Vorige

Home

Volgende

Beilen, schip vanuit het zuidoosten, 2008
Het schip bestaat uit drie traveeŽn. De gevels  van het schip, maar ook die van het onderste deel van de toren zijn in een groter formaat baksteen, zogenaamde kloostermoppen, opgetrokken dan het koor en de twee bovenste torengeledingen. Tussen de eenmaal versneden steunberen en boven de bakstenen waterlijst bevinden zich brede, gotische spitsboogvensters met dubbele montant en elkaar kruisende spruitstukken. Deze bakstenen traceringen zijn bij de restauratie in de dertiger jaren van de vorige eeuw opnieuw aangebracht.1 De achtkante consistorie op de voorgrond kwam, zoals reeds vermeld, in 1938 tot stand. 

Onder: De middelste schiptravee toont binnen een diepe spitsboognis het rechthoekige zuidportaal. De nis wordt omgeven door een rechthoekig omgaande waterlijst. Daarboven ligt een gotische spitsboogvenster voorzien van eerdergenoemde bakstenen tracering. 
 

Beilen, zuidportaal , 2008


1. Steensma, 1976: 92.