Vorige

Home

Volgende

Anloo, interieur koor naar het oosten, 2005
Het 14e eeuwse koor wordt overwelfd door stenen kruisribgewelven (zie onder). De koorgevels zijn uitgevoerd in schoonwerk. De driezijdige sluiting ligt drie treden verhoogd. De koorvloer is belegd met rode bakstenen in een patroon van beurtelings twee horizontale en twee verticale stenen op hun plat.
Het koor is ingericht als avondmaalsruimte.
Tegen de oostgevel staat het Van Vulpen koororgel, een geschenk uit eind 1993 van mevrouw Zijlstra-Bloksma, de weduwe van minister, bank-president en minister-president dr. Jelle Zijlstra.1

Anloo, kruisribgewelven koor, 2005


1. Stichting Vrienden, z.j.: 9.