Vorige

Home

Volgende

Beilen, kruisribgewelven over het koor, 2008
Het koor wordt overdekt door kruisribgewelven waarvan de ribben rusten op kraagstenen (zie inzet). Het gewelf werd bij de restauratie gereconstrueerd op basis van gevonden bouwsporen. 

Onder: Het schip wordt sinds de restauratie overdekt door een houten tongewelf.1 Voordien had de kerk een vlakke houten zoldering, die zeer waarschijnlijk zal zijn aangebracht na de brand van 1607.2 

Beilen, houten tongewelf over het schip, 2008

1. Ozinga, 1944: 371.
2. Voorlopige Lijst, II, 1909: 8 e.v.