Vorige

Home

Volgende

Diever, toren vanuit het noordwesten, 2007 
De drie geledingen tellende bakstenen westtoren ligt ingeklemd tussen noordbeuk, zuidbeuk en het schip. De eenvoudige romaanse toren dateert uit de 12e eeuw. Toen werd de vrijstaande tufstenen voorganger vervangen door aanbouw van een nieuwe toren tegen de westgevel van het toenmalige romaanse schip. 1 Het benedendeel bestaat uit baksteen bekleed met hergebruikte tufsteen, een zachte vulkanische natuursteen afkomstig uit de Eifel (Dld.). In de 14e eeuw werd de toren verhoogd en kreeg deze een bakstenen traptoren aan de noordzijde.2 De eenvoudige nissen en galmgaten zijn rondbogig. Sinds de 15e eeuw ligt de toren ingeklemd tussen noord- en zuidbeuk. Toen werd namelijk het schip gefaseerd in gotische stijl verbouwd en uitgebreid met zijbeuken. Tijdens de restauratie in 1955-1959 is het koepelgewelf op de begane grond van de toren hersteld. 3 De westgevel toont rondbogige nissen en een nauw, rondbogig portaal.   

Onder: De 12e eeuwse toren wordt bekroond door een ingesnoerde naaldspits. De wijzerplaten van het torenuurwerk bevinden zich naast de galmgaten. 

Diever, de torenbekroning, 2007


1. Reijs, 1986: 63.
2. Stenvert e.a., 2001: 97.
3. Steensma, 1977: 66 e.v.