Vorige

Home

Volgende

Beilen, interieur naar het oosten, 2008
De gepleisterde en bij een grondige herstelbeurt in 1990 witgeschilderde wanden 1 worden, voor wat het koor betreft, overdekt door stenen kruisribgewelven, die bij de restauratie in 1937-1938 zijn gereconstrueerd. Het schip wordt sinds de restauratie overdekt door een houten tongewelf. Onder de vensters van schip en koor bevinden zich korfbogige nissen.
Het koor is ingericht met een bankenblok omgeven door een pad. Op de scheiding van koor en schip is, op een gecreŽerde verhoging, de avondmaalstafel opgesteld. De kansel staat sinds de restauratie aan de zuidzijde bij de triomfboog. Ook het zitmeubilair in het schip bestaat uit banken in een blok langs de noord- en de zuidzijde omgeven door een pad langs de wanden en gescheiden door een middenpad. De vloer is belegd met rode plavuizen.

1. Deinum, 1991: 13.