Vorige

Home

Volgende

Dwingeloo, kerk vanuit het noordoosten, 2007 
De Nederlandse hervormde kerk van Dwingeloo is gelegen aan de noordzijde van de grote dorpsbrink.
Waarschijnlijk werd ze gesticht als dochterkerk van die te Diever. De kerk werd eertijds gewijd aan Nicolaas.
De laat-gotische Nicolaaskerk kwam in de 15e eeuw tot stand.1 Blijkens opgravingen had ze een eenbeukig kerkje met vrijstaande toren als voorgangster.2 
Het grondplan van de kerk is dat van een eenbeukig schip met een inspringend driezijdig gesloten koor. Aan de noordzijde werd het schip uitgebreid met een rechthoekige kapel. 
De eveneens uit de 15e eeuw daterende vierkante toren met ui-vormige bekroning behoort tot het zogenaamde Drentse type, waarover later meer.
Na de catastrofale brand in 1923, waarbij alleen het muurwerk gespaard bleef, werd de kerk in de jaren 1923-1925 herbouwd en gerestaureerd onder leiding van architect J. Boelens Kzn.3 

Klik op de knop hieronder voor de plattegrond van het kerkgebouw.

Plattegrond


1. Ozinga, 1944: 370
2. Poelman, 1926: 44 e.v.
3. Poelman, 1926: 42.