Vorige

Home

Volgende

Beilen, naamlijst van predikanten, 2008
De naamlijst van predikanten vermeldt als eerste predikant na de Reformatie: Hendrik Pieters 1601-1602. Hij bleef dus maar kort. Uit de beschikbare gegevens blijkt dat Hendrik Pieters niet van onbesproken gedrag was, dat hij herhaaldelijk schulden maakte en tenslotte dat hij diverse keren 'van zijne dienst ontzet' werd: Haren (Gr.) 1595), Beilen 1602, Ommen 1606 en zeer waarschijnlijk ook nog te Dalfsen 1611.1 Het lijkt in elk geval aannemelijk dat hij weinig zal hebben bijgedragen aan de opbouw van de kerkelijke gemeente.
Een bijzondere 17e eeuwse predikant, maar dan in positieve zin, was Johannes Beeltsnijder. Hij stond van 1630 tot aan zijn emeritaat in 1678 in Beilen.2 Hij genoot bekendheid door de publicatie van een zestiental prekenbundels en een catechismusverklaring.3

1. Romein, 1861: 34 e.v..
2. Timmerman 1991: 25
3. Romein, 1861: 36.e.v