Vorige

Home

Volgende

Anloo, Annunciatie, Visitatie en Geboorte, 2005
Op de noordwand tussen de triomfboog en het lage venster zijn drie episoden uit het leven van Maria afgebeeld. De schilderingen dateren waarschijnlijk uit eind 13e, begin 14e eeuw.
Onder in de voorstelling staan links de Annunciatie en rechts de Visitatie afgebeeld. Daarboven is de Geboorte weergegeven. 
Hieronder en op de volgende pagina volgen de details. 

Onder: Op het linkerdeel is de Annunciatie afgebeeld. Het verhaal van de Annunciatie staat beschreven Lucas 1: 26-38. Het handelt over het bezoek van de aartsengel GabriŽl aan Maria om de geboorte van Christus aan te kondigen. De contouren van Maria zijn zichtbaar. Van de engel resteert alleen nog de vleugel. 
Rechts daarnaast is de Visitatie weergegeven. Het verhaal over de Visitatie staat beschreven in Lucas 1 : 39-56. Daarin gaat het over de ontmoeting van Maria met haar nicht Elizabeth, de moeder van Johannes de Doper. 

Anloo, Annunciatie en Visitatie - details, 2005