Vorige

Home

Volgende

Anloo, de zuidingang, 2005
Het zuidportaal of de vroegere manneningang is gevat binnen een rondboognis. Het boogveld is versierd met liggende keper in strekken. De dubbele deur kan worden gebarricadeerd met een balk. In de dagkanten van de rondboog zijn de balkgaten zichtbaar. 
Sommigen wijzen op de weerbaarheid van de kerk. Ze wijzen op de kleine vensters, de dikke muren en de te barricaderen ingangen.1 Ozinga is van mening dat, mede gelet op hoogte en breedte van de aanwezige ingangen, de kleine vensters eerder wijzen op problemen met de beglazing dan op een functie in het kader van de weerbaarheid.2

1. Panman, 1998: 26.
2. Ozinga, 1944: 339.