Vorige

Home

Volgende

Diever, doopvont op smeedijzeren standaard,  2007
Het geelkoperen doopbekken staat op een 17e eeuwse smeedijzeren standaard, bestaand uit een lange getorste stang met driepoot. Laatste is in 1959 gemaakt door de plaatselijke dorpssmid, Rieks Seggers. Tot die tijd diende een sluitsteen uit de gewelven als voetstuk. Bovendien is een kleinere, smeedijzeren Paaskaarsenstandaard  aanwezig. Deze is in 1993 in stijl met de doopstandaard gemaakt door de dorpssmid Klaas Kleine. Het geelkoperen doopbekken, daterend uit 1993, is eveneens van zijn hand 1 O.a. in de kerken van Eelde, Norg en Vries komen we nog 17e eeuwse smeedijzeren standaards tegen (zie inhoud onder Home op deze website).

Onder: Onder de orgelbalustrade staat een zware eikenhouten kist met daarop het jaartal 1722. Het gaat hier om het oudste meubelstuk van de kerk, een zogenaamde bissekist. In zo'n dekenkist of 'tuugkiste' bewaarde men kleding, sieraden en waardepapieren. Ze is door het Drents museum in bruikleen gegeven. 2

Diever, bissekist, 2007


1. Kleine, 2000: 24. 
2. Nieuwsbrief van de Stichting Drents-Overijsselse Kerken 1999: Bijzonderheden kerk. Zie ook: Kleine, 2000: 28.