Vorige

Home

Volgende

Dwingeloo, interieur koor naar het oosten, 2007 
Beneden de gotische spitsboogvensters heeft het koor grote, brede nissen. De nis onder het centrale koorvenster is segmentbogig, de overige zijn korfbogig. In de korfbogige nis aan de noordoostzijde van het koor hangt de naamlijst van predikanten, waarover later meer. Tussen de tweede en de derde korfbogige nis in de noordwand is een stuk blauwe hardsteen ingemetseld. Zie hierover de volgende pagina.
Op de grens met het schip staat de begin 20e eeuwse avondmaalstafel. Het koor is ingericht met Oud-Hollandse knopstoelen met biezen zittingen, terwijl langs de wanden enkele bankjes met rugleuning staan.