Vorige

Home

Volgende

Diever, interieur schip-noordbeuk naar het noordoosten, 2007 
In de 15e eeuw werd het eenbeukige romaanse schip gefaseerd verbouwd tot een gotisch schip met zijbeuken. Middenbeuk en zijbeuken worden gescheiden door hoge spitsbogige arcaden. Aan de noordzijde is het bovendeel daarvan, vanwege de lage zijbeuk, gedicht. Boven de lage scheibogen zijn daarbij spitsbogige velden aangebracht die gedeeld worden door een middenstijl. Laatste ontbreekt op de meest westelijke. 

Onder: De zijbeuken worden overdekt door kruisribgewelven. Onder de vensters bevinden zich korfbogige nissen; twee per venster. Op de voorgrond is nog juist het noordportaal zichtbaar. De deur aan de oostzijde van de noordbeuk biedt toegang tot de voormalige sacristie, thans consistoriekamer. Voorts bevindt zich daar de uit 1760 daterende herenbank. 1 

Diever, interieur noordbeuk naar het oosten, 2007


1. Steensma, 1977: 67.