Vorige

Home

Volgende

Dwingeloo, de koorgewelven, 2007
Bij de restauratie in 1923 werden de ingestorte koorgewelven herbouwd op de oude aanzetten. De koortravee herkreeg zijn kruisribben en de - sluiting zijn straalgewelf, terwijl voor ondersteuning van de gewelfribben de oorspronkelijk kraagstenen weer konden worden benut.

Onder: De ribben van de koorgewelven rusten weer op de nog vanuit de bouwtijd stammende acht kraagstenen in de vorm van in zandsteen gebeeldhouwde mannen- en vrouwenkopjes en schilddragende figuren. Ook de ribben van de gewelven van de kerken van Havelte (zie inhoud onder Home), Vledder (zie inhoud onder Home) en Vries (zie inhoud onder Home) rusten op gebeeldhouwde kraagstenen. 

Dwingeloo, enkele kraagstenen als gebeeldhouwde koppen en schilddrager, 2007