Vorige

Home

Volgende

Dwingeloo, koor vanuit het zuidoosten, 2007
Het inspringende, driezijdig gesloten koor vormt een eenheid met het schip en kwam te zelfder tijd, in de 15e eeuw, tot stand.1  
Het koor heeft aan de zuidoostzijde een korfbogig portaal. Het is niet geheel duidelijk of deze uit latere tijd daterende ingang ten behoeve van de predikant werd aangebracht, die zo vanuit de pastorie aan de zuidoostzijde van de kerk deze gemakkelijker bereiken kon, dan wel voor hen die in de koorbanken hun plaats hadden.2
Opvallend is de afsnijding van de steunberen bij de aansluiting van het koor met het schip. Waarschijnlijk is het vorige kerkje, dat de breedte had van het huidige koor, aanvankelijk uitgebreid met een driezijdig gesloten koor en zijn bij een latere uitbreiding het schip verlengd en diens zijgevels naar buiten geplaatst.3

Onder: Evenals de schipgevels hebben ook de koorgevels boven de waterlijst gotische spitsboogvensters met gemetselde vorktraceringen tussen steunberen. De gemetselde venstertraceringen dateren van de restauratie in 1923.4 

Dwingeloo, spitsboogvenster met gemetselde vorktracering, 2007

1. Ozinga, 1944: 370.
2. Poelman, 1926: 43.
3. Poelman, 1926: 45.
4. Steensma, 1977: 68.