Vorige

Home

Volgende

Dwingeloo, de kansel, 2007 
Bij de grote brand in 1923 ging al het kerkmeubilair verloren. De zeskante eikenhouten kansel met klankbord dateert dan ook uit 1923-1925. Het is de vierde kansel op rij.1 De panelen van de kanselkuip bevatten in snijwerk vijf bijbelse taferelen, te weten: de Zondeval Genesis III, Abrahams offer van Izašk Genesis XXII, de Verkondiging aan de herders Lucas II, de Kruisiging Lucas XXIII en de Opstanding Lucas XXIV. Het snijwerk is van de hand van beeldhouwer en houtsnijder Roelfien Marissen en J. Bakker (opzichter tijdens en na de brand).2

Onder: Een der panelen van de kanselkuip met als voorstelling de Kruisiging, zoals beschreven in Lucas XXIII, met links en rechts van de Gekruisigde respectievelijk Maria en Johannes.

Dwingeloo, paneel met de Kruisiging - detail, 2007


1. Smit, 1982: 127 e.v.
2. Smit, 1982: 128.