Vorige

Home

Volgende

Diever, koorinterieur naar het oosten, 2007 
Het driezijdig gesloten koor bestaat uit een rechthoekige koortravee en een driezijdige -sluiting. Het heeft gotische vensters met bakstenen vorktracering. In de koorgevel bevinden zich een aantal nissen. De grootste van het tweetal op het zuidoosten vormde in de katholieke periode de piscina. Aan de noordzijde zijn nog de restanten aanwezig van wat eens als sacramentsnis diende. Van enkele nissen is de functie niet meer duidelijk. Ongetwijfeld zullen ook die een liturgische functie hebben gehad.  Op de volgende pagina komen we terug op sacramentsnis en piscina.
Op de grens van koor en schip staat de 20e eeuwse avondmaalstafel. Als zitmeubilair doen Oud-Hollandse knopstoelen met biezen zittingen dienst, aangevuld met langs de wanden enkele eikenhouten zitbanken. Voorts bevindt zich in het koor een 17e eeuwse smeedijzeren standaard met de doopschaal.
De vloer is belegd met overhoeks gelegde grijze vloertegels.

Onder: In de noordwand van het koor bevindt zich een toegang tot de voormalige sacristie, thans consistoriekamer. Deze is tijdens de restauratie in 1959 op grond van gevonden bouwsporen herbouwd. 1

Diever, toegang van koor naar sacristie/consistoriekamer, 2007


1. Reijs, 1986: 64.