Vorige

Home

Volgende

Diever, interieur zuidbeuk naar het oosten, 2007
Bij de restauratie in 1955-1959 werden de gevels van de zuidbeuk verhoogd en werd deze beuk onder een eigen zadeldak gebracht. Ook werden toen de geheel of voor een deel dichtgezette spitsboogvensters weer geopend.1 Onder de smalle, hoge, gotische vensters bevinden zich korfbogige spaarnissen; steeds twee per venster. Op de voorgrond is, binnen een rondboognis, het zuidportaal nog net zichtbaar. De zuidbeuk heeft evenals het koor een één trede verhoogde driezijdige sluiting. Deze is thans ingericht als trouwkapel. 

Onder: Zoals reeds eerder gezegd, is aan de noordzijde van het schip het bovendeel van de spitsbogige arcaden gedicht. Daarbij zijn ter versiering spitsbogige velden aangebracht die gedeeld worden door een middenstijl. 
De kansel staat aan de noordzijde bij de triomfboog. De herenbank neemt geen prominente plaats (meer) in, maar staat terzijde in de noordbeuk. 

Diever, interieur oostzijde schip naar het noorden,  2007 


1. Reijs, 1986: 63 e.v.
2. Kleine, 2000: 24.