Vorige

Home

Volgende

Dwingeloo, schip vanuit het zuidwesten, 2007
Het schip toont spitsboogvensters voorzien van gemetselde vorktraceringen tussen eenmaal versneden steunberen. De schipgevel heeft in de westtravee zowel in de noordgevel als in de hier getoonde zuidgevel een korfbogig portaal binnen een spitsboognis met daaromheen een rechthoekig omlopende waterlijst.

Onder: Op de steunbeer ten oosten van het portaal bevindt zich een rechthoekige zonnewijzer. Deze diende om de juiste tijd van de torenklok in te stellen.1 Aan de oostzijde van de schaal, van VI uur in de ochtend  tot VI uur in de namiddag, bevindt zich de H van Helios en aan de westzijde de K van Karius.

Dwingeloo, zonnewijzer, 20071.  Smit (1996: 151 e.v.) vermeldt dat de datering van de zonnwijzer onbekend is. Wel wijst hij op een hernieuwd vastgestelde schoolinstructie van 1834 die regelde dat de onderwijzer het torenuurwerk met behulp van de zonnewijzer "altoos en ten allen tijde  bij de tijd" moest houden. Hilbrandie-Meijer (1999: 161) en Stenvert, e.a. ( 2001: 102) dateren de zonnewijzer op ca. 1846. Op grond van welke bronnen is daarbij helaas niet vermeld.