Vorige

Home

Volgende

Anloo, toren vanuit het zuiden, 2005
De uit drie geledingen bestaande romaanse toren staat met een geringe tussenruimte voor de kerk. Hij is jonger dan het schip, omdat hij in baksteen is opgetrokken. Uitzondering hierop vormt de zone rond de onderste galmgaten. Deze is van tufsteen. Het zal daarbij gaan om secundair gebruikt materiaal. 
De toren is in de benedenzone versierd met twee gekoppelde rondbogige spaarvelden. De middenzone heeft galmgaten die gescheiden zijn door een gemetselde middenzuil. De bovenzone van de toren heeft galmgaten met een natuurstenen deelzuiltje. 
De toren stamt uit de tweede helft of het eind van de 12e eeuw. Het dakruitertje dateert uit 1757 en de trapgevels zijn toevoegingen uit 1895.1

Anloo, galmgaten middelste en bovenste zone, 2005


1. Steensma, 1977: 46 e.v.