Vorige

Home

Volgende

Dwingeloo, naamlijst van predikanten, 2007
In de korgfbogige nis aan de noordoostzijde van het koor hangt de naamlijst van predikanten die de hervormde gemeente sedert de Reformatie dienden. In dit gebruik wordt gevolg gegeven aan de aansporing uit het Nieuwe Testament, HebreeŽn 13: 7: "Houdt uw voorgangers in gedachtenis, die het woord Gods tot u hebben gesproken". Vaak worden dergelijke naamlijsten in de kerkruimte, de plaats waar de gemeente samenkomt, opgehangen, maar ook wel in de consistoriekamer, soms omgeven door portretten van vroegere predikanten uit de gemeente.1
De eerste hervormde predikant na de Reformatie heette Aegidius Johannes 1600-1605, een verlatijnste vorm van zijn werkelijke naam Gilles Jans. Hij was voordien als onderwijzer werkzaam in het land van Putten. Doordat hij nog niet over voldoende getuigschriften beschikte, volgde zijn officiŽle benoeming pas later. Wegens gebrek aan predikanten in die tijd niet ongebruikelijk. In 1605 verliet hij Dwingeloo om predikant te worden in Welsrijp en Baijum in Friesland.2 De kerkelijke gemeente van Dwingeloo kreeg in de daaropvolgende veertien jaar te maken met maar liefst vijf verschillende predikanten.3 Pas daarna brak kennelijk een periode van meer stabiliteit in het kerkelijk leven aan.

Dwingeloo, naamlijst van predikanten -  detail, 2007 

1. Van Swigchem e.a.1984: 283.
2. Smit, 1982: 158. 
3. Op de officiŽle naamlijst ontbreekt de naam van Samuel Johannis (1613), zich later Samuel Scriverius noemend.  Zie hierover: Smit, 1982: 158.