Vorige

Home

Volgende

Diever, sacristie en noordbeuk vanuit het noordoosten, 2007 
De gevel van de noordbeuk is aanzienlijk lager dan die der zuidvleugel en wordt rechtgesloten. In de aldus gevormde hoek tussen noordbeuk en koor is tijdens de restauratie in 1955-1959 de voormalige sacristie, thans consistoriekamer, herbouwd in 18e eeuwse stijl met lessenaarsdak en rechthoekige kruisvensters. De oorspronkelijke vorm en stijl vielen niet meer te achterhalen.1
Ook aan de noordzijde tonen de gevels tot halve hoogte hergebruikte tufstenen. 
Het kerkdak is met leien gedekt. 

1. Kleine, 2000: 6.