Vorige

Home

Volgende

Eelde, westgevel met restanten tufsteen, 2005
De westgevel toont, evenals de noordgevel, nog restanten tufsteen. Het gaat hier om hergebruikte tuf van de oude tufstenen kerk waarvan al in 1139 melding wordt gemaakt. Op de hoeken van de westgevel zijn net als bij het koor rechte beren aangebracht ter ondersteuning van de gevels. Er zijn geen sporen gevonden die wijzen op een stenen overwelving van het schip. De topgevel toont een tweetal tandfriezen.
Op de westzijde van het schip staat een slanke dakruiter gedekt met leien.
De westingang kreeg bij de restauratie in 1973 het gestukadoorde 18e eeuwse poortje terug dat onder de witkalklagen was verdwenen.1

Eelde, dakruiter, 2005

 Eelde, gestukadoord poortje, 2005


1. Offringa, 1973: 1.