Vorige

Home

Volgende

Anloo, kerk uit het zuidoosten, 2005
De Nederlands-hervormde kerk te Anloo is fraai verhoogd gelegen aan de oostzijde van de rechthoekige kerkbrink. Ze was een belangrijke kerk daar Anloo de hoofdplaats van het dingspel Oostermoer was. 
De kerk werd gewijd aan Magnus, in de eerste helft van de 3e eeuw bisschop van Trani (ItaliŽ). Hij stierf de marteldood en werd later heilig verklaard. Zijn sterfdag werd jaarlijks op 19 augustus herdacht. Op of rond die datum worden thans jaarlijks de zittingen van de Etstoel nagespeeld. Dit was vroeger het hoogste rechtscollege voor de Drenten in wereldlijke zaken.2
Het romaanse tufstenen schip dateert van rond 1100. Blijkens opgravingen kent het gebouw vijf oudere voorgangers, waaronder een stenen en enkele houten.3 Het gotische koor kwam in de 14e eeuw in de plaats van een absis.4
Het grondplan van de Magnuskerk is dat van een eenbeukig schip met een langgerekt koor bestaande uit twee traveeŽn en een driezijdige sluiting. 
De fraaie romaanse toren met zadeldak tussen trapgevels en dakruiter is iets jonger dan het schip en dateert van oorsprong uit de tweede helft of het eind van de 12e eeuw.5
De kerk werd in fasen gerestaureerd. Het koor in 1936/1937. Schip en toren in de jaren 1941-1944.

1. Panman, 1927: 11 e.v.
2. Panman, 1998: 27
3. Ozinga, 1944: 338.
4. Ozinga, 1944: 345.
5. Steensma, 1977: 46.
6. Panman, 1998: 41 e.v.