Vorige

Home

Volgende

Anloo, interieur schip naar het oosten, 2005
Het interieur van het schip toont ongepleisterde tufsteengevels en een deels ontpleisterde gevel van de triomfboog. Tijdens de restauratie in 1941-1944 werd de pleisterlaag verwijderd. Op de triomfboog en het aangrenzende deel van de noordmuur zijn toen (fragmenten van) muurschilderingen uit een viertal fasen ontdekt, daterend uit de 13e tot en met de 17e eeuw.1 Hierover later meer.
Het schip wordt overdekt door een rijzig houten tongewelf dat dateert uit 1716.
De toegang tot het koor wordt gevormd door de nog oorspronkelijke triomfboog met rondboogopening. Aan de noord- en de zuidzijde van de boog bevinden zich rondboognissen. Zeer waarschijnlijk stonden daar ter plaatse zijaltaren. Ook het lage venster in de noordwand wijst in die richting.
 Het schip heeft een stenen kansel en een stenen doopvont, daterend van de restauratie.
De kerkbanken zijn gescheiden door een middenpad. Ze worden aangevuld met Oud-Hollandse stoelen met biezen zittingen. 

1. Steensma, 1977: 47 e.v.
2. Ozinga, 1944: 340 e.v.
3. Ozinga, 1944: 338.