Vorige

Home

Volgende

Anloo, muurschilderingen op triomfboog en noordwand, 2005
Tijdens de restauratie in 1941-1944 werd de pleisterlaag van de binnengevels verwijderd. Daarbij kwam men er te laat achter dat er schilderingen onder de reformatorische witkalk verborgen zaten. Wat overbleef waren de huidige helaas deels incomplete en geschonden muurschilderingen op de triomfboog en het aangrenzende deel van de noordmuur. Ze stammen uit een viertal fasen, omvattende de 13e tot en met de 17e eeuw.1 
Op de noordgevel en rond de nis aan de noordzijde van de triomfboog zijn een vijftal voorstellingen uit het leven van Maria weergegeven uit de eerste fase: 13e of 14e eeuw (zie volgende pagina). Boven de triomfboog zijn in geschilderde nissen zes heiligenfiguren afgebeeld, vermoedelijk het restant van een rij met de twaalf apostelen met in het midden volgens Grote e.a. fragmenten van vermoedelijk een  zegenende Christus.2 Dit is de tweede fase, daterend uit de 15e eeuw. De derde fase betreft een grote  figuur links die in de 16e eeuw over de rij heiligenfiguren heen geschilderd werd. De vierde laag betreft de cartouches links en rechts naast de triomfboog uit het begin van de 17e eeuw.
Op de volgende pagina's worden de muurschilderingen in detail gepresenteerd.

1. Steensma, 1977: 47 e.v.
2. Grote e.a., 2001: 3.