"NUT & SPORT"  Woerden en Omstreken

Vereniging van Pluimvee- en Konijnenhouders

"NUT & SPORT" is een plaatselijke Kleindierenfokkersvereniging voor liefhebbers/fokkers van kleine huisdieren uit Woerden en directe omgeving. De vereniging werd op 25 oktober 1906 te Woerden opgericht.

De vereniging is aangesloten bij: Klik voor vergroting
Kleurdwerg (hollandertek.)

En is ingeschreven in het Verenigingenregister te Utrecht, nummer V40481338.

De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen en veredelen van de teelt van pluimvee, konijnen, sierduiven, cavia's en kleine knaagdieren d.m.v. o.a. keuringen en tentoonstellingen. Het fokken neemt uiteraard een belangrijke plaats in, maar het dagelijks omgaan met de dieren, het voeren en verzorgen is eigenlijk net zo belangrijk en kan net zo veel voldoening schenken.

CONTRIBUTIE

Leden  7,50 en jeugdleden 4,- per jaar.
Donateurs minimaal   5,-  per jaar.

Jeugdleden zijn zij, die ouder zijn dan 6 jaar en op 1 januari nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. In het jaar dat een jeuglid 18 jaar wordt, geldt hij/zij automatisch dat gehele jaar als gewoon lid.

SECRETARIAAT

H.T. (Henric) Hoogerbrugge, De Hoeve 42, 3471 DG Kamerik, Tel.: 348-402002 E-mail
Postgiro: NL63INGB0001632851 t.n.v. Ver. "NUT & SPORT" Woerden e.o. te Woerden.

CLUBBLAD

Verschijnt momenteel niet.

UIT DE OUDE DOOS - Jongdierenkeuring Hemelvaartsdag 1939.

Wie is wie?

Volgens de overlevering staan de volgende personen op deze foto: Voorzitter G.J. Blok, secr. L. van Kesteren, penn. H. Boot, bibliothecaris H. Proost, H.C. Slinger en J.A. van Leeuwen. Verdere mogelijk nog de heren Kolm en Ligtvoet. De oorspronkelijke foto bevat helaas geen informatie over welke naam bij welke persoon hoort.