Training Blij met Mij !

Kinderen kunnen zich het best vrij en zelfstandig ontwikkelen als ze zich emotioneel zeker voelen.
Scholen werken aan leerprestaties en doen al het mogelijke om kinderen verder te helpen. Dat dit in een grote groep soms anders loopt, is niet zo gek.
Pasted Graphic 2


Om iets toe te voegen, waar het kind en zijn ouders beide van kunnen profiteren, is Els Pronk 8 jaar geleden de training 'Blij met Mij!' gestart.
Een manier voor ouders en kinderen een weg te vinden om elkaar beter te begrijpen en emotioneel sterker in de wereld te staan. Uitgaan van het talent dat ieder kind en iedere opvoeder heeft, als sleutel voor een andere kijk. In deze training krijgen ouders en kinderen weer een plek.

Waarom is de training die nu op meerdere plekken in Nederland en België wordt gegeven zo succesvol?
Meer info: www.blijmetmij.nu

Voor:
Kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar en hun ouders
5 Bijeenkomsten van 2,5 uur op woensdagmiddag voor kinderen.
3 Bijeenkomsten voor ouders .
Intake- en tussentijds gesprek en persoonlijk contact naar behoefte.

De training wordt door Liesbeth Stellingwerf en Liesbeth Hoekstra gegeven.


De invloed van positieve emoties

Pasted Graphic 3


Zie Agenda

Aanmelden

Er worden ook individuele Blij met Mij trajecten aangeboden in Friesland.


Reactie van een moeder:
De Kindertraining 'Blij met mij' sprak ons meteen aan, omdat dat was wat we graag wilden voor onze dochter (9 jaar); Een positiever zelfbeeld ontwikkelen. Dus kortom; "Blij met mij" zijn!
De coaches, Liesbeth en Liesbeth, werken op een enthousiaste, fijne en professionele wijze, waardoor onze dochter en ook wij, ons snel vertrouwd en veilig voelden.
De kinderen leren o.a. hoe je 'zwarte gedachten' om kunt zetten in 'gekleurde gedachten'. En er wordt veel aandacht besteed aan ieders (soms verborgen) talenten, zodat die nog meer kunnen groeien en daardoor natuurlijk ook je zelfbeeld.
Ook wij, als ouders, hebben tijdens de ouderavonden voldoende handvatten aangereikt gekregen om onze dochter in dit proces te kunnen begeleiden en ondersteunen.
Deze training heeft onze dochter en ons goede en leerzame inzichten gegeven, die we zeker als waardevol ervaren.
Liesbeth en Liesbeth, Bedankt daarvoor!
(Liesbeth Hoekstra en Liesbeth Stellingwerf gaven samen de training)Kindertraining Blij met Mij! Interview met Els Pronk

Waarom is de training zo succesvol?

Dat heeft met een aantal belangrijke ingrediënten te maken. Zo werken we heel nadrukkelijk vanuit talenten en waardering. Dat geeft bij kinderen goede energie, en daar krijgen ze meer veerkracht van. En ook hun zelfbeeld verandert door te gaan kijken naar wat ze al kunnen en goed doen. 'Eigenlijk zijn er ook heel veel dingen die ik wel goed kan!' Uit onderzoek blijkt dat positieve emoties ons helpen om op de korte en lange termijn met meer veerkracht om te gaan met moeilijke situaties. Doen wat je graag doet, waar je goed in bent, geeft deze positieve emoties! Plezier en pret heeft dus een veel belangrijk effect als dat we denken. Voor de toekomst is het ook heel belangrijk dat kinderen weten waar hun talenten liggen.

Een ander belangrijk punt is dat we de ouders veel betrekken bij de training. Het gaat er vooral om hoe de volwassenen hun kinderen ondersteunen in dit leerproces. Eigenlijk is Blij met mij! ook een ondersteuningstraject voor ouders. Veel ouders vertellen ons dat ze vooral zelf veel geleerd hebben en dat het effect heeft op het hele gezin."
En verder gaan we aan de slag met de overtuigingen die kinderen over zichzelf hebben. Dat kunnen echt belemmerende gedachten zijn als: 'Ik kan dat toch niet, Ik ben stom.' Deze gedachten zitten verandering van gedrag vaak in de weg. Daarom gaan we eerst met hen op zoek naar gekleurde gedachten die hen kunnen helpen. Want met de gedachte: 'Ik ga het gewoon proberen', kunnen kinderen vaak beter beginnen aan moeilijk schoolwerk. En als je denkt: 'Ik ben leuk', zul je heel anders met leeftijdgenoten omgaan. Mijn ervaring is dat verandering van deze overtuigingen bij kinderen, effect heeft op de lange termijn. En dat is toch wat we willen!''
We zien kinderen met meer zelfvertrouwen, die tegenslagen beter aan kunnen, meer vrolijkheid en plezier. Dit heeft effect op sociaal gebied en ook op schoolprestaties. We horen ook van ouders en leerkrachten dat zij het nu anders doen met dit kind. Dat is misschien nog wel de grootste winst!''Voor welke kinderen is de training geschikt? ,,Het liefst zouden we zien dat alle kinderen deze 'bagage voor de toekomst' mee krijgen. Want ze krijgen wel zwemles en rekenles. Maar zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld liggen aan de basis van alles wat we doen. Dus daarom zou het voor alle kinderen een positief effect op de lange termijn kunnen hebben. In de training zien we veel kinderen die op school faalangstig zijn, kinderen die gepest zijn. Teruggetrokken kinderen die niet zo goed voor zichzelf op durven komen. Of juist kinderen die snel van zichzelf af slaan, omdat ze niet goed weten hoe het anders kan. Kinderen die blijven hangen in negatieve gedachten over zichzelf. Kinderen die snel boos worden, of kinderen die snel gaan huilen. Elk kind komt met een eigen vraag, iets dat ze zelf graag anders willen.En daar helpen we ze bij."

Wat houdt de training eigenlijk in? De kinderen komen vijf keer op woensdagmiddag. En daarnaast zijn er nog drie avonden voor de ouders, leerkrachten, opa's en oma's enzovoorts. Want het is heel steunend voor kinderen om te weten dat ze niet alleen staan. We hebben gedurende de training intensief contact met ouders."