Vorige

Home

Volgende

Dwingeloo, plattegrond kerk en toren, 2007

Bron: Poelman, Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1926, bijlage.
Plattegrond van de hervormde kerk van Dwingeloo:

1 =  Schip
2 =  Funderingsresten van een ouder kerkje 1
3 =  Driezijdig gesloten koor
4 =  Batinghekapel
5 = Funderingsresten van de voormalige sacristie 2
6 =  Grafkelder
7 =  Toren

1. Poelman, 1926: 44 e.v.
2. Poelman, 1926: 42. e.v.
.