Vorige

Home

Volgende

Eelde, koor vanuit het noordoosten, 2005
Het ten opzichte van het schip iets smallere driezijdig gesloten koor heeft later ingebroken gotische spitsboogvensters voorzien van gewitte dagkanten. De koorgevels zijn versterkt met rechte steunberen, die een aanwijzing vormen voor de vroegere stenen overwelving van het koor. Ook de schalken met lijstkapitelen in de hoeken van het koorinterieur bieden aanwijzingen in die richting. De twee forse schuine steunberen zijn waarschijnlijk bij de koorrestauratie van 1715 toegevoegd.1
Het koordak bevat sinds de restauratie weer een dakkapel met wijzerplaat.2

Onder: De koorgevel wordt bovenin afgesloten door een fries van elkaar doorsnijdende rondbogen, kenmerkend voor de vroeg-gotische periode.

Eelde, fries met elkaar doorsnijdende rondbogen, 2005


1. Stenvert, 2001: 105.
2. Offringa, 1973: 7.