Kosten en voorwaarden
’t Groeiatelier hanteert vanaf 1 januari 2021 de volgende tarieven.

Sinds 2018 aangesloten bij het Sociaal Domein Fryslan.
Verwijzingen via gebiedsteam, wijkteam of huisarts is mogelijk


Leerplichtige kinderen/ jongeren ter ondersteuning van het leerproces
en met instemming van school € 75 per uur voor particulieren


Kamer van Koophandel:
56036418

BTWnummer:50401476B01

Bankrekeningnummer:
NL57TRIO 0254813550
t.n.v. 't Groeiatelier

Wkkgz: Solo partners

Kiwa keurmerk register no. :13486

SKJ ( jeugd en gezinsprofessional) geregistreerd: 100022742

Privacyreglement:


2018 privacyreglement 't Groeiatelier