Vorige

Home

Volgende

Dwingeloo, interieur naar het oosten, 2007
De sinds de restauratie ontpleisterde wanden (zie ook Anloo en Roden bij inhoud onder Home op deze website) worden voor wat het schip betreft overdekt door een houten tongewelf. Deze werd tijdens de restauratie aangebracht. Het versmalde koor wordt in  steen overwelfd. Deze gewelven werden  na de grote dorpsbrand in 1923 herbouwd. De koortravee wordt overkluisd door een kruisribgewelf en de -sluiting door een straalgewelf. De gewelfribben rusten weer op de oorspronkelijke kraagstenen, waarover verderop meer.
Onder de gotische koorvensters zijn grote nissen aanwezig. 
De kansel staat aan de zuidzijde van de spitsbogige triomfboog. Op de grens van het koor met het schip staat de avondmaalstafel. Het zitmeubilair in het koor bestaat uit knopstoelen. De vloeren van koor en schip zijn belegd met rode plavuizen.