Vorige

Home

Volgende

Anloo, kerk vanuit het noorden, 2005

Anloo, laag venster noordzijde, 2005

In tegenstelling tot de koorpartijen van bijvoorbeeld de kerken van Vries en Zuidlaren is het 14e eeuwse gotische koor van de Magnuskerk lager dan het schip. 
De noordzijde van de kerk toont qua gevelindeling in grote lijnen overeenkomst met de zuidzijde. De verdeling van de door grote rondbogen ingesloten spaarvelden over de bovenzone van het schip is precies omgekeerd aan die van de zuidzijde. Ook de portalen in de noord- en de zuidgevel liggen  niet tegenover elkaar.

Onder: Aan de oostzijde van het schip bevindt zich een laag venster.  Aan dergelijke lage vensters zijn door de tijden heen tal van functies toegeschreven. Ze werden aangeduid: als hagioscoop om van buitenaf zicht te bieden op het interieur1; als venster om licht op zij-altaren te kunnen geven; als sacramentsvenster, om de gelovigen op tijden dat de kerk gesloten was gelegenheid te geven het H. Sacrament te aanbidden; als reliekvenster; als zichtvenster, om het moment van elevatie* mee te kunnen maken; voor het dodenlicht, om het schijnsel van de eeuwigdurende godslamp naar buiten door te laten stralen; als zichtvenster ten behoeve van geëxcommuniceerden;  ja, zelfs als leprozenvenster voor melaatsen, waarvan duidelijk is dat zij persé niet op het kerkhof, als zijnde gewijde grond, mochten komen.2 Niet uitgesloten is overigens dat ze voor meerdere functies tegelijk dienden afhankelijk van plaats en tijd.


* het met beide handen omhoog heffen van de hostie, nadat de priester de instellingswoorden had uitgesproken, om haar aan de gelovigen te tonen.

1. Kroesen, 2004: 71.
2. Van Deijk, 1989: 115 e.v.