Vorige

Home

Volgende

Dwingeloo, portretten Rutger van den Boetzelaer en Bathina van Lohn, 2007 
Op de noordoost wand van het schip hangen, samengebracht in één lijst, het portret van Heer Rutger van den Boetzelaer en dat van zijn (derde) vrouw, Bathina van Lohn. Deze prijkten destijds op de orgelluiken van het door hen in 1665 geschonken orgel. 1 Het portret van deze schenkers dateert blijkens de inscriptie op de onderste lijst eveneens uit 1665 en is zeer waarschijnlijk geschilderd door Jan van Rossum. Of was het misschien zijn broer Wolter van Rossum? 2 Toen dat oudst bekende orgel vervangen werd door het Van Oeckelen-orgel (1887-1925), verdwenen ook de orgelluiken met daarop beide portretten uit de kerk. Na allerlei omzwervingen kregen ze in 1979 weer een plaats in de kerk. 3 

1. Smit, 1982: 141 e.v.
2. Zie hierover Hilbrandie-Meijer 1999: 160, maar zie ook: Heringa e.a., 1985: 438.
3. Smit, 1982 : 141 e.v.