 jaar beide wonende te Heerhugowaard. Overleden op 23-05-2010 te Heerhugowaard op 90-jarige leeftijd, begraven op 27-05-2010 te Heerhugowaard ( Krusemanlaan ), dochter van GROOT, Gerrit Groot [622], Arbeider, en BARHORST, Cornelia Hendrika [623].
Uit dit huwelijk:
   1. m  STET, Johannes Gerardus Maria (Jan) [624], Economisch Directeur, geboren op 26-09-1946. Was maar dan 25 jaar Economisch Directeur van verpleegtehuis"Zuidervaart" in Heerhugowaard, zoon van STET, Johannes Paulus (Jan) [14], Timmerman, en GROOT, Dora [621].
Gehuwd (1) [233] op 23-jarige leeftijd op 16-12-1969, gescheiden 1978 van RIJKHOF, Joke [663], geboren op 24-06-1947 te Spanbroek.
Samenwonend (2) [234] 1985 met Van DIJK, Margreet [664], Verpleegkundige, geboren op 10-06-1948 te Scheveningen.
   2. m  STET, Gerard Maria (Gerrit) [625], Automonteur,kraanmachinist, geboren op 30-11-1947, zoon van STET, Johannes Paulus (Jan) [14], Timmerman, en GROOT, Dora [621].
Gehuwd [236] op 23-jarige leeftijd op 02-09-1971 met JONKER, Willy [670], 21 jaar oud, geboren op 14-03-1950.
   3. m  STET, Hendrikus Maria (Henk) [626], Timmerman,Rijwielhersteller, geboren op 23-05-1949, zoon van STET, Johannes Paulus (Jan) [14], Timmerman, en GROOT, Dora [621].
Gehuwd [238] op 23-jarige leeftijd op 14-03-1973 met SCHILDER, Tekla [674], 20 jaar oud, geboren op 25-09-1952 te Tuitjenhorn.
   4. v  STET, Cornelia Clarina Maria (Nel) [627], geboren op 31-12-1951, dochter van STET, Johannes Paulus (Jan) [14], Timmerman, en GROOT, Dora [621].
Gehuwd [240] op 19-jarige leeftijd op 03-06-1971 met STINY, Roland [678], 22 jaar oud, geboren op 05-10-1948 te Marl (Westfalen Duitsland).
   5. m  STET, Franciscus Simon [628], Timmerman,Magazijn-chef, geboren op 16-12-1953, zoon van STET, Johannes Paulus (Jan) [14], Timmerman, en GROOT, Dora [621].
Gehuwd [241] op 24-jarige leeftijd op 26-01-1978 met JANSEN, Caroline [681], 19 jaar oud, Kapster, geboren op 06-05-1958.
   6. v  STET, Anna Maria (Ans) [629], geboren op 24-05-1955, dochter van STET, Johannes Paulus (Jan) [14], Timmerman, en GROOT, Dora [621].
Gehuwd [242] op 22-jarige leeftijd op 12-04-1978 met De HOOG, Oscar [684], 21 jaar oud, Productie-medewerker, geboren op 30-04-1956.
   7. v  STET, Yvonne Maria (Yvon) [630], Verkoopster, geboren op 12-06-1956, dochter van STET, Johannes Paulus (Jan) [14], Timmerman, en GROOT, Dora [621].
Gehuwd [243] op 21-jarige leeftijd op 27-12-1977 met DUINEVELD, Willem [688], 21 jaar oud, Molenmaker, geboren op 15-03-1956 te Tuitjenhorn.
   8. m  STET, Adrianus Antonius Maria (Adrie) [631], Tegelzetter,Hoogoven-arbeider, geboren op 12-05-1958, zoon van STET, Johannes Paulus (Jan) [14], Timmerman, en GROOT, Dora [621].
Gehuwd [244] op 22-jarige leeftijd op 15-01-1981 met MELTEN, Karina [692], geboren 26 1 ?? te Heerhugowaard.
   9. v  STET, Drs. Theodora Christina (Dorien) [632], geboren op 20-08-1959, dochter van STET, Johannes Paulus (Jan) [14], Timmerman, en GROOT, Dora [621].
Gehuwd [245] op 28-jarige leeftijd op 28-12-1987 met PARTIMAN, Tansingh [699], 34 jaar oud, geboren op 24-07-1953.
   10. v  STET, Elisabeth Hyacintha [633], geboren op 17-10-1963, overleden op 26-10-2000 te Noord-Scharwoude op 37-jarige leeftijd, dochter van STET, Johannes Paulus (Jan) [14], Timmerman, en GROOT, Dora [621].
Samenwonend [246] 1989 met BEERS, Frans [703], Arbeider in de plantsoenendienst, geboren op 09-12-1959.

STET, Johannes Gerardus Maria (Jan) [624], Economisch Directeur, geboren op 26-09-1946. Was maar dan 25 jaar Economisch Directeur van verpleegtehuis"Zuidervaart" in Heerhugowaard.
Gehuwd (1) [233] op 23-jarige leeftijd op 16-12-1969, gescheiden 1978 van RIJKHOF, Joke [663], geboren op 24-06-1947 te Spanbroek.
Samenwonend (2) [234] 1985 met Van DIJK, Margreet [664], Verpleegkundige, geboren op 10-06-1948 te Scheveningen.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  STET, Judith [665], geboren op 20-10-1970, dochter van STET, Johannes Gerardus Maria (Jan) [624], Economisch Directeur, en RIJKHOF, Joke [663].
Relatie [235] met LAME, Jacques (Sjaak) [666], geboren op 19-04-1965.
   2. m  STET, Daniël [667], Journalist, geboren op 24-06-1973, zoon van STET, Johannes Gerardus Maria (Jan) [624], Economisch Directeur, en RIJKHOF, Joke [663].
   3.   STET [668], kind van STET, Johannes Gerardus Maria (Jan) [624], Economisch Directeur, en RIJKHOF, Joke [663].

STET, Gerard Maria (Gerrit) [625], Automonteur,kraanmachinist, geboren op 30-11-1947.
Gehuwd [236] op 23-jarige leeftijd op 02-09-1971 met JONKER, Willy [670], 21 jaar oud, geboren op 14-03-1950.
Uit dit huwelijk:
   1. m  STET, Barry [671], geboren op 16-08-1975, zoon van STET, Gerard Maria (Gerrit) [625], Automonteur,kraanmachinist, en JONKER, Willy [670].
Samenwonend [237] 1998 met ADMIRAAL, Suzan [672], geboren op 04-02-1977 te Alkmaar.
   2. v  STET, Ilona [673], geboren op 12-02-1980, dochter van STET, Gerard Maria (Gerrit) [625], Automonteur,kraanmachinist, en JONKER, Willy [670].

STET, Hendrikus Maria (Henk) [626], Timmerman,Rijwielhersteller, geboren op 23-05-1949.
Gehuwd [238] op 23-jarige leeftijd op 14-03-1973 met SCHILDER, Tekla [674], 20 jaar oud, geboren op 25-09-1952 te Tuitjenhorn.
Uit dit huwelijk:
   1. v  STET, Suzy [675], Cipier, geboren op 05-10-1973, dochter van STET, Hendrikus Maria (Henk) [626], Timmerman,Rijwielhersteller, en SCHILDER, Tekla [674].
Gehuwd [239] op 23-jarige leeftijd op 11-09-1997, gescheiden 2000 van WEEL, Klaas [676], Cipier, geboren op 01-08-1962 te Hoogkarspel.
   2. m  STET, Tim [677], geboren op 27-05-1975, zoon van STET, Hendrikus Maria (Henk) [626], Timmerman,Rijwielhersteller, en SCHILDER, Tekla [674].

STET, Cornelia Clarina Maria (Nel) [627], geboren op 31-12-1951.
Gehuwd [240] op 19-jarige leeftijd op 03-06-1971 met STINY, Roland [678], 22 jaar oud, geboren op 05-10-1948 te Marl (Westfalen Duitsland).
Uit dit huwelijk:
   1. v  STINY, Nellie [679], geboren op 26-07-1983, dochter van STINY, Roland [678] en STET, Cornelia Clarina Maria (Nel) [627].
   2. m  STINY, Wilhelm Jan [680], geboren op 07-01-1985, zoon van STINY, Roland [678] en STET, Cornelia Clarina Maria (Nel) [627].

STET, Franciscus Simon [628], Timmerman,Magazijn-chef, geboren op 16-12-1953.
Gehuwd [241] op 24-jarige leeftijd op 26-01-1978 met JANSEN, Caroline [681], 19 jaar oud, Kapster, geboren op 06-05-1958.
Uit dit huwelijk:
   1. m  STET, Kim [682], geboren op 12-09-1982, zoon van STET, Franciscus Simon [628], Timmerman,Magazijn-chef, en JANSEN, Caroline [681], Kapster.
   2. v  STET, Jenny [683], geboren op 26-12-1983, dochter van STET, Franciscus Simon [628], Timmerman,Magazijn-chef, en JANSEN, Caroline [681], Kapster.

STET, Anna Maria (Ans) [629], geboren op 24-05-1955.
Gehuwd [242] op 22-jarige leeftijd op 12-04-1978 met De HOOG, Oscar [684], 21 jaar oud, Productie-medewerker, geboren op 30-04-1956.
Uit dit huwelijk:
   1. m  de HOOG, Steven [685], geboren op 10-04-1984, zoon van De HOOG, Oscar [684], Productie-medewerker, en STET, Anna Maria (Ans) [629].
   2. v  de HOOG, Hidde [686], geboren op 08-02-1987, dochter van De HOOG, Oscar [684], Productie-medewerker, en STET, Anna Maria (Ans) [629].
   3. v  de HOOG, Iris [687], geboren op 05-10-1990, dochter van De HOOG, Oscar [684], Productie-medewerker, en STET, Anna Maria (Ans) [629].

STET, Yvonne Maria (Yvon) [630], Verkoopster, geboren op 12-06-1956.
Gehuwd [243] op 21-jarige leeftijd op 27-12-1977 met DUINEVELD, Willem [688], 21 jaar oud, Molenmaker, geboren op 15-03-1956 te Tuitjenhorn.
Uit dit huwelijk:
   1. m  DUINEVELD, Marcel [689], geboren op 23-03-1982, zoon van DUINEVELD, Willem [688], Molenmaker, en STET, Yvonne Maria (Yvon) [630], Verkoopster.
   2. m  DUINEVELD, Fred [690], geboren op 02-07-1983, zoon van DUINEVELD, Willem [688], Molenmaker, en STET, Yvonne Maria (Yvon) [630], Verkoopster.
   3. m  DUINEVELD, Sjors [691], geboren op 16-06-1988, zoon van DUINEVELD, Willem [688], Molenmaker, en STET, Yvonne Maria (Yvon) [630], Verkoopster.

STET, Adrianus Antonius Maria (Adrie) [631], Tegelzetter,Hoogoven-arbeider, geboren op 12-05-1958.
Gehuwd [244] op 22-jarige leeftijd op 15-01-1981 met MELTEN, Karina [692], geboren 26 1 ?? te Heerhugowaard.
Uit dit huwelijk:
   1. m  STET, Joep [693], geboren op 28-12-1984, zoon van STET, Adrianus Antonius Maria (Adrie) [631], Tegelzetter,Hoogoven-arbeider, en MELTEN, Karina [692].
   2. m  STET, Pim [694], geboren op 29-02-1988, zoon van STET, Adrianus Antonius Maria (Adrie) [631], Tegelzetter,Hoogoven-arbeider, en MELTEN, Karina [692].
   3. m  STET, Puck [695], geboren 04 1991, zoon van STET, Adrianus Antonius Maria (Adrie) [631], Tegelzetter,Hoogoven-arbeider, en MELTEN, Karina [692].
   4. v  STET, Maud [696], geboren op 19-04-1994, dochter van STET, Adrianus Antonius Maria (Adrie) [631], Tegelzetter,Hoogoven-arbeider, en MELTEN, Karina [692].

STET, Drs. Theodora Christina (Dorien) [632], geboren op 20-08-1959.
Gehuwd [245] op 28-jarige leeftijd op 28-12-1987 met PARTIMAN, Tansingh [699], 34 jaar oud, geboren op 24-07-1953.
Uit dit huwelijk:
   1. v  PARTIMAN, Devika [700], geboren op 22-02-1988, dochter van PARTIMAN, Tansingh [699] en STET, Drs. Theodora Christina (Dorien) [632].
   2. v  PARTIMAN, Saisha(Dora) (Saisha) [701], geboren op 28-03-1990, dochter van PARTIMAN, Tansingh [699] en STET, Drs. Theodora Christina (Dorien) [632].
   3. m  PARTIMAN, Roopini [702], geboren op 29-09-1993, zoon van PARTIMAN, Tansingh [699] en STET, Drs. Theodora Christina (Dorien) [632].

STET, Johanna (Annie) [15], Huisvrouw, geboren op 19-08-1921 te H.H.Waard, gedoopt (R.K.) te H.H.Waard, overleden op 01-07-1990 te Beverwijk op 68-jarige leeftijd. Vrouw van Jan Jansen.
Gehuwd [229] op 21-jarige leeftijd op 17-11-1942 met JANSEN, Jan [634], 21 jaar oud, Slager, geboren op 19-08-1921, overleden op 28-09-1990 op 69-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  JANSEN, Kees [635], geboren op 18-11-1943, zoon van JANSEN, Jan [634], Slager, en STET, Johanna (Annie) [15], Huisvrouw.
   2. v  JANSEN, Nel [636], geboren op 04-04-1944, dochter van JANSEN, Jan [634], Slager, en STET, Johanna (Annie) [15], Huisvrouw.
   3. v  JANSEN, Tiny [637], geboren op 16-02-1946, dochter van JANSEN, Jan [634], Slager, en STET, Johanna (Annie) [15], Huisvrouw.
   4. m  JANSEN, Jan [638], geboren op 23-01-1950, zoon van JANSEN, Jan [634], Slager, en STET, Johanna (Annie) [15], Huisvrouw.
   5. v  JANSEN, Marjan [639], geboren op 13-07-1951, dochter van JANSEN, Jan [634], Slager, en STET, Johanna (Annie) [15], Huisvrouw.
   6. m  JANSEN, Gerard [640], geboren op 30-11-1952, zoon van JANSEN, Jan [634], Slager, en STET, Johanna (Annie) [15], Huisvrouw.
   7. v  JANSEN, Carla [641], geboren op 04-11-1954, dochter van JANSEN, Jan [634], Slager, en STET, Johanna (Annie) [15], Huisvrouw.
   8. m  JANSEN, Harry [642], geboren op 04-10-1956, zoon van JANSEN, Jan [634], Slager, en STET, Johanna (Annie) [15], Huisvrouw.
   9. v  JANSEN, Annelies [643], geboren op 01-02-1960, dochter van JANSEN, Jan [634], Slager, en STET, Johanna (Annie) [15], Huisvrouw.

STET, Adriana (Sjaan) [17], Huisvrouw, geboren op 15-04-1924 te H.H.Waard, gedoopt (R.K.) te H.H.Waard.
Gehuwd [230] op 26-jarige leeftijd op 28-12-1950 met BES, Cor [644], 27 jaar oud, Hovenier, geboren op 11-11-1923, overleden op 09-08-1993 op 69-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  BES, Jan [645], geboren op 15-12-1951, zoon van BES, Cor [644], Hovenier, en STET, Adriana (Sjaan) [17], Huisvrouw.
   2. m  BES, Jack [646], geboren op 19-05-1953, zoon van BES, Cor [644], Hovenier, en STET, Adriana (Sjaan) [17], Huisvrouw.
   3. m  BES, Cor [647], geboren op 29-06-1954, zoon van BES, Cor [644], Hovenier, en STET, Adriana (Sjaan) [17], Huisvrouw.
   4. m  BES, Nico [648], geboren op 02-10-1954, zoon van BES, Cor [644], Hovenier, en STET, Adriana (Sjaan) [17], Huisvrouw.
   5. v  BES, Marjon [649], geboren op 28-10-1957, dochter van BES, Cor [644], Hovenier, en STET, Adriana (Sjaan) [17], Huisvrouw.

STET, Paulina (Paulien) [18], Huisvrouw, geboren op 15-10-1925 te H.H.Waard, gedoopt (R.K.) te H.H.Waard, overleden op 31-03-2005 te Heerhugowaard op 79-jarige leeftijd, gecremeerd op 04-04-2005 te Schagen ( Schagerkogge ).
Gehuwd [231] op 23-jarige leeftijd op 01-06-1949 met GROOT, Wil [650], 30 jaar oud, Tuinder, geboren op 05-02-1919, overleden op 08-06-1994 op 75-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  GROOT, Ina [651], geboren op 03-06-1952, dochter van GROOT, Wil [650], Tuinder, en STET, Paulina (Paulien) [18], Huisvrouw.
   2. m  GROOT, Jan [652], geboren op 09-02-1954, zoon van GROOT, Wil [650], Tuinder, en STET, Paulina (Paulien) [18], Huisvrouw.
   3. v  GROOT, Elly [653], geboren op 08-10-1955, dochter van GROOT, Wil [650], Tuinder, en STET, Paulina (Paulien) [18], Huisvrouw.
   4. v  GROOT, Paula [654], geboren op 03-01-1958, dochter van GROOT, Wil [650], Tuinder, en STET, Paulina (Paulien) [18], Huisvrouw.
   5. v  GROOT, Anja [655], geboren op 25-12-1960, dochter van GROOT, Wil [650], Tuinder, en STET, Paulina (Paulien) [18], Huisvrouw.

STET, Henricus (Ricus) [22], Hoogovenarbeider, geboren op 15-02-1927 te H.H.Waard, gedoopt (R.K.) te H.H.Waard, overleden op 02-05-2004 te Heerhugowaard op 77-jarige leeftijd, gecremeerd op 07-05-2004 te Schagen ( Haringhuizerweg 3).
Ondertrouwd [4] te H.H.Waard (bron: Famgegevens.), gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21-09-1955 te H.H.Waard (bron: Famgegevens.), gehuwd voor de kerk op 21-09-1955 te H.H.Waard (St Dyonisius) (bron: Famgegevens.) met KRUIJER, Cornelia (Nel) [23], 26 jaar oud, Huisvrouw, geboren op 19-05-1929 te H.H.Waard, gedoopt (R.K.) te H.H.Waard, overleden op 08-11-2001 te Heerhugowaard op 72-jarige leeftijd, gecremeerd op 12-11-2001 te Heerhugowaard, dochter van KRUIJER, Jan [20] en De BOER, Afra [21], Huisvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1. m  STET, Johannes (Jos) [24], Bouwvakker, geboren op 09-08-1958 te H.H.Waard, gedoopt (R.K.) te H.H.Waard, zoon van STET, Henricus (Ricus) [22], Hoogovenarbeider, en KRUIJER, Cornelia (Nel) [23], Huisvrouw.
Gehuwd [10] op 26-jarige leeftijd op 14-12-1984 te H.H.Waard met MERLIJN, Saskia [37], 20 jaar oud, geboren op 16-05-1964 te H.H.Waard, dochter van MERLIJN, Willem(Wilhelmus?) (Wim) [41] en De JONG, Bep [42]. Famgegevens.
   2. m  STET (Ben), Bernardus-Nicolaas (Benno) [25], Bouwvakker, geboren op 12-10-1961 te H.H.Waard (bron: Famgegevens.), gedoopt (R.K.) te H.H.Waard, zoon van STET, Henricus (Ricus) [22], Hoogovenarbeider, en KRUIJER, Cornelia (Nel) [23], Huisvrouw, woont op 05-04-1995 Travalje 49, 1701 HP Heerhugowaard (tel. 072-574 15 21).
Gehuwd [9] op 30-jarige leeftijd op 12-03-1992. Famgegevens. Echtgenote is Van ROON, Jolanda Maria Catharina [35], 31 jaar oud, geboren op 14-10-1960 te Castricum, dochter van Van ROON, Theo [88] en JANSEN, Lydia [89], woont op 05-04-1995 Travalje 49, 1701 HP Heerhugowaard (tel. 072-574 15 21).
   3. v  STET, Josephina-Afra-Cornelia (Josè) [26], geboren op 05-11-1964 te H.H.Waard (bron: Famgegevens.), gedoopt (R.K.) te H.H.Waard (bron: Famgegevens.), dochter van STET, Henricus (Ricus) [22], Hoogovenarbeider, en KRUIJER, Cornelia (Nel) [23], Huisvrouw.
   4. m  STET, Robertus Cornelis (Rob) [27], Hovenier, geboren op 28-08-1968 te H.H.Waard (bron: Famgegevens.), gedoopt (R.K.) te H.H.Waard (bron: Famgegevens.). Famgegevens. Zoon van STET, Henricus (Ricus) [22], Hoogovenarbeider, en KRUIJER, Cornelia (Nel) [23], Huisvrouw.

STET, Johannes (Jos) [24], Bouwvakker, geboren op 09-08-1958 te H.H.Waard, gedoopt (R.K.) te H.H.Waard.
Gehuwd [10] op 26-jarige leeftijd op 14-12-1984 te H.H.Waard met MERLIJN, Saskia [37], 20 jaar oud, geboren op 16-05-1964 te H.H.Waard, dochter van MERLIJN, Willem(Wilhelmus?) (Wim) [41] en De JONG, Bep [42]. Famgegevens.
Uit dit huwelijk:
   1. v  STET, Kelly [38], geboren op 29-11-1992 te H.H.Waard. Famgegevens. Dochter van STET, Johannes (Jos) [24], Bouwvakker, en MERLIJN, Saskia [37].
   2. m  STET, Kevin [393], geboren op 02-11-1995 te Heerhugowaard, zoon van STET, Johannes (Jos) [24], Bouwvakker, en MERLIJN, Saskia [37].

STET (Ben), Bernardus-Nicolaas (Benno) [25], Bouwvakker, geboren op 12-10-1961 te H.H.Waard (bron: Famgegevens.), gedoopt (R.K.) te H.H.Waard, woont op 05-04-1995 Travalje 49, 1701 HP Heerhugowaard (tel. 072-574 15 21).
Gehuwd [9] op 30-jarige leeftijd op 12-03-1992. Famgegevens. Echtgenote is Van ROON, Jolanda Maria Catharina [35], 31 jaar oud, geboren op 14-10-1960 te Castricum, dochter van Van ROON, Theo [88] en JANSEN, Lydia [89], woont op 05-04-1995 Travalje 49, 1701 HP Heerhugowaard (tel. 072-574 15 21).
Uit dit huwelijk:
   1. v  STET, Melanie [36], geboren op 18-07-1993 te H.H.Waard. Famgegevens. Dochter van STET (Ben), Bernardus-Nicolaas (Benno) [25], Bouwvakker, en Van ROON, Jolanda Maria Catharina [35].
   2. m  STET, Marco [103], geboren op 01-04-1995 te Heerhugowaaard, zoon van STET (Ben), Bernardus-Nicolaas (Benno) [25], Bouwvakker, en Van ROON, Jolanda Maria Catharina [35].

STET, Christina Theresia (Christien) [19], Huisvrouw, geboren op 16-11-1928 te H.H.Waard (bron: Famgegevens.), gedoopt (R.K.) te H.H.Waard (bron: Famgegevens.).
Gehuwd [232] op 24-jarige leeftijd op 13-05-1953 met BLOKDIJK, Wim [656], 24 jaar oud, Postbode, geboren op 16-11-1928, overleden op 01-03-1999 op 70-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  BLOKDIJK, Nel [657], geboren op 03-03-1954, dochter van BLOKDIJK, Wim [656], Postbode, en STET, Christina Theresia (Christien) [19], Huisvrouw.
   2. m  BLOKDIJK, Wim [658], geboren op 23-08-1955, zoon van BLOKDIJK, Wim [656], Postbode, en STET, Christina Theresia (Christien) [19], Huisvrouw.
   3. m  BLOKDIJK, Jan [659], geboren op 28-09-1956, zoon van BLOKDIJK, Wim [656], Postbode, en STET, Christina Theresia (Christien) [19], Huisvrouw.
   4. m  BLOKDIJK, Paul [660], geboren op 19-06-1959, zoon van BLOKDIJK, Wim [656], Postbode, en STET, Christina Theresia (Christien) [19], Huisvrouw.
   5. v  BLOKDIJK, Marjon [661], geboren op 19-06-1961, dochter van BLOKDIJK, Wim [656], Postbode, en STET, Christina Theresia (Christien) [19], Huisvrouw.
   6. v  BLOKDIJK, Sandra [662], geboren op 13-02-1967, dochter van BLOKDIJK, Wim [656], Postbode, en STET, Christina Theresia (Christien) [19], Huisvrouw.

STET, Cornelis [325], geboren op 10-08-1808 te Warmenhuizen.
Gehuwd [146] op 27-jarige leeftijd op 22-11-1835 te Warmenhuizen met HOEK, Dieuwertje [396].
Uit dit huwelijk:
   1. m  STET, Cornelis [397], Conducteur, geboren 1842 te Warmenhuizen. Is naar Amsterdam vertrokken en zet de naam Stet in Amsterdam voort
, zoon van STET, Cornelis [325] en HOEK, Dieuwertje [396].
Gehuwd [147] op 01-05-1872 te Amsterdam met ROLAND, Margarita [398], geboren 1832 te Deventer, dochter van ROLAND, Joseph [399], Schoenmaker, en KOEL, Maria [400].

STET, Cornelis [397], Conducteur, geboren 1842 te Warmenhuizen. Is naar Amsterdam vertrokken en zet de naam Stet in Amsterdam voort
.
Gehuwd [147] op 01-05-1872 te Amsterdam met ROLAND, Margarita [398], geboren 1832 te Deventer, dochter van ROLAND, Joseph [399], Schoenmaker, en KOEL, Maria [400].
Uit dit huwelijk:
   1. m  STET, Cornelis Joseph Peter [401], Diamantslijper, geboren 1873 te Amsterdam, overleden 27...1932 te Amsterdam. Cornelis Stet had drie zonen zonder kinderen. Hierdoor sterft de tak van de "Stetten"in Amsterdam uit. Zoon van STET, Cornelis [397], Conducteur, en ROLAND, Margarita [398].
Gehuwd [149] op 15-10-1893 te Amsterdam met JOHANESEN, Bertha Maria [402], geboren 1875 te Amsterdam, dochter van JOHANESEN, Johannes [403] en Van LOOKWEREN, Anna Alida [404].

STET, Cornelis Joseph Peter [401], Diamantslijper, geboren 1873 te Amsterdam, overleden 27...1932 te Amsterdam. Cornelis Stet had drie zonen zonder kinderen. Hierdoor sterft de tak van de "Stetten"in Amsterdam uit.
Gehuwd [149] op 15-10-1893 te Amsterdam met JOHANESEN, Bertha Maria [402], geboren 1875 te Amsterdam, dochter van JOHANESEN, Johannes [403] en Van LOOKWEREN, Anna Alida [404].
Uit dit huwelijk:
   1. v  STET, Margaretha Maria [406], geboren ?-4-1897 te Amsterdam, overleden op 09-07-1897 te Amsterdam, dochter van STET, Cornelis Joseph Peter [401], Diamantslijper, en JOHANESEN, Bertha Maria [402].
   2. v  STET, Margaretha Maria [408], geboren 1903 te Amsterdam, dochter van STET, Cornelis Joseph Peter [401], Diamantslijper, en JOHANESEN, Bertha Maria [402].
   3. v  STET, Anna Maria [409], geboren 1904 te Amsterdam, dochter van STET, Cornelis Joseph Peter [401], Diamantslijper, en JOHANESEN, Bertha Maria [402].
   4. v  STET, Bertha Maria [410], geboren 1905 te Amsterdam, dochter van STET, Cornelis Joseph Peter [401], Diamantslijper, en JOHANESEN, Bertha Maria [402].
   5. v  STET, Elisabeth Theodora [414], geboren ?-1-1908 te Amsterdam, overleden op 19-11-1908 te Amsterdam, dochter van STET, Cornelis Joseph Peter [401], Diamantslijper, en JOHANESEN, Bertha Maria [402].
Relatie [151] met SCHRAMA, N.N. [415].
   6. v  STET, Johanna Cornelia [411], geboren op 26-04-1910 te Amsterdam, dochter van STET, Cornelis Joseph Peter [401], Diamantslijper, en JOHANESEN, Bertha Maria [402].
   7. v  STET, Margaretha Maria [412], geboren 1913 te Amsterdam, dochter van STET, Cornelis Joseph Peter [401], Diamantslijper, en JOHANESEN, Bertha Maria [402].
   8. m  STET, Andries [413], geboren 1914 te Amsterdam, zoon van STET, Cornelis Joseph Peter [401], Diamantslijper, en JOHANESEN, Bertha Maria [402].
   9. m  STET, Johan [405], geboren te Amsterdam, zoon van STET, Cornelis Joseph Peter [401], Diamantslijper, en JOHANESEN, Bertha Maria [402].
   10. m  STET, Cornelis Joseph Petrus [407], geboren te Amsterdam, zoon van STET, Cornelis Joseph Peter [401], Diamantslijper, en JOHANESEN, Bertha Maria [402].

Van STED, Jacobus Cornelisz (Jacob) [114], gedoopt op 04-10-1720 te Castricum, overleden op 12-10-1874 te Limmen op 154-jarige leeftijd.
Gehuwd [152] op 26-jarige leeftijd op 15-01-1747 te Castricum met KOORE, Trijntje Gerrits [416], overleden op 28-12-1760 te Limmen.
Uit dit huwelijk:
   1. m  STET, Gerrit Jacobsz [422], geboren op 25-02-1757 te Limmen, gedoopt op 25-02-1757 te Limmen, zoon van Van STED, Jacobus Cornelisz (Jacob) [114] en KOORE, Trijntje Gerrits [416].
Ondertrouwd [153] op 29-05-1785 te Castricum, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-06-1785 te Castricum met MOLENAAR, Antje Klaas [425], 26 jaar oud, geboren op 28-05-1759 te Heiloo, overleden op 13-07-1803 te Alkmaar op 44-jarige leeftijd, dochter van MOLENAAR, Klaas [427] en BRUIJN, Antje [428].
   2. m  STET, Cornelis Jacobs [421], geboren te Castricum, gedoopt op 08-06-1757 te Castricum, zoon van Van STED, Jacobus Cornelisz (Jacob) [114] en KOORE, Trijntje Gerrits [416].
   3. v  STET, Jannetje [423], geboren op 22-09-1758 te Limmen, gedoopt op 22-09-1758 te Limmen, overleden op 19-10-1758 te Limmen, 27 dagen oud, dochter van Van STED, Jacobus Cornelisz (Jacob) [114] en KOORE, Trijntje Gerrits [416].
   4. m  STET, Cornelis (Limmen) [424], geboren op 22-09-1758 te Limmen, gedoopt op 22-09-1758 te Limmen, overleden op 19-10-1758 te Limmen, 27 dagen oud, zoon van Van STED, Jacobus Cornelisz (Jacob) [114] en KOORE, Trijntje Gerrits [416].
   5. v  STET, Aagje Jacobs [417], geboren te Castricum, overleden op 18-12-1748 te Castricum, dochter van Van STED, Jacobus Cornelisz (Jacob) [114] en KOORE, Trijntje Gerrits [416].
   6. m  STET, Jan Jacobs [418], geboren te Castricum, overleden op 30-03-1752 te Castricum, zoon van Van STED, Jacobus Cornelisz (Jacob) [114] en KOORE, Trijntje Gerrits [416].
   7. m  STET, Pieter Jacobs [419], geboren te Castricum, overleden op 04-06-1752 te Castricum, zoon van Van STED, Jacobus Cornelisz (Jacob) [114] en KOORE, Trijntje Gerrits [416].
   8. v  STET, Aagje Jacobs [420], geboren te Castricum, overleden op 13-06-1755 te Amsterdam, dochter van Van STED, Jacobus Cornelisz (Jacob) [114] en KOORE, Trijntje Gerrits [416].

STET, Gerrit Jacobsz [422], geboren op 25-02-1757 te Limmen, gedoopt op 25-02-1757 te Limmen.
Ondertrouwd [153] op 29-05-1785 te Castricum, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-06-1785 te Castricum met MOLENAAR, Antje Klaas [425], 26 jaar oud, geboren op 28-05-1759 te Heiloo, overleden op 13-07-1803 te Alkmaar op 44-jarige leeftijd, dochter van MOLENAAR, Klaas [427] en BRUIJN, Antje [428].
Uit dit huwelijk:
   1. v  STET, Catharina (Trijntje) [426], geboren op 13-03-1786 te Limmen, gedoopt op 13-03-1786 te Limmen, overleden op 06-06-1825 te Alkmaar op 39-jarige leeftijd, dochter van STET, Gerrit Jacobsz [422] en MOLENAAR, Antje Klaas [425].
Gehuwd [155] op 29-jarige leeftijd op 02-04-1815 te Alkmaar met BRAMMER, Adrianus [429], Arbeider,tuinman, geboren ??-11-1789 te Alkmaar, zoon van BRAMMER, Simon [430] en PRAAT, Aaltje [431].
   2. m  STET, Nicolaus (Klaas) [432], geboren op 21-04-1788 te Limmen, gedoopt op 21-04-1780 te immen, zoon van STET, Gerrit Jacobsz [422] en MOLENAAR, Antje Klaas [425].
   3. v  STET, Anna [433], geboren op 21-04-1788 te Limmen, gedoopt op 21-04-1788 te Limmen, overleden op 09-05-1789 te immen op 1-jarige leeftijd, dochter van STET, Gerrit Jacobsz [422] en MOLENAAR, Antje Klaas [425].
   4. m  STET, Jacobus (Jacob) [434], geboren op 02-11-1789 te Limmen, gedoopt op 02-11-1789 te Limmen, zoon van STET, Gerrit Jacobsz [422] en MOLENAAR, Antje Klaas [425].
   5. v  STET, Anna [435], geboren op 22-02-1792 te Limmen, overleden op 01-10-1832 te Spaarnwoude op 40-jarige leeftijd, dochter van STET, Gerrit Jacobsz [422] en MOLENAAR, Antje Klaas [425].
Gehuwd [157] op 23-jarige leeftijd op 04-02-1816 te Spaarnwoude met WILLEMS, Gerrit [436], 24 jaar oud, Landbouwer,Opzichter Z.M. Eigend. Geboren op 30-05-1791 te Spaarnwoude, overleden op 05-06-1858 te Spaarnwoude op 67-jarige leeftijd, zoon van WILLEMS, Meijndert [437] en BREGMAN, Dirkje [438].
   6. v  STET, Maartje [439], geboren op 13-01-1798 te Limmen, gedoopt op 13-01-1798 te Limmen, dochter van STET, Gerrit Jacobsz [422] en MOLENAAR, Antje Klaas [425].

Van STED, Jan Cornelisz [116], gedoopt op 25-10-1725 te Castricum.
Ondertrouwd [159] op 12-04-1760 te Castricum, gehuwd op 34-jarige leeftijd op 27-04-1760 te Castricum met METZELAAR, Neeltje Jans [440], geboren te Limmen.
Uit dit huwelijk:
   1. m  STET, Cornelis [441], geboren op 20-08-1763 te Limmen, gedoopt op 20-08-1763 te Limmen, zoon van Van STED, Jan Cornelisz [116] en METZELAAR, Neeltje Jans [440].
   2. v  STET, Gertrudis (Grietje) [442], geboren op 12-02-1765 te Castricum, gedoopt op 12-02-1765 te Castricum, dochter van Van STED, Jan Cornelisz [116] en METZELAAR, Neeltje Jans [440].
   3. v  STET, Agatha (Aagje) [443], geboren op 04-02-1767 te Limmen, gedoopt op 04-02-1767 te Limmen, dochter van Van STED, Jan Cornelisz [116] en METZELAAR, Neeltje Jans [440].

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software