Vorige

Home

Volgende


Dwingeloo, nis met stuk blauwe hardsteen, 2007  
Tussen de tweede en de derde korfbogige nis in de noordwand van het koor is een vierkant stuk blauwe hardsteen ingemetseld met daarop het alliantiewapen Van Rutenborhg - Bentinck. In de nis achter deze steen bevinden zich documenten over de restauratie.1  Zeer waarschijnlijk diende deze nis voor de Reformatie als sacramentsnis.2 In sacramentsnissen werd de geconsacreerde hostie bewaard. Sinds het vierde Lateraans concilie in 1215 moest dat bewaren voortaan achter slot en grendel gebeuren. Een deurtje en/of traliedeurtje was verplicht om misbruik of diefstal te voorkomen. Volgens Van Schaick vormde de nis een langwerpig vierkant kastje in de muur en leverde de aanwezigheid van twee stevige duimen voldoende bewijs dat daaraan een deurtje bevestigd was geweest.4 Mogelijk is ten behoeve van de plaatsing van het stuk hardsteen de vorm van de nis aangepast. 

1. Smit 1982: 136.
2. Steensma 1976: 69.
3. Van Deijk, 2003: 103.
4. Van Schaick, 1846: 191.