Vorige

Home

Volgende

Anloo, het Garrels/Radekerorgel, 2005
In het westen op de orgelgalerij staat het historische Garrels/Radekerorgel. Het dateert uit 1717/1718. Het is geschonken door de familie Ellents. Hun familiewapens prijken op het opzetstuk op de orgelgalerij. De familie Ellents was ongetwijfeld een invloedrijke familie. Zij heeft duidelijk haar invloed op de inrichting van de kerk doen gelden. Behalve aan het orgel is hun naam ook verbonden aan de twee herenbanken die de kerk sieren. 
Voordat het orgel destijds geplaatst kon worden, werd eerst het vlakke balkenplafond vervangen door een hoger tongewelf.
In de jaren 1990-1997 werd het orgel gerestaureerd door de Fa. Van Eeken. Een  restauratie die moeizaam verliep en een lange periode in beslag nam door tegenslagen als ziekte van een der restaurateurs en vervolgens door een fatale brand in de werkplaats, waarbij het klavier, de helft van het pijpwerk en enig houtsnijwerk verloren gingen.1

Anloo, familiewapens van de schenkers van het orgel, 2005

1. Panman, z.j.: 55.