Vorige

Home

Volgende

Diever, sacramentsnis, 2007 
In de noordoostwand van het schip bevindt zich de voormalige sacramentsnis. In een  sacramentsnis werd de geconsacreerde hostie bewaard. Boven de nis is een fragment van een natuurstenen 1 bekroning met driepasversiering in de vorm van een gotische wimberg aangebracht. Deze werd bij opgravingen tijdens de restauratie teruggevonden en boven de nis ingemetseld. Volgens sommige auteurs vormt zij de oorspronkelijke bekroning van de sacramentsnis. Anderen zijn van oordeel dat het hier gaat om een wimberg, die deel uitmaakte van een vroeger altaar.2 Volgens Steensma waren aan het eind van de katholieke tijd in de kerk van Diever maar liefst acht altaren aanwezig.3

Onder: In de zuidoostgevel van de koorsluiting bevinden zich twee nissen naast elkaar waarvan de grootste, blijkens het zichtbaar nog aanwezige wasbekken, in de katholieke periode als piscina diende. Een piscina of lavabo, een nis met wasbekken en afvoer meestal door de muur naar buiten, werd gebruikt voor liturgische handwassingen en om het water waarmee de priester handen en vaatwerk had gereinigd te laten wegvloeien. Achtergebleven restanten van de geconsacreerde hostie kwamen dan toch op gewijde aarde, het kerkhof, terecht. "Zo stroomt Gods water over Gods akker en kregen ook de doden deel aan het sacrament".4

Diever, nissen in de koorwand, 2007

Diever, piscina-detail, 2007 


1. Reijs (1986: 65) en Hilbrandie-Meijer (1999:155) spreken van een zandstenen wimberg. Klein (2000: 18) is echter heel stellig in zijn opvatting dat het een tufstenen wimberg betreft. 
2. Vergelijk Steensma 1998: 207; Reijs, 1986: 64; Hilbrandie-Meijer, 1999: 155 met De Nieuwsbrief van de Stichting Drents-Overijsselse Kerken, december 1999.
3. Steensma, 19977: 66.
4. Verheul, 1986: 42.