Vorige

Home

Volgende

Anloo, de Geboorte, 2005
Het geboorteverhaal van Christus staat beschreven in Lucas 2: 6-7. Het is hier op eenvoudige wijze uitgebeeld. Op de voorgrond ligt Maria met het kind op een bed. Daarachter zijn de os en de ezel weergegeven*. De stal is slechts in globale omtrekken aangeduid. 

* De os en de ezel komen niet voor in het kerstevangelie naar MattheŁs en Lucas, maar zijn omstreeks 220 aan het kerstverhaal toegevoegd. Origenes schreef toen een traktaat, waarin hij verband legde met Jesaja 1:3. 'Een os kent zijn eigenaar, een ezel de krib van zijn meester; maar IsraŽl weet van niets, mijn volk heeft geen begrip'. Hij legde dit verband omdat de os en de ezel volgens hem respectievelijk het jodendom en het heidendom symboliseerden. Christus werd door de eerste niet herkend, maar wel door de laatste.1

1. Van Laarhoven, 2003: 56.