Davis counseling
Leefproblemen
De Davis methode heeft een aanpak voor leefproblemen die je hinderen vrij te functioneren.

Elk mens is anders en heeft het recht te zijn wie hij of zij is.
Inzicht in waarom het soms niet lukt om je vrij te voelen is belangrijk.
Daarna heb je de keuze om het leven te leiden dat bij jou past.

De counseling bestaat uit het inzicht geven door letterlijk jouw eigen beeld van de jouw werkelijkheid neer te zetten.
Dit gebeurt veelal met klei, maar kan ook met andere materialen zichtbaar worden gemaakt.
Er wordt gepraat, maar vooral ook gedaan. Rustig en in kleine stapjes wordt ont- dekt wat verborgen was. Oplossingen, nieuwe wegen en keuzes liggen verborgen in ieder van ons.

Een manier vinden om met de innerlijke stem om te gaan en stevig en geaard te leven, daar biedt 't Groeiatelier steun bij.

O.a. ADHD, ADD dyslexie, dyscalculie, hooggevoeligheid.

Bij Leerproblemen
Herkent u dat?

U heeft een vrolijk kind, actief, geconcentreerd als het aan het spelen is.
Geen vuiltje aan de lucht, tot het op school moet leren. Geen zin, buikpijn, op school voert het schijnbaar niets uit.De prestaties zijn ver te zoeken.


Wat kan hier aan de hand zijn?

Het kan zijn dat de manier van leren niet aansluit bij uw kind. School heeft een leerstrategie die
voor veel kinderen wel aansluit, maar bij zo’n 35 % van de kinderen die sterk vanuit hun rechter hersenhelft leert komt dit niet genoeg binnen.
Het kind raakt gefrustreerd en na vele pogingen haakt het af.


Schermafbeelding 2013-07-03 om 13.31.52

Is er dan iets mis met uw kind?

Nee, wanneer het kind de juiste leerstrategie krijgt aangeboden en weer succes ervaringen krijgt, zal het zich op school weer gaan inzetten.

De kinderen, maar dat geldt ook voor volwassenen die met dyslexie worstelen, leren wat hun manier van leren is, juist door gebruik te maken van hun talenten en niet door te gaan op datgene wat eerder niet lukte. Met het hanteren van een andere leerstrategie realiseren ze daarmee verbeteringen in hun leerresultaten.


Wat doet 't Groeiatelier?

Je krijgt duidelijke technieken aangeboden waarmee je de regie van het leren weer in handen krijgt.

Ook wordt er gekeken naar de schoolvaardigheid van het kind. Is het al schoolrijp?
Voor het 9e levensjaar werk ik eerst enkel met Reflex integratie om zeker te zijn dat dit geen belemmeringen meer oplevert bij het leren.

Begrijpen wat er gebeurt wanneer je dyslexie of dyscalculie hebt en hoe je er mee om kunt gaan, maakt een belangrijk verschil.
Als beelddenker heb je een andere manier van leren dan over het algemeen op school wordt aangeboden. Het is mogelijk om een
vertaalslag te maken, zodat de puzzelstukjes weer in elkaar gaan passen.
Rond je 9e, 10e jaar wordt steeds meer duidelijk of je echt een beelddenker bent.Pasted Graphic

Levensconcepten voor levensinzicht

Inzicht in de levensconcepten geven een handvat om het dagelijks leven in te kunnen schatten en daardoor je eigen handelen beter te begrijpen en te sturen. Hier kunnen ook terugkerende persoonlijke problemen door belicht worden.
Het maken van een alfabet laat zien hoe je te werk gaat en hoe je naar de wereld kijkt.
Door het uit kleien van de levensconcepten vertraag je de beelden en ga je er anders naar kijken. Daarvoor hoef je geen kunstenaar te zijn. Iedereen leest zijn eigen beelden, de herkenning maakt indruk.

Doel

In een counseling werk je met het Davis programma aan je doel.
In duidelijke stappen met behulp van klei en een gevarieerde, vaak speelse aanpak, komt jouw doel steeds dichterbij.

Een counseling is een intensief traject van ongeveer 30 uur, 5 dagen. Soms meer, soms minder. Wat iemand nodig heeft om oude, voor hem verwarrende oplossingen op te geven en passende oplossingen te implementeren.


De Reflex Integratie vormt een vast onderdeel binnen de counseling.
Zie Reflex integratie.IMG_3746

Levensconcepten
Ik- Verandering-consequentie-oorzaak/gevolg - eerder/later- tijd - volgorde- wanorde/orde


2015-05-20 09.22.252015-10-20 08.45.52P1110927IMG_0553


De reflex Integratie vormt inmiddels binnen mijn 'Davis aanpak' een vast onderdeel.

De intake

Schermafbeelding 2013-07-03 om 13.32.26
    Kinderen fleuren weer op bij succeservaringen, het maakt een wereld van verschil!

    www.davisdyslexie.nl

      Aanmelden

      I