Vorige

Home

Volgende

Dwingeloo, het Van Gelder-orgel, 2007 
In 1964 kreeg de Hervormde kerk van Dwingeloo het huidige orgel, afkomstig uit de Doopsgezinde kerk van Den Haag. Het werd geplaatst door J. Sloof uit Ouderkerk aan de IJsel. Dit orgel werd in 1886 gebouwd door orgelbouwer J. van Gelder te Leiden. Daarvoor had de Dwingeler kerk in elk geval al drie orgels gehad. Het oudst bekende dateert uit 1665. De bouwer van dit orgel is onbekend. De schenker was 'Heer Rutger van den Boetzelaer, heer van Batinghe en Enthinge, Drossard van Covorden ende den Landschap Drenthe'. Als collator deed hij veel voor de verfraaiing van de kerk. Zijn portret en dat van zijn (derde) vrouw zijn op de volgende pagina afgebeeld.
Het huidige Van Gelder-orgel heeft een neo-gotische kas bestaande uit drie torens, die van elkaar gescheiden zijn door een pijpenveld dat omlijst wordt door een driepas. De fraaie gotische bekroningen op de torens kunnen hier om foto-technische redenen niet worden afgebeeld. 
De bekroning van het in 1964 vervangen Spiering-orgel (1925-1964) heeft bijna dertig jaar het Vollebregt-orgel in de kerk van Sleen gesierd (zie inhoud onder Home van deze website). De siervazen en de lier zijn daar opgesteld in een nis aan noordzijde van het schip.   

1. Naar: www.orgelsindrenthe.nl