Vorige

Home

Volgende

Anloo, interieur schip naar het westen, 2005
De op twee pilaren rustende orgelgalerij is tegen de westelijke schipgevel gesitueerd. Daarop staat het historische Garrels/Radekerorgel met zijn fraai gesneden Lodewijk-XIV kas, daterend uit 1717/1718.1
Aan de zuidzijde onder deze galerij is een 18e eeuwse herenbank geplaatst. Een tweede, eveneens 18e eeuwse herenbank, staat ruggelings tegen de noordwand.

1. Ozinga, 1944: 341.