Vorige

Home

Volgende

Dwingeloo, de 'Juffer van Batinghe', 2007
Tot op heden is er geen sluitende verklaring gevonden voor de ui-vormige bekroning van de Dwingeler kerk. 
Op de brink voor de kerk staat sinds 1979 een beeld van de 'Juffer van Batinghe' te paard. Het werd gemaakt door Charkes Henri de Vries. Deze 'Juffer van Batinghe' is volgens een sage verbonden met de ui-vormige toren van de Dwingeler kerk.
Het verhaal gaat dat zij verliefd was op de bouwheer van de nieuwe toren. Dagelijks deed ze te paard haar ronde door het dorp, waarbij ze bij de kerk aangekomen de bouwheer zo vriendelijk toelachte, dat hij zich niet voldoende meer op zijn werk kon concentreren. De berekeningen en de tekeningen voor de nieuwe toren kwamen daardoor maar niet gereed. Dit zeer tot ontevredenheid van de Deken van Drenthe. Hij sprak haar vader, de heer van Batinghe, daar op aan. Toen de Juffer echter hardnekkig bleef volhouden dat ze niemand anders wilde dan de bouwmeester stuurde haar vader haar weg, naar familie. Bij haar laatste ronde door het dorp stond de maan juist boven de stompe toren. Aldus zag ze de torenbekroning voor zich. Voor haar vertrek uit het dorp vertelde ze dat aan de bouwmeester en hij maakte het ontwerp zoals zij het gezien had. Toen na een jaar de toren af was, kwam de Juffer terug voor de wijding. De Deken zegende toen hen beiden, omdat zonder hen niet zo'n fraaie toren verrezen zou zijn.1

1. Vrij weergegeven uit: Smit, 1982: 101 e.v., die de 'sage' letterlijk weergeeft uit het boek "Drenthe", (deel II) onder redaktie van J. Poortman.