Vorige

Home

Volgende

Beilen, interieur naar het westen, 2008
De toegang tot het schip bevindt zich onder de op twee pilaren rustende orgeltribune. Op deze tribune staat het 19e eeuwse Van Oeckelen-orgel. De kleine deur aan noordzijde in de westwand biedt toegang tot de tribune. Het schip wordt overdekt door een houten tongewelf.

Onder: De wanden van het schip tonen grote korfbogige spaarnissen onder de vensters die niet tot de grond doorlopen, maar op ca. 40 50 cm hoogte een vlakke afsluiting hebben. Ook de kerken van Diever en Westerbork hebben dergelijke nissen. Waarschijnlijk deden zij in de Middeleeuwen dienst als zitbanken. Vanaf de romaanse tijd tot in de Middeleeuwen bleven stenen banken langs de wanden in gebruik. In de late Middeleeuwen nam het gebruik van houten banken steeds meer toe. Volgens Steensma stonden rond 1500 in de meeste kerken reeds houten banken.

Beilen, korfbogige spaarnissen, 2008 


1. Steensma, 2007: 13.